Umění

subtitle: Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd

type of document: periodikum
imprint date: 1953/06/30
year's volume: 1
number: 1
number of page: 90, (2), obálka
dimensions [mm]: 297 x 210

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person   born   note
Melicharová Hermína   25. 7. 1923    

Umění

institution, city
Knihtisk, n.p., závod 3, Praha 1

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
1 - 6   Neumann Jaromír   Za Stalinem a Gottwaldem
7 - 9   Novotný Vladimír   Kabinet pro theorii a dějiny umění
10 - 26   Neumann Jaromír   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Když Zdeněk Nejedlý r. 1907 zadal svůj spis...
26 - 30   Novotný Vladimír   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Pročítáme-li stati Z. Nejedlého o výtvarném umění...
31 - 41   Mašín Jiří   Románské nástěnné malby v kapli svaté Kateřiny ve Znojmě
42 - 60   Pošmourný Josef   Chrámy cyrilometodějské na Velké Moravě
61 - 76   Fiala Vladimír   Portrétní malby I. J. Repina v ČSR

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 202559