Budovu postavil v letech 1755-1765 A. Lurago podle staršího projektu K.I. Dientzenhofera.

Palác Kinských

city: Praha
address: Staroměstské nám.12
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
Vznikl na místě dvou středověkých domů, je příkladem pozdně barokního klasicismu. Postavil ho v letech 1755-1765 A. Lurago podle staršího projektu K.I. Dientzenhofera.

Palác Kinských


Palác Kinských byl postaven v letech 1755–1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy. Nejjižnějšímu domu, zmíněnému poprvé roku 1363, předcházel románský objekt z 12. století, jehož přízemí vybudované z kvádříkového zdiva se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Po roce 1560, kdy byl dům v držení Trčků z Lípy a později Příchovských z Hodějova, došlo k renesančním přestavbám. Severní část dnešního paláce vznikla ve druhé třetině 13. století. Vlivem středověkého způsobu života se v dnešních sklepech zachovalo původní přízemí, včetně raně gotické křížové klenby.

Poprvé se oba domy spojily roku 1508, když si je najal Albrecht z Kolovrat. Kolem roku 1583 prošla severní část objektu větší přestavbou, při níž byl mj. zřízen v průčelí balkon. Nejpozději roku 1750 získal severní část Jan Arnošt hrabě Golz, před rokem 1755 k ní přikoupil i část jižní a obě definitivně spojil. Při prodeji paláce Františku Oldřichu Kinskému roku 1768 byl již palác dostavěn a snad i ozdoben sochami I. F. Platzera.

Ve třicátých letech 19. století se rozšířil ještě více připojením severního (levého) domu čp. 607, u něhož jsou opět zachovány gotické sklepy, a byl klasicistně upraven. Komplex se skládá z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a bočních křídel. Zadní budova do Týnské ulice pochází z roku 1838, stejně jako pozdně klasicistní úpravy fasád. V téže době byla také upravena obě palácová nádvoří, zadní sloužilo původně jako hospodářské zázemí. Zde se zachovala kašna s obdélnou nádrží. Palác je ve správě NG od roku 1949.


Palác Kinských

Budovu postavil v letech 1755-1765 A. Lurago podle staršího projektu K.I. Dientzenhofera.
 

Palác Kinských

date of exhibition   exhibition title
?/01/16 -   Irina Ionesco: Kafka, Pražský okruh
1946/09/17 - 1946/11/17   František Kupka: Kresby a grafika
1949/12/07 - 1950/01/30   Julius Mařák: Kresby a grafika (k 50. výročí smrti umělcovy)
1950/02/26 - 1950/05/05   Sociální náměty v české moderní grafice
1950/05 - 1950/07   Josef Mánes: Kresby
1951/04/13 - 1951/06/24   Kresby Václava Brožíka
1951/06 - 1951/09   Soubor vybraných listů Maxe Švabinského
1951/11/05 - 1951/12/02   Praha v kresbě a grafice 19. a 20. století
1951/12/08 - 1951/12/30   Kresby Josefa Mánesa
1952/03/13 - 1952/04/30   Antonín Majer: Kresby a grafika
1953/04/30 - 1953/09   Max Švabinský: Soubor grafického díla
1953/11/01 - 1954/01/31   Karel Vik: K sedmdesátým narozeninám umělcovým
1954/06 - 1954/07   Čínské umění
1955/06 - 1955/09   Česká grafika XIX. století
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace
1956/01/20 - 1956/02   Francouzské umění od Delacroixe po současnost: Kresby, akvarely, grafika
1956/04/14 - 1956/05/06   Iranská miniatura
1956/10 - 1956/11   Výstava francouzské knihy
1956/11   Francouzská kniha
1956/12/19 - 1957/02   Rembrandtova grafika ( v rámci oslav světových kulturních výročí)
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů
1957/05   Předrevoluční a sovětské divadlo
1957/06 - 1957/08   Grafické dílo Giovanni Battisty Piranesiho
1957/11 - 1957/12   Ruská a sovětská kniha v díle českých ilustrátorů
1958/03/04 - 1958/04   Honoré Daumier: Grafické dílo
1958/05/15 - 1958/07   Kresby Jana Štursy
1958/06 - 1958/07   Hugo Boettinger: Obrazy a kresby
1958/08 - 1958/09   Přírůstky grafiky a kresby
1958/09 - 1958/10   Evropský dřevořez 15. - 18. století
1958/11/15 - 1958/12/15   České malířství první poloviny 19. století (k mezinárodní uměleckohistorické konferenci)
1959/01/22 - 1959/05/22   Václav Hollar: Kresby
1959/05 - 1959/06   Edvard Munch: Grafika
1959/07/25 - 1959/09/27   Výstava grafických technik při tisku z hloubky
1959/10/08 - 1959/11   Čchi Paj-š': Výstava k 10. výročí vzniku čínské lidové republiky
1961   Od Cloueta k Seuratovi
1961/07/27 - 1961/08/27   Reprodukce francouzské kresby od gotiky po Henri Matisse
1961/10/06 - 1961/10/29   Japonský grafik Šiko Munakata
1961/11/03 - 1961/12/03   Japonské grafické umění: Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje
1961/12/08 - 1962/02/18   Výstava přírůstků holandského malířství 17. století
1962/04/12 - 1962/05   Vojtěch Sedláček: Grafické dílo
1962/06/15 - 1962/09/16   Vybrané přírůstky Národní galerie v Praze z let 1957-1962. Výstava nově získaných obrazů 16.-19. století
1962/10/02 - 1962/11/11   Jugoslávské fresky
1962/12/01 - 1963/06/05   Československé moderní umění od r. 1945
1963/05/31 - 1963/06/30   Vilmos Aba - Novák
1963/06/19 - 1963/10/10   Flámské malířství, přírůstky
1963/07 - 1963/09   Výstava přírůstků flámského malířství 17. století
1964   John Heartfield
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu
1964/05/19 - 1964/09/20   Česká barokní krajina
1964/10/0ě - 1964/11/08   Stále ještě...John Heartfield, fotomontáže. V upomínku na velkou mezinárodní výstavu karikatur v Mánesu v roce 1934
1964/12   Sovětská tvůrčí skupina
1964/12/08 - 1964/12/27   Sovětské výtvarné umění
1965/01/22 - 1965/04/19   Holandské krajinářství 17. století
1965/02   Výstava nizozemské kresby 15. až 17. století
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba
1965/09/09 - 1965/10/17   Josef Mánes: Podobizny a květiny
1965/10 - 1965/12   Josef Navrátil: Obrazy a kresby, I. část výstavy
1966/01/26 - 1966/02   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe
1966/03/29 - 1966/05/15   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966/04/05 - 1966/05/15   Kaligrafie a obrazy Dálného Východu
1966/05/27 - 1966/08/01   Tři století nizozemské kresby 1400 - 1700
1966/5/27   Tři století nizozemské kresby
1967/03/17 - 1967/06/11   Vybrané grafické listy pěti století
1967/07/04 - 1967/08/06   Moderní francouzská kresba
1967/09/06 - 1967/10   Jacques Callot: Grafické dílo
1967/11/15 - 1968/01/07   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić
1968/01/17 - 1968/02/15   Z dílen našich grafiků, odměněných mezinárodními cenami v roce 1967 (Albín Brunovský, Alena Kučerová, Pravoslav Sovák, Miloš Urbánek)
1968/02/16 - 1968/03/03   Grafici odměnění cenami v Československu v roce 1967
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 2. část
1968/07/10 - 1968/08/21   Sovětské umění dvacátých let - plakáty, grafika, knihy, návrhy
1968/10/03 - 1968/11/24   Grafika rodiny Balzerů
1968/10/03 - 1968/11/30   In memoriam Jiřího Balcara 1929-1968)
1968/11/28 - 1969/01/31   Jugoslávská grafika
1969/02/19 - 1969/06/01   Rembrandt (1606-1669): Výběr z grafického díla
1969/06/18 - 1969/10/12   Václav Hollar 1607-1677: Kresby, lepty
1969/10 - 1969/12   Hartung, Tapies, Johns, Hozo (z VIII. mezinárodní grafické výstvy v Lublani)
1970 -1970/09/27   Zvířecí styl: Starověké umění euroasijských zemí
1970/01 - 1970/02   Slovo a obraz: Z dějin a současnosti plakátové tvorby
1970/01/20 - 1970/03/30   Italská grafika 20. století
1970/04/10 - 1970/05/17   Současná slovenská grafika
1970/05/22 - 1970/07/19   Carl Hill, Ernst Josephson, August Strindberg: Grafika
1971/02/12 - 1971/03/14   Současný český a slovenský plakát
1971/03/19 - 1971/04/25   Antonio Segui: Z grafické tvorby
1971/03/31 - 1971/04/25   Současná kanadská grafika
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let
1971/10/15 - 1972/01/16   V. Majakovskij
1972/02/10 - 1972/05/09   Grafika kanadských Eskymáků
1972/03/31 - 1972/05/09   Leopoldo Méndez
1972/03/31 - 1972/05/09   Z bienále grafické tvorby v Lublani 1971 - Giuseppe Capagrossi, Janez Bernik, Jiří Anderle, Lourdes Castro
1972/05/23 - 1972/07/30   Antonín Pelc (1895 - 1967): Kresby, ilustrace, obrazy
1976/10/07 - 1976/11/21   Kresby a akvarely 20. století z muzeí a sbírek NDR
1976/12/02 - 1977/01/23   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975
1977/04/15 - 1977/06/26   Grafika starých evropských mistrů ze sbírek univerzity v Lutychu
1977/10/12 - 1977/11/06   Belgická kresba a grafika 16. a 17. století
1977/11 - 1977/12   Adolf Kašpar
1977/12/08 - 1978/01/29   Kijóši Saitó: Grafika
1978/06 - 1978/07   Síň deseti bambusů
1978/09/20 - 1978/10/22   Britské akvarely a kresby 1900-1930
1978/11/10 - 1978/12/31   Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti
1979/01 - 1979/03   Renato Guttuso: Kresby z let 1949 - 1976
1979/02/01 - 1979/03/18   Grafika Latinské Ameriky
1990   Umění vzdálených kultur
1990/04/10 - 1990/05/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba a grafika 19. století
1990/05/08 - 1990/05/20   Výstava soutěžních návrhů výtvarného zpracování vstupních vrat do objektu Národní galerie - Veletržního paláce v Praze
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století
1990/08/07 - 1990/09/02   Georg Grosz: Loupežníci, Ecce homo
1990/08/07 - 1990/09/02   George Grosz: Loupežníci a Ecce Homo
1990/09/11 - 1990/10/21   Civilta delle Macchine. Abstraktní linie italské grafiky
1990/10/31 - 1990/11/25   Alfred Kubin: Kresba a grafika
1990/12/04 - 1991/01/20   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava ke stému výročí narození
1990/12/19 - 1991/01/20   Otto Coester: První ilustrátor Franze Kafky
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918
1991/06 - 1991/07   Oskar Kokoschka: Grafika (dar Národní galerii v Praze)
1991/07/25 - 1991/08   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly
1991/10/24 - 1991/12/01   Mistři české kresby. Josef Šíma 1891 - 1971
1991/12/04 - 1992/01/05   Joseph Beuys: Kresby, objekty, grafika
1992/01/16 - 1992/02/16   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG
1992/04/30 - 1992/06/07   Mistři české kresby: Zdeněk Sklenář 1910 - 1986
1992/06/19 - 1992/08/02   Francouzská grafika 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1992/08 - 1992/10   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka
1992/08/13 - 1992/10/04   Emil Orlik (1870 - 1932). Výstava k 60. výročí úmrtí
1992/10/22 - 1993/01/24   Jiří Trnka 1912 - 1969
1993/02/04 - 1993/03/07   Sbírka architektury se představuje
1993/03/18 - 1993/05/02   Jiří Kolář: Koláže, objekty
1993/05/11 - 1993/06/20   Slovenská kresba 1975 - 1989 ze sbírek Povážské galerie v Žilině
1993/06/25 - 1993/08/01   Rembrandt
1993/08/11 - 1993/09/26   Max Ernst: Grafika a knihy
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let
1994/03/03 - 1994/04/10   Achille Perilli: Práce na papíru a knihy
1994/04/14 - 1994/05/22   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (první část)
1994/05/31 - 1994/07/03   Tavík František Šimon: Výběr z díla
1994/07/12 - 1994/08/21   Albrecht Dürer: Grafické dílo
1994/08/31 - 1994/10/02   Jan Smetana: Kresby
1994/09/01 - 1994/09/30   Golem kráčí Židovským městem
1994/10/11 - 1994/11/20   Jan Jedlička: Maremma 1980–1994
1995/01/31 - 1995/03/19   Asger Jorn: Grafické dílo
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?
1995/05/24 - 1995/07/09   Pravoslav Sovák: Grafické dílo
1995/07/18   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995, tisková konference
1995/07/19 - 1995/09/10   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995
1995/09/19 - 1995/11/12   Kresby z Cremony 1500 - 1580, Umění renesance a manýrismu v lombardském městě
1995/11/16 - 1995/12/93   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové
1995/11/28 - 1996/01/21   Na křídlech volnosti: Čínská figuralistika v 19. století
1995/12/07 - 1996/01/14   České hrady a zámky v grafické tvorbě XIX. století
1996   Ladislav Maria Wagner
1996/03/14 - 1996/05/05   Soudobá fotografie - NOX
1996/03/21 - 1996/05/12   Buddha
1996/03/21 - 1996/05/12   Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění
1996/08/16 - 1996/09/29   Jan Kotík: Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects
1996/09/25   Setkání s Janem Kotíkem u příležitosti výstavy, uspořádané k 80. narozeninám
1996/10/08 - 1996/11/17   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850
1997   Ars Longa Vita Brevis
1997/02/18 - 1997/04/13   Surrealistická obraznost a kresba
1997/04/30 - 1997/06/15   Adéla Matasová: Zastavení v čase
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?
2000/12/15 - 2001/03/25   Od Edgara Degase ke Gerhardu Richterovi: Práce na papíře ze sbírky Muzea umění ve Winterthuru
2001/12/18 - 2002/03/10   Karel Svolinský (1896 - 1986)
2002/03/28 - 2002/07/21   Proměny Ladislava Nováka
2002/04/18 - 2002/07/21   Jan Autengruber: Dílo 1910-1920
2002/09/20 - 2002/10/28   Pokladnice umění z Kjóta
2002/09/20 - 2003/01/13   Plocha zrozená k dekoru: Japonské umění laku 16. - 19. století
2002/12/20 - 2002/05/25   Těšínská madona: Objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře
2003/02/28 - 2003/05/25   Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky
2003/06/20 - 2003/11/02   Malířská rodina Mánesů
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století)
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005
2006/06/08   Bertha von Suttner: Odhalení pamětní desky / Gedenktafelenthüllung
2007/10/12 - 2008/01/13   Václav Hollar 1607 - 1677 a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar 1607 - 1677 and Europe between Life and Desolation
2008/02/15 - 2008/08/31   Wilhelm Riedel (1832-1876)
2011/02/04 - 2011/05/22   Umění Koreje
2011/02/04 - stálá expozice   Umění starého světa; Stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea / Permanent exhibition of the Art of Asia and the Ancient Mediterranean from the Collections of the National Gallery in Prague and
2011/06/17 - 2011/06/26   Šo: Mistři současné japonské kaligrafie / Sho: Masters of Contemporary Japanese Calligraphy
2011/11/04 - 2012/01/29   Polemiky Miloše Jiránka
2012/02/16 - 2012/05/13   František Kaván: Symbolistní, dekadentní
2012/05/25 - 2012/07/29   Mexická grafika 2010 / Mexican Prints 2010
2012/09/13 - 2013/03/10   Život v asijském paláci. Láska, luxus, zahálka
2012/12/19 - 2013/05/26   Rudolf II. a mistři grafického umění
2013/10/04 - 2014/01/12   Oskar Kokoschka: Grafika
2014/05/29 - 2014/08/24   Nečekané dědictví
2014/09/05 - 2014/11/23   Drak se probouzí: Současné inspirace východoasijským uměním
2014/12/05 - 2015/03/08   Proměny Williama Hogartha / The Transformations of William Hogarth
2015/10/02 - 2016/01/03   Příběh krásné Lédy: Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st.
2016/02/05 - 2016/07/03   Velkorysost: Umění obdarovat
2016/09/15 - 2017/01/15   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
2016/10/19 - 2017/02/28   Olivier Adam: Buddhovy dcery / Daughters of Buddha
2017/04/26 - 2017/09/03   Gerhard Richter
2017/11/30 - 2018/03/18   Norbert Grund: Půvab všedního dne / The Charm of the Everyday
2018/05/16 - 2018/09/02   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century
2018/11/15 - 2019/03/17   Bonjour Monsieur Gauguin (Čeští umělci v Bretani 1850-1950)
2019/06/29 - 2019/10/13   Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard
2019/11/22 - 2020/02/23   Václav Hollar a umění kresby / Wenceslaus Hollar and the Art of Drawing
2020/09/25 - 2021/03/21   Rembrandt: Portrét člověka
stálá expozice?   Karel Postl (1769 - 1818): Kresby a grafické listy

Palác Kinských

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _

Palác Kinských

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1964   Naivní umění v Československu
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
kniha
  published   title (subtitle)
  1999   Pražské domy vyprávějí… V
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1948   Pomozte rychle Národní galerii!
  1998   Národní galerie v Praze
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2019   Národní galerie Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2014   Stálá expozice Umění Asie ze sbírek Národní galerie v Praze

Palác Kinských

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Slovensko se představuje
  1971   Výstava světového plakátu v NG
  2000   Výstava Konec světa? naznačuje začátek nové historie (Pražský palác Kinských se stává ´vlajkovou lodí´ Národní galerie)

Palác Kinských

person   born
Hamsíková Květa   24. 5. 1921