Cyprian Majerník

* 24. 11. 1909, Veľké Kostoľany (Piešťany), Slovensko (Slovakia)
† 4. 7. 1945, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, Litterateur, graphic artist, Draghtsman

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: mzk2004252117
VIAF: 25710523

Cyprian Majerník
Ležící akt (Stydlivá)
1930
malba
olej, plátno
643 x 840
Cyprian Majerník
Vilka v zahradě
1930 - 32
malba
olej, plátno
500 x 610
Cyprian Majerník
Zátiší
1931
malba
olej, plátno
610 x 500
Cyprian Majerník
Na pastvě
1932
malba
olej, plátno
Cyprian Majerník
Dvoreček/ Zabijačka (původní název: Obraz)
1933
malba
olej, plátno
 

notes:
spáchal sebevraždu, nevyléčitelně nemocen
krátké a - Cyprian - uvedeno na parte

Cyprian Majerník

Cyprián Majerník. Slovenský malíř působící v Praze. Člen "Generace 1909"
Nar. 24. listopadu 1909 Velké Kostolany u Trnavy. Zemřel 4. července 1945 Praha

Ve svém rodišti prožil jen dětství,absolvoval měšťanskou školu v Pezinku, poté nastoupil (1924) na střední ekonomickou školu v Košicích. Po studiích na bratislavské soukromé malířské škole Gustáva Mallého a na pražské Akademii výtvarných umění u (prof. J. Loukoty, prof. J. Obrovského) zůstal Majerník natrvalo v Praze. Absolvoval také kratší studijní pobyt (1932) v Paříži,zde jej upoutal především Marc Chagall, vnímal však i další soudobé podněty, např.: Pabla Picassa a Giorgia de Chirica, které vyhovovaly jeho imaginativnímu a senzitivnímu nazírání. V Praze se seznámil s J. Želibským a J. Mudrochem, a také s J. Bauernfreundem a E. Nemesem, s kterými tvořil jádro generačně blízkého okruhu malířů. V Praze, kde působil až do konce svého krátkého života, se těšil mimořádnému uznání nejen jako vynikající malíř, ale i jako výjimečný člověk. Legenda českých výtvarníků Jan Zrzavý při vzpomínce na Majerníka mj. řekl: „Za mnoho let svého umělecko-spolkového života, ani mezi umělci vůbec neznal jsem člověka tak ušlechtilého, tak taktního, milého a jemného. Za málokterým z odešlých nesou se vzpomínky tak krásné a naplněné vděčností a vděčností za to, jsme měli štěstí ho poznat a okřívat v očisťujícím jeho záření“.

Dílo:

Cyprián Majerník náleží mezi výrazné a vzácné osobnosti meziválečného výtvarného umění u nás a svým přínosem jak v tvorbě, tak i svou lidskostí a silnou osobností výrazně ovlivnil nejen generačně blízké malíře, ale také představitele nastupujícího uměleckého pokolení. Ve svém díle zobrazil dobu, v níž žil, její drama, tragédii, hrůzy nacismu a fašismu - i víru ve vítězství dobra nad zlem. Byl příkladem společenské angažovanosti umění, upozorňoval uměním na náboženské tmářství, byl nositelem antifašistické myšlenky, citlivě vnímal válečné utrpení lidí a považoval za povinnost upozorňovat na nebezpečí válečné apokalypsy. V jeho postavách uprchlíků, zajatců a poutníků vyjadřoval obludnost nesmyslného zabíjení ve válce a také se nechával inspirovat konkrétními událostmi (např. občanská válka ve Španělsku, fašismus v Německu).
Jeho tvorbu patrně velmi ovlivnila propukající choroba (skleróza multiplex), ale také velkým dílem společenské změny a politická mračna nad Evropou. Svůj postoj k fašismu poprvé vyjádřil v obraze „Objetí“ (1936), kde chlupaté tmavohnědé ruce sahají po mladé ženě symbolizující kulturu. Také postava dona Quijota se stává jakousi pochodní víry v mnoha jeho obrazech. Majerník citlivě vnímal tragédie Lidic, Ležáků a válečné utrpení miliónů lidí – a tak rok 1942 zákonitě přinesl do jeho tvorby odvážné a radikální účtování s filozofií fašismu – např. monumentálně koncipovaným dílem „Neslýchané setkání“. Tento jeho nejrozměrnější obraz se stal troufalou výzvou nacistům, symbolem protestu proti židovským a vězeňským transportům, proti pochodům smrti.
V roce 1930 poprvé své práce prezentoval na výroční školní výstavě. Práce byly charakteristické velkým vlivem Matisse a Deraina. První samostatnou výstavu měl Majerník v roce 1935 s kolekcí 37 olejů, kvaše a akvarelů a po ní byl přijat do Umělecké besedy. V roce 1942 v UB získal čestnou cenu.
Druhou samostatnou výstavu měl na podzim roku 1940 se souborem 40 prací.
Souborná výstava díla Cypriána Majerníka, v pavilonu Bloku českých výtvarníků Myslbek, od 29.1.1946 do 3.3.1946
Od roku 1946 Majerníkovy obrazy shlédli návštěvníci mnoha výstav v evropských městech a jeho dílo je také zastoupeno v mnoha galeriích naší republiky a zejm. na Slovensku.
Majerník byl a je předním reprezentantem „Generace 1909“ (spolu s Mudrochem, Želibským, Hoffstädterem aj.), která za svůj projev v čase nastupujícího fašismu později získala čestné pojmenování „svědomí doby“. Za své dílo i životní postoj Majerník obdržel v roce 1946 Slovenskou národní cenu in memoriam, a v roce 1947 in memoriam Státní cenu za cyklus obrazů z období války. V roce 1991 mu prezident republiky Václav Havel propůjčil Řád T.G.Masaryka in memoriam za zásluhy o demokracii a lidská práva. 9.listopadu 2007 byla Cypriánu Majerníkovi. - na domě čp. 102/5 v ul. Nad Královskou oborou, Praha 7 Bubeneč - odhalena pamětní deska s bustou (autor akad.sochař Zdeněk J.Preclík; organizátorem akce byl Slovenský institut v Praze, Klub slovenské kultury, za podpory předsedy vlády SR). Z úcty k Majerníkově památce byla otevřena v Bratislavě v roce 1957 galerie pojmenovaná: Galerie Cypriána Majerníka (GCM). Později nebyla v provozu a k znovuotevření došlo začátkem 2008. Galerie sídlí v Zichyho paláci a spravuje ho Centrum hudby Bratislava – Staré Město Zichyho palác, Ventúrska 9. V roce 1967 vydána druhá pětiznámková emise „Umění“ a v ní byla známka Cyprián Majerník: Don Quijote, v hodnotě 1 Kčs. Galerie Jana Koniarka v Trnavě (SR) uděluje od r.2007 „Cenu CYPRIANa“ (pojmenovanou podle Cypriána Majerníka) - rozhoduje mezinárodní porota při Bienále mladého umění SKUTER. Je určena mladému umělci do 35 let z české a slovenské scény. Obdrželi: Pavla Sceránková (2007) a Tomáš Džadoň (2009). U příležitosti 100. výročí umělcova narození: výstava jeho díla - 27.11.2009 do 31.1.2010 v Mirbachovom paláci v Bratislavě.
Cyprián Majerník, který ve věku nedožitých šestatřiceti let dobrovolně ukončil svůj život, byl 13.července 1945 pochován v Praze na Vinohradském hřbitově. V dubnu 1949 ostatky byly převezeny - z iniciativy Umělecké besedy Praha - do čestného hrobu na vyšehradském hřbitově - Slavíně v Praze (odd.IX.,hrob.místo 103). Autorem náhrobku je architekt V. Kerhart a pískovcová plastika „Smutek“ je podle návrhu Majerníkova přítele sochaře prof.Karla Lidického. Vdova po malíři Majerníkovi - Karla Majerníková – roz.Kukačková (zemř.1970) je pochována spolu s ním.[1]

Cyprian Majerník

 

Cyprian Majerník

Cyprian Majerník
Ležící akt (Stydlivá)
1930
malba
olej, plátno
643 x 840
Cyprian Majerník
Vilka v zahradě
1930 - 32
malba
olej, plátno
500 x 610
Cyprian Majerník
Zátiší
1931
malba
olej, plátno
610 x 500
Cyprian Majerník
Na pastvě
1932
malba
olej, plátno
Cyprian Majerník
Dvoreček/ Zabijačka (původní název: Obraz)
1933
malba
olej, plátno
Cyprian Majerník
Salut (Folies Bergères) / Kankán
1933
malba
olej, plátno
965 x 640
Cyprian Majerník
Býk
1933
malba
kvaš, lepenka
576 x 395
Cyprian Majerník
Tanečnice
1935
malba
tempera, karton
500 x 433
Cyprian Majerník
Objetí
1936
malba
kvaš, karton
437 x 300
Cyprian Majerník
Bartolomějská noc
1936
malba
kvaš, karton
477 x 336
Cyprian Majerník
Don Quijote
1937
malba
olej, plátno
699 x 539
Cyprian Majerník
Clown
1940
malba
olej, plátno
580 x 460
Cyprian Majerník
Hlídka
1940

olej, plátno
810 x 650
Cyprian Majerník
Opuštěný kůň/ Kůň s vozem
1942
malba
tempera, karton
450 x 575
Cyprian Majerník
Finále
1942
malba
tempera, karton
460 x 580
Cyprian Majerník
Diváci (Na balkoně)
1943
malba
tempera, lepenka
500 x 650
Cyprian Majerník
Klaun
1943
malba
olej, kvaš, karton
240 x 340
Cyprian Majerník
Tři králové
kolem 1931
malba
olej, plátno
370 x 280
Cyprian Majerník
Don Quijote a Sanco Panza
kolem 1940
malba
olej, plátno
740 x 605
Cyprian Majerník
Milosrdný samaritán
kolem 1940
malba
olej, plátno
650 x 540
 

Cyprian Majerník

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1926 - 1931   Umělecký ateliér Gustáva Mallého, Bratislava (Bratislava), Mallý Gustáv, *1879
1928 - 1929   Akademie výtvarných umění, Praha, Loukota Josef, *1879
1928 - 1928   Akademie výtvarných umění, Praha, Obrovský Jakub, *1882

Cyprian Majerník

from - to   institution, city, notes
1932 - 1932   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt

Cyprian Majerník

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Generace 1909, *
???? - ????   Skupina 29. augusta, *1945
1935 - ????   Umělecká beseda, *1863

Cyprian Majerník

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1940/10/15 - 1940/11/10   Cyprián Majerník: Výstava obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1946/01/29 - 1946/03/03   Cyprián Majerník: Souborná výstava díla, Pavilon Bloku českých výtvarníků Myslbek, Praha
1957   Cyprián Majerník, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1957/10/05 - 1957/11/03   Cyprián Majerník: Obrazy zo súkromného majetku, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/02   Cyprián Majerník: Obrazy, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1959/10/07 - 1959/11/05   Cyprian Majerník: Z díla, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1959/12/19 - 1960/01/03   Cyprian Majerník: Výbor z díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/02/14 - 1960/03/06   Cyprián Majerník, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/09/14 - 1970/11/01   Cyprián Majerník, Galerie Václava Špály, Praha
1971/02/10 - 1971/03/03   Cyprián Majerník: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1971/03/11 - 1971/03/28   Cyprián Majerník, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/06/29 - 1971/08/15   Cyprián Majerník: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1974/08 - 1974/12   Cyprián Majerník, Hrad Zvolen, Zvolen (Zvolen)
1980/06 - 1980/07   Cyprián Majerník: Výber z celoživotného diela, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1981/01/13 - 1981/03/08   Cyprián Majerník, výběr z celoživotního díla, Valdštejnská jízdárna, Praha
2005/12/15 - 2006/01/17   Cyprián Majerník: Neslýchané stretnutia, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2009/11/27 - 2010/01/31   Cyprián Majerník, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/02/25 - 2010/04/25   Cyprián Majerník, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1936/04/04 - 1936/04/30   Členská výstava Umělecké beseda, Obecní dům, Praha
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/02/05 - 1938/02/28   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1940/10/31 - 1940/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1941/11/28 - 1942/01/11   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1942/03/22 - 1942/05/03   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1942/05/24 - 1942/06/07   Členská výstava Umělecké besedy, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1942/11/17 - 1943/01/10   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1943/10/19 - 1943/11/21   Obrazy a sochy z let 1933 - 1943, Výstavní síň Svazu českého díla, Praha
1943/11/30 - 1944/01/09   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1944/03/12 - 1944/04/10   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1944/05/07 - 1944/05/21   Členská výstava Umělecké besedy, Městský dům, Prostějov (Prostějov)
1944/08/03 - 1944/08/27   Srpen u Pošů - výběr prací současných malířů, Pošova galerie, Praha
1945/10 - 1946/01/31   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
1946/05   Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/12/03 - 1946/12/30   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
1947/02   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1947/02/05 - 1947/02/23   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1947/02/28 - 1947/03/15   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Victoria Art Gallery, Dundee
1947/04/12 - 1947/05/03   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
1947/05/21 - 1947/06/14   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Ulster Museum, Belfast
1947/05/22 - 1947/06/12   Arte contemporanea cecoslovacca, Galleria dello scorpione, Terst (Trieste)
1947/06   Pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
1947/07/03 - 1947/07/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Hugh Lane Gallery (Dublin City Gallery), Dublin
1947/08/04 - 1947/08/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Colwyn Bay, Colwyn Bay
1947/09/08 - 1947/09/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Williamson Art Gallery & Museum, Birkenhead
1947/09/14 - 1947/10/31   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1947/10/09 - 1947/10/29   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Manchester Art Gallery, Manchester
1947/11/11 - 1947/12/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
1948   Graphic Art from Czecholovakia. An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society, The British Council London, Londýn (London)
1948/01/10 - 1948/01/31   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Norwich Castle Museum and Art Gallery, Norwich
1948/02/24 - 1948/03   Slovenští výtvarníci, Evropský literární klub (ELK), Praha
1948/06/06 - 1948/09/30   XXIV. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1948), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1948/10/30 - 1948/11/14   La peinture moderne tchécoslovaque, Antverpy, Antverpy (Antwerpen)
1948/11/20 - 1948/12/05   La peinture moderne tchécoslovaque, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1948/12/11 - 1948/12/26   La peinture moderne tchécoslovaque, Lutych (Liège), Lutych (Liège)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1956/06   XIV. Salon populistů, Musée municipal ďart moderne, Paříž (Paris)
1957   Umění v boji proti fašismu, Mánes, Praha
1957/03/17 - 1957/04/28   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1957/12   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Záhřeb (Zagreb), Záhřeb (Zagreb)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Bělehrad (Beograd), Bělehrad (Beograd)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/03/21 - 1958/04/08   Sodobna češkoslovaška umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/04/30 - 1958/05/22   Savremena čehoslovačka umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/12/12 - 1959/01   Umění bojující, Slovanský ostrov, Praha
1959/04/26 - 1959/05/17   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1959/08 - 1959/09   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1960   Současná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/01/18 - 1960/02/07   Cez žiale a boje k slobode, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/02/13 - 1960/03/13   Cez žiale a boje k slobode, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05   Od proletářského umění k výtvarnému výrazu socialistické epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1964/03 - 1965/05   Generácia 1909: Svedomie doby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1964/08/01 - 1964/12/31   Generácia 1909: Svedomie doby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909, Šternberský palác, Praha
1966/02 - 1966/04   Generace 1909, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/06   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1967/06/22 - 1967/10/29   Generácia 1909. Svedomie doby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/07   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05/02 -   Česká grafika proti válce, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/02/05 - 1975/03/05   Zo slovenskej maľby 20. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/04/24 - 1975/06/15   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1975/05 - 1975/06   Boje a zápasy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1977/03 - 1977/10   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/07/08 - 1982/09/05   České umění 40. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/06 - 1983/09   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/04 - 1988/05   Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/10 - 1989/12   Don Quijote v českém umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/07/17 - 1990/08/26   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1992/06/11 - 1992/07/19   Gustáv Mallý a jeho žiaci, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/07/19 - 2002/09/15   Fuite et exil dans l'art, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2002/07/19 - 2002/09/15   Útěk a exil v umění, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/03/23 - 2004/04/24   Slovenské moderní umění, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/09/21 - 2004/11/20   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/21 - 2006/06/25   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/08/13 - 2013/10/27   Z rodinného alba, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/03/05 - 2015/05/31   Tekutá múza: Alkohol a vizuálna kultúra, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/10 - 2015/06/07   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/15 - 2015/04/29   Veľká pätka slovenskej výtvarnej moderny, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/07/27 - 2017/10/01   Ve stínu šapitó: Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/05/21 - 2018/07/20   Od Sokola po Gažoviča: Slovenská grafika zo súkromnej zbierky, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/06/26 - 2021/01/10   Generácia 909,76: Výstava, pojem, interpretácia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2021/10/01 - 2021/12/05   FOLK-LORE, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/19   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/22   European Paintings, Sotheby's, Londýn (London)
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/11 - 2001/05/18   Umění a starožitnosti - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/12/12   Cyprián Majerník (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/09/27 - 2012/04/22   České umění první poloviny dvacátého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Cyprian Majerník

