Galerie Vincence Kramáře

type: galerie
city: Praha
address: Čs. armády 24
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1964

notes:
Od 90. let 20. stol. název převzala soukromá galerie ve Wuchterlově ulici v Praze 6 - Dejvících jako Dejvická galerie V. Kramáře.

Galerie Vincence KramářeV roce 1964 vstoupila do pražského kulturního života nová výstavní síň Svazu československých výtvarných umělců – Galerie Vincence Kramáře v Dejvicích. Vznikla z iniciativy výtvarníků Prahy 6 pod vedením akademického malíře, grafika a výtvarného kritika Františka Doležala. Galerie rozvinula na svou dobu ojedinělý program a stala se prestižní výstavní síní s mezinárodním dosahem.


Počátek 60. let byl stále ještě poznamenán oficiální tendencí socialistického realismu 50. let. Avšak tam, kde byl tvůrčí duch a osobní odvaha, se dařilo příležitostně rozhrnout “železnou oponu” a umožnit kontakt se světovým uměleckým děním. Zároveň tu byla bohatá tradice domácího moderního umění – kubismus, surrealismus, avantgarda 20. a 30. let, o které se stále více začínalo hovořit jako o podstatném zdroji současného českého umění. Okruh výtvarníků Prahy 6 orientoval „svou” galerii na díla výrazných osobností a směrů, které nenašly místo v oficiálním proudu po roce 1948.


Galerie se otevřela veřejnosti 27. září 1964 vernisáží výstavy děl Pabla Picassa, Georgese Braqua, André Deraina, Bohumila Kubišty a Emila Filly ze sbírek dr. Vincence Kramáře, a stala se nepřehlédnutelnou událostí tehdejšího pražského kulturního života. Výstavu navštívil proslulý pařížský galerista a sběratel obrazů Daniel-Henry Kahnweiler, který pronesl v dejvickém Domě armády přednášku o Picassovi a francouzském umění. O rok později přijel Kahnweiler do Kramářovy galerie a spolu se surrealistou Michelem Leirisem na výstavu Picassovy grafiky.


Komisařem galerie byl od počátku malíř František Doležal, původce myšlenky založit galerii a pojmenovat ji po dr. Vincenci Kramářovi, se kterým ho poutalo přátelství a profese výtvarného teoretika již od roku 1940. V úvodním katalogu napsal: „Pro generaci, jež rozvíjela své úsilí pod jeho vlivem, znamenal Vincenc Kramář velkou morální autoritu, vědce a teoretika, který kolem sebe soustřeďoval všechny mladé a činorodé síly, posiloval je v jejich tvůrčím hledání a statečně obhajoval progresivní tendence a výsledky jejich činnosti. Svými znalostmi, svou zásadovostí, kritičností a pevností vytvořil Vincenc Kramář předobraz osobnosti, bytostně spjaté s rozvojem umění. (…) To je také důvodem, proč jeho jméno vpisujeme na štít naší nové galerie.”


Galerie spolupracovala s pařížskou Kahnweilerovou galerií Louise Leirisové, s Národní galerií a s Artcentrem. Výstavy byly orientovány především k tzv. “pařížské škole” a představily (mnohdy v Praze vůbec poprvé) vynikající osobnosti světového výtvarného umění, jako jsou Pablo Picasso, Marc Chagall, Le Corbusier, Georges Rouault, Jean Bazaine, Odilon Redon, Giacomo Manzú, André Villers, Marta Pan a další. Mezinárodní dosah výstav se později rozšířil také na současné umění rakouské, arménské a jugoslávské.


V českém prostředí se koncepce galerie obracela k modernímu a současnému umění. Uskutečnily se retrospektivní výstavy Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Tichého, Bedřicha Feuersteina, Karla Teigeho, Jaromíra Funkeho, Františka Tröstera,… Mnozí z autorů byli zastoupeni početnými soubory svých děl vůbec poprvé nebo po dlouhé odmlce. Představovaly se tu systematicky zdroje a kořeny současného moderního umění. Významným přínosem pro veřejnost byly obsáhlé výstavy restaurátorského umění a českého kubismu.


Malá síň galerie představovala pravidelně umělecký život obvodu Prahy 6 a současné tendence především pražských, ale i mimopražských výtvarníků. Bylo tu možno vidět tvorbu Františka Hudečka, Miroslava Háka, Ladislava Zívra, Pavla Lašky, Karla Valtera, Františka Doležala, Františka Grosse, ale také výtvarná díla z oboru současného užitého umění. Náročný kritický nadhled Františka Doležala a výstavní komise zaručoval vysokou kvalitu vystavovaných děl. V sedmiletém období galerie se uskutečnilo na 70 výstav, z toho 24 zahraničních. Pořádaly se tu pravidelně koncerty, přednášky a setkání s výtvarníky. Za svou činnost byla galerie v roce 1968 poctěna Cenou hlavního města Prahy.


