Výtvarná práce

subtitle: 9

type of document: periodikum
imprint date: 1963/06/21
year's volume: 11
number: 9
number of page: 12
dimensions [mm]: 477 x 315
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

person born note
Fišer Jaroslav 10. 10. 1919  

Výtvarná práce

institution, city
Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha

Výtvarná práce

page from - to   author of the text   title, subtitle
1 - 2       Prostor tvořivému myšlení
1 - 10   Zykmund Václav   Umění a ideologie
3   Hlaváček Luboš   100 let Umělecké besedy
4   Hlaváček Luboš   Delacroixův rok
4       Italské publikace o umění
4       Muzeum Fernanda Légera ohroženo
4 - 5   Bauch Jan   Na Bauchovské téma
4 - 5   Štorch-Marien Otakar   Na Bauchovské téma
4       Umělecká aukce v televizi
4       Výstava francouzské architektury
4       Výstava Goyových kreseb
5       Leninovy ceny 1963
5       Moskevská architektonická škola
5   Koutecká Libuše   Průmyslové výtvarnictví v SSSR
7 - 9   Chlupáč Miloslav   Ještě o srozumitelnosti
7 - 9   Svolinský Karel   Ještě o srozumitelnosti
7 - 9   Fulla Ľudovít   Ještě o srozumitelnosti
7 - 9   Prukner-Bartůšek Štefan   Ještě o srozumitelnosti
7 - 9   Chadraba Rudolf   Ještě o srozumitelnosti
9   Hofmeisterová Jana   Lubor Těhník
9   Formánek Václav   Na okraj diskusního článku Čestmíra Berky
10       Architekt S. E. Černyšev zemřel
10 - 10       Grafické dílo Camilla Pissarra
10       Chagall a pařížská Velká opera
10       Mezinárodní středisko užitého umění v Los Angeles
10       Mezinárodní umění v Hannoveru
10       Moderní německá keramika v Hamburku
10       Nové dokumenty o monumentální propagandě
10       Poslední projekt E. Saarinena
10       Týden výtvarného umění
10       Zlatá medaile Alvatu Aaltovi
10       Život v obrazech
11       Kronika
11       Přehled výstav
12       Májový salón
12       Nový realismus?

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 119473