Zlín (Zlín)

city: Zlín (Zlín)
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
první zmínka 1322
v letech 1949-1989 - Gottwaldov

Zlín (Zlín)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/30 - 2001/07/01   Ú Svit s ateliérem veškerého sochařství Kurta Gebauera, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2001/05/30 - 2001/09/16   Kurt Gebauer, Dům umění, Zlín (Zlín)

Zlín (Zlín)

date of exhibition   exhibition title
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon
1955/01/16 - 1955/02/13   Karel Živný: Akvarely z let 1948 - 1954
1963/07/05   Eliška a Ferda Štáblovi: Keramika, plastika a kresby
1975/11   Jiří Váp
1983   Mária Želibská-Vanči: Výber z tvorby k životnému jubileu
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon
1999/05/12 - 1999/08/31   II. nový zlínský salon
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon
2003   Miloslav Fekar: Tvar a světlo
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín
2022/09/07 - 2022/11/06   Prostor Zlín 2022

Zlín (Zlín)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Zlín (Modellstadt der Moderne)
  2018   První republika 1918-1938
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Zlínské mrakodrapy
  2013   Viktor Jandásek stavitel ve Zlíně
  2014   Křížení v křížení
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle)
  1977   Urbanistický vývoj Zlína 1920 - 1945

Zlín (Zlín)

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/11/18 - 2010/02/21   Libor Stavjaník: Eine Garage zum Verkaufen, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
2013/07/16 - 2013/10/06   Viktor Jandásek: Stavitel ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/11/19 - 2010/02/21   Zlín – Modellstadt der Moderne, Pinakothek der Moderne, Mnichov (München)

Zlín (Zlín)

