Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002

date of exhibition: 2002/03/04 - 2002/04/01
institution: Obecní galerie Beseda
type of exhibition: kolektivní