Ivan Kafka

author of the text: Josef Hlaváček
page: 61-65
imprint date: 1999
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.),