Formáty transformace 89 - 09

date of exhibition: 2009/11/17 - 2010/01/17
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní