Spolek výtvarných umělců Mánes 1947

date of exhibition: 1947/11 - 1947/12
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní