Cyril Bouda

* 14. 11. 1901, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 8. 1984, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, Illustrator, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01012795
WIKIDATA: Q3008974
VIAF: 117109579

Cyril Bouda
Námořníci
1926
barevná litografie
papír
26 x 41 cm
Cyril Bouda
Lodi z Marseille
1934
suchá jehla (C 4), lept (C 3)
papír
292 x 487 mm
Cyril Bouda
Sans-souci bar v Nimes
1934
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Cyril Bouda
Rodiče
1935
mědirytina (C 2)
papír
385 x 300 mm
Cyril Bouda
Zátiší s humrem
1935
mědirytina (C 2)
papír
255 x 190 mm
 

Cyril Bouda

Narodil se 14. listopadu 1901 profesorovi kreslení na kladenském reálném gymnáziu Aloisu Boudovi a Anně Boudové, rozené Suchardové – pocházející z významného novopackého rodu sochařů a řezbářů.
Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze absolvoval Bouda v letech 1919 až 1923 Uměleckoprůmyslovou školu pod akademickým vedením profesora Františka Kysely. V letech 1923 až 1926 pak studoval na Akademii výtvarných umění, kde se zaměřil na pod vedením Maxe Švabinského na grafiku. V roce 1929 se stal asistentem profesora Františka Tavíka Šimona, který na Akademii převzal grafickou speciálku po Maxu Švabinském. S Šimonovu dcerou Evou se mezitím oženil. V roce 1934 se jim narodil syn Jiří, pozdější významný grafik.
Byl členem Svazu československých výtvarných umělců, od roku 1926 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Od roku 1932 vyučoval figurální kresbu na ČVUT a v letech 1945 až 1972 byl profesorem pražské pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor výtvarná výchova. Mimo to ilustroval a graficky upravil na sedm set knih pro děti i pro dospělé. Podle jeho návrhů bylo utkáno devět gobelínů, realizováno deset divadelních výprav a jeden kreslený film. Navrhl přibližně dvacet plakátů a namaloval přes tři sta padesát olejů a temper. Vytvořil přes dvě sta padesát ex libris a navrhl padesát jedna známek. K tomu je třeba ještě připočíst rozsáhlé malířské a grafické dílo.
Radovan Zejda, 2015/02

Cyril Bouda

 

Cyril Bouda

Cyril Bouda
Námořníci
1926
barevná litografie
papír
26 x 41 cm
Cyril Bouda
Lodi z Marseille
1934
suchá jehla (C 4), lept (C 3)
papír
292 x 487 mm
Cyril Bouda
Sans-souci bar v Nimes
1934
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Cyril Bouda
Rodiče
1935
mědirytina (C 2)
papír
385 x 300 mm
Cyril Bouda
Zátiší s humrem
1935
mědirytina (C 2)
papír
255 x 190 mm
Cyril Bouda
Praha jediná a nejkrásnější
1939
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
16 x 20 cm
Cyril Bouda
Jirka
1939
malba
olej, plátno
100 x 54 cm
Cyril Bouda
Ve stínu lípy
1940
kamenorytina, barevná litografie
papír
235 x 150 mm
Cyril Bouda
U Jizery
1940
malba
olej, lepenka
24 x 33 cm
Cyril Bouda
Údolí Jizery v Rakousích
1940
malba
olej, dřevo
32 x 46 cm
Cyril Bouda
Zuzanka
1941
akvatinta, mědirytina (C 2)
papír
255 x 430 mm
Cyril Bouda
Zátiší se šachovnicí
1942
malba
olej, umělé dřevo
395 x 495 mm
Cyril Bouda
Zima v Šárce
1942
malba
olej, umělé dřevo
24 x 49 cm
Cyril Bouda
Eva
1943
malba
olej, umělé dřevo
62 x 46 cm
Cyril Bouda
Ilustrace ke knize A. Sovy Pankrác Budencius kantor
1953
kamenorytina

180 x 115
 

Cyril Bouda

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1919 - 1923   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Kysela František, *1881
1923 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, Švabinský Max, *1873

Cyril Bouda

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Kladno (Kladno), Kladno (Kladno), Pracoval hlavně na volné grafice a knižních ilustracích. Autor poštovních známek, exlibris, návrhů na knižní vazbu, divadelních výprav, barevných oken, návrhů na gobelíny aj. Úzce spolupracoval na výzdobě bibliofilských tisků kladenského tiskaře J. Cipry. Na základě četných skic vznikla např. barevná litografie Kladna, návrh příležitostné poštovní známky k 400. výročí povýšení Kladna na městečko. Dále barevné litografie ke knize M. Majerové Město ve znamení ohně. Známé jsou jeho práce inspirované pobytem v Nouzově. Tvůrce grafického listu Slaný. - Syn profesora kreslení kladenského gymnázia Aloise Boudy. - Čestným občanem města Kladna jmenován 24.11.1974. (V článku Jaroslava Vykouka Čestní občané města v měsíčníku Kladno 2000, vydaném v červnu 2000 na s. 1,3 se uvádí datum jmenování Cyrila Boudy čestným občanem města Kladna 24.11.1976.) zdroj - www.svkkl.cz
???? - ????   Nouzov
???? - ????   Praha, Praha
1929 - 1935   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, asistent T.F.Šimona
1932 - 1946   České vysoké učení technické, Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, suplent na stolici architektury pražské Techniky
1943 - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy), V první polovině 40. let minulého století zpracoval sérii mědirytin českých historických měst, m.j. i Klatov.
1946 - 1972   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Praha, M. D. Rettigové 4, profesor
1961 - ????   Město Třebíč, Třebíč (Třebíč), Do Třebíče přijel Cyril Bouda roku 1961 na pozvání tehdejšího ředitele Západomoravského muzea Antonína Bartuška, aby si prohlédl místo vybrané pro fresko nad zámeckým schodištěm, kde měl vymalovat Třebíč. K tomu ale nakonec nedošlo. Zato se ale zakoukal do své sličné průvodkyně. Z druhého manželství s třebíčskou rodačkou Helenou Novosadovou se narodil roku 1964 syn Marek, pozdější filmový režisér a scénárista. - Radovan Zejda

Cyril Bouda

from - to   student, school, city
???? - ????   Brůha Otakar, *1908
???? - ????   Blažková Hana, *1926
???? - ????   Mysliveček Jaroslav, *1944
???? - ????   Jirout Antonín, *1914
???? - ????   Hrubá Miroslava, *1915
???? - ????   Vojna Jaroslav, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1947   Vaculková Ida, *1920, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Truksa Miroslav (Mirek), *1918, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Hrdina Antonín, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Hollý Antonín (Anton), *1915, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Kostrhon Eduard, *1910, České vysoké učení technické, Praha
???? - 1939   Kraus Bohuslav, *1913, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Šimonová Kaplanová Věra, *1920, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Pýcha Josef, *1914, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - ????   Čížek Bohuš, *1913, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - 1945   Motl Ladislav, *1917, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - ????   Blažková Ema, *1924, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - ????   Hrdlička Emil, *1919, České vysoké učení technické, Praha, kresba
???? - 1938   Šmíd Karel, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Ulrich Antonín, *1913, České vysoké učení technické, Praha
???? - 1936   Karel Jan, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Kejla Miloš, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Mašek Jaroslav, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Antonovič Bohumil, *1905, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Bajgar Jindřich, *1913, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Čančíková Vlasta, *1922, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Černý-Klatovský Jan, *1919, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Benešová Miroslava, *1912, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Michalčík Antonín, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Kraus Vilém, *1915, České vysoké učení technické, Praha, kresba
???? - ????   Fedora Jozef, *1910, České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie
???? - ????   Smetana Jan, *1918, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, výtvarná výchova
???? - 1975   Sysová Alena, *1949, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury
???? - ????   Podhajský Jan, *1914, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - ????   Berka Vojtěch, *1916, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - 1932   Josífko Jaroslav, *1912, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, deskriptivní geometrie
???? - ????   Segeth (Seget) Karel, *1915, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, kresba
???? - ????   Zábranská Roškotová Marie, *1941, soukromé studium
???? - ????   Wernischová Helena, *1942, soukromé studium
???? - 1950   Pecháček Miloslav, *1923, Škola vysokých studií pedagogických, Praha
???? - ????   Dobeš Antonín, *1926, Univerzita Karlova, Praha
???? - 1951   Španiel Bohumír, *1925, Univerzita Karlova, Praha
???? - 1977   Vanišová Helena, *1951, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Pacák Jaroslav, *1902, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Kalabis Ivo, *1925, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Helekal Jindřich, *1916, Univerzita Karlova, Praha, výtvarná výchova
???? - ????   Hudečková Olga, *1936, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1947   Ševčíková Musilová Viktorie, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Růžek Karel, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Martinek Vladimír, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarný obor
???? - ????   Nagaj Vladimír, *1949, Univerzita Karlova, Praha, výtvarná výchova a pedagogika
???? - ????   Čelakovský Miloslav, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Bavor Josef, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Slapnička Zdeněk, *1935, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Losenický Bronislav, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Boček František, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - 1969   Štorkánová Soňa, *1946, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Truksa Miroslav (Mirek), *1918, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kreslení
???? - ????   Hron Josef, *1915, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kreslení
???? - ????   Malkus Jaromír (Jára), *1899, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kreslení
???? - ????   Jirková Marie, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Novák Jaroslav, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1948   Civiš Svatopluk, *1919, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Doubek František, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1948   Lipská Straková Jaromíra, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Ceplecha Bohumil, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1950   Turek Jaroslav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1953   Sládek Jan, *1917, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1951   Hendrych Vladimír, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1949   Klapka Josef, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1949   Růžička Jiří, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Zákoucký Ladislav, *1916, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Mende Walter, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1953   Sedláček Bohumil, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Novotný Jiří, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Dašek Zdeněk, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Holý Ivo, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Procházka Jaroslav, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Koliha Jaroslav, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Říha František, *1910, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Knížák Milan, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Mrva Jaroslav, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Adamec Zdeněk, *1934, Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta
???? - 1953   Skolka Jan, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Weinfurter Antonín, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
???? - ????   Weigel Jaroslav, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
???? - ????   Čechová Pekařová Zdeňka, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Cigoš Stanislav, *1955, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1949   Fortin Vladimír, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Havlic Jan, *1938, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1950   Toroň Jiří, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1975   Novák Miloš, *1952, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Choděrová Hlaváčová Jana, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Loula Jiří, *1946, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Posselt Zdeněk, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Wallenfels Dominik, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Leština Vladimír, *1922, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Lajsek Oldřich, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - 1953   Malátová Jarmila, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1969   Kronus Jan, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1951   Sejček Zdeněk, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Trojan Raul, *1922, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Lamserová Jana, *1938, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Linhart Kamil, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1949   Geryk Milan, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1949   Zdeněk Mirko, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kresba
???? - ????   Stejskal Jiří, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, malba
???? - 1950   Šimková Jarmila, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1949   Smetana Zdeněk, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Wagnerová Eva, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1951   Volicerová Anna, *1912, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - 1954   Sládek Miroslav, *1917, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha
???? - ????   Košnářová Jarmila, *1942, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha
???? - ????   Lojdová Ludmila, *1943, Vysoká škola pedagogická, Praha
???? - ????   Brych Jaroslav, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Myslík Jan, *1895, Vyšší průmyslová škola, Praha
0 - 0   Frei Emil, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1927 - 1933   Strnadel Antonín, *1910, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, užitá grafika
1930 - 1936   Pruner Josef, *1902, České vysoké učení technické, Praha, výtvarná výchova
1931 - 1936   Pokorný Václav, *1914, České vysoké učení technické, Praha, kresba
1931 - 1936   Karel Oldřich, *1912, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1931 - 1935   Šrůtek Václav, *1912, České vysoké učení technické, Praha
1932 - 1938   Schön Robert, *1913, České vysoké učení technické, Praha
1932 - 1938   Studený František, *1911, České vysoké učení technické, Praha, kresba
1932 - 1936   Votlučka Jaroslav, *1913, České vysoké učení technické, Praha
1932 - 1936   Zykmund Václav, *1914, České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie
1932 - 1937   Lacina Bohdan, *1912, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury
1932 - 1937   Štembera Otakar, *1914, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
1933 - 1939   Rejžek Jiří, *1914, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, kresba
1933 - 1938   Bureš Jaroslav, *1915, České vysoké učení technické, Praha, kresba
1934 - 1939   Freiwillig František, *1915, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1934 - 1937   Mareček Dalibor, *1915, České vysoké učení technické, Praha
1934 - 1938   Liesler Josef, *1912, České vysoké učení technické, Praha
1935 - 1939   Uždil Jaromír, *1915, České vysoké učení technické, Praha
1935 - 1939   Herink Jan, *1918, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury
1936 - 1939   Kudrnovská Olga, *1917, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1936 - 1946   Samec Jan, *1917, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, výtvarná výchova
1937 - 1939   Matějka Vladimír, *1919, České vysoké učení technické, Praha
1937 - 1939   Otčenášek Jaroslav, *1909, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1937 - 1939   Janeček Ota, *1919, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1937 - 1940   Kayser (Kaiser) Jiří, *1918, České vysoké učení technické, Praha
1937 - 1939   Fišer Jaroslav, *1919, České vysoké učení technické, Praha
1937 - 1939   Hejný Jaroslav, *1918, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1938 - 1939   Sahula Josef, *1918, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
1938 - 1939   Vychodil Ladislav, *1920, České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie
1945 - 1946   Kellenberger Ľubomír, *1921, České vysoké učení technické, Praha
1945 - 1946   Velíšková Vokurková Milena, *1917, České vysoké učení technické, Praha, výtvarná výchova
1945 - 1950   Mecl Lubomír, *1922, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1945 - 1948   Čelechovský Antonín, *1922, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
1945 - 1950   Homolka Otmar, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta
1945 - 1947   Hejný Jaroslav, *1918, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Albich Milan, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Fojtík Quido, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Frauknecht Karel, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Brožek Jaroslav, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Rathouský Jiří, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1948   Kotas Jaroslav, *1909, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1950   Zahradník Dobromil, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kreslení
1945 - 1950   Vohnoutová Dubská Olga, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Janovský Břetislav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Jemelka Miloslav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Vopavová Vlasta, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Ježek Jaroslav, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Pospíšil Přemysl, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Malich Karel, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, estetika
1945 - 1948   Dolejš Václav, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kresba
1945 - 1949   Dvořák František, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kreslení a deskriptivní geometrie
1945 - 1947   Nerad Jaroslav, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarný obor
1945 - 1949   Malich Karel, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Bělohlávek František, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Bělohlávková Marie, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Bednář Ivan, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1946   Vítek Zdeněk, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie
1945 - 1949   Friedrich Lubor, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1949   Řeřucha Vladimír, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Malátek Jaroslav, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Menš Josef, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1947   Sýkora Zdeněk, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Mirvald Vladislav, *1921, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Chatrný Dalibor, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Pavel Zdeněk, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Mára Antonín, *1915, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Uhlík Karel, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1949   Štencel Lubomír, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1945 - 1950   Rada Miroslav, *1926, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Pedagogická fakulta
1946 - 1947   Kraus Milan, *1927, České vysoké učení technické, Praha
1946 - 1952   Landa Vladimír, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1946 - 1952   Čermáková Běla, *1925, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1947 - 1951   Jemelková Jana, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1947 - 1948   Juška Jan, *1907, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1947 - 1951   Šteffel Josef, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1947 - 1951   Retter Karel, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, kresba
1947 - 1952   Příleský Ivo, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1947 - 1951   Těhník Lubor, *1926, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1947 - 1951   Patera Jiří, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
1947 - 1951   Jíša Jindřich, *1928, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1947 - 1951   Dobiášová Alena, *1927, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1947 - 1951   Bučil Jiří, *1927, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1948 - 1950   Kábrt Jaroslav, *1929
1948 - 1950   Cihla Jan, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1948 - 1951   Krejčí Jaroslav, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie
1949 - 1953   Chatrný Dalibor, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha
1949 - 1953   Nalezinek Ota, *1930, Univerzita Karlova, Praha
1949 - 1950   Rektoris Ladislav, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1949 - 1952   Svoboda Jiří, *1924, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1949 - 1950   Chudomel Jaroslav, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1949 - 1955   Crla František, *1920, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1950 - 1954   Šelbický Milan, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1950 - 1955   Malát Radim, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1950 - 1951   Kubička Jaroslav, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1950 - 1952   Rosol Vladimír, *1927, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Pedagogická fakulta
1951 - 1955   Paleček Josef, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1951 - 1954   Krátký Jindřich, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1951 - 1954   Boháč Vladimír, *1930, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1951 - 1955   Šulc Pavel, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1952 - 1955   Jalůvka Ladislav, *1932, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1952 - 1954   Suchánek Vladimír, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1952 - 1955   Houra Miroslav , *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1953 - 1957   Holec Jan, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1953 - 1955   Feller Ludvík, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1953 - 1955   Slavík Otakar, *1931, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1954 - 1958   Borovský Bořivoj, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1955 - 1959   Zapletal Jaroslav, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1956 - 1960   Melena Miroslav, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1956 - 1958   Párkányiová Vacová Věra, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a ruština
1957 - 1961   Malina Jaroslav, *1937, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1957 - 1961   Ryvolová Karla, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1958 - 1960   Nedvěd František, *1919, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1958 - 1962   Velová Blanka, *1941, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1958 - 1962   Kříž Jaroslav, *1934, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, výtvarná výchova
1959 - 1963   Rajdl Pavel, *1942, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1960 - 1964   Dvořák Jan, *1942, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova a pedagogika
1960 - 1965   Krylová Věra, *1942, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1962 - 1966   Burgetová Zdeňka, *1934, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1962 - 1969   Kozáková Munzarová Sylvie, *1943, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarný obor
1966 - 1970   Štorkán Rudolf, *1946, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1966 - 1971   Vícha Oldřich, *1942, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1968 - 1974   Vančátová Anna, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1968 - 1974   Fridrichová Kunešová Vladimíra, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1969 - 1973   Karpaš Roman, *1951, Univerzita Karlova, Praha
1969 - 1973   Ježková Kateřina, *1950, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1969 - 1973   Počtová Jana, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1969 - 1972   Novotný Josef, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1972 - 1977   Pavlík Vít, *1941, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta

Cyril Bouda

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, *
1927 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Cyril Bouda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1943/04/15 - 1943/05/04   Cyril Bouda: Obrazy, akvarely a kresby, Pošova galerie, Praha
1944/01/27 - 1944/11/23   Cyril Bouda: Grafika a kresby, Stálá výstavní síň Školy umění ve Zlíně, Zlín (Zlín)
1944/02/03 -   Cyril Bouda: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1945/11/18 - 1945/12/02   Cyril Bouda: Výstava původní grafiky, Výstavní síň hotelu Grand, Pardubice (Pardubice)
1946/03/01 - 1946/03/24   Cyril Bouda: Obrazy a akvarely, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/10/07   Cyril Bouda: Grafické práce, Knihkupectví Mladá fronta, Liberec (Liberec)
1952/04/04 - 1952/05/04   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1950-1951, Galerie Hollar, Praha
1954/06/18 - 1954/07/18   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1952-1954, Galerie Hollar, Praha
1956/04/29 - 1956/06/30   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/11/12   Večer Cyrila Boudy, Městská knihovna Praha, Praha
1959/03   Cyril Bouda: Výstava ilustrací a grafiky, Dům osvěty ( Dělnický dům), Kladno (Kladno)
1959/05/29 - 1959/08   Cyril Bouda a kniha, Památník národního písemnictví, Praha
1961/09/03 - 1961/09/24   Cyril Bouda: Volná a knižní grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1961/12/10 - 1962/01/10   Cyril Bouda: Výstava volné a knižní grafiky, Západomoravské muzeum, Třebíč (Třebíč)
1962/06/08 - 1962/07/15   Cyril Bouda: Grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1963/03/01 - 1963/04/30   Cyril Bouda: Město Brno v rytině Cyrila Boudy, Výstavní síň národního podniku Tesla, Brno (Brno-město)
1965/02/07 - 1965/03/03   Cyril Bouda: Ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966 - 1966/07/31   Cyril Bouda: Kresby a ilustrace, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
1966/11/13 - 1966/11/27   Cyril Bouda: Výstava obrazů, grafiky a ilustrací, Muzeum průmyslového Kladenska, Kladno (Kladno)
1966/11/15 -   Grafické práce Cyrila Boudy, Letohrádek Hvězda, Praha
1966/11/17 - 1966/12/07   Cyril Bouda: Ex libris, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1967/10   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Výstavní síň závodního klubu ROH Zbrojovka Bojkovice, Bojkovice (Uherské Hradiště)
1968/02/21 -   Ilustrace Cyrila Boudy, Dům pionýrů a mládeže v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1968/03   Cyril Bouda: Ilustrace a grafiky, Městské muzeum, Moravská Třebová (Svitavy)
1971/09/07 - 1971/10/10   Cyril Bouda: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1971/10/15 - 1971/11/07   Cyril Bouda: Výběr z díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1971/10/26 - 1972/01   Praha v díle Cyrila Boudy, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1971/12/01 - 1971/12/30   Cyril Bouda dětem, Galerie Albatros, Praha
1971/12/10   Tvář města v grafice a kresbách Cyrila Boudy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1972/01 - 1972/02   Z díla Cyrila Boudy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/01/08   Cyril Bouda: Výstava grafiky, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1972/03 - 1972/04   Z díla Cyrila Boudy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1972/04/13 - 1972/05/21   Cyril Bouda: Kresby, obrazy, grafika, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1972/05 - 1972/06   Z díla Cyrila Boudy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/07/23 - 1972/08/13   Zasloužilý umělec Cyril Bouda: Grafika - ilustrace, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1973/05/23 - 1973/06/15   Cyril Bouda: Ilustrace pro knihy nakladatelství Československý spisovatel, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1974/08/08 - 1974/09/15   Cyril Bouda: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/12/10 - 1975/12/31   Cyril Bouda:Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/05/17 - 1976/06/11   Cyril Bouda: Kresby, grafika, Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek), Sobotka (Jičín)
1976/11/24 - 1976/12/12   Cyril Bouda: Výstava ilustrací národního umělce pořádaná k jeho 75. narozeninám, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1977/08 - 1977/10   Cyril Bouda: Města a zátičí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1977/09/01 -1977/09/17   Cyril Bouda: Ilustrace k pražským pověstem, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1978/05/04 - 1978/06/18   Cyril Bouda: Z grafické tvorby, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1978/09 - 1978/10   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977, Dům umění, Opava (Opava)
1978/12/14 - 1979/02/25   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1979/04/19 - 1979/05/20   Cyril Bouda: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/06/23 - 1979/10/07   Cyril Bouda: Ilustrace a akvarely, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1979/10/19 - 1979/12/07   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1979/12/04 - 1979/12/21   Cyril Bouda: Ilustrace k dosud nevydaným dětským knihám, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1980/05/06 - 1980/06/09   Cyril Bouda: Grafika, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
1980/06/29 - 1980/08   Cyril Bouda: Výstava grafiky, Staré Hrady, Staré Hrady (Jičín)
1981/10/17 - 1981/11   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1981/11   Cyril Bouda: Akvarely, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1981/11/03 - 1981/11/29   Cyril Bouda: Ilustrace a kresby, Zámek Kladno, Kladno (Kladno)
1981/11/10 - 1981/11/30   Cyril Bouda: Česká krajina v akvarelech, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1982/02/11 - 1982/03/28   Cyril Bouda: Výběr z grafického díla. K umělcovým osmdesátým narozeninám, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
1982/05 - 1982/06   Cyril Bouda: Výstava ze sbírek Podkrkonošského muzea v Nové Pace, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/04/14 - 1983/05/29   Cyril Bouda: Ilustrace, Okresní muzeum, Příbram (Příbram)
1984/07 - 1984/08   Cyril Bouda: Ilustrace, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1984/07/05 - 1984/08/18   Cyril Bouda: Ilustrace, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1985/05 - 1985/12   Cyril Bouda: Grafická tvorba, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986/10/30 - 1986/12/14   Cyril Bouda: Obrazy - Ilustrace - Grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1988/02/15 - 1988/03/18   Kresby Cyrila Boudy, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1988/02/16 - 1988/02/22   Cyril Bouda: Kresby a grafika, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
1991/06/29 - 1991/08/31   Cyril Bouda: Krajiny srdce ( neznámé obrazy), Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1993/04/08 -   Krajiny srdce Cyrila Boudy, Galerie Pallas, Praha
1994/08/01 - 1994/08/31   Cyril Bouda: Sen o Praze, Nakladatelství a galerie Bonaventura, Praha
1996/11/19 - 1997/01/05   Cyril Bouda: K nedožitým 95. narozeninám, Obecní galerie Beseda, Praha
1998/03/03 - 1998/04/26   Cyril Bouda: 1901 - 1984. Knižní ilustrace, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/04/10 - 2000/06/04   Cyril Bouda: Ze sbírek Podkrkonošského muzea v Nové Pace, Dům č.p. 222, Vrchlabí (Trutnov)
2001/05/02 - 2001/06/03   Cyril Bouda: Grafik 1901 - 1984, Galerie Hollar, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Cyril Bouda: Grafika a ilustrace ze sbírek muzea, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2001/11/01 - 2001/11/14   Cyril Bouda: Sté výročí narození, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2001/11/01 - 2001/11/30   Cyril Bouda: Sté výročí narození, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
2001/11/01 - 2001/11/31   Cyril Bouda: Sté výročí narození, Vinárna - kavárna Ateliér (Jiří Pergl - Ateliér), Kladno (Kladno)
2002/04/22 - 2002/05/22   Cyril Bouda: Obrazy, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2004/04/14 - 2004/05/23   Cyril Bouda: Ilustrace, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
2004/10/14 - 2004/11/21   Cyril Bouda: Ilustrace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/01/21 - 2005/03/20   Cyril Bouda: Volná grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/04/05 - 2005/06/12   Cyril Bouda: Grafika, Galerie Anderle, Praha
2021/10/25 - 2021/11/27   Cyril Bouda: Knižní ilustrace, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
2022/09/18 - 2023/02/28   Cyril Bouda: Mistrovství ilustrace, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1927/03/10 - 1927/04/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/05/04 - 1927/05/26   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910-1927), Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/07/08 - 1927/07/30   Hollar Society of Czech Graphic Art Prague, Royal Institute Galleries, Londýn (London)
1927/08/06 - 1927/09/30   Hollar Society of Czech Graphic Art Prague, Public Art Galleries, Brighton
1927/10/01 - 1927/10/23   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava kreseb, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/04/01 - 1928/10/31   XVI. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1928), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1928/04/19 - 1928/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/05/05 - 1928/06/02   Exhibition of Czechoslovak Graphic Art (Hollar Society), Leeds City Art Gallery, Leeds
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1929/05/18 - 1929/06/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/03/30 - 1930/05/01   Souborná výstava prací členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1930/04/09 - 1930/05/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/12/06 - 1931/01/01   Hollar Sdružení českých umělců grafiků: Kresby, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931   Exhibition of Czechoslovak Modern Graphic Art, Japonsko, _
1931/02/24 - 1931/03/14   Sdruženie českých výtvarných umelcov Hollar, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1931/03/18 - 1931/04/15   International competitive print exhbition under the auspices of the print club of Cleveland, The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio)
1931/03/22 - 1931/04/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Beseda, výstavní síň, České Budějovice (České Budějovice)
1931/04/08 - 1931/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/06/14 - 1931/07/14   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby, Obecní dům, Praha
1931/12/03 - 1932/01/24   Third International Exhibition of Lithography and Wood Engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1932   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Turnov (Semily), Turnov (Semily)
1933/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby, Obecní dům, Praha
1933/02/26 - 1933/03/05   Výstava grafiky Hollar v Prostějově, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1933/12/17 - 1934/01/07   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Souborná výstava obrazů a grafiky, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1934/09/03 - 1934/09/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka, Obecní dům, Praha
1935/03   300 prac Zrzeszenia Czechosłowackich Artystów Grafików Hollar, Miejskie Muzeum przemysłu artystyczneho, Lvov (Lviv)
1935/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů, Obecní dům, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1935/11   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1935/11 - 1935/12   Praha v moderní grafice, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1936/04/25 - 1936/06/30   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1936/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kresby a obrazů, Obecní dům, Praha
1936/11/06 - 1937/01/11   Fourth international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1937/04/06 - 1937/05/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Česká grafika po prevrate, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1937/06   Praha v grafice členů Hollara (108. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Obecní dům, Praha
1937/11/05 - 1938/01/10   Sixth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1937/11/06 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafik, kreseb a maleb, Obecní dům, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/06/09 -   Praha v grafice. Výběr z prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Topičův salon (1937-1949), Praha
1938/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1938/12/25 - 1939/01/08   Výstava kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1939/10 - 1939/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/10 - 1939/12/17   Národ svým výtvarným umělcům, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
1940/04/14 - 1940/05/13   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM, Dům umělců, Hodonín (Hodonín)
1940/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1940/11   Padesát let české moderní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1940/12/08 - 1941/01/05   Výstava české moderní grafiky, Zámek Přerov, Přerov (Přerov)
1941/09/15 - 1941/10/15   Bílá Labuť českému umění, Bílá Labuť, Praha
1941/10/02 - 1941/10/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - kresby, Galerie Hollar, Praha
1941/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava obrazů, Galerie Hollar, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/02/08 - 1942/02/22   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1942/10/03 - 1942/11/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1942/11/22 - 1942/12/06   V. Bilderausstellung in Unhoscht / V. Výstava obrazů na Unhošťsku, Okresní záložna hospodářská, Unhošť (Kladno)
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/02/21 - 1943/03/18   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků, Výstavní síně Kiosk 5 (K. Ditrich), Brno (Brno-město)
1943/07/01 - 1943/08/14   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
1943/08/06 - 1943/08/30   Květiny v dílech českých malířů, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/11/04 - 1943/11/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1943/12/08   Původní grafika v krásné knize, Galerie Hollar, Praha
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1944/05/19 - 1944/06/01   Květiny a zátiší, Galerie V. Hořejš, Praha
1944/08/03 - 1944/08/27   Srpen u Pošů - výběr prací současných malířů, Pošova galerie, Praha
1945/10/06 - 1945/11   Květen 1945. Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů, Galerie Hollar, Praha
1945/12/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1945/12/10 - 1945/12/23   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze, Výstavní dům, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1946/01/20 - 1946/02/10   Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice (Litoměřice)
1946/05   Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/09/07 - 1946/10/06   Malá komposice, Salon Výtvarné dílo, Praha
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1946/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1947/01/19 - 1947/02/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1947/02   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1947/05/08 - 1947/06/07   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Pošova galerie, Praha
1947/10/18 - 1947/11/09   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
1947/11   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Pošova galerie, Praha
1947/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1948   Graphic Art from Czecholovakia. An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society, The British Council London, Londýn (London)
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/11 - 1948/12   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1948/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1949/11   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1949/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/12   Výstava dětské knihy, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1949/12/02 - 1950/01/01   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1949/12/17 - 1950/01/08   Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/02 - 1950/03/26   Výtvarníci Smetanových oper, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/02/26 - 1950/05/05   Sociální náměty v české moderní grafice, Palác Kinských, Praha
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1950/11   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/11 - 1950/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/06 - 1951/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1951/09/14 - 1951/10/21   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Dům výtvarného umění, Praha
1951/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1952/01/25 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly, Galerie Hollar, Praha
1952/07 - 1952/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Galerie Hollar, Praha
1952/12/05 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1953   Výstava výtvarného umění, Československé státní lázně Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1953/11/04 - 1953/12/06   Knižní ilustrace 1953, Galerie Kniha, Praha
1953/12/11 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava 1953 a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1954   Grafica checoslovaca, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/06/22 - 1954/07/31   Jihočeská grafika, Krajské vlastivědné muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1954/12/03 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955   Výstava československých gobelínů, Finsko, _
1955 - 1955/04/25   Dětská kniha v osvobozené republice, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1955/03/16 -   Československá užitá grafika, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1955/04   Česká grafika členov SČUG Hollar, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1955/05 - 1955/09   III. přehlídka československého výtvarného umění, Mánes, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12   190. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956   Československá ilustrace, Museum der bildenden Künste Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1956   Výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1956   Výtvarný ohlas Máchova díla: K 120. výročí smrti, Městská knihovna Praha, Praha
1956/02/10 -   Umění Československa: Od gotiky po XX. století, Vietnamská univerzita krasných umění, Hanoj (Hanoi)
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1956/12   Grafika Skupiny českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1956/12   Výstava stipendistů z roku 1955-56, druhá část, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů, Palác Kinských, Praha
1957/03/04 -   Původní grafika v nové české knize, Galerie Fronta, Praha
1957/06 - 1957/06/30   Výstava uměleckých řemesel, Dům U Hybernů, Praha
1957/07   Ze zájezdu do Holandska, Galerie Fronta, Praha
1957/11 - 1957/12/29   Nová grafika členů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958   Nejkrásnější československá kniha 1957, Galerie Fronta, Praha
1958/01/04 - 1958/01/22   Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958/09   Výstava portrétů, Galerie Hollar, Praha
1958/09/06 - 1958/09/21   Výstava ke 40. výročí poštovní známky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1958/12/28 - 1959/03/22   Umění zemí socialismu, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1959   Soubor vybraných uměleckořemeslných výrobků, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1959   Současné české výtvarné umění hudbě, Divadlo hudby, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/03/31 - 1960/04/24   Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1960/11/16 - 1961/01/01   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961   Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962   Světová výstava poštovních známek, Bruselský pavilon, Praha
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/08   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice), Galerie Hollar, Praha
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/11/08 -   Ex libris, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1964   Czechoslovak Graphic Art, Káhira (Cairo), Káhira (Cairo)
1964   Czechoslovak Graphic Art, Alexandria, Alexandria
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1965/03   Umění a knižní obálka, Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
1965/03/14 - 1965/04/18   Ex libris: Skvosty drobné grafiky, Okresní lidová knihovna, Třebíč (Třebíč)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/07/26 - 1966/07/26   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/04/09 - 1966/05/09   Antika a její tradice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/10/29 - 1966/11/20   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1967   Ilustrace dětské knihy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1967/03/31 - 1967/04/30   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1968   Graphics tchécoslovaques, Francie, _
1968   Ilustrace dětské knihy, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/03/30 - 1968/04/10   Mostra Grafica del Gruppo Hollar di Praga, Galleria S. Rocco, Reggio Emilia
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06/12 - 1969/07/13   Itálie v díle současných českých umělců, Galerie U Řečických, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/07/09 - 1969/08/10   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1969/08/27 - 1969/10/31   Malé grafické formy, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1970/03/10 -   Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
1970/10 - 1971/02   Přírůstky sbírek Muzea hlavního města Prahy 1960-1970, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1970/11/15 - 1971/01/17   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1971   Malíři na cestách, Galerie U Řečických, Praha
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/04/10 - 1971/05/09   Krajina v současné grafice, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/07 - 1971/09   Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha
1971/09   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972   75 let moderní české knižní ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/04 - 1972/05   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/09/24 - 1972/10/21   Der Mensch und die Landschaft, Palais Stutterheim, Erlangen
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1974/03 - 1974/04   Knižní ilustrace Artie 1953-1973, Středočeská galerie, Praha
1974/5 - 1974/6   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky, Středočeská galerie, Praha
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/09   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Ośrodek Popagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza, Lodž (Łódź)
1975/10   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/12/19 - 1976/01/11   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1976/03/12 - 1976/03/31   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
1976/04 - 1976/06   Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1976/05/06 - 1976/06/20   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976/12 - 1977/01   Dřevoryt a dřevořez, Galerie Hollar, Praha
1977   10 let Lyry Pragensis, Praha, Praha
1977/04   Ilustrace v grafických technikách, Galerie Hollar, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/06 - 1977/07   Současná ilustrace dětské literatury, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/07 - 1977/08   Pražské motivy v grafice, Galerie Hollar, Praha
1977/08/25 - 1977/09/18   Grafici Hollaristé - 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/08/28 - 1977/10/16   II. medzinárodné quadrienále malé grafické formy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/10   Nejhezčí dětem, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/10/13 -   ...Nejhezčí dětem. Výstava ilustrací knih pro děti a mládež, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/08 - 1978/09   Československá ilustrace ke krásné literatuře - 2. část, Památník národního písemnictví, Praha
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04/10 - 1979/06/03   Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha
1979/07   Klasikové české ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980   Ilustrace Máje, Památník národního písemnictví, Praha
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/04 - 1980/05   Psal se květen 1945, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/05 - 1981/06   Hudba a výtvarné umění, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1981/06/20 - 1981/09/06   Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod, Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde, Dippoldiswalde
1982   La grafica contemporanea Checa, Havana (La Habana), Havana (La Habana)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/03/25 - 1982/04/28   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1982/03/25 - 1982/05/02   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1982/05   15 let Lyry Pragensis (1967-1982), Galerie Fronta, Praha
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/10/14 - 1982/11/26   Člověk v českém moderním malířství, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1983/01/06 - 1983/02/09   Exlibris pro třináct sběratelů, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/02   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Opava (Opava)
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1983/03/07 - 1983/03/25   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
1983/07/14 - 1983/08/28   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/28 -   Súčasná česká grafika, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10 - 1983/11   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/13 - 1985/12/31   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1986 - 1986/03/21   Nové tisky Spolku českých bibliofilů, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/09 - 1987/10   Český a slovenský exlibris, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1987/09/04 - 1987/10/04   Česká grafika 1: 80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1987/10/22 - 1987/11/27   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1987/11 - 1987/12   Ústředí uměleckých řemesel Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/02   Ústredia umeleckých remesiel Bratislava, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/06 - 1988/07   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis), Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/05 - 1989/08   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků. Část první - předchůdci, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1989/09 - 1989/10   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků. Část první - předchůdci, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
1990/01 - 1990/03   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (kresby, grafika), Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991   Kresba, Galerie Hollar, Praha
1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/05/06 -   ReProoemium, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1992/06/17 - 1992/07/15   Poezie v ilustraci, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
1992/12 - 1993/01   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/09/02 - 1994/09/30   Pohádkové motivy a ilustrace, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1996/02/14 - 1996/04/10   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1996/05/03 - 1996/06/02   Bankovková grafika - výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé, Galerie Hollar, Praha
1996/10/09 - 1996/11/10   31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala, které v průběhu let pomalovali členové SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/03/12 - 1997/04/05   Známková tvorba členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1997/05/07 - 1997/06/01   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie, Galerie Hollar, Praha
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/02/03 - 1998/03/15   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1998/07/22 - 1998/08/16   Praha v grafice, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998/09/06 - 1998/10/31   Tvůrci animovaného filmu a ilustrátoři dětské knihy, Městské muzeum, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/03/10 - 199/04/04   Současná česká ilustrace, Galerie Hollar, Praha
1999/12/20 - 2000/01/30   Dřevěné miniatury: Dřevění ptáčci omalovaní předními českými výtvarníky ze sbírky Eduarda Smejkala, Galerie U prstenu, Praha
2000/06/28 - 2000/07/30   Praha v grafické tvorbě SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2000/09/19 - 2000/11/30   Komenský 2000 - Labyrint světa, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1
2001/02/07 - 2001/03/04   Exlibris, Galerie Hollar, Praha
2001/10/04 - 2001/11/25   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky (dílna), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/04/03 - 2002/04/28   Duchovní rozměr grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/26 - 2003/12/28   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Hollar, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Z pohádky do pohádky, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/04/01 - 2004/05/09   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2004/09/14 - 2004/10/09   Malíř a tiskař - Cyril Bouda a Josef Cipra, Malá galerie Kavárny-vinárny Ateliér, Kročehlavy, Kladno (Kladno)
2005/11/23 - 2005/12/23   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar, Praha
2006/03/29 - 2006/04/23   Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar, Praha
2006/04/06 - 2006/05/07   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/02/22 - 2007/03/25   Grafické techniky 4, Litografie, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2008/01/17 - 2008/05/04   České exlibris 1945 - 1980 / Czech Exlibris 1945 - 1980, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2009/11/30 - 2009/12/22   Kresba, vzácné dědictví rodiny Boudů, Akademie věd České republiky, Praha
2010/09/01 -   Výtvarné lásky profesora Kouteckého po deseti letech, Galerie La Femme, Praha
2011/01/20 - 2011/02/11   Paralely, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/06/08 - 2011/07/29   Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/10/22 - 2013/11/03   Nature morte: Zátiší, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/04/04 - 2014/05/30   Dialogy v obrazech, Galerie Diamant, Praha
2015/02/16   Výstavní blok: Fyzickém sdílení (umění), Artotéka, Galerie 207, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/07/27 - 2017/10/01   Ve stínu šapitó: Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2017/11/30 - 2018/01/14   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/06/05 - 2019/06/30   Černobílé linie – objem a světlo, Galerie Hollar, Praha
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/12/16 - 2021/01/31   Pohled do Archivu 13 - Typografie, DOX, Malá věž, Praha
2021/06/09 - 2021/10/10   Léto u moře. Mořská esence ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/05/20 - 2022/06/26   Kladenští rodáci - poklady nejen z depozitáře..., Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
nedat.   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor - Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
neuvedeno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
neuvedeno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/12/13   Beseda k poctě 80. narozenin národního umělce Cyrila Boudy, Krajské muzeum, Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2000/12/04   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
2001/11/03   Aukce umělecké grafiky z darů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003/02/28 - 2003/03/08   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1973/05/31   Cyril Bouda, Vladimír Neff: Autogramiáda, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
2001/12/17   Přátelské setkání u příležitosti vydání monografie Cyrila Boudy, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/11/09   Slavnostní večer Cyrila Boudy, Památník národního písemnictví, Praha
1971/11/08   Podvečer k sedmdesátým narozeninám Cyrila Boudy, Památník národního písemnictví, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2000/11/28 - 2001/01/07   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, výstava, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/05/24 - 2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/03/17   Cyril Bouda: Malíř a grafik, Galerijní kavárna, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1951/11/12   Cyril Bouda, Národní klub, Praha
1961/11/26 -   Cyril Bouda, Dům osvěty ( Dělnický dům), Kladno (Kladno)
1966   Cyril Bouda, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1977/06/11   Cyril Bouda, Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou (Semily)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
2020/03/04 -   Fenomén Kuňka (Kunětická hora ze sbírek VČG), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/04/05   Beseda o technice litografie, Galerie Hollar, Praha

Cyril Bouda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Cyril Bouda: Obrazy, akvarely, kresby
  1944   Cyril Bouda: Grafika a kresby
  1944   Cyril Bouda: Výstava původní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Cyril Bouda: Výstava původní grafiky, Klub přátel umění, Pardubice (Pardubice)
  1946   Obrazy a akvarely Cyrila Boudy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1952   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1950-1951
  1954   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1952-1954
  1956   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1959   Cyril Bouda a kniha, Památník národního písemnictví, Praha
  1959   Cyril Bouda: Výstava ilustrací a grafiky, Kniha, n.p., Praha
  1961   Cyril Bouda: Volná a knižní grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1961   Cyril Bouda: Výstava volné a knižní grafiky, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
  1965   Cyril Bouda: Ilustrace, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1966   Cyril Bouda: Výstava obrazů, grafiky a ilustrací, Muzeum průmyslového Kladenska, Kladno (Kladno)
  1967   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Závodní klub ROH Zbrojovka Bojkovice, Bojkovice (Uherské Hradiště)
  1968   Cyril Bouda: Ilustrace a grafiky, Městské muzeum, Moravská Třebová (Svitavy)
  1971   Cyril Bouda: Výběr z díla (K 70. výročí umělcova narození), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Praha v díle Cyrila Boudy, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1972   Z díla Cyrila Boudy
  1972   Zasloužilý umělec Cyril Bouda: Grafika - ilustrace
  1974   Cyril Bouda: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1975   Cyril Bouda: Grafika
  1976   Cyril Bouda: Kresby, grafika
  1976   Výstava ilustrací národního umělce Cyrila Boudy pořádaná k jeho 75. narozeninám
  1977   Cyril Bouda, Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou (Semily)
  1977   Cyril Bouda: Města a zátiší
  1978   Cyril Bouda: Výběr z grafického díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977
  1979   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Cyril Bouda: Výstava grafiky a ilustrací, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1981   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Cyril Bouda: Výstava ze sbírek Podkrkonošského muzea v Nové Pace, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
  1983   Cyril Bouda: Ilustrace, Okresní muzeum, Příbram (Příbram)
  1984   Cyril Bouda: Ilustrace, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1985   Národní umělec Cyril Bouda: Ilustrace a grafika
  1987   Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1981 - 1984, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Cyril Bouda
  1996   Cyril Bouda, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Mohelnice (Šumperk)
  2001   Cyril Bouda: Grafik 1901/1984
  2001   Cyril Bouda: Grafika a ilustrace ze sbírek muzea, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  2001   Kladenský rodák Cyril Bouda, Statutární město Kladno (Město Kladno), Kladno (Kladno)
  2002   Cyril Bouda: Obrazy, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
  2004   Cyril Bouda: Ilustrace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Cyril Bouda: Volná grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1927   “Hollar” Society of Czech Graphic Art (Illustrated Catalogue of the Exhibition)
  1927   Catalogue of the Exibition by the Hollar Society of Czech Graphic Art, Public Art Galleries, Brighton
  1927   Členská výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1927   Jarní členská výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze 1927, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1928   Exhibition of Czechoslovak Graphic Art (Hollar Society), Leeds City Art Gallery, Leeds
  1928   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1929   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1929   Soupis prodejných listů členů sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Katalog souborné výstavy prací členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Dodatek k soupisu prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Exhibition of Czechoslovak Modern Graphic Art, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   International competitive print exhbition under the auspices of the print club of Cleveland, Ohio, The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio)
  1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče), Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (18. výstava Sdružení jihočeských výtvarníků), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdruženie českých výtvarných umelcov Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Third International Exhibition of Lithography and Wood Engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1932   Autoportrety členů S. Č. U. G Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1932   Seznam grafických prací výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Katalog souborné výstavy obrazů a grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar se zvláštním souborem prací mistra Vojtěcha Preissiga, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Výstava grafiky Hollar v Prostějově
  1934   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1935   Praha v moderní grafice
  1935   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů (105), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1935   Wystawa 300 prac Zrzeszenia czechosłowackich artystów grafików Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1936   Fourth international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
  1936   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Obec pražská, Praha
  1936   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů. Soubory: C. Boudy, V. Fialy, A. Moravce a K. Svolinského (106), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1937   Praha v grafice členů Hollara (Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 108. členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109. výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Sixth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Súčasná europská grafika. XVIII.: S. Č. U. G. „Hollar“ (česká grafika po prevrate), Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   Katalog výstavy kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1938   Praha v grafice, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1938   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby (110), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Padesát let české moderní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Výstava české moderní grafiky (Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1941   SČUG Hollar: Členská výstava obrazů (114), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1941   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - kresby (CXIII. členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   SČUG Hollar: Členská výstava. Grafika (115), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   V. Bilderausstellung in Unhoscht / V. Výstava obrazů na Unhošťsku (Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Unhoscht / Jaro, léto,podzim a zima na Unhošťsku), Místní osvětová komise, Unhošť (Kladno)
  1942   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1943   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků (členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
  1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Původní grafika v krásné knize, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben, Galerie V. Hořejš, Praha
  1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
  1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Česká kresba, Galerie V. Hořejš, Praha
  1946   Malá komposice
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1946   Výstava slovanských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
  1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
  1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
  1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society), The British Council London, Londýn (London)
  1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
  1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
  1949   Výstava dětské knihy, Československý spisovatel, Praha
  1949   Výtvarná tvář Brna (Členská výstava SVU Aleš)
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
  1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
  1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1950   Sociální náměty v české moderní grafice, Národní galerie v Praze, Praha
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1950   Výtvarníci Smetanových oper, Československý spisovatel, Praha
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Národní galerie v Praze, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly (161), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Česká grafika Hollar, Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Katalog výstavy výtvarného umění, Družstvo Tvar, Praha
  1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), Galerie Kniha, Praha
  1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1954   Gráfica checoslovaca
  1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
  1954   Výstava jihočeské grafiky
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
  1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
  1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Nejkrásnější knihy 1960, Památník národního písemnictví, Praha
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   VIII. evropský kongres exlibristů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1964   Czechoslovak Graphic Art
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka), Okresní lidová knihovna, Náchod (Náchod)
  1965   Ex libris: Skvosty drobné grafiky, Okresní lidová knihovna, Třebíč (Třebíč)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Ilustrace dětské knihy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса), Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Itálie v díle současných českých umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Kresby členů
  1969   Malé grafické formy
  1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1970   Československé nejkrásnější knihy 1969, Památník národního písemnictví, Praha
  1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Malíři na cestách (II. část)
  1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970), Památník národního písemnictví, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   75 let moderní české knižní ilustrace
  1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
  1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
  1974   Lyra Pragensis: Grafika, knižní tisky, Středočeská galerie, Praha
  1975   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975
  1975   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1976   Dřevoryt / dřevořez
  1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky), Supraphon, n.p., Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1977   Ilustrace v grafických technikách
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Pražské motivy v grafice
  1977   Současná ilustrace dětské literatury, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Klasikové české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1980   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1980   Psal se květen 1945, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik), Kunstverein Konstanz, Kostnice (Konstanz)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Hudba a výtvarné umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Tschechische Illustration aus der Sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1983   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Současná česká grafika 1977-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Grafické techniky I (Litografie), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
  1985   Tapiserie - umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Česká grafika 1 (80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli), Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Český a slovenský exlibris, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis), Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Umění, architektura, řemesla, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1989   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků (Část první - předchůdci), Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1991   Kresba
  1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Komenský 2000: Labyrint světa
  2000   Praha v grafické tvorbě členů SČUG Hollar
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Rezidence primátora hlavního města Prahy / Official residence of the lord mayor of Prague, Galerie Pecka, Praha
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   České exlibris 1920-1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   České exlibirs 1945-1980, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
  2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.), Karlštejnská a.s., Jinočany (Praha-západ)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2018   Galerie 207 (UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Pohled do Archivu 13 - typografie, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   La grafica contemporanea Checa
  nedatováno   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického), Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
  nedatováno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Cyril Bouda, Václav Petr, Praha
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1958   Malíř a domov, Odbor školství a kultury rady ONV, Kladno (Kladno)
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   O pravdě umění a pravdě života, Československý spisovatel, Praha
  1961   Co je to grafika (Informatorium o grafice), Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1969   Hudba a lidé (Svědectví významných osobností vědy, kultury a sportu o jejich společné lásce k hudbě), Supraphon, n.p., Praha
  1970   Ex libris Cyrila Boudy, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1981   Palavra aneb Cesta Cyrila Boudy za krásnou knihou, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1982   Filosofie souzvuku aneb Rady a soudy Cyrila Boudy, Josef Cipra, nakladatelství, Kladno (Kladno)
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
  2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2009   Cyril Bouda: Unikátní exlibris, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Sběr obálek českých hudebnin (Výběr obálek českých hudebnin z počátku 19. století do 70. let 20. století), Typo 305, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Strahovská knihovna 1977 - 1978 (Sborník památníku národního písemnictví), 12.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Jsou jistě síly na světě..., Obrazy a akvarely Cyrila Boudy
  1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Cyril Bouda ((Několik registrujících poznámek k jeho tvorbě z posledních let)), Výtvarné umění, 4.ročník, 5.číslo, 220-226
  1954   Cyril Bouda – výstava prací z let 1952–1954, Mladá fronta, 10.ročník, 166.číslo, 3-3
  1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 6-6
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Laureáti státní ceny 1954, Výtvarné umění, 4.ročník, 3.číslo, 105-105
  1954   Radostná přehlídka architektonické práce, Výtvarná práce, 6
  1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 3-3
  1954   Umění Cyrila Boudy, Výtvarná práce, 6
  1955   Dánský list o ilustracích Cyrila Boudy, Výtvarná práce, 8
  1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11.ročník, 305.číslo, 3-3
  1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11.ročník, 179.číslo, 3-3
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Naše gobelíny ve Finsku, Výtvarná práce, 6
  1955   Ohlas naší výstavy užité grafiky v Polsku, Výtvarná práce, 8
  1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 7
  1956   Básník a výtvarníci, Výtvarná práce, 9
  1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 6-7
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce, 3
  1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12.ročník, 210.číslo, 3-3
  1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 10-11
  1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 7
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1956   Z pražských výstav, Mladá fronta, 12.ročník, 301.číslo, 3-3
  1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 12
  1957   Ve výstavní sini „Fronta“: Obrazy ze země Rembrandtovy, Mladá fronta, 13.ročník, 165.číslo, 5-5
  1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 3
  1958   Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 8
  1958   Portréty na dvou výstavách (Výstava v Hollaru...), Výtvarná práce, 9
  1958   Poštovní známka, Výtvarná práce, 13
  1959   Cyril Bouda a kniha, Výtvarná práce, 9
  1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 12
  1959   Současné české výtvarné umění hudbě, Výtvarná práce, 8-9
  1959   Umělecká řemesla v Berlíně, Výtvarná práce, 16
  1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Nové grafiky členů a hostů skupiny Hollar, Výtvarná práce, 9
  1960   Šárka očima soudobých výtvarníků, Výtvarná práce, 7-8
  1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce
  1961   Šedesátiny Cyrila Boudy, Výtvarná práce, 4-5
  1961   Výstavu grafiky Cyrila Boudy zahájil..., Výtvarná práce, 15
  1962   Praga 1962, Výtvarná práce
  1965   další úspěch české ilustrace, Výtvarná práce, 4-4
  1965   Kronika výstav (Hradec Králové), Výtvarná práce, 6
  1965   Salón současné ilustrace, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Knižní grafika Cyrila Boudy, Výtvarná práce, 2
  1968   Ve výstavní síni Krajského domu pionýrů..., Výtvarná práce, 2
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1971   Dětem o obrázcích Cyrila Boudy, Spící zámek, 107-110
  1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 3.číslo, 1-3
  1971   Třicet sněhuláků a růže z Jericha, Výtvarná práce, 6
  1976   Subskribce Lyry Pragensis, Československý voják, 63
  1977   Formální stránka Boudovy ilustrace, Strahovská knihovna 1977 - 1978, 212-223
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1979   Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Z ateliéru Cyrila Boudy (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 40-45
  1981   Návštěva u Cyrila Boudy, Návštěvy v ateliérech, 8-13
  1981   Nová Paka je myslím první, kdo se přihlásili..., Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely
  1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura
  1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 24-30
  1982   Třebíčská výstava akvarelů národního umělce Cyrila Boudy (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 11-11
  1983   Cyril Bouda, le peintre-graveur, Umění, 186-190
  1983   Výběr z díla Cyrila Boudy (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1988   Cyril Bouda, Artia 35
  1988   Snad se nenajde u nás člověk..., Kresby Cyrila Boudy
  1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 330-347
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2002   Trienále exlibris v Chrudimi v kontextu tří desetiletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2002, 4-11
  2007   Homo collector ((Studie postpřírodopisná)), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, 49-51
  2010   Když kámen promluví (Současné litografické dílny), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 53-60
  2010   Máchovské poznámky (Karel Hynek Mácha a jeho vztahy ke Kladnu), Středočeský vlastivědný sborník, 20-30
  2010   Máchův Máj a jeho ilustrátoři, Posel z Budče, 23-36
  2010   Majitelé supralibros a exlibris v Hradci Králové v průběhu staletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 3-9
  2010   Nezveřejněné signatury SČB ve sborníku k stoletému výročí, Marginálie 2010, 291
  2010   O autorech, Marginálie 2010, 299-306
  2010   Z rodného kraje, Via artis, via vitae, 479-522
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Cyril Bouda (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Cyril Bouda: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb
  1944   Cyril Bouda: Výstava grafiky
  1946   Obrazy a akvarely Cyrila Boudy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Cyril Bouda: Grafické práce
  1966   Cyril Bouda: Ex libris (k 65. narozeninám)
  1966   Grafické práce Cyrila Boudy, Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
  1971   Cyril Bouda dětem, Klub Albatros, Praha
  1971   Cyril Bouda: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
  1971   Praha v díle Cyrila Boudy, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1972   Cyril Bouda: Kresby - obrazy - grafika, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1972   Cyril Bouda: Výstava grafiky
  1973   Cyril Bouda: Ilustrace (Pro knihy nakladatelství Československý spisovatel)
  1973   Zasloužilý umělec Cyril Bouda: Grafika - ilustrace, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
  1974   Cyril Bouda: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1977   Cyril Bouda: Ilustrace k pražským pověstem, Kniha, n.p., Praha
  1978   Cyril Bouda: Z grafické tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1979   Cyril Bouda: Ilustrace k dosud nevydaným dětským knihám, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
  1979   Cyril Bouda: Výběr z díla
  1979   Cyril Bouda: Výstava ilustrací a akvarelů
  1980   Cyril Bouda: Grafika
  1980   Cyril Bouda: Výstava grafiky, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
  1981   Cyril Bouda: Česká krajina v akvarelech (k životnímu jubileu - 80 let umělce), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1981   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla (národní umělec, zahajovací prohlídka), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla (národní umělec), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
  1982   Cyril Bouda: Výběr z grafického díla
  1984   Cyril Bouda: Ilustrace
  1985   Cyril Bouda: Grafická tvorba
  1986   Cyril Bouda: Obrazy - ilustrace - grafika
  1988   Kresby Cyrila Boudy, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
  1988   Výstava kamélií při výstavě kreseb a grafiky Cyrila Boudy, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1991   Cyril Bouda: Krajiny srdce
  1993   Cyril Bouda: Krajiny srdce
  1994   Cyril Bouda: Sen o Praze
  1996   Cyril Bouda (k nedožitým 95. narozeninám), Obecní galerie Beseda, Praha
  1998   Cyril Bouda: Knižní ilustrace 1901-1984
  2000   Cyril Bouda: Ze sbírek Podkrkonošského muzea v Nové Pace
  2001   Cyril Bouda (sté výročí narození)
  2002   Cyril Bouda: Obrazy
  2004   Cyril Bouda: Ilustrace ((Communicatio Humana a Muzeum hlavního města Prahy))
  2004   Cyril Bouda: Ilustrace (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Cyril Bouda: Grafika. Sonda 1. Jiří Anderle: nové přírustky ve stálé expozici a sbírce afrického umění
  2005   Cyril Bouda: Volná grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat   Cyril Bouda a kniha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: členská výstava, Výstavní síně Kiosk 5 (K. Ditrich), Brno (Brno-město)
  1963   Ex libris, Československý spisovatel, Praha
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1975   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1977   ...Nejhezčí dětem (Výstava ilustrací knih pro děti a mládež), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1988   Výstava kamélií při výstavě kreseb a grafiky Cyrila Boudy
  1992   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
  1992   ReProoemium, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1998   Od pohádky k dobrodružství: Klasikové české moderní ilustrace, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Dřevěné miniatury: Dřevění ptáčci omalovaní předními českými výtvarníky ze sbírky Eduarda Smejkala, Galerie U prstenu, Praha
  2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Výtvarné lásky profesora Kouteckého po deseti letech, Galerie La Femme, Praha
  2011   Paralely (T. F. Šimon - Cyril Bouda, D. J. Růžička - Jan Lauschmann), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2017   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Černobílé linie – objem a světlo (v dřevořezu, dřevorytu a linorytu), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2022   Kladenští rodáci (Poklady nejen z depozitáře...), Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Paleta krásy (Národní umělci dětem), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Aukční katalog 2/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2009   Cyril Bouda (malíř, grafik, ilustrátor, pedagog), 49.číslo, Středočeská turistická a informační služba a.s., Praha 5
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Ilustrace ke knize A. Sovy Pankrác Budencius kantor
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Námořníci
  1934   Lodi z Marseille
  1935   Rodiče
  1935   Zátiší s humrem
  1939   Praha jediná a nejkrásnější
  1940   Ve stínu lípy
  1941   Zuzanka
hand out
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Ve stínu šapitó (Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Cyril Bouda: Město Brno v rytině Cyrila Boudy
  1981   Cyril Bouda: Ilustrace a kresby, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  2001   Cyril Bouda grafik 1901 / 1984, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1982   Člověk v českém moderním malířství
  1987   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Městský dům kultury, Karviná (Karviná)
  1992   Poezie v ilustraci, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
  1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky), Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
  1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Praha v grafice
  1999   Současná česká ilustrace
  2001   Exlibris
  2002   Duchovní rozměr grafiky
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Kresby Cyrila Boudy, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1983   Exlibris pro třináct sběratelů, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
nabídkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 80), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Sans-souci bar v Nimes
  1939   Jirka
  1940   U Jizery
  1940   Údolí Jizery v Rakousích
  1942   Zátiší se šachovnicí
  1942   Zima v Šárce
  1943   Eva
pamětní list
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Díkůvzdání Cyrilu Boudovi k jeho jubilejnímu roku 1981, Městská knihovna Jilemnice, Jilemnice (Semily)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Prof. Cyril Bouda (národní umělec)
  1984   Prof. Cyril Bouda (akademický malíř a grafik. národní umělec, nositel Řádu republiky a Ceny marie Majerové, laureát státní ceny, člen Svazu českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Filosofie souzvuku aneb Rady a soudy Cyrila Boudy, Josef Cipra, nakladatelství, Kladno (Kladno)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Cyril Bouda: Ilustrace, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Pozvání na slavnostní schůzi spolku česjých bibliofilů Cyrila Boudy
  1956   Večer Cyrila Boudy
  1961   Slavnostní večer Cyrila Boudy
  1971   Cyril Bouda (sedmdesáté narozeniny)
  1981   Cyril Bouda (beseda k poctě 80.narozenin)
  2001   Cyril Bouda (Přátelské setkání u příležitosti vydání monografie), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2005   Cyril Bouda: Malíř a grafik
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
  1976   Adolf Branald: Ex libris Cyrila Boudy
  1976   Cyril Bouda, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1981   K osmdesátým narozeninám Cyrila Boudy, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
příloha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942/12   Drobná grafika v uměleckém dřevorytu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Cyril Bouda (Soupis grafického díla Cyrila Boudy od roku 1948 do roku 1960)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  2013   Nature morte: Zátiší, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor grafických listů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Cyril Bouda
  nedatováno   Cyril Bouda: Jaro, Družstevní práce, Praha 1
  nedatováno   Cyril Bouda: Tvář našich měst, Václav Poláček, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Současná česká grafika, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Alex, Bouda, Jiřincová, Kupka, Svolinský, Štáfl, Váchal, Wenig), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Výtvarní umělci dětem, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1920/1980, Památník národního písemnictví, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Květen 1945 v grafice
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Pohádkové motivy a ilustrace
  2017   Ve stínu šapitó. Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

Cyril Bouda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Karel Šmíd: kresby - ilustrace - karikatury - obrazy (30 let společensky angažované tvůrčí práce), Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1979   Karel Müller: Výběr z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1981   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Palavra aneb Cesta Cyrila Boudy za krásnou knihou, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Zasloužilý umělec Josef Liesler (Sborník k umělcovým sedmdesátinám), Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1989   Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Návštěva u Cyrila Boudy, Návštěvy v ateliérech, 8-13
  1981   Paka - Nová Paka, jinému to nic neříká..., Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha

Cyril Bouda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Cyril Bouda a kniha, Památník národního písemnictví, Praha
  1959   Grigorij Musatov: Výstava obrazů a kreseb
  1965   Cyril Bouda: Ilustrace, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1967   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Závodní klub ROH Zbrojovka Bojkovice, Bojkovice (Uherské Hradiště)
  1980   Cyril Bouda: Výstava grafiky a ilustrací, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1981   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1932   Autoportrety členů S. Č. U. G Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Záblesky z Bengálska, Alois Srdce, Praha
  1923   Život svatého Prokopa, Družstvo Přátel Studia, Praha
  1925   První láska, Stanislav Minařík, Praha
  1925   Zlom (Verše), Erna Janská, Praha
  1926   Mikoláš Aleš: Akty (2. díl), František Topič, nakladatelství, Praha
  1926   Ramazanské večery, Alois Srdce, Praha
  1927   Barok (Tři essaye), Kvasnička a Hampl, Praha
  1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl druhý (Próza. Cikáni), František Borový, nakladatelství, Praha
  1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl první (Máj. Básně. Dramatické zlomky), František Borový, nakladatelství, Praha
  1928   Preludium, Alois Srdce, Praha
  1928   Silný člověk (Díl II. Osvobození silného člověka), Stanislav Minařík, Praha
  1928   Silný člověk (Díl třetí a poslední. Posvátný háj silného člověka), Stanislav Minařík, Praha
  1929   Boží muka (Kniha novel), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1929   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl třetí (Deníky. Zápisníky. Korespondence), František Borový, nakladatelství, Praha
  1929   O knihách a o lidech, Jaromír Rašín, Praha
  1929   Píseň života, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Píseň jásající lásky, Stanislav Minařík, Praha
  1931   Pavel a Virginie (Indická chatrč, - Suratská kavárna), Nakladatelství Vladimír Orel, Praha
  1933   Farmář Rosický, František Topič, nakladatelství, Praha
  1934   Hvězdy na nebi, František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   O ženské zkaženosti (Satira šestá), Jan Nešněra, Praha
  1935   Život Máchův, František Topič, nakladatelství, Praha
  1937   Lov na miliony, Alois Srdce, Praha
  1938   Ježíš na Šumavě, František Topič, nakladatelství, Praha
  1939   Podivuhodné příběhy Aristida Bonafide, Alois Srdce, Praha
  1940   Deník Jana Kypty (opsaný synem jeho Bernardem uspořádal B. Pernica), František Topič, nakladatelství, Praha
  1940   Máj, František Strnad, Praha
  1941   Oldřich Blažíček, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1941   Puškin, Vilém Šmidt, Praha
  1941   Smetanův žák vzpomíná (Vzpomínky a korespondence Josefa Jiránka), František Topič, nakladatelství, Praha
  1942   Akty, František Topič, nakladatelství, Praha
  1942   Modré pobřeží, František Topič, nakladatelství, Praha
  1944   Balady, Václav Petr, Praha
  1944   Máchovské variace, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Evropská kantiléna, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1946   Janáček ve vzpomínkách a dopisech, František Topič, nakladatelství, Praha
  1946   Svatopluk Čech rodičům, František Topič, nakladatelství, Praha
  1946   Šesté jaro (Román z nacistické věznice), Václav Petr, Praha
  1946   Vysoké jarní nebe (Román), Topičova edice, Praha
  1947   Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti (Humor amerických černochů), Alois Srdce, Praha
  1947   Kouzlo ostrova, Topičova edice, Praha
  1947   Modré pobřeží, Topičova edice, Praha
  1947   Paměť bojovníků (Báseň), Václav Petr, Praha
  1947   Portugalské sonety, Václav Petr, Praha
  1947   Symposion (O lásce), Jan Laichter, Praha
  1948   Tři muži na toulkách, Alois Srdce, Praha
  1948   Tři muži ve člunu (o psu nemluvě), Alois Srdce, Praha
  1949   Cyril Bouda, Václav Petr, Praha
  1949   Dětství Maxe Švabinského, Václav Petr, Praha
  1949   Hoch s lukem (Básně), Kvasnička a Hampl, Praha
  1949   Tři muži na toulkách, Alois Srdce, Praha
  1949   Tři muži ve člunu (o psu nemluvě), Alois Srdce, Praha
  1954   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1954   Prosté motivy, Československý spisovatel, Praha
  1955   Dům u Halánků (Vzpomínky na Vojtu Náprstka), Československý spisovatel, Praha
  1955   Gulliverovy cesty, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1956   Pohádky a povídky (2. díl), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Vandrovali vandrovníci, Československý spisovatel, Praha
  1957   Jedináček Damian (Veršovaná pohádka), Spolek českých bibliofilů, Praha
  1957   Strašidlo cantervillské (Hylo-idealistická romance), Československý spisovatel, Praha
  1957   Zbraslavská povídka o opatu Martinovi, Československý spisovatel, Praha
  1958   Krysař, Československý spisovatel, Praha
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1959   Kniha o Praze (1959), Orbis, Praha
  1960   Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1960   Skřínka s líčidly, Československý spisovatel, Praha
  1963   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1964   Pohorská vesnice (Povídka ze života lidu venkovského), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Gulliverovy cesty, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Kapitán Fracasse, Orbis, Praha
  1968   Ostrov, o kterém všichni sníme, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1971   Mozart v Praze (Hudební kronika let 1787-1791), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1974   Veselá vdova, Československý spisovatel, Praha
  1975   Královský vozataj, Československý spisovatel, Praha
  1977   Rusalčino jezírko, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1980   Zlaté stíny (Příběh se zpěvy a tanci), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Co vyprávěly staré pražské domy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   My od divadla (Životy herců), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  nedatováno   Silný člověk (Díl I. Silný člověk), František Borový, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   K poctě zbraň praporu!, Václav Petr, Praha
  1946   Svatopluku Čechovi (Památník Jednoty Svatopluka Čecha k uctění 100. narozenin básníkových), Topičova edice, Praha
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Topičův almanach (1883-1933), František Topič, nakladatelství, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   O životě včel a o práci asekuračníka, Slovanská pojišťovna, Praha
sborník písniček
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Musiculus (Album skladbiček pro flétnu /pikolu, hoboj, klarinet nebo housle/ a klavír), Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha

Cyril Bouda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Život svatého Prokopa, Družstvo Přátel Studia, Praha
  1925   První láska, Stanislav Minařík, Praha
  1927   Cesta z pouti, Čtyry doby, Erna Janská, Praha
  1929   Hoch z Missourského údolí (Kázání Elberta Hubbarda), Spolek Typografia v Praze, Praha
  1929   O knihách a o lidech, Jaromír Rašín, Praha
  1930   Píseň jásající lásky, Stanislav Minařík, Praha
  1935   Život Máchův, František Topič, nakladatelství, Praha
  1937   Marie Alšová (Mosaikový obraz života), Společnost Československého Červeného kříže, Praha
  1938   Ježíš na Šumavě, František Topič, nakladatelství, Praha
  1940   Deník Jana Kypty (opsaný synem jeho Bernardem uspořádal B. Pernica), František Topič, nakladatelství, Praha
  1940   Máj, František Strnad, Praha
  1940   Ve stínu lípy, Topičova edice, Praha
  1941   Puškin, Vilém Šmidt, Praha
  1941   Roucho díla Zeyerova, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1944   Balady, Václav Petr, Praha
  1944   Máchovské variace, František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Petrolejové lampy, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1945   Rytmus života (Patero knih básnických), Václav Tomsa, Praha
  1946   Evropská kantiléna, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1946   Svatopluk Čech rodičům, František Topič, nakladatelství, Praha
  1946   Vysoké jarní nebe (Román), Topičova edice, Praha
  1947   Paměť bojovníků (Báseň), Václav Petr, Praha
  1948   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1951   Anna Kareninová I., Slovanské nakladatelství, _
  1951   Povídky, Slovanské nakladatelství, _
  1952   Povídky II. (Andělka a jiné), Slovanské nakladatelství, _
  1954   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1954   Prosté motivy, Československý spisovatel, Praha
  1955   Gulliverovy cesty, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1955   Otvírání studánek, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1955   Zpěv lásky k životu, Československý spisovatel, Praha
  1956   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1956   Pohádky a povídky (2. díl), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Vandrovali vandrovníci, Československý spisovatel, Praha
  1957   Jedináček Damian (Veršovaná pohádka), Spolek českých bibliofilů, Praha
  1957   Mozart and Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1957   Strašidlo cantervillské (Hylo-idealistická romance), Československý spisovatel, Praha
  1957   Zbraslavská povídka o opatu Martinovi, Československý spisovatel, Praha
  1958   Krysař, Československý spisovatel, Praha
  1958   Malíř a domov, Odbor školství a kultury rady ONV, Kladno (Kladno)
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1958   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1959   Kocourkov, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Ve stínu lípy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1960   Skřínka s líčidly, Československý spisovatel, Praha
  1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
  1961   Prvotiny, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Prahou krok za krokem (Uměleckohistorický průvodce městem), Orbis, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1964   Pohorská vesnice (Povídka ze života lidu venkovského), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Gulliverovy cesty, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1966   Vzpomínky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1967   Kapitán Fracasse, Orbis, Praha
  1967   Key to Prague, Orbis, Praha
  1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Ostrov, o kterém všichni sníme, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1970   Kosířské elegie, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1971   Mozart v Praze (Hudební kronika let 1787-1791), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1971   Spící zámek (Dvanáct pohádek ilustrovaných Cyrilem Boudou), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1972   Pražské pověsti, Orbis, Praha
  1974   Veselá vdova, Československý spisovatel, Praha
  1975   Královský vozataj, Československý spisovatel, Praha
  1975   Paměti, Československý spisovatel, Praha
  1976   Přísloví - napoví (Výbor z Mudrosloví národu slovanského ve příslových), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Vlastní životopis, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Zjevení génia (Ludwig van Beethoven), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1977   Doktor na horách, Československý spisovatel, Praha
  1977   Jivínské rapsódie (Výbor), Československý spisovatel, Praha
  1977   Rusalčino jezírko, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1980   Zlaté stíny (Příběh se zpěvy a tanci), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1981   Nové pražské pověsti, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Co vyprávěly staré pražské domy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Filosofie souzvuku aneb Rady a soudy Cyrila Boudy, Josef Cipra, nakladatelství, Kladno (Kladno)
  1982   Krásná čarodějka, Československý spisovatel, Praha
  1982   Ze života zapadlého vlastence, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1983   Kniha apokryfů, Československý spisovatel, Praha
  1983   Komedie plná lásky, Československý spisovatel, Praha
  1983   My od divadla (Životy herců), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1984   Neuvěřitelná dobrodružství Davida Damiána, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Pražské figurky, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1989   Nové pražské pověsti, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Novoročenka 1930 (Přátelům našeho závodu Ludmila Horová, knihkupectví, Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
  1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1945   K poctě zbraň praporu!, Václav Petr, Praha
  1964   Deset českých novel, Československý spisovatel, Praha
  1967   Deset anglických novel, Československý spisovatel, Praha
  1968   Česká povídka 1918-1968, Československý spisovatel, Praha
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Mořská obluda, Spící zámek, 51-54
  1971   O starostech kocourkovských, Spící zámek, 47-50
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Svízele bibliografovy, Method Kaláb, Praha
  1939   Ohlasy, Novina, nakladatelství, Praha
  1940   Chodské pohádky, Klub zaměstnanců léčebného fondu, Praha
  1980   Pražský máj 1945, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   P - značka dobré knihy, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Lucerna, Národní divadlo, Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 1.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1962/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   P. F. 1972 Václav a Libuše Petrovi
  1979   PF 1980 Václav Grégr
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   O životě včel a o práci asekuračníka, Slovanská pojišťovna, Praha
  1935   Co dělá Hollar?, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1975   Vzpomínka na tiskaře Josefa Cipru
  1979   Mikoláš Aleš a Suchdol (1877 - 1879) (K 100. výročí pobytu Mikoláše Alše v Suchdole v letech 1877 - 1879), Obvodní národní výbor Praha 6, Praha
  1980   Znamení kotvy, Vitáček Jaroslav, _
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1920/1980, Památník národního písemnictví, Praha

Cyril Bouda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1973/01   Jiří Švengsbír 1953-1973, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)

Cyril Bouda

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1934/09/03 - 1934/09/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka, Obecní dům, Praha

Cyril Bouda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1988   Formani, vandrovníci, voraři (Josef Jahoda: Slunce, Josef Štefan Kubín: Podařený párek, Jan Morávek: Plavci na Sázavě), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   O grafice, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
  2020   František Tavík Šimon: Zblízka, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920–1921   Výstavy malířů, Týn, 4.ročník, 10.číslo, 299-299
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 254-259
  1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena, 9
  1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena, 9
  1953   Malíři, grafici a sochaři, Výtvarná práce, 9
  1953   Nástěnné koberce, Křesťanská žena, 2
  1954   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 7
  1954   Rozhodnutím presidenta republiky..., Výtvarná práce, 1
  1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 6-6
  1955   Otázky obrazového děje, Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 353-363
  1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 2-6
  1955   Úvaha o grafice (190. členská výstava SČUG Hollar), Výtvarná práce, 8-9
  1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 7
  1956   Soutěž na návrh mosaiky pro nádražní halu v Pardubicích, Výtvarná práce, 15
  1956   Výsledek zemědělské akce, Výtvarná práce, 11
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   „Para Todos“ o československém umění, Výtvarná práce, 10
  1957   Malá, ale nikoli nevýznamná, Mladá fronta, 13.ročník, 47.číslo, 3-3
  1957   Mladí ilustrátoři ve „Frontě“, Mladá fronta, 13.ročník, 108.číslo, 5-5
  1957   Soudobá česká knižní obálka, Výtvarná práce, 7-7
  1957   Výsledek soutěže na návrh mosaiky pro..., Výtvarná práce, 11
  1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury, Výtvarná práce, 3
  1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 10-11
  1960   IV. přehlídka (Grafika), Výtvarné umění, 152-159
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  1960   Kreslený film (K 15. výročí založení pražského studia Bratři v triku), Výtvarné umění, 215-224
  1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 4-5
  1963   Ilustrovaná edice česká klasická próza, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 2
  1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5.ročník, 8.číslo, 13-13
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj
  1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce, 4
  1977   Ilustrace jako dialog, Výtvarná kultura, 34-42
  1977   Krajská galerie v Hradci Králové (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1-12
  1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 6-28
  1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově v 2. polovině roku 1977 (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie
  1977   Z jednání grafiků (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura, 1-22
  1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 1-12
  1979   Souborná výstava Cyrila Boudy v Plzni (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 60-61
  1979   Západočeská galerie v Plzni (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1980   Knižní ilustrace, Výtvarná kultura, 59-64
  1980   Mistr československé fotografie, Výtvarná kultura, 39-43
  1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 1-5
  1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 2-9
  1981   Výtvarná díla v Paláci kultury, Výtvarná kultura, 10-17
  1982   Tvorba plná fantastiky (Sto kreseb a obrazy Kamila Lhotáka v krajské galerii), Pochodeň
  1983   Středočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-13
  1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 22-25
  1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 5
  1988   Kladno žije uměním, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 4
  1989   Mácha za hranicí času, Gramorevue, 8
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  2000   První seminář malby u Zdeňka Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2015   Kouzlo pérovek, Knižní značka, 5-7
  2016   Desetimilionový Medek a rekordy napříč kategoriemi, Art + Antiques, 25-26
  2019   Kupka po jedenácti letech a drahý Hudeček, Art + Antiques, 14-15
  2019   S Krysařem na věčné časy, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 38-39
  2019   Sousoší faun a VLTAVA od manželů Hudečkových, 220 míst AVU, 252-253
  nedatováno   Novinová kresba, Ročenka českých knihtiskařů, 137-152

Cyril Bouda

institution, city  
Národní galerie v Praze, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Cyril Bouda

year of award   award name, type, notes
1936   Mezinárodní výstava dřevorytů, Čestný diplom
1937   Mezinárodní soutěž na ilustrovanou knihu v New Yourku
1937   Mezinárodní výstava umění a techniky v Paříži, Grand Prix
1958   Státní cena, cena