Jaromír Uždil

* 22. 2. 1915, Náchod (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
† 19. 8. 2006, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Poet, painter, Publicist, Art Historian, art theorist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01140937

notes:
prof., PhDr. DrSc.,
Studium architektury a kresby, zaměření na výtvarnou výchovu

Jaromír Uždil

 

Jaromír Uždil

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Matějček Antonín, *1889
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Cibulka Josef, *1886
1935 - 1939   České vysoké učení technické, Praha, Stefan Bedřich, *1896
1935 - 1939   České vysoké učení technické, Praha, Blažíček Oldřich, *1887
1935 - 1939   České vysoké učení technické, Praha, Bouda Cyril, *1901
1945 - 1946   École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), Paříž (Paris), Desnoyer François, *1894
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Jaromír Uždil

from - to   institution, city, notes
1964 - 1986   Praha, Praha, VŠUP

Jaromír Uždil

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Asociace akademických architektů (A. A. A.), *1928
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   INSEA, mezinárodní oganizace výtvarných pedagogů, *, dlouholetý prezident čs. Komitéru a viceprezident světové rady INSEA
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887

Jaromír Uždil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/12/11 - 1994/11/06   Jaromír Uždil: Z malířského díla, Galerie Magnus, Praha
1999/06/24 - 1999/08/29   Jaromír Uždil: Obrazy, Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
2015/09/11 - 2015/11/08   Jaromír Uždil 1915 - 2006: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
03/30 - 04/12   Manifestation d´art, Cité Universitaire de Paris, Paříž (Paris)
1946/05/03 - 1946/05/31   Mánes 1946, Mánes, Praha
1947/11 - 1947/12   Spolek výtvarných umělců Mánes 1947, Mánes, Praha
1954/08 - 1954/09   Členská výstava srpen 1954, Mánes, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1992/07 - 1992/08   Spolek výtvarných umělců Mánes, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště (Mladá Boleslav)
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1999/11/19 - 2000/01/09   Náchodský výtvarný podzim: 16. přehlídka umění regionu, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/11/15 - 2003/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 19. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/011/17 - 2004/01/04   Náchodský výtvarný podzim: 20. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/11/16 - 2014/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 30. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2023/11/23 - 2023/11/26   S.V.U.Mánes včera a dnes, Galerie Novoměstská radnice, Praha

Jaromír Uždil

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Jaromír Uždil: Obrazy, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Mánes 1946, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1954   Členská výstava (Srpen 1954), Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
  1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
  1999   16. Náchodský výtvarný podzim (16. přehlídka umění regionu), Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2000   17. Náchodský výtvarný podzim (17. přehlídka umění regionu, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna od 10. listopadu 2000 do 7. ledna 2001), Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2003   19. Náchodský výtvarný podzim (19. přehlídka regionu), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2003   20. Náchodský výtvarný podzim, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  nedat   Manifestation d´art
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výstava IV. krajského střediska Aleš, Výtvarná práce, 5
  1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 96-96
  1981   Podmanění krásou, co v dětech přebývá (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1989   Jde o naši společnou věc, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 6.číslo, 1-2
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jaromír Uždil: Z malířského díla, Galerie Magnus, Praha
  1999   Jaromír Uždil: Obrazy, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2015   Jaromír Uždil 1915–2006: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Náchodský výtvarný podzim (30. ročník přehlídky regionu), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   S.V.U. Mánes včera a dnes (Antique 49. veletrh starožitností 2023), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2015, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaromír Uždil

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Mánesův orloj, Orbis, Praha
  1960   Estetická výchova (Úvod do studia), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1967   Otázky dětské kresby, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha
  1974   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1980   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1984   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Jaromír Uždil

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Josef Holler: Kresby a grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1955   Josef Holler: Kresby a grafika
  1958   Miloš Malina: Obrazy z let 1946 - 57, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Miroslav Houra
  1962   Karel Šmíd: Šumava, Okresní vlastivědné muzeum, Strakonice (Strakonice)
  1964   Výbor z díla Zdenky Heritesové, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1965   Elena Bellušová: Práce 1960 - 1964, Český fond výtvarných umění, Praha
  1971   Jiří Hruška, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Jaroslav Bureš: Krajiny 1970-76, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Miloš Malina: Obrazy z let 1940 / 1976, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Svět Josefa Matičky (Výběr z životního díla 1893-1976), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Miroslav Houra: Obrazy, grafika, tapiserie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1978   Přemysl Rolčík: Grafika, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1979   Vladimír V. Paleček: Výbor z díla 1958-78, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   František Krčmář: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   František Krčmář: Obrazy, plakáty, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1987   Přemysl Rolčík: Grafické dílo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   B. S. Urban: Výbor z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Miloš Malina: Raná tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Miloš Malina a jeho svět (Výstava z pozůstalosti umělce a sběratele), Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1996   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy, Jan Neubert, Dobřichovice (Praha-západ)
  2001   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy
  2004   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   GHB LŠU, Lidová škola umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1983   Prostředí života Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1986   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1992   Děti dětem 92 (Veronika Hudečková, Dominik Hudeček)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Výchova uměním, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2005   Carpe diem - Užívej dne
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Patera 1924 - 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Výstava anglických dětí, Výtvarná práce, 10
  1958   Výtvarná výchova - mezinárodně, Výtvarná práce, 1-2
  1958   Výtvarné umění a škola, Výtvarné umění, 8.ročník, 4.číslo, 146-153
  1958   Za výtvarnou výchovu v Basileji, Výtvarná práce, 4
  1959   Estetická hodnota dětské kresby a malby, Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 78-83
  1959   Z maďarského zápisníků, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 8-9
  1961   Josef Matička primitiv ze své vůle, Výtvarné umění, 417-424
  1961   Waldemar Grzimek, Výtvarné umění, 225-229
  1962   Krása školní knihy, Výtvarná práce, 1-2
  1962   Setkání s Barlachem, Výtvarné umění, 81-85
  1962   Vlastivědná muzea a jejich výstavy, Výtvarná práce, 1-2
  1963   Jubileum Josefa Matičky, Výtvarná práce, 8
  1963   Sto let barvy, Výtvarné umění, 193-202
  1963   Sto let barvy (dokončení), Výtvarné umění, 269-270
  1964   Čtvrtý rozměr výtvarného umění, Výtvarné umění, 14-25
  1964   Dítě a svět, Výtvarná práce, 4-4
  1964   Na okraj uměleckého zjevu Zdenky Heritesové, Výtvarné umění, 434-441
  1965   Dítě, umění a svět, Výtvarné umění, 185-189
  1967   Nikoliv není nejmenší mezi městy, Výtvarná práce, 2
  1967   Výchova a umění, Umění a řemesla, 8-14
  1968   Zájem o dětský výtvarný projev..., Dítě 68
  1978   Dnešek a výtvarná výchova, Výtvarná kultura, 4-10
  1979   Pionýrská organizace a estetická výchova, Výtvarná kultura, 23-26
  1982   Cornelis Zitman (Z ateliéru našich přátel), Výtvarná kultura, 33-36
  1982   Miloš Malina, Výtvarná kultura, 37-40
  1983   Keramika jako umělecký projev i pedagogický problém (Výstavy), Výtvarná kultura, 63-63
  1988   Anketa, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 2-2
  1989   Kresby ze šuplíku, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4-4
  1989   Mladá léta Miloše Maliny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 4
  1989   Řekli o Salónu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 16.číslo, 3
  nedat   Jiří Hruška svedl ve své výstavě..., Jiří Hruška
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965/06/21   Výtvarné umění, 15.ročník, 4-5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)

Jaromír Uždil

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Estetická výchova (Úvod do studia), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Jaromír Uždil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/01/25 - 1977/02/27   Josef Matička: Výběr z životního díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/03 - 1977/04   Miloš Malina: Obrazy z let 1940 / 1976, Galerie U Řečických, Praha

Jaromír Uždil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/11/20 - 1959/12/31   František Emler: Od náčrtu a studie k obrazu a grafice, Staroměstská radnice, Praha
1971/04/14 - 1971/05/09   Jiří Hruška, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1977/04/05 - 1977/04/22   Přemysl Rolčík: Výbor z grafické tvorby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1982/10/25 - 1982/11/04   Viktor Konečný: Kresby a plastiky, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1985/01/04 - 1985/02/03   František Krčmář: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/01/08 - 1987/02/01   František Krčmář: Obrazy, plakáty, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1989/05/03 - 1989/05/31   B. S. Urban: Výbor z díla, Karolinum, Praha
1989/07/20 - 1989/08/20   Miloš Malina: Raná tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1993/11/18 - 1994/03/28   Miloš Malina: Jeho svět. Výstava z pozůstalosti umělce a sběratele, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
1996/07/08 - 1996/07/28   Viktor Konečný: Promluvy dřeva, Galerie Fronta, Praha
1999/11/10 - 1999/12/08   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy - obrazy dřeva, Staroměstská radnice, Praha
2003/09/06 - 2003/10/12   Bedřiška Uždilová: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)