person   born from - to, notes
Adamík Josef   15. 7. 1941     ???? - ????
Balajka František   6. 3. 1945     ???? - ????, projektoval sídliště Kúty, sídliště Jižní svahy II a další stavby
Baroš Bedřich   24. 6. 1936     1959 - 1974, trvalý pobyt, grafikem n.p. Svit, tvůrčí činnost
Bárta Daniel         ???? - ????
Bartoňková Drábková Marie   27. 10. 1908     ???? - ????
Bartoš Jaroslav   22. 5. 1920     ???? - ????
Bartoš Petr   20. 7. 1960     ???? - ????, tajemník Městského úřadu
Bartovský Antonín   25. 3. 1897     ???? - ????, jazyková škola
Baťa Tomáš   3. 4. 1876     1894 - ????, založil se svým bratrem Antonínem obuvnický závod , vyrábějící především levnou nekoženou (plátěnou) obuv.
Baťa Tomáš   3. 4. 1876     1906 - ????, postavil první velkou továrnu
Běhal Zdeněk   23. 2. 1953     ???? - ????
Bělíková Anna   23. 3. 1910     ???? - ????
Beran Alex   22. 7. 1923     1939 - 1944, Škola umění
Bílek Zdeněk   26. 10. 1923     1969 - 1975, dirigent symfonického orchestru
Bláha Jaroslav   29. 9. 1934     ???? - ????, zaměstnán u ZPS ve funkci referenta
Blahutová Jaroslava   11. 12. 1972     ???? - ????
Cabala Jindřich   1874     ???? - ????, žil
Čančíková Vlasta   20. 9. 1922     ???? - ????, vyučovala na lidové škole umění
Dias Pavel   9. 12. 1938     ???? - ????, Univerzita Tomáše Bati, pedagogem od r.2005 (IRTMK).
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919     1934 - 1936, Baťova škola práce
Dostál Zdeněk   6. 5. 1933     1998 - 2001, primátor
Doubnerová Tlustá Jiřina   31. 3. 1922     ???? - ????
Drofa Miroslav   25. 10. 1908     1928 - ????, stavební oddělení firmy Baťa
Exnarová Červinková Hana   16. 11. 1949     ???? - ????, bydliště
Fackenberg František   20. 6. 1904     ???? - ????, firma Baťa
Fuchsa Jan   12. 11. 1916     ???? - ????
Gahura František   10. 10. 1891     ???? - ????, jeden z tvůrců "Baťova Zlína", autor jeho urbanistick koncepce rozvolněného města v zahradách a "továrny v zahradách", čtvrtích dělnických rodinných domků a základních objektů městského centra ve Zlíně
Gahura František   10. 10. 1891     1923 - 1946, městský architekt
Gajdoš Rudolf   26. 1. 1908     ???? - ????
Geryk Milan   18. 2. 1923     ???? - ????
Habarta Jan   15. 11. 1919     ???? - ????, sochař
Hábl René   29. 11. 1968     ???? - ????
Hálek Gustav   13. 11. 1886     ???? - ????
Hanuš Vilém   12. 6. 1906     ???? - ????
Havelka Ludvík   15. 10. 1908     ???? - ????, Výtvarný pedagog Školy umění ve Zlíně
Holcman Josef   6. 3. 1952     ???? - ????, vedoucí a herec malé scény Městského divadla
Holík Alois   28. 2. 1940     ???? - ????
Holík Alois   12. 9. 1908     ???? - ????
Holý Jiří   27. 11. 1922     ???? - ????
Horák Antonín   2. 6. 1918     ???? - ????
Hošek Pavel   10. 9. 1976     ???? - ????, bydliště
Hovadík Richard   30. 8. 1906     ???? - ????
Hovora Rudolf   3. 12. 1910     ???? - ????
Hroch Vladimír   3. 4. 1907     ???? - ????
Hubíková Marie   9. 12. 1942     ???? - ????
Hutařová Barbora   10. 9. 1982     ???? - ????
Chad Václav   8. 9. 1923     ???? - ????
Chmelař František   30. 12. 1921     ???? - ????
Jahoda Bohuš (Bohumil)   11. 6. 1910     ???? - ????
Jahůdka Radek   11. 3. 1972     ???? - ????
Jandík Stanislav   14. 5. 1902     ???? - ????
Jansa Václav   21. 10. 1859     1943 - ????, totálně nasazen v Baťových závodech
Jarcovják Lubomír   12. 8. 1962     ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1990-1999 činný v Státní galerii (nyní Krajská galerie výtvarného umění), od r. 1996 kurátorem sochařské sbírky. Výtvarník čas. Prostor Zlín. Pedagog Vyšší soukromé zlínské školy umění od r. 1994, od r. 1999 vedoucí grafického ateliéru.
Jungwirth Ludvík   2. 7. 1943     ???? - ????
Kadeřábková Turecká Jana   7. 1. 1940     ???? - ????, zaměstnání
Kadlec František   1. 1. 1906     ???? - ????
Kalivoda Vladimír   10. 12. 1927     ???? - ????
Kaplanová Valerie   12. 9. 1917     ???? - ????
Karfík Vladimír   26. 10. 1901     1930 - 1946, vedoucí projekce fy Baťa
Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena   11. 11. 1944     1944 - 1959, bydliště
Kolářová Jaroslava         ???? - ????
Kolková Lenka   3. 12. 1957     1982 - ????, Návrhářka obuvi SVEDRUP
Korbela Vladimír   17. 12. 1908     1936 - 1949, odborný lékař stomatologického odd. Baťovy nemocnice
Koryčan Miroslav   6. 6. 1938     1963 - ????, racoval ve Výzkumném ústavu syntetického kaučuku
Kotyzová Pavla   15. 7. 1949     ???? - ????, bydliště
Kovář Zdeněk   26. 1. 1917     ???? - ????
Kratochvíl Vítězslav   24. 6. 1938     ???? - ????
Křivánek Rudolf         ???? - ????, přistěhoval se, zaměstnán jako dispečer dopravy
Kubečka Vladimír   18. 9. 1913     ???? - ????, architekt
Lorenc Miroslav   9. 6. 1896     1928 - ????, návrh nemocenské pojišťovny
Lorenc Miroslav   9. 6. 1896     1932 - 1939, vlastní projekční kancelář
Lukas Jan   10. 8. 1915     ???? - ????, činný jako kameraman ve Filmových ateliérech Baťa v l. 1936-1938.
Mácha Jan   16. 9. 1926     1941 - 1943
Makovský Vincenc   3. 6. 1900     1939 - 1945, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, pedagogem Školy umění
Maliva Josef   7. 1. 1931     ???? - ????
Matoušek Vladimír   22. 6. 1900     1938 - 1945, přistěhoval se, působil jako učitel ve škole Na Dílech do r. 1945
Milén Eduard   18. 3. 1891     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost, pedagog na Škole umění v l. 1941-1945
Miler Zdeněk   21. 2. 1921     ???? - ????, pobyt, tvůrčí působení ve Filmovém studiu Baťových závodů
Mosazná Kateřina   20. 4. 1976     1995 - 1997, práce v relkamě R-public
Mosazná Kateřina   20. 4. 1976     2000 - 2001, intel-seco-zlín
Motyčka František   19. 7. 1904     ???? - ????
Možný Milan   17. 2. 1944     1968 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1968-1993 Centroprojekt Zlín, od r. 1995 Atelier MM
Nedopil Vladimír   1916     ???? - ????, Baťa, absolvoval obchodní akademii
Němec Josef   24. 2. 1928     1942 - 1949, Baťovy závody
Nová Dagmar   8. 9. 1958     ???? - ????, vedoucí oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína
Novotný Jaroslav   21. 3. 1903     ???? - ????
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919     1939 - 1941, asistent V.Makovského
Palla Vladimír   26. 3. 1925     1948 - 1950, Baťovy závody
Petr František   22. 11. 1884     1939 - 1940, pobyt, pedagog na Výtvarné škole v l. 1939-1940, 1945-1947, v l. 1939-1945 pedagog na tamní škole umění
Petr Pavel   3. 1. 1969     ???? - ????
Plesník Zdeněk   2. 9. 1914     ???? - ????, Baťa, zlínský funkcionalismus
Podzemný Robert   1. 12. 1904     ???? - ????, architektonické oddělení firmy Baťa
Podzimek Jiří   19. 2. 1925     ???? - ????
Podzimek Ondřej   30. 5. 1955     1989 - ????, činný též jako pedagog na Baťově univerzitě od r. 2000 a jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové na katedře designu od r. 1989
Pohlová Ludmila   23. 7. 1984     2003 - 2004
Postřihačová Dita   10. 5. 1974     ???? - ????
Procházková Stanislava         ???? - ????
Přikryl Josef   21. 6. 1930     ???? - ????
Přinosilová Miriam   1949     ???? - ????
Ruszelák Josef   16. 6. 1938     ???? - ????
Sedláček Ivo   1. 3. 1961     1992 - ????, pobyt, činný jako kurátor Státní galerie, nyní Krajská galerie výtvarného umění od 2. pol. 80. let do r. 1998, v l. 1992-1995 spoluzakladatel, výkonný redaktor a od r. 1996n zástupce šéfredaktora kulturní revue Prostor Zlín, od r. 1994 pedagog na Zlínské vyyší odborné škole umění