Na programu a profilování galerie se podílela spolu s malířem Doležalem skupina výtvarníků a výtvarných teoretiků, zvláště pak malířka Alena Novotná-Gutfreundová, sochaři Luděk Tichý a Antonín Kulda, grafik Vladimír Rocman, architekt Jaroslav Vaculík a architektka Jaroslava Mrázová, doktorka Hana Volavková a doktor Václav Formánek. Nevytvořili uzavřenou programovou skupinu, ale snažili se ukázat souvislosti a kontext moderního umění kulturní veřejnosti a zároveň vytvářet prostor pro uměleckou konfrontaci 60. let v daném místě a podmínkách.


Nadějné plány na uspořádání prestižních mezinárodních výstav (např. francouzského sochaře Zadkina, portugalské malířky Viery da Silva či ruských konstruktivistů) ukončila doba „normalizace” politického a kulturního života po roce 1971. Výstavní komise byla zlikvidována a program galerie ztratil svoji výjimečnost. V 90. letech byla galerie v původních prostorách zrušena. Její slavné jméno převzala soukromá galerie ve Wuchterlově ulici.

Jarmila Štogrová-Doležalová


Galerie Vincence Kramáře

 

Galerie Vincence Kramáře

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/04/25 - 1965/05/24   Lev Šimák: Pohledy na východ, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1965/10/17 - 1965/11/14   Skupina restaurátorů r64, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/02/20 - 1966/03/27   Grafika, plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/03/27 - 1966/04/27   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/05/06 - 1966/06/08   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1966/05/08 - 1966/06/20   Giacomo Manzù: Plastiky a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/12/28   Vánoční koncert u příležitosti výstavy skupiny Profily, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1967/01/08 - 1967/02/14   Bohumil Kubišta, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/02/19 - 1967/03/27   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/04/02 - 1967/05/09   František Doležal: Obrazy 1963-1967, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/05/14 - 1967/06/25   André Masson: Obrazy a kresby zapůjčené Galerií Louise Leiris v Paříži, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/07/02 - 1967/09/03   Georges Rouault: Miserere et La guerre, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/09/17 - 1967/10/15   Bedřich Feuerstein: Scénické návrhy, architektonické projekty, obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/10/22 - 1967/11/12   Jiří Ščerbakov: Kresby a grafiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/11/19 - 1968/01/05   Umění a byt, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968   Marta Pan, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/01/07 - 1968/02/18   Emil Filla: Zátiší 1911-1951, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/03/31 - 1968/04/21   Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/06/30 - 1968/08/11   Tvůrčí kolektiv Index, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/11/24 - 1969/01/05   Jean Bazaine: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/01/09 - 1969/02/16   Obrazy, kresby a grafiky Václava Špály z let 1911-1923, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/01/09 - 1969/02/16   Václav Špála: Obrazy, kresby, grafika z let 1911 - 1923, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/02/20 - 1969/03/18   Grafika tvůrčí skupiny Grafis, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/03/20 - 1969/04/13   Pavel Laška: Obrazy, kresby a objekty, Luděk Tichý: Sochy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/04/17 - 1969/05/18   James Guitet: Obrazy a grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/05/22 - 1969/06/22   František Tichý: Francouzská léta, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/06/26 - 1969/08/17   Picasso-Villers, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/01/11 - 1970/02/22   František Tröster, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/03/18 - 1970/04/05   Stanislav Čáp, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1970/03/26 - 1970/04/26   Ludvika Smrčková: Sklo, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/04/09 - 1970/04/26   Rosa Servítová, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1970/05/12 - 1970/06/28   Výtvarní umělci SFR Jugoslávie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/10/04 - 1970/10/24   Charles Lapicque, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/11/05 - 1970/11/29   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70), Vladimír Rocman: Z grafického deníku, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971   M. Hanák, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/01/10 - 1971/02/14   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/02/18 - 1971/03/14   Otakar Mrkvička: Obrazy, kresby, ilustrace, divadelní návrhy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/02/25 - 1971/03/14   Otto Ungar: Obrazy a kresby z Terezína 1942, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/03/17 - 1971/04/12   Jiří Šefčík: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/03/18 - 1971/04/18   Soudobé rakouské umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/04/14 - 1971/05/09   Jiří Hruška, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/04/25 - 1971/05/30   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927–1968, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/05/11 - 1971/05/30   Dana Jandová: Grafika z let 1965-71, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/06/06 - 1971/07/18   Mezinárodní grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/09/14 - 1971/10/17   Současné umění Bosny a Hercegoviny, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/02/18 - 1972/03/19   František Hora: Krajina Českého středohoří, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/05/28 - 1972/07/02   Eva Mazzucco: Plastiky, obrazy a grafiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1972/07/12 - 1972/08/13   Město a lidé, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/10/25 - 1972/11/12   Mexické lidové umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/11/25 - 1973/01/01   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/01/11 - 1973/02/18   Jaroslav Bobek, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/04/16 - 1973/05/09   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/05/16 - 1973/06/24   Lydie Hladíková, Děvana Mírová, Marie Rychlíková, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/10/23 - 1973/11/18   Výtvarní umělci severních krajů NDR, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/11/23 - 1973/12/29   Sovětský politický plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/01/08 - 1974/02/10   Karel Souček: Kresby, akvarely, kvaše, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/02/14 - 1974/03/17   Josef Novák: Karikatury z let 1923 - 1973, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/03/21 - 1974/04/21   Světem zvířat - studie a ilustrace Antonína Pospíšila, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/04/24 - 1974/05/26   Josef Holler: Obrazy z Afriky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/05/30 - 1974/06/30   Oldřich Holub: Krajiny z let 1966-74, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/07/05 - 1974/08/18   Krajina českého venkova, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/08/26 - 1974/09/22   Elena Lazinovská, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/09/26 - 1974/10/28   Jaroslav Grus: Neznámé obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/10/31 - 1974/12/01   Jindřich Severa, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/12/11 - 1975/02/02   Umělecké dílo pro moderní byt, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/02/20 - 1975/03/16   Výstava ONV Praha 6 k Vítěznému únoru, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/03/25 - 1975/04/13   Jana Paulová: Tapisérie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/05/08 - 1975/08/17   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/08/21 - 1975/10/05   Riana Andrýsková Bačáková: Plastiky, Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/10/10 - 1975/11/10   Hana Blažková-Charouzová: Textil, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/11/14 - 1975/12/15   Práce posluchačů stavební fakulty ČVUT oceněné k 30. výročí, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/12/19 - 1976/01/18   Mladí výtvarníci NDR, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/01/25 - 1976/02/22   Bibiana Knechtlová: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/02/27 - 1976/03/28   Jan Trampota, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/04/01 - 1976/05/02   Výtvarní umělci Prahy 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/05/06 - 1976/06/06   Jaroslav Hudec: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/06/10 - 1976/07/11   Antonín Kulda: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/07/20 - 1976/08/29   Zátiší v současné tvorbě, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/10/11 - 1976/11/29   Hodnocení a výstava soutěže na návrhy pomníku I. S. Koněva a památníku SNP pro Prahu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/12/04 - 1977/01/30   František Gross: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/02/15 - 1977/04/03   Ivo Schurmann: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/04/13 - 1977/05/15   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/12/15 - 1978/01/29   Josef Hašek: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/03/27 - 1979/05/01   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/10/04 - 1979/11/04   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/12/13 - 1980/01/20   František Hodonský, Rudolf Rieldlbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/07/15 - 1982/08/15   Milan Hes: Obrazy z let 1977 - 1981, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/10   Lumír Topinka: Obrazy, kresby, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
1983/03/17 - 1983/04/17   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/12/15 - 1988/01/17   Michal Ranný: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1991/04/25 - 1991/05/26   Daisy Mrázková: Nové kresby (1986-1991), Galerie Vincence Kramáře, Praha
1999/09/29 -   Jan Zrzavý: Neznámé kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Galerie Vincence Kramáře

date of exhibition   exhibition title
1962 - 1964   Budování Galerie Vincence Kramáře
1964/09/27 - 1964/11/15   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírek Dr. Vincence Kramáře
1964/11/22 - 1964/12/31   Domov a vkus
1965/01/10 - 1965/02/08   Neznámý František Hudeček 1931-1934
1965/02/14 - 1965/03/17   Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944
1965/03/21 - 1965/04/21   Georges Kars
1965/04/25 - 1965/05/24   Lev Šimák: Pohledy na východ
1965/05/30 - 1965/08/31   Pablo Picasso: Grafické dílo 1905 - 1964
1965/09/12 - 1965/10/10   Odilon Redon 1840 - 1916: Grafické dílo
1965/10/17 - 1965/11/14   Skupina restaurátorů r64
1965/11/21 - 1965/12/31   Malíři, sochaři Prahy 6
1966/01/09 - 1966/02/14   Karel Valter: Obrazy z let 1962-1965
1966/02/20 - 1966/03/27   Grafika, plakát
1966/03/27 - 1966/04/27   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951
1966/05/08 - 1966/06/20   Giacomo Manzù: Plastiky a kresby
1966/07/03 - 1966/08/29   Marc Chagall: Grafické dílo 1922-1962 z majetku Bibliothèque Nationale a Galerie Maeght Paris
1966/09/16 - 1966/10/17   Le Corbusier: Obrazy, plastiky, projekty
1966/10/20 - 1966/11/06   Krajina v díle arménských malířů
1966/11/09 - 1966/11/30   Le Corbusier II. díl
1966/12/04 - 1967/01/01   Profily
1967/01/08 - 1967/02/14   Bohumil Kubišta
1967/02/19 - 1967/03/27   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky
1967/04/02 - 1967/05/09   František Doležal: Obrazy 1963-1967
1967/05/14 - 1967/06/25   André Masson: Obrazy a kresby zapůjčené Galerií Louise Leiris v Paříži
1967/07/02 - 1967/09/03   Georges Rouault: Miserere et La guerre
1967/09/17 - 1967/10/15   Bedřich Feuerstein: Scénické návrhy, architektonické projekty, obrazy
1967/10/22 - 1967/11/12   Jiří Ščerbakov: Kresby a grafiky
1967/11/19 - 1968/01/05   Umění a byt
1968   Marta Pan
1968/01/07 - 1968/02/18   Emil Filla: Zátiší 1911-1951
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace
1968/03/31 - 1968/04/21   Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby
1968/04/28 - 1968/05/05   Kresby a grafiky výtvarných umělců amatérů z družebního města Drancy-Paříž
1968/05/12 - 1968/06/16   Marta Pan: Plovoucí plastiky a mobily 1947/67
1968/06/30 - 1968/08/11   Tvůrčí kolektiv Index
1968/08/11 - 1968/09/22   Malíři, sochaři a grafici socialistické republiky Slovenie
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky
1968/11/24 - 1969/01/05   Jean Bazaine: Obrazy a kresby
1969/01/09 - 1969/02/16   Obrazy, kresby a grafiky Václava Špály z let 1911-1923
1969/01/09 - 1969/02/16   Václav Špála: Obrazy, kresby, grafika z let 1911 - 1923
1969/02/20 - 1969/03/18   Grafika tvůrčí skupiny Grafis
1969/03/20 - 1969/04/13   Pavel Laška: Obrazy, kresby a objekty, Luděk Tichý: Sochy
1969/04/17 - 1969/05/18   James Guitet: Obrazy a grafika
1969/05/22 - 1969/06/22   František Tichý: Francouzská léta
1969/06/26 - 1969/08/17   Picasso-Villers
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus
1969/11/26 - 1970/01/06   Jugoslávské naivní umění
1970/01/11 - 1970/02/22   František Tröster
1970/02/26 - 1970/03/22   Profily
1970/03/26 - 1970/04/26   Ludvika Smrčková: Sklo
1970/05/12 - 1970/06/28   Výtvarní umělci SFR Jugoslávie
1970/10/04 - 1970/10/24   Charles Lapicque
1970/11/05 - 1970/11/29   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70), Vladimír Rocman: Z grafického deníku
1970/12/06 - 1970/12/27   Pavel Hlava, Václav Košnář
1971/01/10 - 1971/02/14   Avantgarda Trnu
1971/02/18 - 1971/03/14   Otakar Mrkvička: Obrazy, kresby, ilustrace, divadelní návrhy
1971/03/18 - 1971/04/18   Soudobé rakouské umění
1971/04/25 - 1971/05/30   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927–1968
1971/06/06 - 1971/07/18   Mezinárodní grafika
1971/09/14 - 1971/10/17   Současné umění Bosny a Hercegoviny
1971/10/26 - 1971/11/21   Dárci lidické galerii
1971/11/28 - 1971/12/31   Eva Brýdlová, Ludmila Vojířová
1972/01/06 - 1972/01/21   Luděk Tichý, Karel Valter
1972/02/18 - 1972/03/19   František Hora: Krajina Českého středohoří
1972/03/23 - 1972/04/30   Eva Mazzucco: Plastiky, obrazy a grafiky
1972/05/11 - 1972/06/11   Současný japonský plakát
1972/06/18 - 1972/07/09   Petr Kien
1972/07/12 - 1972/08/13   Město a lidé
1972/08/17 - 1972/10/01   Dokumenty o činnosti pravicově oportunistických antisocialistických a kontrarevolučních sil v ČSSR v letech 1968-69
1972/10/25 - 1972/11/12   Mexické lidové umění
1972/11/25 - 1973/01/01   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972
1973/01/11 - 1973/02/18   Jaroslav Bobek
1973/02/23 - 1973/04   Praha 6 v budoucnosti a minulosti v dokumentech a dílech výtvarných umělců
1973/04/16 - 1973/05/09   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
1973/05/16 - 1973/06/24   Lydie Hladíková, Děvana Mírová, Marie Rychlíková
1973/06/25 - 1973/10/22   Adaptace výstavní síně
1973/10/23 - 1973/11/18   Výtvarní umělci severních krajů NDR
1973/11/23 - 1973/12/29   Sovětský politický plakát
1974/01/08 - 1974/02/10   Karel Souček: Kresby, akvarely, kvaše
1974/02/14 - 1974/03/17   Josef Novák: Karikatury z let 1923 - 1973
1974/03/21 - 1974/04/21   Antonín Pospíšil: Světem zvířat - Studie a ilustrace
1974/03/21 - 1974/04/21   Světem zvířat - studie a ilustrace Antonína Pospíšila
1974/04/24 - 1974/05/26   Josef Holler: Obrazy z Afriky
1974/05/30 - 1974/06/30   Oldřich Holub: Krajiny z let 1966-74
1974/07/05 - 1974/08/18   Krajina českého venkova
1974/08/26 - 1974/09/22   Elena Lazinovská
1974/09/26 - 1974/10/28   Jaroslav Grus: Neznámé obrazy
1974/10/31 - 1974/12/01   Jindřich Severa
1974/12/11 - 1975/02/02   Umělecké dílo pro moderní byt
1975/02/20 - 1975/03/16   Výstava ONV Praha 6 k Vítěznému únoru
1975/03/25 - 1975/04/13   Jana Paulová: Tapisérie
1975/05/08 - 1975/08/17   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975/08/21 - 1975/10/05   Riana Andrýsková Bačáková: Plastiky, Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy
1975/10/10 - 1975/11/10   Hana Blažková-Charouzová: Textil
1975/11/14 - 1975/12/15   Práce posluchačů stavební fakulty ČVUT oceněné k 30. výročí
1975/12/19 - 1976/01/18   Mladí výtvarníci NDR
1976/01/25 - 1976/02/22   Bibiana Knechtlová: Obrazy
1976/02/27 - 1976/03/28   Jan Trampota
1976/04/01 - 1976/05/02   Výtvarní umělci Prahy 6
1976/05/06 - 1976/06/06   Jaroslav Hudec: Obrazy
1976/06/10 - 1976/07/11   Antonín Kulda: Plastiky
1976/07/20 - 1976/08/29   Zátiší v současné tvorbě
1976/09/03 - 1976/10/10   Práce mladých výtvarných umělců
1976/10/11 - 1976/11/29   Hodnocení a výstava soutěže na návrhy pomníku I. S. Koněva a památníku SNP pro Prahu
1976/12/04 - 1977/01/30   František Gross: Výběr z díla
1977/02/15 - 1977/04/03   Ivo Schurmann: Obrazy
1977/04/13 - 1977/05/15   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla
1977/06/22 - 1977/07/21   Vladimír Tesař: Vysočina
1977/08/10 - 1977/09/25   Kulturní památky a životní prostředí v Praze 6
1977/10/09 - 1977/11/06   Výstava polských grafiků
1977/11/15 - 1977/12/11   Cestou přátelství
1977/12/15 - 1978/01/29   Josef Hašek: Obrazy
1978/02/08 - 1978/02/26   Výstava Grekovova studia Sovětské armády
1978/03/03 - 1978/04/23   Umění vítězného lidu. Sport
1978/04/28 - 1978/05/28   Současná ilustrace NDR
1978/06/01 - 1978/07/02   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění
1978/09/14 - 1978/10/15   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika z let 1967-1977
1978/10/18 - 1978/11/19   Václav Bubeníček
1978/11/23 - 1978/12/26   Josef Velčovský: Obrazy a kresby
1979   Korejské umění
1979/01/12 - 1979/02/11   Hulamia Rassoola
1979/02/15 - 1979/03/18   Oldřich Holub: Česká krajina: obrazy z let 1974 - 1978
1979/03/27 - 1979/05/01   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla
1979/05/05 - 1979/06/10   Jaroslav Paur: Obrazy
1979/06/19 - 1979/07/10   Děti - budoucnost socialistické vlasti
1979/07/25 - 1979/08/26   Václav Vozáb: Obrazy z let 1977-1979
1979/09/04 - 1979/09/30   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976
1979/10/04 - 1979/11/04   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979
1979/11/08 - 1979/12/09   Socialistické proměny Prahy 6
1979/12/13 - 1980/01/20   František Hodonský, Rudolf Rieldlbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby
1980/02/07 - 1980/03/20   Willy Horný: Obrazy
1980/03/12 - 1980/04/10   Grafika v lidovém boji Kolumbie
1980/04/17 - 1980/05/18   Bulharské užité a dekorativní umění
1980/06/18 - 1980/08/20   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Sportovní tematika
1980/09/25 - 1980/10/26   Jiří Pokorný: Obrazy
1980/10/30 - 1980/11/30   Jaroslav Lebeda (1910 - 1944): Výběr z díla
1980/12/03 - 1981/01/11   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1942 - 1980
1981/01/22 - 1981/03/01   Marta Horáková
1981/03/04 - 1981/04/12   Jan Sedláček: Obrazy 1960-1980
1981/04/21 - 1981/05/17   Karel Stehlík /K. S. Zak/: Práce z let 1941-1980
1981/04/22 - 1981/05/17   Karel Stehlík /K.S.ZAK/: Práce z let 1941 - 1980
1981/05/21 - 1981/06/21   Výstava Obvodního národního výboru v Praze 6 k volbám do zastupitelských orgánů
1981/06/25 - 1981/08/02   Rudolf Hanych: Obrazy, kresby
1981/08/06 - 1981/09/13   Vladimír Otmar: Obrazy
1981/09/17 - 1981/10/18   Milan Chabera, Jiří Novosad, Karel Sládek: Obrazy
1981/10/22 - 1981/11/22   Petr Chalabala, Václav Špale, Viktor Žabinský: Obrazy
1981/11/26 - 1982/01/03   Jan Vlček: Obrazy
1982/01/07 - 1982/02/07   Josef Hamza: Užitá grafika
1982/02/11 - 1982/03/14   Oldřich Šimáček. 40 let scénografie
1982/03/30 - 1982/05/02   Inez Tuschnerová: Tapisérie
1982/05/06 - 1982/06/06   Lumír Topinka: Obrazy
1982/06/10 - 1982/07/11   Pavel Laška: Výběr z malířského díla
1982/07/15 - 1982/08/15   Milan Hes: Obrazy z let 1977 - 1981
1982/08/19 - 1982/09/19   Bedřiška Uždilová: Obrazy, Vratislav Ševčík: Grafika, Jakub Vinklář: Obrazy
1982/09/23 - 1982/10/24   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech
1982/10/28 - 1982/11/28   Mikoláš Aleš a Suchdol
1982/12/02 - 1983/01/02   10 textilních výtvarníků
1983/01/06 - 1983/02/06   Vladimír Gebauer: Obrazy a kresby, Vladimír Míčko: Obrazy, Václav Žatečka: Obrazy
1983/02/10 - 1983/03/13   Magdalena Cubrová, Pavel Mühlbauer: Obrazy a kresby
1983/03/17 - 1983/04/17   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
1983/04/21 - 1983/05/22   Milan Med: Balet Národního divadla
1983/05/26 - 1983/06/26   Václav Plátek: Kresby, sklo, šperky
1983/06/30 - 1983/07/31   Karel Valter: Obrazy 1970-1982
1983/08/11 - 1983/09/18   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983
1983/09/22 - 1983/10/23   Milan Vácha: Plastiky
1983/10/27 - 1983/11/27   Kornelie Němečková: Vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie, Zdeněk Němeček: Plastiky
1983/12/01 - 1984/01/01   Jiří Altmann: Grafika a kresby, Tomáš Rafl: Obrazy a kresby
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983
1984/02/09 - 1984/03/11   Renata Rozsívalová: Tapisérie, Jaroslav Rajzík: Fotografie, Stanislava Kavanová: Plastiky
1984/03/15 - 1984/04/15   Dalibor Říhánek: Figurální tvorba 1973 - 1984
1984/04/19 - 1984/05/20   Václav Vozáb: Obrazy z let 1982 - 1984
1984/05/24 - 1984/06/24   Ochranný svaz autorský k Roku české hudby
1984/06/28 - 1984/07/29   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby
1984/08/09 - 1984/09/09   Proměny kamene. 100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích
1984/09/20 - 1984/10/21   Chráněná území a ekologie
1984/10/04 - 1984/11/25   Výtvarné umění a hudba
1984/12/04 - 1985/01/06   Igor Šebestík: Obrazy
1985/01/07 - 1985/05/04   Z technických důvodů zavřeno
1985/05/07 - 1985/07/21   Vyznání životu a míru: Užité umění a průmyslové výtvarnictví
