zdroj: http://michalovskenoviny.sk/wp-content/uploads/2009/04/gibala1.jpg

František (Fraňo) Gibala

* 5. 4. 1912, Krajná Polana, Slovensko (Slovakia)
† 8. 9. 1987, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
sculptor

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0034484

František (Fraňo) Gibala
Útěk z horiacej obce
1954
socha
bronz
95 cm
 

František (Fraňo) Gibala

Narodil sa 5. apríla 1912 v Krajnej Poľane, okr. Svidník ako tretie dieťa robotníka na píle. Detstvo prežíval v ťažkých rodinných podmienkach striedavo v Krajnej Poľane, Prešove a v Klatovskej Vsi. V Prešove absolvoval meštianku, kde sa v roku 1924 konala prvá výstavba jeho prác. V roku 1928 dostal sa na Státní průmyslovou školu sochářskou a kamerářskou v Hořiciach, ktorú absolvoval v roku 1933. V rokoch 1933-1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov B. Kafku, Plichtu a Vávru na oddelení monumentálneho sochárstva. Počas štúdia na Akadoémii vytvoril niekoľko pozoruhodných diel, z ktorých za Samovraždu na koľajniciach získal v roku 1938 I. cenu AVU. V tom istom roku sa stal členom Spolku slovenských umelcov. V roku 1937 absolvoval AVU a na jar roku 1938 odišiel na 2-týždňový študijný pobyt do Paríža. Prvé obdobie G i b a l o v e j tvorby bolo zamerané na portréty. Koncom päťdesiatych rokov vytvoril F. Gibala výrazné portréty a podobizne – napr. Nevesta z východného Slovenska, Autoportrét, J. Záborský. Portrét Ľuda Ondrejova patrí medzi najlepšie sochárske portréty vôbec. Ťažiskom Gibalovej tvorby po oslobodení boli však pamätníky SNP, obetiam vojny. Vrcholom Gibalovej tvorby v tejto oblasti sú pamätníky Útek z horiacej obce pre Zlatú Baňu a Návrat do vyvraždenej obce pre Tokajík. Je autorom súsošia pred budovou Obvodného úradu vo Svidníku, je spoluautorom pamätníka Alexandra Pavloviča (autor sochy), ktorý je umiestnený pred Domom kultúry vo Svidníku, spolupodieľal sa na Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a na riešení pamätnej tabule V. Nejedlého v Ladomírovej. Pomerne málo známym okruhom Gibalovej tvorby bolo medailérstvo. František Gibala sa svojimi prácami zúčastnil na stovkách výstav v celej našej republike aj v zahraničí. V roku 1972 bol mu udelený titul Zaslužilý umelec. Zomrel 8.9.1987 v Bratislave.
www.svidnik.sk

František (Fraňo) Gibala

zdroj: http://michalovskenoviny.sk/wp-content/uploads/2009/04/gibala1.jpg
 

František (Fraňo) Gibala

František (Fraňo) Gibala
Útěk z horiacej obce
1954
socha
bronz
95 cm
 

František (Fraňo) Gibala

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1928 - 1933   Státní průmyslová škola sochařská a kamenická (1921-1938), Hořice (Jičín)
1933 - 1937   Akademie výtvarných umění, Praha, Kafka Bohumil, *1878

František (Fraňo) Gibala

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Košice (Košice), Košice (Košice)
???? - ????   Slovensko

František (Fraňo) Gibala

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1955/02   Slovenské národní povstání ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1955/02/27 - 1955/ 05/30   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1957/03/03 - 1957/07/07   Umenie XIX. a XX. storočia na východnom Slovensku, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960   Orest Dubay, František Gibala: Grafika a sochy, Prešov (Prešov), Prešov (Prešov)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/05/08 - 1960/07/18   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1945 - 1960, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/11/05 - 1960/12/15   Orest Dubay - grafika, František Gibala - plastika, Vila Flóra - výstavná sien Tatranskej galérie, Starý Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964/03 - 1965/05   Generácia 1909: Svedomie doby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/06/01 - 1964/08/20   SNP vo výtvarnom umení, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909, Šternberský palác, Praha
1966/02 - 1966/04   Generace 1909, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/06/22 - 1967/10/29   Generácia 1909. Svedomie doby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1970/04/07 - 1970/05/31   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960-70, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/13 - 1974/09/30   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/05 - 1980/08   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1986/11 - 1986/12   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2020/06/26 - 2021/01/10   Generácia 909,76: Výstava, pojem, interpretácia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)

František (Fraňo) Gibala

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Generace 1909, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1966   Generace 1909, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2020   Generácia 909,76 (Výstava Pojem Interpretácia), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2021   Atlas sôch mesta Prešov, Východné pobrežie, Košice (Košice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   K výstavě Slovenského národního povstání, Výtvarná práce, 5
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1960   Orest Dubay - František Gibala, Výtvarná práce, 10
  1960   Pamätník obetiam fašizmu v Tokajíku, Výtvarná práce, 5
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Útěk z horiacej obce
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Súčasné slovenské sochárstvo, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1955   Slovenské národné povstanie (Maľby, plastika, grafika), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)

František (Fraňo) Gibala

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)

František (Fraňo) Gibala

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Naše současné výtvarné umění (III. přehlídka československého výtvarného umění v Jízdárně, Praha - květen-září 1955), Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 289-298