Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění

imprint date: 1948
publisher: Práce, vydavatelství a nakladatelství
type of document: Periodical
year's volume: 3
number of pages: 403
the number of reproductions: 39 čb
language: czech
dimensions: 257 x 205

notes:
svázán v tvrdé vazbě; v dokumentu je obsah strukturovný podle konkrétní rubrik (Verše, Povídky, Články, Poznámky, Kresby)