Dům umění

city: Zlín (Zlín)
address: nám. Tomáše G. Masaryka 2570
zip code: 762 27
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1957
death year: 2013

notes:
Město Zlín - dříve Gottwaldov

Dům umění

institution, city, address
Památník Tomáše Bati, Zlín (Zlín), _

Dům umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/01 - 1949/02   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1950/08/20 - 1950/09/17   Ludvík Kuba, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/10/25 -   Členská výstava obrazů, plastik, grafiky a užitého umění 1959, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/01/23 -   František Podešva, Dům umění, Zlín (Zlín)
1968/02/18 -   Flámská krajina 16. a 17. století, Dům umění, Zlín (Zlín)
1986/01/21 - 1986/02/16   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/04/29 - 1986/06/15   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)

Dům umění

date of exhibition   exhibition title
1949/01 - 1949/02   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950/04/23 - 1950/05/21   Karel Holan: Obrazy z let 1919-1950
1950/08/20 - 1950/09/17   Ludvík Kuba
1957/04/28 - 1957/06/02   František Hlavica 1885-1952: Přehledná výstava životního díla
1957/10 - 1957/10/24   Karel Tondl
1958/02/23 - 1958/04/07   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie
1958/11/13 - 1958/12/31   Tvůrčí skupina Hollar: Grafika
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství
1959/06 - 1959/07   Martin Benka: Štúdie a kresby
1959/10/25 -   Členská výstava obrazů, plastik, grafiky a užitého umění 1959
1959/10/26 - 1959/11/29   Členská výstava 1959 malířů, sochařů, grafiků a prům. výtvarníků kraje Gottwaldov
1960/03/27 - 1960/04/30   Umělecké památky východní Moravy
1960/05/08 - 1960/06/30   Vincenc Makovský: Plastiky, Vladimír Hroch: Obrazy
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960
1961/01/15 - 1961/02/15   Jindřich Prucha: Výbor z díla
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1962/03/04 - 1962/04/29   Miloslav Holý: Obrazy z let 1921-1961
1962/05/13 - 1962/06/30   Malíř Václav Špála 1885-1945: Přehled díla
1962/07/07   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje
1962/12 - 1963   Členská výstava 1962
1963/02/04 - 1963/03/31   Český rok Karla Svolinského
1963/05/05 - 1963/06/23   Z díla Františka Tichého: Obrazy - kresby - grafika
1963/09/22 - 1963/11/10   Emil Filla: Obrazy a kresby z let 1906-1953
1963/12/20 - 1964/02/02   Karel Černý: Obrazy a kresby
1964/03/01 - 1964/04/19   Tvůrčí skupina UB 12
1964/05/15 - 1964/07/05   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930 - 1964
1965/04/25 - 1965/06/13   Josef Čapek: Malířské dílo
1965/09/12 - 1965/10/17   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové
1965/11/07 - 1965/11/28   I. výstava skupiny 5&2
1966/01/23 -   František Podešva
1966/03/27 - 1966/05/09   Josef Kubíček: Výstava sochařského díla a kreseb
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy
1966/09/18 - 1966/10/30   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov
1966/12/04 - 1967/01/21   František Gross: Malířské dílo 1931 - 1966, Ladislav Zívr: Sochařské dílo
1966/12/20 - 1967/01/31   Současná surrealistická koláž 10 zemí
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace
1967/09 - 1967/10   Rudolf Kremlička: Výbor z díla
1968/02/18 -   Flámská krajina 16. a 17. století
1969/03/09 - 1969/04/27   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1969/06/19 - 1969/08/03   Vojtěch Preissig: Výbor z díla
1969/09/11 - 1969/10/konec   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968
1971/03/17 - 1971/05/02   Vlastimil Rada: Obrazy - kresby
1971/05/14 - 1971/07/15   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ
1972/11/15 - 1972/11/16   České lisované sklo
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby
1974/07/10 - 1974/08/14   Miloslav Holý: Zátiší a květiny
1975/04/30 - 1975/07/31   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1975/09 - 1975/10   Miloš Jiránek
1975/11 - 1976/01   Antonín Chittussi
1976/02   Ferdiš Duša: Dřevoryt
1976/03 - 1976/04   Ferda Štábla
1976/10 - 1977/01   Antonín Slavíček
1977/02 - 1977/04   Zdeněk Kovář: Průmyslový návrh - sochy: Výběr z díla z let 1941-1976
1977/05/17 - 1977/07/31   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969)
1978/02/07 - 1978/03/26   Josef Brož: Obrazy a kresby
1978/04/04 - 1978/05/09   Eduard Milén: Výběr z díla
1978/05/16 - 1978/07/30   Karel Svolinský: Kresby a akvarely
1978/11 - 1979/01   Česká a slovenská tapiserie - VI. výstava průmyslového návrhu
1978/11/28   VI. bienále průmyslového návrhu - Česká a slovenská tapiserie
1979/09 - 1979/10   Karel Hofman: Malířské dílo
1979/11/06 - 1979/12/26   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika
1980/01   Jakub Schikaneder (1855 - 1924)
1980/02 - 1980/03   Jan Blažek, Jan Habarta
1980/04 - 1980/05   Jan Blažek: Obrazy
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914
1980/05/27 - 1980/07   Kamil Lhoták: Obrazy
1980/08/5 - 1980/10/05   Bohdan Lacina: Grafické dílo
1980/09 - 1980/10   VII. Bienále průmyslového návrhu
1980/11 - 1980/12   Joža a Franta Uprkové
1981/04 - 1981/08   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981/08/25 - 1981/10/25   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980
1982/01 - 1982/03   Bohumír Matal
1982/11/23 - 1983/01/09   Čeští malíři ve Francii I
1983/01/19 - 1983/03/20   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze
1983/05 - 1983/07   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby
1983/07/12 - 1983/08/26   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1984/02/23 - 1984/05/09   Neprakta dětem
1984/05/29 - 1984/0/12   Antonín Smažil: Moje krajiny
1984/08/29 - 1984/10/23   Ján Želibský: Výběr z díla
1984/12 - 1985/01   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984
1985/02/13 - 1985/04/14   Jiří Winter Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
1985/07/09 - 1985/09/22   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1985/12 - 1986/01   František Šesták
1985/12 - 1986/01   Otilie Šuterová
1986   Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner
1986/02/04   Hudba v galerii
1986/02/25 - 1986/04   Josef Treuchel: Výběr z malířského díla
1986/04/29 - 1986/06/15   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby
1986/09/16 - 1986/10/29   František Burant: Grafika 1986
1986/12/02 - 1987/02/22   Josef Navrátil a český romantismus
1987/12/08 - 1988/02/14   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika
1988/04/05 - 1988/05   Zdeněk Kovář a jeho žáci
1988/06/07 - 1988/09/25   Evropské malířství druhé poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988/11/22 - 1989/02/05   Jiří John: Obrazy a grafika
1989/02/14 - 1989/04/09   Josef Mařatka: Výběr ze sochařského díla
1989/09/19 -   Taras Kuščynskyj: Fotografie
1989/12/12 - 1990/02/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
1990/02/13 - 1990/04/15   Josef Václav Myslbek: Sochařské dílo
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1990/07/03 - 1990/08/26   Z tvorby mladých výtvarníků
1990/09 - 1990/10   Jan Wagner
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo
1991/02/26 - 1991/04/07   Dalibor Chatrný: Retrospektiva
1991/06/18 - 1991/09/01   Ze současné kresby
1991/09/12 - 1991/11/10   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950
1991/11/19 - 1992/02/02   František Bílek
1992/02/11 - 1992/05/03   František Janoušek (1890 - 1943)
1992/05/26 - 1992/07/05   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
1992/07/16 - 1992/08/30   Jakub Obrovský
1992/09/08 - 1992/11/01   Jan Šimek: Sochy, Petr Baran: Fotografie
1993/03/16 - 1993/05/16   České umění 19.století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1993/05/25 - 1993/07/04   Jitka a Květa Válovy
1993/07/13 - 1993/08/22   Eduard Ovčáček: Výběr z díla
1993/08/31 - 1993/10/03   Václav Tikal: Výběr z díla
1993/10/11 - 1993/12/05   Zdena Fibichová: Sochy, kresby
1993/12/14 - 1994/03/06   Otmar Oliva: Plastiky, reliéfy, Karel Rechlík: Obrazy, kresby
1994/03/22 - 1994/05/01   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
1994/09/06 - 1994/11/13   Kultura Baťova Zlína
1994/11/22 - 1995/01/29   Jaroslav Hovadík, Vladimír Jarcovják, Svatopluk Slovenčík
1995/02/07 - 1995/04/02   Jan Preisler: Putování krajinami duše
1995/04/06 - 1995/05/28   Artchemo 1968/1969
1995/06/06 - 1995/09/03   Vladimír Vašíček: Obrazy
1995/09/07 - 1995/12/03   Ze současné tvorby. 90. léta
1995/12/14 - 1996/02/02   Miroslav Lorenc, Jaromír Krejcar: Zlínská moderní architektura a pražská avantgarda
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon
1996/10/15 - 1996/02/02   Ivan Ouhel: Obrazy devadesátých let
1997/02/27 -   Karel Nepraš, Jiří Sopko, Jan Steklík
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých
1997/11/18 - 1998/01/04   Klub konkrétistů
1998/11/10 - 1998/12/06   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace z papíru
1998/12/15 - 1999/02/28   Vladimír Kokolia, Nikos Armutidis
1999/03/09 - 1999/04/18   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn
1999/05/12 - 1999/06/30   Pocta Květě a Jitce Válovým
1999/09/28 - 1999/11/28   Adriena Šimotová: S kolemjdoucím
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
2000   Zlín nepostavený
2000/04/11 - 2000/05/08   Česká serigrafie
2000/12/16 - 2001/03/11   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2001/05/30 - 2001/09/16   Kurt Gebauer
2001/10/02 - 2001/11/25   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti
2001/12/11 - 2002/02/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2002/02/12 - 2002/03/31   Svatopluk Slovenčík
2002/04/02 - 2002/05/12   Lubomír Jarcovják: Objekty, autorské knihy, autorské papíry a grafiky; Ivo Sedláček: Malby, objekty, kresby
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon
2002/09/17 - 2002/10/31   Marius Kotrba: Sochařská tvorba 1991 - 2002
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2003/03/11 -   Vít Soukup, Jan Kadlec: Posmrtná výstava
2003/09/09 - 2003/10/12   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004/05/04 - 2004/06/13   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru
2004/06/29 - 2004/10/03   Jaroslav Koléšek: Natural 04
2004/10/21 - 2004/11/28   Tomáš Švéda: Malba - kresba
2005/03/15 - 2005/05/08   Život v umění: Malířské dílo Miroslava Šnajdra
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005
2005/10/04 - 2005/11/20   Richard Konvička: Malba a kresba
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenské moderny
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949
2006/03/14 - 2006/05/07   Ida Vaculková
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let
2006/10/03 - 2006/12/03   Oldřich Tichý: Retrospektiva
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
2007/02/27 - 2007/04/15   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2007/04/25 - 2007/06/10   Aleš Růžička: Obrazy 1997 - 2007
2007/06/26 - 2007/09/23   Karel Nepraš
2007/10/02 - 2007/11/25   Pavel Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper 1996-2007
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008
2008/09/23 - 2008/11/30   Rubikon: Skleněné plastiky, obrazy, grafika
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století
2009/03/03 - 2009/04/19   Laureáti cen Zlínských salonů mladých
2009/05/12 - 2009/09/13   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
2009/09/29 - 2009/11/15   Objekt animace. Třetí smysl
2009/12/02 - 2010/01/24   Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně
2010/02/02 - 2010/03/21   200 dm³ dechu: Hračky Libuše Niklové
2010/09/14 - 2010/11/14   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
2010/11/23 - 2011/01/30   Karel Zlín: Retrospektiva
2011/02/15 - 2011/04/10   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2011/05/03 - 2011/08/28   Jiří Valoch: Art Is Here Now
2011/09/20 - 2011/11/13   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí
2012/03/13 - 2012/04/29   Boris Podrecca: Architekt
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
2012/10/11 - 2012/12/09   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70'

