Výtvarná práce

subtitle: 10
imprint date: 1955/05/20
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 10
number of pages: 10
language: czech
dimensions: 478 x 320