Zdeněk Ziegler

* 27. 10. 1932, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 4. 2023, Česká republika (Czech Republic)
Architect, Curator, Typographer, graphic designer,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01152588
VIAF: 83974988

Zdeněk Ziegler

Grafický designér a typograf Zdeněk Ziegler se narodil 27. 10. 1932 v Praze, studoval architekturu na ČVUT v Praze (1955–1961),
od roku 1990 do roku 2005 profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vedl ateliér grafického designu a vizuální komunikace, v letech 2000–2003 byl rektorem, od roku 2006 působí na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Ještě v době svého studia začal tvořit první, převážně reklamní a inzertní návrhy, od začátku 60. let 
se jeho grafická a typografická práce rozšiřuje o knižní návrhy a filmový plakát. Spolupracuje s řadou předních nakladatelství, jako bylo nejprve SNKLU, později Odeon, Československý spisovatel, Svoboda, Mladá fronta nebo Avicenum. V poslední době navrhl stovky knih a vytvořil řadu edic pro Karolinum a obnovený Odeon. Jeho knižní tvorba se vyhraňovala na jedné straně do čistě typografického pojetí, 
jak je na konci 60. let představují hlavně edice Váhy nebo v současné době Oikúmené či edice nakladatelství Brody a Karolinum, na druhé straně do volného obrazového pojetí knižní obálky, tvořené hlavně obrazovou montáží nebo koláží, postupem, který Ziegler uplatnil i v převážné většině svých plakátů. Současně se od počátku věnuje i tvorbě logotypů, v 90. letech pro nakladatelství Brody a pro České muzeum výtvarných umění vytvořil corporate identity.
Typografická stavba knih nakladatelství Aulos, s nímž Ziegler spolupracuje 20 let, představuje jeden z jeho nejpromyšlenějších projektů, v němž propojuje čisté typografické řešení s výtvarným působením knižního celku. Od roku 1981 je členem prestižní 
mezinárodní organizace AGI (Association Graphique Internationale), od roku 1984 je členem sdružení českých grafických designérů Typo&.
Od 60. let byla jeho knižní tvorba mnohokrát oceněna v soutěži o Nejkrásnější knihu roku, v roce 1987 
získal cenu za typografii Merit Award v New Yorku, mezinárodního ocenění se v roce 2000 dostalo dvěma svazkům nakladatelství Aulos. Jeho plakátová tvorba získala v roce 1964 Čestné uznání Typomundus 
v Montrealu, v roce 1976 cenu Zlatý Hugo v Chicagu a mnoho dalších cen. Za celoživotní přínos v oboru 
grafického designu obdržel v roce 2004 cenu ICOGRADA a v letošním roce cenu 25. bienále v Brně.
Jeho typografická tvorba byla prezentována na řadě mezinárodních výstav a publikována 
v časopisech, jako je Idea, Graphis, Typografia, Font a v ročenkách Typodesignclubu 1996–2001.
Jan Rous

Zdeněk Ziegler

 

Zdeněk Ziegler

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1955 - 1961   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, architektura, Krise Jindřich, *1908

Zdeněk Ziegler

from - to   institution, city, notes
1990 - 2015   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, profesor, do roku 2003 vedl ateliér grafického designu a plakátu (v roce 1999 přejmenován na ateliér designu a vizuální komunikace). V roce 1992 byl jmenován profesorem, v letech 2000–2003 byl rektorem VŠUP.
2000 - 2003   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, rektor
2006 - ????   Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město), Univerzitní 2762/22, profesor

Zdeněk Ziegler

from - to   student, school, city
???? - ????   Augustin Martin, *1968, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Peško Radim, *1976, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, vizuální komunikace
???? - 1992   Štefka Ronald, *1965, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1992   Antonović Mira, *1968, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Burianová Alena, *1960, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1985 - 1991   Witásek (Witasek) Roman, *1965, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1985 - 1991   Kopecká Gabriela, *1965, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1987 - 1993   Heyduk Filip, *1967, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1988 - 1994   Machek Tomáš, *1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1990 - 1996   Noga Pavel, *1969, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1990 - 1993   Horová Kolářová Klára, *1969, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1990 - 1993   Tomanová Borovská Andrea, *1967, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, grafický design a plakát
1991 - ????   Motyčka (Sadofsky) Petr, *1971, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1994 - 1999   Tomáš Jan, *1976, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, plakát a grafický design
1995 - 2001   Cimbálník Marek, *1976, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, vizuální komunikace
1996 - 2002   Šantavá Helena, *1978, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, grafický design a vizuální komunikace
1999 - 2003   Kleček Libor, *1972, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Ateliér grafického designu

Zdeněk Ziegler

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Alliance Graphique Internationale, *1951
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Tvůrčí skupina Horizont, *
???? - ????   Tvůrčí skupina Plakát, *1962
???? - ????   Typo & (Typo et), *1974
???? - ????   TypoDesignClub, *

Zdeněk Ziegler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/06/23   Zdeněk Ziegler: Zwischen Studium und Beruf, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart
2000/05/15   Zdeněk Ziegler: Staré a nové, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/03/09 - 2001/04/14   Zdeněk Ziegler, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2004/10/16 - 2004/11/28   Zdeněk Ziegler: Známková tvorba a typografie, Poštovní muzeum, Praha
2007/03/01 - 2007/03/31   Zdeněk Ziegler: Výstava filmových plakátů. Zlatá éra československého filmového plakátu II., Kino Světozor, Praha
2010/03/30 -   Zdeněk Ziegler. Zlatá éra československého filmového plakátu XI., Kino Světozor, Praha
2012/07/01 - 2012/09/23   Slavnosti plakátů: Zdeněk Ziegler + film, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/09/06 - 2012/10/07   Knihy Aulos: 20 let spolupráce se Zdeňkem Zieglerem / Aulos Books: 20 Years of cooperation with Zdeněk Ziegler, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2012/09/07 - 2012/10/07   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/06/16 - 2016/10/30   Zdeněk Ziegler, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2022/09/15 - 2022/12/15   Zdeněk Ziegler 90, Kino Světozor, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/03/02 - 1962/03/25   Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1964   II. Mezinárodní výstava filmových plakátů, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/10   Typomundus 20, New York City (New York), New York City (New York)
1966/02/20 - 1966/03/27   Grafika, plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/02/26 - 1966/04/10   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1966/07/21 - 1966/09/11   Tschechoslowakische Gebrauchsgrafik Gruppe Horizont, Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, Stuttgart
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/04/18 - 1969/05/04   Tschechoslowakische Plakate, Kunstgewerbemuseum Zürich, Curych (Zürich)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1970/03/10 -   Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1971   Nejkrásnější knihy roku 1970, Památník národního písemnictví, Praha
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/11/08 - 1973/01/28   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Weimar, Výmar (Weimar)
1973   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Kunsthalle Rostock, Rostock
1973/02 - 1973/03   Angewandte Kunst aus der ČSSR, Neue Galerie, Berlín (Berlin)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977   Plakáty s filmovou tématikou, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště (Mladá Boleslav)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/06/03 - 1977/07/10   Soudobý český filmový plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1978/11/29 -   Typografie a kniha, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1979/07/20 - 1979/08/08   Bedřich Dlouhý: Kresby a obrazy, Hugo Demartini: Plastiky, Zdeněk Ziegler: Plakáty, Bechyňská brána, Tábor (Tábor)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/11/15 - 1984/12/16   Obal a značka ´84, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986   Typo &, Moskva, Moskva (Moscow)
1986   Typo &, Leningrad (Sankt Peterburg), Leningrad (Sankt Peterburg)
1986/01/21 - 1986/03/02   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
1986/05/29 - 1986/06/29   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1987   Typo &, Tallinn, Tallinn
1987   Typo &, Colorado, Colorado
1987/03/16 - 1987/04/30   Typo &, Galerie von Oertzen, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1988/03/30 - 1988/05/19   Typo &: Contemporary Czech Graphic Design, International Typeface Corporation (ITC), New York City (New York)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1988/06/16 - 1988/07/31   Typo &, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1989   Typo &, Oakland (California), Oakland, California
1989   Typo &, Athény (Athens), Athény (Athens)
1989   Typo &, Grugliasco (Turin), Grugliasco (Turin)
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/05/25 - 1989/07/02   Typo &, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1990   Typo &, Edmonton, Edmonton
1990   Typo &, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1990/02/23 - 1990/04/08   Contemporary Czechoslovak Posters, City Gallery of Contemporary Art, Raleigh
1990/04/06 - 1990/06/08   Image Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
1990/06/11 - 1990/07/13   Contemporary Czechoslovak Posters, Krannert Art Museum, Champaign
1990/06/20 - 1990/09/23   Výstava členů mezinárodní poroty, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/06/27 - 1990/07/27   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Galerie Václava Špály, Praha
1990/07/27 - 1990/08/24   Contemporary Czechoslovak Posters, The Art Institute of Boston, Boston (Massachusetts)
1990/09/03 - 1990/09/27   Contemporary Czechoslovak Posters, University of Nebraska - Lincoln, Lincoln
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)
1990/4/20 - 1990/05/20   Contemporary Czechoslovak Posters, Columbia University, New York City (New York)
1991   Typo &, Saarbrücken, Saarbrücken
1991/03/09 - 1991/04/14   Papier aus Prag: Drei Ausstellungen tschechischer Kunst, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/10/08 -   Milan Jaroš, Zdeněk Ziegler: 99 let grafického designu, Galerie Fronta, Praha
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1993/10/19 - 1993/11/24   Česká škola, Plakát 93, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1994/03/24 - 1994/04/24   Nejkrásnější české knihy roku 1993, Památník národního písemnictví, Praha
1995/01/05 - 1995/01/19   Fenomén logo (Značka, logo, firemní styl), Galerie Fronta, Praha
1995/09/04 - 1995/10/01   Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/03/04 -   Sedm let atelieru grafického designu prof. Zdeňka Zieglera VŠUP, Divadlo Archa, Praha
2000   Diseño gráfico Checo 1990-2000, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
2001/05/04 - 2001/05/27   Knihy Aulos, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/11/14 - 2001/12/02   Možná první a zatím poslední, Mánes, Praha
2002/03/04 - 2002/04/01   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/04/11 - 2002/05/18   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2002, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2002/04/26 - 2002/05/26   Nejkrásnější české knihy roku 2001, Památník národního písemnictví, Praha
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/04/25 - 2003/06/01   Nejkrásnější české knihy roku 2002, Památník národního písemnictví, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2003/09/05 - 2003/11/23   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/03/04 - 2004/04/03   Můj oblíbený film, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2005/04/26 - 2005/05/21   Nejkrásnější české knihy roku 2004, Nostický palác, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2007   Nejkrásnější české knihy roku 2006, Památník národního písemnictví, Praha
2007/02/06 - 2007/03/03   Jubilanti Mánesa 2007, Galerie Diamant, Praha
2007/10/11 - 2008/01/06   Nejkrásnější české knihy roku 2006, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/06/17 - 2010/09/12   Československý filmový plakát 1959 - 1989, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/12/09 - 2011/01/31   Konfrontace. Československý a polský filmový plakát, Muzeum kinematografii v Łodzi, Lodž (Łódź)
2011/04/15 - 2011/05/01   Nejkrásnější české knihy roku 2010, Památník národního písemnictví, Praha
2011/05/31 - 2011/06/30   Zlatá éra československého filmového plakátu 1960–1989, Galerie Portheimka, Praha
2012/02/27 - 2012/03/30   Knihy Aulos 1992-2012, Galerie Portheimka, Praha
2012/06/21 - 2012/10/28   25. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012/06/28 - 2012/09/09   Konfrontace: Československý a polský filmový plakát, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/11/29 - 2013/02/03   Ááách / Československý filmový plakát 1959–1989, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2014/05/07 - 2014/07/06   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972, Dům umění, Opava (Opava)
2015/03/05 - 2015/05/20   Snění / Dreaming, Kino Světozor, Praha
2015/04/24 - 2015/06/28   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/07/10 - 2015/10/27   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2017/04/08 - 2017/05/31   SBB Power Poster. Nové plakáty grafiků-designérů Sdružení Bienále Brno, Univerzitní kino Scala, Brno (Brno-město)
2017/04/20 - 2017/05/28   Nejkrásnější české knihy roku 2016, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)
2019/07/04 - 2019/08/24   Česká škola filmového plakátu: Vaca - Ziegler - Vyleťal, Muzeum každodennosti, Chříč (Plzeň-sever)
2020/09/25 - 2021/08/08   100 × 100: Hommage a Jan Rajlich, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2022/06/03 - 2022/06/22   Typoplakátok, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2022/10/19 - 2022/11/26   Karel Malich – Gítáňdžali – Zdeněk Ziegler, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2023/08/22 - 2023/09/10   Nejkrásnější české knihy roku 2022, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/11/24   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
2007/05/24   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Karel Hynek Mácha - Máj, Mánes, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/06/17   Zdeněk Ziegler: Vítejte do zlých časů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/11/07   Zdeněk Ziegler: Vážení spolupracovníci, milí přátelé, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Zdeněk Ziegler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zdeněk Ziegler (sešit Typografie IV), Kolegium Typografie, Praha
  2012   Slavnosti plakátů / The Celebration of Posters (Zdeněk Ziegler + film), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Zdeněk Ziegler: Staré a nové, Turčianska galéria, Martin (Martin)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Výstava hostů Hollara
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Ausstellung Tschechoslowakische Gebrauchsgrafik Gruppe Horizont, Bund Deutscher Gebrauchsgrafiker BDG, _
  1966   Grafika Plakát, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Tschechoslowakische Plakate
  1970   Československé nejkrásnější knihy 1969, Památník národního písemnictví, Praha
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Československé nejkrásnější knihy 1970, Památník národního písemnictví, Praha
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Soudobý český filmový plakát (Grygar, Machálek, Teissig, Vaca, Vylěťal, Vyleťalová, Ziegler), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Typografie & kniha
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Typo &: Contemporary Czech Graphic Design
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Typo &, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1990   Contemporary Czechoslovak Posters
  1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
  1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Typo &
  1990   Typo &. Výstava užité grafiky a typografie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990), Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže), Památník národního písemnictví, Praha
  1995   Fenomén logo (Značka, logo, firemní styl), Galerie Fronta, Praha
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   TypoDesignClub, Typo Design Club, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Diseño gráfico Checo 1990-2000
  2001   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2002   Nejkrásnější české knihy roku 2001 / The Most Beautiful Czech Books of 2001, Památník národního písemnictví, Praha
  2003   5. medzinárodné Trienále plagátu Trnava 2003 / 5th international Trnava Poster Triennial 2003, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Nejkrásnější české knihy roku 2004 / The Most Beautiful Czech Books of 2004, Památník národního písemnictví, Praha
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2007   Nejkrásnější české knihy roku 2006 / The Most Beautiful Czech Books of 2006, Památník národního písemnictví, Praha
  2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster), Terryho ponožky, Praha
  2011   Nejkrásnější české knihy roku 2010 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   25. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 / 25th International Biennial of Graphic Design Brno 2012, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
  2015   Filmový plakát a kniha, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
  2017   Nejkrásnější české knihy roku 2016 / The Most Beautiful Czech Books of 2016, Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2020   Hommage: Jan Rajlich 100 x 100, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  2023   Nejkrásnější české knihy roku 2022 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2022, Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
  2011   Ústav umění a designu (Západočeské univerzity v Plzni), Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Terra cultura, o.p.s., Praha
  2013   Jak myslet umění (Dědkovské dialogy s Ivanem Wernischem, Zdeňkem Zieglerem, Viktorem Kolářem, Václavem Bláhou, Pavlem Diasem a Jiřím Sozanským), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
  2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2.ročník, 36.číslo, 4-5
  1964   I. Bienále užité grafiky v Brně, Výtvarná práce, 1-4
  1964   Na brněnském Bienále..., Kulturní tvorba, 2.ročník, 39.číslo, 14-14
  1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, 4.číslo, 14-15
  1981   Zdeněk Ziegler, Současná typografie, 52-53
  1986   Typo & '86, 10.ročník, 6.číslo, 3-4
  1990   Ziegler Zdeněk, Design Journal, 38-38
  1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, 63-99
  2003   Designér musí být přátelský, Deleatur, 34-43
  2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 6
  2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2016   Zdeněk Ziegler, Art + Antiques, 58-60
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zdeněk Ziegler: Staré a nové (Knihy a plakáty), Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2001   Zdeněk Ziegler: Typograf (Osobnosti grafického designu), Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2004   Zdeněk Ziegler: Známková tvorba a typografie
  2007   Zdeněk Ziegler: Výstava filmových plakátů (Zlatá éra českého filmového plakátu II.), Terryho ponožky, Praha
  2010   Zdeněk Ziegler (Zlatá éra českého filmového plakátu XI.), Terryho ponožky, Praha
  2012   Slavnosti plakátů (Zdeněk Ziegler + film), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Bedřich Dlouhý (Kresby a obrazy), Hugo Demartini (Plastiky), Zdeněk Ziegler (Plakáty), Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Milan Jaroš, Zdeněk Ziegler: 99 let grafického designu, Galerie Fronta, Praha
  1993   Česká škola, Plakát 93
  1998   Sedm let atelieru grafického designu prof. Zdeňka Zieglera VŠUP, Divadlo Archa, Praha
  1999   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2007   Jubilanti Mánesa 2007
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
  2022   Karel Malich – Gítáňdžali – Zdeněk Ziegler, Galerie Zdeněk Sklenář, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2012   Ziegler + Aulos, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Zdeněk Ziegler: Plakate, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Typo &, Galerie von Oertzen, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Uááá (Československý filmový plakát), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989), Terryho ponožky, Praha
  2012   Československý a polský filmový plakát (Konrontace), Terryho ponožky, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Design Journal, 27.číslo
  2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Moravská galerie Mgzn (2), 2.číslo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Karel Hynek Mácha - Máj, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  nedatováno   Cyklus veřejných přednášek profesorů VŠUP v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  nedatováno   Zdeněk Ziegler: Vážení spolupracovníci, milí přátelé, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Reakce a články o 27. Bienále Brno (2015-2017)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Typo& - výstavy
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Terry Posters, Terryho ponožky, Praha
  2015   Terry Postcards vol. 3, Terryho ponožky, Praha
  2016   Terry postcards vol. 2, Terryho ponožky, Praha
  nedatováno   Terry postcards vol. 2 (Czech Film Pos ters collection (1958-1969) on postcards, 24 pcs / Československý filmový plakát (1958-1969) na 24 pohlednicích), Terryho ponožky, Praha
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Zdeněk Ziegler

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Figurama 2002, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
  2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Terra cultura, o.p.s., Praha
  2013   Jak myslet umění (Dědkovské dialogy s Ivanem Wernischem, Zdeňkem Zieglerem, Viktorem Kolářem, Václavem Bláhou, Pavlem Diasem a Jiřím Sozanským), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Výtvarníci OF 1968-1989, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 25.číslo, 3
  1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, 63-99
  2003   Designér musí být přátelský, Deleatur, 34-43
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011/11/04   Monografie Václava Boštíka (vltava.rozhlas.cz)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Pištěk u Sklenáře (Theodor Pištěk 85: Obrazy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám), Ministerstvo kultury České republiky, Praha

Zdeněk Ziegler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Jaroslav Fragner 1898-1967 / Posmrtná výstava díla
  1971   Jaroslav Horejc: Výběr z díla (Výstava k 85. narozeninám), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Theodor Pištěk: Obrazy, výtvarné práce pro film, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Theodor Pištěk: Obrazy, kresby, film, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Theodor Pištěk, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1987   Helena Johnová: Keramika, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Milan Ressel: Obrazy, kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1989   Ivan Ouhel (Česká malba 80. a 90. let), Fakulta výtvarných umění VUT Brno Květná, Brno (Brno-město)
  1989   Tomáš Švéda (Česká malba 80. a 90. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Adolf Kosárek 1830-1859, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let
  1991   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968
  1991   Hugo Demartini
  1991   Jan Koblasa, Nakladatelství Dialog, Most (Most)
  1991   Pravoslav Kotík 1889-1970, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Aleš Veselý, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Václav Benda (Česká malba 80. a 90. let)
  1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Jan Bauch, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1995   Jan Hladík: Tapiserie, grafika / Tapestries, graphics, Správa Pražského hradu, Praha
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Pocta Gustavu Klimtovi, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu), Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Josip Plečnik (An Architect of Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924 (Malíř Prahy přelomu století), Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Jakub Schikaneder: Painter of Prague of the Turn of the Century, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Zdeněk Sýkora, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1999   Jan Knap
  2000   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900 (Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2003   Václav Brožík (1851-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Lubomír Typlt: Das Unendliche Beschleunigen / Accelerate Infinity, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate Infinity, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Sýkora 2004, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Zdeněk Sýkora
  2006   Josef Šíma: Návrat Theseův, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Václav Boštík: Opona, 1937 (Orlovna, Poříčí u Litomyšle, olej, plátno, 290 x 660 cm), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Zdeněk Sýkora, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2006   Zdeněk Sýkora (Art Affairs), Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
  2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL (40. výročí největší struktury Zdeňka Sýkory), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Václav Boštík 1913...2005, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Zdeněk Sýkora 90, Verzone, s.r.o., Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor, Verzone, s.r.o., Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Václav Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Václav Radimský 1867 - 1946, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Zdeněk Sýkora: L'œuvre graphique, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
  2012   František Muzika, Národní muzeum, Praha
  2012   Jakub Schikaneder 1855-1924 (Malíř Prahy přelomu století), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jiří Slíva: Chaplin etc., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Monika Immrová: Souvislost, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2012   Slavnosti plakátů / The Celebration of Posters (Zdeněk Ziegler + film), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Zdeněk Sýkora (Počedělice 2013)
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Mikuláš Medek: Pohyblivé hroby, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Sýkorovy Počedělice 2014, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Achrer, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Sýkora's Počedělice 2015, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Sýkorovy Počedělice 2015, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Zdeněk Sýkora, Verzone, s.r.o., Praha
  2015   Zdeněk Sýkora: Linie / Linien, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2016   Josef Achrer: RGB3D/01/DATA/240X169,5MM/2015/16, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Pocta Bohumilu Kubištovi, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Sýkora's Počedělice 2016, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2016   Sýkorovy Počedělice 2016, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2016   Zdeněk Sýkora: Mozaika pro Litvínov, Město Litvínov, Litvínov (Most)
  2017   Sýkorovy Počedělice 2017, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2018   Jaroslav Slovák: Čínu jsem maloval a miloval, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Sýkorovy Počedělice 2018, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2018   Václav Boštík: Altro Řím 77 / 59 + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje gusto (Výběr z díla), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Bedřich Dlouhý: What I Like (Selected Works), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Sýkorovy Počedělice 2019, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2019   Theodor Pištěk: Angelus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Theodor Pištěk: Angelus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Zdeněk Sýkora im öffentlichen Raum, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2019   Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2020   PF 2021, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Sýkorovy Počedělice 2020, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Sýkorovy Počedělice 2021, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus / Sensational Realism, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2023   Theodor Pištěk: Rozhovory s Hawkingem / Interviews with Hawking (Obrazy z let 2017–2021 / Paintings from 2017–2021), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  nedat.   Alena Šrámková, Obec architektů, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Böhmiskt Glas (Genom tiderna), Nationalmuseum, Stockholm
  1981   Theatrum Mundi (Mapy, plány a veduty z dílen amsterodamských nakladatelů 17. století), Středočeská galerie, Praha
  1988   Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Typo &, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1990   Zaostalí, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1995   Žitenice (Kostel sv.Petra a Pavla), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Julius Mařák a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Stůl / Table
  2001   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2002   Litomyšl Art Gallery, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2003   Malířská rodina Mánesů (Katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané NG), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Létání Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová, Řízení letového provozu České republiky, s. p., Praha
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2013   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Nejkrásnější české knihy roku 2017 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2017 (53. ročník / 53rd Year), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Kam se schováš, človíčku, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Mrtvé děti, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Na starý motiv, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Než uzrají muži, Československý spisovatel, Praha
  1964   Noční bulváry, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Kameny mluví, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Rybáři, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Apollinaire, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Lélia neboli Život George Sandové, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Obchod na korze, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Veletrh splněných přání, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Čest a sláva I, II, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Čest a sláva III, IV, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Odcizení a emancipace člověka, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Urozený divoch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Verdi (Román opery), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Záhady v Alleghe, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Brevíř moderního člověka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1968   Cesta ke hřbitovu, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1968   Malíř svého lidu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Modigliani, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Renoir, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Život Rimbaudův, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Barva slunce a noci, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Čestně o Bohu, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Hubená léta, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Já a Ty, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Kočka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Orel z pobřeží (Výbor anglických povídek), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1969   Otázka viny, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Rembrandt, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Současnost, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Temné zlo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Úkol naší doby, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Únosce (Podivný den herce Krapka), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Útěcha z filosofie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1970   Hrušňová alej, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1970   Matematika a dobro a jiné eseje, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1970   Pozůstalost, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1970   Rozdělení, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1970   Svět Maurice Utrilla, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1970   Telepatie a jasnovidnost, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1970   Z, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1971   Cervantes, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Domácí lékař (Moderní zdravovědný rádce), Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Dřív než kohout zakokrhá, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1971   K filosofii naděje, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1971   Oko a duch a jiné eseje, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Pařížská komuna (Dokumenty o činnosti Pařížské komuny a jejím ohlasu v českých zemích), Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  1971   Picasso (Jeho život a dílo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Úzkost a strach, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1972   Dobrodružství se zvířaty (Život zoologa mezi hady, krokodýly a šelmami), Nakladatelství Olympia, Praha
  1972   Elisa aneb opravdový život, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1972   Mudrc z Havukka - Aho, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1972   Okouzlený satyr, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Po zarostlém chodníčku (Sblížení s Leošem Janáčkem), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Tulák po hvězdách, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1973   Kašpar Hauser aneb Netečná srdce, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1974   Bílý den, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Deník Michelangela blázna, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Kmotr, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Lidé v zoufalství (Setkání s kanadskými Eskymáky), Nakladatelství Olympia, Praha
  1974   Osamělý, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1974   Toužení soužení, Svoboda, grafické závody, n.p., Praha
  1974   Život Seuratův, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   A potom jsme uslyšeli hřmění, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1975   Byl tenkrát v zemi máj, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1975   Darmošlapové, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Den pro Šakala, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Druhá garnitura boží, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Filosofie dějin umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Horko a horečka, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1975   Knihy malých duší, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Umění a civilizace (Studie z dějin ruského a západoevropského umění), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Věčná touha, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Země stepí a hor (Kronika expedice Mongolsko), Nakladatelství Olympia, Praha
  1976   Cesta za poznáním, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1976   Chlapec Raffael, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1976   Muž proti moři, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1977   Červený a černý, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1977   Fešák kněz, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1977   Garibaldi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1977   Já a ty, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1977   Když legendy umírají, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1978   Můj krásný bouřlivý Wales, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1978   Život s Jiřím Mahenem, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1979   Bílá růže (Román z Mexika), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Jděte mou cestou (Vyprávění o životě a díle Bedřicha Václavka), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1979   Molière a jeho komedianti, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Muž s maskou, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Svědectví (Příběhy českých studentů z akce 17. listopad), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1980   Čas vlků, Československý spisovatel, Praha
  1980   Pod sopkou, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Prorok, Československý spisovatel, Praha
  1980   Temná aréna, Československý spisovatel, Praha
  1980   V údolí Sacramenta (Výbor povídek), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Vysoké sázky, Nakladatelství Olympia, Praha
  1980   Život Toulouse-Lautreca, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Minehava podruhé, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1981   Nataša (Pět holek na krku, Trest, Druhá láska), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1981   Nemocnice, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1981   Norimberský deník, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1981   Odborník ze Sicílie, Československý spisovatel, Praha
  1981   Stopa vede za moře, Nakladatelství Olympia, Praha
  1981   Tanečnice z Veselého mýna, Československý spisovatel, Praha
  1982   Hra na diagnózu, Lidové nakladatelství, Praha
  1982   Jedno pokolení, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1982   Maringotka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1982   Otazníky nad hroby, Československý spisovatel, Praha
  1982   Start bez cíle, Nakladatelství Olympia, Praha
  1982   Vysoce postavení, Československý spisovatel, Praha
  1983   Reflex, Nakladatelství Olympia, Praha
  1984   Hra na fanty, Nakladatelství Olympia, Praha
  1984   Věčné dobrodružství, Československý spisovatel, Praha
  1984   Výlety do snů, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1985   Benátky v zimě, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1985   Hippokratův slib (Vědeckofantastické povídky), Československý spisovatel, Praha
  1985   Hra s čísly, Nakladatelství Olympia, Praha
  1985   Chléb na vodách, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1985   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1985   Rodné krajiny, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1985   Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Otazníky nad hroby, Československý spisovatel, Praha
  1986   Panoptikum zašlých časů aneb úsměvná svědectví historie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1986   Smrt má hluboké kořeny, Československý spisovatel, Praha
  1986   Tajemství obrazárny, Zlá minuta (Dva případy detektiva Klubíčka), Československý spisovatel, Praha
  1986   Vředová nemoc, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Živá investice, Nakladatelství Olympia, Praha
  1987   Do posledního dechu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1987   Dva plus pět, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1987   Franny a Zooey, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Heřmanova paleta i trn (Život a dílo Josefa Heřmana v zrcadle doby), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1987   Slova žen, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1987   Valachiho svědectví, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1987   Verdi, román opery, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Vítejte do zlých časů, Československý spisovatel, Praha
  1987   Vzhůru, tesaři, do výše střechu zvedněte! Seymour: Úvod, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Dubliňané, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Hrozba, Nakladatelství Olympia, Praha
  1988   Poslední opona, Československý spisovatel, Praha
  1989   Chcete vidět zlatou Prahu? (Výbor z povídek), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   K nemocem jater a žlučových cest, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1989   Mír na Zemi, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Není krásnější země, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1989   Průjezd zakázán, Československý spisovatel, Praha
  1989   Rýže po charvátsku, Stínová hra, Československý spisovatel, Praha
  1989   Vražda se zárukou, Československý spisovatel, Praha
  1990   Doznání, Československý spisovatel, Praha
  1990   Kmotr, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1990   Negativní platonismus, Československý spisovatel, Praha
  1990   Nuda v Čechách, Československý spisovatel, Praha
  1990   Vrah je mezi námi, Československý spisovatel, Praha
  1990   Vražedné šance, Nakladatelství Olympia, Praha
  1991   Analýzy, Československý spisovatel, Praha
  1991   Fantomas (Fantomas, Noční fiakr, Červená vosa), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Masaryk (Poslední portrét), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Masarykův triumf (Příběh konce velké války), Odeon, Praha
  1991   Modrovous, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Obhajoba umění, Československý spisovatel, Praha
  1991   Otázka viny, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1991   Přirozený svět jako politický problém (Eseje o člověku pozdní doby), Československý spisovatel, Praha
  1991   Rodinná čest, Nakladatelství Olympia, Praha
  1991   Smrt v oblacích, Československý spisovatel, Praha
  1991   Účinný lék, Československý spisovatel, Praha
  1992   Černá věž, Československý spisovatel, Praha
  1992   Lhůta prošla, Československý spisovatel, Praha
  1992   Noc, kdy se bohové usmívali, Československý spisovatel, Praha
  1992   Nové lázně, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1992   Oáza štěstí, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1992   Potkanka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1993   Hra jako symbol světa, Český spisovatel, a.s., Praha
  1993   Krásné a tragické lásky v dějinách, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1993   Michael Rittstein, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Pozdě k ránu, Kentaur, Praha
  1993   Rozličné poznámky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1993   Století Markéty Samsové, Český spisovatel, a.s., Praha
  1993   Závratné pomyšlení, Československý spisovatel, a.s., Praha
  1993   Zinková cesta, Nikdo není vinen, Československý spisovatel, Praha
  1994   Intelektuál a revoluce, Český spisovatel, a.s., Praha
  1994   Krize kultury, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Než se setmí (Autobiografie), Český spisovatel, a.s., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1994   Pražské hyeny (Románové falotikum), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1994   Příhody Maxipsa Fíka, Artemis, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1994   Psychoanalýza ohně, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Síla pozitivního myšlení, Knižní klub, Praha
  1995   Amerika v zrcadlech, Český spisovatel, a.s., Praha
  1995   Husitská revoluce (1), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1995   Omilovánky aneb jak se máme rádi, Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1996   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
  1996   Kultur versus Staatlichkeit, Nakladatelství Karolinum, Praha
  1996   Reakční žonglérství (deníky a protokoly), Nakladatelství Brody, Praha
  1996   V melounovém cukru, Nakladatelství Argo, Praha
  1998   Dužina a jádro
  1998   Jan Blažej Santini-Aichel, Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Shánění krávy (Deset obrazů hledajícího ducha), Nakladatelství Brody, Praha
  1999   Tvoření v umění výtvarném, Nakladatelství Brody, Praha
  2000   Povídky I, Kvarta, Praha
  2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2000   Tvorba z exilu (Povídky a eseje, BBC Londýn, Články a promluvy), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2001   Rány z milosti, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2001   Robert Piesen, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2001   Zázrak v rodině, Kvarta, Praha
  2002   Časoprostor, Euromedia Group, Praha
  2002   Jan Koblasa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2002   Malířská rodina Mánesů, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vítězný houpací kůň, Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
  2003   Mezi námi řečeno (Jak mluvili Židé v Čechách a na Moravě), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2003   Ondřej Sekora: Práce všeho druhu (Osobnost a dílo), Práh, Praha
  2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Z cest a cestiček, Torst, Praha
  2005   Běseň, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Korespondence II, Divadelní ústav, Praha
  2006   Tajná schodiště (Jan Suk / básně z let 2000-2001, Petra Růžičková / fotografie), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Domovy, Euromedia Group, Praha
  2007   Michael Rentz fecit (Michael Jindřich Rentz dvorní rytec hraběte Šporka), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2008   Dobrodruh, Euromedia Group, Praha
  2008   Vážná známost ((2003 - 2007)), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Miláček, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2009   Nepřistupuj blíž 1907-2008, Euromedia Group, Praha
  2009   Víra (u) Václava Havla (Noetický sestřih Havlových Dopisů Olze), Nakladatelství Oikoymenh, Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Démanty noci, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Dita Saxová, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2010   Orchestrion v hlavě (Česká písnička mezi poezií a divadlem), Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
  2010   Via artis, via vitae, Torst, Praha
  2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Karel Vysušil: Barvy světa, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Memories are memories, Verzone, s.r.o., Praha
  2011   Propast, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2014   Adolf Benš (1894-1982) (Architektonické dílo), Nadace Charty 77, Praha
  2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2014   Jan Koblasa: Grafika / Prints (Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957-2012), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2015   Barokní architektura v Čechách, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2015   Jak pěstovat klid a mír (aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Kniha mlčení: texty staré Číny, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Josef Achrer - Dataismus a infomanická společnost, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Stopy tuše (Čínské malířské texty), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika / Das Werk Zdeněk Sýkoras aus Sicht eines Mathematikers, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2017   Zdeněk Sýkora 97- (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Ubírati se, Univerzita Karlova, Praha
  2020   Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   O tao a ctnosti, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Gítáňdžali, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2023   Václav Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, _
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Boj za právo (Část I. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2007   Boj za právo (Část II. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Architektura, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1973   Architektura, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1974   Film a filmová technika, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1991   Papírenská encyklopedie, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   František Kupka: Člověk a Země
