cs.wikipedia.org

Jiří Kornatovský

* 2. 3. 1952, Plasy (Plzeň-sever), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, graphic artist, Draghtsman, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240000495
WIKIDATA: Q15838330
VIAF: 18142994

Jiří Kornatovský

Jeho umělecký postoj a životní názor nejvíce ovlivnilo dětství a mládí strávené v Plasích kde až do svých 21 let prakticky denně pobýval v tehdy opuštěném cisterciáckém klášteru.
Po absolvování technického učebního oboru v Plzni vystudoval v letech 1977–82 Střední výtvarnou školu Václava Hollara a poté monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka (1982–87).
Koncem osmdesátých let vydal několik spirituálních manifestů a roku 1991 byl spoluzakladatelem Nadace Hermit v cisterciátském klášteře Plasy. V rámci mezinárodního výtvarného symposia Hermit 92 zde vytvořil projekt Kódy a znamení.
V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Sejnach, Polsko (1992), ve Florencii (1993), New Yorku a Bostonu (1994–1995) a Hohenosig v Německu (1997). Za pobytu v USA měl sérii výstav a přednášek. V letech 2005 a 2006 pracoval v augustiniánském klášteře na Malé Straně v Praze a znovu působil v USA (Los Angeles).
Na přelomu let 1998–99 založil vlastní galerii Hermit v Praze.
Působí jako vysokoškolský pedagog na Karlově Univerzitě v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Přednášel na School of the Museum of Fine Arts v Bostonu kde realizoval legendární Hořící přednášku. Princip vlastního objevu deklarativní kresby jako procesuální metody umělecké tvorby a přístupu k ní uvedl a definoval na přednášce v Bachelardově amfiteátru pařížské Sorbonny.
Sám o sobě říká, že neví, kde začíná umělecká tvorba a kde přítomnost každodenní skutečnosti. Meditace v procesu lineárního vrstvení struktury obrazu je stále přítomná i bez jeho vlastního usilování. Analýzu a interpretaci v umění vnímá jako negativní fragmentaci obrazu a rozklad charakteru osobnosti. Je mu blízká estetika sv. Augustina zejména v otázce integrace a celistvosti.
cs.wikipedia.org, 21.7.2017
-
Vyučil se v Plzni elektromechanikem,poté studoval na AVU v Praze u prof. A. Paderlíka a doc. J. Ptáčka (1982 – 1987). V letech 1981 – 1991 působil jako výtvarný pedagog na SUPŠ, od r. 1991 na PF UK v Praze. Žije a pracuje v Praze a Plasech.
Tvorbu Jiřího Kornatovského definuje fascinující pohroužení do problematiky graficky definované formy ve smyslu autonomní jednotky, která charakterizuje totalitu prostoru. Vyšel z grafik symbolicky chápaných elementárních tvarů, poté se jeho dílo rozvíjí v rozměrných velkoformátových kresbách pracujících s motivem výrazně prostorově formovaných ovoidních organických forem. Gesto plastického tvaru a prostorové křivky přibližuje Kornatovského práce výrazovému patosu a suverenitě dynamického baroka, včetně symbolického podtextu, který jeho práce sugerují. Repetitivní princip kresebné struktury a vymezuje výtvarné gesto rámcem těla a otevírá vnímateli univerzální rytmus společný jedinci a světu. Velký formát není samoúčelný, představuje mezní možnosti psychofyzické aktivity člověka v kresebném záznamu, který je svou nutnou procesuálností současně tematizací času. Převládající černý grafit či uhel vyvolává dojem formy pohlcující světlo, na něž současně táž temná forma paradoxně poukazuje svou hypertrofovanou plasticitou. Neidentifikovatelné univerzální útvary Kornatovského kreseb jsou výsostným uměleckým a spirituálním činem. Práce z Artotéky města Plzně představují grafickou tvorbu, rozvíjející se paralelně vedle velkoformátových kreseb a uplatňující – v nutném posunu, jaký vyžaduje jiné médium – obdobné principy.
Vystavuje samostatně od r. 1981 (klášter Plasy), v 80. letech se zúčastňoval legendárních konfrontací v Praze. Během posledních více než dvaceti let se zúčastnil bezpočtu kolektivních výstav doma i v zahraničí. V Plzni se zúčastnil výstavy tematické Les (GmP, 2005, katalog), v r. 2006 zde měl samostatnou výstavu (GmP). Jiří Kornatovský patří v českém kontextu k mimořádně respektovaným autorům.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Jiří Kornatovský

cs.wikipedia.org
 

Jiří Kornatovský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1982 - 1987   Akademie výtvarných umění, Praha, Paderlík Arnošt, *1919
1982 - 1987   Akademie výtvarných umění, Praha, Ptáček Jiří, *1949

Jiří Kornatovský

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v l. 1989-1991. Od r. 1991 pedagogem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, obor malba.

Jiří Kornatovský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/09/20 -   Jiří Kornatovský: Práce z let 1993 - 95, Galerie Alfa Omega, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, PKO - kulturní středisko Hroznová, Malá galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1989/03/15 - 1989/03/26   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/08 - 1989/09   Jiří Kornatovský: Nototo, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1991/11/11 - 1991/12/08   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1992/03/14 - 1992/05/03   Jiří Kornatovský: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/07/13 - 1992/08/08   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, Galerie Lukas, Praha 1
1993/06/01 - 1993/07/30   Jiří Kornatovský: Kresby, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1993/07/05 - 1993/07/30   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Červená tráva, Praha
1993/11/19 - 1993/12/05   Jiří Kornatovský: 66, Galerie Nová síň, Praha
1994/03/23 - 1994/05/29   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/09/29 - 1994/10/13   Jiří Kornatovský: Graphic Drawings, Paas Gallery, New York City (New York)
1995/07/25 - 1995/08/13   Jiří Kornatovský: Na dané téma, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/21 - 1997/02/16   Jiří Kornatovský: Práce v stigmografických soustavách, JNJ Galerie, Praha
1998/11/05 - 1998/12/04   Jiří Kornatovský: Výběr z prací 1997 - 1998, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
1998/11/27 - 1998/12/09   Jiří Kornatovský: Fotografické ornamenty, Art & Fashion Gallery / Galerie if... (Ivana Follová), Praha
1999/06/03 - 1999/06/26   Jiří Kornatovský: Inspirace Hiramem, Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002/02/11 - 2002/03/22   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Rozehnal, Praha
2002/06/06 - 2002/09/08   Jiří Kornatovský: Kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/09/03 - 2002/10/12   Jiří Kornatovský: Monumentální kresby, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2003/05/07 - 2003/06/01   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2003/09/02 - 2003/09/18   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou I. část, Veletržní palác, Praha
2003/10/01 - 2003/10/19   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou II. část, Veletržní palác, Praha
2004/02/03 - 2004/02/27   Jiří Kornatovský: Kresby..., Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha
2005/11/09 - 2005/11/31   Jiří Kornatovský: Svátost všedního dne, Divadlo Bez zábradlí, Praha
2006/01/23 - 2006/03/12   Jiří Kornatovský: Kresby, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2006/10/04 - 2006/11/12   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/01/21 -   Jiří Kornatovský: Pocta umělci, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2009/04/09 - 2009/05/17   Jiří Kornatovský: Meditace, Galerie Miro, Praha
2010/04/26 - 2010/05/14   Jiří Kornatovský: Kresby, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2011/10/01 - 2011/11/27   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/01/19 - 2012/02/07   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou, Bottega Gallery / Bottega Galereja, Kyjev (Kiev)
2012/10 - 2012/11   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2012/11/25 - 2013/03/31   Jiří Kornatovský: Meditace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/12/06 - 2013/02/03   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/04/03 - 2013/04/28   Jiří Kornatovský: Výběr z prací, Galerie Hollar, Praha
2014/01/30 - 2014/03/15   Jirí Kornatovský: Meditations, Galerie Intuiti, Paříž (Paris)
2016/11/05 - 2016/12/16   Jiří Kornatovský: Kresba, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2017/03/11 - 2017/04/02   Jiří Kornatovský: Hic et nunc, Areacreativa42, Turín (Torino)
2017/10/13 - 2018/01/28   Jiří Kornatovský: Style Declarative, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/05/24   Konfrontace I, Ateliér Jiřího Davida, Praha
1984/10/31 - 1984/11/04   Konfrontace II, Krymská 21, Praha
1985/05/31 - 1985/06/07   Konfrontace III, Dům Magdaleny Rajnišové, Kladno (Kladno)
1986/04/22 - 1986/04/24   Konfrontace IV, Mozartova 7, Praha
1987/05/30 - 1987/05/31   Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha
1987/10/16 - 1987/10/18   Konfrontace VII, Svárov (Kladno), Svárov (Kladno)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/10   Javorná ´88, Galerie Fronta, Praha
1989/01/31 - 1989/03/12   Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/03/09 - 1989/04/02   Mladé ateliéry 1989, Galerie Fronta, Praha
1989/04/26 - 1989/05/17   Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha
1989/05   Mladé ateliéry 1989, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov (Most)
1989/12/19 - 1990/01/31   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Praha
1990/01/27 - 1990/02/04   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Lidový dům, Praha
1990/08/09 - 1990/08/29   Rostislava Fečová: Textil, Jiří Kornatovský: Obrazy, Kostel svatého Mikuláše (Chrám církve československé husitské u sv. Mikuláše), Praha
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/08/27 - 1991/09/15   2. členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/09/25 - 1991/10/16   PRAHA Graphic 1991. Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1991/10/02 - 1991/10/20   Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/10/05 - 1991/10/26   Tschechische Kunst der Gegenwart: Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas, Burgwedel, Burgwedel
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1992/10/01 - 1992/10/10   Mostra d´arte figurativa di autori cecoslovacchi, Galleria Bellini ´Ars Antiquaria´, Florencie (Firenze)
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/06/09 - 1993/06/20   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
1993/12/02 - 1994/01/15   Tělo na tělo, Galerie Červená tráva, Praha
1993/12/16 - 1994/01/09   Colomba, Jiří Kornatovský, Alban Allegro, JNJ Galerie, Praha
1994/09   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995/11/16 - 1996/01/14   Černá a bílá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996   Temple Bar International Prints, Temple Bar, Dublin
1996/03/09 - 1996/04/28   Černá a bílá, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/07/23 - 1996/08/11   Černá a bílá, Galerie bratří Čapků, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1996/12/03 - 1996/12/08   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Meguro Museum of Art, Tokio (Tokyo)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/02/05 - 1997/02/16   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Create Hamamatsu Gallery, Hamamatsu (Shizuoka)
1997/04/26 - 1997/06/01   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Iida city Museum of Art, Iida (Nagano)
1997/05/28 - 1997/06/05   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
1997/06/10 - 1997/08/17   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Tatsuno Museum of Art, Tatsuno (Nagano)
1997/07/10   Papír 97, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
1997/07/17 - 1997/07/30   Papír '97, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1997/09/09 - 1997/10/05   Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha
1997/09/10 - 1997/09/21   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Yurinkan, Kiryū (Gunma)
1997/09/10 - 1997/11/30   Velký formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998   Velký formát, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
1998   Velký formát, Zámek Valtice, jízdárna, Valtice (Břeclav)
1998/01 - 1998/02   Papír 97, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1998/06/25 - 1998/07/07   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
1998/08/14 - 1998/09/13   Moje mořské dobrodružství začíná..., Mánes, Praha
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/02/21 - 1999/03/21   Hommage a Franz Kafka, Kulturforum im Kulturhaus ´abraxas´, Augsburg
1999/05 - 1999/09   Malíři Spolku výtvarných umělců Mánes, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně (Tábor)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/06/16 - 1999/07/11   Hommage a Franz Kafka, Tančící dům, Praha
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/07/19 - 1999/09/19   Obrazy velkých formátů sympozium 1999 Plasy / konvent, Sanctus Iohannes Nepomucenna Medioerupaensis, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1999/09/04 - 1999/09/30   Kódy a znamení - Svátost všedního dne, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/04/06 - 2000/05/06   Obrazy velkých formátů sympozium 1999 Plasy / konvent, Sanctus Iohannes Nepomucenna Medioerupaensis, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/24 - 2000/07/02   Kódy a znamení, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Praha, Praha
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/11/14 - 2001/12/02   Možná první a zatím poslední, Mánes, Praha
2002/03/04 - 2002/04/01   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/03/13 -   Malá pocta jedné fotografii, Galerie La Femme, Praha
2002/04/11 - 2002/05/18   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/10/30 - 2002/12/01   8. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2002/11/29 - 2003/02/09   Johannes von Nepomuk, Der Heilige Mittel-Europas aus der Sicht europäischer Maler, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Praha, Praha
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/02 - 2003/04/27   Ejhle figura, Galerie Hollar, Praha
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/06/23 -   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas aus der Sicht europäischer Maler, RaiffeisenForum der Raiffeisenlandesbank OÖ, Linec (Linz)
2003/09/20 - 2003/10/20   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa, Villa Ghellini, Villaverla
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/10/29 - 2003/11/23   9. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/11/06 - 2004/01/09   Výstava k 13. výročí vzniku Galerie Rozehnal, Městská galerie, Beroun (Beroun)
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2004/02/10 - 2004/03/24   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Erzbischöfliche Palais, Vídeň (Wien)
2004/04/14 - 2004/05/05   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Marie Sněžné v Praze, Praha
2004/07/11 - 2004/08/31   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Jezuitský kostel, Klatovy (Klatovy)
2004/09/29 - 2004/10/24   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Hollar, Praha
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/27 - 2004/11/28   10. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Jakuba, Nepomuk
2005   Juan Nepomuceno, el Santo de Europa central, Palacio los Serrano, Ávila
2005/02/10 - 2005/03/19   Sbírka Audabiac / Collection Audabiac, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2005/02/24 - 2005/03/27   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Kulturní středisko Svět, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/04/07 - 2005/05/05   Sbírka AUDABIAC, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/04/21 - 2005/06/12   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/04/28 - 2005/07/03   O věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/07/02 - 2005/08/30   Les arts graphiques tcheques, Galerie Audabiac, Audabiac
2005/08/27 - 2005/10/30   Umění a příroda, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling
2005/10/19 - 2005/11/20   11. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/11/23 - 2005/12/23   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Galerie Hollar, Praha
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/05 - 2005/12/22   Pražské ateliéry, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Panstwowe Muzeum Archeologiczne, Varšava (Warszawa)
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Těšín (Cieszyn)
2006   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Mimara Museum, Záhřeb (Zagreb)
2006   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stift Stams, Stams
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/06 - 2006/05/07   Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2006/04/08 - 2006/06/04   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/01/03 - 2007/01/28   Jubilanti Hollaru 2007, Galerie Hollar, Praha
2007/02/06 - 2007/03/03   Jubilanti Mánesa 2007, Galerie Diamant, Praha
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
2007/06/20 - 2007/07/15   Grafické desetiletí. Nová jména v Hollaru 1997 - 2007, Galerie Hollar, Praha
2007/08/07 - 2007/09/23   Jubilanti Hollaru 2007. Grafické listy českých umělců, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/10/15 - 2007/10/28   Současné české umění - Generační paralely / Параллели поколений - Современное чешское искусство, Galerie umění Zuraba Zereteli, Moskva (Moscow)
2008/02/14 - 2008/03/16   Grafické techniky 5.: Serigrafie a digitální tisk, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/09/16 - 2008/12/13   Aeronále 2008, AGA-Letiště Praha, _
2008/09/29 - 2008/10/05   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Kazakh National Academy of Music (Казахская национальная академия музыки), Astana
2008/10/20 - 2008/10/26   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Dusit Thani Hotel, Bangkok
2008/10/22 - 2008/11/23   XIV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2009/06/16 - 2009/07/31   Aperto!, Galerie Dolmen, Praha
2009/07/01 - 2009/07/26   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2010/01/09 - 2010/03/07   Czech Art. 20 rokov po... / 20 Years after..., Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/11/17 - 2010/12/23   XVI. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/09/08 - 2011/10/02   50/2: Padesát autorů českého grafického umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/01/04 - 2012/02/05   Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha
2012/04/20 - 2012/05/20   Ornament, Galerie NoD, Praha
2012/06/01 - 2012/09/07   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2013/06/13 - 2013/09/01   Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/01/09 - 2014/03/02   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba, Galerie České spořitelny, Praha
2014/10/08 - 2014/11/15   Kreslím, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
2015/11/25 - 2015/12/23   XXI. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/30 - 2016/11/02   Blickpunkt Abstrakt, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2016/07/29 - 2016/10/16   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2018/01/11 - 2018/04/01   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/06/14 - 2019/08/24   Art Graphique tchéque, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021   Bordel v českých zemích (Výstava v mezičase), Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2021/06/03 - 2021/06/30   Nové cesty - nové objevy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/07/22 - 2021/09/12   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2021/07/31 - 2021/10/10   Přítomnost, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2021/09/02 - 2021/10/17   Stopy v písku, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2023/06/28 - 2023/09/24   Zbožní zítřka: Umění vidět, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/03/01   Beseda s Jiřím Kornatovským, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
1997/06/05   Aukce ve prospěch nadace Človíček, Galerie U prstenu, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
2002/11/23   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/10   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Palác Žofín, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/04/23   129. aukce, Aukční síň Vltavín, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
1992/11/17 - 1992/11/27   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2005/12/05 - 2005/12/09   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/04/20 - 2015/04/22   129. aukce, předaukční výstava, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/05 - 1992/06   Hermit 92, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1993/06/11 - 1993/07/30   Hermit II: Letokruhy / Growthrings, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1993/07/05 - 1993/07/22   Velký formát 1993, Zámek Valtice, Valtice (Břeclav)
1997/07/01 - 1997/07/10   Symposium Papír 97, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Jiří Kornatovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika
  1989   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jiří Kornatovský: Nototo (Kresby, grafika)
  1991   Jiří Kornatovský: Kresby, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Jiří Kornatovský: Kresby
  1994   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Jiří Kornatovský: Graphic Drawings
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation in drawing, D.S.T., _
  2006   Jiří Kornatovský, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2006   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jiří Kornatovský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Jiří Kornatovský
  2011   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation by Drawing, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Jiří Kornatovský: Style declarative, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2012]   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  1988   Javorná ’88 (Výstava prací mladých výtvarníků z pobytu v Javorné na Šumavě na počest 70. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky), Galerie Fronta, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Malba a plastika mladých, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Mladé ateliéry 1989
  1989   Mladí Janu Bauchovi, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Miloslav Polcar, Jiří Kornatovský
  1990   Rostislava Fečová: Textil, Jiří Kornatovský: Obrazy
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
  1991   Malý formát 91, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic), Sdružení českých grafiků František Kupka, Praha
  1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas), Art Club Burgwedel, Burgwedel
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Mostra d´arte figurativa di autori cecoslovacchi (L´arte di due cittá si fonde per ´Una via´), Maurizio Mannelli Editore, _
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Colomba, Jiří Kornatovský, Alban Allegro, JNJ Galerie, Praha
  1993   Hermit (Letokruhy / Growthrings), Hermit Foundation, Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1995   Černá a bílá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Symposium Papír 97, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1997   Velký formát / Large format, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků (SVUT), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
  1999   Hommage à Franz Kafka
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1999   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Světla - stíny - odlesky
  1999   Umělci katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Kódy a znamení, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   8. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe), Edition Grenzgänger, _
  2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2003   9. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
  2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
  2004   X. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Collection sbírka Audabiac
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Les arts graphiques tcheques, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   XI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců), Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Současné české umění - Generační paralely / Czech Contemporary Art - Parallel Lines, Galerie Miro, Praha
  2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Galerie Miro, Praha
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2009   Kresby členů SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   XVI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Jubilanti Hollaru 2012, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2013   Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings, Galerie České spořitelny, Praha
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2021   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Zbožní zítřka: Umění vidět (Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2011   Ústav umění a designu (Západočeské univerzity v Plzni), Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Jiří Kornatovský, Malba a plastika mladých
  1989   Jiří Kornatovský, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 6.číslo, 4
  1995   Česká moderní grafika má za sebou..., Černá a bílá
  1996   Černá a bílá (Ostrov n. O., Letohrádek, 9. 3. - 28. 4., Praha, Galerie bratří Čapků, 23. 7. - 11. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1997   Jiří Kornatovský, Listy S.V.U. Mánes, 28-28
  1999   Kódy a znamení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, 8-13
  2000   Výkřik / Scream (1978 - 1986), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 192-211
  2002   Mezi zdáním a skutečností, Jiří Kornatovský: Kresby
  2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře
  2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních
  2005   Exprese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2006   Černobílý svět (Jiří Kornatovský), Revue Art, 40-45
  2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 6
  2008   Umění na letišti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25-26.číslo, 6
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 15-17
  2011   Kornatovský v Klatovech, Art + Antiques, 75-75
  2012   Jiří Kornatovský, Meditace kresbou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2012   Život jako kresba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Kornatovský (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Jiří Kornatovský (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
  1991   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Václava Špály, Praha
  1992   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1992   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1992   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, Galerie Lukas, Praha 1
  1993   Jiří Kornatovský: 66, Galerie Nová síň, Praha
  1993   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Červená tráva, Praha
  1994   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Jiří Kornatovský: Na dané téma, Galerie bratří Čapků, Praha
  1997   Jiří Kornatovský: Práce v stigmografických soustavách, JNJ Galerie, Praha
  1998   Jiří Kornatovský: Fotografické ornamenty, Art & Fashion Gallery / Galerie if... (Ivana Follová), Praha
  1998   Jiří Kornatovský: Výběr z prací 1997 - 1998, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Jiří Kornatovský: Inspirace Hiramem (výběr prací z let 89 - 99), Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Jiří Kornatovský: Inspirace Hiramem (výběr prací z let 89 - 99), Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby (Zapomeň na všechno III), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Jiří Kornatovský: Monumentální kresby, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou ((141 x 139))
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou I.část, II.část, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Jiří Kornatovský: Kresby..., Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha
  2005   Jiří Kornatovský: Svátost všedního dne, Divadlo Bez zábradlí, Praha
  2006   Jiří Kornatovský: Kresby, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2007   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Jiří Kornatovský: Pocta umělci, Parlament České republiky, Praha
  2011   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2012   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2014   Jirí Kornatovský: Meditations, Galerie Intuiti, Paříž (Paris)
  2016   Jiří Kornatovský: Kresba, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
  2017   Jiří Kornatovský: Style declarative, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  neuveden   Jiří Kornatovský: Kresby (derniéra), Galerie Rozehnal, Praha
  neuveden   Jiří Kornatovský: Práce z let 1993 - 95, Galerie Alfa Omega, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Mladé ateliéry 89, Galerie Fronta, Praha
  1992   Hermit 92 (Mezinárodní výtvarné sympozium)
  1992   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Colomba, Jiří Kornatovský, Alban Allegro, JNJ Galerie, Praha
  1993   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
  1993   Symposium Velký formát Valtice, Unie výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1993   Tělo na tělo: Kolem stromku, Galerie Červená tráva, Praha
  1995   Černá a bílá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1997   Symposium Papír 97, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1997   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
  1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
  1999   Hommage à Franz Kafka, JNJ Galerie, Praha
  1999   Kódy a znamení (Svátost všedního dne), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Prozařování
  1999   Prozařování (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Krakov: Genius Loci / Obrazy velkých formátů sympozium 1999
  2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů), Galerie La Femme, Praha
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika), Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan, Praha
  2003   13 za 13 aneb 13 umělců za 13 let
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Rakouské kulturní fórum, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   Sbírka / Collection AUDABIAC, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2005   Umění a příroda (Šumava Adalberta Stiftera 2004-2005), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Jubilanti Mánesa 2007
  2007   Současné české umění - Generační paralely
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2009   Aperto!, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Blickpunkt Abstrakt
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2021   Stopy v písku
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Kornatovský: Kresby a fotografie, Galerie Losín, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění), Galerie Gema, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Portus, o.s., Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
  1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin, Aukční síň Vltavín, Praha
  2016   Blickpunkt Abstrakt
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jiří Kornatovský: Graphic Drawings, Paas Gallery, New York City (New York)
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Rozehnal, Praha
  2009   Jiří Kornatovský: Meditace, Galerie Miro, Praha
  2013   Jiří Kornatovský: Výběr z prací, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2003   Ejhle figura (Kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
  2007   Jubilanti Hollaru 2007
  2008   XIV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Beseda s Jiřím Kornatovským, Komentovaná prohlídka s Pavlem Brunclíkem, kurátorem výstavy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2015   XXI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tvorba Jiřího Kornatovského se vyvíjí...
  2004   Jiří Kornatovský, Obchod s ručním papírem, galerie a písařství, Praha
  nedatováno   Jiří Kornatovský
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Bez názvu
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě), 1.ročník, 3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (9/10 2017), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (11/12 2017), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Galerie moderního umění v Hradci Králové (1/2 2018), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
  1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2000   Prozařování
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Malba a plastika mladých, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Prozařování
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2017   Hollar dnes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Jiří Kornatovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1999   Galerie U Mloka, Sananim Olomouc, o.s., Olomouc (Olomouc)
  2001   Kódy a znamení II (Pojetí symbolu)
  2013   Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Teodor Buzu, Husitské muzeum v Táboře, Tábor (Tábor)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Jiří Kornatovský, Listy S.V.U. Mánes, 28-28
  2005   Prostě to chci mít už za sebou, Revue art, 1.číslo, 40-41
  2015   Láska a válka ve Versailles, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28.ročník, 20.číslo, 6-6

Jiří Kornatovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation in drawing, D.S.T., _

Jiří Kornatovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Jiří Kornatovský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Jiří Kornatovský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/02/27 - 1997/03/21   Václav Malina: Ještě obrazy, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
2006/01/02 - 2006/01/27   Máří Mandousová: Jde jen o úhel pohledu. Vždy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/10/12 - 2016/11/06   Ateliér ilustrace a grafiky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň, Galerie Hollar, Praha

Jiří Kornatovský

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 10.číslo, 5
  1990   Na okraj současné české kresby, Současná česká kresba
  1991   Čeští a moravští výtvarníci v Eindhovenu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  1997   O výstavě Kresba členů S. CV. U. Mánes a jejich hostů, Listy S.V.U. Mánes, 21-21
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Manýra ohrožuje začínající umělce i žijící klasiky, Lidové noviny, 26
  2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2003   Pasov nabídl výrazný prostor Západočechům, Plzeňský deník, 28-28
  2005   ...o věcech přírodních, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Galerie moderního umění v Hradci Králové (7/8 2017), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Jiří Kornatovský

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Národní galerie v Praze, Praha