Univerzita Karlova

type: vysoká škola
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.cuni.cz
birth year: 1348

notes:
Založeno 7. dubna 1348

Univerzita Karlova

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/09/06   Louis Aragon: O teorii a praxi v literatuře, Univerzita Karlova, Praha
1989/05/03 - 1989/05/31   B. S. Urban: Výbor z díla, Karolinum, Praha
1991/05/28 - 1991/06/30   Divergence: Deset současných francouzských umělců / Divergences: Dix artistes français contemporains, Karolinum, Praha
1992/07/11 - 1992/07/31   Emanuel Ranný: Grafika, Výstavní síň University Karlovy, Praha
1995/07/21 - 1995/09/30   Umění map, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1997/10/22 - 1997/11/09   Bohumil Žemlička: Obrazy / Paintings, Karolinum, Praha
1997/11/20 -   Josef Reischig: Pohled do mikrosvěta / Skrytá krása stvoření, Karolinum, Praha
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1999/06/02 - 1999/07/31   Josef Kábrt: Kresby, grafika, animovaná tvorba, Zámek Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1999/11/02 - 1999/11/13   Josef Bavor: Za oponou přírody, Karolinum, Praha
2000/11/16 - 2000/11/22   Czech Graphics, Mongolian National Modern Art Gallery, Ulaanbaatar
2001/11/14 -   Vladimír Preclík: Sochy, Milan David: Fotografie, Karolinum, Praha
2002/04/17   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa, Univerzita Karlova, recepční prostory, Praha
2008/04/01 - 2008/04/30   Jiří Kubíček: Obrazy - grafika, Lékařská fakulta, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/01/13 - 2010/03/01   Lubomír Netušil: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Na Hradě, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/11/06 - 2015/03/15   Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdce Evropy 800-1300, Valdštejnská jízdárna, Praha
2020/05/15 - 2020/06/04   Benátské zrcadlení (Ongaro e Fuga, Jakub Špaňhel), Karolinum, Praha
2023/12/07 - 2025/01/05   Santini a svět jeho architektury, Národní technické muzeum, Praha

Univerzita Karlova

date of exhibition   exhibition title
1962/09/06   Louis Aragon: O teorii a praxi v literatuře

Univerzita Karlova

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1992   Řecké geometrické umění
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh)
kniha
  published   title (subtitle)
  1978   Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství
  1983   Keramické a sklářské suroviny
  1984   Kappadokische Keilschrifttafeln mit Siegeln (aus den Sammlungen der Karlsuniversität in Prag)
  1988   Umění subsaharské Afriky jako předmět uměleckého a badatelského zájmu
  2015   Pavel Dias: Fotografie / Photographs 1956-2015
  2018   Ubírati se
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1983   Itálie, Čechy a střední Evropa
  1988   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 1 - 1987 (Příspěvky k dějinám umění IV, Průměty výtvarného vývoje ve starším českém a světovém umění)
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.)
  2010   Horizonty umění
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1989   B. S. Urban: Výbor z díla
  1997   Josef Reischig: Pohled do mikrosvěta / Skrytá krása stvoření
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2001   Vladimír Preclík: Sochy, Milan David: Fotografie
bakalářská práce
  published   title (subtitle)
  2013   Galerie československého spisovatele 1950 - 1956 (Bakalářská práce)
parte
  published   title (subtitle)
  1952   Bohumil Mathesius (profesor filologické fakulty university Karoly, vedoucí profesor katedry rusistiky, spisovatel, člen Slovanského ústavu, atd....)
periodikum
  published   title (subtitle)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011 (Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2 - 2008 (Studia historiae artium I)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2012 (K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013 (Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky)
  2016   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica 1/2016. Studia historiae artium II
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1963   O teorii a praxi v literatuře (Projev Louise Aragona při udělení čestného doktorátu University Karlovy dne 6. září 1962)

Univerzita Karlova

person   born from - to, notes
Absolon Karel   16. 6. 1877     1926 - ????, mimořádný profesor
Absolon Karel   16. 6. 1877     1927 - 1948, řádný profesor
Andrusov Dimitrij   7. 11. 1897     ???? - ????, docent přírodovědecké fakulty
Antončík Emil   2. 12. 1927     1951 - 1954, matematicko-fyzikálí fakulta
Antončík Emil   2. 12. 1927     1967 - ????, matematicko-fyzikálí fakulta
Aubrecht Karel   27. 2. 1956     ???? - ????
Augusta Josef   17. 3. 1903     1933 - ????
Augustin František   24. 5. 1846     1882 - ????, habilitace
Augustin František   24. 5. 1846     1895 - ????, mimořádný profesor
Augustin František   24. 5. 1846     1904 - ????, řádný profesor
Bačkovský Jindřich   4. 5. 1912     1933 - ????, Spektropický ústav UK
Balaš František   3. 2. 1890     1927 - ????, docent
Balík Stanislav   15. 2. 1928     1952 - ????, katedra dějin státu a práva UK. 1969-92 docent, od 1992 profesof UK.
Bareš Gustav   22. 10. 1910     ???? - ????, 2. pol. 60. let děkan Fakulty osvěty a novinářství
Barták Pavel   9. 9. 1927     1993 - ????, profesor
Bartoš Emanuel   2. 4. 1902     1952 - ????, profesor
Bartošek Karel   30. 6. 1930     1953 - 1958, odborný asistent na filozofické fakultě
Bartošek Milan   5. 3. 1913     1946 - ????
Bartuška Jan   17. 5. 1908     1951 - ????
Basch Antonín   5. 6. 1896     1923 - ????
Baštecký Jan   9. 1. 1899     1927 - 1946, asistent I. interní kliniky lék. fak.
Baudiš Josef   27. 8. 1883     1919 - ????, mimořádný učitel
Bauer František   7. 9. 1897     1945 - 1948, docent, přednášel moderní světové dějiny
Bažant Jan   2. 8. 1950     ???? - ????
Bednář Miloslav   21. 10. 1948     1976 - 1989, výzkumný pracovník fakulty žurnalistiky
Bednář Miloslav   21. 10. 1948     1994 - ????, přednášky
Běhounek František   28. 10. 1898     1956 - ????, řádný profesor profesor
Běhounek Rudolf   4. 2. 1902     1952 - ????, profesor přír. fak.
Bělehrádek Jan   18. 12. 1896     1934 - 1948
Bělehrádek Jan   18. 12. 1896     1945 - 1948, 1. poválečnám rektorem
Bělič Jaromír   24. 3. 1914     1957 - ????, FF
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1958 - 1963, docent
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1963 - 1985, profesor
Bělič Oldřich   9. 6. 1920     1968 - 1969, vedoucí katedry romanistiky
Bělohlávek František   11. 5. 1924     1948 - 1951, asist. výtvarné výchovy prof. J. Sejpka
Bělohradská Hana   12. 1. 1929     1949 - 1961, laborantka na 1.dětské klinice
Bělohradský Václav   17. 1. 1944     1990 - ????, hostující profesor
Benda Václav   8. 8. 1946     1969 - 1970, pedagog na katedře filosofie
Beneš Jaroslav   6. 4. 1892     1927 - 1929, docent a od 1929 profesor křesťanské filosofie na teol. fakultě
Beneš Josef   27. 12. 1901     1950 - ????, přednášel dějiny filosofie (1953 jmenován docentem)
Beneš Josef   26. 12. 1917     1949 - ????
Benešová Dagmar   17. 10. 1906     1932 - 1948, Patologicko-anatomický ústav
Benešová Dagmar   17. 10. 1906     1954 - 1973, přednostka Ústavu patologické anatomie a mikrobiologie
Benešová Dagmar   17. 10. 1906     1965 - ????, profesorka
Benešová Olga   25. 2. 1922     1970 - 1975, vedoucí Farmakologického ústavu
Beran Josef   29. 12. 1888     1939 - ????, profesor
Beránek Zdeněk   10. 4. 1899     ???? - ????, docent experimentální patologie na lékařské fakultě
Beránková Milena   13. 6. 1925     ???? - ????, docentka na fakultě žurnalistiky
Berdychová Jana   17. 2. 1909     1966 - 1976, vedoucí kabinetu tělesné výchovy ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků na UK
Bergauer Vladimír   18. 9. 1898     1921 - ????, asistent Biologického ústavu lék. fakulty
Berka Karel   4. 5. 1923     1955 - 1968, odborný asistent, posléze docent na katedře dějin filosofie
Berka Karel   4. 5. 1923     1972 - 1988, externě přednášel na fak. žurnalistiky
Berka Karel   4. 5. 1923     1989 - ????, profesor
Berkovský Štěpán   30. 8. 1931     ???? - ????
Betka Jan   12. 1. 1949     1976 - ????, pracuje na ušní, nosní a krční klinice na LF UK.
Bidlo Jaroslav   17. 11. 1868     1900 - ????, docent všeobecných dějin se zřetelem k dějinám východní Evropy
Bidlo Jaroslav   17. 11. 1868     1904 - 1910, mimořádný profesor
Bidlo Jaroslav   17. 11. 1868     1910 - ????, řádný profesor všeobecných dějin se zřetelem k dějinám východní Evropy
Birnbaum Vojtěch   7. 1. 1877     1927 - ????, řádný profesor
Birnbaum Vojtěch   7. 1. 1877     1921 - ????, mimořádný profesor
Bláha František   9. 6. 1896     1952 - ????, profesor, 1953-1955 děkan lékařské fakulty hygienické UK
Blažek František   12. 11. 1903     1929 - ????, působil na Č. dětské klinice
Blažek František   12. 11. 1903     1951 - 1972, přednosta IV. dětské kliniky
Blažíček Oldřich   8. 11. 1914     1945 - 1947, odborný asistent
Blažíček Oldřich   8. 11. 1914     1947 - 1951, docent katedry dějin umění
Blažíček Oldřich   8. 11. 1914     1968 - 1970
Blažka Pavel   6. 10. 1928     1955 - 1960, pedagog
Bleha Otakar   1. 10. 1916     1961 - ????, docent
Bobková Lenka   8. 1. 1947     1993 - ????
Boguszak Jiří   13. 1. 1927     1968 - ????, profesor (a předtím docent)
Boháček Miroslav   10. 9. 1899     1945 - 1951, řádný profesor římského práva
Böhm Jaroslav   8. 3. 1901     1946 - ????, docent FF
Borecký Bořivoj   26. 3. 1922     1949 - ????, odborný asistent
Borecký Vladimír   6. 12. 1941     1991 - ????, přednáší na katedře kulturologie FF
Borovanský Ladislav   1. 4. 1897     1937 - ????, profesor LF
Borovanský Ladislav   1. 4. 1897     1938 - 1970, přednosta Anatomického ústavu LF
Borový Klement   12. 1. 1838     1863 - ????, docent církevního práva
Borový Klement   12. 1. 1838     1867 - ????, mimořádný profesor církevního práva a fundamentální teologie
Bosák Emanuel   2. 9. 1924     1962 - ????, pedagogicky činný na fakultě tělesné výchovy a sportu
Boublík Tomáš   6. 5. 1934     1992 - ????, profesor PřF
Bouček Bedřich   30. 8. 1904     1934 - ????, habilitoval se na PřF
Bouček Bedřich   30. 8. 1904     1947 - 1953, profesor PedF
Bouček Bohuslav   2. 4. 1886     1922 - ????, habilitoval na LF
Bouček Bohuslav   2. 4. 1886     1945 - ????, profesor LF
Bouška Jiří   14. 10. 1925     1946 - 1986, PřF, posléze MFF působil. (od 1977 docent astronomie)
Bouška Vladimír   11. 4. 1933     1955 - ????, PřF , 1973-90 docent, 1990 profesor.
Bouzek Jan   17. 2. 1935     1983 - 1991, docent, od 1991 profesor a ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF
Brabec Jindřich   25. 5. 1933     1965 - ????, pedagogická fakulta
Brabec Jiří   28. 10. 1929     ???? - ????, externí lektor č. literatury na FF a PedF
Bráf Albín   27. 2. 1851     1877 - ????, docent politické ekonomie
Bráf Albín   27. 2. 1851     1882 - ????, mimořádný profesor národního hospodářství
Bráf Albín   27. 2. 1851     1890 - ????, řádný profesor
Brauner Bohuslav   8. 5. 1855     1882 - 1897, adjunkt
Brauner Bohuslav   8. 5. 1855     1883 - ????, docent analytické a později i anorganocké chemie
Brauner Bohuslav   8. 5. 1855     1890 - ????, mimořádný profesor chemie
Brauner Bohuslav   8. 5. 1855     1897 - ????, profesor
Brdička Rudolf   25. 2. 1906     1928 - 1954
Breindl Václav   29. 12. 1890     1925 - ????, docent zoologie
Breindl Václav   29. 12. 1890     1935 - ????, mimořádný profesor zoologie
Breindl Václav   29. 12. 1890     1946 - 1948, profesor anatomie a morfologie obratlovců
Brožek Artur   30. 3. 1882     1920 - ????, doc.
Brožek Artur   30. 3. 1882     1927 - ????, mimořádný profesor
Brožek Artur   30. 3. 1882     1934 - ????, profesor genetiky
Buben Vladimír   25. 9. 1888     1922 - ????, doc. mluvnice románských jazyků
Buben Vladimír   25. 9. 1888     1927 - 1930, mimořádný profesor románské filologie
Buben Vladimír   25. 9. 1888     1946 - ????, řádný profesor
Bútora Martin   7. 10. 1944     ???? - ????
Bydžovský Bohumil   14. 4. 1880     1917 - ????, mimořádný profesor matematiky
Bydžovský Bohumil   14. 4. 1880     1921 - 1957, řádný profesor
Bydžovský Bohumil   14. 4. 1880     1909 - ????, doc. matematiky
Císler Josef   15. 1. 1870     ???? - ????, profesor laryngologie na lékařské fakultě
Corduas Sergio   1946     1967 - 1971, lektor italského jazyka
Čáda František   6. 4. 1865     1896 - 1905, doc. filosofie
Čáda František   6. 4. 1865     1905 - 1912, mimořádný profesor
Čáda František   6. 4. 1865     1912 - ????, řádný profesor filosofie
Čáda František ml.   30. 5. 1895     1923 - 1926, doc. českých dějin právních
Čáp Jindřich   15. 12. 1910     ???? - ????, lektor těsnopisu
Čapek Jan   6. 11. 1903     1934 - ????, docent české literatury
Čech Eduard   29. 6. 1893     1922 - ????, doc. matematiky
Čech Eduard   29. 6. 1893     1945 - ????, řádný profesor matematiky
Čech Eduard   29. 6. 1893     ???? - ????
Čelakovský František   7. 3. 1799     1835 - ????, profesor českého jazyka a literatury
Čelakovský Jaromír   21. 3. 1846     1883 - 1886, docent právních dějin českých
Čelakovský Jaromír   21. 3. 1846     1886 - 1892, mimořádný profesor
Čelakovský Jaromír   21. 3. 1846     1892 - ????, řádný profesor
Čelakovský Ladislav   29. 11. 1834     1871 - 1880, mimořádný profesor botaniky
Čelakovský Ladislav   29. 11. 1834     1880 - ????, řádný profesor botaniky
Černohorský Zdeněk   27. 12. 1910     ???? - ????, pedagog
Černý František   21. 2. 1926     ???? - ????, Filozofická fakulta
Černý Václav   26. 3. 1905     1936 - 1939, doc. románské literatury
Černý Václav   26. 3. 1905     1945 - 1952, profesor obecné a srovnávací literatury Filozofické fakulty
Černý Václav   26. 3. 1905     1968 - 1970, profesor Filozofické fakulty
Daneš Jiří   23. 8. 1880     1906 - 1912, doc. všeobecné geografie
Daneš Jiří   23. 8. 1880     1912 - 1919, mimořádný profesor všeobecné geografie
Daneš Jiří   23. 8. 1880     1919 - 1928, řádný profesor všeobecné geografie
Dědina Václav   6. 12. 1870     1900 - 19001, profesor geomorfologie
Deyl Jan   24. 6. 1855     1887 - 1893, doc. očního lékařství
Deyl Jan   24. 6. 1855     1893 - 1902, mimořádný profesor
Deyl Jan   24. 6. 1855     1902 - ????, řádný profesor, přednosta oční kliniky a očního oddělení ve všeobecné nemocnici
Disman Miroslav   20. 7. 1925     ???? - ????
Dobiáš Josef   26. 9. 1888     1920 - ????, doc. dějin řeckých a římských
Dobiáš Josef   26. 9. 1888     1924 - ????, mimořádný prfesor starověkých dějin
Dobiáš Josef   26. 9. 1888     1930 - 1959, řádný profesor
Doležal Bohumil   17. 1. 1940     ???? - ????, pedagog na Sociální fakultě
Domalíp Karel   24. 6. 1846     1877 - ????, doc. experimentální fyziky
Domin Karel   4. 5. 1882     1907 - ????, doc. systematické botaniky
Domin Karel   4. 5. 1882     1911 - ????, mimořádný profesor
Domin Karel   4. 5. 1882     1916 - ????, řádný profesor
Drachovský Josef   31. 3. 1876     1902 - ????, doc. finanční vědy a finančního práva, od 1904 i doc. státního účetnictví
Drachovský Josef   31. 3. 1876     1909 - ????, mimořádný profesor finančního práva a státního účetnictví
Drachovský Josef   31. 3. 1876     1912 - ????, řádný profesor
Drtina František   3. 10. 1861     1891 - ????, doc. filosofie a pedagogiky
Drtina František   3. 10. 1861     1899 - ????, mimořádný profesor
Drtina František   3. 10. 1861     1903 - ????, řádný profesor
Drtina František   3. 10. 1861     1921 - ????, opět jmenován profesorem filosofie a pedagogiky
Durdík Josef   15. 10. 1837     1874 - 1880, mimořádný profesor filosofie
Durdík Josef   15. 10. 1837     1880 - 1903, řádný profesor filosofie
Durdík Josef   15. 10. 1837     1869 - 1874, doc. filosofie
Dvořák Rudolf   12. 11. 1860     1884 - 1890, doc. orientální filologie
Dvořák Rudolf   12. 11. 1860     1890 - 1896, mimořádný profesor
Dvořák Rudolf   12. 11. 1860     1896 - ????, řádný profesor
Dvořák Vincenc   22. 1. 1848     1874 - ????, doc. experimentální fyziky
Eiselt Bohumil   28. 8. 1831     1861 - 1865, doc. vnitř. lékařství
Eiselt Bohumil   28. 8. 1831     1865 - 1881, mimořádný profesor
Eiselt Bohumil   28. 8. 1831     1881 - 1902, řádný profesor
Engliš Karel   17. 8. 1880     1945 - ????, řádný profesor národního hospodářství
Fiedler František   13. 12. 1858     1905 - ????, řádný profesor správní vědy a rak. práva správního
Filip Jan   25. 12. 1900     ???? - ????, profesor archeologie
Fischer Josef   6. 11. 1894     1967 - ????, vědecký pracovník osvěty a novinářství
Fischer Josef   2. 4. 1891     ???? - ????, docent filozofie
Fischer Otokar   20. 5. 1883     1909 - 1917, doc. dějin německé literatury
Fischer Otokar   20. 5. 1883     1917 - 1927, mimořádný profesor
Fischer Otokar   20. 5. 1883     1927 - ????, řádný profesor
Fleissig Karel   4. 1. 1912     ???? - ????
Formánek Emanuel   7. 10. 1869     1898 - 1903, doc. lékařské chemie, od 1902 doc. toxikologie
Formánek Emanuel   7. 10. 1869     1903 - 1913, mimořádný profesor lékařské chemie a toxikologie
Formánek Emanuel   7. 10. 1869     1913 - ????, řádný profeosor lékařské chemie a toxikologie
Foschenbauer Svatomír   11. 7. 1906     1930 - 1932, asistent ústavu pro všeobecnou a pokusnou patologii LF
Frič Antonín   30. 7. 1832     1871 - 1882, mimořádný profesor zoologie
Frič Antonín   30. 7. 1832     1882 - ????, řádný profesor
Friedrich Gustav   4. 6. 1871     1898 - 1904, doc. pomocných věd historických
Friedrich Gustav   4. 6. 1871     1904 - 1909, mimořádný profesor pomocných věd historických
Friedrich Gustav   4. 6. 1871     1909 - ????, řádný profesor
Frouz Martin   7. 3. 1970     2009 - ????, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
Funk Vilém   14. 1. 1875     1903 - 1909, doc. dějin a systému rakouského práva finančního
Funk Vilém   14. 1. 1875     1909 - 1912, mimořádný profesor rakouského práva finančního
Funk Vilém   14. 1. 1875     1912 - 1940, řádný profesor
Gebauer Jan   8. 10. 1838     1873 - 1880, doc. českého jazyka, od 1974 i doc. slovanské filologie
Gebauer Jan   8. 10. 1838     1880 - 1881, mimořádný profesor
Gebauer Jan   8. 10. 1838     1881 - 1907, řádný profesor
Gellner Arnošt   9. 12. 1925     1989 - ????, Fakulta sociálních věd
Gillárová Kateřina   1979     ???? - ????, pedagožka
Gillernová Ilona   23. 5. 1955     ???? - ????, asistentka oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele na katedře psychologie
Gindely Antonín   3. 9. 1829     1862 - 1867, mimořádný profeosr rakouského dějepisu
Gindely Antonín   3. 9. 1829     1867 - ????, řádný profesor
Glücklich Julius   10. 5. 1876     1911 - ????, doc. rakouských dějin
Goll Jaroslav   11. 7. 1846     1880 - 1885, mimořádný profesor
Goll Jaroslav   11. 7. 1846     1885 - 1910, řádný profesor
Goll Jaroslav   11. 7. 1846     1975 - 1880, doc. obecných dějin
Groh František   13. 11. 1863     1899 - 1905, do. klasické filologie
Groh František   13. 11. 1863     1905 - 1910, mimořádný profesor
Groh František   13. 11. 1863     1910 - 1934, řádný profesor
Guth Karel   21. 9. 1883     ???? - ????, docent dějin umění
Hermann-Otavský Karel   2. 5. 1866     ???? - ????, profesor, první rektor celé České univerzity 1918-1920
Hrdina Ivan   15. 5. 1946     ???? - ????, fakulta žurnalistiky, katedra rozhlasové a televizní žurnalistiky
Hrozný Bedřich   6. 5. 1879     ???? - ????, profesor
Hus Jan   1371     1386 - ????
Chaloupecký Václav   12. 5. 1882     1938 - ????, přešel na pražskou filosofickou fakultu
Chytil Karel   18. 4. 1857     ???? - ????, 1897 docent, 1911 řádný profesor, 1927 vedoucí katedry dějin umění
Jirásek Jan   26. 7. 1929     ???? - ????, vědecký pracovník
Jokič Saša   1975     ???? - ????, student
Kalvoda Jan   12. 2. 1943     ???? - ????, Přírodovědecká fakulta
Kapišovská Veronika   18. 6. 1969     ???? - ????, Ustav asijských studií
Khol Josef   27. 11. 1928     1975 - 1980, externí vedoucí katedry psychologie práce a řízení, Filozofická fakulta UK
Klát Jaroslav   23. 5. 1902     1945 - ????, jeden semestr umění a estetiky na FF, absolutorium
Klatovský Martin   1498     ???? - ????, profesor, rektor
Klégr Aleš   27. 11. 1951     ???? - ????
Klíma Jan   5. 11. 1938     ???? - ????, přednášející na katedře teoretické fyziky na matematicko-fyzikální fakultě
Kolář Jiří   16. 11. 1932     ???? - ????, docent sbormistrovství
Komárek Stanislav   6. 8. 1958     ???? - ????, Fakulta humanitních studií, katedra antropologie
König Karel   12. 2. 1905     1931 - 1932, asistent zubní kliniky LF
Konta Jiří   15. 2. 1922     ???? - ????, profesor sedimentární petrologie
Korbela Vladimír   17. 12. 1908     1935 - 1936, asistent zubní kliniky LF
Koutecký Josef   31. 8. 1930     1997 - 2000, prorektor pro vnější vztahy
Krejčí Jan   28. 2. 1825     ???? - ????, profesor
Krejčí Miroslav   4. 11. 1891     ???? - ????
Kubínová Marie   4. 10. 1952     ???? - ????, asistentka oddělení učitelství matematiky
Kubišta Albert   6. 4. 1976     ???? - ????
Leitgeb Ladislav   30. 5. 1920     ???? - ????
Leština Vladimír   17. 5. 1922     1960 - ????, pedagog na katedře výtvarné výchovy
Lexa František   5. 4. 1876     ???? - ????, profesor egyptologie
Lhotka Jaroslav   9. 11. 1913     ???? - ????, profesor
Lindner Gustav   11. 3. 1828     1882 - ????, řádný profesor filozofie a pedagogiky
Linhart Lubomír   28. 6. 1906     1969 - 1974, profesor teorie filmu
Liznar Josef   28. 10. 1852     ???? - ????, docent pro meteorologii a klimatologii, profesor kosmické fyziky a zemského magnetismu
Löw z Erlsfeldu Jan František   26. 3. 1648     ???? - ????, rektor
Macurová Alena   3. 6. 1946     ???? - ????, profesorka katedry českého jazyka a literatury
Malý Jaromír   14. 3. 1885     1945 - 1954, lektor žurnalistiky
Malý Karel   26. 10. 1930     ???? - ????
Marhounová Jana   7. 5. 1941     1965 - 1975, pedagožka
Marhounová Jana   7. 5. 1941     1990 - ????, pedagožka
Masaryk Tomáš   7. 3. 1850     1882 - 1914, profesor
Matějček Antonín   31. 1. 1889     1927 - ????, profesor
Matějíček Antonín   31. 1. 1889     1930 - ????, profesor
Mathesius Vilém   3. 8. 1882     ???? - ????, profesor anglistiky
Matouš Lubor   2. 11. 1908     ???? - ????
Medková Emila   19. 11. 1928     ???? - 1973, psychologický ústav
Mencl Emanuel   27. 6. 1880     ???? - ????, docent mikroskopické anatomie
Mendl Bedřich   29. 8. 1892     ???? - ????, profesor hosp.a soc.dějin
Mentl Stanislav         ???? - ????, profesor
Mocná Dagmar   21. 5. 1958     ???? - ????, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury
Mukařovský Jan   11. 11. 1891     ???? - ????, rektor
Musil Alois   30. 6. 1868     ???? - ????, profesor orientalistiky
Musil Zdeněk   24. 5. 1920     1947 - ????, PedF odborný asistent
Náprstek Jaroslav   16. 6. 1942     ???? - ????, restaurace insignie
Nekula Marek   4. 3. 1965     ???? - ????, katedra germanistiky
Nešetřil Jaroslav   13. 3. 1946     ???? - ????, Matematicko-fyzikální fakulta
Niederle Lubor   20. 9. 1865     ???? - ????, profesor archeologie a národopisu
Novák Arnošt   1973     ???? - ????, pedagog
Novák Milan   1956     1975 - 1978, maturoval na Střední průmyslové škole v Praze
Novák Mirko   3. 10. 1901     1954 - ????, profesor
Oliva Ota   8. 12. 1926     ???? - ????, profesor zoologie přírodovědecké fakulty
Ortová Jitka   4. 12. 1946     ???? - ????, Filozofická fakulta, katedra kulturologie
Palouš Radim   6. 11. 1924     1990 - 1994, rektor
Panevová Jarmila   8. 4. 1938     ???? - ????
Pašek Milan   18. 11. 1955     1993 - 1994, výtvarný pedagog
Perner Jaroslav   28. 3. 1869     ???? - ????, profesor paleontologie na přírodovědecké fakultě
Perner Josef         ???? - ????, profesor
Petříček Miroslav   21. 2. 1951     1990 - ????, pedagog
Polcar Miloslav   3. 2. 1947     1980 - 1986, pedagogická fakulta - docent
Polívka Jiří   5. 3. 1858     ???? - ????, profesor
Procházka Jaroslav         ???? - ????, profesor
Prokop Heřman   6. 6. 1899     ???? - ????, lektor těsnopisu
Pučalík Marek   11. 7. 1976     ???? - ????
Řehák Svatopluk   20. 1. 1926     ???? - ????, profesor
Říčan Rudolf   23. 9. 1899     ???? - ????, profesor
Sedláček Zbyněk   20. 6. 1966     1996 - ????, externí pedagog na FF
Schäferna Karel   3. 7. 1884     ???? - ????, přednášel hydrobiologii
Slípka Jaroslav   10. 1. 1952     ???? - ????, přednosta Otolaryngologické fakulty
Soukup Václav   31. 8. 1957     ???? - ????, pracovník katedry kulturologie
Sova Miloš   10. 12. 1896     ???? - ????
Springer Anton   13. 7. 1825     1848 - ????, přednášel nejnovější obecné dějiny na filozofické fakultě
Starý Oldřich   15. 6. 1914     1966 - 1969, rektor
Stavěl Josef   12. 3. 1901     1945 - ????
Stibitz František   1917     ???? - ????, docent FTVS
Stiebitz František         ???? - ????, profesor
Strnad Antonín   10. 8. 1746     ???? - ????, rektor
Stupecký Josef   11. 11. 1848     ???? - 1889, profesor
Suchomel Filip   9. 2. 1966     1998 - ????, přednáší o japonském umění
Svatoňová Kateřina   1978     ???? - ????, vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty
Svoboda Jiří   18. 4. 1924     ???? - ????, Fakulta žurnalistiky, katedra filmu a televize - vedoucí výběrových seminářů o dokumentárních a zpravodajských filmech
Svoboda Ludvík   4. 5. 1903     1959 - 1971, vedoucí katedry filosofie UK
Sýkora Viktor   1966     ???? - ????, vědecký pracovník
Syllaba Ladislav         ???? - ????, profesor
Šajn Jaroslav   23. 8. 1926     ???? - ????, pedagog
Šamberger František   12. 2. 1871     ???? - ????, profesor kožních a venerických chorob
Šesták Jaroslav   25. 9. 1938     ???? - ????, ředitel v Institu základů vzdělanosti
Šikl Heřman   28. 5. 1888     1937 - 1955, profesor patologické anatomie
Šikl Heřman   28. 5. 1888     1913 - 1928, asistent
Šikl Heřman   28. 5. 1888     1922 - 1928, docent
Šikl Heřman   28. 5. 1888     1928 - 1937, mř. profesor
Šimáček Matěj   5. 2. 1860     1921 - ????, profesor historické vlastivědy
Šimák Josef   15. 8. 1870     ???? - ????, profesor
Šindelář Dušan   23. 3. 1927     1957 - 1958, odborným asistentem na FF
Široký Miroslav   28. 10. 1952     1987 - 1988
Špirk Ivan   28. 8. 1951     1987 - ????, pedagog
Štěrba Böhm Jan   9. 11. 1874     1913 - 1938, profesor anorganické chemie
Šusta Josef   19. 2. 1874     1910 - 1939
Tilkovský Vojtěch   18. 8. 1902     1955 - ????, externí pedagog na FF
Trnka Bohumil   3. 6. 1895     ???? - ????, profesor anglistiky
Tvaroh František   23. 3. 1906     1933 - ????, asistetn-zástupce přednosty na klinice LF UK pro nemoci stáří
Ungár Jan   4. 5. 1946     1973 - ????, fakulta společenských věd a fakulta žurnalistiky
Vejdovský František   24. 10. 1849     ???? - ????, profesor srovnávací anatomie a embryologie
Velich Alois   10. 8. 1869     1930 - ????, profesor farmakologie a farmakognosie
Vlasák Antonín   10. 1. 1812     1830 - ????, filozofie
Vlasák Antonín   10. 1. 1812     1832 - ????, teologie
Vlček Jaroslav   22. 1. 1860     1908 - ????, profesor
Vojtíšek Václav   9. 8. 1883     1928 - ????, profesor pomocných věd historických
Voráček Josef   27. 1. 1910     1945 - 1952, z politických důvodů propuštěn
Vrchlický Jaroslav   17. 2. 1853     1893 - ????, profesor
Weber Klement   4. 3. 1890     ???? - ????, profesor vnitřního lékařství
Wenig Jaromír   4. 12. 1877     ???? - ????, profesor zoologie
Wiendl Jan   2. 4. 1969     ???? - ????, vysokoškolský pedagog na katedře českého jazyka a literatury
Windsorová Lucie   25. 2. 1952     ???? - ????, arteterapeutka
Wittlich Petr   23. 5. 1932     2000 - 2003, člen vědecké rady
Wolf Václav   1. 3. 1937     1990 - 1997, děkan Katolické teologické fakulty
Zima Tomáš   2. 7. 1966     2014 - ????, rektor
Zmeškal Tomáš   1966     ???? - ????

Univerzita Karlova

person   born
???        
Abbott Monika   20. 1. 1948    
Abžoltovská Vlastimila   1. 10. 1904    
Adam Karel   4. 5. 1890    
Adam Milan   28. 5. 1928    
Adam Stanislav   10. 2. 1922    
Adamec David   1. 3. 1969    
Adamec Jaromír   15. 9. 1940    
Adamec Josef   18. 12. 1909    
Adamec Zdeněk   9. 2. 1934    
Adamec OPraem Pavel   8. 3. 1963    
Adámek Jaroslav   1. 6. 1877    
Adámek Jiří   16. 10. 1947    
Adámek Karel   19. 9. 1868    
Adámková Petra   13. 10. 1962    
Adamovič Ivan   27. 11. 1967    
Adlová Věra   22. 7. 1919    
Adlt Jaromír   15. 7. 1930    
Aim Vojtěch   13. 4. 1886    
Aišmanová Alexandra        
Ajvaz Michal   30. 10. 1949    
Albertová Helena   1. 9. 1941    
Albich Milan   9. 6. 1925    
Alethinus Mikuláš   1540    
Alsterová Alena   6. 8. 1950    
Altmanová Viškovská Aloisie   23. 3. 1923    
Altová Hradcová Blanka   4. 2. 1954    
Altschul Pavel   17. 5. 1900    
Ambros August   17. 11. 1816    
Ambrožová Olga   29. 11. 1948    
Amort Čestmír   21. 3. 1922    
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949    
Anděl Jiří   7. 3. 1939    
Anděl Michal   2. 6. 1946    
Anděl Rudolf   29. 4. 1924    
Anders Adam   28. 8. 1970    
Andráš Eduard   27. 10. 1929    
Andrašovan Tibor   3. 4. 1917    
Andreas Petr   7. 9. 1985    
Andres Adam   28. 8. 1970    
Andronikova Hana   9. 9. 1967    
Andršt Zdeněk   5. 10. 1912    
Andrusov Dimitrij   7. 11. 1897    
Andrysek Oskar   21. 2. 1931    
Ante   18. 8. 1951    
Antončík Emil   2. 12. 1927    
Arcimovičová Jana   14. 5. 1958    
Arient Miloslav   30. 7. 1921    
Arietto Šebek Ladislav   18. 9. 1861    
Atcheson Hana   21. 4. 1971    
Auerbach Erich   12. 12. 1911    
Auerhan Jan   2. 9. 1880    
Augusta Jan   16. 8. 1897    
Augustin Vladimír   30. 7. 1907    
Augustová Zuzana   14. 6. 1963    
Aul Josef   4. 3. 1894    
Aulická Hana   8. 12. 1948    
Auředníček Otakar   27. 9. 1868    
Auská Nonna   23. 10. 1923    
Auštěcká Marie   14. 3. 1898    
Auštěcký Josef   17. 5. 1827    
Babák Edward   8. 6. 1873    
Babánek Bohumil   21. 6. 1896    
Babička Josef   29. 12. 1905    
Babička Vácslav   28. 5. 1949    
Baborovská Sandra   24. 5. 1982    
Babuška Vladimír   12. 4. 1937    
Bacík František   4. 9. 1926    
Bačkovský Jindřich   4. 5. 1912    
Badal Milan   15. 8. 1956    
Bahbouh Charif   1941    
Bahník Václav   13. 4. 1918    
Bajerová Marie   30. 11. 1902    
Bakeš Radek   1964    
Baladrán Zbyněk   16. 4. 1973    
Balajka Bohuš   13. 5. 1923    
Balák Jan   1848    
Balák Jaroslav   1. 9. 1880    
Balaš Vladimír   3. 2. 1924    
Balaš Vladimír   20. 4. 1959    
Balaš Zdeněk   11. 8. 1904    
Baláš Emanuel   31. 7. 1914    
Balatka Břetislav   11. 1. 1931    
Baláž Gejza   11. 11. 1897    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Balcar Karel   12. 11. 1939    
Balej František   29. 9. 1873    
Baletka Ladislav   12. 4. 1944    
Baletka Tomáš   14. 6. 1971    
Balík Stanislav   15. 2. 1928    
Balík Vojtěch   7. 4. 1947    
Bálinth Ján   14. 7. 1910    
Baloun Zdeněk   21. 7. 1918    
Balounová Helena        
Balthasar Vladimír   21. 6. 1897    
Balý Josef   2. 3. 1889    
Bár Zdeněk   19. 1. 1904    
Barák Josef   26. 1. 1833    
Baran Ludvík   23. 8. 1920    
Barnet Vladimír   15. 1. 1924    
Baroch Bedřich   11. 5. 1931    
Bart Ilja   17. 5. 1910    
Bárta Jan   27. 11. 1951    
Bárta Jan   18. 3. 1921    
Bárta Zdenek   8. 7. 1927    
Barták Pavel   9. 9. 1927    
Bartlová Anežka   2. 6. 1988    
Bartlová Milena   19. 1. 1958    
Bartoš Josef   4. 3. 1887    
Bartoš Josef   10. 2. 1902    
Bartoš Vladimír   20. 5. 1929    
Bartošek Jaroslav   24. 3. 1933    
Bartošek Karel   30. 6. 1930    
Bartošek Luboš   13. 11. 1922    
Bartošek Milan   5. 3. 1913    
Bartošek Miroslav   24. 9. 1943    
Bartošek Tomáš   30. 8. 1949    
Bártů Jan   16. 1. 1955    
Bartušek Antonín   11. 1. 1921    
Bartuška Jan   17. 5. 1908    
Bartuška Václav   14. 7. 1968    
Bařinka Petr   9. 1. 1979    
Basler Dalibor   2. 9. 1929    
Bass Bedřich   1910    
Bašný Zdeněk   27. 7. 1920    
Bašta Petr   21. 7. 1966    
Baštecký Jan   9. 1. 1899    
Baštová Markéta   27. 2. 1972    
Baťková Hejduková Růžena   8. 2. 1945    
Baudiš Pavel   2. 10. 1930    
Baudyš Eduard   13. 3. 1886    
Bauer František   7. 9. 1897    
Baumruk Jiří   27. 11. 1955    
Bavor Josef   11. 6. 1944    
Bayerová Marie   2. 1. 1922    
Bázlik Miroslav   12. 4. 1931    
Bažant Jakub   6. 10. 1958    
Bažantová Nina   29. 7. 1947    
Bebr Antonín   22. 2. 1877    
Bečka Jiří   16. 10. 1915    
Bečka Josef   10. 7. 1903    
Bečková Kateřina   11. 9. 1957    
Bečvář Antonín   10. 6. 1901    
Bednár Alfonz   13. 10. 1914    
Bednář Blahoslav   18. 6. 1916    
Bednář Ivan   8. 5. 1923    
Bednář Jan   11. 11. 1946    
Bednář Jaroslav   28. 9. 1889    
Bednář Jiří   25. 11. 1935    
Bednář Kamil   4. 7. 1912    
Bednář Miloslav   21. 10. 1948    
Bednařík Tomáš   24. 6. 1922    
Bednářová Bohumila   7. 2. 1904    
Bednářová Eva        
Bedrna Jan   16. 9. 1897    
Bedrník Petr   5. 12. 1939    
Bedřich Václav   13. 9. 1932    
Běhal Rostislav   22. 11. 1922    
Běhalová Věra   31. 7. 1922    
Běhounek František   28. 10. 1898    
Běhounková Ludmila   1907    
Bechyňová Věnceslava   3. 6. 1920    
Bejblík Alois   2. 1. 1926    
Bejšovec Jaroslav   18. 6. 1929    
Belán Alfred   31. 8. 1918    
Bělař Antonín   1. 7. 1899    
Bělehrádek Jan   18. 12. 1896    
Bělina Miroslav   8. 3. 1950    
Bělina Pavel   3. 9. 1948    
Belis Jiří   15. 1. 1956    
Bělohlávek Bedřich   22. 12. 1902    
Bělohlávek František   11. 5. 1924    
Bělohlávek Miloslav   8. 10. 1923    
Bělohlávková Marie   14. 10. 1924    
Bělohradská Hana   12. 1. 1929    
Bělohradský Václav   17. 1. 1944    
Bělská Helena   11. 2. 1926    
Bém Tomáš   22. 6. 1967    
Bena Leopold   10. 8. 1904    
Benčová Monika        
Benda Klement   17. 9. 1935    
Benda Marek   10. 11. 1968    
Benda Petr   1968    
Benda Petr        
Benda Stanislav   24. 9. 1955    
Benda Václav   8. 8. 1946    
Bendl Josef   7. 11. 1927    
Bendová Hnilocová Eva   6. 12. 1976    
Beneš Bohuš   11. 3. 1901    
Beneš Jiří   16. 4. 1898    
Beneš Josef   27. 12. 1901    
Beneš Josef   26. 12. 1917    
Beneš Josef   11. 1. 1902    
Beneš Karel   21. 2. 1896    
Beneš Karel   14. 9. 1932    
Beneš Ladislav   26. 11. 1882    
Beneš Václav   7. 5. 1910    
Beneš Vlastimil   3. 10. 1919    
Beneš Zdeněk   5. 9. 1952    
Benešová Libuše   5. 7. 1948    
Benešová Marie   6. 3. 1916    
Benešová Marie   2. 3. 1920    
Benešová Martina        
Benešová Michaela        
Benešová Olga   25. 2. 1922    
Benešová Zdeňka   31. 8. 1949    
Benešovská Hana        
Benešovská Klára   28. 2. 1950    
Benetková Marie   1. 8. 1945    
Benetková Vlasta   9. 1. 1947    
Benhart František   10. 9. 1924    
Benýšková Vosátková Eliška   11. 4. 1928    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Beran Přemysl   23. 3. 1930    
Beran Zdeněk   18. 2. 1932    
Beránek Jan   28. 3. 1966    
Beránek Miloslav   9. 8. 1888    
Beránek Vladimír   24. 1. 1965    
Bergauer Vladimír   18. 9. 1898    
Berger Vlastimil   19. 2. 1923    
Bergman Samuel   25. 12. 1883    
Bergmanová Marie   10. 4. 1947    
Beringer Antonín   24. 10. 1888    
Berka Bohumil   13. 6. 1921    
Berkopec Oton   6. 12. 1906    
Berková Alexandra   2. 7. 1949    
Berkovec Jiří   22. 7. 1922    
Berkovec Stanislav   31. 5. 1956    
Bernard Jan   18. 7. 1948    
Bernard Vilém   5. 5. 1912    
Bernášek Bohumír   1987    
Bernášková Alena   22. 5. 1920    
Bernatová Kristýna        
Bérová Dana   25. 4. 1967    
Besser Jiří   4. 8. 1957    
Besta Pavel   28. 9. 1958    
Besta Pavel   1984    
Bešťáková Eva   12. 9. 1932    
Bezr Ondřej   14. 11. 1968    
Bezruč Petr   15. 9. 1867    
Bíba Lukáš        
Bíbus František   24. 1. 1903    
Bicek Jaroslav   4. 4. 1920    
Bič Miloš   19. 11. 1910    
Bičák Jiří   7. 1. 1942    
Bičík Ivan   2. 10. 1943    
Bičovský Jaroslav   28. 6. 1910    
Bidlo Vladimír   19. 10. 1926    
Biebl Konstantin   26. 2. 1898    
Biedermannová Zeyerová Carola   18. 10. 1947    
Biegel Richard   4. 12. 1975    
Bílek Petr   5. 3. 1950    
Bílek Petr   6. 4. 1962    
Bílková Jana   23. 5. 1946    
Bílý Svatopluk   9. 2. 1945    
Biman Stanislav   30. 10. 1938    
Bimková Anna   5. 1. 1941    
Bímová Kamila   3. 11. 1968    
Birnbaum Vojtěch   7. 1. 1877    
Birnbaumová Alžběta   16. 3. 1898    
Bitrich Tomáš   1975    
Bittman Ladislav   12. 1. 1931    
Bittner Jiří   16. 4. 1930    
Blackwellová Věra   23. 7. 1924    
Blaha Milan   20. 3. 1923    
Bláha Jaroslav   19. 12. 1941    
Bláha Robert   7. 12. 1934    
Bláha Zdeněk   9. 5. 1925    
Blahoš Jaroslav   30. 6. 1930    
Blahota Jiří   12. 7. 1949    
Bláhová Jindřiška   1979    
Bláhová Marie   11. 11. 1944    
Bláhová Dvořáková Emilie   13. 6. 1931    
Blahovec Jiří   22. 4. 1942    
Blahož Josef   26. 12. 1932    
Blatný Lev   11. 4. 1894    
Blattný Pavel   2. 4. 1947    
Blažek Filip   12. 9. 1974    
Blažek Miroslav   13. 5. 1916    
Blažek Patrik   22. 2. 1851    
Blažek Zdeněk   22. 12. 1952    
Blažíček Martin   1. 11. 1976    
Blažíček Oldřich   8. 11. 1914    
Blažíčková Anna   24. 4. 1933    
Blažíčková Horová Naděžda   19. 12. 1942    
Blažka Pavel   6. 10. 1928    
Blažková Jarmila   15. 8. 1911    
Blehová Natálie        
Blechová Kristýna   1988    
Blodig Vojtěch   8. 10. 1946    
Blochová Hana   24. 3. 1961    
Blumová Věra   29. 4. 1918    
Boček František   12. 4. 1912    
Bodláková Jitka   30. 3. 1923    
Boguszak Jiří   13. 1. 1927    
Boháč Antonín   5. 3. 1882    
Boháč Jiří   1. 7. 1930    
Boháč Vladimír   29. 9. 1930    
Boháč Zdeněk   3. 1. 1933    
Boháček Miroslav   10. 9. 1899    
Boháčková Libuše   25. 11. 1927    
Boháčová Ivana   10. 5. 1954    
Bohatcová Mirjam   28. 6. 1919    
Bohdanecký Miloslav   28. 8. 1924    
Böhm Jaroslav   8. 3. 1901    
Bohun Antonín   14. 6. 1913    
Bohutínská Jana   9. 5. 1977    
Bochníček Záviš   20. 4. 1920    
Bok Václav   14. 1. 1939    
Boldt Frank   3. 7. 1942    
Bolzano Bernard   5. 10. 1781    
Bondy Egon   20. 1. 1930    
Bondy Karel   21. 12. 1906    
Bonn Hanuš   5. 7. 1913    
Bor Vladimír   25. 11. 1915    
Borák Mečislav   31. 1. 1945    
Borecký Bořivoj   26. 3. 1922    
Borecký Felix   1981    
Borecký Miloš   28. 12. 1903    
Borecký Vladimír   6. 12. 1941    
Borkovec Petr   17. 4. 1970    
Borkovský Ivan   8. 9. 1897    
Born Adolf   12. 6. 1930    
Borovanský Ladislav   1. 4. 1897    
Borovičková Adriena   24. 1. 1922    
Borovičková Hana   20. 3. 1956    
Borovský Bořivoj   19. 7. 1933    
Borský (Bondy) Lev   2. 9. 1883    
Bořkovec Pavel   10. 6. 1894    
Bosák Emanuel   2. 9. 1924    
Bosáková Eva   18. 12. 1931    
Boš Petr   30. 9. 1934    
Boublík Tomáš   6. 5. 1934    
Boublíková Jahnová Juliana   25. 11. 1954    
Bouček Jan   4. 8. 1923    
Bouček Jaroslav   10. 12. 1923    
Bouček Zdeněk   8. 1. 1924    
Boudníková Špánová Věra   5. 7. 1946    
Bouchner Miroslav   16. 12. 1926    
Bouška Jan   25. 11. 1908    
Bouška Jiří   14. 10. 1925    
Bouzek Jan   17. 2. 1935    
Bozděch Emanuel   21. 7. 1841    
Brabcová Anna   1988    
Brabec Jindřich   25. 5. 1933    
Brabec Jiří   28. 10. 1929    
Bradáč Ladislav   31. 8. 1885    
Bradna Jan   5. 6. 1943    
Brachtl Rudolf   18. 2. 1892    
Brachtlová Magdalena        
Brandejs Milan   27. 3. 1946    
Brdečka Jiří   24. 12. 1917    
Bregantová Polana   13. 4. 1954    
Brejcha Jindřich   12. 3. 1986    
Brejcha Michaela        
Brejcha Šimon   2. 10. 1963    
Brikcí z Licka Matěj   1488    
Brikcius Eugen   30. 8. 1942    
Brinke Josef   13. 4. 1934    
Brod Max   27. 5. 1884    
Brodská Božena   27. 7. 1922    
Brokl Lubomír   27. 10. 1937    
Brouk Bohuslav   19. 11. 1912    
Brousek Antonín   25. 9. 1941    
Brousková Markéta   18. 4. 1941    
Brož Josef   27. 1. 1921    
Brož Luděk   1975    
Brož Radek   6. 6. 1967    
Brožek Jaroslav   6. 2. 1923    
Brožík Václav   8. 9. 1909    
Brožková Libuše   23. 3. 1929    
Brožová Věra   23. 12. 1957    
Brožová Zdena   5. 3. 1946    
Brožová Hochmuth Kristýna        
Brtník Václav   3. 4. 1895    
Bruce Krejčí Alena        
Brunclík Josef   24. 12. 1850    
Brunclík Pavel   27. 10. 1950    
Bruthansová Tereza   14. 6. 1971    
Brych Jaroslav   6. 7. 1932    
Brzáková Pavlína   13. 3. 1972    
Brzková Martina        
Brzobohatý František   12. 12. 1838    
Brzorád Vilém   7. 8. 1887    
Březovský Bohuslav   25. 11. 1912    
Buben Josef   27. 1. 1933    
Bučil Jiří   15. 7. 1927    
Budil Ivo   8. 8. 1965    
Budová Dagmar   1931    
Bulánek-Dlouhán František   21. 3. 1906    
Burachovič Stanislav   13. 10. 1950    
Burda Vladimír   29. 5. 1934    
Burešová Zdeňka   15. 10. 1954    
Burgetová Zdeňka   15. 3. 1934    
Burian František   17. 9. 1881    
Buriánek František   17. 1. 1917    
Burianová Miroslava   1975    
Bursíková Barbora        
Burýšek Radek   13. 8. 1963    
Bútora Martin   7. 10. 1944    
Buzek Ladislav   14. 1. 1927    
Buzykanova Sofya        
Bůžek Jan   16. 2. 1927    
Bydžovská Lenka   13. 12. 1956    
Bydžovský Bohumil   14. 4. 1880    
Bystřina Otakar   23. 5. 1861    
Bytelová Adéla        
Cabejšek Milan   28. 9. 1938    
Cabrnoch Milan   6. 8. 1962    
Cajthamlová Jelínková Barbora   15. 2. 1960    
Calábková Blanka        
Caňko Miloš        
Cejpek Jan   9. 11. 1895    
Ceplecha Bohumil   20. 9. 1926    
Ceyp z Peclinovce Jan   8. 12. 1835    
Cidlinský Vladimír   12. 8. 1934    
Cienciala Oto   29. 10. 1931    
Cigoš Stanislav   9. 12. 1955    
Cihla Jan   11. 1. 1929    
Cima Anna   1991    
Cincík Jozef   8. 3. 1909    
Cinybulk Vojtěch   10. 8. 1915    
Ciprová Barbora   4. 7. 1991    
Cirglová Kateřina   23. 1. 1974    
Cirkl Jiří   28. 7. 1920    
Císař Čestmír   2. 1. 1920    
Císař Karel   17. 12. 1972    
Civiš Svatopluk   17. 4. 1919    
Cmunt Eduard   2. 8. 1878    
Coufal Jiří   18. 6. 1929    
Crha Václav   27. 9. 1836    
Crhonek Iloš   10. 1. 1932    
Crhonková Alena   14. 4. 1949    
Crla František   1. 12. 1920    
Csicsely Lukáš   1989    
Ctiborová Eliška        
Cvejn Karel   23. 7. 1911    
Cvrček Václav   20. 1. 1981    
Cyvín Vladimír   16. 6. 1931    
Czumalo Vladimír   15. 12. 1954    
Čábelová Maruše   10. 6. 1934    
Čadík Jindřich   10. 3. 1891    
Čalfa Marián   7. 5. 1946    
Čapek Jan   6. 11. 1903    
Čapek Karel   9. 1. 1890    
Čapek Vítek   28. 2. 1954    
Čaplyginová Dagmar   28. 5. 1958    
Čápová Michaela        
Čáslavská Věra   3. 5. 1942    
Čech Ondřej   8. 6. 1985    
Čech Viktor   1980    
Čech Zdeněk   1950    
Čechová Blanka   28. 5. 1980    
Čechová Pekařová Zdeňka   4. 6. 1944    
Čechura Jaroslav   22. 12. 1952    
Čejka Eduard   25. 2. 1931    
Čejka Jan   1996    
Čelakovský Miloslav   16. 4. 1937    
Čeliš Jan   5. 7. 1949    
Čep Jan   31. 12. 1902    
Čepeláková Zdenka   6. 2. 1929    
Čermák Vladimír   17. 5. 1937    
Čermák Vladimír   3. 9. 1929    
Čermák Vratislav   11. 1. 1888    
Čermáková Běla   24. 4. 1925    
Černá Kateřina   1977    
Černá Pivovarová Maria (Máša)        
Černá-Filipová Miroslava   9. 3. 1934    
Černík Artuš   26. 7. 1900    
Černohorský Karel   17. 9. 1896    
Černohorský Zdeněk   27. 12. 1910    
Černovský Vlastimil   7. 10. 1934    
Černušák Gracián   19. 12. 1882    
Černý Bohumil   1. 6. 1922    
Černý František   21. 2. 1926    
Černý Jan   20. 11. 1914    
Černý Jiří   31. 5. 1961    
Černý Jiří   4. 4. 1940    
Černý Pavol   12. 8. 1942    
Černý Václav   26. 3. 1905    
Černý Václav   19. 12. 1866    
Červenka Jan   3. 4. 1861    
Červenka Miroslav   5. 11. 1932    
Červinka Jaroslav   15. 1. 1918    
Červinka Vincenc   2. 8. 1877    
Česal Aleš   1976    
Čihák Josef   19. 3. 1908    
Čiháková Noshiro Vlasta   25. 11. 1944    
Činčera Radúz   17. 6. 1923    
Čipera Bohumil   30. 3. 1920    
Čivrný Lumír   3. 8. 1915    
Čížek František   2. 2. 1929    
Čižinská Helena   13. 4. 1942    
Čmerda Lumír   13. 11. 1930    
Čtvrtníková Magda   27. 6. 1949    
Čumlivski Jan   21. 8. 1978    
Čumpelíková Barbora   22. 9. 1930    
Čůta František   15. 11. 1898    
Dadejík Ondřej   18. 9. 1973    
Daneš Václav   21. 5. 1936    
Daniel Bartoloměj   24. 10. 1924    
Danišová Nina        
Dastich Josef   27. 2. 1835    
Dašek Zdeněk   28. 11. 1931    
Daubnerová Sláva   20. 12. 1980    
Davídkovová Hana   1981    
Davidová Eva   28. 12. 1932    
Dědeček Jiří   13. 2. 1953    
Dědek Vítězslav   5. 5. 1934    
Dědina Lumír   7. 6. 1916    
Dekař Miroslav   9. 1. 1929    
Den Petr   3. 4. 1898    
Denemarková Radka   14. 3. 1968    
Denkstein Vladimír   3. 2. 1906    
Derka Vítězslav   21. 4. 1962    
Dětínský Radek        
Dienstbier Jan   25. 1. 1980    
Dienstbier Jiří   20. 4. 1937    
Digrin Ivo   8. 11. 1924    
Disman Miroslav   20. 7. 1925    
Distl Jaroslav   21. 11. 1870    
Diviš Ivan   8. 9. 1924    
Diviš Jiří   4. 5. 1886    
Dlask Antonín   17. 2. 1818    
Dlouhá Jana   4. 12. 1944    
Dlouhý Vladimír   31. 7. 1953    
Dobeš Antonín   1. 3. 1926    
Dobiáš Josef   26. 9. 1888    
Dobiášová Alena   22. 10. 1927    
Dobrev Marian        
Dobrovský Josef   17. 8. 1753    
Dokoupil Antonín   7. 6. 1887    
Dokoupil Ivo   1966    
Dolanský Jaromír   25. 2. 1895    
Doleček Jan   21. 6. 1949    
Dolejš Petr        
Dolejš Václav   27. 7. 1925    
Dolenský Antonín   11. 6. 1884    
Doležal Bohumil   17. 1. 1940    
Doležal Jan   4. 4. 1976    
Doležal Miloš   1. 7. 1970    
Doležalová Šárka   1978    
Dolínek Petr   27. 3. 1981    
Dominik Pavel   14. 2. 1952    
Donné Tereza   1988    
Doskočil Karel   16. 7. 1908    
Dostál František   19. 8. 1902    
Dostál Jaroslav   27. 12. 1923    
Dostál Martin   18. 2. 1962    
Dotřel Jan   1989    
Doubek František   21. 4. 1940    
Doubravová Jarmila   23. 6. 1940    
Dousková Irena   18. 8. 1964    
Douša Eduard   31. 8. 1951    
Drábek Vladimír   21. 6. 1952    
Drahokoupil Jaroslav   9. 4. 1924    
Drahotová Olga   24. 6. 1932    
Drahozalová Vladimíra   2. 4. 1953    
Drápalová Kristýna        
Dražan Vlastimil   29. 4. 1925    
Drbal Vlastimil   19. 1. 1975    
Drbalová Marie   14. 9. 1906    
Drda Jan   4. 4. 1915    
Drozd Jiří   2. 1. 1924    
Drozda Miroslav   1. 10. 1924    
Drož Karel   22. 8. 1858    
Drtina Prokop   13. 4. 1900    
Drvota Stanislav   11. 9. 1929    
Dryje František   9. 6. 1951    
Držková Kateřina   9. 2. 1978    
Dubnický Jaroslav   28. 5. 1916    
Dubovská Zorica   11. 4. 1926    
Dubská Alice   19. 5. 1938    
Dubská Irena   17. 11. 1924    
Dubský Ivan   3. 9. 1926    
Dudák Vladislav   7. 8. 1958    
Dudešek Jan   1946    
Dudr Karel        
Dufková Alena   14. 2. 1962    
Dumková Věra   1969    
Durdík Josef   15. 10. 1837    
Durdík Tomáš   24. 1. 1951    
Durchánek Cesar   27. 8. 1898    
Ďuriš Július   9. 3. 1904    
Durych Václav   5. 8. 1930    
Dušková Josefína   27. 10. 1981    
Dušková Libuše   27. 1. 1930    
Dvorská Naďa   17. 11. 1947    
Dvorský Jiří   24. 4. 1938    
Dvořák Arnošt   1. 1. 1881    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Dvořák František   17. 4. 1920    
Dvořák František   8. 11. 1896    
Dvořák Jan   18. 12. 1942    
Dvořák Jan   16. 8. 1927    
Dvořák Josef   19. 8. 1967    
Dvořák Max   14. 6. 1874    
Dvořák Miloš   21. 11. 1942    
Dvořák Radovan   4. 9. 1926    
Dvořák Tomáš   14. 2. 1978    
Dvořák Vilém   29. 4. 1886    
Dvořáková Alena   8. 3. 1958    
Dvořáková Sabina   14. 8. 1978    
Dvořáková Věra   12. 4. 1927    
Dvořáková Zora   15. 12. 1934    
Dyk Viktor   31. 12. 1877    
Dykast Roman   26. 10. 1962    
Dymeš Ladislav   8. 4. 1901    
Dytrtová Kateřina   25. 4. 1964    
Effenberger Vratislav   22. 4. 1923    
Effenberková Lenka   17. 12. 1964    
Eisler Eva   27. 7. 1952    
Eisner Jan   26. 4. 1885    
Ekrt Boris   1977    
Ekström Guzma   8. 6. 1988    
Elefteriadu Martha   12. 9. 1946    
Eliášová Kristýna        
Endris Zdeněk   30. 12. 1902    
Endrys Květoslav   1. 3. 1907    
Engliš Karel   17. 8. 1880    
Erba Lukáš   1984    
Erban Karel   17. 1. 1901    
Erbenová Ivana   3. 6. 1958    
Erhart Gustav   18. 2. 1951    
Ertl Václav   13. 4. 1875    
Eybl Jan   27. 12. 1840    
Fabel Karel   10. 6. 1939    
Faldynová Růžena   30. 7. 1937    
Farníková Věra   4. 5. 1924    
Fárová Anna   1. 6. 1928    
Farský Karel   26. 7. 1880    
Fassati Tomáš   22. 2. 1952    
Fassatiová Gíretová Anna   27. 3. 1958    
Fašangová Lubomíra   14. 3. 1930    
Fatka Jaroslav   4. 10. 1943    
Fedora Jozef   8. 3. 1910    
Feierabend Ladislav   14. 6. 1891    
Feld Jindřich   19. 2. 1925    
Felix Zdeněk   30. 4. 1938    
Feller Ludvík   11. 9. 1929    
Fencl Bohumil   1. 5. 1967    
Ferda František   31. 3. 1915    
Ferko Tibor   2. 4. 1932    
Feyfar Zdenko   2. 3. 1913    
Fiala Vladimír   13. 9. 1922    
Fialová Vlasta   5. 6. 1896    
Fidler Luboš   1951    
Fiedler Jaroslav   13. 7. 1913    
Fikar Ladislav   29. 6. 1920    
Fikart Jana   1927    
Filip Pavel        
Filipovský František   23. 9. 1907    
Fírek David   1969    
Fiřtík Vilém   16. 11. 1899    
Fiřtová Marie        
Fischer Jan   22. 1. 1907    
Fischer Josef   6. 11. 1894    
Fischer Otokar   20. 5. 1883    
Fischer Petr   14. 9. 1969    
Fischerová Sylva   5. 11. 1963    
Fischerová Viola   18. 10. 1935    
Fischl Viktor   30. 6. 1912    
Fišer Marcel   23. 11. 1969    
Flašar František   27. 2. 1925    
Fleischmann Karel   22. 2. 1897    
Florian Miroslav   10. 5. 1931    
Flusser Vilém   12. 5. 1920    
Fňouková Milena   5. 9. 1911    
Fojtík Jan   1. 3. 1928    
Fojtík Quido   30. 4. 1926    
Fokt Michael   23. 6. 1975    
Foltým Josef   13. 6. 1895    
Foltýn Dušan   26. 12. 1966    
Forman Dominik   1989    
Formánek Václav   23. 3. 1922    
Foršt Duchoslav   22. 1. 1901    
Fortin Vladimír   9. 5. 1923    
Fořtl Josef   20. 4. 1942    
Fousek Jan   29. 8. 1930    
Foustka Radim   22. 2. 1907    
Fragner Karel   2. 2. 1861    
Francová Sylva   9. 6. 1973    
Francová Kovaříková Pavla   19. 1. 1972    
Franců Stanislava   18. 5. 1989    
Franče Miloš   11. 8. 1928    
Franče Petr   1957    
Franče Vojtěch        
Franke Emil   3. 4. 1880    
Franta Šumavský Josef   27. 11. 1796    
Franz Vladimír   25. 5. 1959    
Frauknecht Karel   24. 7. 1925    
Frei Emil   14. 6. 1930    
Freisleben Zdeněk   26. 4. 1947    
Frejka Jiří   6. 4. 1904    
Frey Jiří   1934    
Frič Antonín   30. 7. 1832    
Frídlová Klára        
Fridrichová Kunešová Vladimíra   8. 11. 1949    
Fried Jiří   1. 3. 1923    
Friedl Antonín   13. 6. 1890    
Friedrich Lubor   23. 5. 1923    
Frolcová Milada   26. 6. 1962    
Froněk Pavel   27. 11. 1983    
Frýd Norbert   21. 4. 1913    
Frynta Emanuel   3. 1. 1923    
Fryš Miloš   30. 11. 1953    
Fučík Bedřich   4. 11. 1900    
Fučík Julius   23. 2. 1903    
Fučík Milan   3. 10. 1876    
Fuks Ladislav   24. 9. 1923    
Fulková Helena   1980    
Funke Jaromír   1. 8. 1896    
Gabal Ivan   15. 1. 1951    
Gaisler Jiří   3. 7. 1934    
Gajanová Alena   21. 1. 1922    
Gandalovičová Šárka        
Gardavský Vítězslav   24. 10. 1923    
Gavenda Lukáš        
Geberlová Kateřina   1988    
Gellner Arnošt   9. 12. 1925    
Gerová Krausová Irena   23. 6. 1949    
Geryk Milan   18. 2. 1923    
Glücklich Julius   10. 5. 1876    
Goldstücker Eduard   30. 5. 1913    
Grässlich Willhelm        
Gregor Richard   1974    
Gregorová Bára   1980    
Gregorová Jarmila   14. 12. 1965    
Grimmich Igor   26. 6. 1960    
Grögerová Bohumila   7. 8. 1921    
Grochová Iveta   14. 5. 1975    
Gross Jan   16. 10. 1833    
Grossman Jan   23. 5. 1925    
Gruša Jiří   10. 11. 1938    
Grygar Jiří   17. 3. 1936    
Grygar Mojmír   3. 2. 1928    
Grygarová Dominika        
Gudev Martin   6. 10. 1953    
Guth Karel   21. 9. 1883    
Gutwirth Jiří   15. 4. 1933    
Guzik Hubert   25. 12. 1975    
Haasová-Nečasová Jarmila   11. 2. 1896    
Habr Vratislav   23. 7. 1928    
Häckelová Tereza        
Hackenschmied (Hammid) Alexander   17. 12. 1907    
Hádková Jana   4. 4. 1952    
Hácha Emil   12. 7. 1872    
Hachle Antonín   28. 11. 1921    
Hájek Jiří   17. 7. 1919    
Hájek Lubor   5. 5. 1921    
Hájek Václav   9. 8. 1974    
Hajerová Svata   28. 8. 1917    
Hajný Zdeněk   30. 1. 1942    
Hák Jan   7. 1. 1912    
Hála Jan   19. 1. 1890    
Halada Jaroslav   1964    
Halamásek Vladimír   28. 9. 1929    
Halbhuber-Habr Jaroslav   30. 3. 1887    
Hálek Vítězslav   5. 4. 1835    
Haller Miroslav   25. 10. 1901    
Hamalová Vladimíra   11. 5. 1951    
Haman Aleš   26. 6. 1932    
Hampl Martin   2. 8. 1940    
Hamrlová Anna   1988    
Hamšík Dušan   25. 9. 1930    
Hamza František   6. 3. 1868    
Hamzová Pulicarová Irena   1978    
Hanáková Lenka   31. 12. 1972    
Hanf Karel   9. 7. 1896    
Hanka Václav   10. 6. 1791    
Hanka Zdeněk   20. 1. 1956    
Hanková Monika        
Hanus Ondřej   5. 3. 1987    
Hanuš Jiří   27. 1. 1949    
Hanuš Josef   27. 6. 1862    
Hanuš Miroslav   15. 5. 1907    
Hanuš Václav   1930    
Hanušová Petra        
Hanušová Veronika   1985    
Hanzlík Josef   19. 2. 1938    
Häring Josef   18. 8. 1952    
Harok Otto   24. 6. 1942    
Härtelová Magdalena   1991    
Hašková Lenka   23. 2. 1923    
Häufler Vlastislav   3. 11. 1924    
Hauková Jiřina   27. 1. 1919    
Havelka Svatopluk   2. 5. 1925    
Havlasa Jan   22. 12. 1883    
Havle Josef   9. 5. 1763    
Havlic Jan   27. 6. 1938    
Havlíček Karel   31. 12. 1907    
Havlíček Petr   1972    
Havlíček Zbyněk   22. 5. 1922    
Havlíček Borovský Karel   31. 10. 1821    
Havlíčková Blanka   21. 9. 1964    
Havránek Bohuslav   30. 1. 1893    
Havránek Vít   30. 5. 1971    
Havrlant Miroslav   5. 3. 1925    
Havrlík Svatopluk   22. 6. 1908    
Hédl Radim   8. 8. 1976    
Hein Milan   13. 8. 1946    
Heinrich Vladimír   7. 9. 1884    
Hejda Zbyněk   2. 2. 1930    
Hejlová Denisa   1979    
Hejný Jaroslav   16. 2. 1918    
Hejný Kryštof   1991    
Hejtmanová Jitka   1976    
Hejzlar Josef   21. 1. 1927    
Helbich Petr   5. 11. 1929    
Helcelet Dušan   26. 5. 1914    
Helclová Horáková Ludmila   11. 8. 1908    
Helekal Jindřich   1. 4. 1916    
Helfer Jan   5. 2. 1810    
Helfert Jaroslav   27. 9. 1883    
Heller Jan   1977    
Heller Servác   12. 5. 1845    
Hendrych Vladimír   16. 10. 1928    
Herain Karel   29. 12. 1890    
Herák Vladimír   30. 10. 1959    
Herben Jan   7. 5. 1857    
Herbenová Olga   1. 12. 1927    
Herda Jaroslav   26. 3. 1859    
Herites František   27. 2. 1851    
Hermach Jiří   28. 4. 1948    
Herman Arnošt   2. 5. 1932    
Herman Josef   11. 4. 1955    
Herna Tomáš        
Herold Lukáš   29. 7. 1970    
Herrmannová Eva   22. 8. 1929    
Hertl Jan   5. 5. 1906    
Herza Filip   3. 3. 1986    
Herzová Jana   23. 12. 1965    
Heřman Jan        
Heřmánek František   2. 8. 1901    
Heyd Eva   26. 8. 1953    
Hilar Karel   5. 11. 1885    
Hilgartner Josef   10. 2. 1887    
Hilmera Jiří   26. 3. 1925    
Hladký Jan   1934    
Hlaváč Josef   23. 12. 1922    
Hlaváč Marek   9. 7. 1985    
Hlaváček Jaroslav   16. 9. 1920    
Hlaváček Josef   13. 5. 1934    
Hlaváček Josef   25. 4. 1894    
Hlaváček Karel   29. 8. 1874    
Hlaváček Luboš   1. 5. 1929    
Hlaváček Ludvík   2. 3. 1940    
Hlaváček Rudolf   14. 10. 1957    
Hlaváčková Hana   11. 10. 1940    
Hlaváčková Terezie        
Hlávka Miloš   15. 9. 1907    
Hlavsová Jaroslava   16. 6. 1934    
Hlídek Jakub        
Hlobil Ivo   28. 12. 1942    
Hloch Karel   1. 9. 1900    
Hlubučková Soukupová Natalie   4. 10. 1929    
Hluštík Antonín   1946    
Hněvkovský Šebestián   19. 3. 1770    
Hnízdo Petr        
Hobzek Josef   6. 4. 1908    
Hodáčová Jirsová Lilly   5. 11. 1910    
Hodan Václav   31. 1. 1954    
Höferová Jana   12. 4. 1985    
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902    
Hoffmeisterová Jessika   1984    
Hofman Karel   14. 9. 1906    
Hofman Libor   25. 4. 1955    
Hofmann Gustav   23. 1. 1925    
Hojda Ondřej   12. 3. 1983    
Hojda Zdeněk   17. 10. 1953    
Holá Jana   12. 5. 1970    
Holá Lucie   28. 12. 1955    
Holá Štěpánová Mlada   1979    
Holanová Markéta   6. 3. 1984    
Holas Miloš   19. 5. 1906    
Holec Jan   6. 5. 1933    
Holeček Jaroslav   5. 7. 1902    
Holeček Josef   4. 8. 1961    
Hollý Antonín (Anton)   6. 11. 1915    
Holub Miroslav   13. 9. 1923    
Holý Ivo   20. 3. 1932    
Holý Josef   7. 2. 1874    
Holý Miloslav   15. 1. 1926    
Holý Petr   4. 6. 1972    
Hölzel Miroslav   6. 8. 1932    
Homola Oleg   22. 8. 1948    
Homolka Jaromír   16. 5. 1926    
Homolka Otmar   26. 1. 1925    
Homutová Ludmila        
Hončíková Martina        
Hons Václav   14. 6. 1938    
Honsová Karolína        
Honzíková Milena   28. 11. 1925    
Hora Josef   8. 7. 1891    
Hora Václav   10. 12. 1937    
Hora-Hořejš Petr   7. 9. 1938    
Horák František   25. 6. 1911    
Horák Jan   1977    
Horák Jiří   21. 4. 1916    
Horák Karel   29. 5. 1891    
Horáková Michaela   19. 6. 1965    
Horáková Jansová Libuše   5. 10. 1904    
Horčáková Václava   24. 8. 1961    
Horečka Svatopluk   25. 4. 1929    
Horelová Eliška   23. 5. 1925    
Horký Jan   11. 12. 1932    
Horňáček Jakub        
Hornerová Markéta        
Horníčková Kateřina   9. 12. 1973    
Horský Richard   15. 2. 1966    
Horský Zdeněk   25. 12. 1926    
Horváthová Tereza   20. 8. 1973    
Horyna Mojmír   23. 3. 1945    
Hořec Svoboda Jaromír   18. 12. 1921    
Hořejš Miloš   1976    
Hořice Alfréd   10. 4. 1865    
Hoser Josef   30. 1. 1770    
Hostinský Otakar   2. 1. 1847    
Hostovský Egon   23. 4. 1908    
Hošek Milan   25. 1. 1957    
Hošek Pavel   16. 7. 1968    
Houdek Lukáš   8. 10. 1984    
Houdek Miloš   4. 1. 1944    
Houra Miroslav   3. 8. 1933    
Houska Miroslav   1952    
Hraba Josef   1855    
Hraba Václav   17. 5. 1938    
Hrabal Bohumil   28. 3. 1914    
Hrabě Václav   13. 6. 1940    
Hradecký František   12. 1. 1909    
Hráský Josef   31. 12. 1905    
Hrdinová Helena   11. 5. 1914    
Hrdinová Radmila   22. 10. 1955    
Hrnčárek Jan   15. 8. 1918    
Hroch Miloš   1989    
Hron Josef   8. 12. 1915    
Hronková Libuše        
Hrstka Adolf   4. 5. 1864    
Hrubín František   17. 9. 1910    
Hrubý Emanuel   21. 5. 1865    
Hrubý Karel   15. 5. 1916    
Hrubý Petr   22. 6. 1921    
Hruschková Kateřina   9. 7. 1977    
Hruška Jan   6. 3. 1865    
Hruška Viktor        
Hrych Ervín   23. 5. 1929    
Hřebíček Luděk   9. 6. 1934    
Hřebíčková Barbora   4. 3. 1965    
Hříbek Martin   1977    
Hubáček Miloš   9. 12. 1937    
Hubatka František   15. 6. 1960    
Hubenka Pavel   29. 6. 1943    
Hübschmannová Milena   10. 6. 1933    
Hučín Ondřej   9. 5. 1972    
Hudeček Petr   1973    
Hudečková Olga   17. 11. 1936    
Hujer Liboslav   13. 12. 1922    
Hůla Libor   1924    
Hůla Petr   18. 3. 1961    
Hůlek Julius   6. 3. 1947    
Hulíková Veronika   26. 5. 1977    
Hůlová Jana   19. 7. 1983    
Humpolec Pavel   1956    
Huňáček Jaroslav   12. 2. 1961    
Huňková Jitka   27. 4. 1949    
Hurník Lukáš   12. 7. 1967    
Hůrský Josef   9. 3. 1915    
Hurt Josef   26. 6. 1904    
Hus Jan   1371    
Husáková Hana   13. 6. 1947    
Husová Marcela   6. 11. 1953    
Hutař Jan   1979    
Hýbl Jan   3. 9. 1786    
Hýsek Jan   29. 6. 1959    
Hýsek Miloslav   15. 1. 1885    
Chábera Stanislav   7. 10. 1920    
Chaloupecký Václav   12. 5. 1882    
Chaloupka Adolf   13. 4. 1895    
Chaloupka David   14. 2. 1965    
Chalupecký Jindřich   12. 2. 1910    
Chalupný Emanuel   14. 12. 1879    
Chára Jiří   6. 9. 1948    
Charvát David   19. 12. 1974    
Charvát Petr   12. 1. 1949    
Charvátová Irma   1. 7. 1944    
Charvátová Sedláčková Ema (Emanuela)   21. 12. 1906    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chaun František   26. 1. 1921    
Chaun Igor   22. 8. 1963    
Chládek Čeněk   5. 6. 1884    
Chlíbec Jan   11. 7. 1953    
Chlumská Štěpánka   27. 9. 1970    
Chlumský Milan   18. 1. 1946    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Chlustiková Mašterová Katarína        
Chmel František   5. 3. 1889    
Chmelař Jan   14. 10. 1924    
Chmelenský Josef   7. 8. 1800    
Choc Vlastimil   1. 1. 1925    
Choděrová Hlaváčová Jana   4. 10. 1925    
Chorváth Michal   28. 2. 1910    
Chrobák Ondřej   25. 9. 1975    
Chudomel Jaroslav   7. 2. 1929    
Chudožilov Petr   2. 2. 1943    
Chuchma Josef   25. 10. 1959    
Chvátalová Blanka   1944    
Chvatík Květoslav   19. 1. 1930    
Chýlová Lenka        
Chytil Karel   18. 4. 1857    
Ibrahim Robert   22. 2. 1977    
Ilečko Jozef   12. 1. 1909    
Ištok Rado   1989    
Ivaniškinová Michaela        
Ivanov Miroslav   10. 4. 1929    
Jablonský Boleslav   14. 1. 1813    
Jaffé Ariel   14. 5. 1973    
Jahn Jaroslav   21. 5. 1865    
Jakoubek ze Stříbra   1371    
Jakubcová Alena   9. 4. 1960    
Jakubec Jan   11. 5. 1862    
Jalůvka Ladislav   15. 6. 1932    
Jalůvka Michal        
Jan z Wojkowicz   18. 5. 1880    
Janáček Jiří   7. 5. 1927    
Janáková Martina   1968    
Janáková Monika        
Janda Bohumil   1. 5. 1831    
Janda Rudolf   15. 9. 1907    
Janda Vratislav   4. 8. 1929    
Jandlová Sošková Martina   17. 11. 1975    
Janďourek Jakub   2. 4. 1978    
Jandová Fischerová Marie   21. 3. 1897    
Janík Jaroslav   15. 9. 1901    
Janišová Milena   1940    
Janka Jaromír   19. 8. 1908    
Jankovič Milan   1. 9. 1929    
Janota Oldřich   27. 8. 1949    
Janota Vít   3. 3. 1970    
Janotka Miroslav   25. 2. 1927    
Janouchová Markéta   27. 6. 1969    
Janoušek Ivo   8. 7. 1938    
Janovský Břetislav   30. 10. 1925    
Janovský Jaroslav   27. 4. 1929    
Janská Frýdová Lenka   18. 2. 1967    
Jansová Libuše   5. 10. 1904    
Janú Barbora   1990    
Janů Jaroslav   1. 5. 1908    
Jarolímková Klára        
Jaroš Gamma Gustav   6. 5. 1867    
Jarošová Eva        
Jasanská Lenka   23. 7. 1964    
Jasanský Pavel   30. 9. 1938    
Javor Pavel   24. 6. 1916    
Jedlička Ivan   8. 1. 1931    
Jedlička Josef   16. 3. 1927    
Jehl Ludvík   25. 1. 1910    
Jelínek Antonín   10. 7. 1930    
Jelínek Bohdan   21. 6. 1851    
Jelínek Hanuš   3. 9. 1878    
Jelínková Dagmar   8. 10. 1961    
Jelínková Tenorová Marta   6. 9. 1932    
Jemelka Miloslav   22. 8. 1925    
Jemelková Jana   4. 4. 1928    
Jeníček Jiří   8. 3. 1895    
Jeník Pravoslav   19. 2. 1893    
Jerman Ondřej   1988    
Jeřábek Čestmír   18. 8. 1893    
Jeřábek František   25. 1. 1836    
Jeřábek Jan   15. 5. 1962    
Jeřábek Josef   11. 10. 1877    
Jeřábek Luboš   21. 2. 1864    
Jež Štěpán   23. 12. 1885    
Ježek Emanuel   22. 12. 1899    
Ježek Jaroslav   26. 1. 1923    
Ježková Alena   6. 10. 1966    
Ježková Kateřina   17. 6. 1950    
Ježková Markéta   8. 1. 1985    
Jičínský Karel   17. 5. 1831    
Jícha Bohumil   5. 5. 1909    
Jílek-Oberpfalcer František   9. 8. 1890    
Jindra Antonín   6. 3. 1914    
Jindra Petr   17. 2. 1966    
Jindra Vladimír   21. 12. 1920    
Jindrák Jiří   9. 8. 1915    
Jindrová Jarmila   14. 5. 1923    
Jindrová Tereza   8. 6. 1988    
Jíra Jaroslav   4. 11. 1896    
Jiráčková Blanka   8. 5. 1950    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
Jiránek Vladimír   6. 6. 1938    
Jirásek Alois   23. 8. 1851    
Jirásek Bohumil   15. 1. 1931    
Jirásek František   26. 10. 1961    
Jirásko Luděk   21. 5. 1948    
Jirát Vojtěch   22. 5. 1902    
Jirkalová Karolina   29. 2. 1976    
Jirko Ivan   7. 10. 1926    
Jirko Miloš   20. 1. 1900    
Jirková Marie   8. 4. 1933    
Jirkovský Rudolf   29. 3. 1902    
Jirous Ivan   23. 9. 1944    
Jirousová Františka   22. 3. 1980    
Jirousová Věra   25. 2. 1944    
Jiroušková Jana   3. 6. 1968    
Jiřík Jan   1977    
Jiřík Václav   16. 11. 1944    
Jiřík Vlastimil   23. 10. 1931    
Jiskrová Jaroslava   2. 10. 1949    
Jisl Lumír   18. 4. 1921    
Jíša Jindřich   2. 9. 1928    
John Jaromír   16. 4. 1882    
John Viktor   2. 4. 1912    
Jordán Rudolf   26. 5. 1924    
Josífko Jaroslav   21. 2. 1912    
Jouza Ladislav   6. 10. 1962    
Jung Václav   8. 8. 1858    
Jungmann Josef   16. 7. 1773    
Jungmann Milan   18. 1. 1922    
Jungmannová Lenka   4. 6. 1967    
Juráček Pavel   2. 8. 1935    
Jurkovič Peter   14. 7. 1951    
Jurosz-Landa Gabriela   5. 11. 1966    
Jusko Anton   1937    
Just Vladimír   6. 5. 1946    
Juška Jan   7. 1. 1907    
Kabický Ivan   6. 6. 1962    
Kačer Miroslav   15. 1. 1927    
Káčerková Eva   23. 5. 1959    
Kadlec Josef   3. 12. 1912    
Kadlec Miloš   22. 6. 1960    
Kafková Helena   4. 6. 1972    
Kahuda Stanislav   28. 11. 1965    
Kainar Josef   29. 7. 1917    
Kaiser Vladimír   10. 6. 1954    
Kaitofen Edmund   5. 12. 1855    
Kaizl Edmund   20. 2. 1836    
Kajlich Aurel   28. 11. 1901    
Kalabis Ivo   22. 3. 1925    
Kalabis Viktor   27. 2. 1923    
Kalač Petr   8. 12. 1973    
Kalčík Rudolf   13. 9. 1923    
Kalina Josef   9. 11. 1816    
Kalina Pavel   25. 7. 1965    
Kalista Emil   9. 1. 1881    
Kalista Zdeněk   22. 7. 1900    
Kalivoda Robert   11. 12. 1923    
Kalous Antonín   3. 11. 1884    
Kalous František   28. 11. 1881    
Kalous Jan   1972    
Kalvoda Jan   12. 2. 1943    
Kalvodová Dana   10. 3. 1928    
Kamarýt Josef   21. 1. 1797    
Kamenický Marian        
Kaňák Miloslav   17. 2. 1917    
Kaňka Petr   20. 9. 1955    
Kantůrková Sílová Eva   11. 5. 1930    
Kanyar Becker Helena   1943    
Kaplický Martin   1976    
Kapounová Veselá Marie   2. 3. 1982    
Kappel Pavel   24. 3. 1976    
Karásek ze Lvovic Jiří   24. 1. 1871    
Karbusický Vladimír   9. 4. 1925    
Karel Jan   20. 2. 1914    
Kareninová Fureková Anna   28. 3. 1954    
Kareš Bohuš   24. 2. 1908    
Karfík Vladimír   1. 10. 1931    
Karfíková Věra   12. 2. 1932    
Karger Adéla        
Karlík Hugo   25. 7. 1807    
Karlíková Ludmila   15. 12. 1920    
Karpaš Roman   30. 10. 1951    
Karpatský Dušan   28. 2. 1935    
Kašková Gabriela   31. 8. 1982    
Kašpárek Theodor   21. 4. 1864    
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928    
Kazda Vladimír   7. 10. 1954    
Kečkéšová Zuzana        
Kejmarová Šámalová Ludmila   17. 4. 1980    
Kerbachová Bohdana   30. 8. 1970    
Kerbr Jan   17. 6. 1948    
Kerdová Lenka   11. 6. 1988    
Kerhartová Jana        
Kesl Miloš   18. 6. 1901    
Kesner Ladislav   27. 3. 1961    
Ketzek František   21. 6. 1906    
Khun Miroslav   20. 6. 1926    
Kincl Vlastislav   23. 3. 1934    
Kirschner Zdeněk   30. 6. 1928    
Kirschnerová Denisa   17. 8. 1974    
Kitanov Boris        
Klánský Mojmír   19. 4. 1921    
Klapka Josef   24. 1. 1926    
Klaricová Kateřina   1. 8. 1949    
Klášterský Antonín   25. 9. 1866    
Klát Jaroslav   23. 5. 1902    
Klátil Jiří   26. 10. 1926    
Kleiner František   25. 8. 1914    
Kleisner Karel   2. 2. 1979    
Klenková Hana   8. 6. 1905    
Klepetář Jan   16. 11. 1902    
Klicpera Václav   23. 11. 1792    
Klička Benjamin   20. 11. 1897    
Klička Tomáš   4. 9.    
Klik Josef   19. 3. 1896    
Klikar Luboš   18. 4. 1962    
Klikar Milan   21. 9. 1932    
Klíma Ivan   14. 9. 1931    
Klíma Jan   5. 11. 1938    
Klíma Matěj        
Klíma Milan   1932    
Klíma Tomáš   7. 3. 1965    
Klimáček Fedor   26. 2. 1913    
Klimanová Hana   5. 5. 1977    
Kliment Alexandr   30. 1. 1929    
Kliment Petr   1. 12. 1953    
Kliment Richard   1972    
Klimeš Ivan   9. 2. 1957    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Klimešová Judlová Marie   1. 3. 1952    
Klímová Helena   3. 2. 1937    
Klivar Miroslav   14. 1. 1932    
Klosová Ljuba   27. 6. 1929    
Klouček Zdeněk   21. 10. 1923    
Klouda Josef   22. 2. 1913    
Klvaňa Josef   22. 1. 1857    
Kmoníček Hynek   22. 10. 1962    
Kmošek Petr   7. 12. 1946    
Knap Josef   28. 7. 1900    
Kneidl Pravoslav   12. 1. 1927    
Knězek Libor   13. 7. 1929    
Knížák Milan   19. 4. 1940    
Knížková Hana   28. 3. 1930    
Knobloch Janáková Iva   2. 8. 1964    
Koblížek Oldřich   15. 6. 1893    
Kobrová Milena   28. 3. 1927    
Kociánová Soňa   14. 3. 1930    
Kocourek Vítězslav   3. 8. 1920    
Kocum Ivo   15. 5. 1955    
Kocych Vilém   3. 12. 1930    
Kočí Josef   6. 10. 1922    
Kodíček Josef   24. 1. 1892    
Kodišová Lucie        
Koenigsmark Josef   1. 1. 1916    
Koenigsmarková Přibíková Helena   30. 8. 1947    
Koháková Magdalena        
Kohout Pavel   20. 7. 1928    
Kolár Jaroslav   18. 9. 1929    
Kolárová Eva   17. 6. 1929    
Kolárová Jaromíra   24. 8. 1919    
Kolář Jaroslav   16. 7. 1910    
Kolařík Karel   18. 1. 1980    
Kolářová Kateřina   1976    
Kolářský Zdeněk   24. 9. 1898    
Kolátor Vladimír   17. 3. 1903    
Koliha Jaroslav   12. 4. 1924    
Kolínský Karel   3. 6. 1902    
Kolínský Petr   2. 6. 1953    
Kollinger Jiří   28. 4. 1923    
Kolman Karel   19. 3. 1878    
Kolmanová Alena   1958    
Komárek Stanislav   6. 8. 1958    
Komárková Jana   7. 3. 1964    
Konečný Bohumil   19. 4. 1918    
Konečný František   2. 8. 1880    
Konečný Jindřich   7. 7. 1940    
Konečný Lubomír   14. 6. 1946    
Kopa Jaroslav   24. 11. 1905    
Kopáč Radim   17. 2. 1976    
Kopáč Zdeněk   29. 1. 1928    
Kopecký Jan   13. 10. 1919    
Kopecký Vladimír   2. 11. 1928    
Kopičková Božena   29. 5. 1939    
Kopřivová Tamara   3. 5. 1962    
Kopta Petr   5. 4. 1927    
Korčáková Dagmar   15. 2. 1943    
Korček Viktor   25. 7. 1948    
Korejs Zdeněk   30. 12. 1913    
Korvín Jan   23. 6. 1869    
Koryčan Miroslav   6. 6. 1938    
Korynta Josef   3. 3. 1922    
Kořínek Pavel   1981    
Kosáková Eva   1. 4. 1952    
Kosík Karel   26. 6. 1926    
Kostohryz Josef   25. 12. 1907    
Kostroun Karel   18. 3. 1927    
Košín z Radostova Josef   14. 9. 1832    
Košťalová Renata   1972    
Košťálová Michaela   1987    
Kotalík Jiří   22. 7. 1920    
Kotas Jaroslav   6. 5. 1909    
Koten Jiří   11. 10. 1979    
Kotíková Gabriela   23. 3. 1971    
Kotočová Lujza   1995    
Kotrlý Marek        
Kotýnková Ivana   16. 11. 1958    
Kotzmannová Alena   22. 2. 1974    
Koubská Vlasta   4. 10. 1959    
Koutecký Miloslav   12. 3. 1910    
Koutenská Zdenka   30. 7. 1931    
Koutská Anna        
Kováč Peter   16. 2. 1955    
Kovárna František   17. 9. 1905    
Kovář Daniel   11. 7. 1975    
Kovář Karel   11. 9. 1996    
Kovtun Jiří   23. 4. 1927    
Kozák Jan   1938    
Kozák Jan   1607    
Kozáková Munzarová Sylvie   23. 8. 1943    
Koziol Pavel   1977    
Koziol Pavel        
Koželuha František   13. 7. 1926    
Kožík František   16. 5. 1909    
Kožmín Zdeněk   28. 2. 1925    
Kracíková Maria   1. 7. 1973    
Krajíček Libor   14. 9. 1932    
Krákorová Lenka   17. 11. 1958    
Král Josef   31. 10. 1882    
Král Karel   17. 11. 1934    
Král Oldřich   13. 9. 1930    
Král Richard   12. 12. 1963    
Král Václav   17. 10. 1924    
Králíková Jana        
Králová Stanislava   27. 11. 1961    
Kramář Vincenc   8. 5. 1877    
Kramerius Václav   9. 2. 1753    
Kramlová Kristýna        
Krása Josef   9. 8. 1933    
Krátký Čestmír   23. 4. 1932    
Krátký Jindřich   3. 2. 1932    
Kratochvíl Karel   4. 10. 1912    
Kratochvíl Miloš   6. 1. 1904    
Kratochvíl Petr   12. 3. 1950    
Kratochvíl Václav   26. 5. 1923    
Kratochvíl Zdeněk   7. 2. 1922    
Krausová Káťa   1. 6. 1961    
Krautmanová Vlasta   21. 3. 1949    
Krbec Ladislav   6. 8. 1920    
Krčálová Jarmila   17. 5. 1928    
Krecar Jarmil   9. 2. 1884    
Krejčí Iša   10. 7. 1904    
Krejčí Jaroslav   22. 7. 1929    
Krejčí Karel   17. 2. 1893    
Krejčí Miroslav   4. 11. 1891    
Kripner Viktor   13. 5. 1906    
Krišková Zuzana   1989    
Krivý Maroš   1981    
Krofta Jan   7. 8. 1907    
Kronus Jan   14. 9. 1947    
Kropáč František   28. 3. 1898    
Kropáček Pavel   30. 10. 1915    
Kroutvor Josef   30. 3. 1942    
Krsek František   16. 9. 1854    
Kršiaková Lenka        
Krtilová Eva   18. 12. 1923    
Krupička Jiří   5. 5. 1913    
Krylová Věra   2. 5. 1942    
Křenek Jaroslav   17. 5. 1890    
Křenek Milan   31. 7. 1946    
Křepelka Bohumil   11. 12. 1946    
Křičenský Josef   10. 1. 1812    
Křikava Louis   12. 12. 1873    
Křivský Petr   28. 6. 1944    
Kříž Jan   15. 6. 1935    
Kříž Oldřich   27. 2. 1926    
Kříž Václav   11. 7. 1920    
Křížová Jana   16. 3. 1959    
Kubáč Vilém        
Kubalík Štěpán        
Kubát Bohumil   20. 9. 1931    
Kubát Jaroslav   15. 6. 1926    
Kubát Karel   29. 11. 1923    
Kubát Miloš   15. 12. 1922    
Kubička Jaroslav   20. 12. 1930    
Kubíčková Zvelebilová Kateřina   7. 9. 1962    
Kubík Viktor   25. 11. 1970    
Kubín Petr   19. 3. 1967    
Kubišta František   21. 11. 1897    
Kubištová Holá Mariana   12. 9. 1981    
Kučera Alois   28. 1. 1905    
Kučera Ilja   22. 6. 1928    
Kučera Jakub   20. 9. 1988    
Kučera Karel   30. 5. 1947    
Kučmáš Jan        
Kuděj Jan   24. 6. 1978    
Kudela Petr   16. 8. 1937    
Kudláček Jan   3. 9. 1928    
Kudláčková Johana   1945    
Kudrna Miroslav   3. 1. 1935    
Kühnl Karel   17. 5. 1936    
Kuchař Karel   14. 4. 1906    
Kuchařová Hedvika   17. 9. 1971    
Kuchařová Valerie   25. 4. 1973    
Kukurová Lenka   8. 9. 1978    
Kulka Tomáš   18. 9. 1948    
Kumpera Emanuel   8. 5. 1896    
Kuna Karel   20. 6. 1970    
Kunčar Jan   25. 5. 1950    
Kundera Milan   1. 4. 1929    
Kuneš Václav   10. 11. 1949    
Kunský Josef   6. 10. 1903    
Kunst Miroslav (Sláva)   22. 10. 1928    
Kunstovný Otakar   13. 7. 1884    
Kunštát Daniel        
Kupka Karel   19. 4. 1932    
Kůs Tomáš   4. 4. 1950    
Kusý František   25. 3. 1934    
Kutílková Dagmar   1956    
Kutilová Markéta   1978    
Kutina František   20. 7. 1949    
Kuttelvašerová Stuchelová Věra   23. 5. 1973    
Kužel Miroslav   31. 1. 1907    
Kužel Stanislav   29. 7. 1946    
Kužel Vladislav   16. 3. 1898    
Kužvartová Lenka   25. 6. 1986    
Kvaček Robert   5. 7. 1932    
Kvapil Jaroslav   25. 9. 1868    
Kvapil Josef   29. 3. 1904    
Kvasničková Danuše   15. 11. 1935    
Květ Jan   18. 5. 1896    
Kybal Antonín   25. 3. 1901    
Kyndrová Dana   4. 4. 1955    
Kysela Jaroslav   9. 3. 1913    
Kysela Roman   22. 9. 1966    
Kyzour Milan   24. 1. 1932    
Láb Filip   27. 4. 1976    
Laburda Jiří   3. 4. 1931    
Lacigová Marie   7. 3. 1928    
Lacina Oldřich   11. 9. 1924    
Lacina Václav   9. 7. 1906    
Lagner Pavel   5. 5. 1966    
Lahoda Vojtěch   30. 7. 1955    
Laichter František   29. 10. 1902    
Laichter Jan   24. 10. 1895    
Lajsek Oldřich   8. 2. 1925    
Lamač Miroslav   7. 4. 1928    
Lamarová Milena   4. 11. 1930    
Lamserová Jana   23. 9. 1938    
Landa Jiří   19. 12. 1904    
Landa Vladimír   25. 3. 1927    
Lander Richard   13. 6. 1904    
Langer Josef   12. 11. 1806    
Langhamer Antonín   24. 7. 1936    
Langhammerová Jiřina   25. 5. 1939    
Láska Rudolf   13. 8. 1914    
Laštovková-Mládková Věra   1. 9. 1945    
Látalová Jelena   23. 8. 1921    
Lauda Michal   18. 5. 1962    
Laudová Věra   26. 6. 1925    
Lauschman Josef   7. 4. 1871    
Lavička Roman   13. 4. 1974    
Lebeda Jan   23. 4. 1913    
Lebeda Jaroslav   21. 3. 1910    
Lederer Aleš   22. 6. 1953    
Lederer Jiří   15. 7. 1922    
Ledvinka František   11. 5. 1940    
Lehkoživová Irena   17. 2. 1982    
Lehovec Jiří   3. 1. 1909    
Leitgeb Ladislav   30. 5. 1920    
Lejsková - Matyášová Milada   2. 7. 1908    
Lepší Miroslav   25. 4. 1945    
Lesný Vincenc   3. 4. 1882    
Lešková Kateřina   1980    
Leština Vladimír   17. 5. 1922    
Leubnerová Šárka   11. 5. 1962    
Lhota Josef   17. 4. 1928    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lhoták Zdeněk   15. 5. 1949    
Lhotová Marie   10. 3. 1952    
Líbal Dobroslav   15. 10. 1911    
Líbalová Jarmila   23. 8. 1916    
Lietgeb Ladislav   30. 5. 1920    
Lifka Bohumír   24. 3. 1900    
Líhová Legnerová Aida   11. 6. 1968    
Limpach Maxmilian        
Linaj Evžen   28. 7. 1945    
Lindaur Vojtěch   12. 9. 1957    
Lindaurová Lenka   14. 8. 1960    
Linhart Kamil   8. 1. 1920    
Linhart Tomáš   1975    
Linhartová Věra   22. 3. 1938    
Linka Jan   15. 6. 1971    
Lipinová Monika   5. 2. 1978    
Lipská Straková Jaromíra   29. 2. 1920    
Listopad František   26. 11. 1921    
Lisý Adolf   26. 3. 1949    
Liška Adam   1988    
Liška Antonín   15. 1. 1900    
Liška Karel   2. 4. 1914    
Litochleb Jiří   29. 9. 1948    
Littna Francis   24. 2. 1903    
Líva Václav   21. 8. 1884    
Lízer Jiří   1952    
Lněnička Marek        
Loewenstein Bedřich   20. 6. 1929    
Lojdová Ludmila   22. 3. 1943    
Lomíček Jan   1978    
Lonský František   29. 2. 1948    
Lopatka Jan   7. 2. 1940    
Lorenc Zdeněk   12. 2. 1919    
Lörincz Ján   14. 6. 1950    
Loriš Jan   18. 7. 1893    
Losenický Bronislav   11. 12. 1933    
Loštický Cyril   1927    
Loula Jiří   27. 4. 1946    
Lucký Štěpán   20. 1. 1919    
Ludva Miloš   20. 11. 1910    
Ludvíková Miroslava   4. 10. 1923    
Lukáš Dalibor   5. 2. 1944    
Lukavský Radovan   1. 11. 1919    
Lukčo Ľubomír   1982    
Lukeš Jan   12. 9. 1950    
Lukeš Miloš   18. 12. 1935    
Luňáček Josef   6. 12. 1899    
Luncar Jiří   1957    
Lungová Jarmila   1945    
Luniaczek Petr   25. 7. 1942    
Luskačová Markéta   29. 8. 1944    
Lustigová Adéla   11. 6. 1989    
Macek Václav   19. 6. 1952    
Macková Olga   9. 8. 1929    
Macl Ondřej   24. 12. 1989    
Mádlo Jiří   13. 3. 1934    
Mafková Jana        
Magdová Marcela        
Mahdalíková Petra   1979    
Mácha Jaroslav   14. 11. 1873    
Mácha Václav   28. 5. 1882    
Macháčková Věra   12. 9. 1919    
Machalický Jiří   16. 5. 1952    
Machalíková Sadílková Pavla   28. 11. 1972    
Machálková Marie   10. 7. 1987    
Macháň Miroslav   20. 8. 1902    
Machej Jan        
Machoninová Alena   1980    
Maivald Oldřich   14. 5. 1931    
Majer Jiří   25. 11. 1922    
Majerová Sandra        
Makaj Tomáš   17. 8. 1974    
Makeš František   9. 12. 1931    
Malá I.   23. 7. 1893    
Malá Olga   5. 3. 1957    
Malát Radim   5. 12. 1930    
Malátek Jaroslav   13. 3. 1923    
Malátová Jarmila   13. 4. 1931    
Malcová Sabina   1978    
Malec Miroslav   6. 2. 1950    
Maleček Bohuslav   14. 11. 1921    
Maleček Karel   14. 2. 1917    
Maleček Ondřej   1. 5. 1977    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malík Jan   15. 2. 1904    
Malík Josef   17. 10. 1927    
Malík Vladimír   8. 11. 1923    
Malíková Nina   18. 10. 1945    
Malina Jaroslav   5. 12. 1937    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Málková Ivana   1. 10. 1962    
Malkus Jaromír (Jára)   10. 3. 1899    
Man Oleg   1956    
Mannlová Raková Heide   25. 3. 1941    
Manoušková Malinová Zdenka   12. 8. 1956    
Mára Antonín   17. 7. 1915    
Marčák Bohumil   1. 12. 1924    
Mareček Dalibor   6. 7. 1915    
Marek Martin   6. 5. 1953    
Marhounová Jana   7. 5. 1941    
Marcholeva Krasimira   1975    
Markalous Evžen   19. 4. 1906    
Marková Eva   1988    
Markvart Petr        
Markvartová Iva   1969    
Maršálková Anděla   17. 7. 1942    
Maršálková Daniela        
Maršíček Ladislav   19. 5. 1914    
Martin Ivan   10. 8. 1979    
Martinec Josef   8. 3. 1927    
Martinec Přemysl   7. 11. 1957    
Martinek Radek   1976    
Martinek Vladimír   1940    
Martínek Miloslav   19. 1. 1909    
Martinková Věra   15. 5. 1948    
Martinová Marta        
Martinovský Jan   24. 6. 1903    
Mařatka Zdeněk   27. 6. 1914    
Mařík Otakar   29. 7. 1915    
Masáková Milena   1946    
Masaryková Anna   3. 4. 1911    
Máša Antonín   22. 7. 1935    
Mašek Jiří   26. 3. 1905    
Mašín Jiří   27. 5. 1923    
Mašínová Iva   16. 8. 1957    
Mašková Pavlína        
Matas Miloslav   5. 9. 1909    
Matějka František   14. 12. 1890    
Matějka Vladimír   12. 3. 1919    
Matejko Ján   23. 10. 1919    
Matějková Jolana   3. 3. 1967    
Mathauser Václav   2. 3. 1926    
Mathauserová Božena   22. 4. 1907    
Maťhová Marie   2. 5. 1942    
Matiášek Josef        
Matina Vincenc   26. 12. 1882    
Matouš František   29. 11. 1895    
Matoušek František   12. 5. 1901    
Matoušek Ivan   28. 7. 1948    
Matuška Pavel   14. 2. 1944    
Matyáš Zdeněk   10. 6. 1914    
Matysová Barbora   7. 2. 1990    
Mayer Jaroslav   24. 2. 1870    
Mazák Vratislav   22. 6. 1937    
Meas Alena   27. 8. 1976    
Mečíř Karel   18. 4. 1876    
Medková Marie   12. 3. 1924    
Meinerová Kateřina        
Meister Antonín        
Melanová Kateřina   1996    
Melena Miroslav   12. 3. 1937    
Melicherčík Ivan   22. 9. 1944    
Melniková Papoušková Naděžda   23. 11. 1891    
Mencák Břetislav   19. 4. 1903    
Mencl Václav   16. 1. 1905    
Menčlová Antonie   28. 2. 1887    
Mende Walter   7. 10. 1924    
Mendel Miloš   22. 4. 1952    
Menš Josef   16. 5. 1920    
Merhaut Boris   6. 1. 1924    
Merhautová Anežka   29. 12. 1919    
Merhautová Eliška   28. 9. 1922    
Mestek Jaroslav   17. 2. 1959    
Měšťan Antonín   29. 8. 1930    
Metelák Milan   17. 8. 1928    
Micka Zdeněk   31. 12. 1955    
Mička Jan   17. 9. 1939    
Míčko Miroslav   26. 3. 1912    
Michal Emanuel   14. 7. 1894    
Michalčík Antonín   8. 12. 1914    
Michálková Jana   18. 12. 1887    
Michalová Rea   11. 3. 1980    
Michl Josef   1. 7. 1918    
Mika František   16. 10. 1923    
Míka Jaroslav   4. 9. 1949    
Míka Zdeněk   1936    
Mikan Milan   14. 7. 1892    
Mikanová Urbanová Eliška   19. 3. 1879    
Míková Hantáková Kamila   1968    
Mikuš Jan        
Milcová Pavla   15. 3. 1966    
Miler Karel   9. 2. 1940    
Miler Marek   16. 8. 1969    
Militký Antonín   17. 9. 1901    
Milly Alenka   2. 5. 1930    
Minář Emil   2. 12. 1931    
Mirvald Vladislav   3. 8. 1921    
Mistr Štěpán z Kolína        
Mišúr Martin        
Mizera Otto (Otta)   29. 5. 1919    
Mladějovská Mira   9. 3. 1899    
Mladějovská Renée   19. 8. 1901    
Mladičová Iva   1. 7. 1965    
Mládková Mína   30. 10. 1969    
Mlčochová Jana        
Mlejnek Josef   1969    
Mlynárik Ján   11. 2. 1933    
Moholy Lucia   18. 1. 1894    
Mokrý Otokar   25. 5. 1854    
Molitor Otto   2. 4. 1889    
Moníková Libuše   30. 8. 1945    
Moravcová Jana   8. 5. 1937    
Moravec Jiří   8. 8. 1958    
Moravec Milan   9. 11. 1933    
Moravec Václav   25. 6. 1974    
Morávek Jan   9. 5. 1887    
Morávek Jiří   15. 10. 1924    
Morávek Milan   2. 3. 1923    
Morávková Alena   29. 7. 1935    
Motošková Miroslava   27. 10. 1971    
Motyčka Weissová Julie   9. 7. 1983    
Moudrá Miloslava   20. 2. 1920    
Moucha Josef   22. 8. 1956    
Moulis Josef   28. 2. 1951    
Mout M.E.H.N.   31. 5. 1945    
Mráček Jindřich   14. 5. 1949    
Mráz Bohumír   4. 8. 1930    
Mrázek Bohdan   2. 11. 1931    
Mrázek Karel   19. 4. 1926    
Mrázová Lea   8. 11. 1906    
Mrázová Schusterová Marcela   2. 10. 1935    
Mrkus Pavel   28. 3. 1970    
Mrva Jaroslav   10. 8. 1924    
Mucha Jiří   12. 3. 1915    
Mucha Ludvík   29. 6. 1927    
Muchka Ivan   21. 5. 1946    
Muchová Sabrina        
Muk Jan   6. 1. 1901    
Mukařovský Jan   11. 11. 1891    
Mulač Vladimír        
Müldner Josef   21. 8. 1880    
Müller Vladimír   8. 8. 1904    
Műller Václav   6. 9. 1910    
Munclinger Milan   3. 7. 1923    
Munzar Jan   6. 4. 1941    
Münzerová Roubíčková Zdeňka   9. 9. 1902    
Musil Petr   1956    
Musilová Zuzana        
Mužík Augustin   15. 5. 1859    
Myslbek Karel   24. 7. 1874    
Myslivec Josef   7. 7. 1907    
Mysliveček Jaroslav   2. 6. 1944    
Mžyková Alice   11. 6. 1969    
Nádeník Zbyněk   21. 11. 1925    
Nadrchal Jaroslav   2. 9. 1938    
Nagaj Vladimír   23. 2. 1949    
Nagy Jozef   31. 8. 1932    
Nagy Ladislav   5. 12. 1974    
Nájemník Václav        
Nálepa Josef   16. 1. 1936    
Nálepková Táňa   1954    
Nálevka Vladimír   21. 2. 1941    
Nalezinek Ota   4. 5. 1930    
Nanoru (Pospíšil) Michal   1978    
Nauman Pavel   2. 5. 1907    
Navrátil Václav   21. 12. 1904    
Návratová Jana   1964    
Nebeský Ladislav   28. 1. 1937    
Nebeský Václav   10. 3. 1889    
Nečas Jaroslav   22. 5. 1913    
Nečásková Milena   23. 5. 1953    
Nedvěd František   13. 9. 1919    
Nejč Karel   22. 7. 1875    
Nekolný Bohumil   7. 1. 1944    
Němec Jiří   18. 10. 1932    
Něměc Václav   5. 3. 1969    
Němeček Emil   30. 5. 1902    
Němeček Ivan   19. 1. 1950    
Němeček Jan   25. 2. 1896    
Nemejovská Veronika   12. 6. 1986    
Nemeškal Libor   2. 1. 1984    
Nerad Jaroslav   2. 3. 1923    
Nerudová Magdalena        
Nešlehová Mahulena   29. 6. 1944    
Nešpor Zdeněk   23. 6. 1976    
Neubert Karel   2. 3. 1926    
Neumann Ivan   10. 5. 1945    
Neumann Jaromír   15. 8. 1924    
Neustupný Jiří   22. 9. 1905    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Neveršilová Olga   26. 6. 1934    
Nevrlý Miloslav   29. 10. 1933    
Nezbeda Ondřej   8. 3. 1979    
Nievaldová Miloslava   6. 4. 1952    
Nikodém Viktor   12. 2. 1885    
Nikolenko Valentyna        
Nitsche Martin   23. 6. 1975    
Nor A. C.   19. 9. 1903    
Nosek Michal   1971    
Nováček Karel   15. 7. 1968    
Nováčková Markéta        
Novák Bohumil   7. 1. 1908    
Novák Jaroslav   8. 6. 1945    
Novák Jiří   1. 2. 1925    
Novák Jiří   1956    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novák Luděk   23. 1. 1929    
Novák Milan   9. 6. 1954    
Novák Milan   1956    
Novák Miloš   16. 4. 1952    
Novák Mirko   3. 10. 1901    
Novák Viktor   15. 3. 1890    
Novák Vítězslav   5. 12. 1870    
Novák Vladimír   19. 2. 1898    
Novák Vojta   16. 3. 1886    
Nováková Kateřina   29. 8. 1974    
Nováková Ludmila   28. 12. 1900    
Nováková Milada   18. 7. 1937    
Nováková Tereza   29. 10. 1985    
Novotná Zuzana   27. 2. 1956    
Novotná Sedláková Denisa   14. 3. 1972    
Novotný Antonín   15. 5. 1891    
Novotný František   22. 1. 1912    
Novotný Jiří   11. 5. 1929    
Novotný Josef   4. 9. 1949    
Novotný Michal   18. 4. 1985    
Novotný Michal        
Novotný Petr   20. 2. 1979    
Novotný Vladimír   11. 1. 1901    
Novozámská Martina   22. 4. 1973    
Nový Antonín   28. 7. 1944    
Nový Rostislav   6. 7. 1932    
Nowaková Agáta        
Nozar Lukáš   1979    
Nuska Bohumil   2. 11. 1932    
Nývlt Vladimír   25. 3. 1927    
Odcházel Vojtěch   19. 1. 1990    
Oklešťková Frámová Evelyn        
Olič Miroslav   14. 2. 1923    
Olivová Borotová Lucie   27. 3. 1956    
Olivová Břicháčková Jiřina   11. 3. 1945    
Ondomišiová Zuzana   1962    
Ondro František   1. 1. 1941    
Ondřej z Brodu   1364    
Opatová Kateřina   1964    
Opatrný Zdeněk   8. 8. 1941    
Oravec Vavro   22. 6. 1915    
Orlíková Brabcová Jana   19. 5. 1939    
Osolsobě Petr   18. 5. 1962    
Otavský Karel   11. 6. 1938    
Otčenášek Jan   19. 11. 1924    
Otčenášek Štěpán   23. 2. 1954    
Oujezdský Karel   19. 9. 1946    
Oulík Jan   9. 11. 1962    
Pacák Jaroslav   22. 2. 1902    
Pacovský Jaroslav   4. 10. 1932    
Padrta Jiří   29. 4. 1929    
Pakosta Miroslav        
Palacký Jan   10. 10. 1830    
Palach Jan   11. 8. 1948    
Palán Otakar   8. 8. 1875    
Paleček Josef   25. 2. 1932    
Páleníček Ludvík   16. 7. 1904    
Palivec Viktor   23. 12. 1908    
Panenka Ivan   10. 5. 1934    
Panev Petr   3. 10. 1935    
Pánková Kateřina   1985    
Pánková Marcela   16. 1. 1939    
Papeš Zdeněk   1963    
Papoušek Jiří   1950    
Párkányiová Vacová Věra   29. 6. 1937    
Parma Jiří   26. 11. 1889    
Pasák Tomáš   6. 6. 1933    
Pašek Milan   18. 11. 1955    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Patková Lenka        
Patočka Jan   1. 6. 1907    
Paumerová Libuše   9. 1. 1898    
Páv Jiří   12. 4. 1934    
Pavel Jakub   19. 7. 1903    
Pavel Jiří   8. 9. 1942    
Pavel Zdeněk   13. 5. 1926    
Pavelka Jan   10. 8. 1911    
Pavelka Jaroslav   19. 4. 1914    
Pavlas František   28. 2. 1931    
Pavlíček František   20. 11. 1923    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pavlík Vít   10. 8. 1941    
Pavlíková Doležalová Radka   1979    
Pavliňák Petr   8. 10. 1946    
Pavlis Martin        
Pavlištík Karel   12. 3. 1931    
Pavluch Lev   10. 4. 1957    
Pazeltová Miloslava   29. 10. 1921    
Pečírka Jaromír   29. 7. 1891    
Pecháček Jan   1993    
Pecháčková Mariana        
Pecháčková Marika   30. 6. 1980    
Pechar Jiří   7. 5. 1929    
Pechar Radko   1963    
Pejčochová Michaela   1977    
Pejchal Aleš   30. 6. 1952    
Pejša Jiří   16. 3. 1912    
Pek Bedřich   22. 7. 1926    
Pěkný Tomáš   1943    
Pelán Jiří   19. 7. 1950    
Pelichovský Ivo   1975    
Pelikán Josef   11. 5. 1808    
Pergler Tomáš   22. 8. 1960    
Pergner Jaroslav   1924    
Perthen Robert   3. 12. 1928    
Peřina Karel   18. 5. 1948    
Pešek Jiří   10. 2. 1954    
Pešina Jaroslav   27. 4. 1912    
Pěška Petra   1974    
Peštová Karolína        
Peterka Josef   6. 3. 1944    
Petiška Eduard   14. 5. 1924    
Petráň Josef   23. 8. 1930    
Petrmichl Jan   23. 7. 1921    
Petrová Eva   2. 12. 1928    
Petrovský Miroslav   1. 3. 1923    
Petrtyl Josef   13. 1. 1914    
Petružela Jan   6. 1. 1978    
Petříček Miroslav   21. 2. 1951    
Pfeffer Antonín   15. 1. 1904    
Pfeffer Vladimír   1. 7. 1942    
Pchálek Theodor   7. 12. 1904    
Píč Josef   19. 1. 1847    
Pičman Jan   29. 12. 1951    
Pietrasová Pavlíčková Kateřina        
Pikhart Antonín   7. 4. 1861    
Pilařová Belotsvetová Andrea   21. 2. 1950    
Pilát Josef   17. 8. 1897    
Pilátová Jana   11. 2. 1945    
Pilka Lukáš   1986    
Pilmann Josef   14. 3. 1929    
Pinc Zdeněk   10. 2. 1945    
Pinďák František   21. 10. 1930    
Piorecký Josef   5. 12. 1910    
Piptová Ivana        
Pistorius Jiří   19. 3. 1922    
Pistorius Vladimír   10. 1. 1951    
Pitrmann Alois   21. 8. 1911    
Pížl Jaroslav   5. 11. 1961    
Plačková Jaroslava   1956    
Platovská Marie   25. 12. 1951    
Plavec Miroslav   7. 10. 1925    
Plicka Frank   11. 6. 1926    
Plicková Ester   2. 7. 1928    
Plíhalová Eliška        
Plichta Alois   6. 9. 1905    
Plichta František   25. 1. 1904    
Plocek Alexandr   26. 2. 1914    
Počtová Jana   10. 1. 1947    
Podestát Jan        
Podhorský Miloslav   1929    
Podlena Bohumil   3. 6. 1889    
Podrabský Josef   28. 11. 1912    
Podroužek Polčová Lenka   1991    
Poche Emanuel   8. 10. 1903    
Pochop Zdeněk   16. 4. 1930    
Pojar Miloš   8. 4. 1940    
Pokorná Terezie   10. 5. 1965    
Pokorný Marek   21. 8. 1963    
Pokorný Milan   30. 7. 1961    
Pokorný Ota   24. 12. 1911    
Pokorný Petr   1972    
Polák Josef   3. 2. 1886    
Polák Josef   10. 3. 1913    
Polák Stanislav   4. 1. 1936    
Polátová Jana   11. 2. 1945    
Poldauf Ivan   15. 9. 1915    
Pondělíček Ivo   17. 6. 1928    
Popp Ota   6. 4. 1925    
Poppová Galina   5. 12. 1938    
Pospěch Tomáš   31. 7. 1974    
Pospiszyl Tomáš   8. 11. 1967    
Pospíšil Antonín   2. 6. 1909    
Pospíšil Jan   1977    
Pospíšil Josef   1. 3. 1922    
Pospíšil Přemysl   21. 2. 1924    
Pospíšil Zdeněk   3. 8. 1941    
Pospíšilová Alena   3. 8. 1933    
Pospíšilová Jiřina   30. 11. 1955    
Pospíšilová Marie   7. 11. 1952    
Pospíšilová Linhartová Jaroslava   11. 10. 1942    
Posselt Zdeněk   1933    
Poš Jan   5. 4. 1920    
Pošmourný Josef   8. 3. 1910    
Potužáková Reitingerová Jana   22. 6. 1942    
Poulík Josef   6. 8. 1910    
Poustová Anna   13. 3. 1940    
Povolný František   22. 6. 1914    
Prahl Roman   30. 5. 1949    
Pražák Vilém   3. 3. 1889    
Pražáková Běla   22. 9. 1927    
Preisner Rio   13. 11. 1925    
Preiss Pavel   21. 5. 1926    
Profous Antonín   2. 1. 1878    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházka Antonín   13. 1. 1908    
Procházka Arnošt   15. 11. 1869    
Procházka František   15. 1. 1861    
Procházka Jaroslav   14. 10. 1945    
Procházka Jiří   11. 12. 1919    
Procházka Lubomír   9. 2. 1956    
Procházka Miroslav   12. 6. 1942    
Procházka Vladimír   29. 7. 1952    
Procházková Lenka   24. 3. 1951    
Procházková Michaela   1950    
Procházková Veronika   1960    
Prokšová Jarmila   12. 7. 1900    
Prouza Josef   23. 4. 1921    
Provazník Jaroslav   1949    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Pruner Josef   7. 10. 1902    
Průšek Jaroslav   14. 9. 1906    
Přibáň Jiří   25. 8. 1967    
Přibyl Miroslav   23. 2. 1945    
Přibyl Petr   8. 4. 1967    
Přibyl Stanislav   16. 11. 1971    
Příhoda Stanislav   19. 11. 1936    
Přikryl Richard   9. 5. 1906    
Příleský Ivo   29. 2. 1928    
Ptáčková Jindřiška   13. 2. 1943    
Pučalík Marek   11. 7. 1976    
Pučerová Marie        
Puchmajer Antonín   7. 1. 1769    
Pujmanová Olga   18. 2. 1928    
Purkrábková Noemi        
Purkyně Cyril   27. 7. 1862    
Putna Martin   30. 5. 1968    
Pýcha Čeněk   1989    
Quis Ladislav   7. 2. 1846    
Racek Ilja   10. 4. 1950    
Racek Michal   13. 6. 1925    
Racek Miloslav   12. 12. 1925    
Rada Miroslav   23. 2. 1926    
Radimecký Martin   25. 7. 1963    
Radok Alfréd   17. 12. 1914    
Rachlík František   16. 9. 1904    
Raimanová Ivona   12. 10. 1956    
Rajdl Pavel   21. 10. 1942    
Rajlich Claudia   12. 7. 1977    
Rak Jan Matěj   28. 5. 1977    
Rambousek Jiří   26. 12. 1927    
Rambousková Zuzana        
Rasmussenová Nelly   18. 2. 1947    
Rathouský Jiří   20. 4. 1924    
Reidlová Marie   25. 12. 1910    
Rejchrt Pavel   20. 4. 1942    
Rejchrtová Noemi   1. 11. 1940    
Rejsa z Kolkovic Jan   16. 9. 1886    
Rektoris Ladislav   1. 10. 1929    
Remeš Vladimír   14. 2. 1932    
Remešová Anna   3. 10. 1990    
Remsa František   26. 7. 1900    
Renč Václav   28. 11. 1911    
Rendek Jan   23. 6. 1973    
Resl Michal   4. 2. 1953    
Retter Karel   12. 4. 1928    
Rezek Petr   9. 1. 1948    
Rezler Aleš   24. 8. 1964    
Režný Pavel   25. 7. 1927    
Richter Oldrich   1940    
Richter Václav   30. 8. 1900    
Ročňáková Hana   20. 8. 1954    
Roháček Jiří   21. 7. 1962    
Rohanová Dagmar   17. 11. 1951    
Röhr Jan   3. 12. 1692    
Rokyta Hugo   24. 11. 1912    
Ropková Barbora   27. 8. 1985    
Roškot Kamil   29. 4. 1885    
Roubíčková Hana        
Roubínek Zdeněk   24. 1. 1958    
Rouček Rudolf   20. 8. 1941    
Rous Jan   16. 2. 1943    
Rous Jan (Janek)   19. 9. 1981    
Royt Jan   20. 4. 1955    
Rozkopal Zdeněk   2. 10. 1924    
Rubáš Luděk   16. 7. 1953    
Rubášová Veronika   18. 2. 1993    
Rubeš František   16. 1. 1814    
Rubín Josef   12. 6. 1926    
Ruda Vladimír   1. 9. 1922    
Rudolfová Věra   28. 11. 1942    
Růmanovec Michael   29. 12. 1898    
Rupeš Ivan   1963    
Rusinský Milan   10. 2. 1909    
Rutte Miroslav   10. 7. 1889    
Růzhová Barbora        
Růžek Karel   5. 3. 1925    
Ružiczka Karel   12. 3. 1894    
Růžička Jiří   2. 2. 1978    
Růžička Jiří   20. 1. 1926    
Růžičková Alice   10. 6. 1966    
Růžičková Petra   4. 10. 1963    
Ryantová Marie   3. 8. 1964    
Rybička Tomáš   8. 12. 1953    
Rychetský Lukáš        
Rychman Ladislav   9. 10. 1922    
Rykr Zdenek   26. 10. 1900    
Ryneš Václav   22. 6. 1909    
Rys Jiří   1963    
Rys Vladimír   30. 9. 1928    
Ryšavý Josef        
Ryvolová Karla   27. 5. 1940    
Rywiková Bohdana   3. 4. 1952    
Řádová Elen   9. 6. 1963    
Řeháková Naďa   7. 4. 1945    
Řeřucha Vladimír   25. 4. 1920    
Řezníček Ladislav   28. 11. 1931    
Řičánková Alena        
Řídký Josef   1986    
Říha Cyril   5. 11. 1975    
Říha František   16. 9. 1910    
Říhová Klára        
Říhová Lya   26. 2. 1928    
Sainer Ilja   15. 10. 1947    
Sajvera Bohuslav   27. 4. 1934    
Sak Robert   1933    
Sakař Josef   24. 4. 1870    
Salamanczuk Jiří   2. 5. 1929    
Sallač Vilém   25. 3. 1852    
Salzmann Richard   10. 5. 1929    
Samec Jan   18. 11. 1955    
Samšiňák Jan   13. 2. 1957    
Saňa Bedřich   2. 11. 1901    
Sandholzová Pavla   27. 1. 1913    
Saudek Vojtěch   11. 2. 1951    
Savický Nikolaj   15. 3. 1962    
Saxl Miloš   11. 5. 1921    
Seberová Ester   1953    
Sedláček August   28. 8. 1843    
Sedláček Bohumil   29. 5. 1931    
Sedláček Zbyněk   20. 6. 1966    
Sedláček Zbyněk   17. 7. 1948    
Sedlák Pavel   1977    
Sedláková Linda   1978    
Sedláková Valterová Radomíra   25. 8. 1950    
Segeth (Seget) Karel   2. 4. 1915    
Seidl Karel   24. 9. 1927    
Seifert Ondřej   8. 11. 1957    
Seifertová Korecká Hana   12. 5. 1934    
Sejček Zdeněk   2. 12. 1926    
Sejkot Roman   30. 10. 1963    
Sekyra Josef   24. 2. 1928    
Sekyrka Tomáš   24. 2. 1966    
Selner Martin   15. 4. 1984    
Selucký Oldřich   31. 12. 1955    
Semrád Marek        
Serranová Mariana   10. 3. 1976    
Severová Jitka   7. 7. 1943    
Schellberger Gefried   1. 3. 1918    
Scherl Adolf   18. 8. 1925    
Scheufler Vladimír   17. 4. 1922    
Scheuflerová Regina   22. 10. 1942    
Scheybal Josef   31. 12. 1928    
Schmid Vladimír   28. 10. 1920    
Schönfeld Antonín   31. 3. 1869    
Schovánková Ludmila   9. 11. 1964    
Schulmeisterová Dita        
Schulz Ferdinand   17. 1. 1835    
Schulz Milan   6. 4. 1930    
Schůtová Jitka   8. 2. 1960    
Schwarzenberg Karel   5. 7. 1911    
Sichrovská Monika   6. 7. 1963    
Singer Michal   22. 3. 1959    
Sirovátka Štěpán   1982    
Skácelík František   25. 11. 1873    
Skala Martina   25. 3. 1958    
Skalák Filip   5. 12. 1972    
Skalická Vlasta   23. 8. 1951    
Skálová Vanda   4. 6. 1969    
Skarolková Stuchlíková Eva   26. 11. 1957    
Sklenář Karel   8. 7. 1938    
Skolka Jan   20. 7. 1931    
Skopalová Eva   1991    
Skoumal Aloys   19. 6. 1904    
Sládek Jan   21. 2. 1909    
Sládek Jan   1917    
Sládek Jaroslav   26. 3. 1926    
Sládek Miroslav   30. 1. 1917    
Sládková Hana   30. 10. 1981    
Sláma Bojenický František   16. 5. 1792    
Slámová Eliška   1987    
Slapnička Zdeněk   1935    
Slavický Stanislav   21. 11. 1944    
Slavíček Petr   19. 5. 1976    
Slavík Ivan   23. 1. 1920    
Slavík Jan   25. 3. 1885    
Slavík Jaroslav   30. 4. 1920    
Slavík Michael   30. 7. 1955    
Slavík Otakar   18. 12. 1931    
Slavíková Kateřina   28. 6. 1946    
Slivka Martin   1. 11. 1929    
Slíž František   4. 11. 1899    
Sloup Stanislav   4. 1. 1938    
Slovák Jan   18. 12. 1957    
Slušná Kateřina   1977    
Smažil Antonín   22. 11. 1923    
Smejtek Lubor   2. 2. 1957    
Smetana Jan   3. 10. 1918    
Smetana Jan   31. 3. 1940    
Smetana Matěj   24. 7. 1980    
Smetana Zdeněk   26. 7. 1925    
Smolík Jan   14. 3. 1965    
Smolík Milan   19. 2. 1926    
Smolíková Klára   8. 3. 1974    
Smolíková Marta   17. 4. 1965    
Smrčková Ludvika   23. 2. 1903    
Smrkovský Miloslav   29. 8. 1926    
Smutný Oldřich   17. 6. 1925    
Sobotová Jarmila   26. 1. 1946    
Sodomka Adam        
Sokol Jan   25. 5. 1904    
Soldan Fedor   9. 12. 1903    
Someš Jaroslav   21. 6. 1941    
Sommer Otakar   7. 6. 1885    
Součková Milada   24. 1. 1899    
Součková Taťána   31. 12. 1952    
Soukupová Klára   1987    
Soukupová Věra   28. 12. 1927    
Spencerová Tereza   3. 1. 1965    
Spilka Josef   7. 3. 1899    
Spurný Jan   18. 12. 1909    
Srba Bořivoj   19. 11. 1931    
Srp Karel   20. 2. 1958    
Sršeň Lubomír   12. 12. 1949    
Stahl Matěj        
Staněk Jiří   28. 7. 1948    
Staněk Oldřich   29. 3. 1914    
Staněk Václav   16. 7. 1907    
Staňková Jitka   10. 4. 1924    
Stankovič Andrej   22. 6. 1940    
Stárková Kučerová Anna   14. 1. 1990    
Starý Milan   29. 5. 1970    
Staša Marek   11. 5. 1967    
Stašek Antal   22. 7. 1843    
Stecker Antonín   19. 5. 1855    
Stefan Oldřich   4. 12. 1900    
Stehli Iren   3. 7. 1953    
Stehlík František   30. 11. 1922    
Stehlík Karel   16. 10. 1919    
Stehlík Michal   13. 4. 1976    
Stehlíková Blanka   26. 8. 1933    
Stehlíková Dana   10. 8. 1954    
Stehlíková Eva   1. 2. 1941    
Stehlíková Olga   31. 3. 1977    
Stěhule Josef   5. 5. 1882    
Stein Štěpánka   1976    
Steinbach Karel   8. 6. 1894    
Stejskal Jakub   1982    
Stejskal Jiří   22. 9. 1932    
Stejskal Karel   20. 1. 1931    
Steklač Vojtěch   21. 10. 1945    
Stern Jan   10. 9. 1977    
Sternberg Adolf   1627    
Stibral Karel   26. 3. 1971    
Stingl Miloslav   19. 12. 1930    
Stočes Bohuslav   20. 8. 1890    
Stoilov Viktor   27. 3. 1961    
Stoklas Eugen   11. 11. 1882    
Stölting Eliška   1944    
Storchová Lucie   1979    
Straka Jiří   1967    
Straková Lucie        
Stránělová Jitka   17. 1. 1974    
Stránský Matěj   9. 5. 1979    
Stránský Pavel   1. 1583    
Stránský Vilém   19. 3. 1950    
Strejček Ferdinand   27. 4. 1878    
Strnad Jaroslav   3. 8. 1918    
Strnadel Josef   23. 2. 1912    
Strnadlová Anna   1994    
Strohsová Eva   13. 8. 1928    
Stropnický Matěj   1983    
Struska Vladimír   26. 3. 1925    
Střída Miroslav   11. 9. 1923    
Stříteský František   9. 12. 1912    
Studený František   2. 7. 1911    
Stuchlá Vladimíra   22. 2. 1953    
Stuchlík Constantin   21. 7. 1877    
Stuchlík Zdeněk   19. 8. 1950    
Stukbauer Luděk   7. 3. 1954    
Stupak Evgeniia        
Stýblo Jiří   15. 2. 1979    
Suchan Jan   12. 10. 1910    
Suchánek Vladimír   12. 2. 1933    
Suchevič Sáva   27. 11. 1920    
Suchomel Bohumír   8. 11. 1914    
Suchomel Filip   9. 2. 1966    
Suchoradský Oldřich   11. 10. 1917    
Suchý Lothar   6. 5. 1873    
Suk Jan   14. 7. 1951    
Sukupová Alena   4. 8. 1939    
Sum Antonín   31. 1. 1919    
Sündermannová Zita   3. 1. 1979    
Sus Oleg   9. 9. 1924    
Suša Oleg   1947    
Sutnar Ladislav   9. 11. 1897    
Sůva Josef   21. 10. 1934    
Svárovský Petr   15. 12. 1962    
Svátková Lucie        
Svatoňová Kateřina   1978    
Svatoš Bedřich   7. 7. 1908    
Svěrák Šimon        
Světlíková Adriana   23. 3. 1977    
Sviták Ivan   10. 10. 1925    
Svoboda Aleš   10. 2. 1956    
Svoboda Bedřich   3. 3. 1883    
Svoboda Jan   21. 6. 1955    
Svoboda Jaromír   1. 4. 1917    
Svoboda Jaroslav   9. 2. 1938    
Svoboda Jiří   6. 12. 1924    
Svoboda Karel   17. 7. 1888    
Svoboda Karel   18. 12. 1896    
Svobodová Alberta        
Svobodová Jarmila   19. 4. 1943    
Svobodová Jitřenka   4. 12. 1932    
Svobodová Plačková Anna   18. 6. 1981    
Svrčina Emil   1913    
Swinkels Michaela (Milada)   23. 4. 1945    
Sýkora Petr        
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Sýkorová Helena   25. 2. 1934    
Sýkorová Lenka   16. 6. 1957    
Sýkorová Lenka   15. 12. 1977    
Syková Eva   24. 7. 1944    
Synek Lubomír   18. 4. 1949    
Syřišťová Eva   7. 11. 1928    
Šafařík Eduard   19. 5. 1928    
Šafářová Decharme Barbara   21. 11. 1972    
Šafr Jaroslav        
Šalanský František   23. 8. 1933    
Šalda František   22. 12. 1867    
Šámal Jindřich   10. 7. 1902    
Šamánková Eva   19. 5. 1923    
Šamšula Pavel   19. 1. 1943    
Šanda Radek        
Šárová Jarmila   5. 2. 1950    
Šárovcová Martina   1979    
Šarše Vojtěch   28. 3. 1989    
Šauli Petra   19. 6. 1972    
Šavel Vladimír   8. 11. 1949    
Šavrda Jaromír   25. 5. 1933    
Šebesta Václav   19. 2. 1881    
Šedivý Jaroslav   12. 11. 1929    
Šedivý Vladimír   10. 4. 1916    
Šedý Václav   10. 4. 1916    
Šefrna Pavel        
Šejn Miloš   10. 8. 1947    
Šelbický Milan   12. 5. 1932    
Šerberová Alžběta   23. 8. 1946    
Šeřík Zdeněk   21. 9. 1919    
Šetlík Jiří   2. 4. 1929    
Ševců Eva   16. 8. 1951    
Ševčík Jan        
Ševčík Jiří   13. 3. 1940    
Ševčík Miloš   1973    
Ševčíková Barbora        
Ševčíková Jana   13. 4. 1941    
Ševčíková Musilová Viktorie   30. 11. 1920    
Šich Stanislav   14. 1. 1928    
Šik Jiří   16. 4. 1930    
Šil Josef   15. 10. 1850    
Šilha Antonín   31. 5. 1885    
Šilpochová Michaela        
Šimáčková Marešová Sylva   24. 6. 1933    
Šimčíková Alena   12. 7. 1954    
Šimek David   1946    
Šimek František   11. 1. 1923    
Šimek Jaroslav   21. 3. 1920    
Šimková Gabriela   14. 2. 1951    
Šimková Halina        
Šimková Jarmila   12. 10. 1926    
Šimkůj Jaromír   2. 5. 1955    
Šimon Jaroslav   3. 6. 1951    
Šimůnek Pavel   27. 11. 1971    
Šindelář Dušan   23. 3. 1927    
Šindelková Dufková Mariana        
Šindler Miloslav   4. 5. 1943    
Šíp Jaromír   18. 10. 1918    
Škampa Alois   30. 5. 1861    
Škapa Michal Tron   4. 5. 1978    
Škoch Jiří   24. 4. 1938    
Škubová Jarmila   7. 5. 1951    
Škutina Vladimír   16. 1. 1931    
Škvára Jan   12. 8. 1933    
Škvor Jiří   1974    
Škvorecký Josef   27. 9. 1924    
Škvorová Lenka   1980    
Šlapáková Alena   9. 12. 1941    
Šlaufová Kateřina        
Šlenger Karel   5. 4. 1903    
Šlitr Jiří   15. 2. 1924    
Šmejkal Václav   2. 6. 1909    
Šmejkalová Adriana        
Šmíd Jan   20. 2. 1979    
Šmíd Miloslav   17. 1. 1923    
Šmilauer Tom (Tomáš)   1983    
Šmilovský Alois   24. 1. 1837    
Šmrha Karel   26. 1. 1900    
Šnajdrová Anna   1887    
Šnellerová Tereza   1988    
Šnobl Jan   14. 5. 1920    
Šofar Jakub   7. 3. 1958    
Šolc Václav   23. 12. 1838    
Šolc (J.S.) Jaroslav   10. 2. 1953    
Šormová Eva   30. 5. 1944    
Šotola Jiří   28. 5. 1924    
Šourek Karel   28. 7. 1909    
Špaček Viktor   14. 5. 1976    
Špaček Vladimír   20. 1. 1945    
Špálová Eliška        
Špálová Machková Helena   4. 3. 1927    
Španiel Bohumír   25. 10. 1925    
Špína Michal   1985    
Špirhanzl Radslav   2. 12. 1943    
Špoula Stanislav   2. 5. 1951    
Špůrek Milan   22. 5. 1938    
Šrámek Petr        
Šrámek Václav   14. 3. 1937    
Šroněk Michal   8. 7. 1952    
Šrut Pavel   3. 4. 1940    
Šrůtek Václav   17. 11. 1912    
Štajnochr Vítězslav   15. 4. 1945    
Šťastný Alfons   19. 4. 1831    
Šteffel Josef   2. 1. 1928    
Štech Václav Vilém   31. 3. 1885    
Štěch Adam   17. 6. 1986    
Štembera Otakar   8. 9. 1914    
Štembera Petr   21. 1. 1945    
Štencel Lubomír   20. 3. 1923    
Štěpán Petr   14. 5. 1955    
Štěpánek Jakub   3. 5. 1982    
Štěpánek Jan   1983    
Štěpánek Pavel   8. 1. 1942    
Štěpánek Zdeněk   3. 7. 1934    
Štěpánková Marie   14. 8. 1946    
Štěpánová Irena   8. 5. 1948    
Štěrbová Jana   3. 3. 1969    
Štern Jan   1. 11. 1924    
Štíbr Jan   25. 9. 1950    
Štika Karel   27. 1. 1898    
Štiková Eva   21. 4. 1927    
Štindl Karel   17. 3. 1938    
Štogr Jakub   2. 5. 1981    
Štogrová Doležalová Jarmila   13. 1. 1956    
Štochlová Helena   28. 1. 1949    
Štojdl Filip   1. 9. 1975    
Štolba Josef   3. 5. 1846    
Štolbová Franková Renata   2. 6. 1958    
Štor Jiří   15. 4. 1952    
Štorkán Rudolf   15. 9. 1946    
Štorkánová Soňa   1946    
Štrauss Tomáš   4. 4. 1931    
Štroblová Kateřina   1984    
Štulc Josef   4. 3. 1944    
Šubert František   27. 3. 1849    
Šubertová Jiřina   3. 3. 1949    
Šubrt Emil   20. 2. 1893    
Šulc Alan   2. 12. 1909    
Šulc Jan   10. 2. 1953    
Šulc Pavel   4. 8. 1932    
Šumbera Stanislav   1950    
Šváb Ludvík   20. 7. 1924    
Švamberk Gustav   2. 8. 1880    
Švancarová Dana   23. 2. 1951    
Švéda Josef   1982    
Švejda Josef   1990    
Švelch Jaroslav   1981    
Švestka Jiří   22. 4. 1955    
Tabery Karel   8. 4. 1951    
Táborský František   15. 1. 1858    
Táborský Ondřej   1981    
Tamchyna Petr   23. 11. 1943    
Taragel Dušan   29. 9. 1961    
Tauberová Monika   1968    
Těhník Lubor   12. 12. 1926    
Teige Karel   13. 12. 1900    
Tejnil Eduard   1. 3. 1901    
Teplá Hana   10. 3. 1958    
Terlecký Nikolaj   13. 9. 1903    
Tesař Antonín   1983    
Tesař Milan   15. 9. 1964    
Těsnohlídek Rudolf   7. 6. 1882    
Tetiva Vlastimil   15. 11. 1951    
Theer Otakar (Otokar)   16. 2. 1880    
Theinhardt Markéta   6. 7. 1954    
Thér Josef   8. 7. 1929    
Thoma Zdeněk   2. 9. 1938    
Thon Karel   2. 12. 1879    
Tiagusheva Tatiana        
Tichý Rudolf   7. 4. 1900    
Tikal Oldřich   25. 8. 1926    
Tille Antonín   29. 11. 1835    
Tille Václav   16. 2. 1867    
Tilschová Anna   11. 11. 1873    
Tinková Daniela   18. 11. 1973    
Tischler Luděk   24. 3. 1931    
Tmějová Kateřina   2. 11. 1976    
Todorovová Jiřina   26. 6. 1954    
Toman Jan   22. 2. 1937    
Toman Jindřich   25. 12. 1944    
Toman Karel   25. 2. 1877    
Toman Prokop   31. 8. 1902    
Tomas Jindřich   23. 5. 1927    
Tomáš Eduard   1908    
Tomášek Jiří   21. 9. 1951    
Tomášková Alice   1977    
Tomek Jiří   15. 7. 1954    
Tomek Miroslav   1984    
Tomeš Jan   20. 9. 1913    
Tomeš Josef   18. 1. 1954    
Tomíček David   1980    
Tomin Julius   2. 12. 1938    
Tominová Zdena   7. 2. 1941    
Tomšej Josef        
Tondl Karel   2. 7. 1893    
Topiař Jaroslav   23. 9. 1923    
Topinka Miloslav   4. 7. 1945    
Topol Josef   1. 4. 1935    
Topolová Barbara   6. 11. 1964    
Toroň Jiří   23. 1. 1924    
Tošner Michal        
Tošovský Miloš   1955    
Tourková Kateřina        
Trávničková Markéta   1967    
Trčková (Trčka) Jitka   4. 6. 1945    
Trebichavský Ilja   22. 5. 1942    
Trefný Ivan        
Trefulka Jan   15. 5. 1929    
Treybal Zdenek   29. 11. 1915    
Trinkewitz Karel   23. 8. 1931    
Trojan Raul   5. 12. 1922    
Trpišovská Michaela        
Truhlařík Rudolf   18. 2. 1929    
Truksa Miroslav (Mirek)   21. 7. 1918    
Truneček Tomáš   27. 3. 1955    
Trýb Antonín   7. 3. 1884    
Třeštík Dušan   1. 8. 1933    
Tříska Karel   11. 7. 1904    
Tříška Josef   16. 3. 1885    
Tschakert Petr   8. 6. 1968    
Tučná Dagmar   4. 3. 1920    
Tučná Lucie   9. 12. 1952    
Tučný Jan   1946    
Tučný Petr   26. 6. 1920    
Tůma Martin   13. 4. 1946    
Tůma Petr   2. 2. 1968    
Tůmová Sandra   1980    
Ťupa Bedřich   6. 3. 1915    
Tupý Zdeněk   1. 1. 1926    
Turbák Michal        
Turecký Petr   6. 10. 1974    
Tureček Pavel   28. 5. 1902    
Turek Jaroslav   16. 2. 1925    
Turek Rudolf   20. 6. 1910    
Turková Ivana        
Turková Kateřina        
Tvrzický Josef   23. 12. 1884    
Tvrzníková Libuše   23. 11. 1953    
Tyč Miroslav   6. 8. 1976    
Typlt Jaromír   25. 7. 1973    
Uden H.   5. 10. 1847    
Uhde Milan   28. 7. 1936    
Uher Jindřich   9. 10. 1932    
Uhlík Karel   1. 9. 1925    
Ulč Ota   16. 3. 1930    
Ulrich Antonín   6. 5. 1913    
Ulrych Petr   31. 5. 1965    
Ulver Stanislav   15. 7. 1946    
Ungár Jan   4. 5. 1946    
Urban Bohumil   20. 12. 1903    
Urban Jiří   9. 4. 1942    
Urban Miloš   4. 10. 1967    
Urban Otto   9. 2. 1967    
Urban Vít   1943    
Urbánek Ladislav   20. 10. 1901    
Urbanová Zdeňka        
Urbanová Santholzerová Antonie   6. 10. 1903    
Urgošíková Blažena   18. 10. 1935    
Urzidil Johannes   3. 2. 1896    
Uždil Jaromír   22. 2. 1915    
Vacek Oskar   30. 11. 1908    
Vacková Růžena   23. 4. 1901    
Vaclík Vladimír   10. 1. 1925    
Vaculík Karol   11. 1. 1921    
Vadlejchová Ivana   20. 2. 1944    
Vaďura Petr   31. 10. 1953    
Váchová Petra   1980    
Vais František   2. 1. 1934    
Valenta Miroslav   22. 6. 1912    
Válka Lukáš   24. 10. 1985    
Válková Eva   19. 4. 1953    
Válová Karolina   1979    
Valtrová Marie   8. 9. 1949    
Váňa Radek   17. 10. 1974    
Váňa Radek   18. 7. 1966    
Vanča Jaroslav   6. 7. 1958    
Vančát Jaroslav   27. 2. 1949    
Vančátová Anna   10. 2. 1949    
Vančura Jindřich   31. 8. 1855    
Vaněčková Markéta        
Vaněk Václav   14. 8. 1922    
Vaníček Bedřich   30. 5. 1885    
Vaníček Michal        
Vaniš Leo   12. 5. 1979    
Vanišová Helena   27. 10. 1951    
Váňová Martina        
Vápeník Rudolf   6. 2. 1911    
Vápenková Eva   20. 11. 1979    
Vargová Petra   19. 3. 1973    
Vařeka Josef   5. 7. 1927    
Vařeka Pavel   17. 7. 1967    
Váša Josef   19. 4. 1945    
Váša Ondřej   29. 4. 1979    
Vašák Čestmír   31. 12. 1924    
Vašata Karel   26. 9. 1915    
Vašíček Aleš   1980    
Vašíček Zdeněk   20. 5. 1933    
Vaverová Martina        
Vávra Jindřich   1928    
Vavrejn Bohuslav   6. 1. 1925    
Vávrová Klára   23. 1. 1973    
Vávrová Věra   16. 2. 1928    
Veber Jan   8. 5. 1888    
Veinbender Kristina        
Veit Milouš   17. 3. 1950    
Vejvoda Jiří   27. 3. 1951    
Vejvoda Marek Jaroslav   13. 9. 1940    
Vele Ladislav   24. 4. 1906    
Velebná Barbora   28. 3. 1960    
Velemanová Věra   6. 4. 1965    
Velfl Josef   30. 6. 1956    
Velkoborský Petr   21. 6. 1938    
Velová Blanka   2. 4. 1941    
Veltruský Jiří   5. 6. 1919    
Vencl Slavomil   18. 10. 1936    
Vencovský František   12. 1. 1923    
Venda Vladimír   24. 6. 1952    
Vendlová Libuše   3. 4. 1978    
Venera Jiří   21. 7. 1925    
Venera Zdeněk   1965    
Vepřek Vladimír   20. 5. 1946    
Verner Miroslav   31. 10. 1941    
Veselá Eva   28. 12. 1963    
Veselá Jana   27. 9. 1956    
Veselka Martin   1987    
Veselý Dalibor   19. 6. 1934    
Veselý František   18. 3. 1862    
Veselý Jindřich   15. 7. 1885    
Veselý Jiří   24. 5. 1913    
Veselý Richard   8. 3. 1880    
Vetterová Klára        
Vidová Žáčková Janka   3. 9. 1963    
Viewegh Michal   31. 3. 1962    
Vícha Oldřich   20. 5. 1942    
Vicherková Veronika   19. 3. 1981    
Viktora Viktor   20. 1. 1942    
Vild Tomáš   18. 5. 1971    
Vilímková Milada   26. 12. 1921    
Vinařová Milena   11. 5. 1939    
Vinglerová Markéta   1977    
Vinopal Jiří   1978    
Vinopalová Vodáková Daniela   16. 12. 1928    
Vinter Vlastimil   29. 1. 1921    
Virtová Tereza        
Vitáček Jan   1929    
Vítek Miloš   20. 12. 1919    
Vítek Zdeněk   1. 7. 1920    
Vitík Alois   25. 7. 1910    
Vladislav Jan   15. 1. 1923    
Vlach Ivo   29. 6. 1907    
Vlasák Bohumil   31. 5. 1871    
Vlasák Jaroslav   11. 11. 1951    
Vlasatý Vladimír   1940    
Vlček Emanuel   1. 3. 1925    
Vlček Jaroslav   22. 1. 1860    
Vlček Josef   8. 12. 1880    
Vlček Karel   25. 4. 1945    
Vlček Martin   1985    
Vlček Pavel   18. 6. 1948    
Vlček Tomáš   9. 1. 1941    
Vlk Jan   30. 11. 1960    
Vlk Miloslav   17. 5. 1932    
Vlnas Vít   1. 9. 1962    
Vobruba Milan   25. 9. 1934    
Vocelková Alena        
Vodák František   11. 8. 1941    
Vodák Jindřich   8. 11. 1867    
Vodák Václav   16. 8. 1914    
Vodička Felix   11. 4. 1909    
Vodičková Eva   3. 4. 1918    
Vodvárka Jiří   1931    
Vohnoutová Dubská Olga   22. 6. 1926    
Vohryzek Josef   17. 5. 1926    
Vojíř Vladimír   26. 2. 1946    
Vojtěchovský Miloš   15. 4. 1955    
Vojtíšek Jan   1978    
Vokáčová Věra   28. 4. 1930    
Vokolek Václav   1. 1. 1947    
Vokolek Vladimír   1. 1. 1913    
Vokolková Daniela   14. 10. 1944    
Volavka Vojtěch   17. 9. 1899    
Volavková Frankensteinová Hana   9. 5. 1904    
Volf Jaroslav   5. 10. 1924    
Volf Petr   13. 10. 1965    
Volicerová Anna   29. 3. 1912    
Volvovič Josef   5. 1. 1951    
Vomáčková Voskovcová Klára   2. 4. 1977    
Vondra Vladimír   6. 6. 1930    
Vondráček Dominik        
Vondráček Jan   25. 1. 1882    
Vondráček Radim   21. 1. 1963    
Vondráčková Květoslava        
Vondrák Matouš   3. 1. 1943    
Vondrouš Dobroslav   21. 11. 1920    
Vondrovicová Kateřina   26. 5. 1952    
Vondruška Vlastimil   9. 5. 1955    
Vondrušková Alena   3. 6. 1955    
Vondřejcová Alena   24. 7. 1952    
Vopat František   11. 2. 1908    
Vopavová Vlasta   19. 9. 1925    
Vopršal Willy   28. 9. 1914    
Voralová Drahoslava   29. 3. 1948    
Vosátka Mirko   27. 11. 1911    
Voseček Jan   29. 11. 1919    
Voskovec Prokop   21. 1. 1942    
Votoček Otakar   11. 10. 1921    
Votočková Joachimová Jiřina   7. 8. 1907    
Votroubek Jakub        
Votrubec Ctibor   8. 6. 1925    
Votýpka Jan   14. 1. 1938    
Vovkanič Vladislav (Vlado)   1960    
Vraná Ivana   12. 12. 1928    
Vraná Kristýna   1989    
Vrána Otakar   18. 12. 1915    
Vránek Vilém   20. 9. 1947    
Vrbová Alena   3. 10. 1919    
Vrbová Eliška   1984    
Vrtělová Jana   11. 4. 1953    
Všetečková Zuzana   20. 12. 1949    
Vtelenský Jan   22. 5. 1909    
Vycpálek Ladislav   23. 1. 1882    
Vydra Jindřich   15. 8. 1930    
Vydra Jozef   6. 2. 1884    
Vymazal Jiří   1. 4. 1937    
Vyskočil Ivan   27. 4. 1929    
Vysloužilová Veronika        
Wackermann Jiří   14. 3. 1955    
Wagner Radan   31. 8. 1958    
Wagner Václav   7. 11. 1894    
Wagner Vladimír   27. 1. 1900    
Wagnerová Eva   3. 7. 1933    
Wallenfels Dominik   28. 11. 1932    
Walló Karel   27. 6. 1914    
Walter Václav   13. 12. 1859    
Weigel Jaroslav   2. 1. 1931    
Weigel Stanislav   15. 2. 1927    
Weil Jiří   6. 8. 1900    
Weinberger Jiří   2. 7. 1946    
Weinfurter Antonín   22. 3. 1932    
Weissová Lenka   7. 10. 1944    
Wenig Arnošt   10. 9. 1883    
Wenig Jan   15. 8. 1910    
Wenigová Marie   25. 9. 1943    
Werich Jan   6. 2. 1905    
Wienerová Kuchtová Jana   3. 4. 1953    
Willingová Klára        
Winklerová Dagmar   6. 11. 1984    
Winter Tomáš   16. 8. 1974    
Winter Zikmund   27. 12. 1846    
Winter Neprakta Jiří   12. 7. 1924    
Wiškovský Eugen   20. 9. 1888    
Wíšo Jaromír   11. 1. 1909    
Wittlich Petr   23. 5. 1932    
Wittlichová Theodora        
Wohlmuth Radek   24. 8. 1967    
Wolfová Eva   27. 8. 1948    
Wollner Jan   31. 1. 1986    
Yordanova Viktoriya        
Zábranský David   3. 3. 1977    
Zahradníček Jan   17. 1. 1905    
Zahradník Dobromil   11. 6. 1925    
Zahradník Pavel   22. 10. 1951    
Zachař Michael   9. 6. 1965    
Zajíček Tom   25. 8. 1948    
Zákoucký Ladislav   3. 5. 1916    
Zákrejs Vladimír   31. 7. 1880    
Zamarovský Petr   5. 12. 1952    
Zapletal Florian   10. 6. 1884    
Zapletal Jaroslav   16. 9. 1937    
Zapletal Tomáš   9. 9. 1980    
Zapletalová Veronika   27. 6. 1971    
Závada Vilém   22. 5. 1905    
Zavadil Bedřich   9. 12. 1877    
Zavadil Jaroslav   29. 11. 1908    
Zavadil Vít   9. 1. 1953    
Závodský Artur   19. 12. 1912    
Zavřel František   8. 7. 1878    
Zdeněk Mirko   7. 7. 1924    
Zedník Jan   1953    
Zelenka Jan   5. 12. 1923    
Zelenka Jaroslav   13. 11. 1925    
Zenkl Michal   30. 1. 1955    
Zenklová Iveta        
Zeyer Julius   26. 4. 1841    
Zindelová Miluše   12. 1. 1950    
Zíta Josef   24. 10. 1859    
Zizler Jiří   16. 7. 1963    
Zizler Václav   8. 3. 1943    
Zlamal Josef   7. 12. 1983    
Zpěvák František   22. 7. 1884    
Zubov Vladimír   29. 2. 1956    
Zumr Josef   19. 3. 1928    
Žába Zbyněk   19. 6. 1917    
Žáček Miloslav   5. 11. 1946    
Žáček Václav   20. 9. 1905    
Žák Ivan   4. 9. 1943    
Žákavec František   23. 2. 1878    
Žán Valentová Klára   19. 1. 1984    
Žáry Juraj   13. 3. 1951    
Živný Jan   26. 3. 1946    
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904    
Župan František   23. 1. 1858    

Univerzita Karlova

person   born
Babák Edward   8. 6. 1873    
Bartlová Milena   19. 1. 1958    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bidlo Jaroslav   17. 11. 1868    
Birnbaum Vojtěch   7. 1. 1877    
Bolzano Bernard   5. 10. 1781    
Bouda Cyril   14. 11. 1901    
Bulant Josef   26. 2. 1923    
Cibulka Josef   1. 7. 1886    
Cibulka Vladimír   17. 9. 1911    
Cigánek Jan   2. 3. 1930    
Čáda František   6. 4. 1865    
Čadík Jindřich   10. 3. 1891    
Černý V.        
Černý Václav   26. 3. 1905    
Dadejík Ondřej   18. 9. 1973    
Denkstein Vladimír   3. 2. 1906    
Drtina František   3. 10. 1861    
Dvořák Jaroslav Eduard   5. 6. 1946    
Endrys Květoslav   1. 3. 1907    
Fiedlerová D.        
Filip Jan   25. 12. 1900    
Filla Emil   3. 4. 1882    
Fischer Otokar   20. 5. 1883    
Fojtík Quido   30. 4. 1926    
Friedrich Gustav   4. 6. 1871    
Gebauer Jan   8. 10. 1838    
Goll Jaroslav   11. 7. 1846    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Herynek Pavel   1. 11. 1943    
Heyrovský Jaroslav   20. 12. 1890    
Hladký M.        
Hlaváček Ivan   28. 5. 1931    
Homolka Jaromír   16. 5. 1926    
Horyna Mojmír   23. 3. 1945    
Hostinský Otakar   2. 1. 1847    
Hrdina Miroslav   16. 8. 1932    
Hujer Oldřich   25. 11. 1880    
Hůla Zdenek   25. 2. 1948    
Hýsek Miloslav   15. 1. 1885    
Chaloupecký Václav   12. 5. 1882    
Chlup Otokar   30. 8. 1875    
Chotek Karel   12. 6. 1881    
Chytil Alois   21. 6. 1877    
Chytil Karel   18. 4. 1857    
Jedlička Rudolf   20. 2. 1869    
Jůzl Jan   25. 11. 1905    
Jůzl Miloš   20. 5. 1928    
Kádner Otakar   11. 5. 1870    
Kahuda František   3. 1. 1911    
Kaizl Josef   10. 6. 1854    
Kalousek Josef        
Kaplický Martin   1976    
Klimešová Judlová Marie   1. 3. 1952    
Konečný Dušan   7. 6. 1928    
Kovárna František   17. 9. 1905    
Kozák Jan   4. 8. 1888    
Král Josef   31. 10. 1882    
Krejčí František   21. 8. 1858    
Kropáček Jiří   27. 2. 1930    
Krybus Zdeněk   21. 8. 1923    
Kuchař Karel   14. 4. 1906    
Květ Jan   18. 5. 1896    
Kybal Antonín   25. 3. 1901    
Lábová Alena   28. 7. 1950    
Leitgeb Ladislav   30. 5. 1920    
Lexa František   5. 4. 1876    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Linhart Kamil   8. 1. 1920    
Loukota Josef   28. 6. 1879    
Machotka Otakar   29. 10. 1899    
Masaryk Tomáš   7. 3. 1850    
Matějček Antonín   31. 1. 1889    
Matějů Martin   22. 8. 1945    
Mencl Václav   16. 1. 1905    
Mendl Bedřich   29. 8. 1892    
Míčka Martin   6. 12. 1962    
Míčko Miroslav   26. 3. 1912    
Mukařovský Jan   11. 11. 1891    
Nejedlý Zdeněk   10. 2. 1878    
Neumann Jaromír   15. 8. 1924    
Niederle Lubor   20. 9. 1865    
Novák Mirko   3. 10. 1901    
Novotný Václav        
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Okuněv Nikolaj   5. 5. 1886    
Pastrnek František   4. 10. 1853    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Patočka Jan   1. 6. 1907    
Pečírka Jaromír   29. 7. 1891    
Pech Milan   9. 10. 1977    
Pekař Jan        
Pekař Josef   12. 4. 1870    
Pekař Josef        
Pešina Jaroslav   27. 4. 1912    
Plavec Josef   8. 3. 1905    
Polcar Miloslav   3. 2. 1947    
Polišenský Josef   16. 2. 1915    
Polívka Jiří   5. 3. 1858    
Pořízka Vincenc   9. 11. 1905    
Prokop Antonín        
Příhoda        
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Seibt Karel (Karl)   21. 3. 1735    
Sejpka Josef   23. 11. 1885    
Slánský Bohuslav   26. 1. 1900    
Smetana Jan   3. 10. 1918    
Smetánka Emil   14. 10. 1875    
Souček Karel   26. 9. 1915    
Sovák Pravoslav   30. 8. 1926    
Stloukal Karel   2. 11. 1887    
Stocký Albín   24. 2. 1876    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Studnička František   27. 6. 1836    
Svoboda Cyril   24. 11. 1956    
Sychra Antonín   9. 6. 1918    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šalda František   22. 12. 1867    
Šimák Josef   15. 8. 1870    
Šmíd Karel   23. 12. 1914    
Šusta Josef   19. 2. 1874    
Tille Václav   16. 2. 1867    
Tomek Václav   31. 5. 1818    
Vacková Růžena   23. 4. 1901    
Vlček J.        
Vlček Jan   13. 5. 1940    
Vojtíšek Václav   9. 8. 1883    
Volavka Vojtěch   17. 9. 1899    
Volek Jaroslav   15. 7. 1923    
Volkmann Wilhelm   1822    
Weigner Karel   10. 4. 1874    
Wittlich Petr   23. 5. 1932    
Zedníček František   5. 1. 1913    
Zedníček Pavel        
Zich Otakar   25. 3. 1879    
Zlatohlávek Martin   25. 4. 1945    
Zubatý Josef   20. 4. 1855    
Živec Václav   22. 3. 1893    

Univerzita Karlova

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1948   Divadelní epilog Otokara Fischera
  1948   Otokar Fischer - Germanista
  1948   Otokar Fischer - Slavista
  1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla
  1989   Kam za černokosteleckými kulturními a přírodními památkami
  2002   1. Předchůdci 20. století (do roku 1900)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)

Univerzita Karlova

person   born
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Juračková Arna   18. 5. 1951    
Latini Jiří   12. 8. 1952    
Lesařová Roubíčková Michaela   19. 4. 1949    
Lomová Ivana   22. 11. 1959    
Měřička Jan   15. 3. 1955    
Poláček Josef   27. 3. 1925    
Polcar Miloslav   3. 2. 1947    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Suška Čestmír   4. 1. 1952    
Šindelář Lumír   15. 1. 1925    
Štenclová Jitka   10. 12. 1952    

Univerzita Karlova

dílo
published   author, title (subtitle)
1969   Jungbauer Vítězslav, Pečeť University Karlovy