Kódy a znamení

subtitle: Svátost všedního dne
imprint date: 1999
publisher: České muzeum výtvarných umění
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 150 x 150