Dům pánů z Kunštátu

city: Brno (Brno-město)
address: Dominikánská 9
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
v r. 1958 Dům Pánů z Poděbrad

Dům pánů z Kunštátu

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/23 - 2004/10/24   Waanja: Here comes succes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/06/07 - 2005/07/10   Martin Poláček: Heat, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/12/14 - 2006/01/15   Tomáš Přidal: Pórek, Galerie G99, Brno (Brno-město)
2012/05/18 - 2012/06/01   Místo sýpky: Výběr bakalářských a diplomových prací 2012, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2015/12/09 - 2016/02/07   František Vrána: Nábytek, interiéry, volná tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2017/03/08 - 2017/03/26   Na tělo, Galerie G99, Brno (Brno-město)

Dům pánů z Kunštátu

date of exhibition   exhibition title
1958/02/08 - 1958/03/30   Boj proti špionáži (SNB - MV)
1958/04/05 - 1958/04/27   Kultura bydlení včera a dnes
1958/04/13 - 1958/05/18   Josef Lada
1958/05/02 - 1958/05/18   Výstava obrazů, plastik (Jaroslava Brzobohatá, Zdeněk Macháček, Pavel Navrátil, Karel Zedníček)
1958/05/02 - 1958/05/18   Zdeněk Sigmund: Oleje, kresby, grafika
1958/05/25 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Kresby a grafika
1958/07/05 - 1958/08/17   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby 1938-58
1958/07/05 - 1958/08/17   Jugoslávské výtvarné umění mladé generace
1958/07/09 - 1958/08/17   Adolf Kašpar: Ilustrace, kresby
1958/08/04 - 1958/08/17   Bukurešť, město zahrad (fotografie)
1958/09/04 - 1958/09/21   Celostátní výstava výtvarných prací dětí a mládeže STM 1957-1958
1958/09/06 - 1958/09/21   Výstava ke 40. výročí poštovní známky
1958/11/02 - 1958/11/30   Skupina 29. augusta
1959/01/12 - 1959/01/18   Projekt Mendlova náměstí
1959/01/25 - 1959/03/01   Vojtěch Sedláček: Proměny roku 1943-1958
1959/03/08 - 1959/04/12   Martin Benka: Kresby
1959/03/08 - 1959/04/12   Rudolf Kučera: Obrazy, kresby, Václav H. Mach: Plastiky
1959/04/19 - 1959/05/24   České písemnictví v díle Maxe Švabinského
1959/05/30 - 1959/07/12   Kresba a grafika italských malířů a sochařů
1959/05/30 - 1959/07/12   Moderní české malířství II
1959/06/20 - 1959/07/12   Vítězslav Nezval: Z mého života
1959/09/06 - 1959/11/26   Brno od pravěku k dnešku
1959/11/18 - 1959/12/06   Čchi Paj-š
1959/12/08 - 1960/01/03   Jugoslávští primitivové
1959/12/10 -   Grafické dílo sovětských umělců
1959/12/12 - 1960/01/17   Josef Kubíček: Souborná výstava soch, drobné plastiky a kreseb
1959/12/12 - 1960/01/24   Tvář Františka Halase
1960/01/31 - 1960/03/06   Objevená krása života
1960/02/14 - 1960/03/03   Mír světu. Současná světová grafika
1960/03/13 - 1960/04/18   IV. přehlídka československého výtvarného umění - grafika
1960/05/02 - 1960/06/19   Jan Slavíček: Kresby z cest
1960/05/02 - 1960/06/19   Kresby japonských dětí
1960/05/02 - 1960/06/19   Perské miniatury
1960/05/12 - 1960/05/26   Käthe Kollwitzová
1960/05/28 - 1960/06/19   Světový akvarel
1960/07   Jaromír Funke
1960/09/12 - 1960/10/23   Kultury bydlení a odívání 1960
1960/11/06 - 1960/12/31   Ruské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
1960/11/14 - 1960/12/14   Švédská kniha
1961/01/29 - 1961/03/05   V jednotě a přátelství
1961/03/10 - 1961/04/16   Ferdinand Herčík
1961/03/18 - 1961/04/16   Eduard Kostrhon: Obrazy 1940 - 1960
1961/03/18 - 1961/04/16   Míla Doleželová: Obrazy
1961/04/08 - 1961/04/27   Výstava o Praze (model Prahy A. Langweila)
1961/05/02 - 1961/05/28   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje
1961/06/03 - 1961/06/26   Novinky nakladatelství ARTIA
1961/06/03 - 1961/06/26   Reprodukce UNESCO od Van Eycka po Daumiera
1961/06/03 - 1961/07/02   František Süsser: Obrazy a kresby 1921-1956
1961/06/20 - 1961/07/02   Rabíndranáth Thákur: Kresby
1961/06/26 - 1961/07/02   Klub poezie
1961/09/09 - 1961/10/29   Jan Kojan: K 10. výročí úmrtí
1961/09/09 - 1961/10/29   Malby brtnických dětí
1961/10/06 - 1961/10/25   Užitá grafika, fotografie a výstavní architektura
1961/11/12 - 1962/01/07   Joža Uprka: Souborná výstava díla k 100. výročí narození
1962/01/16 - 1962/02/04   Polský politický plakát
1962/01/16 - 1962/02/04   Výtvarní umělci Vysočiny
1962/02/09 - 1962/03/04   Od impresionismu po současnost (reprodukce UNESCO)
1962/03/25 - 1962/05/06   Karel Jílek: Soubor díla
1962/04/09 - 1962/05/09   Současná grafika v boji proti válce
1962/05/17 - 1962/07/20   Přírůstky holandského malířství 17. století Národní galerie v Praze
1962/09/07 - 1962/09/30   Soudobé egyptské umění
1962/10/12 - 1962/12/02   František Tichý 1896-1961
1962/12/07 - 1963/01/01   Ľudovít Fulla: Grafika
1962/12/09 - 1963/01/01   Za život radostný, za práci radostnou (výstava dětských prací)
1963/01/06 - 1963/02/03   Český rok Karla Svolinského
1963/01/06 - 1963/02/03   Norská grafika
1963/02/10 - 1963/03/03   Umělecké reprodukce z NDR s prodejem
1963/02/10 - 1963/03/10   František Gross: Obrazy, Josef Prošek: Fotografie, Jindřich Wielgus: Sochy
1963/03/07 - 1963/04/15   Bohdan Kopecký
1963/03/07 - 1963/04/15   Ota Matoušek
1963/04/28 - 1963/06/02   Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962
1963/06/14 - 1963/07/25   Koloman Sokol: Souborné dílo
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949
1963/10/24 - 1964/01/05   Naivní umění v Československu
1964/01/19 - 1964/02/16   Mikuláš Galanda: Obrazy, grafika
1964/02/23 - 1964/03/30   Umělecká beseda
1964/04/05 - 1964/05/02   Soutěž dětské kresby
1964/05/12 - 1964/06/28   Tvůrčí skupina Parabola
1964/09/04 - 1964/10/11   Adolf Loos
1964/09/09 - 1964/09/30   Výstava karikaturistů sovětského satirického časopisu Krokodýl
1964/10/09 - 1964/11/15   Bohdan Heřmanský
1964/10/18 - 1964/11/15   Charlotta Bologna, Czeslaw Rzepinski, Mieczyslaw Wejman
1964/11/22 - 1965/01/10   Básníci naivní imaginace
1965   Výstava v Domě umění
1965/01/17 - 1965/02/06   Polské užité umění
1965/01/17 - 1965/02/21   Axl Leskoschek: Grafika
1965/01/17 - 1965/02/21   Vincenc Vingler: Sochy 1944-1964
1965/02/28 - 1965/04/04   Skupina Kontrast: Grafika, plastika
1965/04/11 - 1965/05/16   František Dvořák: Obrazy, tempery, kresby a grafika
1965/05/14 - 1965/06/06   Anatole France
1965/05/14 - 1965/06/06   Nová tvář Francie
1965/06/12 - 1965/07/04   Jiří Valenta: Obrazy z let 1959 - 65
1965/06/12 - 1965/07/04   Zbyněk Sekal: Sochy - reliéfy 1948 - 1965
1965/09/03 - 1965/10/03   Tvůrčí skupina M Brno
1965/10/10 - 1965/11/07   László Moholy-Nagy
1965/10/10 - 1965/11/07   Naivní malířství z Kovačice
1965/11/13 - 1965/12/12   Tři století kanadské architektury
1965/11/21 - 1965/12/12   Skupina Magnum: Fotografie
1965/12/19 - 1966/01/12   Josef Krejčiřík, Jaroslav Škarohlíd
1965/12/19 - 1966/01/12   Vilém Plocek
1966/01/30 - 1966/03/06   Josef Navrátil 1798-1865: Obrazy, kresby a český interiér druhého rokoka
1966/03/11 - 1966/05/01   100 plakátů z přelomu století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1966/05/06 - 1966/06/08   Václav Tikal: Posmrtná výstava malířského díla 1941 - 1965
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes
1966/11/13 - 1966/12/04   Celostátní přehlídka amatérského výtvarnictví
1966/11/15 - 1967/01/15   Co je člověk. Mezinárodní výstava fotografií
1967/01/22 - 1967/02/26   František Krasl: Poezie oceli
1967/01/22 - 1967/02/26   Le Corbusier
1967/03/05 - 1967/04/09   Emilio Vedova
1967/03/05 - 1967/04/09   Forma a prostor (výstava SUPŠ v Brně)
1967/03/05 - 1967/04/09   Karel Havlíček: Fantaskní kresby
1967/04/16 - 1967/05/21   Otto Steinert a žáci
1967/06/02 - 1967/07/22   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951
1967/07/04 - 1967/07/23   Architektura Brna
1967/09/03 - 1967/09/18   Fotografie 7 + 7
1967/09/22 - 1967/10/23   Georges Rouault: Miserere
1967/09/22 - 1967/10/23   Salvador Dalí: Grafika
1967/10/29 - 1967/11/26   Skupina Kontinuita
1967/12/06 - 1968/01/01   Moje Rusko (výtvarní umělci RSFSR k 50. výročí VŘSR)
1968/01/07 - 1968/02/12   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1968/02/18 - 1968/03/17   Princip slasti
1968/02/28   Dialektika surrealistického myšlení
1968/03/06   Poesie a samozřejmost objevu
1968/03/13   Výtvarné objevy surrealismu
1968/03/31 - 1968/04/29   Francisco Goya: Grafické dílo
1968/05/05 - 1968/06/02   Švédské zlaté poklady a umění Vikingů
1968/06/21 - 1968/09/22   3. Bienále užité grafiky Brno 1968: Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby
1968/09/01 - 1968/09/24   Veletrhy
1968/10/12 - 1968/10/28   Záhřeb - filatelie
1968/10/15 - 1968/10/28   50 let ČSR a Národní výbory
1968/11/10 - 1968/12/08   Francouzské, polské a české umění na rozhraní století
1968/12/15 - 1969/01/12   Pobočka Ústí nad Labem SČSVU
1969/01/26 - 1969/03/02   Vojtěch Preissig: Životní dílo
1969/03/09 - 1969/04/13   Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
1969/04/20 - 1969/05/25   Ester M. Šimerová: Obrazy, kameje, koláže
1969/04/20 - 1969/05/25   Martin Martinček: Fotografie
1969/06/01 - 1969/07/06   Dada 1916 - 1966
1969/10/08 - 1969/11/16   Česká krajina
1969/11/23 - 1970/01/04   1. česká soutěžní výstava mladých 15/26
1970/01/11 - 1970/02/08   Šest jihočeských výtvarníků
1970/02/15 - 1970/03/08   Karel Kryl: Obrazy, kresby, plastiky 1964-1969
1970/03/13 - 1970/03/29   Josef Zavřel: Grafika
1970/03/13 - 1970/03/29   Klub konkrétistů
1970/03/13 - 1970/03/29   Oldřich Laštůvka: Obrazy 1967, grafika 1969
1970/04/05 - 1970/05/03   Grigorij Musatov
1970/04/05 - 1970/05/03   Lorenzo Taiuti
1970/05/16 - 1970/05/31   25 let NV města Brna
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky
1970/10/02 - 1970/11/01   Barevné etudy - Jan Doubek: Fotografie, Zdeněk Pidrman: Fotografika
1970/10/02 - 1970/11/01   Výběr ze slovenské gobelínové tvorby
1970/11/05 - 1971/01/03   Ludvík Voneš: Obrazy
1971/01   Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek, Petr Sikula
1971/01/08 - 1971/01/31   Jan Maria Najmr
1971/02/05 - 1971/02/28   Jaroslav Vožniak: Ikony
1971/04/02 - 1971/05/02   Viktor Nikodem: Obrazy a kresby
1971/05/07 - 1971/05/30   Keramax
1971/06/04 - 1971/06/27   Rudolf Krajc 1907-1934: Umělecká pozůstalost
1971/06/28 - 1971/07/02   Zaměřování památek
1971/09/10 - 1971/10/03   Současná česká ilustrace
1971/10/15 - 1971/11/07   Cyril Bouda: Výběr z díla
1971/11/12 - 1971/12/05   Jan Berdyszak: Malba a plastika
1971/12/10 - 1972/01/02   Grazyna Wyszomirska, Marian Kucharski
1971/12/10 - 1972/01/03   25 let Domu umění města Brna
1972/02/04 - 1972/02/27   Július Jakoby 1958 - 1965
1972/03/03 - 1972/03/26   František Chmelař: Práce z let 1941 - 1971
1972/03/29 - 1972/04/30   Dětská kniha
1972/05/05 - 1972/05/28   Alois Mikulka: Obrazy a plastiky
1972/05/11 - 1972/05/28   Martin Stejskal: Hra proti 'hře'
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1972/09/29 - 1972/10/29   Trienále 15/30
1972/11/03 - 1972/11/26   Vyznání, dojmy, inspirace
1972/12/01 - 1973/01/01   Josef Matička
1972/12/01 - 1973/01/01   Sídliště československo-sovětského přátelství v Brně-Bohunicích (generální řešení)
1973/01/10 - 1973/01/28   Umělecká řemesla doby Dürerovy a německé renesance
1973/03/02 - 1973/04/08   František Drtikol: Fotografie
1973/04/22 - 1973/06/03   Jozef Kollár: Obrazy
1973/06/08 - 1973/07/08   Plzeňští výtvarníci
1973/09/12 - 1973/09/30   Mirko Hanák: Výběr z díla
1973/10/05 - 1973/10/28   Cecilie Marková
1973/10/05 - 1973/10/28   Současný kubánský plakát
1973/11/02 - 1973/12/02   Poklady starověké Thrákie
1973/12/09 - 1974/01/01   Giovanni Battista Piranesi
1974/01/12 - 1974/02/03   Brněnské malířství v Plovdivu
1974/02/08 - 1974/03/03   Miloslav Stibor: Kámen - fotografie
1974/03/10 - 1974/04/15   Brněnské výtvarnice
1974/04/28 - 1974/05/31   Josef Brož
1974/06/19 - 1974/09/22   6. bienále užité grafiky Brno 1974
1974/10/06 - 1974/10/27   Alén Diviš (1900 - 1956): Obrazy a kresby
1974/11/03 - 1974/12/01   Slovenská malba
1974/12/08 - 1975/01/03   MAX IV - textilní tvorba mladých autorů
1975/01/12 - 1975/02/09   Chile - Unidad Popular
1975/02/16 - 1975/03/16   Jan Svoboda: Fotografie
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století
1975/04/30 - 1975/05/25   Dítě, rodina, společnost (úkolová akce ČFVU)
1975/05/30 - 1975/06/22   Maďarská medaile a drobná plastika
1975/08/08 - 1975/08/31   Michelangelo Buonarroti: Fotoreprodukce výtvarných děl a knihy k pětistému výročí narození
1975/09/07 - 1975/09/28   František Emler: Obrazy a grafické listy
1975/10/04 - 1975/11/02   Trienále 15/30
1975/11/09 - 1975/11/30   Ada Novák
1975/12/07 - 1976/01/04   Milena Šimková-Elgrová
1976/01/11 - 1976/02/08   Belgický umělecký šperk
1976/02/15 - 1976/03/14   Jiří Krejčí: Obrazy a kresby z posledních dvou desetiletí
1976/03/21 - 1976/04/18   Otakar Zemina: Obrazy z let 1925-1975
1976/04/25 - 1976/05/23   Oldřich Smutný: Vývoj díla
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1976/10/08 - 1976/11/07   Dnešek a zítřek Jihomoravského kraje
1976/11/14 - 1976/12/12   Miloslav Jemelka
1976/12/19 - 1977/01/16   František Prosecký
1976/12/19 - 1977/01/16   Olga Fridrichová - Steinzová
1977/01/23 - 1977/02/27   Dřevo ve finské architektuře
1977/03/06 - 1977/04/10   Alois Fišárek
1977/04/17 - 1977/05/22   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje
1977/05/29 - 1977/07/02   Jaroslav Bejček: Plastiky, porcelán, keramika; Li Ki Sun: Tapiserie
1977/07/05 - 1977/07/17   Hoří - kreslený humor
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU)
1977/11/10 - 1978/12/10   Vojtěch Štolfa: Trávy, květiny, kresby
1977/11/26 - 1978/01/01   Život a dílo Antonína Kuriala
1978/01/08 - 1978/02/12   Bohuš Jágr
1978/02/19 - 1978/03/12   Polská drobná plastika
1978/03/19 - 1978/04/16   Josef Hubáček: Malba
1978/04/23 - 1978/05/28   Miloš Vlček: Sochy. Vladimír Svoboda: Obrazy
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978
1978/10/08 - 1978/11/05   Jan Smetana: Obrazy z let 1958 - 1978
1978/11/11 - 1978/12/10   Trienále 15/30
1978/12/17 - 1979/02/18   Jaroslav Svoboda: Retrospektiva
1979/02/25 - 1979/04/01   Inez Tuschnerová: Tapiserie a textilní objekty
1979/04/08 - 1979/05/06   Pravoslav Kotík: Obrazy
1979/05/13 - 1979/06/15   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby
1979/06/17 - 1979/07/15   Věra Manolová: Tapiserie
1979/06/28 - 1979/08/15   Současní sovětští ilustrátoři dětské knihy
1979/07/20 - 1979/08/15   Výtvarná tvořivost lipského kraje
1979/09/07 - 1979/10/07   Jaroslava Pešicová: Obrazy, grafika
1979/10/14 - 1979/11/04   Jan Lichtág: Plastika
1979/11/09 - 1979/12/09   Čekanka - tepané reliéfy z Gruzie
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století
1980/01/20 - 1980/02/17   Jan Blažek: Obrazy
1980/02/24 - 1980/03/23   Stanislav Vajce: Obrazy, kresby, užitá grafika
1980/03/28 - 1980/04/27   Současná česká kresba
1980/03/30 - 1980/04/27   Miroslav Netík: Obrazy z let 1970-1980
1980/05/04 - 1980/06/01   František Malý: Užitá tvorba
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1980/10/06 - 1980/11/02   Textil v umění - umění v textilu
1980/11/07 - 1980/12/07   Ernö Fischer
1980/11/09 - 1980/12/07   Richard Brun: Krajina z okolí Brna
1980/12/14 - 1981/01/11   Pavel Navrátil: Obrazy; Zdeněk Macháček: Plastika
1981/01/25 - 1981/03/01   Emil Weirauch: Obrazy
1981/03/08 - 1981/04/05   Jan Świtka: Obrazy, kresby
1981/04/10 - 1981/05/18   Tvorivosť práce - mladí bratislavskí výtvarníci v komornej tvorbe
1981/05/31 - 1981/07/05   Naděžda Hanáková: Textilní obrazy
1981/08/30 - 1981/10/04   Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba
1981/10/10 - 1981/11/15   Ikony Plovdivské oblasti
1981/11/21 - 1982/01/03   Trienále 15/30
1982/01/10 - 1982/02/07   Vojtěch Štolfa: Scénografie
1982/02/12 - 1982/03/14   Vlastimil Beneš: Obrazy a plastiky
1982/04/25 - 1982/05/23   Ida Vaculková: Keramika
1982/04/25 - 1982/05/23   Josef Vohrabal: Obrazy
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu
1982/10/09 - 1982/10/31   4. trienále umělecké knižní vazby Brno 1982
1982/11/09 - 1982/12/05   Ruské malířství ze sbírek GVU Ostrava
1982/12/10 - 1983/01/16   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby
1983/01/25 - 1983/02/20   Vlasta Vostřebalová - Fischerová
1983/03/02 - 1983/04/03   Alice Ulmová, Alexander Ulma: Tkané tapiserie
1983/03/02 - 1983/04/03   Milada Othová: Medaile, Antonín Oth: Sklo
1983/04/12 - 1983/05/15   Jiří Kemr: Keramika
1983/05/24 - 1983/06/26   Jan Maria Najmr: Obrazy
1983/09/06 - 1983/10/09   Sochy Ladislav Martínek; Obrazy, kresby Petr Skácel
1983/09/09 - 1983/10/09   Z tvorby mladých brněnských výtvarníků
1983/10/18 - 1983/11/20   Karel Holan: Obrazy
1983/11/29 - 1984/01/01   Marie Maťhová: Tapiserie
1983/11/29 - 1984/01/01   Otakar Sivera: Keramika
1984/01/10 - 1984/02/05   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby
1984/02/14 - 1984/03/11   Michal Ranný: Obrazy, kresby
1984/03/21 - 1984/04/15   Rudolf Hocke: Obrazy
1984/04/24 - 1984/05/27   Antonín Čalkovský: Obrazy, kresby
1984/04/24 - 1984/05/27   Vladimír Boudník: Grafika
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1984/09/05 - 1984/11/04   Dmitrij Bisti: Knižní grafika, ilustrace, Jiří Prádler: Medaile
1984/10/06 - 1984/11/04   Trienále 15/30
1984/11/13 - 1984/12/09   Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla
1984/12/18 - 1985/01/13   Zdeněk Hajný: Obrazy
1985/01/22 - 1985/02/24   Alois Mikulka: Obrazy, plastiky
1985/02/06   Hudba mezi obrazy
1985/03/05 - 1985/04/07   Studio mladých umělců Budapešť
1985/03/21   Hudba mezi obrazy
1985/04/16 - 1985/05/19   Václav Chad: Obrazy a kresby
1985/05/28 - 1985/06/23   Jozef Šturdík: Z tvorby 1938-1984
1985/06/25 - 1985/07/21   Jaroslav Fousek: Obrazy, kresby
1985/09/12 - 1985/10/13   Výtvarné umění Rennes - historie a současnost
1985/10/22 - 1985/11/24   Karel Kryl: Obrazy, kresby, plastiky
1985/12/06 - 1986/01/12   Hedvika Zaorálková: Sochy, Milada Marešová: Obrazy a kresby
1986/01/21 - 1986/02/16   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby
1986/02/25 - 1986/03/30   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, fotografie
1986/04/03 - 1986/05/18   Richard Brun: Obrazy, kresby, grafiky
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986
1986/10/07 - 1986/11/02   Leonid Ochrymčuk: Obrazy a vystřihovánky
1986/11/11 - 1986/12/07   Diplomové práce katedry urbanismu a územního plánování FA ČVUT 1982-1986
1986/11/11 - 1986/12/07   Vladimír Kristin: Obrazy
1986/12/16 - 1987/01/18   Vlastimil Zábranský: Obrazy
1987/01/27 - 1987/03/01   Ladislav Berger: Obrazy, kresby
1987/03/10 - 1987/04/12   Victor Vasarely: Grafika a multiply
1987/04/21 - 1987/05/24   Jaroslav Šerých
1987/04/21 - 1987/05/24   Karel Kuklík: Fotografie
1987/06/02 - 1987/07/05   Vladimír Svoboda: Obrazy
1987/07/10 - 1987/08/02   Nová maďarská malba
1987/09/08 - 1987/10/11   Miloš Slezák
1987/09/08 - 1987/10/11   Václav Boštík: Obrazy a kresby
1987/10/20 - 1987/11/15   Osobnosti brněnské grafiky 20. stol. ze sbírek Muzea města Brna
1987/12/02 - 1988/01/03   Dvacet let tvorby tapiserií Artprotis
1988/01/14 - 1988/02/21   Konstrukce a fikce (fotografie dvanácti francouzských autorů)
1988/02/28 - 1988/04/03   Stanislav Kolíbal: Knihy, kresby, prostor
1988/04/20 - 1988/05/15   Maďarští výtvarníci z Debrecena
1988/04/20 - 1988/05/15   Mladí výtvarníci z Debrecena
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988
1988/10/18 - 1988/11/20   Andrus Kasemaa: Kresby
1988/10/18 - 1988/11/20   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988
1988/11/30 - 1989/01/01   František Kaláb: Obrazy
1988/11/30 - 1989/01/01   Jan Hrubý: Kreslený humor
1988/12/13 18:00   Hudba mezi obrazy
1989/01/13 - 1989/02/12   Karel Malich: Obrazy, kresby, plastiky, grafika
1989/02/21 - 1989/03/27   Jindřich Štreit
1989/02/21 - 1989/03/27   Jiří Hanke
1989/02/21 - 1989/03/27   Jiří Hanke, Jindřich Štreit: Fotografie
1989/02/21 - 1989/03/27   Zdenek Hůla, Jan Jemelka, Pavel Mühlbauer, Petr Veselý
1989/04/11 - 1989/05/21   Milan Knížák: 1953 - 1988
1989/05/31 - 1980/08/20   Anna Poustová: Grafika
1989/05/31 - 1989/08/20   Květa Válová, Jitka Válová: Obrazy
1989/09/12 - 1989/10/15   Burgenlandští fotografové
1989/09/12 - 1989/10/15   Gustav Klimt (1862-1918), Egon Schiele (1890-1918)
1989/09/12 - 1989/10/15   Gustav Klimt (1862-1918), Egon Schiele (1890-1918): Faksimile akvarelů a kreseb sbírkových fondů vídeňské Albertiny a soukromých sbírek
1989/09/13 - 1989/10/15   Miloš Urbásek: Obrazy, kresby, grafika
1989/11/02 - 1989/12/02   Umělci z Rennes
1989/11/02 - 1989/12/03   Atelier du Thabor
1989/11/02 - 1989/12/03   La S. L. I. P. P. Rennes
1989/12/12 - 1990/01/14   Arnold Newman: Fotografie
1989/12/12 - 1990/01/14   Viktor Pivovarov: Obraz a text
1990/01/23 - 1990/02/18   Josef Vohrabal
1990/01/23 - 1990/02/18   Vilém Kříž
1990/02/27 - 1990/04/01   Rudolf Fila: Retrospektiva
1990/04/10 - 1990/05/13   Alena Nádvorníková: Uvnitř a vně
1990/04/10 - 1990/05/13   Krzystof Gierałtowski: Fotografie
1990/04/10 - 1990/05/13   Zdena Höhmová: Obrazy
1990/06/28 - 1990/07/29   Ze souvislosti: Současné rakouské umění ze širší oblasti Dolního Rakouska
1990/09/11 - 1990/10/15   Eva Kmentová: Životní dílo
2003/02/06 - 2003/03/09   Za jiných okolností by to mohla být pravda
2003/03/19 - 2003/04/20   Petr Písařík: Sluníčko
2003/04/10 - 2003/05/11   Roman Ondák: Další den / Another Day
2003/05/07 - 2003/06/22   Jorge Peris: J.P. versus duše / J.P. versus Anima
2003/05/07 - 2003/06/29   Jasper Joffe: 72 obrazů za 72 hodin
2003/05/07 - 2003/08/09   Retroperspektiva
2003/06/12 - 2003/08/10   Michaela Thelenová: Hoax
2003/09/03 - 2003/10/05   Jan Šerých: 10 rad jak vypadat skvěle při sexu
2003/09/16 - 2003/10/26   Milena Dopitová: Sixtysomething
2003/09/30 - 2003/11/09   Filmy bez kina: Princip animace a současné umění / Movies without Cinema: The Animation and Contemporary Art
2003/10/08 - 2003/11/02   Robert Maciejuk: This looks like a good place
2003/11/04 - 2003/12/14   Gina Tornatore: Catch
2003/11/11 - 2003/12/14   Richard Fajnor: Umělcova smlouva
2003/11/25 - 2004/01/11   SEMBION Tomáš Císařovský Stanislav Diviš Jan Merta
2003/12/16 - 2004/01/11   Four roomed hotel
2004/01/23 -   Leoš Janáček a Brno
2004/01/24 - 2004/03/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2004/01/27 - 2004/02/29   VY3 Brňavka
2004/03/09 - 2004/04/11   Lenka Klodová: Exhibition
2004/03/23 - 2004/05/09   Zbyněk Baladrán: Theory / Praxis / Exposition; Teorie / Praxe / Expozice
2004/04/06 - 2004/05/09   Jiří Kovanda: Nejsem proti
2004/05/18 - 2004/06/27   Josef Dabernig: Jogging
2004/05/26 - 2004/06/27   Record. Máme systémy jak to pojmenovat
2004/06/30 - 2004/08/08   Jan Kadlec: Albánský únik
2004/09/23 - 2004/10/24   Waanja: Here comes succes
2004/09/23 - 2004/11/30   Subjektivní fotografie 1948-1963
2004/12/14 - 2005/01/30   Insiders: Nenápadná generace druhé poloviny 90. let
2004/12/15 - 2005/01/30   Rhiannon Silver: kresby / Drawings
2005/02/16 - 2005/04/03   Fotografie??
2005/02/22 - 2005/03/27   Gerhard Trumler: Vstříc půlnoci
2005/04/08 - 2005/05/05   Sbírka AUDABIAC
2005/04/20 - 2005/05/22   Použijte modul KK2!
2005/06/07 - 2005/07/10   Martin Poláček: Heat
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005/09/01 - 2002/09/11   Pod jedním sluncem
2005/09/20 - 2005/11/06   Druhý dotek
2005/09/21 - 2005/11/06   Ladislav Steinhauser: Fotografie
2005/11/16 - 2006/01/29   Hanzelka & Zikmund: Fotografie
2006/02/07 - 2006/03/12   Buď zdráv, malý diváku …
2006/02/07 - 2006/03/12   David Walliker: Mr. Blue crosses the river - Homo Sacer / Pan Blue jde přes řeku - Homo sacer
2006/02/07 - 2006/03/12   FRISBEE - Současný český videoart a nová média / Contemporary Czech Videoart and New Media
2006/02/08 - 2006/03/12   Martin Zet: Žádné experimenty!
2006/03/27   Setkání přátel Ajky Gálové
2006/04/04 - 2006/05/14   Na dosah prožitku: Spontaneita ve výtvarné výchově (na 2. a 3. stupni)
2006/04/04 - 2006/05/21   Jiří David: Jen … fotografie … 1991 - 2006 (Inside Out)
2006/04/04 - 2006/05/21   Pavel Doskočil: Rundstab
2006/05/19   Muzejní noc
2006/05/29 - 2006/08/31   Wilhelm Scherübl: Slunečnice / Sonnenblumen
2006/06/06 - 2006/08/06   Kacíř & spol.: Montáže na ose Brno - Berlín
2006/06/06 - 2006/08/06   Tomáš Svoboda: Déja vu
2006/06/06 - 2006/08/07   Kabinet 153
2006/09/05 - 2006/09/17   Křehké jistoty: 60 let pedagogické fakulty MU
2006/09/26 - 2006/11/12   Milan Houser: Vanitas
2006/09/26 - 2006/11/19   Mezi námi skupinami II: Přehlídka současných výtvarných skupin
2006/10/31 - 2006/11/26   Vyvolavači snů / Traummerreger: Hommage a Sigmung Freud
2006/11/28 - 2007/02/11   Daniela Dostálková: The Town I Like
2006/11/28 - 2007/02/11   Václav Stratil: Country není smrt
2006/12/12   Tibet unpluggeg: Netradiční obsazení, úpravy a hosté
2007/02/27 - 2007/04/08   Katarzyna Kozyra: V umění se sny stávají skutečností / In Art Dreams Come True
2007/02/27 - 2007/04/08   Matěj Smetana: Neobyčejná místnost
2007/04/17 - 2007/05/27   Ars viva 2006/2007 Vyprávění / Erzählung / Narration
2007/04/17 - 2007/06/03   Jan Jakub Kotík: Patina
2007/06/05 - 2007/07/29   Barbora Klímová: Slavné brněnské vily II
2007/06/05 - 2007/07/29   Otta Placht: Alternatura
2007/09/04 - 2007/10/28   Mark Ther: Filmy, videa
2007/09/04 - 2007/10/28   The Collectors: Live Re-Edit (Umění ze sbírky Marek)
2007/11/13 - 2008/01/06   Eduard Ingriš: Fotografie
2007/11/13 - 2008/01/06   Jan Stolín: 60 - 120 Frames Per Second
2008/01/15   Tisková konference Fotogenie identity / Paměť české fotografie, Kick off
2008/01/15 - 2008/02/10   Tereza Kabůrková: Jsem doma a jdu ven
2008/01/15 - 2008/02/17   Fotogenie identity Paměť české fotografie
2008/02/20   Setkání a rozhovory nad architekturou: Doprava versus architekt
2008/02/21 - 2008/03/02   Výstava děl pro aukci ve prospěch rekonstrukce Domu umění města Brna
2008/03/03   Aukce výtvarných děl ve prospěch Domu umění města Brna
2008/03/12 - 2008/04/13   Generace +
2008/03/12 - 2008/04/13   Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov: Moudrost
2008/04/22   Pozvánka na tiskovou konferenci: Jaroslav Brabec, Josef Pleskot, Filip Cenek, Jiří Havlíček
2008/04/22 - 2008/06/08   Jaroslav Brabec: Orbis Artis
2008/04/22 - 2008/06/08   Josef Pleskot - AP Atelier
2008/05/24   Muzejní noc
2008/06/19 - 2008/07/13   Josef Bolf: ...všichni podléháme... (obrazy, kresby)
2008/06/20 - 2008/07/13   Nová videa z Nizozemí
2008/07/22 - 2008/08/31   Big Deal
2008/07/22 - 2008/08/31   Eva Koťátková: Společenská hra
2008/08/20 - 2008/10/05   Brno srpen 68
2008/09/09 - 2008/10/12   Pavel Nešleha: Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů
2008/09/16 - 2008/10/12   Gregor Eldarb: Map - making exercises
2008/10/21 -   Pavel Korbička: Nepravý úhel
2008/10/22 - 2008/11/23   Cena Jindřicha Chalupeckého 2008
2008/12/02 11:00   Petr Veselý, Petr Lysáček: Prdohobrda
2008/12/03 - 2009/01/11   Petr Veselý
2008/12/08 - 2008/12/28   Frame 008
2009/01/27 - 2009/03/01   Jiří Franta a David Böhm: Z ničeho nic
2009/01/28 - 2009/03/01   Transfer
2009/05/05 - 2009/06/14   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z díla (1961 - 2009)
2009/05/16   Artjarmark
2009/05/16   Umění na vlastní oči, uši a ruce
2009/06/23 - 2009/08/09   Zmařená naděje / Gescheiterte Hoffnung
2009/09/22 - 2009/11/01   Take Nord Shape
2009/09/30 - 2009/11/01   Pavla Sceranková: Alles wird gut
2009/10/06 - 2009/11/01   Bohumila Grögerová: Rukopis
2009/11/17 - 2010/01/17   Formáty transformace 89 - 09
2010/02/11 - 2010/03/21   one on one
2010/04/13 - 2010/05/30   Václav Boštík, Robert Hliněnský
2010/06/08 - 2010/07/25   Sibylle Bergemann: Fotografie / Photographien
2010/09/09 11:00   Tisková konference: Realita je víc než fikce, Lukáš Hájek
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let
2010/09/14 - 2010/10/24   Miloš Budík: Rozhovor o světle / Talking About the Light
2010/12/15 - 2011/01/30   ART IN-BOX
2010/12/15 - 2011/02/13   100 let Domu umění
2011/03/09 - 2011/04/10   Měkkohlaví
2011/04/22 - 2011/06/05   Lubomír Typlt: Mobilizace
2011/06/15 - 2011/07/31   Diplomanti FaVU 2011
2011/09/03 - 2011/11/20   KW - Othová
2011/12/14 - 2012/01/29   Luisa Kasalicky: Luxury goods
2011/12/14 - 2012/02/05   Pavel Mrkus: Next Planet
2012/05/18 - 2012/06/01   Místo sýpky: Výběr bakalářských a diplomových prací 2012
2012/06/30 - 2012/07/26   Diplomanti FaVU 2012
2012/10/26 - 2012/12/09   Cena Jindřicha Chalupeckého 2012
2013/06/28 - 2013/07/18   Diplomanti FaVU 2013
2014/04/15 -   Retrospektiva. Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy
2014/06/27 - 2014/07/29   Diplomanti FaVU 2014
2014/09/10 - 2014/10/05   Piotr Bosacki: V mezích podmíněných situací
2014/11/19 - 2015/01/18   Michaela Thelenová: Na konci světa
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
2015/03/11 - 2015/04/05   Julia Gryboś a Barbora Zentková: Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet
2015/03/11 - 2015/04/05   Libor Teplý: Hledání světla
2015/04/15 - 2015/05/17   Aleš Čermák: Situace, v níž už je opět možné cokoliv
2015/04/15 - 2015/05/17   Martin Dašek: Horizont III.
2015/04/29 - 2015/06/07   Miroslav Hašek: Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi
2015/06/10 - 2015/08/09   Marie Kratochvílová: Záznamy podstaty událostí / Records of the Substance of Events
2015/09/09 - 2015/11/01   Siliconvalse: Hungarian Reality
2015/10/07 - 2015/11/08   František Pavúček: Slza vítězů
2015/11/25 - 2016/01/25   Phill Niblock: Working For A Title - Retrospektive
2016/02/10 - 2016/03/19   Jan Krtička: Jako Rašómon
2016/02/10 - 2016/03/19   Jaromír 99: Nechte mě tady!
2016/04/27 - 2016/06/12   Erik Sikora: Predpovede a popovede
2016/04/27 - 2016/06/12   Hans Kupelwieser: Pět prostorů pro Brno
2016/06/24 - 2016/07/24   Diplomanti FaVU 2016
2016/09/14 - 2016/10/30   Cold-Pressed, Low-Heat / virginorganicvegankosher
2016/11/22 - 2017/01/15   Nevratný posun / Irreversible Shift
2017/02/08 - 2017/03/26   In a Landscape
2017/04/19 - 2017/06/11   Mezi obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery
2017/06/29 - 2017/07/23   29 Diplomanti FaVU '17
2017/09/27 - 2017/10/29   Městské zásahy
2017/11/15 - 2017/12/30   Je to tak, jak se vám to zdá / It Is As You Think It Is
2018/02/07 - 2018/04/08   Něco něčím / Daliborem Chatrným
2018/04/25 - 2018/06/10   Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje
2018/06/27 - 2018/07/27   Na viděnou: Diplomanti FaVU 2018
2018/09/13 - 2018/11/04   Startpoint 2018: Prize for European Art Graduates
2018/11/21 - 2019/01/13   Tangenty
2019/02/06 - 2019/03/24   We will not change our show
2019/04/17 - 2019/06/02   VDIFF
2019/09/11 - 2019/11/03   Drop Dead Funny: Současné izraelské umění
2019/11/27 - 2020/03/29   Stará bydliště
2020/06/09 - 2020/07/26   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2021/02/16 - 2021/06/27   Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)
2021/09/08 - 2021/11/07   Libor Veselý: IX
2021/12/08 - 2022/03/27   Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT
2022/05/04 - 2022/06/12   Milan Kozelka
2022/09/14 - 2022/11/13   Osobní mytologie
2022/12/14 - 2023/03/12   Jan Zuziak: Insiderství outsidera
2023/10/04 - 2023/11/05   Když jednoho podzimního rána studující
2023/12/13 - 2024/02/04   Alfons Schilling: Brainscape
2023/12/13 - 2024/02/04   Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum
2024/03/20 - 2024/06/02   Jimena Mendoza: Cuerpo V
stálá expozice   Stálá expozice Moravského zemského muzea

Dům pánů z Kunštátu

institution, city, address
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2

Dům pánů z Kunštátu

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2021   Dům umění města Brna / Brno House of Arts 2018–2021
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Konkretisté v Brně
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
  2003   Oáza ve štatlu (Brněnský Dům pánů z Kunštátu znovu žije uměním)
  2012   Next Planet
program
  published   title (subtitle)
  2005   Výstavní plán Domu umění města Brna (leden - srpen 2005)
  2008   Výstavní plán 2008 (Dům umění města Brna)
  2016   Dům umění města Brna: Program 2016

Dům pánů z Kunštátu

person born note
Saudek Jan 13. 5. 1935 1971 - ????

Dům pánů z Kunštátu

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Grigorij Musatov
  1977   Brněnské výstavy zimní sezóny (Zprávy z krajů)
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů)