foto - Balou46 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29223533

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

city: Praha
address: Strahovské nádvoří 1/132
zip code: 118 00
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.strahovskyklaster.cz
birth year: 1143

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

foto - Balou46 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29223533
 

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/11/16 - 1995/12/15   Nedomysleno & Nová situace, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1996/12/03 - 1997/01   Zdeněk Kopáč: Cesty do snu / Path Into the Dreams, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
1999/07/01 - 1999/07/28   Vzkříšení 1999, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2000/05/05 - 2000/06/28   Petr Kavan: Otázky = odpovědi, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2000/12/09 - 2001/01/25   Vladimír Komárek, Jan Rapin: Dialog, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2002/11/12 - 2002/12/29   Příběhy Josefa Jíry, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2005/08/19 - 2005/11/20   František Preiss (kolem 1660-1712): Restaurované sochy z klášterního kostela Narození Panny Marie v Doksanech, Klášter sv. Jiří, Praha
2006/04/19 11:00   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Klášterní pivovar, Praha
2011/03/30 - 2011/05/15   Gabriel Díaz: Stezky svatojakubské cesty. Výstava videografické tvorby, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2012/06/27 - 2012/09/02   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2013/12/11 - 2014/01/23   Klidožití: Zátiší ze Strahovské obrazárny / Still Life: Paintings from the Collection of the Strahov Picture Gallery, GATE - Galerie a informační centrum, Praha 1
2014/12/04 - 2015/04/26   Speculum mundi, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/04/29 - 2015/05/31   Jaroslava Bičovská: A prima vista, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2015/06/11 - 2015/08/28   Ecce homo / Ejhle člověk / Behold the Man, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2015/06/24 - 2015/08/31   Drahotín Šulla: Fotografie / Photography, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

date of exhibition   exhibition title
1965/06/08 -   Knižní vazba sedmi století
1993/09/01 - 1993/09/04   Buch, Druck, Kunst / Kniha, tisk, umění
1994/04/28 - 1994/06/19   Sláva a smrt (věčnost a konečnost v životě českých spisovatelů - vážně i nevážně)
1994/11/24 - 1994/12/07   Anna Jíšová: Obrazy, Ján Kondáč: Sochy
1995/09/20 - 1995/10/31   Česká bibliofilie 1896-1936
1995/11/16 - 1995/12/15   Nedomysleno & Nová situace
1996/09/16 - 1996/11/24   Milena Jesenská: Umění zůstat stát
1996/12/03 - 1997/01   Zdeněk Kopáč: Cesty do snu / Path Into the Dreams
1997/03/10 - 1997/06/02   Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let
1997/06/12 - 1997/09/07   Dalibor Chatrný: Cosi jako kniha
1997/06/12 - 1997/09/07   Dalibor Chatrný: Cosi jako kniha / Something like a book
1997/10/01 -   Boris Moravec: Obrazy
1998/006/04 - 1998/06/28   Iška Fišárková: Daleká cesta do Lathe Biósás II.
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98
1998/10/05 - 1998/10/30   Vít Ondráček: Daktylogramy
1998/10/26 - 1998/11/22   Josef Mařatka: Pomníky a portréty v 1. Čs. republice
1999/02/01 - 1999/02/28   Joseph Gallus Rittenberg: Terra obscura
1999/04/22   Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže NEJkrásnější české knihy 1998
1999/05/02 - 1999/05/31   Friedrich Sebastian Feichter, Franz Josef Feichter: Homo solaris a jeho svět
1999/07/01 - 1999/07/28   Vzkříšení 1999
2000/04/06 -   Krakov: Genius Loci
2000/04/06 - 2000/05/06   Obrazy velkých formátů sympozium 1999 Plasy / konvent, Sanctus Iohannes Nepomucenna Medioerupaensis
2000/04/28 -   Nejkrásnější české knihy roku 1999
2000/05/05 - 2000/06/28   Petr Kavan: Otázky = odpovědi
2000/12/09 - 2001/01/25   Vladimír Komárek, Jan Rapin: Dialog
2002   Důvěrný dialog II / Intimate Dialogue II
2002/11/12 - 2002/12/29   Příběhy Josefa Jíry
2004/12/15 - 2005/01/23   Poznamenání cest Karla Hynka Máchy
2009/10/16 - 2009/11/08   Pronásledování římskokatolické církve v Československu (1948–1960)
2011/03/30 - 2011/05/15   Gabriel Díaz: Stezky svatojakubské cesty. Výstava videografické tvorby
2012/06/05 - 2012/06/30   František Stolař: Obrazy
2012/06/27 - 2012/09/02   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše
2013/11/07 - 2013/11/30   Svět Josefa Sudka / Silver Time 2013
2014/14/03 - 2014/04/28   Sitenský: Čas zoufalství a nadějí
2015/03/20 -   Kim Novak: Obrazy / Paintings
2015/04/29 - 2015/05/31   Jaroslava Bičovská: A prima vista
2015/06/11 - 2015/08/28   Ecce homo / Ejhle člověk / Behold the Man
2015/06/24 - 2015/08/31   Drahotín Šulla: Fotografie / Photography
2016/11/16 - 2017/01/15   Josef Sudek 1896-1976
2017/04/06 - 2017/05/31   Josef Symon, Miroslava Symon: Kov - papír - kůže - restaurování
2017/11/10 - 2018/01/01   Miloslav Troup: Vzhůru srdce!
2018/04/06 - 2018/05/30   Jan Grimm: Retrospektiva
stálá expozice   Od gotiky k romantismu

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Josef Symon, Miroslava Symon: Kov - papír - kůže - restaurování
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1998   Iška Fišárková: Daleká cesta do Lathe Biósás II.
  1999   Joseph Gallus Rittenberg: Terra obscura (Vytyčení osobnosti, fotografické obrazy z let 1980 - 1998)
  2000   Petr Kavan: Otázky = odpovědi (Sochy dřevo - kámen - bronz)
  2000   Petr Kavan: Otázky = odpovědi (výstava soch)
  2003   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and Memory
  2012   František Stolař: Obrazy
  2013   Svět Josefa Sudka / Silver Time 2013
  2015   Ecce homo / Ejhle člověk / Behold the Man (grafika Oldřicha Kulhánka)
  2015   Kim Novak: Obrazy / Paintings
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2000   Petr Kavan: Otázky = odpovědi
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1996   Zdeněk Kopáč: Cesty do snu / Path Into the Dreams
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2011   Gabriel Díaz: Stezky svatojakubské cesty (Výstava videografické tvorby)

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

institution, city, address
Románské sály, Praha, Strahovský klášter

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

kniha
  published   title (subtitle)
  1955   Strahov
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1953   Románský klášter na Strahově
www
  published   title (subtitle)
  ????   Strahovský klášter (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2014   Sitenský: Čas zoufalství a nadějí
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)

Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

person   born from - to, notes
Nosecký Siardus   12. 4. 1693     1714 - ????, vstoupil, stal se knihovníkem a současně provedl řadu fresek v klášteře i kostele,r.1721 provedl 7 fresek v dolní chodbě kláštera, 1723 výzdoba Teologického sálu knihovny, 1727 fresky opatské jídelny, klenby kapitulní síně a letního refektáře a fresku pod kruchtou klášterního kostela, 1746 vyzdobil kaple
Pařez Jan   23. 10. 1961     ???? - ????, člen vědecké rady
Pojezdný Michael   17. 7. 1973     ???? - ????, opat
Štork Jiří   12. 4. 1952     ???? - ????
Wagner Adolf   25. 7. 1838     ???? - ????
Wagner Ivan   28. 9. 1846     ???? - ????