Slavík Vojtěch   6. 4. 1897     ???? - ????
Slovenčík Svatopluk   3. 1. 1934     ???? - ????, získal tam ateliér a žije tam
Slovenčík Svatopluk   3. 1. 1934     1994 - ????, profesor na znovu zřízené Škole umění
Sousedík Miloslav   1. 10. 1910     ???? - ????
Steimarová Anna   7. 7. 1889     ???? - ????
Stojar Pavel   1974     ???? - ????
Svoboda Zdeněk         ???? - ????
Šimáková Jana   8. 12. 1971     1994 - 1996, OD Prior Zlín
Šimeček Pavel   6. 10. 1944     1979 - ????, pobyt, působil v l. 1979-1989 ve Stavoprojektu, v l. 1989-1991 činný jako urbanista na Útvaru hlavního architekta zlínského okresu, od r. 1991 vlastní architektonická kancelář
Šimečková Jitka   8. 6. 1944     1979 - 1991, obchodní projekt
Šimorda Miroslav   29. 3. 1923     ???? - ????
Šindler Jaroslav   2. 4. 1925     ???? - ????, vedl nteriérový ateliér podniku Svit
Škarka Pavel   26. 7. 1942     ???? - ????, 1959-1961, VÚGPT Zlín 1968-1973, svobodné povolání 1973-1989, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, odborný asistent, docent 1989-1999, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, vedoucí katedry 1999-dosud, vedoucí Ateliéru průmyslového designu UTB ve Zlíně 2002-2005, děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 2005-2009, proděkan pro rozvoj FMK UTB ve Zlíně
Šolc František   5. 6. 1906     ???? - ????
Šplháček Vojtěch   23. 10. 1914     ???? - ????
Šůstek Pavel   12. 4. 1976     1994 - 1995, studium na Vyšší soukromé škole umění
Šutera Radomír   15. 12. 1934     ???? - ????, činný ve Výzkumném ústavu kožedělném do r. 1969, pak svobodné povolání
Šuterová Marie   27. 6. 1943     ???? - ????, realizovala zakázky pro Restaurace a jídelny Gottwaldov a JZD
Támová Katarína   1990     ???? - ????
Terč Miloň   31. 7. 1947     ???? - ????, kameraman ve filmových ateliérech, později režisér dokumentárních filmů a generální ředitel
Uklein Vladimír   25. 8. 1898     ???? - ????
Urban Ľudovít   18. 2. 1960     1999 - ????, sympozium
Vajdák Rostislav   1. 7. 1939     1969 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, působil v OGVU, sekce designu průzkum oboru tvarování strojů a nástrojů, od r. 1975 čiiný jako uměleckoprůmyslový výtvarník-designér
Vítek Antonín   31. 5. 1892     1930 - 1979, pobyt, tvůrčí činnost, působil v l. 1930-1939 u fy Baťa, v l. 1939-1948 vlastní ateliér, v l. 1949-1959 jako projektant ve Stavosvitu ( pak SPÚ MLP, později Centroprojekt,
Wiesner Arnošt   21. 1. 1890     ???? - 1939, pedagog na Škole umění
Wiesner Richard   6. 7. 1900     1940 - 1942, pedagog Školy umění
Zábranský Vlastimil   2. 9. 1936     ???? - ????, v 70. letech působil jako scénograf Divadla pracujících
Zamazal Jan   18. 6. 1944     ???? - ????, v l. 1966-1969 činný ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie, v l. 1990-1994 činný jako pedagog na katedře průmyslového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové, od r. 2000 činný jako pedagog v oboru design obuvi na fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, působí jako designér strojírenských zařízení pro různé firmy
Zapletal Zdeněk   3. 9. 1951     ???? - ????
Zapletal Zdeněk   10. 8. 1926     ???? - ????, středoškolský profesor
Zavřel Jan   7. 5. 1934     1957 - ????
Zedník František   22. 10. 1827     ???? - ????
Zelina Sebestián   29. 9. 1928     ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost, v 80. letech 20. stol. činný pro JZD Agrokombinát Slušovice
Zikmund Milan   7. 5. 1948     1960 - ????
Živný Karel   25. 11. 1899     ???? - ????

Zlín (Zlín)

person   born
Tvarůžek Martin   18. 7. 1974    

Zlín (Zlín)

person   born
Holeček Josef   3. 4. 1907