Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV

year of establishment: 1952
year of termination: 1958
city: Praha
address: _