Výtvarné umění

page: 193-240
imprint date: 1961/09/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 5
number of pages: 48, 4 strany nečíslované resumé, 3 vložené listy přílohy, obálka
the number of reproductions: 3 b jako vložená příloha, 60 čb
language: czech
prints: 3300
dimensions: 305 x 235