1985/09/12 - 1985/10/13   Hračka, loutka
1985/10/17 - 1985/11/17   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984
1985/11/21 - 1985/12/26   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby
1986/01/09 - 1986/02/09   Nová tvorba ´85. Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců
1986/02/14 - 1986/03/10   Mjatavyn Cembeldordž: Obrazy a akvarely
1986/03/13 - 1986/04/13   Vlastislav Holub: Výběr z malířského díla
1986/04/23 - 1986/06/01   Alena Kučerová: Grafika
1986/06/05 - 1986/07/13   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika
1986/07/18 - 1986/08/17   Eva Mansfeldová: Obrazy z let 1981-1986
1986/08/21 - 1986/09/21   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika
1986/09/25 - 1986/10/19   Armádní výtvarné studio
1986/10/29 - 1986/11/30   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1986/12/10 - 1987/01/11   Kamila Albrechtová: Grafika
1987/01 - 1987/02/27   Díla pokrokových umělců ze Spolkové republiky Německa
1987/03/10 - 1987/04/05   Lada Faixová: Obrazy, ilustrace 1980-1987
1987/04/09 - 1987/05/17   Miroslav Konrád: Obrazy, akvarely
1987/05/21 - 1987/07/05   Jan Kutálek: Keramika z let 1977-1987
1987/07/08 - 1987/08/02   F. K. Foltýn: 40 obrazů
1987/08/06 - 1987/09/13   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
1987/09/22 - 1987/10/25   Armádní výtvarné studio
1987/11 - 1987/12/06   Výsledky absolventských stipendií 87
1987/12/15 - 1988/01/17   Michal Ranný: Výběr z díla
1988/01/26 - 1988/02/14   Zbyněk Novotný: Obrazy
1988/02/18 - 1988/03/13   Jan Paul: Obrazy, ilustrace
1988/03/25 - 1988/05/01   Ivan Sedliský: Obrazy, studie, návrhy 1965-1987
1988/05/12 - 1988/06/19   Ochranná značka - užitá a propagační grafika SSSR
1988/06/30 - 1988/08/07   Současná polská medaile
1988/08/18 - 1988/09/25   Alena Bílková: Grafika, Michael Bílek: Sochy
1988/10/04 - 1988/11/20   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
1988/11/24 - 1989/01/08   Milan Ressel: Obrazy kresby
1989/01/12 - 1989/02/12   Karel Sládek: Obrazy
1989/02/16 - 1989/03/19   Alexius Appl: Design, plastiky z let 1974-1988
1989/03/23 - 1989/04/23   Adolf Vondra: Obrazy
1989/04/27 - 1989/05/28   Christo Gergov, Lýdie Hladíková, Dalibor Lukáš: Obrazy
1989/06/01 - 1989/07/02   Antonín Kroča: Obrazy
1989/07/06 - 1989/08/06   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy
1989/08/10 - 1989/09/10   Pět malířů z Turnova
1989/09/19 - 1989/10/22   Jerzy Grygorczuk: Výběr ze sochařského díla
1989/10/26 - 1989/11/26   Michal Kudělka: Obrazy z dějin
1989/11/30 - 1990/01/21   Věra Sedláková: Obrazy, Zdenek Vojta: Sochy
1990/01/25 - 1990/02/25   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba
1990/03/06 - 1990/04/08   Současné polské užité umění
1990/04/18 - 1990/05/20   Ivan Šnobl: Město
1990/05/24 - 1990/06/24   Jiří Novosad: Obrazy
1990/06/28 - 1990/07/29   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
1990/08/02 - 1990/09/02   Jan Gibek: Výběr z díla
1990/09/06 - 1990/10/07   František Doležal
1990/10/11 - 1990/11/11   Jiří Havlíček / Chrt: Graphica alchymica cosmica et scatologica, Aleš Navrátil: Grafika
1990/11/20 - 1991/01/01   Miroslav Netík: Boje a sny
1991/01/10 - 1991/02/03   Pavel Kříž: Obrazy a kresby
1991/02/19 - 1991/03/17   Stanislav Zippe: Instalace, obrazy, projekty
1991/03/02 - 1991/04/21   Výstava soutěžních návrhů urbanisticko-architektonické soutěže na Vítězné náměstí v Praze 6
1991/04/25 - 1991/05/26   Daisy Mrázková: Nové kresby (1986-1991)
1991/05/31 - 1991/06/30   Daniel Fischer: Malby
1991/07/04 - 1991/08/04   K5 - Pět rakouských umělců
1991/08/08 - 1991/09/08   Alva Hajn: Obrazy, objekty a kresby
1991/09/12 - 1991/10/13   Nové obory grafiky
1991/10/17 - 1991/11/17   Alois Vitík: Obrazy (výběr z pozůstalosti)
1991/11/26 - 1992/01/01   Jiří Schmidt: Výběr z díla
1999/09/29 -   Jan Zrzavý: Neznámé kresby

Galerie Vincence Kramáře

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1967   Doležal František (Galerie Vincence Kramáře)
  1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Galerie Vincence Kramáře)
  1975   Jana Paulová: Tapisérie
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1971   Avantgarda Trnu
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1964   Georges Kars 1880 - 1945
  1965   Neznámý František Hudeček 1931-1964
  1966   Le Corbusier: Obrazy, plastiky, projekty
  1967   František Doležal: Obrazy 1963 - 1967
  1967   Rouault
  1969   Francouzská léta Františka Tichého (Obrazy z let 1930-1936)
  1969   James Guitet: Obrazy a grafika
  1970   Ludvika Smrčková: Sklo
  1970   Stanislav Čáp
  1970   Tröster
  1971   Dana Jandová: Grafika z let 1965-71
  1971   František Lukáš: Lidské terče
  1971   Jiří Hruška
  1971   Otto Ungar: Obrazy a kresby z Terezína 1942
  1972   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972
  1972   František Hora: Krajina Českého středohoří
  1974   Josef Holler: Obrazy z Afriky
  1974   Josef Novák: Karikatury z let 1923 - 1973
  1974   Světem zvířat - Studie a ilustrace Antonína Pospíšila
  1975   Hana Blažková-Charouzová: Textil
  1975   Jana Paulová: Tapisérie
  1976   Antonín Kulda: Plastiky
  1976   František Gross: Výběr z díla
  1976   Jaroslav Hudec: Obrazy
  1977   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla
  1979   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979
  1979   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla
  1980   Jaroslav Lebeda (1910 - 1944): Výběr z díla
  1980   Jiří Pokorný: Obrazy
  1980   Willy Horný: Kresby a obrazy z let 1968 - 1978
  1981   Karel Stehlík /K.S.ZAK/: Práce z let 1941 - 1980
  1981   Marta Horáková (výběr z malířského díla 1950 - 1980)
  1981   Rudolf Hanych: Obrazy, kresby
  1982   Inez Tuschnerová: Tapisérie
  1982   Mikoláš Aleš a Suchdol
  1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981
  1982   Obrazy Lumíra Topinky
  1982   Oldřich Šimáček. 40 let scénografie
  1982   Pavel Laška: Výběr z malířského díla
  1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
  1983   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983
  1983   Milan Med: Balet Národního divadla (kresby, pastely, obrazy)
  1984   Václav Vozáb: Obrazy
  1984   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby
  1985   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984
  1985   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby
  1986   Alena Kučerová: Grafika
  1986   Eva Mansfeldová: Obrazy z let 1981-1986
  1986   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika
  1986   Vlastislav Holub: Výběr z malířského díla
  1987   F. K. Foltýn: 40 obrazů
  1987   Jan Kutálek: Keramika z let 1977–1987
  1988   Ivan Sedliský: Obrazy, studie, návrhy 1965-1987
  1988   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
  1988   Zbyněk Novotný: Obrazy
  1989   Antonín Kroča: Obrazy
  1989   Karel Sládek: Obrazy
  1989   Michal Kudělka: Obrazy z dějin
  1990   František Doležal
  1990   Jan Gibek: Výběr z díla
  1990   Jiří Novosad: Obrazy
  1990   Miroslav Netík: Boje a sny
  1990   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
  1991   Daniel Fischer: Malby
  1991   Pavel Kříž: Obrazy a kresby
  1999   Jan Zrzavý: Neznámé kresby
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1965   Malíři sochaři Prahy 6
  1966   grafika plakát
  1969   Český kubismus
  1970   Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70) k 160. výročí básníkova narození, Rocman: Z grafického deníku
  1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
plakát
  published   title (subtitle)
  1983   Dlouhý: Výstava obrazů a kreseb
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  (1966)   Marc Chagall (Seznam vystavných prací / Liste des oeuvres exposées)

Galerie Vincence Kramáře

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1964   Galerie Vincence Kramáře (Tisk k otevření - 1964)
  1965   Galerie Vincence Kramáře (1965 I. - Fr. Hudeček, Jar. Funke, Georges Kars, Lev Šimák)
  1965-1966   Galerie Vincence Kramáře (1965/66 III. - R64, MSP6, K. Valter, Grafika plakát, Karel Teige)
  1966   Galerie Vincence Kramáře (1966)
  1967   Galerie Vincence Kramáře (1967)
  1968   Galerie Vincence Kramáře (Výstavy 1968)
  1969   Galerie Vincence Kramáře (1969)
  1970   Galerie Vincence Kramáře (1970)
  1971-1972   Galerie Vincence Kramáře (1971/72)
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy)
  2009   Výstavy v čase proměn
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1964   Galerie Dr. V. Kramáře
  1964   Galerie Vincence Kramáře
  1964   Kramářova galerie
  1965/06/18   Lev Šimák
  1989   1964-1989 (Dvacet pět let Galerie Vincence Kramáře v Praze 6)
  1989   Čtvrt století galerie
  1989   Mladá paní galerie (Pětadvacáté jubileum Galérie Vincence Kramáře)
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.)
  1998   Galerie Vincence Kramáře si připomíná Františka Doležala
  1998   Pocta Františku Doležalovi (Výstava výtvarných umělců Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971)
  1999   Pocta Františku Doležalovi
  2005   Fenomén Galerie Vincence Kramáře
  2005   Výstavy v Galerii Vincence Kramáře v letech 1964 - 1971/72
  2012   Galerie Vincence Kramáře
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  1980   Galerie a výstavní síně výtvarného umění v historickém jádru Prahy
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1971   Přehled výstavní činnosti v Praze - 1970
  1973   1972 (Čs. spis, Nová síň,...)
  1980   Přehled výstavní činnosti SČVU za rok 1979
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle)
  2012   abART pro sběratele 5 (Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972)

Galerie Vincence Kramáře

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/03/22 - 2012/05/27   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman), DOX, Malá věž, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962 - 1964   Budování Galerie Vincence Kramáře, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Galerie Vincence Kramáře

person   born from - to, notes
Burian Jiří   1. 2. 1935     ???? - ????
Doležal František   28. 7. 1910     1964 - 1971, zakladatel, předseda výstavní komise
Doležal František   28. 7. 1910     1962 - 1972, od počátku budování galerie do začátku "normalizace"
Karmazín Jiří   24. 12. 1932     ???? - ????, komisař (1987)
Kulda Antonín   22. 9. 1921     ???? - ????, člen komise
Mrázová Jaroslava   14. 3. 1935     1964 - 1970, spolupráce, instalace výstav

Galerie Vincence Kramáře

kniha
  published   title (subtitle)
  2020   František Doležal: Poesie a život
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1964   Galerie Vincence Kramáře
  1967   Profily u Kramářů
  1969   K.H. Mácha v jugoslávské ilustraci
  1970   Klasik moderní české scénografie
  1970   Pražské výstavy
  1970   Pražské výstavy
  1979   Vzpomínka na Kahnweilera
  1999   Pocta Františku Doležalovi
  2020   Kostelecký rodák František Doležal
  2020   Poesie a život (Rozhovor)