zdroj: cs.wikipedia.org

Josef Hlaváček

* 13. 5. 1934, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
† 1. 10. 2008, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian, Aesthetician

 

signature: JHl
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990216062
WIKIDATA: Q12026077
VIAF: 15016316

notes:
Prof., PhDr., CSc.
rektor VŠUP

Josef Hlaváček

Zemřel prof. PhDr. Josef Hlaváček
Sedmého října 2008 jsme měli možnost naposledy se rozloučit s předním českým estetikem, teoretikem umění a především zasvěceným znalcem českého výtvarného umění po roce 1960, přítelem a vynikajícím vykladačem tvorby jeho významných představitelů a v neposlední řadě profesorem a emeritním rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. PhDr. Josefem Hlaváčkem, CSc. (1934–2008). Rodák ze severočeských Loun, který po studiu estetiky a dějin umění na Univerzitě Karlově se v šedesátých letech výrazně podílel na kulturním životě v severních Čechách. Jeho tehdejší činnost je příkladem, že závažné počiny jsou možné i mimo tzv. hlavní kulturní centra. Jako pracovník lounského osvětového domu inicioval založení tamního klubu přátel umění, filmového klubu a lidové univerzity, na jejíž koncepci spolupracoval s Jiřím Jedličkou a Dušanem Vosykou. Zásadní byl i jeho podíl při zřízení Galerie Benedikta Rejta. Podobně jako řada jeho vrstevníků i on byl na počátku tzv. normalizace jako nepohodlný propuštěn ze zaměstnání a v následujících dvaceti letech, kdy svou osobní statečnost stvrdil i podpisem Charty 77, musel pracovat v profesích, které s jeho odborností vůbec nesouvisely. V Praze, kam odešel, nicméně spolu s přáteli připravoval strojopisné sborníky zaměřené na moderní výtvarné umění. Po změně režimu krátce působil na Ministerstvu kultury, odkud odešel jako profesor estetiky a dějin umění na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, v jejímž čele pak stál jako její rektor v letech 1994–2000. Odborné kvality Josefa Hlaváčka potvrdilo nejen jmenování vysokoškolským profesorem pro obor estetika v roce 1993, ale především několik knih (Výpovědi umění, 1991; Cvičení z estetiky, 2007), početná řada monografických textů a výstavních katalogů, věnovaných mj. „jeho“ umělcům – souputníkům ze skupiny Křižovatka Jiřímu a Běle Kolářovým, Hugo Demartinimu, Čestmíru Kafkovi, Vladislavu Mirvaldovi a Zdeňku Sýkorovi, a také dalším výrazným představitelům umělecké scény šedesátých až devadesátých let Václavu Boštíkovi, Čestmíru Kafkovi, Janu Koblasovi, Vladimíru Novákovi, Ivanu Ouhelovi nebo Josefu Sozanskému. Zapomenuta by neměla být ani činnost jeho vlastní soukromé výstavní síně, kterou v letech 1992–1997 vedl spolu se svou paní. Je třeba litovat, že v nejplodnějším věku musel prof. Josef Hlaváček ze zdravotních důvodů předčasně stáhnout z kulturního života, který nyní po jeho odchodu zůstává trvale ochuzen.

zdroj: Bulletin 2/2008, Uměleckohistorická společnost v českých zemích, s. 31, id: C4594

Josef Hlaváček

zdroj: cs.wikipedia.org
 

Josef Hlaváček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1959   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika
???? - 1959   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Josef Hlaváček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Křižovatka (Tvůrčí skupina Křižovatka), *1963
???? - ????   osobnosti (Ústecký kraj), *
???? - ????   Přátelé Jiřího Koláře, *1989
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor
???? - ????   Výtvarný odbor Umělecké besedy (znovuzaložené), *1990

Josef Hlaváček

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/03/10   Beseda u kulatého stolu k otázkám současné situace českého umění, Dům Hlaholu, Praha
1997/02/12   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Veletržní palác, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/09/22   Večer k oslavě 75. básníkových narozenin, Klub Svazu českých výtvarných umělců, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha

Josef Hlaváček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Netvořice ´81
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, 186-191
  1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, 11-11
  1996   Mýlit se je riziko i krása našeho povolání (Rozhovor s Josefem Hlaváčkem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2003   Anketa, Fotograf, 98-105
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2008   Za Josefem Hlaváčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2008   Zemřel prof. PhDr. Josef Hlaváček, Bulletin, 31-32
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Čestmír Kafka (Typointerpretace)
  1986   Stanislav Kolíbal (Typointerpretace)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Vážení přátelé, ve věku 74 let...
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Josef Hlaváček (13. 5. 1934–7. 10. 2008), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Národní galerie v Praze, Praha

Josef Hlaváček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
  2007   Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Memories are memories, Verzone, s.r.o., Praha

Josef Hlaváček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  (2011)   Vladimír Novák, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  1964   Koláže Jiřího Koláře
  1969   Josef Šimůnek: Iterace a znamení
  1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Kafka
  1982   Ivan Kafka
  1985   Ivan Kafka
  1986   Čestmír Kafka
  1986   Vladimír Janoušek
  1987   Ivan Kafka: Kopce i skupiska - dwa stany moźliwego dąźenia
  1988   Vladislav Mirvald: Kresby Vl. Mirvalda (90 let lounské knihovny), Okresní knihovna, Louny (Louny)
  1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Andreas von Weizsäcker, Galerie Steiner, Bad Rappenau (Heilbronn)
  1990   Vladimír Janoušek 1966-1986
  1990   Vladimír Janoušek: Kresby
  1991   Běla Kolářová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Hugo Demartini
  1991   Ivan Kafka, Galerie Studio Opatov, Praha
  1991   Jiří Kolář, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Milan Grygar: Zeichnungen, Fotoarbeiten, Installationen 1968-1991, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
  1991   Stát Kurt Gebauer
  1991   Stát Kurt Gebauer
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Jiří Kolář: Roláže, chiasmáže, závěsné básně
  1992   Karel Malich: Tempery, kvaše a koláže z let 1958 - 1962
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Michael Rittstein: Rané dílo
  1993   Pavel Nešleha: Grafika z 60. a 70. let
  1993   Václav Boštík: Arbeiten auf Papier, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1993   Věra Janoušková: Rané koláže a plastiky
  1993   Vladislav Mirvald: Práce před rokem 1964 (informel, hard-edge), Galerie ´60/´70, Praha
  1994   Kamil Linhart: Rané dílo, Galerie ´60/´70, Praha
  1994   Marian Karel, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Vladimír Novák: Rané obrazy a kresby, Galerie ´60/´70, Praha
  1995   Běla Kolářová: Malá retrospektiva, Galerie ´60/´70, Praha
  1995   Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let
  1995   Karel Valter: Obrazy, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1995   Kurt Gebauer: Obrazy z dějin vlastního státu
  1995   Milan Grygar: Obrazy z let 1960 - 1963, Galerie ´60/´70, Praha
  1995   Václav Boštík: Výběr z díla
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Bohdan Kopecký: Uzavřený kruh, Státní galerie výtvarného umění, Most (Most)
  1996   Ivan Kafka, Galerie ´60/´70, Praha
  1996   Svatopluk Klimeš: Okno, Galerie ´60/´70, Praha
  1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Ivan Kafka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
  1998   Autokoláže Jiřího Koláře, Památkový ústav, Brno (Brno-město)
  1998   Ivan Ouhel: Devadesátá léta (Čas obrazu), Galerie Gema, Praha
  1998   Jiří Beránek: Přítmí paměti, Galerie Gema, Praha
  1998   Karel Malich: Objekty, pastely, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, Galerie Václava Špály, Praha
  1999   Václav Bláha: Vzkazy / Messages, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   Vladimír Novák: Muž ve větru / Man in the Wind, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2000   Jiří Beránek: Z kufru, Galerie Gambit, Praha
  2000   Kurt Gebauer: Magická žena Praha, Znovuvstoupení do českého rybníka
  2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Vladislav Mirvald: Komplementární, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2000   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2001   Milan Grygar: Obraz a barva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Miloš Cvach: Tam a zpět / Va-et-vient / There and back, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Václav Jíra, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2002   L'oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2003   Běla Kolářová, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2004   Václav Jíra: Strojky, Galerie Brömse, Františkovy Lázně (Cheb)
  2006   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2006   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2007   Magdalena Jetelová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Installations for Landscape, Interiors and City), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  nedat. (2011)   Vladimír Veselý: Výběr grafických prací technikou leptu, litografie, dřevorytu a linorytu (1950–2011)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Netvořice ´81
  1988   Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1988   Forum '88
  1990   Konstruktivní tendence šedesátých let
  1990   Nová skupina
  1991   Artikulace
  1991   Iná geometria
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Galerie Pravis, Osnabrück
  1993   Michal Nesázal, Petr Nikl: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1992, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Český kinetismus 60. let
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Prostor, světlo, sklo / Space, Light, Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1995   Prostory časů, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedat   Věra a Vladimír Janouškovi
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Návod k upotřebení (1965), Nakladatelství Dialog, Most (Most)
  1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Souček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Dlouhá léta s architekturou, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1997   O tom (Texty), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1999   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2004   Lyrické minimum, Torst, Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2009   Milan Grygar, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Radek Kratina 1928-1999, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů)
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1988   Někdo něco 11
  1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Galerie Studio Opatov, Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
  1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 7.číslo, 335-336
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 1.číslo, 45-47
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 94-95
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 3.číslo, 142-144
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 4.číslo, 191-191
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 5.číslo, 237-239
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 6.číslo, 287-288
  1959   Aujourd´hui, září 1958 (Francie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 94-94
  1959   Bildende Kunst, listopad 1958 (NDR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 93-93
  1959   Bildende Kunst, říjen 1958 (NDR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 93
  1959   Cimaise, říjen-listopad 1958 (Francie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 93-93
  1959   Das Kunstwerk, říjen 1958 (NSR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 93-93
  1959   The Journal of Aesthetics and Art Criticism (XVI, 3, 1958) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 45-46
  1959   The Studio, září 1958 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), 9.ročník, 2.číslo, 93-94
  1959   Voprosy filosofii (č. 9, 1958) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 46-46
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 9.číslo, 431-431
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 94-95
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 3.číslo, 142-143
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 191-192
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 5.číslo, 241-241
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 6.číslo, 290-290
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 7.číslo, 338-339
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 9.ročník, 8.číslo, 381-382
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 429-430
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 8.číslo, 382-383
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8.ročník, 10.číslo, 479-480
  1960   Aujourd´hui č. 22, květen-červen 1959 (Francie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 44-44
  1960   Bildende Kunst č. 9, 1959 (NDR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 45-46
  1960   Das Kunstwerk č.2/3, srpen-září 1959 (NSR) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 45-45
  1960   Goya č. 29, 1959 (Španělsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 46-46
  1960   L´art dans la République populare roumaine 1959 (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 44-45
  1960   Przeglad artystyczny č. 2, duben-květen-červen 1959 (Polsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 44-44
  1960   Přehled zahraničních časopisů, Výtvarné umění, 46-48
  1960   Studia filozoficzne (6,1959) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 281-282
  1960   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 4/1959 (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 94-96
  1960   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 4/1959 (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 94-96
  1960   The Journal of Philosophy č. 13, 14, 19/1959 (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 186-189
  1960   The Studio říjen 1959 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 46-46
  1960   Voprosy filosofii č. 1, 2, 1960 (SSSR) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 280-282
  1960   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 42-44
  1960   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 469-470
  1961   Philosophy, č. 136, roč. XXXVI, 1961 (Anglie) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 238-239
  1961   The Journal of Aestethics and Art Criticism č. 2, roč. XIX, 1960 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 333-334
  1961   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 1, roč XIX (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 283-285
  1961   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 3, 1960 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 93-94
  1961   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 4, 1960 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 94-95
  1961   The Journal of Philosophy č. 7, 1960 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 46
  1962   Quadrum č. 11, 1961 (Belgie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 128-429
  1962   The Journal of Aestethics and Art Criticism č. 3, roč. XIX, 1960 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 190-191
  1962   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 1, roč. XX, 1961 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 143-144
  1962   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 2a 3, roč. XX, 1962 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 334-336
  1962   The Journal of Philosophy č. 16, roč. LVIII, 1961 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 94-94
  1962   The Journal of Philosophy č. 20, roč. LVIII, 1961 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 237
  1962   The Journal of Philosophy č. 9, 12, a 14, roč. LVIII, 1961 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 45-46
  1962   The Journal of the History of Ideas, roč. XXII, č. 2 a 3, 1961 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 44-45
  1962   Voprosy filosofii č. 11, 1961 (SSSR) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 190-190
  1962   Voprosy filosofii č. 12, roč. XV, 1961 (SSSR) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 236-236
  1962   Voprosy filosofii č. 3 a 5, 1962 (SSSR) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 429-430
  1963   Mirko Novák: Otázky estetiky v přítomnosti a minulosti (Kronika), Výtvarné umění, 440-442
  1963   Quadrum č. 12, 1962 (Belgie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 476-477
  1963   The Journal of Aesthetics and Art Criticism č. 1, roč. XXI, 1962 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 182-183
  1963   The Journal of Aesthetics and Art criticism č. 2, 1962, roč. XXI (USA) (Z esetických časopisů), Výtvarné umění, 312-313
  1963   The Journal of Philosophy č. 17, roč. LIX, 1962 (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 46
  1963   The Journal of Philosophy č. 18, roč. LIX, 1962 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 183-183
  1963   The Journal of Philosophy č. 21, roč. LIX, 1962 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 311-311
  1964   Nad jedním obrazem, Tvář, 5-6.číslo, 42-43
  1964   The Journal of Aesthetics and Art Criticism (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 93-93
  1965   Arta plasticǎ č. 1, 1964 (Rumunsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 232-232
  1965   Estetyka, ročník IV, 1963 (Polsko) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 93-94
  1965   Müvészet květen 1964 (Maďarsko) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 232-232
  1965   Quadrum č. 15/1964 (Belgie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 233-233
  1965   The American Journal of Sociology, č. 3, roč. LXX, 1964 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 235-235
  1965   The Burlington Magazine květen 1964 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 232-232
  1965   The Connoisseur, květen 1964 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 232-233
  1965   The Journal of Aestethics and Art Criticism č. 2, roč. XXII, 1964 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 141-142
  1965   The Journal of Aestethics and Art Criticism č. 4, roč. XXII, 1964 a č. 1, roč. XXIII, 1964 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 233-235
  1965   The Journal of Philosophy č. 19, roč. LX, 1964 (USA) (Z estetických časopisů), Výtvarné umění, 235-235
  1966   Angličané o konstruktivismu (Kronika), Výtvarné umění, 515-516
  1966   Eugen Gomringer (Vizuální poezie), Výtvarné umění, 452-452
  1966   Filosofické paralely k abstraktnímu umění (Kronika), Výtvarné umění, 202-202
  1966   Christian Morgenstern se zapsal do dějin poezie... (Christian Morgenstern 1871 - 1914), Výtvarné umění, 90-90
  1966   Nové umění vyžaduje nové způsoby galerijní práce (Kronika), Výtvarné umění, 511-513
  1966   Orientální estetika, Výtvarné umění, 206-207
  1966   Prostor v abstraktním expresionismu (Kronika), Výtvarné umění, 420-420
  1966   Současné umění ve Španělsku (Kronika), Výtvarné umění, 454-456
  1966   Tvůrčí proces (Kronika), Výtvarné umění, 156-156
  1966   Výtvarné dílo a výraz (Kronika), Výtvarné umění, 420-420
  1966   Z nových knih, Výtvarné umění, 156-156
  1967   Amsterodam: Nové barevné tvary; Los Angeles: Nová 'čistá' malba (Kronika), Výtvarné umění, 307-308
  1967   Nový časopis pro výtvarné umění (QUI arte contemporanea (Kronika)), Výtvarné umění, 301-301
  1967   Počátky newyorské školy (Kronika), Výtvarné umění, 362-364
  1967   Sociologie a umění (Kronika), 358-360
  1967   Surrealistický sochař Max Ernst (Kronika), Výtvarné umění, 309-310
  1968   Americká invaze a britská odpověď (Kronika), Výtvarné umění, 133-134
  1968   Cassa (Kronika), Výtvarné umění, 148-148
  1968   Dematerializace umění (Kronika), Výtvarné umění, 408-409
  1968   Einige Fragen an Zdeněk Sýkora, Výtvarné umění
  1968   Frank J. Malina vydává časopis (Kronika), Výtvarné umění, 302-302
  1968   Futuristé a pohyb (Kronika), Výtvarné umění, 132-132
  1968   J. P. Hodin o estetice moderního umění (Kronika), Výtvarné umění, 407-408
  1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Nová citlivost, 30-34
  1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Výtvarné umění, 110-119
  1968   Světlo a sochařství (Kronika), Výtvarné umění, 246-248
  1968   Tvorba prostředí (Kronika), Výtvarné umění, 207-207
  1968   Umění a obscénnost (Kronika), Výtvarné umění, 359-360
  1968   Umění v nebezpečné době (Kronika), Výtvarné umění, 250-251
  1969   Anarchisté ochromili tzv. normální průběh... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 456-456
  1969   Angličtí kritici a moderní sociální radikalismus (Kronika), Výtvarné umění, 42-44
  1969   Calasova temná vize vývoje umění a společnosti (Kronika), Výtvarné umění, 199-202
  1969   Galerie konstruktivního umění, Výtvarná práce, 5
  1969   Ještě na počátku šedesátých let..., Josef Šimůnek: Iterace a znamení
  1969   Minimální umění / ABC / primární struktury (Kronika), Výtvarné umění, 502-503
  1969   Otázky pro Jana Koblasu, Dialog, 13-18
  1969   Pokus o sociologii obrazu (Kronika), Výtvarné umění, 418-420
  1969   Sochařství v Anglii: "Nová generace" (Kronika), Výtvarné umění, 311-317
  1969   Století malířství, Výtvarná práce, 2
  1969   To je vlastní životopis básníka a výtvarníka... (Velká živá anekdota), Výtvarné umění, 391-391
  1969   Výtvarné umění a teorie informace (Kronika), Výtvarné umění, 205-207
  1970   Americké umění a společenská krize (Kronika), Výtvarné umění, 46-48
  1970   Automaty v historii (Kronika), Výtvarné umění, 141-143
  1970   Industrial edge (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Jak umělci a technologové 20. století vytvářejí obrazy (Kronika), Výtvarné umění, 531-531
  1970   Japonsko: Hakonské sochařské muzeum (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Kdekoliv uvidíte - nebo uslyšíte - výrok o neutralitě vědy nebo technologie - sáhněte po pistoli! (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Násilí a umění (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Nová tendence v Záhřebu počtvrté (Kronika), Výtvarné umění, 416-420
  1970   Pierre Francastel o umění a společnosti (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Situační estetika (Kronika), Výtvarné umění, 143-144
  1970   Sociologická interpretace umění (Kronika), Výtvarné umění, 344-347
  1970   Sociologie uměleckého boomu (Kronika), Výtvarné umění, 347-348
  1970   Umění elektronického věku (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Zenové zahrady a land art (Kronika), Výtvarné umění, 194-195
  1971   Carl Andre o svém díle (Kronika), Výtvarné umění, 480-481
  1971   Co jsou multiply (Kronika), Výtvarné umění, 485-485
  1971   Hovoří Robert Morris (Kronika), Výtvarné umění, 481-484
  1971   Výtvarné umění v kosmickém věku (Kronika), Výtvarné umění, 485-485
  1977   Sculpture: My transformables of 1973-76, Leonardo, 42-43
  1981   Kafkovo hledání smyslu, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 26-29
  1984   Demartini ´80, Sborník památce Alberta Kutala, 80-85
  1984   Ohlédnutí za V. Z., Sborník památce Alberta Kutala, 19-20
  1985   Chalupeckého Summa, Sborník památce Jiřího Padrty, 114-130
  1986   Burdova pře s řečí, Sborník památce Václava Nebeského, 82-97
  1986   Charles Simonds, Sborník památce Václava Nebeského, 132-134
  1986   Konstrukce, figura a čas, Vladimír Janoušek
  1986   Promluva, Sborník památce Václava Nebeského, 97-99
  1987   ´Bílé´ obrazy Čestmíra Kafky, Sborník památce Václava Navrátila, 92-95
  1987   Umění si hledá místo, Sborník památce Václava Navrátila, 81-88
  1987 (1984)   Malichův prostor, Někdo něco 7, 10-14
  1988   Demartini a Sozanský ve Vysočanech, Někdo něco 11, 15-19
  1988   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy
  1988   Postface (Ľedition de ľoeuvre de JIří Kolář...), Mode d´emploi
  1988   Sozanského vidění, Sborník památce Olega Suse, 101-106
  1989   Počínání Václava Boštíka (K nedožitým šedesátinám Jiřího Padrty), Výtvarná kultura, 55-59
  1990   Bílé obrazy Čestmíra Kafky, Výtvarné umění, 5-7
  1990   Hořice 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1990   Chalupeckého summa (Jindřich Chalupecký, Podobizna umělce v moderním věku. Duchampovská meditace. Rukopis, Praha 1982, cca 530 str.), Výtvarná kultura
  1990   Inoffiziel aneb 12-15 a hosté v Řezně, Lidové noviny, 5-5
  1990   Kafkovo hledání smyslu, Výtvarné umění, 1-4
  1990   Malichův kosmos, Výtvarné umění, 24-31
  1990   Počátky a souvislosti, Konstruktivní tendence šedesátých let
  1990   Poslední práce Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 1966-1986, 14
  1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 41-45
  1990   Umění, peníze, svoboda, Literární noviny, 6-6
  1990   Zdeněk Sýkora (Rekonstruovat moji cestu...), Tvar, 8-8
  1991   Autorův dovětek, Výpovědi umění, 232-232
  1991   Burdova pře s řečí, 81-100
  1991   Demartini ´80, Výpovědi umění, 59-67
  1991   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Výpovědi umění, 74-80
  1991   Dva pohledy na dílo Huga Demartiniho, Výtvarné umění, 2-6
  1991   Ediční poznámka, Výpovědi umění, 234-234
  1991   Chalupeckého suma, Výpovědi umění, 145-165
  1991   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Výpovědi umění, 224-231
  1991   Ivan Kafka, Výpovědi umění, 68-73
  1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie
  1991   Jiří Kolář verblüffende Renaissane der Collagekunst, Tradition und Avantgarde in Prag, 54-61
  1991   K setkání v Netvořicích, Výpovědi umění, 180-185
  1991   K setkání v Netvořicích, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 176-181
  1991   Kafkovo hledání smyslu, Výpovědi umění, 51-58
  1991   Konstrukce, figura a čas, Výpovědi umění, 113-116
  1991   Malichův prostor, Výpovědi umění, 108-112
  1991   Malířská technika a sociologie obrazu, Výpovědi umění, 199-223
  1991   Malířská technika a sociologie obrazu, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 193-216
  1991   Milý pane Kolíbale,, Výpovědi umění, 45-50
  1991   Mirvaldovy tušové kresby, Výpovědi umění, 104-107
  1991   Myšlienka konfrontovať súčasných... / The idea to make a confrontation of contemporary..., Iná geometria
  1991   Na přelomu dekád, Výpovědi umění, 138-143
  1991   Nad jedním obrazem, Výpovědi umění, 9-14
  1991   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, 186-191
  1991   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, 24-38
  1991   Počínání Václava Boštíka, Výpovědi umění, 130-137
  1991   Podrobit se nárokům bytí..., Hugo Demartini, 50-55
  1991   Poslední práce Vladimíra Janouška, Výpovědi umění, 117-121
  1991   Pozice konkrétního umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1991   Promluva, Výpovědi umění, 101-103
  1991   Ročník 1956, Literární noviny
  1991   Sám autor si ostatně uvědomuje... / Actually, the artist realizes... / Der Autor selbst ist sich..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Sociologické momenty mutace v českém umění počátku 60. let, Výpovědi umění, 192-198
  1991   Sozanského vidění, Výpovědi umění, 122-129
  1991   Umění si hledá místo, Výpovědi umění, 166-179
  1991   Úvodní slovo, Výpovědi umění, 7-7
  1991   V Čechách se nesmí krákorat (Hugo Demartini o jiné tradici), Výtvarné umění, 7-13
  1991   Variabily Radka Kratiny, Výpovědi umění, 15-23
  1991   Voti reus, voti compos, Výpovědi umění, 39-39
  1991   Výstava představuje tři umělce..., Artikulace
  1992   Jiří Kolář, Nová citlivost, 7-7
  1992   Liniové obrazy Zdeňka Sýkory / Die Linienbilder von Zdeněk Sýkora / The line paintings of Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, 11-13
  1992   Pozor na Husovu ulici, Literární noviny, 6-6
  1992   Sociologické momenty v českém umění počátku šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 29-31
  1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1993   (Myslím si, že...), Literární noviny, 11-11
  1993   Cena Jindřicha Chalupeckého udělena, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1993   Hledání ztracených rájů, Literární noviny
  1993   Musel jsem to přelepit..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1993   Naléhavost přítomnosti v díle Ivana Kafky, Výtvarné umění, 52-65
  1993   Umění a násilí, Výtvarné umění, 48-50
  1993   Zdeněk Sýkora (1920), původem krajinář,... / Zdeněk Sýkora (1920) urspünglich Landschaftsmaler,... / Zdeněk Sýkora (1920) originally a landscape painter,..., Zdeněk Sýkora: Hledání barvy
  1993   Zum Schaffen von Václav Boštík, Václav Boštík: Arbeiten auf Papier, 39-42
  1994   Český kinetismus v 60. letech / Der tschechische Kinetismus in den sechziger Jahren / Czech Kineticism in the 1960th, Český kinetismus 60. let
  1994   Charakteristiky umělců (Hugo Demartini), Nová citlivost, 20-20
  1994   Charakteristiky umělců (Milan Dobeš (1929)), Nová citlivost, 21-21
  1994   Charakteristiky umělců (Vladislav Mirvald (1922)), Nová citlivost, 24-24
  1994   Kamil Linhart (nar. 1920)... / Kamil Linhart (born 1920)... / Kamil Linhart (geb. 1920)..., Kamil Linhart: Rané dílo
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, 5-19
  1995   Čím častěji se setkáváme s dílem Václava Boštíka... / Je öfter wir dem Werk Václav Boštík... / The more often we meet the work by Václav Boštík..., Václav Boštík: Výběr z díla
  1995   Demartini, Hugo, 11. 7. 1931 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 132-133
  1995   I když Jan Kubíček (1927)... / Obzwar Jan Kubíček (1927)..., Although Jan Kubíček /1927)..., Jan Kubíček: Obrazy z počátku 60. let
  1995   Kolář, Jiří, 24. 9. 1914 Protivín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 370-370
  1995   Kratina, Radoslav, 2. 12. 1928 Brno, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 401-402
  1995   Kubíček, Jan, 30. 12. 1927 Kolín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 416-417
  1995   Pod závojem kázně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1995   Sýkora, Zdeněk, 3. 2. 1920 Louny, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 811-812
  1995   Sýkorovo malování jako natura naturans (1995), Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 11-16
  1995   Václav Bláha (nar. 1949)... / Václav Bláha (geb. 1949)... /Václav Bláha (born 1949)..., Václav Bláha: Rané obrazy
  1996   Abstrakce ve 20. století: totální risk, svoboda a disciplína, Detail, 6-7
  1996   Gutfreund a Veletržní palác, Literární noviny, 14-14
  1996   Mýlit se je riziko i krása našeho povolání (Rozhovor s Josefem Hlaváčkem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1996   Písmo a obraz, Písmo ve výtvarném umění
  1996   Špét abr doch (Vídeň, Niederösterreichischen Landesmuseum, 18.9.-28.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Kommentarbedürftigkeit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1997   Mých šedesát let a léta šedesátá (i další) (Rozhovor s malířem Zdeňkem Beranem), Literární noviny, 25
  1997/04/09   Sekalův kruh, Literární noviny, 8.ročník, 14.číslo, 14
  1998   Nejblíže jungovskému archetypu je bezpochyby... / Without a doubt, the giant object by Aleš Veselý is closest..., Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  1999   48. bienále v Benátkách (Poslední v tomto století Projekty), Umělec / Artist, 23-28
  1999   Aurtické a rozptýlené vnímání, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 229-233
  1999   Autorův dovětek, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 261-262
  1999   Avantgarda a její stín, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 245-245
  1999   Bělá Kolářová a duch doby, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 134-138
  1999   Burdova pře s řečí, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 72-88
  1999   Cahlupeckého suma, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 147-166
  1999   České umění a světovost, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 225-228
  1999   Demartini ´80, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 55-60
  1999   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 66-71
  1999   Ediční poznámka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 263-264
  1999   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 217-224
  1999   Ivan Kafka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 61-65
  1999   Jiří Beránek v Letohrádku královny Anny, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 142-144
  1999   K ontologii výtvarného díla, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 237-244
  1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále (Josef Hlaváček), 48. bienále v Benátkách, 26-26
  1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále, 48. bienále v Benátkách
  1999   Kafkovo hledání smyslu, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 49-54
  1999   Konstrukce, figura a čas, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 96-99
  1999   Malichův prostor, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 92-95
  1999   Messages or Blaha´s Foolhardy Undertaking, Václav Bláha: Vzkazy / Messages, 9-11
  1999   Milan Grygar, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 116-118
  1999   Milý pane Kolíbale,, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 44-48
  1999   Mirvaldovy tušové kresby, 89-91
  1999   Nad jedním obrazem, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 13-17
  1999   Odpovědi na otázky Milana Kozelky, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 182-186
  1999   Poavantgardní umělec Jiří Kolář, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 25-37
  1999   Počínání Václava Boštíka, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 110-115
  1999   Poslední práce Vladimíra Janouška,, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 100-102
  1999   Proměny zobrazování, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 122-124
  1999   Příběhy (díla) I.K., Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 256-260
  1999   Radost z poznání, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 128-128
  1999   Rittsteinovo hájemství malby, Listy S.V.U. Mánes, 26-27
  1999   Rittsteinovo hájemství malby (Literární noviny), Literární noviny, 13-13
  1999   Sociologické momenty mutace v českém umění počátku 60. let, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 187-192
  1999   Sozanského vidění, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 103-109
  1999   Světlo a pohyb, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 139-141
  1999   Sýkorovo malování jako natura naturans, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 250-255
  1999   Špét, ábr doch, aneb 12.15 ve Vídni, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 130-133
  1999   Tajemství soch, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 125-127
  1999   Tři příběhy Jana Koblasy, Literární noviny, 10.ročník, 41.číslo, 13
  1999   Umění si hledá místo, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 167-175
  1999   Úvodní slovo, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 9-9
  1999   Variabily Radka Kratiny, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 18-24
  1999   Voti reus, voti compos, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 38-38
  1999   Vyučovat hlazení kočičí srsti, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 119-121
  1999   Vzkazy aneb Bláhové počínání, Václav Bláha: Vzkazy / Messages, 5-7
  1999   Zavinil to Umbro Apollonio?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   Počínání Václava Boštíka (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Václav Boštík - práce z let 1936-1989, 25. 11. 1999 - 23. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   Sýkorovo pravidlo, Zdeněk Sýkora
  2000   Za Radkem Kratinou (Všichni jsme Radka Kratinu dobře znali. ...), Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
  2001   Co je nová skupina?, České umění 1938-1989, 410-411
  2001   Netvořice 1981 (Netvořice ´81, Ke generačnímu povědomí), České umění 1938-1989, 388-393
  2002   Jiří Kolář zemřel v neděli 11. srpna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2002   Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, Literární noviny, 13.ročník, 31.číslo, 13
  2002   Milan Grygar / Mlčenlivé obrazy, Listy S.V.U. Mánes, 10-12
  2002   Tři příběhy Jana Koblasy, Jan Koblasa, 12-15
  2003   A jedeme dál močálem černým, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2003   Anketa, Fotograf, 98-105
  2003   Sýkora a kosmos (Bibliofilská rarita), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2004   Těšme se na Rittsteina, Zase-to, 13-15
  2005   Nebeský Jeruzalém pro Václava Boštíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2005   Stanislav Zippe, České ateliéry / Czech studios, 462-463
  2005   Stanislav Zippe (1943), České ateliéry / Czech studios, 140-145
  2006   Jan Kubíček - Elementární tvar, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2006   Jan Kubíček - Elementární tvar, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2006   Příběhy (díla) I. K., Ivan Kafka 1975 - 2005, 41-43
  2007   Čtení neviditelného: Magdalena Jetelová (Pokus o rekonstrukci jedné podoby současného sochařského gesta), Cvičení z estetiky, 29-38
  2007   Groteskní a vznešené: Karel Nepraš, Cvičení z estetiky, 81-88
  2007   Individuální mytologie: Vladimír Novák (Pohanské slavnosti v katedrále), Cvičení z estetiky, 91-106
  2007   Jak přelstít aparát: Běla Kovářová, Cvičení z estetiky, 39-51
  2007   Mlčenlivé obrazy: Milan Grygar, Cvičení z estetiky, 69-80
  2007   Netvořice '81, Utopien und Konflikte, 236-240
  2007   Optické básně, Pandora / Experiment, 145-152
  2007   Platonismus: Karel Malich, Cvičení z estetiky, 19-27
  2007   Stanislav Kolíbal (Typointerpretace), Cvičení z estetiky, 67-67
  2007   Století estetiky, Cvičení z estetiky, 9-15
  2007   Umělecké dílo a jeho interpretace (Tak to nebylo...), Cvičení z estetiky, 107-111
  2007   Umění, technika, média, Cvičení z estetiky, 115-129
  2007   Vidění a zacházení, Cvičení z estetiky, 153-158
  2007   Zrcadlo pro Jiřího Koláře, Cvičení z estetiky, 53-65
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2009   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 21-33
  2009   Příběhy (díla) I. K., Ivan Kafka 1975 - 2005, 41-43
  2010   Hugo Demartini, Demartini, 13-47
  2011   Imaginární dopis návštěvníku výstavy současného umění, České umění 1980-2010, 84-89
  2011   Netvořice '81, České umění 1980-2010, 73-75
  2011   Postmoderna a nedávné české umění, České umění 1980-2010, 196-203
  2013   Josef Hlaváček: Hledání ztracených rájů, Václav Boštík: O něm a s ním, 336-340
  2013   Josef Hlaváček: Počínání Václava Boštíka (K nedožitým šedesátinám Jiřího Padrty), Václav Boštík: O něm a s ním, 245-252
  nedat   Variabily Radka Kratiny (Podívejme se na jednu Kratinovu plastiku. ...), Lachés
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Jiří Kolář, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Zdeněk Sýkora: Hledání barvy (Práce před rokem 1963)
  2000   Strojky Václava Jíry, Galerie Nová síň, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Michael Rittstein, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Otakat Diblík: prof. ing. arch., Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/05/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/09/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/06/30   Výtvarné umění, 18.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/10/15   Výtvarné umění, 18.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/04/30   Výtvarné umění, 19.ročník, 1.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969/09/30   Výtvarné umění, 19.ročník, 4.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970/02/16   Výtvarné umění, 19.ročník, 8.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
projekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   48. bienále v Benátkách (Koncepce pavilonu České republiky)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Stroje Václava Jíry
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Na počátku 18. století byly v Římě nejpozoruhodnější výstavy konané ..., Kulturní středisko Opatov, Praha

Josef Hlaváček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Abstraktní umění (dokončení), Výtvarné umění, 173-176
  1966   Vizuální poezie (Velemír Chlebnikov, Henri Chopin, Ernst Jandl, Maurice Lemaitre, Lazar Markovič Lisickij, Ivan A. Puni, Ilja Lvovič Selvinskij, Ilja Zdaněvič), Výtvarné umění, 246-249
  1974   Komorní hudba, Nacházení
  1974   Výbor z veršů, Nacházení
  1975   Moderna (XI. kapitola z knihy Einleitung in die Soziologie der Musik), Nacházení II
  1993   Konstruovaná neuspořádanost. Programový chaos. Fraktální geometrie. Nová tendence moderního umění?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  nedat   Matematický způsob myšlení v umění naší doby, Ars geometrica
  nedat   Výraz (X. kapitola z knihy Art and Visual Perceptin. A Psychology of the Creative Eye. Berkeley and Los Angeles 1969), Lachés

Josef Hlaváček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/06/19 - 1995/07/28   Václav Boštík: Výběr z díla, Galerie ´60/´70, Praha
1996/12 - 1997/01   Koláže Jiřího Koláře, Galerie ´60/´70, Praha
1997/03/06 - 1997/04/13   Běla Kolářová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1997/04/01 - 1997/06/15   Jan Koblasa: Monotypy a plastiky 1959-60, Galerie ´60/´70, Praha
1997/07/01 - 1997/08/03   Běla Kolářová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/23 - 1997/11/02   Běla Kolářová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1997/10/01 - 1997/12/15   Zdeněk Beran, Galerie ´60/´70, Praha
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Veletržní palác, Praha
2000/10/05 - 2000/11/26   Vladislav Mirvald: Komplementární, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/09/27 - 2001/11/18   Milan Grygar: Obraz a barva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/06 - 2002/03/03   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2004/12/02 - 2005/01/05   Stanislav Zippe: Red green blue, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/05/21 - 1991/06/23   Jiná geometrie, Mánes, Praha
1997/03/10 - 1997/06/02   Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2002/12/16 - 2003/01/12   Věra a Vladimír Janouškovi, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1

Josef Hlaváček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/09/02 - 1969/09/21   Vladimír Otmar: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1975/08/09 -   Zuzana Nováčková, Tylův památník (dům), Kutná Hora (Kutná Hora)
1985/09/30 - 1985/10/11   Ivan Kafka: Dokumentace 76 - 85, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1986/03/13 - 1986/04/10   Čestmír Kafka: Bílé obrazy, Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1986/03/13 - 1986/04/10   Čestmír Kafka: Bílé obrazy, Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1986/04/30 - 1986/06/15   Oldřich Holub: Obrazy z podblanicka 1978 / 1985, Středočeská galerie, Praha
1988/03 - 1988/04   Jiří Sozanský: Malba na igelitu, kresba, grafika, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1989/06/15 - 1989/07/16   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Galerie Nová síň, Praha
1991/09/29 - 1991/11/24   Běla Kolářová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/09/29 - 1991/11/24   Jiří Kolář: Koláže, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/11/05 - 1991/11/22   Ivan Kafka: Kresby, projekty a instalace, Galerie Studio Opatov, Praha
1995/10/18 - 1995/11/03   Emil Juliš: Poezie - koláže - dokumenty, Okresní knihovna, Louny (Louny)
1997/03/06 - 1997/04/13   Běla Kolářová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1997/04/29 - 1997/06/01   Ivan Kafka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1997/12/01 - 1998/01/30   Jiří Beránek: Slepá kolej, Galerie Via Art, Praha
1998/06/26 - 1998/09/30   Autokoláže Jiřího Koláře, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
1998/06/28 - 1998/08/23   Zdeněk Sýkora: Obrazy a partitury z let 1994 - 1998, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1999/05/29 - 1999/11/30   Jiří Beránek, Hrad Klenová, Klenová (Klatovy)
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Veletržní palác, Praha
2000/04/03 - 2000/05/12   Kamil Linhart: Horizontála, bod a záře, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/09/06 - 2000/09/30   Strojky Václava Jíry, Galerie Nová síň, Praha
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/10/05 - 2000/11/26   Vladislav Mirvald, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/10/05 - 2000/11/26   Vladislav Mirvald: Komplementární, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/12/07 - 2000/12/30   Vladislav Mirvald: Komplementární, Galerie Václava Špály, Praha
2001/09/27 - 2001/11/18   Milan Grygar: Obraz a barva, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2004/11/08 - 2004/12/17   Vladimír Mirvald, Galerie Pecka, Praha
2004/12/02 - 2005/01/05   Stanislav Zippe: Red green blue, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
nekonala se   Vladimír Janoušek: Sochy a reliefy, Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/02 - ????/04   Africké umění, Galerie Špička, Praha
1987/01/31 - 1987/02   Hana Hamplová: Fotografie, Josef Hampl: Kresby - šití, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1988/09/08 - 1988/10/04   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1990/10/18 - 1990/11/10   Jiná geometrie, Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
1991/05/21 - 1991/06/23   Jiná geometrie, Mánes, Praha
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/07/13 - 1991/08/04   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1991/09/20 - 1991/10/27   Artikulace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1992/06/27 - 1992/07/03   VŠUP dnes 27. 6. '92, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993/06/12 - 1993/09/19   Šedá cihla 34/1993, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/12/18 - 1996/01/15   Fabulae lipsienses: Vysoká škola grafiky, knižního umění a grafického designu (HGB), Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1996/09/12 - 1996/10/27   Mladí a neklidní: Výstava studentů atelieru malby VŠUP Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/12/16 - 2003/01/12   Věra a Vladimír Janouškovi, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/02/22   Pocta Jiřímu Kolářovi, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha

Josef Hlaváček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Josef Čapek 1887-1945 (Sympozium o životě a díle Josefa Čapka), Městský úřad, Hronov (Náchod)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1993   Cena M. Mainerovi, Svobodné slovo
  1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15-15
  1993   Současné české umění na obrazovce (Album: Zdeněk Sýkora, ČT1 14. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1994   Boj o první místo, Lidové noviny
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1995   Opět Nová citlivost, Lidové noviny, 8-8
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   O jednom nedorozumění, Lidové noviny
  1996   Špét, ábr doch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
  1997   Slovo o stavu kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, 9-9
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Touha po sblížení a figury jako balvany (V pražském Veletržním paláci byla včera otevřena retrospektivní výstava sester Válových), Lidové noviny, 20
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přátelé Jiřího Koláře Vás zvou na večer k oslavě 75. básníkových narozenin, Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Jiří Janda: Mezi slovy / Between Words, Komunikační prostor Školská 28, Praha