Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

city: Bratislava (Bratislava)
address: Rázusovo nábrežie 2
state: Slovensko (Slovakia)

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/10 - 1954/11/30   Tři roky Slovenské národní galerie, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1978/09/25 -   Výber zo súborného diela Jaroslava Augustu, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
1991/11/14 - 1992/01/26   Miloš Urbásek, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1992/12/15 -   Georges Braque: Grafická tvorba, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1994/11/10 - 1995/01/31   Konštantín Bauer: 1893 - 1928, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1995/04/13 -   Alexy Bazovský: Palugyay 1929 - 1937, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

date of exhibition   exhibition title
----/09/24 -   Anton Jaszusch (1882 - 1965)
11/12   Dušan Mikolaj: Prezentácia knihy Majstri štetca
1953/06 - 1953/07   Gustáv Mallý: Umelecký odkaz
1953/12 - 1954/01   Jozef Hanula, Ján Koniarek: Umelecký odkaz
1954/04   Dielo Jaroslava Augustu
1954/10 - 1954/11/30   Tři roky Slovenské národní galerie
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby
1958/04/25 -   Současné jugoslávské umění
1958/10/19 - 1958/12   Slovensko v dielach českého výtvarného umenia
1958/12   Martin Benka: Štúdie a kresby
1959/07/26 - 1959/08/23   Polské maliarstvo 19. a 20. storočia
1959/08 - 1959/09   Cez žiale a boje k slobode
1966/11 - 1966/12   Le Corbusier: Obrazy, plastiky, projekty
1967/05/23 - 1967/07/02   Bohumil Kubišta
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1986/07/04   František Studený
1986/10/26   Elena Holéczyová
1987/05/14 - 1987/06   Jozef Kostka: Jubilejná výstava
1987/09/10 - 1987/10   Jiří Trnka: 1912 - 1969
1988/09/15 - 1988/12   Martin Benka: Súborné dielo
1988/12/10 - 1989/01   Arnold Weisz Kubínčan 1898-1944
1990/05/25 -   Rudolf Dzurko: Sny rómského výtvarníka
1990/12/18 - 1991/01   Milan Paštéka: Sondy
1991/03/12 - 1991/05/12   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela
1991/03/19 - 1991/05/19   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava pri príležitosti stého výročia narodenia autora
1991/05/28 - 1991/08/18   Ladislav Guderna
1991/07/02 - 1991/08/14   Juraj Bartusz: Sondy
1991/11/14 - 1992/01/26   Miloš Urbásek
1991/11/29 - 1992/01/26   Július Koller: Sondy
1991/12 - 1992/02   Imro Weiner-Kráľ 1901-1978: Súborné dielo
1992/03/10 - 1992/04/19   Marián Čunderlík (1926 - 1983)
1992/03/19 - 1992/05/10   Miro Švolík: Jedno telo, jedna duša / One body one soul
1992/04/30 - 1992/06/30   Otis Laubert: Sondy
1992/11/26 - 1993/04/25   Juraj Rafael Donner a Bratislava (1693 - 1741)
1992/12/10 -   Štefan Schwartz
1992/12/15 -   Georges Braque: Grafická tvorba
1993/03/25 - 1993/05/23   Rudolf Fila
1993/05/13 - 1993/08/01   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1993/07 - 1993/10   Alojz Klimo: Maľby
1993/10/14 - 1993/11/30   Sebastiao Salgado: L'udská ruka
1993/11/18 - 1994/02   Dušan Jurkovič: Architektonické dielo
1994/03/03 - 1994/05/15   Július Jakoby (1903-1985)
1994/05/26 -   E. M. Šimerová: Súborné dielo
1994/11/10 - 1995/01/31   Konštantín Bauer: 1893 - 1928
1995/03/02 - 1995/05/07   Milan Dobeš
1995/04/11 - 1995/06/04   Ladislav Medňanský (Mednyánszky): Kresby
1995/04/13 -   Alexy Bazovský: Palugyay 1929 - 1937
1995/06/13 - 1995/08   Mikuláš Galanda: 1895 - 1938
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1996/03/19 - 1996/04/21   Peter Pálffy: Znovuobjavenie európskej umeleckej osobnosti
1996/03/26 - 1996/06/06   Anton Cepka: Šperky a objekty
1996/06/13 - 1996/08/25   Viera Kraicová: Maliarske dielo
1996/09/05 - 1996/10/20   Rudolf Krivoš: Obrazy
1996/11/05 - 1997/01/26   Karol Kállay: Fotografie
1997/04/17 - 1997/06/01   Tony Cragg
1997/04/24 - 1997/06/22   Karol Ľudovít Libay (1814-1888): Cesty a návraty na Slovensko
1997/06/17 - 1997/08/24   Milan Laluha: Kresby a mal'by 1955-1997
1997/09/16 - 1997/11/16   Jozef Jankovič
1998/05/05 - 1998/06/14   Ján Mathé: Retrospektíva sochárskej tvorby
1998/09/22 - 1998/11/01   Boris Podrecca: Poetika kontrastu
1998/12/16 - 1999/03/14   Barok / Baroque
1999/04/29 - 1999/06/14   Pocta Mariánovi Horvátovi
1999/11/03 - 2000/01/30   Joel-Peter Witkin: Fotografie
1999/11/18 - 2000/02/13   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta
2000/06/01 - 2000/10/01   Späť do múzea - späť k hviezdam / Back to the museum - back to stars
2000/10/26 - 2000/11/30   August Sander
2001/10/12 - 2001/12/02   Európan Galanda
2001/12/13 - 2002/02/17   Paula Modersohn - Becker: Kresby a grafika 1895 - 1906
2002/06/20 - 2002/09/29   Juraj Meliš: Anvil of dreams / Kovadlina snov
2004/06/29 - 2004/08/15   Max Ernst: Knihy a grafiky
2004/11/04 - 2005/01   Miloš Dohnány (1904 - 1944)
2010/06/14 - 2010/08/29   Ján Rombauer (1782 - 1849): Levoča - Petrohrad - Prešov
2011/09/23 - 2011/10/23   Postskriptum k putovaniu Childe Harolda

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1954   Dielo Jar. Augustu
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1986   Elena Holéczyová
  1986   Ľubomír Kellenberger
  1987   Jozef Kostka: Jubilejná výstava (súborné dielou - příležitosti 75. umelcových narodenín)
  1987   Koloman Sokol
  1988   Arnold Weisz Kubínčan 1898 - 1944 (súborná výstava)
  1988   Karel Souček: Obrazy a kresby
  1988   Martin Benka: Súborné dielo
  1990   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo (k nedožitým 80. narozeninám)
  1990   Milan Paštéka: Sondy
  1991   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava pri príležitosti stého výročia narodenia autora
  1991   Július Koller: Sondy
  1991   Ladislav Guderna
  1991   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela
  1992   Georges Braque: Grafická tvorba
  1992   Juraj Rafael Donner a Bratislava ((1693 - 1741))
  1992   Koloman Sokol
  1992   Marián Čunderlík (1926 - 1983)
  1992   Štefan Schwartz
  1993   Rudolf Fila
  1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
  1994   Konštantín Bauer (1893 - 1928)
  1995   Alexy Bazovský: Palugyay 1929 - 1937
  1995   Milan Dobeš
  1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi
  1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi (zahájení)
  1996   Karol Kállay: Fotografie
  1996   Peter Pálffy: Znovuobjavenie európskej umeleckej osobnosti (1899 - 1987)
  1996   Rudolf Krivoš: Obrazy
  1998   Koloman Sokol
  1999   Pocta Mariánovi Horvátovi (1953 - 1998)
  1999   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta
  2000   August Sander (výber z cyklu L'udia 20.storočia)
  2001   Európan Galanda
  2004   Miloš Dohnány (1904 - 1944) (+ prezentácia knihy)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1993   Sebastiao Salgado: L'udská ruka
plakát
  published   title (subtitle)
  1989   Ján Mudroch: Súborné dielo

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

institution, city, address
Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie, Bratislava (Bratislava), Vajanského nábrežie 2

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1954   Dielo Jar. Augustu

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Vilka v zahradě, obraz, 1930 - 32