Bronislav Losenický

* 11. 12. 1933, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 5. 2006, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, Curator, Art Historian, art critic

 

signature: (bl)
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20001227322
VIAF: 67652841

Bronislav Losenický

Bronislav Losenický vystudoval Vyšší pedagogickou školu v Plzni a poté obor výtvarná výchova na FF UK v Praze, kde získal doktorát (1973). Od r. 1952 působil jako výtvarný pedagog na různých typech středních škol, působiště byl nucen měnit zčásti i v důsledku manipulací ze strany totalitního režimu. Po jeho pádu působil jako vysokoškolský učitel estetiky na Zpč. univerzitě v Plzni. Bronislav Losenický zasvětil pedagogické práci, vzdělání a výchově značnou část svého života – ještě ve druhé polovině devadesátých let, kdy již aktivně nevyučoval, inicioval a organizoval cyklus přednášek z dějin umění pro veřejnost v Zpč. galerii. Mimořádnou energii věnoval teoretické práci – jeho erudice a usilovná aktivita na tomto poli z něj učinila jednu z nejvýznamnějších osobností výtvarné kritiky a teoretické reflexe plzeňského regionu 2. pol. 20. st. Péči o regionální kulturu i kolegy výtvarníky, jimž otevíral bezpočet vernisáží pečlivě formulovaným úvodním slovem, musel nepochybně obětovat i čas, který by jinak věnoval vlastní tvorbě. Bronislav Losenický prošel po absolvování vlastního studia výtvarnými kurzy Jiřího Patery, od r. 1972 se účastnil kolektivních výstav.
Losenického tvorba je zasvěcena jednak přírodě, jednak současnému světu člověka. To prvé vnímá autor jako pozitivní svět emotivně prožívaného vitálního řádu, ve druhé oblasti diagnostikuje jako sociolog a psycholog samotu a patologickou degeneraci lidství v anonymní sebestředné sféře člověka odcizeného přirozenému světu. Tato dvojpólovost charakterizuje určitý étos autorovy vnímavosti a postojů. V oblasti přírodního světa hluboce čerpal z autentického prožitku krajiny a krajinných zákoutí, poznamenán silným přátelstvím s velkou postavou české krajinomalby Karlem Valtrem a vlivem jeho díla. V oblasti sociální tematiky se potemnělost jeho palety a výrazná úloha kresby snoubí s groteskností, někdy až obludnou karikaturou, jež manifestuje vyprázdněné, arogantní formy lidské bytosti v typech totalitního politika, úředníka apod. Témata lidské samoty a utrpení vyjadřuje Losenický s hlubokým vcítěním do bezpodmínečné osudovosti lidské individuality.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Bronislav Losenický

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Linhart Kamil, *1920
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Patera Jiří, *1924
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Bouda Cyril, *1901
???? - ????   Vyšší pedagogická škola, Plzeň (Plzeň-město), Wenig Jan, *1910

Bronislav Losenický

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Plzeňsko

Bronislav Losenický

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990

Bronislav Losenický

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/06   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1984/01/06 - 1984/01/20   Bronislav Losenický: Figurální motivy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/07/30 - 1987/09/06   Bronislav Losenický: Obrazy, Plasy (Plzeň-sever), Plasy (Plzeň-sever)
1990/07/19 - 1990/08/19   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1993/04/03 - 1993/05/23   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1993/12/07 - 1994/01/02   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1993/12/07 - 1994/01/02   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
1998/12/09 - 1999/01/09   Bronislav Losenický: Obrazy - v likvidaci, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2004/ 02/03 - 2004/03/07   Bronislav Losenický: Spojitosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/03 - 2004/03/07   Bronislav Losenický: Spojitosti, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/21 - 2009/02/14   Bronislav Losenický: S radostí, se smutkem, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/08/10 - 1982/08/22   Frauknecht, Patera, Tázler, Losenický, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
1988/03/24 - 1988/04/24   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1990/01/27 - 1990/02/04   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Lidový dům, Praha
1990/07/29 - 1990/09/14   Pocta Vincentovi. Výtvarníci Vincentu van Goghovi, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/18 - 2017/08/06   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství / The Two Banks of the River Léthé: The Message of Charon, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)

Bronislav Losenický

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Bronislav Losenický: Obrazy, Obvodní kulturní středisko Plzeň 3, Plzeň (Plzeň-město)
  1988   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Bronislav Losenický: Obrazy, Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1993   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Bronislav Losenický: Obrazy - v likvidaci
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1990   Pocta Vincentovi (Výtvarníci Vincent van Goghovi 1853 - 1890...1990), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Bilance 2003 (Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Bronislav Losenický: Figurální motivy
  1990   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
  1993   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti (- obrazů i světů, člověka, přírody a věcí), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Bronislav Losenický: S radostí, se smutkem, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Bronislav Losenický: Obrazy
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   PhDr. Bronislav Losenický (malíř a výtvarný teoretik), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2004   Seznam obrazů na výstavu B. Losenický - Spojitosti 2004 (Trigon Gallery)
  2004   Seznam obrazů na výstavu B. Losenický - Spojitosti 2004 (ZčG Plzeň, Pražská 13)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Bronislav Losenický

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Klíč k modernímu výtvarnému umění (Soubor textů z přednášek v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Bronislav Losenický

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Miroslav Zikmund: Obrazy / Plastiky
  1981   Jaroslav Kříž: Krajiny
  1985   M. Čelakovský: Obrazy, kresby, Radovan Rebstöck, Sušice (Klatovy)
  1986   Jaroslav Šindelář: Sochy
  1986   Miloslav Čech: Obrazy
  1988   Jiří Kovařík: Obrazy 1970 - 1987, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Dana Raunerová: Obrazy, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Milan Ďuriš
  1993   Jiří Kovařík, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1994   Jiří Patera: Výběr z díla, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Bronislav Losenický: Obrazy - v likvidaci
  1999   Jiří Patera: Návraty 1979-99
  1999   Karel Valter, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Jiří Trnka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Miroslava Nová: Kameny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Bronislav Losenický: Spojitosti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana (Výběr z díla Karla Valtra z plzeňských zbírek), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Alena Burešová: Mé druhé já, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Patera, Tázler, Frauknecht: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Karel Frauknecht 1925 - 1994, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Miroslav Tázler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988/04/26   Překlenuté hranice času, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 3.číslo, 4
  1999   Intenzita života vyzařovaná malbou, Karel Valter, 17-17
  2004   Karel Valter (- malíř uváděný výstavami Burianova divadla D), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, 11-14
  2004   Odezva tvůrčího programu E. F. Buriana v plzeňské kultuře 30. let ((Rozhovor s malířkou Alenou Koenigsmarkovou)), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, 7-10
  2004   Plzeň 2004 - město hudy ((Přesahy k výtvarnému světu)), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, 3-4
  2004   Plzeňský ohlas tvorby Karla Valtra (- přes rozhraní milénia), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, 14-16
  2004   Plzeňský rodák E. F. Burian (- dynamická osobnost české kultury 30. let), Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana, 5-6
  2005   Skupina P89, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   František Pavlas: Sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Ladislav Fládr 1935 - 2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Bronislav Losenický

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/06/05 - 2002/06/29   Jiří Trnka a Plzeň, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Bronislav Losenický

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/10/07 - 1985/10/30   Mirka Nová: Sochy, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1989/10/02 - 1989/10/31   Josef Hodek: Výbor z díla, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1990/05/07 - 1990/06/10   Obrazy Aleny Koenigsmarkové, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1992/02/04 - 1992/02/29   Václav Sika: Obrazy, Stop gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1994/03/23 - 1994/05/29   Jiří Patera: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1995/01/10 - 1995/02/11   Ludmila Seefried-Matějková: Plastika - kresba, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1995/06/03 - 1995/06/29   Jan Skolka: Ladění, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1996/01/16 - 1996/03/02   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1996/03/04 - 1996/03/23   Jiří Degl: Malby, kresby, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
1996/11/05 - 1996/12/07   Vladimír Boudník: Grafika, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1997/09/10 - 1997/10/31   Rudi Lorenz: Ponorka Victoria dětem od 0 do 100 let, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
2000/09/21 - 2000/10/07   Dana Raunerová, Galerie Západočeské univerzity, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/05/03 - 1990/06/24   Volné umění ´90, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Bronislav Losenický

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)