Posudky Mezinárodního soudu s funkcí rozsudku

author of the publication: Václav Michal
imprint date: 1959
publisher: Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV)
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 222, (2), obálka
language: czech
prints: 800
dimensions: 205 x 148

notes:
-
Seznam v práci citovaných posudků, rozsudků a usnesení Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti a Mezinárodního soudu
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
-
Právní studie provádí úvodem kritiku dosavadní české terminologie týkající se Mezinárodního soudu. Vlastní práce zkoumá ve 3 kapitolách právní povahu posudků Mezinárodního soudu, otázky procesního řízení a praktický dosah vydaných posudků.
nkp.cz