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Cyprián Majerník: Výstava obrazů, Umělecká beseda, Praha
  1945   Dílo Cypriana Majerníka (Soubor obrazů a kreseb), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1946   Souborná výstava díla Cypriana Majerníka, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1957   Cyprián Majerník: Obrazy zo súkromného majetku, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1958   Obrazy Cypriána Majerníka, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1959   Cyprian Majerník: Výbor z díla
  1970   Cyprián Majerník
  1974   Cyprián Majerník, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Cyprián Majerník: Výber z celoživotného diela, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2005   Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Cyprián Majerník, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1939   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1940   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1941   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1944   Členská výstava umělecké besedy, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1944   Členská výstava Umělecké besedy (Klub přátel umění v Prostějově), Umělecká beseda, Praha
  1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
  1945   I. výstava Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
  1946   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
  1946   Výstava slovanských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Arte contemporanea cecoslovacca, Galleria dello scorpione, Terst (Trieste)
  1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1947   Exposição de pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
  1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society), The British Council London, Londýn (London)
  1948   La Peinture moderne tchécoslovaque, Editions de la Connaissance s.a., Brusel (Brussels)
  1948   Výstava slovenských výtvarníkov
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1957   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Generace 1909, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1966   Generace 1909, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Česká grafika proti válce (1936-1971), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Boje a zápasy (Ze sbírek severočeských galerií), Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1977   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě (II. část), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Don Quijote v českém umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1990   Grafika (Prírastky slovenského umenia v zbierkach Východoslovenskej galérie (1988-1989)), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Fuite et exil dans l'art
  2002   Útěk a exil v umění, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Tekutá múza (Alkohol a vizuálna kultúra), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Generácia 909,76 (Výstava Pojem Interpretácia), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2022   Domov a svět / Home and Abroad, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Profil slovenského výtvarného umenia, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Cyprian Majerník (Slova tvoř, umělče - neřečni! jsou...), Dílo Cypriana Majerníka, 9-39
  1945   Cyprian Majerník, Lidová kultura, 1-1
  1946   Díky za tu krásu!, Život, 4-13
  1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2.ročník, 26.číslo, 4-4
  1946   Řeč Jána Mudrocha nad hrobem Majerníkovým, Život, 4-4
  1946   Slovenští pokrokoví výtvarní umělci se představují, Lidová kultura, 5-5
  1947   Dvě monografie Umělecké besedy (Dílo Cypriána Majerníka), Národní osvobození, 4-4
  1953   Vzpomínka na Cypriana Majerníka, Výtvarná práce, 5
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1956   Naši malíři v Salonu populistů, Výtvarná práce, 7
  1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 11-12
  1958   Cyprián Majerník, Výtvarná práce, 8
  1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6
  1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 3-4
  1959   Cyprian Majerník, Výtvarná práce, 8-9
  1959   Článek živé tradice (K výstavě "Cez žiale a boje k slobode" v SNG v Bratislavě), Výtvarná práce, 7
  1960   Radostná bilance, Výtvarná práce, 2
  1960   V brněnském Domě umění jsou v současné době..., Výtvarná práce, 7
  1960   Z pražských výstav - druhá polovina září a prvá polovina října, Výtvarné umění, 462-464
  1961   Bratislavské výstavy v květnu, Výtvarná práce, 7-9
  1962   Ľudo Fulla, Výtvarná práce, 5-5
  1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce, 3
  1964   Generácia 1909, Výtvarná práce, 1-8
  1970   Cyprián Majerník, Výtvarná práce, 5
  1978   Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 263-276
  1981   Nad dílem Cypriana Majerníka, Výtvarná kultura, 23-26
  2003   (Úvod v katalogu výstavy), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 106-107
  2003   Díky za tu krásu!, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 107-109
  2006   Nejdražší položky roku 2005 v českých a slovenských aukčních síních, Art & Antiques, 2.číslo, 28-29
  2010   Cyprián Majerník, Art + Antiques, 24-25
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011 (Slovensko), Ročenka ART+, 98-102
  2012   Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, 285-311
  2013   Konečne verejná!, Ročenka ART+, 132-134
  2013   Slovenští autoři, Ročenka ART+, 76-77
  2014   Slovenští umělci, Ročenka ART+, 64-65
  2019   Pamětní deska Cypriána Majerníka, 220 míst AVU, 96-97
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Cyprián Majerník (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Z díla Cypriana Majerníka, Umělecká beseda, Praha
  1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Cypriána Majerníka..., Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1970   Cyprian Majerník, Galerie Václava Špály, Praha
  2005   Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka, Slovenský inštitút, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Gustáv Mallý a jeho žiaci, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Válečný mrak / The War Cloud (Reflexe tématu války v umění ze sbírek GVUO / Artistic Reflection of World War II in Collections of The Gallery of Fine Arts in Ostrava), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Ve válce múzy mlčí
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
hand out
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Ve stínu šapitó (Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   České umění první poloviny dvacátého století, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Ležící akt (Stydlivá)
  1930 - 32   Vilka v zahradě
  1931   Zátiší
  1932   Na pastvě
  1933   Býk
  1933   Dvoreček/ Zabijačka (původní název: Obraz)
  1933   Salut (Folies Bergères) / Kankán
  1935   Tanečnice
  1936   Bartolomějská noc
  1936   Objetí
  1937   Don Quijote
  1940   Clown
  1940   Hlídka
  1942   Finále
  1942   Opuštěný kůň/ Kůň s vozem
  1943   Diváci (Na balkoně)
  1943   Klaun
  kolem 1931   Tři králové
  kolem 1940   Don Quijote a Sanco Panza
  kolem 1940   Milosrdný samaritán
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Cyprian Majerník (nositel čestné ceny Umělecké besedy na rok 1942), Umělecká beseda, Praha
  1945   Cyprian Majerník
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Slovenské moderní malířství (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního slovenského výtvarného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   O slovenském moderním výtvarném umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Katalog Jurečkovy galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Cyprián Majerník, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
soupis památek
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Cyprián Majerník, Odborné informačné stredisko VTEI Slovenské národnej galérie (Archiv výtvarného umenia), Bratislava (Bratislava)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Památce malíře Cypriána Majerníka
  1945   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta
  1946   Posmrtná výstava Cypriána Majerníka
  1948   Výstava slovenských umelcov
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Tisková zpráva (Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949)
  2017   Ve stínu šapitó. Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

Cyprian Majerník

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Neklidná hranice, Československý spisovatel, Praha
  1974   Sedm mongolských koní, Československý spisovatel, Praha

Cyprian Majerník

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Jan Zrzavý o sobě a přátelích, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Jodok, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 83-88
  1956   Výstava Bericha Hoffstädtera, Výtvarná práce, 7
  1981   Expresionismus, Výtvarná kultura, 5-11
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1989   Don Quijote na Kladně, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 5
  2000   Karlovarská galerie bilancuje, 1-4
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2010   Rekordy z Košic, Art + Antiques, 21-21
  2011   Důstojná oslava, Art + Antiques, 31-31
  2013   Pololetí na Slovensku, Art + antiques, 18-18
  2019   Milionový Koblasa, Art + Antiques, 11.číslo, 15-15
  2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, 8-9.číslo, 16-19
  2022   Senzační Falat a rekordy pro Marešovou, Mrkvičku i Janáka, Art Antiques, 2.číslo, 18-19
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu), 17.ročník, 1.číslo, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha

Cyprian Majerník

institution, city  
Národní galerie v Praze, Praha
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Cyprian Majerník

year of award   award name, type, notes
1943   Umělecká beseda, Výroční cena