Dům umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1966   František Gross: Malířské dílo 1931-1966, Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1984   Antonín Smažil: Moje krajiny
  1990   Vladislav Vaculka: Životní dílo
  1992   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
  1993   Zdena Fibichová: Sochy, kresby
  2002   Marius Kotrba: Sochařská tvorba 1991 - 2002
  2004   Jaroslav Koléšek: Natural 04
  2005   Miroslav Šnajdr st: Život v umění (malířské dílo)
  2010   Karel Zlín: Retrospektiva (obrazy - sochy - kresby - grafika)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1988   Zdeněk Kovář a jeho žáci
  1993   České umění 19.století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
  1995   Artchemo 1968/1969
  2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
  2010   Petr Nikl: 200 dm³ dechu - Libuše Niklová: Hračky, Petr Nikl: Dialog s maminkou
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2010   Petr Nikl: 200 dm³ dechu - Libuše Niklová: Hračky, Petr Nikl: Dialog s maminkou
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1999   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu

Dům umění

institution, city, address
Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín), Dům umění
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín), Dům umění, nám. Tomáše G. Masaryka 2570
Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín), Dům umění
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín), Dům umění, nám. T.G.Masaryka 2570

Dům umění

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Státní galerie ve Zlíně
program
  published   title (subtitle)
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky