Vladimír Novotný

* 11. 1. 1901, Unhošť (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 2. 8. 1977, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, Cultural Worker, Art Historian, Conservationist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01090786

notes:
PhDr., DrSc.,
asistent obrazárny Společnost vlastenecká přátel umění v Praze
ředitel Národní galerie
ředitel Kabinetu pro teorii
a dějiny umění ČSAV
ředitel Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody
1952 člen-korespondent ČSAV

Vladimír Novotný

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1920 - 1925   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Chytil Karel, *1857
1920 - 1925   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877

Vladimír Novotný

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Státní archiv v Terstu, Terst (Trieste)
1922 - 1924   Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68, pomocná vědecká síla
1925 - ????   Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, Praha, Mariánské náměstí, asistent Karla Kramáře
1930 - 1934   Volné směry, časopis, Praha, redaktor
1939 - ????   Českomoravská zemská (Národní) galerie, náměstek ředitele
1945 - 1960   Národní galerie v Praze, Praha, ředitel
1950 - 1952   Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), Námestie Ľudovíta Štúra 4, ředitel
1952 - 1960   Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV, Praha
1953 - ????   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, Národní 3, korespondent
1953 - 1960   Umění, časopis (1953 -), Praha, Husova 4, redaktor
1963 - ????   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, ředitel
1966 - 1975   Památková péče, časopis, Praha, redaktor
1976 - 1977   Památky a příroda, časopis, redaktor

Vladimír Novotný

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Archeologická komise při České akademie věd a umění, *
???? - ????   Československá akademie věd, *
1950 - ????   Výtvarné umění 1950, redakční rada, *1950

Vladimír Novotný

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

Vladimír Novotný

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Prameny, sv. 26.: Francisco Goya. (Vydal Melantrich, Praha, 19 Kč., str. 30.), Jitro, 64
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1955   Ztížení koordinační komise pro výtvarné výstavy, Výtvarná práce, 2
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1968   Jaký hrnec - taková poklička, Výtvarná práce, 6
  2009   Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 83-92
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha

Vladimír Novotný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Sto let Krasoumné Jednoty (1835-1935), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1936   Domenico Theotocopuli zvaný El Greco, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1936   Karel Purkyně, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1938   Goya, Melantrich, a.s., Praha
  1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
  1941   Josef Mánes: Květiny, Orbis, Praha
  1942   Holandské zátiší, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Goya, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1952   Mánes a Slovensko, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Vladimír Novotný

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost a soubor grafických prací
  1942   Alois Moravec: Obrazy a kresby, Pošova galerie, Praha
  1948   Martin Reiner, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1950   Jan Štursa
  1950   Ludvík Kuba: Zátiší
  1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
  1973   František Kotrba: Restaurátor, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1946   České malířství XIX. stol.
  1946   Výstava tří obrazů, Národní galerie v Praze, Praha
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1951   Česká krajina XIX. století, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951   Mistři české kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1952   Česká krajina XIX. století
  1952   Umění 19. století na Slovensku, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   Tvůrčí cesta českých klasiků, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1955   České malířství XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1957   L'art ancien a Prague et en Tchécoslovaquie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
  1942   Frans Hals, Orbis, Praha
  1948   Dílo Jiřího Wolkra (Díl II.), Václav Petr, Praha
  1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, Orbis, Praha
  1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
  1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), 4.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Bohumil Kubišta, Český svět, 252
  1947   Umění moderní Ameriky, Život, 179-179
  1949   Czech painting and sculpture at the National Gallery, Československo, 123-159
  1949   České malířství a sochařství v Národní galerii, Československo, 65-95
  1949   La peinture et la sculpture tchèque a la Galerie nationale, Československo, 160-196
  1949   Чешская живопись и скульптура в Национальной галлерее, Československo, 96-120
  1950   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 1.číslo, 10-17
  1953   Kabinet pro theorii a dějiny umění, Umění, 7-9
  1953   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Pročítáme-li stati Z. Nejedlého o výtvarném umění...), Umění, 26-30
  1954   O umění velké Číny, Výtvarná práce, 8
  1955   Česko-slovenské vztahy ve výtvarném umění XIX. století, Umění, 1-8
  1955   Galerie českého umění XIX. století (Proslov ředitele Národní galerie dr. Vladimíra Novotného při otevření sbírek umění XIX. století v jízdárně Valdštejnského paláce), Výtvarná práce, 3
  1955   Kabinet pro teorii a dějiny umění..., Výtvarná práce, 9
  1955   Vedoucí znaky uměleckého vývoje XIX. století, Umění, 16-18
  1968   Odpověď dr. Volavkovi, Výtvarná práce, 6
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Československo (Národní galerie), 4.ročník, 2-3.číslo, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha

Vladimír Novotný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   První dáma české keramiky (Helena Johnová (1884–1962)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)

Vladimír Novotný

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/05 - 1950/06   Výstava životního díla sochaře Jana Štursy, Mánes, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/03/05 - 1951/02   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/09 - 1952/10   Umění XIX. století na Slovensku, Mánes, Praha

Vladimír Novotný

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1933/12/16 - 1934/01/10   Jan Slavíček: Kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1935/11/09 - 1935/12/04   Jan Benda: Obrazy, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1943/09/21 - 1943/10/17   Jan Trampota: Posmrtná výstava, Mánes, Praha
1949/04/27 - 1949/05/29   Vlastimil Rada: Z cestovního deníku, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1950/10/03 - 1950/10/31   Karel Holan: Soubor obrazů, Galerie Československý spisovatel, Praha
1950/11/22 - 1951/02/04   Ludvík Kuba: Zátiší, Salon Výtvarné dílo, Praha
1952/03/28 - 1952/04   Miloš Jiránek 1875 -1911: Výtvarné dílo, Mánes, Praha
1958/03/04 - 1958/04   Honoré Daumier: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1959/04/15 - 1959/05   Jan Trampota: Životní dílo, Mánes, Praha
1983/03/06 - 1983/03/16   Vladimír Svoboda: Obrazy, Výstavní síň Kulturního domu Julia Fučíka (Adamovských strojíren), Adamov (Blansko)
1996/02/29 - 1996/03/29   Jitka Palmer: Ohlédnutí Venuše, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/03/05 -   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/05/03 -   České malířství XIX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha