Společnost pro výstavní činnost Mánes

city: Praha
address: _