České muzeum výtvarných umění

type: muzeum
city: Praha
address: Husova 19-21
zip code: 110 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: muzeum@cmvu.cz
web: www.cmvu.cz
birth year: 1993
death year: 2009

České muzeum výtvarných umění

České muzeum výtvarných umění bylo založeno v roce 1963 jako regionální galerie Středočeského kraje. Činnost byla zahájena na zámku Nelahozevsi v roce 1964 stálou expozicí českého moderního umění (zrušena v roce 1971). Roku 1971 byly otevřeny tři rekonstruované historické domy v Husově ulici. V letech 1991–1995 vystavovalo muzeum rovněž v Křížové chodbě Karolina. V říjnu 1994 otevřelo České muzeum výtvarných umění nově rekonstruovaný kubistický dům U černé Matky Boží v Celetné ulici, postavený v letech 1911–1912 architektem Josefem Gočárem. Těžiště sbírek muzea tvoří české umění 20. století. Kvalitní kolekce českého imaginativního umění 30. let (J. Štyrský, Toyen, F. Janoušek, J. Šíma), velký soubor umění 40. let (Skupina 42, Sedm v říjnu, Skupina RA), pozoruhodné kolekce českého informelu (J. Balcar, Z. Beran, J. Kotík, M. Medek, A. Veselý), geometrické abstrakce (K. Malich, V. Mirvald, J. Kubíček, H. Demartini, R. Kratina) a nové figurace (R. Němec, O. Slavík, J. Načeradský, J. Sopko). Od počátku 90. let se akviziční činnost zaměřuje na doplňování sbírky o díla z období od 60. let do současnosti. Fond doplňuje tzv. Lidická sbírka ze 60. let, vzniklá z darů českých i zahraničních umělců (J. Beuys, G. Richter, J. Immendorf, S. Polke aj.) Lidicím.


 


 


České muzeum výtvarných umění v Praze vzniklo v roce 1963 jako regionální galerie Středočeského kraje. Stalo se součástí velkoryse koncipované sítě státních galerií v České republice. Oficiálně však bylo ustaveno pod názvem Středočeská galerie o rok později, kdy se vyčlenilo z Krajského střediska památkové péče. Svou činnost zahájilo řadou monografických výstav významných osobností českého moderního umění v různých centrech Středočeského kraje. Patřila k nim například výstava kreseb Otto Gutfreunda v Mladé Boleslavi v roce 1963, výstava Roberta Piesena na zámku v Nelahozevsi v roce 1964 a výstava Obrazů k Dantově Božské komedii Jaroslava Vožniaka v tomtéž roce v Roztokách u Prahy. K nejvýznamnějším počinům se řadila výstava surrealistického malíře Františka Janouška, která se uskutečnila v roce 1965 na zámku v Nelahozevsi. Středočeská galerie těmito výstavami demonstrovala programové rozpětí, v němž se odehrávala její další výstavní i sběratelská činnost, která se orientovala na moderní umění první poloviny 20. století a umění současné. Výstavu ze svých fondů poprvé představila na zámku v Nelahozevsi již v roce 1963. V roce 1965 zde otevřela stálou expozici prezentující výsledky akviziční práce, kterou postupně obměňovala. K mnohostranné činnosti galerie patřilo mimo jiné vybudování pamětní expozice Jiřího Karse ve Velvarech v roce 1963 a péče o fondy darů uměleckých děl Lidicím od jejich první výstavy v roce 1967. Po celou dobu své existence spolupracovala instituce s mnoha kulturními zařízeními v důležitých centrech Středočeského kraje. Působila například v Mladé Boleslavi, Čáslavi, Berouně, Rakovníku, Kolíně, Benešově, ve Slaném, v Lidicích, Poděbradech, v Kladně, Mělníce, Jemništi, Kutné Hoře, Průhonicích a Příbrami.


V letech 1969 až 1971 byly rekonstruovány tři historické domy v Husově ulici na Starém Městě pražském, kde bylo vytvořeno sídlo galerie a prostory pro proměnné výstavy. V roce 1971 zanikla s nástupem normalizace stálá expozice českého moderního umění na zámku v Nelahozevsi a namísto ní byla v roce 1977 vybudována expozice starého evropského, zejména španělského umění z roudnicko-lobkovické sbírky. Tato sbírka byla spolu se zámkem navrácena původním majitelům v rámci restitucí v roce 1993. V roce 1993 získalo muzeum nový statut i svůj nynější název České muzeum výtvarných umění v Praze. Demonstrovalo tak i ve formální rovině odlišnost své orientace od směřování galerie v období normalizace. Od počátku devadesátých let usilovalo nové vedení muzea o perspektivní získání prostor pro vybudování stálé expozice českého umění dvacátého století v některém mimopražském kulturním centru i dalších výstavních prostor v Praze. V letech 1991 až 1995 využívalo díky dohodě s Karlovou univerzitou pro své výstavy současného umění prostory Křížové chodby Karolina.


V říjnu 1994 muzeum otevřelo nově rekonstruovaný dům U Černé Matky boží v Celetné ulici. Jedinečné kubistické památce, postavené architektem Josefem Gočárem v letech 1911 až 1912, se tak po dlouhých letech dostalo plné rehabilitace. Budova umístěná v historickém centru Prahy se sama stala hlavním exponátem originálně koncipované stálé expozice, která souzněla s aktuálními trendy evropského muzejnictví, směřujícími k vytváření celistvého obrazu uměleckých epoch. V roce 2002 zde muzeum ukončilo svou činnost.


Úsilí o získání důstojných prostor pro trvalé umístění muzejní sbírky bylo završeno v roce 1998, kdy vláda České republiky rozhodla o přidělení bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře Českému muzeu výtvarných umění v Praze pro vybudování stálé expozice. Bude tak v těsném sousedství chrámu sv. Barbory otevřeno nové, velkoryse koncipované, polyfunkční kulturní zařízení – Centrum umění Kutná Hora.


České muzeum výtvarných umění

institution, city, address
Středočeská galerie, Praha, Husova 19-21

České muzeum výtvarných umění

institution, city, address
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora), Barborská 53/24

České muzeum výtvarných umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????    
- 2009/02/15   Rodinná divadélka z Národního muzea, České muzeum výtvarných umění, Praha
1992/09/08 - 1992/11/01   Pocta Janu Bauchovi: Expese barvy a tvaru, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, Karolinum, Praha
1993/07/08   Robert Jelínek: Deník, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/09/15 - 1993/10/31   Henry Moore, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/09/15 - 1993/10/31   Henry Moore, Karolinum, Praha
1993/10/19 - 1993/11/21   Vladislav Mirvald, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/12/23 - 1994/01/30   Zemi, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/02/03 -   Vladislav Mirvald, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/02/04 - 1994/03/13   Petr Sládek: Prostředí, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/02/16 - 1994/03/20   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, Karolinum, Praha
1994/03/16 - 1994/05/01   Grafika německého expresionismu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/03/31 - 1994/05/08   Karel Pauzer: Plastika kresba grafika z let 1964 - 1994, Karolinum, Praha
1994/05/11 -   Václav Tikal: Obrazy - kresby, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/05/12 - 1994/06/19   Nadja Rawová, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/05/19 - 1994/06/26   Erró: Obrazy 1970 - 1993, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/06/29 - 1994/09/11   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/07/01 - 1994/09/11   Martin Stejskal: Zkraty & sváry s.r.o., České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/07/02 - 1994/08/28   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/07/13 -   Peter Blake: Abeceda,sítotisky 1991, Karolinum, Praha
1994/07/13 - 1994/09/25   Milan Langer: Obrazové seriály, Karolinum, Praha
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/10/05 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, Karolinum, Praha
1994/10/18 - 1995/01/15   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/10/19 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/10/19 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/11 - 1995/01   Vladimír Novák, Galerie Gema, Praha
1994/11/11 - 1994/12/18   Gabriella Kardos, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/11/30 - 1995/01/22   Jiří Beránek, Vladimír Novák, Karolinum, Praha
1994/12/14 - 1995/01/15   Vladimir Spacek: Světlo / Light / 1982 - 1986, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/12/21 - 1995/01/29   Josef Paleček: Zahrady a hry, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/12/22 - 1995/01/29   Michal Šarše: Cesta, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/01 - 1995/03   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/02 - 1995/03   Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/01 - 1995/03/05   Jan Ambrůz, Petr Kvíčala, Karolinum, Praha
1995/02/08 - 1995/03/12   Ladislav Novák, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/08 - 1995/03/19   Kurt Gebauer: Nevlídné mrkání a staronové obludy, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/15 - 1995/03/30   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972 - 1995, Karolinum, Praha
1995/03/15 - 1995/03/30   Miroslav Páral: Sochy a kresby 1988 - 1995, Karolinum, Praha
1995/03/29 - 1995/05/28   Emil Nolde: Akvarely a grafika, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/04/27 - 1995/06/08   Z diela Josefa Čapka /1887 - 1945/ k maliarovmu invenčnému bohatstvu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/05/10 - 1995/06/25   Franta: Výběr z tvorby 1964-1994, Karolinum, Praha
1995/05/13 - 1995/05/28   Květa Pacovská: Space Drawing / Prostorové kreslení, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/06 - 1995/07   Kubismus a česká scénografie ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/06/14 - 1995/09/17   Jan Kubíček: Systémy a série, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/10/04 - 1995/11/19   Čestmír Janošek: Praha - Kolín / Köln - Prag, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/11/08 - 1996/01/14   Henri Laurens: Kubistické období / La période cubiste, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/11/15 - 1996/01/14   Jiří Kolář: Prace z kolekcji Jana i Medy Mladków, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/11/22 - 1995/12/17   Ed Zelenak, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/11/28 - 1995/12/31   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1995/11/28 - 1996/01/15   Fluxus je stále luxus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/12/20 - 1996/02/04   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/12/20 - 1996/02/04   Josef Čapek: Dětem, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/01/28 - 1996/03/10   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1996/02/07 - 1996/03/17   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/02/07 - 2003/03/17   Lyonel Feininger: Akvarely, grafiky a kresby, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/02/22 - 1996/04/14   Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/04/15 - 1996/05/12   Daniela Vinopalová-Vodáková: Hledání tvaru, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/04/15 - 1996/05/12   Jiří Corvin: Obrazy, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/05/15 - 1996/09/01   František Kupka a Otto Gutfreund, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/05/23 - 1996/06/23   Joseph Kurhajec: Sochy, koláže, monotypy, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/05/23 - 1996/06/23   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/05/27 - 1996/06/29   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/07/05 - 1996/09/08   Jiří Velinger: Plastiky, malby, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/07/05 - 1996/09/08   Zdenek Kirchner (1934 Praha - 1987 Paris), České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/09/25 - 1996/11/17   Zwei Wegbereiter der Moderne: František Kupka und Otto Gutfreund aus der Sammlung Jan und Meda Mladek, Albertina, Vídeň (Wien)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/10/10 -1996/11/30   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1996/11 - 1996/12   Zdeněk Kirchner: Praha - Paříž, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/11/22 - 1997/01/07   Vladimír Boudník: Z kolekcji praskich - Wrota do Nieskończności, Galeria Kronika, Bytom
1996/12/12 - 1997/01/26   Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/12/14 - 1997/01/24   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/05 - 1997/03/10   Pavel Kraus: Remains of the Future, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/02/05 - 1997/04/06   Allen Jones: Různými způsoby / Ways and means, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/02/05 - 1997/04/06   Václav Bláha: Zastižen / Caught Out, Pavel Kraus: Zbytky budoucnosti / Remains of the Future, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/02/06 - 1997/03/30   František Kupka a Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/02/12 - 1997/04/06   Robert Rauschenberg: Tribute 21: Grafický soubor / Set of Prints, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/03/09 - 1997/04/06   Pro Lidice: 52 umělců z Něměcka / 52 Künstler aus Deutschland, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/16 - 1997/06/15   Miloš Jiránek, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/24 - 1997/06/15   Ivan Komárek: Pocta manýrismu 1994-1997, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/30 - 1997/06/29   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/05/01 - 1997/06/29   Peter Sedgley: Tvary větru, Náměstí Jana Palacha, Praha
1997/05/15 - 1997/07/20   Zwei Wegbereiter der Moderne: František Kupka und Otto Gutfreund aus der Sammlung Jan und Meda Mladek, Haus der Kunst, Mnichov (München)
1997/06/26 - 1997/09/07   Karel Kuklík: Fotografické dílo 1955-1996, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/06/26 - 1997/09/07   Zjevení, existence, pravda: Figurální motivy v tvorbě Josefa Čapka, 1913 - 1922, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/06/30 - 1997/09/01   Vladimír Boudník: Gateway to the Infinite, Czech Center New York, New York City (New York)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/10/03 - 1998/01/11   Bauhaus Výmar - evropská avantgarda 1919 - 1925, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/10/16 - 1997/11/30   Dalibor Chatrný: Zkoumání prostoru, Ivan Chatrný: Struktury, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/01/29 - 1998/03/15   Josef Hoffmann: Současný světový design nábytku z Rakouska, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/02/26 - 1998/04/12   Ivan Ouhel: Čas obrazu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/03/26 - 1998/05/17   Vance Kirkland 1904 - 1981, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/04/10- 1998/06/07   František Kupka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/04/22 - 1998/06/14   Tichý život věcí, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/06/10 - 1998/09/20   Sklo a prostor / Glass and Space, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/06/18 -   Vladimír Boudník: Wrota do nieskończności, Willa Decjusza, Krakov (Kraków)
1998/06/24 - 1998/08/30   O přírodě: About nature, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/07/04 - 1998/10/04   Bourdelle a jeho žáci: Giacometti, Richier, Gutfreund, Campredon Centre d'art, ĽIsle-sur-la-Sorgue
1998/09/16 - 1998/11/15   Alfred Graf: Per Fumum - Zastavování - Innehalten, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/09/16 - 1998/11/15   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/10/28 - 1999/02/07   Bourdelle a jeho žáci: Giacometti, Richier, Gutfreund, Musée Bourdelle, Paříž (Paris)
1998/11/27 -   Jiří Anderle: Formy Metamorfozy Dialog, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec
1998/12/16 - 1999/01/24   Jiří Kalousek 1925 - 1986: Retrospektiva díla, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/12/18 - 1999/01/22   Václav Boštík: Kresby / Dessins, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/03/01 - 1999/05/30   Bourdelle a jeho žáci: Giacometti, Richier, Gutfreund, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/03/30 - 1999/04/28   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Galerie Novoměstská radnice, Praha
