Nevratný posun / Irreversible Shift

date of exhibition: 2016/11/22 - 2017/01/15
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní