Miroslav Míčko

* 26. 3. 1912, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 1. 3. 1970, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Pedagogue, Art Historian, art critic, art theorist

 

signature: M. M.
sex: male

NK AUT: jk01081400
VIAF: 53711454

notes:
Prof., PhDr., N

Miroslav Míčko

profesor dějin umění na Ped. fakultě Univerzity Karlovy v Praze
AVU Praha 1963-1965
M. M. - Výtvarné umění 1950

Miroslav Míčko

 

Miroslav Míčko

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Hofbauer Arnošt, *1869
???? - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, literatura, Šalda František, *1867
???? - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, Fischer Otokar, *1883
???? - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika , dějiny umění, Mukařovský Jan, *1891
???? - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
???? - 1936   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889

Miroslav Míčko

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, V l. 1952-1958 pedagogem na pedagogické fakultě Karlovy univerzity pro výtvarnou výchovu

Miroslav Míčko

from - to   student, school, city
1945 - 1950   Janovský Břetislav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta

Miroslav Míčko

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   AICA, československá sekce, *
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Výtvarné umění 1950, redakční rada, *1950
1952 - 1953   Redakční rada čas. Výtvarná práce, *1952

Miroslav Míčko

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Miroslav Míčko

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Několik alšovských publikací (Život (Recenze)), Život, 61-62
  1952   Krásný český film o Mikoláši Alšovi, Mladá fronta, 8.ročník, 17.číslo, 5-5
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1959   Miroslav Míčko: V. V. Novák (Kronika), Výtvarné umění, 379-379
  1959   Miroslav Míčko: V. V. Novák..., Výtvarná práce, 5
  1962   50 let Miroslava Míčka, Výtvarná práce, 5
  1963   Člověk v umělci, Výtvarná práce, 3
  1968   Vážená redakce!, Výtvarná práce, 14
  1970   S bohem pane profesore, Výtvarná práce, 2
  1982   K nedožitým sedmdesátinám prof. M. Míčka (Panorama), Výtvarná kultura, 20-21
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Prof. PhDr. Miroslav Míčko (Bibliografie jeho díla), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Děkujeme za laskavá slova účasti a útěchy
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Prof.Dr.Miroslav Míčko (historik umění a výtvarný kritik, profesor Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze, předseda české sekce AICA (Mezinárodní organizace výtvarných kritiků), člen vědecké rady Národní galerie, člen výboru sekce teoretiků), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Miroslav Míčko

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Národní práce, Praha
  1946   Ludvík Kuba (Malíř), Jaroslav Janeček, Praha
  1946   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Družstevní práce, Praha 1
  1948   Lev Šimák, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
  1950   Národní umělec Ludvík Kuba, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
  1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
  1952/07   Vlast, Orbis, Praha
  1954   Vlast, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Václav Sivko, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   V. V. Novák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Jan Kojan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Člověk v umělci, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1968   Malíř svého lidu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Expresionismus, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Testament Mistra Wu, Kovalam, Praha 8
  2004   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  nedatováno   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos, Spring Books, Londýn (London)

Miroslav Míčko

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Bedřich Hoffstädter: Výstava obrazů, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1943   František Emler, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1943   Jan Kojan, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1943   Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Eine ausstellung von bildern
  1943   Martin Salcman / Martin Salcman, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Miloslav Holý: Akvarely a grafika, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1943   Oldřich Kerhart
  1943   Pravoslav Kotík: Výstava obrazů, kreseb a grafik
  1943   V. V. Novák, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1944   E. Nevan, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1944   Ludvík Kuba, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1944   Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Ausstellung von Bildern
  1944   Pravoslav Kotík, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1945   Lužice v díle Ludvíka Kuby
  1945   Pravoslav Kotík: Dřevoryty, lepty, litografie
  1946   Josef Holler: Kresby, grafika, kvaše
  1947   Georges Rouault: Obrazy a grafika, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1947   Obrazy Bořivoje Žufana, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Akvarely a oleje Lva Šimáka, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Ludvík Kuba: Za půl století
  1948   Obrazy Aloise Schneiderky, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Otakar Kubín (O. Coubine), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1948   V. V. Novák: Jihočeská krajina, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Miloslav Holý: Nové obrazy, Galerie Práce, Praha
  1949   V. V. Novák: Jihočeská krajina
  1950   František Emler: Prosté motivy, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1950   Jan Smetana: Výstava obrazů
  1950   Martin Salcman: Výstava obrazů, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1951   František Matoušek: Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let, Československý spisovatel, Praha
  1952   Josef Holler: Výstava kreseb
  1952   Otakar Kubín, Galerie Práce, Praha
  1953   Karel Lidický: Sochařské práce
  1953   Václav Sivko: Grafika z let 1943 - 1953, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám
  1954   Josef Holler: Africká cesta (Akvarely a grafiky Josefa Hollera), Český fond výtvarných umění, Praha
  1954   Ludvík Kuba: Z naší vsi, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1954   Miloslav Holý, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Gabriele Mucchi, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Jan Kojan 1886 - 1956: Životní dílo, Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1957   František Ronovský: Výstava kreseb, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Ludvík Kuba: Práce z posledních pěti let, Galerie Fronta, Praha
  1957   Martin Salcman: Obrazy z poslední doby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let, Krajská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1959   Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Zdenka Heritesová: Syrakusy - Sicílie (Tempery a kresby), Galerie Fronta, Praha
  1960   Jan B. Melichar: Praha a česká krajina, Galerie Fronta, Praha
  1960   Pravoslav Kotík
  1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely)
  1961   Václav Křížek: Město a lidé (Obrazy - kresby)
  1963   Jan Kojan: Jižní Čechy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1963   Národní umělec Ludvík Kuba, Orbis, Praha
  1963   Zdenka Heritesová, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   František Cundrla: Francouzský skicář
  1967   Emilio Vedova, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
  1969   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1969   Václav Sivko, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1979   Vladimír Komárek: Grafika, obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  nedat. (1947)   Alois Vitík
  nedatováno   František Emler (Dva dopisy), Salon Výtvarné dílo, Praha
  nedatováno (1971?)   Blanka Velová
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Tři Španělé (Dominguez - Gonzales - De la Serna. Výstava obrazů a kreseb), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací, Československý spisovatel, Praha
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
  1959   Italská kresba a grafika (Kresby a grafika italských malířů a sochařů), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Václav Vokálek, Ruda Šváb, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   František Volf: Obrazy, kresby, Miroslav Jirava: Plastiky, Městské vlastivědné muzeum, Děčín (Děčín)
  1963   Naivní umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
  1996   Arte cecoslovacca contemporanea
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Naše vlast v obrazech (Sborník historických památek Československých), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
  1950   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1950   Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1951   Humor a satira, Orbis, Praha
  1951   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1951   Věnec národních písní, Orbis, Praha
  1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
  1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1956   Deník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Dokumenty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1959   Urozený divoch (Život Paula Gaugina), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1964   Umělecké avantgardy dvacátého století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Máj, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Urozený divoch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Dějiny estetiky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Renoir, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Divák, který přichází na výstavu..., Oldřich Kerhart
  1943   Karel Lidický, Život, 63-66
  1943   O životosprávě umělce, Život, 33-36
  1944   Dvě doby Kubova umění (Úvodem k současné výstavě), Ludvík Kuba, 29-36
  1944   K osmdesátinám Ludvíka Kuby, Ludvík Kuba, 21-28
  1944   Oldřich Kerhart, Život, 118-133
  1944   Poznámky k dílu Martina Salcmana, Život, 187-188
  1945   Grafika Zdeňka Seydla, Práce, 3
  1946   Francouzská musea v rekonstrukci (Život), Život, 141-142
  1946   Kresby a grafika Bohumila Kubišty, Práce, 4
  1946   Pařížské výstavy v zimě a v předjaří 1946 (Život), Život, 132-141
  1947   Často se stává, že úspěch uměleckého díla..., Obrazy Bořivoje Žufana
  1947   Jan Zrzavý nám zde předkládá..., Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého
  1947   Z literatury o umění (Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku. Praha, Laichter 1946; Josef Myslivec: Ikona. Praha, Vyšehrad 1947; C. Hálová-Jahodová: Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Praha, Poláček 1947; Bohumil Kubišta: Předpoklady slohu. Úvahy. Kritiky. Polem), Práce, 4
  1948   Delacroixovy ilustrace k Faustovi (I. O malíří a jeho době, II. Delacroix a svých ilustrací k Faustovi, III. Reakce Goethova, IV. Interpretační a výtvarná hodnota Delacroixových ilustrací,), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 184-187
  1948   Je-li pravda, že umělec nepřestává být dítětem..., Akvarely a oleje Lva Šimáka
  1948   Josef Kaplický (První rozhlédnutí po této síni,...), Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické
  1948   K pastelům Aloise Schneiderky, Obrazy Aloise Schneiderky
  1948   Poslední fáze francouzského malířství, Život, 80-89
  1948   Příklad Gutfreundův, Práce, 4
  1948   Z pražských výstav (Alén Diviš ve Vilímkově galerii, Bohdan Lacina v Topičově salonu, J. C.Vondrouš v síni Hollara, Jihočeští výtvarníci v pavilonu JUV Na příkopě), Práce, 4
  1950   Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 4.číslo, 171-171
  1950   K obrazům Jana Smetany, Jan Smetana: Výstava obrazů
  1950   První výstava II. skupiny Umělecká beseda SČVU..., Členská výstava, 3-4
  1952   České krajiny Otakara Kubína, Otakar Kubín
  1952   Do Alšova roku, Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 270-273
  1952   Malířství na výtvarné úrodě 1951, Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 290-295
  1952   Pedagogické tradice ve výchově umělců, Výtvarné umění, 2.ročník, 9-10.číslo, 415-421
  1953   Alšův návrh na výzdobu Pražské spořitelny, Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 66-68
  1953   K novým obrazům Vojtěcha Sedláčka, Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám
  1954   Cesta do Sovětského svazu, Výtvarná práce, 4-5
  1954   K Daumierovu výročí, Výtvarná práce, 5
  1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 8
  1954   O monumentální malbě, Výtvarné umění, 4.ročník, 3.číslo, 118-127
  1954   Obrazy Renata Guttusa (Proslov na zahájení výstavy ve výstavní síni Mánesa), Výtvarná práce, 10
  1954   Setkání se sovětskými umělci (1. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 4-6
  1954   Setkání se sovětskými umělci (2. pokročování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 4-5
  1954   Setkání se sovětskými umělci (4. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 4-5
  1954   Významný sovětský host, Výtvarná práce, 9
  1955   Alšova malířská tvorba, Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 287-288
  1955   Constantin Meunier (K padesátému výročí jeho úmrtí), Výtvarná práce, 5
  1955   Den v Treťjakovské galerii, Výtvarné umění, 5.ročník, 9.číslo, 385-393
  1955   K otázkám portrétu, Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 298-313
  1955   Příklad sovětského umění, Výtvarná práce, 5
  1955   Sedmdesátiny V. V. Štecha, Výtvarná práce, 5-6
  1955   Úryvek z doslovu k Delacroixovu Deníku, Výtvarné umění, 5.ročník, 10.číslo, 454-457
  1956   K otázce nové formy v našem umění, Výtvarná práce, 1-3
  1956   K Picassovu výročí, Výtvarné umění, 6.ročník, 9.číslo, 395-407
  1956   K šedesátinám Lva Šimáka, Výtvarná práce, 9-9
  1956   Krajiny Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 7
  1956   Medailon z výstavy 10 let (V. V. Novák), Výtvarná práce, 5-6
  1956   XXVIII. Biennale di Venezia, Výtvarná práce, 1-2
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 5
  1956   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 11
  1956   Zapomínaný sovětský umělec, Výtvarná práce, 14
  1957   André François, Výtvarná práce, 11
  1957   Hans Picard, Výtvarná práce, 11
  1957   Herluf Bidstrup, Výtvarná práce, 10
  1957   Ludvík Kuba zemřel, Výtvarné umění, 7.ročník, 1.číslo, 1-3
  1957   Mose, Výtvarná práce, 11
  1957   Obrazy a kresby Jana Zrzavého, Výtvarná práce, 13-13
  1957   Raymond Peynet, Výtvarná práce, 11
  1957   Saul Steinberg, Výtvarná práce, 11
  1957   Vilém Plocek, Výtvarná práce, 3
  1957   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 4-5
  1957   Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 4-5
  1957   Zbigniew Lengern, Výtvarná práce, 11
  1957   Ze sjezdu AICA, Výtvarná práce, 12
  1957   Zemřel Paul Fierens, Výtvarná práce, 5
  1958   AICA v Bruselu, Výtvarná práce, 6
  1958   Honoré Daumier (150 let od narození francouzského malíře), Výtvarná práce, 3-4
  1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6
  1959   Jan Smetana, Výtvarné umění, 9.ročník, 9.číslo, 402-407
  1959   K nevěcné kritice Pražského salónu, Výtvarná práce, 4-5
  1959   O našem úspěchu v Bruselu, Výtvarné umění, 8.ročník, 10.číslo, 434-445
  1960   Alois Vitík se hlásí o slovo, Výtvarné umění, 67-72
  1960   Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 8-9
  1961   Karel Nepraš, 10
  1962   Naivní malíři, Světová literatura, 53-67
  1962   Rozhovor s Matissem, Výtvarné umění, 65-70
  1962   Vojtěch Volavka: O moderním umění (Recenze), Výtvarné umění, 181-182
  1963   Muzeum XX. století, Světová literatura, 191-201
  1963   Naivní umění v Československu, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 1-1
  1963   Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 4-5
  1963   Otakar Kubín osmdesátiletý, Literární noviny, 8-9
  1963   Skupina 42 po patnácti letech, 11.ročník, 11-12.číslo, 3-4
  1963   Výstavy k Delacroixovu výročí, Výtvarná práce, 11.ročník, 15-16.číslo, 6-7
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1964   Lublaňské bienále grafiky, Světová literatura, 83-90
  1964   O lidskosti umění, Výtvarné umění
  1964   Roger Caillois bydlí na avenue... (Rober Caillois: Zobecněná estetika), Světová literatura, 138-140
  1965   Arte e resistenza in Europe, Výtvarná práce, 13.ročník, 16.číslo, 3-4
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 1-19
  1965   Kde budeme žít zítra?, Světová literatura, 158-166
  1965   Okolo pařížského bienále, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 1-11
  1966   Dialektika kritikova povolání, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 1-4
  1966   Les fonctions de la critique, Art et critique, 71-74
  1966   Mezi tvůrčími skupinami..., UB 1966
  1966   Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8.ročník, 2.číslo, 2-4
  1966   Nikoliv obhajoba..., Výtvarná práce, 2
  1966   Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce, 6
  1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 261-270
  1966   Ze zápisků neznamého malíře, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Armando Pizzinato, Výtvarná práce, 5
  1968   La poésie évidente de Kolar, Opus International, 9.číslo, 29-30
  1968   Vážená redakce!, Výtvarná práce, 14
  1969   Testament Mistra Wu, Výtvarná práce, 6-7
  1969   V odpovědi na vaše otázky... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 465-466
  1970   Tudy šel člověk, Výtvarné umění
  2003   Svět Jana Zrzavého, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 379-384
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943/09   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 1.číslo, 1-36, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1943/12   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 2.číslo, 37-72, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1944/04   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 4.číslo, 105-136, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1945/01   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 6.číslo, 177-212, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Miroslav Míčko

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Filosofie a umění, Život, 141-150
  1944   Athény, Život, 79-80
  1947   Eupalinos neboli stavitel, Život, 233-236
  1947   Umění a buržuasie, Život, 189-191
  1950   Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 4.číslo, 171-171
  1963   Povaha současných tendencí v umění, Výtvarné umění, 232-243
  1964   Rober Caillois: Zobecněná estetika, Světová literatura, 141-157

Miroslav Míčko

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1954/06/19 - 1954/10/17   XXVII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1954), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1962/06/16 - 1962/10/07   XXXI. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1962), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1964/06/20 - 1964/10/18   XXXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1964), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Nová síň, Praha
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/02/17 - 1967/03/19   Umění Německé spolkové republiky, Mánes, Praha
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)

Miroslav Míčko

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/11/25 - 1942/12/08   Kresby Karla Černého, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/11/23 - 1943/12/13   Martin Salcman: Obrazy a kresby, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/12/02 - 1943/12/22   Grigorij Musatov: Studie, akvarely a kresby, Pošova galerie, Praha
1947/02/21 - 1947/03/16   Bořivoj Žufan: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/10/21 - 1947/11/16   Václav Sivko: Výtvarné práce z let 1940 - 1947, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1948/01/06 - 1948/01/28   Lev Šimák: Akvarely a oleje, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1948/02/03 - 1948/03/07   Sochařské a malířské práce Josefa Kaplického, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1948/03/02 - 1948/03/24   Alois Schneiderka: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1948/03/09 - 1948/04/04   Koloman Sokol: Obrazy, kresby, grafika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1948/06/17 - 1948/08   Ludvík Kuba: Za půl století, Salon Výtvarné dílo, Praha
1948/10/08 - 1948/11/07   Lev Šimák: Akvarely a tempery, Slovanský ostrov, Praha
1948/11/17 - 1949/01/02   V.V. Novák: Jihočeská krajina, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1949/10/12 - 1949/11/06   Lev Šimák: Z malířova deníku, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1949/11/04 - 1949/11/30   Miloslav Holý: Nové obrazy, Galerie Práce, Praha
1950/01/05 - 1950/02/05   František Emler: Prosté motivy, Salon Výtvarné dílo, Praha
1950/05/19 - 1950/06/18   Martin Salcman: Nové obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1951/02/03 - 1951/03/04   František Matoušek: Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let, Galerie Československý spisovatel, Praha
1953/01/16 - 1953/03/01   Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů z let 1949 - 52, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1953/09/25 -   Václav Sivko: Grafika z let 1943 - 1953, Galerie Hollar, Praha
1954/01/27 - 1954/02   Renato Guttuso, Mánes, Praha
1954/03/03 - 1954/03/28   Miloslav Holý: Nové obrazy, Galerie Kniha, Praha
1955/04/08 - 1955/04/30   Gabriele Mucchi, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/11/09 -   Jan Kojan: Malířské dílo, Slovanský ostrov, Praha
1957/03/08 - 1957/04/01   Martin Salcman: Obrazy z poslední doby, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1957/12/06 -   Julie Kováčiková-Horová: Keramika, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1958/11/11 - 1958/12/04   Václav Křížek: Obrazy a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1959/10/23 - 1959/11   Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1960/03/11 -   Pravoslav Kotík: Souborná výstava díla, Mánes, Praha
1961/04 - 1961/05   Václav Křížek: Město a lidé (Obrazy - kresby), Staroměstská radnice, Praha
1967/01/04 - 1967/01/29   Armando Pizzinato, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1969/05/15 - 1969/06/29   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/10/31 - 1950/11/26   Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1953/06   I. celostátní výstava lidové tvořivosti, Dům U Hybernů, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1959/12/08 -   Lidové primitivy Jugoslávie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/02/17 - 1967/03/19   Umění Německé spolkové republiky, Mánes, Praha
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)

Miroslav Míčko

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Čtení o Mikoláši Alšovi, Národní osvobození, 4-4
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1953   Beseda o zážitcích z SSSR, Výtvarná práce, 7
  1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce
  1953   Naši výtvarníci v Sovětském svazu, Výtvarná práce, 7
  1953   Ohlas Alšova jubilea v SSSR, Výtvarná práce, 5
  1954   Delegace naších výtvarníků do Benátek, Výtvarná práce, 9
  1954   Jevištní výtvarníci prověřují svoji práci, Výtvarná práce, 5
  1954   Jiráskovská soutěž, Výtvarná práce, 4
  1954   Konference theoretiků a historiků umění v Liblicích, Výtvarná práce, 4
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1954   Výtvarné publikace v roce 1955, Výtvarná práce, 6
  1955   Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 9
  1955   Filmy o umění a umělcích, Výtvarná práce, 4-5
  1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 9
  1955   Soutěž na pamětní mince, Výtvarná práce, 6-6
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 7
  1955   Zprávy z předsednictva, Výtvarná práce, 9
  1956   Bilance světa pro svět lidštější, Výtvarná práce, 8
  1956   Deník Eugèna Delacroixe, Výtvarná práce, 4
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 2-3
  1956   Miroslav Míčko a Emanuel Svoboda: Mikoláš Aleš - Nástěnné malby..., Výtvarná práce, 4
  1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 15
  1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 11
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 15
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce, 4
  1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 9-10
  1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 15
  1958   Celostátní konference o estetické výchově, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury, Výtvarná práce, 3
  1959   Do nové etapy života SČSVU, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Pobočka pražského kraje při SČSVU zve..., Výtvarná práce, 15
  1959   V Nové síni zahájili v pátek 23. října..., Výtvarná práce, 15
  1959   V úterý 8. prosince byla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně..., Výtvarná práce, 15
  1960   Ambroise Vollard, Vzpomínky obchodníka s obrazy, Výtvarné umění, 136-136
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1960   Za nové, socialistické umění, Výtvarná práce, 1
  1961   Miroslav Míčko: Jan Kojan..., Výtvarná práce, 5
  1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 2-3
  1962   Čestné ceny účastníkům mezinárodní výstavy současné keramiky v Praze 1962, Výtvarná práce, 8-9
  1962   Nová fáze diskusí o realismu, Výtvarná práce, 1
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 7
  1966   AICA v Praze a Bratislavě, Výtvarná práce, 1
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, 16.číslo, 57-63
  1968   Přehled výstav (Piemontské umění), Výtvarná práce, 4
  1969   Ve výstavní síni firmy Renault na Champs-Elysée..., Výtvarná práce, 2
  1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2013   Neoficiálně oficiální reprezentace (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966), Umění a politika, 269-291
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Expozice naivní malby a plastiky ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   M. Aleš Písně pijácké a vojenské, Vladimír Sainer, Praha