1999/03/31 - 1999/05/23   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/06/01 - 1999/07/25   Sigmar Polke: Hudba nevyjasněného původu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/06/02 - 1999/07/25   Kaethe Kauffman: Meditace, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/06/22 - 1999/08/28   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1999/06/22 - 1999/08/29   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1999/07/14 - 1999/09/19   Katarzyna Kobro 1898 - 1951, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/07/14 - 1999/09/19   Katatzyna Kobro 1898 - 1951, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/08/04 - 1999/09/26   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/08/04 - 1999/09/26   Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky 1998-1999, Evil tongues 1998-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/09/04 - 1999/09/30   Kódy a znamení - Svátost všedního dne, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/11 - 1999/12   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/11 - 1999/12   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, Městské divadlo mladých, Ostrava (Ostrava-město)
1999/12/10 - 2000/01/30   Diet Sayler, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/12/16 - 2000/01/23   Ondřej Sekora (1899 - 1999), České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/02/02 - 2000/03/19   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/02/17 - 2000/04/09   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/04/05 - 2000/05/14   Cecilia Chiavistelli: Still Life, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/04/05 - 2000/05/14   Radek Kratina: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/19 - 2000/06/04   Alina Szapocznikow, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/05/14 - 2000/10/15   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Muzejní pavilón Vyškov - Dědice, Dědice (Vyškov)
2000/05/24 - 2000/07/02   Kódy a znamení, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/06/21 - 2000/09/10   Alf Lechner, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/06/28 - 2000/09/10   R Romani, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/07/12 - 2000/08/13   Irena Ráček, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/07/12 - 2000/09/03   Živly, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/08/16 - 2000/09/17   Jan Mladovsky: Communism, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/05 - 2000/11/17   Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/10/12 - 2000/11/26   Čhajori Romaňi: Pavel Kroka: Obrazy / Paintings: Cikánská dívenko / You Gypsy Girl, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/12/06 - 2001/01/28   Jiří Šalamoun: Recidíva, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/14 - 2001/04/15   Hana Wichterlová, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/02/21 - 2001/04/15   Pavel Kopřiva: May Day, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/03/08 - 2001/05/13   Jiří Seifert: Sochy / Sculpture, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/04/26 - 2001/06/10   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/05/02 - 2001/06/10   Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/26 - 2001/09/09   Richard Konvička: Na cestě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., Praha, Praha
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
2001/07/15 - 2001/09/30   Stanislav Podhrázský: 1920 - 1999, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2001/09/13 - 2001/10/21   Mikuláš Rachlík, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/09/26 15:00   Karl Prantl: Retrospektivní výstava životního díla, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/09/27 - 2001/11/18   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/09/27 - 2002/01/06   Karl Prantl: Steine / Kameny / Stones, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/10/31 - 2001/12/09   Stanislav Podhrázský: 1920 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/11/14 - 2001/12/09   Josef Čapek: Emigrant w wieczności, Galeria Kronika, Bytom
2001/12/19 - 2002/02/03   Zdenek Seydl, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/02/12 - 2002/03/31   Svatopluk Slovenčík, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/02/14 - 2002/04/07   Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/02/27 - 2002/04/07   Svatopluk Klimeš: Chrámy - Temples, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/04/24 - 2002/06/09   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/04/25 - 2002/06/09   Alojzy Gryt: Práce / Work, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/05/07 - 2002/06/23   Možnosti proměny II, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2002/07 - 2002/08   Možnosti proměny II, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2002/10/16 - 2002/12/01   Multiplication, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/11/12 - 2002/12/15   Karel Malich: Contrastes, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paříž (Paris)
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/12/04   Jitka Válová: Přátelské posezení, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění, Galerie Peron, Praha
2003/02/20 - 2003/04/21   Krajinou duše Antonína Hudečka, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/05/01 - 2003/06/22   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/05/01 - 2003/06/22   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/06/19 - 2003/09/14   Krajinou duše Antonína Hudečka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/07/03 - 2003/09/14   ...o technice / ...about technology..., České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/09/25 - 2003/11/30   Krajinou duše Antonína Hudečka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2003/12/18 - 2004/02/08   Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Z pohádky do pohádky, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/12/18 - 2004/02/15   Václav Špála: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/02/26 - 2004/04/11   Josef Daněk: Objekty, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/02/26 - 2004/04/11   Václav Špála: Vybraná díla ze sbírek českých galerií / Selected Works from Czech Gallery Collections, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/04/22 - 2004/06/13   Václav Špála (1885 - 1946), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/04/29 - 2004/06/20   Jana Želibská: Instalace, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/04/29 - 2004/06/20   Richard Fremund: Dílo - Work, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/14   IV. mezinárodní trienále grafiky. Lino - technika 20. století v digitálním věku / 4th international Triennial of Graphic Arts. Lino - a twentieth-century Technique in the Digital Age, Mánes, Praha
2004/10/13 - 2004/11/28   Jan Měřička: Při zemi / Down to Earth, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/12/15 - 2005/02/20   Karen LaMonte: Vanitas, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03/03 - 2005/04/10   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/04/21 - 2005/06/12   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/06/24 - 2005/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/06/30 - 2005/09/04   Barevný svět Otakara Nejedlého, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/06/30 - 2005/09/04   Jaroslav Řehna: Kameny / Stones, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/09/22 - 2005/11/27   Lubomír Jarcovják: Pole / Field, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/09/22 - 2005/11/27   Oldřich Smutný: Výběr z díla, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/12/14 - 2006/02/05   Jakub Švéda: Orgmatech, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/12/14 - 2006/02/05   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/02/16 - 2006/03/26   Karl Prantl: Ticho, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/02/16 - 2006/03/26   Uta Peyrer: Rozšiřování prostoru a rozpínání času, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/05   Bratislavské gitarové kvarteto, Slovenský inštitút, Praha
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/12 - 2006/06/04   Václav Machač: Figurální skleněná plastika / Figural Glass Sculpture, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/06/15 - 2006/09/03   Psi jsou bez vyznání: Současní umělci ze Severního Irska / Dogs have no religion: Contemporary Artists from Northern Ireland, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/10/05 - 2006/12/03   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/12/13 - 2007/02/04   Hory, skály, kameny, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/02/14 - 2007/03/25   Luděk Filipský: Mezi světlem a tmou / Between Light and Darkness, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/02/21 - 2007/03/25   Alena Kupčíková: Chlupatice v tanci slunce / hairies in a Sun Dance, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/04/06 - 2007/06/17   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/04/18 - 2007/06/17   Pavel Makov: Zahrady (UA: Pokus o Versailles), České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/05/17 - 2007/06/21   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/28 - 2007/09/09   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/06/28 - 2007/09/23   Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/06/28 - 2007/09/23   Čtyři španělští malíři, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/09/29 - 2007/09/02   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2007/10/10 - 2007/11/11   Transfery. 5. mezinárodní trienále grafiky, Staroměstská radnice, Praha
2007/10/10 - 2007/11/25   Inter-Kontakt-Grafik V. mezinárodní trienále grafiky, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/03/13 - 2008/05/11   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu / Records of Wonder, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/19 - 2008/05/11   Jiří Kačer: Jádra / Cores, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/05/29 - 2008/09/14   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/09/16 - 2008/10/05   Jaroslav Šerých: Grafika, Galerie pravoslavného katedrálního chrámu Sv. Cyrila a Metoděje, Praha
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/10/07 - 2008/11/23   Tvrdohlaví po 20 letech, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/10/22   Jaroslav Róna: Sny, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/12/10 - 2009/02/15   Loutka - nejkrásnější dárek, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008?/06/03 v 17.30   Tavená skleněná plastika studio Pelechov - přednáška Zdeňka Lhotského, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009/03/05 - 2009/05/10   Franta Úprka: Sochařský obraz domova, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009/03/12 - 2009/04/26   Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009/05/07 - 2009/06/25   Marco Bagnoli: Mystika formy / Mistica della forma, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
každou středu   Umění pro děti, České muzeum výtvarných umění, Praha
nedatováno   Jiří Jírů: Fotografie 1994 - 1995 / Photographs 1994 - 1995, České muzeum výtvarných umění, Praha

České muzeum výtvarných umění

date of exhibition   exhibition title
- 2009/02/15   Rodinná divadélka z Národního muzea
1964   Jean Fautrier: Retrospektiva životního díla
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února
1992/09/08 - 1992/11/01   Pocta Janu Bauchovi: Expese barvy a tvaru
1993/03/17 - 1993/04/25   Stanislav Zippe: Světelně prostorová instalace
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960
1993/07/08   Robert Jelínek: Deník
1993/09/15 - 1993/10/31   Henry Moore
1993/12/23 - 1994/01/30   Zemi
1994/02/03 -   Vladislav Mirvald
1994/02/04 - 1994/03/13   Petr Sládek: Prostředí
1994/03/16 - 1994/05/01   Grafika německého expresionismu
1994/05/04 - 1994/05/22   Jiří Anderle: Libeňské artikule
1994/05/11 -   Václav Tikal: Obrazy - kresby
1994/05/12 - 1994/06/19   Nadja Rawová
1994/05/19 - 1994/06/26   Erró: Obrazy 1970 - 1993
1994/06/29 - 1994/09/11   Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
1994/07/01 - 1994/09/11   Martin Stejskal: Zkraty & sváry s.r.o.
1994/10/19 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery
1994/11/11 - 1994/12/18   Gabriella Kardos
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha
1994/12/21 - 1995/01/29   Josef Paleček: Zahrady a hry
1994/12/22 - 1995/01/29   Michal Šarše: Cesta
1995/02 - 1995/03   Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži
1995/02/08 - 1995/03/12   Ladislav Novák
1995/02/08 - 1995/03/19   Kurt Gebauer: Nevlídné mrkání a staronové obludy
1995/03/29 - 1995/05/28   Emil Nolde: Akvarely a grafika
1995/05/13 - 1995/05/28   Květa Pacovská: Space Drawing / Prostorové kreslení
1995/06/14 - 1995/09/17   Jan Kubíček: Systémy a série
1995/10/04 - 1995/11/19   Čestmír Janošek: Praha - Kolín / Köln - Prag
1995/11/22 - 1995/12/17   Ed Zelenak
1995/12/20 - 1996/02/04   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission
1995/12/20 - 1996/02/04   Josef Čapek: Dětem
1996/02/17 - 1996/04/08   Apokalypsa XX
1996/04/15 - 1996/05/12   Daniela Vinopalová-Vodáková: Hledání tvaru
1996/04/15 - 1996/05/12   Jiří Corvin: Obrazy
1996/05/23 - 1996/06/23   Joseph Kurhajec: Sochy, koláže, monotypy
1996/05/23 - 1996/06/23   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste
1996/07/05 - 1996/09/08   Jiří Velinger: Plastiky, malby
1996/07/05 - 1996/09/08   Zdenek Kirchner (1934 Praha - 1987 Paris)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985
1996/11 - 1996/12   Zdeněk Kirchner: Praha - Paříž
1996/12/12 - 1997/01/26   Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996
1997/02/05 - 1997/03/10   Pavel Kraus: Remains of the Future
1997/02/05 - 1997/04/06   Allen Jones: Různými způsoby / Ways and means
1997/02/05 - 1997/04/06   Václav Bláha: Zastižen / Caught Out, Pavel Kraus: Zbytky budoucnosti / Remains of the Future
1997/04/30 - 1997/06/29   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna
1997/10/16 - 1997/11/30   Dalibor Chatrný: Zkoumání prostoru, Ivan Chatrný: Struktury
1998/02/26 - 1998/04/12   Ivan Ouhel: Čas obrazu
1998/04/22 - 1998/06/14   Tichý život věcí
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě...
1998/06/24 - 1998/08/30   O přírodě: About nature
1998/09/16 - 1998/11/15   Alfred Graf: Per Fumum - Zastavování - Innehalten
1998/09/16 - 1998/11/15   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998
1998/12/16 - 1999/01/24   Jiří Kalousek 1925 - 1986: Retrospektiva díla
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
1999/03/31 - 1999/05/23   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art
1999/06/01 - 1999/07/25   Sigmar Polke: Hudba nevyjasněného původu
1999/06/02 - 1999/07/25   Kaethe Kauffman: Meditace
1999/08/04 - 1999/09/26   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999
1999/08/04 - 1999/09/26   Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky 1998-1999, Evil tongues 1998-1999
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968
1999/12/16 - 2000/01/23   Ondřej Sekora (1899 - 1999)
2000/02/02 - 2000/03/19   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999
2000/04/05 - 2000/05/14   Cecilia Chiavistelli: Still Life
2000/04/05 - 2000/05/14   Radek Kratina: Idea con variazioni
2000/05/24 - 2000/07/02   Kódy a znamení
2000/07/12 - 2000/08/13   Irena Ráček
2000/07/12 - 2000/09/03   Živly
2000/08/16 - 2000/09/17   Jan Mladovsky: Communism
2000/10/05 - 2000/11/17   Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu
2000/10/12 - 2000/11/26   Čhajori Romaňi: Pavel Kroka: Obrazy / Paintings: Cikánská dívenko / You Gypsy Girl
2000/12/06 - 2001/01/28   Jiří Šalamoun: Recidíva
2001/02/14 - 2001/04/15   Hana Wichterlová
2001/02/21 - 2001/04/15   Pavel Kopřiva: May Day
2001/04/26 - 2001/06/10   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge
2001/05/02 - 2001/06/10   Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech...
2001/09/13 - 2001/10/21   Mikuláš Rachlík
2001/10/31 - 2001/12/09   Stanislav Podhrázský: 1920 - 1999
2001/12/19 - 2002/02/03   Zdenek Seydl
2002/02/14 - 2002/04/07   Monochromie / Monochromy
2002/02/27 - 2002/04/07   Svatopluk Klimeš: Chrámy - Temples
2002/04/24 - 2002/06/09   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
2002/04/25 - 2002/06/09   Alojzy Gryt: Práce / Work
2002/10/16 - 2002/12/01   Multiplication
2002/12/04   Jitka Válová: Přátelské posezení
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění
2003/02/20 - 2003/04/21   Krajinou duše Antonína Hudečka
2003/05/01 - 2003/06/22   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
2003/05/01 - 2003/06/22   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
2003/07/03 - 2003/09/14   ...o technice / ...about technology...
2003/12/18 - 2004/02/08   Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique
2003/12/18 - 2004/02/08   Z pohádky do pohádky
2004/02/26 - 2004/04/11   Josef Daněk: Objekty
2004/02/26 - 2004/04/11   Václav Špála: Vybraná díla ze sbírek českých galerií / Selected Works from Czech Gallery Collections
2004/04/29 - 2004/06/20   Jana Želibská: Instalace
2004/04/29 - 2004/06/20   Richard Fremund: Dílo - Work
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století
2004/10/07 - 2004/11/28   Výstava laureátů III. trienále 2001 / Exhibition of Prizewinners from the 3rd Triennial 2001
2004/10/13 - 2004/11/28   Jan Měřička: Při zemi / Down to Earth
2004/12/15 - 2005/02/20   Karen LaMonte: Vanitas
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti
2005/03/03 - 2005/04/10   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika
2005/04/21 - 2005/06/12   Exprese / Expressiveness
2005/06/30 - 2005/09/04   Barevný svět Otakara Nejedlého
2005/06/30 - 2005/09/04   Jaroslav Řehna: Kameny / Stones
2005/09/22 - 2005/11/27   Lubomír Jarcovják: Pole / Field
2005/09/22 - 2005/11/27   Oldřich Smutný: Výběr z díla
2005/12/14 - 2006/02/05   Jakub Švéda: Orgmatech
2005/12/14 - 2006/02/05   Pohádkové bytosti
2006/02/16 - 2006/03/26   Karl Prantl: Ticho
2006/02/16 - 2006/03/26   Uta Peyrer: Rozšiřování prostoru a rozpínání času
2006/04/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949 - tisková konference
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949
2006/04/12 - 2006/06/04   Václav Machač: Figurální skleněná plastika / Figural Glass Sculpture
2006/04/20   Noc literatury
2006/04/27   Koncert elektroakustické hudby současných slovenských skladatelů
2006/06/15 - 2006/09/03   Psi jsou bez vyznání: Současní umělci ze Severního Irska / Dogs have no religion: Contemporary Artists from Northern Ireland
2006/06/21 - 2006/09/03   Psi jsou bez vyznání: Současné výtvarné umění Severního Irska
2006/10/05 - 2006/12/03   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region
2006/12/13 - 2007/02/04   Hory, skály, kameny
2007/02/14 - 2007/03/25   Luděk Filipský: Mezi světlem a tmou / Between Light and Darkness
2007/02/21 - 2007/03/25   Alena Kupčíková: Chlupatice v tanci slunce / hairies in a Sun Dance
2007/04/06 - 2007/06/17   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy)
2007/04/18 - 2007/06/17   Pavel Makov: Zahrady (UA: Pokus o Versailles)
2007/06/28 - 2007/09/23   Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works
2007/06/28 - 2007/09/23   Čtyři španělští malíři
2007/10/10 - 2007/11/25   Inter-Kontakt-Grafik V. mezinárodní trienále grafiky
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2008/03/13 - 2008/05/11   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu / Records of Wonder
2008/03/19 - 2008/05/11   Jiří Kačer: Jádra / Cores
2008/05/29 - 2008/09/14   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov
2008/10/07 - 2008/11/23   Tvrdohlaví po 20 letech
2008/10/22   Jaroslav Róna: Sny
2008/12/10 - 2009/02/15   Loutka - nejkrásnější dárek
2008?/06/03 v 17.30   Tavená skleněná plastika studio Pelechov - přednáška Zdeňka Lhotského
2009/03/05 - 2009/05/10   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
2009/03/12 - 2009/04/26   Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma
každou středu   Umění pro děti
nedatováno   Jiří Jírů: Fotografie 1994 - 1995 / Photographs 1994 - 1995

České muzeum výtvarných umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1993   Henry Moore
  1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění
  1994   Erró: Obrazy 1970 - 1993
  1994   Gabriella Kardos
  1994   Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
  1994   Jiří Beránek
  1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
  1994   Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, grafika, ilustrace z let 1967 - 1994)
  1994   Michal Šarše: Cesta
  1994   Milan Langer: Obrazové seriály
  1994   Nadja Rawová: Lesní soud a jiné obrazy
  1994   Petr Sládek: Prostředí
  1994   Vladimír Novák
  1994   Vladimir Spacek: Světlo / Light / 1982 - 1986
  1995   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání
  1995   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972-1995
  1995   Franta: Obrazy, kresby, sochy z let 1964 - 1994
  1995   Jan Ambrůz
  1995   Jan Kubíček: Obrazy 1958-1995
  1995   Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo / Gesamtwerk
  1995   Miroslav Páral: Z tvorby 1988 - 1995
  1996   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission
  1996   Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru (Plastiky z let 1960-1996)
  1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
  1996   Henri Laurens (Kubistické období / Périod kubiste)
  1996   Jiří Corvin: Obrazy
  1996   Jiří Velinger: Home, Sweet, Home ... (plastiky, malby)
  1996   Josef Čapek: Dětem
  1996   Joseph Kurhajec: Sochy, koláže, monotypy
  1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
  1996   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste
  1996   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  1996   Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996 / Art and Film Works 1961 - 1996
  1997   Allen Jones: Různými způsoby (Grafické dílo 1959 - 1996)
  1997   Ivan Chatrný
  1997   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace / Paintings, Kinetics, Light Installations
  1997   Robert Rauschenberg: Tribute 21 (Grafický soubor / Set of prints)
  1997   Zjevení, existence, pravda (Figurální motivy v tvorbě J.Čapka 1913 - 1922)
  1998   Jiří Kalousek 1925 - 1986
  1998   Vance Kirkland
  1999   Kaethe Kauffman
  1999   Katarzyna Kobro 1898 - 1951
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
  1999   Ondřej Sekora (1899 - 1999)
  1999   Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky
  2000   Alina Szapocznikow
  2000   Cecilia Chiavistelli: Still Life
  2000   Irena Ráček
  2000   Jiří Šalamoun: Recidíva
  2000   Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu
  2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
  2000   Romolo Romani
  2001   Jiří Seifert: Sochy / Sculpture
  2001   Otto Gutfreund
  2001   Pavel Kopřiva: May Day
  2001   Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar
  2001   Zdenek Seydl
  2002   Svatopluk Klimeš: Chrámy - Temples
  2003   Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
  2004   Jan Měřička: Při zemi / Down to Earth
  2004   Josef Daněk: Objekty / Objects
  2004   Richard Fremund 1928-1969
  2005   Jakub Švéda: Orgmatech
  2005   Jan Hendrych
  2005   Jaroslav Řehna: Kameny / Stones
  2005   Lubomír Jarcovják: Pole / Field
  2005   Oldřich Smutný
  2005   Otakar Nejedlý (1883–1957)
  2006   Karl Prantl: Ticho
  2006   Uta Peyrer: Rozlišování prostoru a rozpínání času / Räumliche Ausbreitung und zeitliche Ausdehnung / Expanding Space and Stretching Time
  2006   Václav Machač: Figurální skleněná plastika / Figural Glass Sculpture
  2007   Alena Kupčíková: Chlupatice v tanci slunce / Hairies in a Sun Dance
  2007   Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works
  2007   Luděk Filipský: Mezi světlem a tmou (Obrazy / kresby)
  2007   Pavel Makov: Zahrady / Gardens (UA: Pokus o Versailles / UA: An Attempt at Versailles)
  2008   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu / Records of Wonder
  nedat. (1999)   Diet Sayler
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let)
  1993   Zemi
  1994   Futuristická rekonstrukce vesmíru (Kresby, akvarely, tempery)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
  1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
  1997   Bauhaus Výmar - evropská avantgarda 1919 - 1925 / Bauhais Weimar - European Avant-garde 1919 - 1925
  1997   Ouplná lůna
  1997   Pro Lidice: 52 umělců z Něměcka / 52 Künstler aus Deutschland
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
  1998   Josef Hoffmann a současný světový design nábytku z Rakouska / Josef Hoffmann und neues internationales Möbeldesign aus Österreich
  1998   Sklo a prostor / Glass and Space
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague)
  1999   Ozvěny severu / Northern Echoes (Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
  2000   Alternativy
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
  2000   Kódy a znamení
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
  2000   Živly
  2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art)
  2001   Centrum umění Kutná Hora (Historie, současnost a budoucnost)
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
  2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990)
  2002   Možnosti proměny II
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
  2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art)
  2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
  2005   Exprese / Expressiveness
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949
  2005   Pohádkové bytosti
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
  2006   Zlínský okruh (Současné výtvarné dění na Zlínsku)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
  2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
  2007   Osma po 100 letech (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy)
  2008   Lhotský - Pelechov
kniha
  published   title (subtitle)
  1997   Karel Kuklík
  1997   Pásmo
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1993   Henry Moore
  1993   Robert Jelínek: Deník
  1994   Erró: Obrazy 1970 - 1993
  1994   Jaroslav Panuška (zapomínaný autor české secese)
  1994   Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, grafika, ilustrace z let 1967-1994)
  1994   Karel Pauzer: Plastika - kresby - grafika (z let 1964 - 1994)
  1994   Martin Stejskal: Zkraty & sváry s.r.o.
  1994   Michal Šarše: Cesta
  1994   Pavel Nešleha: Z díla
  1994   Vladimir Spacek: Světlo / Light 1982-1986
  1994   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění
  1995   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání
  1995   Čestmír Janošek: Praha - Kolín / Köln - Prag (výběr z díla z let 1957 - 1995)
  1995   Ed Zelenak: Kanada
  1995   Emil Nolde: Akvarely a grafika (ze sbírky Serge Sabarského)
  1995   Franta: Výběr z tvorby 1964 - 1994 / Choix d'ouvres 1964 - 1994
  1995   Jan Kubíček: Systémy a série
  1995   Jiří Valenta (1936-1991): Souborné dílo
  1995   Kurt Gebauer: Nevlídné mrkání a staronové obludy (zahájení výstavy)
  1995   Kurt Gebauer: Nevlídné mrkání a staronové obludy (prodloužení výstavy)
  1995   Květa Pacovská: Space Drawing / Prostorové kreslení
  1995   Ladislav Novák
  1996   Daniela Vinopalová - Vodáková: Hledání tvaru (plastiky z let 1960 - 1996)
  1996   Jiří Corvin: Obrazy
  1996   Jiří Velinger: Plastiky, malby
  1996   Joseph Kurhajec: Sochy, koláže, monotypy
  1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
  1996   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste
  1996   Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996
  1996   Zdenek Kirchner (1934 Praha - 1987 Paris)
  1997   Allen Jones: Různými způsoby / Ways and Means (Retrospektiva grafického díla 1959 - 1996 / Graphic Retrospective 1959 - 1996)
  1997   Ivan Komárek: Pocta manýrismu 1994-1997 / Homage to mannerism 1994-1997
  1997   Josef Čapek: Zjevení, existence, pravda
  1997   Karel Kuklík: Fotografické dílo 1955-1996
  1997   Miloš Jiránek
  1997   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace
  1998   Alfred Graf: Per Fumum - Zastavování - Innehalten
  1998   Ivan Ouhel: Čas obrazu (Tvorba z devadesátých let)
  1998   Jiří Kalousek: 1925 - 1986 (Retrospektiva díla)
  1998   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998
  1998   Josef Hoffmann a současný světový design nábytku z Rakouska / Josef Hoffmann und neues internationales Möbeldesign aus Österreich
  1998   Vance Kirkland 1904 - 1981
  1999   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999
  1999   Kaethe Kauffman: Meditations
  1999   Katatzyna Kobro 1898 - 1951
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977 / Works 1929-1977 (Sochy, objetky, kresby / Sculptures, Objects, Drawings)
  1999   Ondřej Sekora (1899 - 1999)
  1999   Sigmar Polke: Hudba nevyjasněného původu / Musik ungeklärter herkunft
  1999   Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky 1998 - 1999 Evil Tongues
  2000   Alf Lechner
  2000   Alina Szapocznikow
  2000   Cecilia Chiavistelli: Still Life
  2000   Jan Mladovsky
  2000   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti / Hommage to Strangeness (Dílo z let 1957-1999 / Work 1957-1999)
  2000   Jiří Šalamoun / Recidíva
  2000   Jiří Šalamoun: Recidiva / Relapse
  2000   Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu / From Post-Impressionism to Neo-Classicism
  2000   Pavel Kroka: Čhajori Romaňi (Cikánská dívenko / You Gipsy Girl; Obrazy / Paintings)
  2000   R Romani
  2000   Radek Kratina: Idea con variazioni
  2001   Jiří Seifert: Sochy / Sculptures
  2001   Karl Prantl: Kameny, Steine, Stones
  2001   Mikuláš Rachlík
  2001   Pavel Kopřiva: May Day
  2001   Richard Konvička: Cesta naostro / Journey on a Knife-edge
  2001   Stanislav Podhrázský 1920 - 1999
  2001   Stanislav Podhrázský 1920 / 1999
  2001   Thomas Joseph Landa: Světlo je neviditelné / Licht ist nicht sichtbar
  2001   Zdenek Seydl: Dílo
  2002   Alojzy Gryt: Práce
  2002   Svatopluk Klimeš: Chrámy / Temples
  2002   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
  2003   Daniel Depoutot: Mechanický balet / Le Ballet mécanique
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and Memory
  2004   Jan Měřička: Při zemi / Down to Earth
  2004   Jana Želibská: Instalace
  2004   Josef Daněk: Objekty / Objects
  2004   Karen LaMonte: Vanitas
  2004   Richard Fremund: Dílo - Work (1928-1969)
  2004   Václav Špála /1885 - 1946/ (Vybraná díla ze sbírek českých galerií / Selected Works from Czech Gallery Collections)
  2005   Jakub Švéda: Orgmatech (z cyklu Alternativy)
  2005   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika
  2005   Jan Hendrych: sochy, kresby, grafika (1958 - 2004)
  2005   Jaroslav Řehna: Kameny / Stones
  2005   Lubomír Jarcovják: Pole / Field
  2005   Oldřich Smutný: Výběr z díla
  2005   Oldřich Smutný: Výběr z díla / Selected Work (k autorovým 80.narozeninám)
  2006   Karl Prantl: Ticho
  2006   Uta Peyrer: Rozlišování prostoru a rozpínání času / Räumliche Ausbreitung und zeitliche Ausdehnung / Expanding Space and Stretching Time
  2006   Václav Machač: Figurální skleněná plastika / Figural Glass Sculpture
  2007   Alena Kupčíková: Chlupatice v tanci slunce
  2007   Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works
  2007   Luděk Filipský: Mezi světlem a tmou / Between Light and Darkness
  2007   Pavel Makov: Zahrady / Gardens (UA: Pokus o Versailles / UA: An Attempt at Versailles)
  2008   Jaroslav Šerých: Grafika
  2008   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu / Records of Wonder (k autorovým 80.narozeninám)
  2008   Tajemství obrazu (Setkání s malířem Jaroslavem Šerých, který návštěvníky osobně provede svou výstavou Záznamy úžasu)
  2009   Franta Úprka: Sochařský obraz domova (1868 - 1929)
  2009   Marco Bagnoli: Mystika tvaru / Mistica della forma
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960
  1993   Poezie racionality (Konstruktivní tendence v Českém výtvarném umění 60. let)
  1993   Zemi (Olga Karlíková, Miloš Šejn, Milan Maur, Marian Palla)
  1994   České muzeum výtvarných umění
  1994   Grafika německého expresionismu
  1994   Jiří Beránek, Vladimír Novák
  1994   Peter Blake: Abeceda,sítotisky 1991,Milan kanger: Obrazové seriály 1975 - 1994
  1994   Václav Tikal, Nadja Rawová
  1994   Vladislav Mirvald, Petr Sládek: Prostředí
  1995   České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU
  1996   František Kupka, Otto Gutfreund (ze sbírky Jana a Medy Mládkovách ve Washingtonu / from the collection of Jan and Meda Mladek in Washington)
  1996   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění
  1996   Umění zastaveného času / Art when Time stood Still
  1997   Dalibor Chatrný: Zkoumání prostoru, Ivan Chatrný: Struktury
  1997   Ouplná lůna
  1997   Václav Bláha: Zastižen / Caught Out, Pavel Kraus: Zbytky budoucnosti / Remains of the Future
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature...
  1998   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let / Czech art of the 1940s)
  1998   Tichý život věcí
  1999   Kódy a znamení (Svátost všedního dne)
  1999   Umění zrychleného času / Art When Time Accelerated (Česká výtvarná scéna 1958 - 1968 / The Czech Art Scene 1958 - 1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 2000)
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism
  2000   Živly / 4 Elements
  2001   ...o lidech... / ...About People...
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění / Czech Comics (?) and Art
  2002   Monochromie: Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990
  2002   Multiplication: Britské autorské multiply od 90. let po současnost
  2003   ...o technice / ...about technology...
  2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-tale parade
  2005   Exprese / Expressiveness
  2006   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
  2006   Psi jsou bez vyznání / Dogs have no religion (Současní umělci ze Severního Irska / Contemporary Artists from Northern Ireland)
  2007   Čtyři španělští malíři
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
  2007   Výročí Osmy / Anniversary of The Eight (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy / An exhibition marking tihe hundredth anniversary of The Eigt´s first exhibiton)
  2008   Loutka - nejkrásnější dárek (Rodinná divadélka z Národního muzea)
album
  published   title (subtitle)
  1996   Quatre histoire de blanc et noir gravées par Frank Kupka
cd-rom
  published   title (subtitle)
  2007   Pavel Makov: Zahrady / Gardens
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1998   Ivan Kafka: Lesní koberec pro náhodné houbaře (1986-1997), 20.-22. října 1997 (čtyři druhy sebraného barevného listí - javor, buk, dub č., topol)
  nedatováno (1999)   Martin Kuriš: Z cyklu Petr a Lucie, 1999
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2001   Mikuláš Rachlík
  2001   Stanislav Podhrázský (České muzeum výtvarných umění v Praze)
  2002   Alojzy Gryt: Práce / Work
  2005   Oldřich Smutný: Výběr z díla / Selected Work
  2006   Psi jsou bez vyznání (Současní umělci ze Severního Irska)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2001   Zdenek Seydl
  2002   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Tadeusz Kantor: Umění a paměť / Art and memory
  2004   Karen LaMonte: Vanitas
  2004   Richard Fremund: 1928-1969 (Dílo - Work)
  2004   Václav Špála /1885 - 1946/
  2004   Václav Špála: Vybraná díla ze sbírek českých galerií / Selected Works from Czech Gallery Collections
  2005   Barevný svět Otakara Nejedlého
  2005   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika / Sculptures, drawings, prints
  2008   Jaroslav Šerých: Records of Wonder (anglicky)
  2008   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2002   Multiplication
  2003   Metamorfozy człowieka
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
  2005   Exprese / Expressiveness
  2006   Uta Peyrer: Rozšiřování prostoru a rozpínání času, Karl Prantl: Ticho
  2006   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene, Contemporary Art in the Zlín Region
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2008   České muzeum výtvarných umění v Praze. Centrum umění Kutná Hora / The Czech Museum of Fine Arts, Prague. The Kutná Hora Arts Centre
  2009   Franta Úprka (1868 - 1929): Sochařský obrazy domova, Marco Bagnoli: Mystika tvaru
  nedatováno   České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Art
  nedatováno   Český kubismus 1911–1919
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2008   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu
katalogový list autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Ed Zelenak
  2000   Jan Mladovský
PF
  published   title (subtitle)
  nedat   PF Českého muzea výtvarných umění v Praze
  nedat.   S přáním všeho dobrého do nového roku / With best wishes for a happy New Year
  nedat.   S přáním všeho dobrého do nového roku / With best wishes for a happy New Year
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2002   Jitka Válová (přátelské posezení u příležitosti významného životního jubilea)
  nedatováno (2008?)   Tavená skleněná plastika studio Pelechov - přednáška Zdeňka Lhotského
průvodce
  published   title (subtitle)
  1995   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění (Průvodce výstavou)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  2008   Franta Úprka 1868 - 1929: Sochařský obraz domova (Seznam vystavených praví)
text
  published   title (subtitle)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958 - 1968)
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1994   Český kubismus 1911–1919, Jiří Kolář ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  1994   Karel Pauzer: Plastika kresba grafika z let 1964 - 1994
  1995   Jan Ambrůz - Petr Kvíčala
  1998   ...o přírodě...několik pohledů na současné české výtvarné umění
  1999   Eduard Ovčáček: Dílo 1959 - 1999
  2000   Cecilia Chiavistelli: Still Life
  2001   ...o lidech... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
  2001   Jiří Seifert
  2001   Karl Prantl: Retrospektivní výstava životního díla
  2001   Pavel Kopřiva: May Day
  2001/12/19   Zdenek Seydl
  2003   ...o technice...
  2004   Josef Daněk: Objekty
  2006   Karl Prantl: Ticho
  2006   Skleněná plastika Václava Machače
  2006   Uta Peyrer: Rozšiřování prostoru a rozpínání času
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2007   Pavel Makov: Zahrady (UA: Pokus o Versailles)

České muzeum výtvarných umění

institution, city, address
 
 
Dům U Černé Matky Boží, Praha, Celetná 34

České muzeum výtvarných umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   České muzeum výtvarných umění
  1998   Fotografický adresář České republiky
  2004   Sbětatelská činnost Českého muzea výtvarných umění v Praze
  2010   Od Středočeské galerie po GASK
www
  published   title (subtitle)
  ????   České muzeum výtvarných umění (artlist.cz)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
program
  published   title (subtitle)
  2006   2007
  2006   Rakouské kulturní fórum (06/02)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

České muzeum výtvarných umění

person   born from - to, notes
Aussenberg Štěpán         ???? - ????, fotograf
Drury Richard   3. 9. 1967     1992 - 1995, kurátor asistent
Drury Richard   3. 9. 1967     1995 - 2009, kurátor sbírky kresby a grafiky
Drury Richard   3. 9. 1967     2000 - 2009, kurátor sbírky plastiky
Drury Richard   3. 9. 1967     2009 - ????, odborný náměstek ředitele
Kříž Jan   15. 6. 1935     ???? - ????, vedoucí kurátor
Neumann Ivan   10. 5. 1945     1994 - 2009, do ledna 2009
Potůčková Alena   19. 3. 1953     ???? - ????, kurátorka
Sekera Jan   14. 11. 1935     ???? - ????, ředitel
Štěpán Petr   14. 5. 1955     ???? - ????

České muzeum výtvarných umění

person   born
Autengruber Jan   25. 4. 1887    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Boháček Karel   4. 8. 1886    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Bukovský Ivan   7. 7. 1949    
Burant František   13. 2. 1924    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobrovolný Viktor   2. 3. 1909    
Doležal František   28. 7. 1910    
Dvořák František   14. 11. 1862    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Famíra Emanuel   15. 11. 1900    
Fára Libor   12. 9. 1925    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Fleissner Richard   3. 4. 1903    
Glaserová Ingrid   18. 8. 1955    
Hejna Václav   24. 9. 1914    
Hlobil Vilém   25. 2. 1904    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Horálková Helena   7. 5. 1955    
Hradecký František   12. 1. 1909    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jelínek Jiří   12. 8. 1901    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
John Jiří   6. 11. 1923    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Kašpar Jiří   11. 6. 1941    
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928    
Kerhart Oldřich   25. 1. 1895    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kofránek Ladislav   24. 6. 1880    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Kristin Vladimír   27. 7. 1894    
Kuba Ludvík   16. 4. 1863    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Lacina Jiří   7. 4. 1934    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Masaryk Herbert   1. 5. 1880    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Merta Vladimír   16. 5. 1957    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Muzika František   26. 6. 1900    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novák Vladimír   30. 4. 1947    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Palcr Zdeněk   3. 9. 1927    
Pangrác Miroslav   16. 10. 1924    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Paul Jan   31. 10. 1956    
Pešek Luděk   26. 4. 1919    
Petrbok Jiří   28. 3. 1962    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Placht Otto   31. 10. 1962    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Plocek Vilém   25. 12. 1905    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Zdeněk   20. 1. 1949    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Rawová Naďa   21. 3. 1953    
Rezek Jaroslav   17. 7. 1937    
Rittstein Lukáš   31. 7. 1973    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Rotrekl Teodor   1. 6. 1923    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Saudek Karel   13. 5. 1935    
Sedláček Václav   9. 5. 1925    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Sedláček Zdeněk   25. 6. 1955    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Schovánek Marek   28. 1. 1965    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Střížek Antonín   22. 5. 1959    
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šindelář Lumír   15. 1. 1925    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Vejrych Rudolf   18. 1. 1882    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zet Miloš   1. 10. 1920    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    

České muzeum výtvarných umění

dílo
published   author   title (subtitle)
1909       Starý Kolín
malba
published   author   title (subtitle)
1917   Čapek Josef   Chudá žena
objekt
published   author   title (subtitle)
1972   Malich Karel   Mrak II
obraz
published   author   title (subtitle)
1914   Autengruber Jan   Pohled na Řím (Kvetoucí stromy)
1919   Justitz Alfred   Útěk do Egypta
1920   Rykr Zdenek   Krajina s červenou cestou
1923   Holý Miloslav   Ulice v Libni
1927   Holan Karel   Vchod do Hvězdy
1930   Filla Emil   Zátiší se sokolem a mandolínou
1940   Rykr Zdenek   Smutek
1952   Holan Karel   Hradčany ze Strahovské zahrady
kolem 1932   Foltýn František   Orfistická kompozice
socha
published   author   title (subtitle)
1966   Pacík František   Povrch je odhalen a co dál (Jádro)