Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)

city: Praha
address: Vodičkova 40
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1953
death year: 1965

Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)

institution, city, address
Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, _

Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)

kniha
  published   title (subtitle)
  1953   Ruská sovětská literatura
  1954   Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě
  1955   Holub a Mašukulumbové
  1955   Veřejný život ve starověkém Egyptě (Díl II. Doklady)
  1958   Zál a Rúdábe
  1959   Gotická nástěnná malba v zemích Českých I. (1300-1350)
  1959   Posudky Mezinárodního soudu s funkcí rozsudku
  1959   Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce
  1960   Embryologie živočichů (Část II. Speciální embyologie)
  1960   Lidé a radioaktivita
  1961   Indická filosofie I
  1962   Akademia
  1962   Antonín Machek
  1962   Indická filosofie II
  1963   Dialektika konkrétního (Studie o problematice člověka a světa)
  1963   Mladá léta učňovská a vandrovní (Praha - Vídeň - Řím)
  1963   Společnost a kultura starověké Mezopotámie
  1964   Heroikomika v básnictví Slovanů
  1964   K problematice atmosférického znehodnocování elektrických zařízení
  1964   Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462/1464
  1965   Dialektika konkrétního (Studie o problematice člověka a světa)
  1965   Hrazany (Keltské oppidum na Sedlčansku)
  1965   Levý Hradec (Nejstarší sídlo Přemyslovců)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1963   Franz Kafka (Liblická konference 1963)
  1963   Lidová rčení
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F)
  1963   Českých přísloví sbírka (Spisy a projevy)
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1953/06/30   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
  1953/11/25   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
  1953/12/20   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
  1954/03   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
  1954/06   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
  1954/09   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
  1954/09/30   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění při Československé akademii věd)
  1954/12   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
  1955/05/26   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1955/07/26   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1955/10/26   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1955/12/15   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1956/05/25   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1956/09/15   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1956/11/15   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
  1956/12/20   Umění (Časopis kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd)
separát
  published   title (subtitle)
  1964   Umění: Zvláštní otisk z časopisu Ústavu pro teorii a dějiny umění (K posledním dílům Josefa Čapka)
učebnice
  published   title (subtitle)
  1962   Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky

Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Ceny v Lipsku

Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)

person   born from - to, notes
Nečásek František   1. 12. 1913     ???? - ????, ředitel