  2006   Vzpomínka na Václava Boštíka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Václav Boštík: Nedělitelné, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Zdeněk Sýkora z edice Galerie Éditions Média a Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2009   Karel Malich 85, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   z. s. devadesát (extrémy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Bohuslav Reynek, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Václav Boštík: Monografie, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Achrer, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Josef Šíma: Panenkám bude 90 (Vzpomínka na Otakara Štorch-Mariena), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Marek Číhal: Audience u papeže Inocence X., Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Zdeněk Sýkora 95 - (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Zhang Xiaogang: Slivoň a dívka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Josef Achrer: Dataismus a infomanická společnost, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Zdeněk Sklenář: Ať rozkvetou růže i broskvoně, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Jan Merta: Malíř / Painter, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Josef Achrer: NO DATA, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Pištěk u Sklenáře (Theodor Pištěk 85: Obrazy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Poklady Jana Zrzavého / Treasures of Jan Zrzavý, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické dílo 1934-1985, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   The Dawn of Zdeněk Sklenář (Prints 1934-1985), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Zdeněk Sklenář: Staré řecké báje a pověsti, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Zdeněk Sýkora 97-, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   David Hanvald: Conceptual Spring in Aesthetic Prague
  2018   David Hanvald: Konceptuální jaro v estetické Praze, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Happy Hour v Happy Garden(s) (Marek Číhal: Zátiší), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Happy Hour v Happy Garden(s) (Marek Číhal: Still Life), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Jiří Kolář: Akt, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Jiří Straka – An Old Friend: Qinghua Porcelain, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Jiří Straka – starý přítel: Porcelán Qinghua, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Josef Pleskot: Z pohádky do pohádky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Zdeněk Sklenář at Prince Kung's Palace, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Zdeněk Sklenář v Paláci prince Kunga, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Božská chyba: Datamalba Kamily B. Richter, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Karel Malich (Slavnostní večer vzdávající hold geniálnímu umělci, českému sochaři a umělci), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Reynek v Lanškrouně!, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Wang Guangyi: Great Criticism Art Museum, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Zdeněk Sýkora: Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Zdeněk Sýkora: My nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Ľudovít Fulla: Zvěstování, Nanebevstoupení, Narození v Betlémě, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Mária Bartuszová, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Zdeněk Sýkora: 100, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   František Kupka: Malby z let 1902–1908, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Jan Křížek v českém umění / Karel Malich: 14 pastelů z let 2000–2016 / Z české fotografie: Sudek, Kolářová, Svoboda, ..., Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Pablo Picasso ze sbírek Galerie Zdeněk Sklenář: Dvě setkání s Picassem, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Theodor Pištěk: Rozhovory s Hawkingem (Obrazy z let 2017-2021), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Bohuslav Reynek 130 (Poezie suché jehly), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Bohuslav Reynek at 130 (The Poetry of Drypoint), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   David Hanvald 2021–2022 / Václav Boštík: Juvenilie / Létání: Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová, Galerie Zdeněk Sklenář, _
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2007   Čchi Paj-š´ a jeho slavní žáci, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová Létání, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Čtyři jedničky (Václav Boštík Milan Grygar Karel Malich Zdeněk Sýkora), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2012   Knihy Aulos 1992-2012 (20 let nakladatelství), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2013   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2014   Od krajiny do krajiny, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Papír pro básně + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Z časů hrdinů, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář. Čtvrt století Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Z času našeho, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Milý Ježíšku, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Mistři české kresby, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Můj milý Ježíšku, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   Šíma - Reynek - Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Můj milý Ježíšku 2018, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   A Celebration of Heroes: 27 Lines Edition, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Čtyři krajiny, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Four Landscapes, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Josef Achrer: NE spí v lese, Hommage à Mikuláš Medek, Josef Čapek: Osmero linoleí 100 let, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Josef Achrer: NO sleeps in the forest, Homage to Mikuláš Medek, Josef Čapek: Eight Linocuts 100 Years, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Malich 95, Hvězdy, Malich Laozi Sehnal, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Můj milý Ježíšku, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Slavnost hrdinů: Edice 27 linií, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Můj milý Ježíšku 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Umění je harmonie forem / Jaroslav Rössler 1923–1929, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Ježíšek u Sklenáře (Z velkých jmen výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Poklady sochařství, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Sculptural Treasures
  2022   Karel Malich – Gítáňdžali – Zdeněk Ziegler, Galerie Zdeněk Sklenář, _
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Bajky, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1993   Deštník z Piccadilly, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1993   Noční rybí zpěv, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1993   Sen v Lucemburské zahradě, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1993   Slavík a růže, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1993   Znamení moci, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1994   Bezová duše, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1994   Dopisy a sny, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1994   Elegie, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1995   Kovář z velké Lesné, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1995   Máj, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1995   Rukopis nalezený v láhvi, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1995   Texty, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1996   Jen tak, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1996   Noc s Ofélií, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1996   Smuténka, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1997   Dopisy Mileně, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1997   Jdu tichou půlnocí, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1998   Dužina a jádro, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1998   Nepřekročitelné vrcholy, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1998   Nový bestiář a jiné historky, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1998   Zjevení Janovo (Biblický text v ekumenickém překladu), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1999   Nahá obryně aneb V pondělí ďábel nemůže, já mám zas něco v úterý, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1999   Písně kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2000   Duch času, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2000   Nejkratší písně, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2000   Šťastný princ - Slavík a růže - Sobecký obr, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2002   Povaha prostoru a času, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Zahradní slavnost, Národní divadlo, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Josip Plečnik: Architecture for the New Democracy, Správa Pražského hradu, Praha
  1996   Josip Plečnik: Architektura pro novou demokracii, Správa Pražského hradu, Praha
  2019   Bedřich Dlouhý: Moje Gusto / What I Like (Výběr z díla / Selected Works), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedat.   Piazzetta Vrchlického divadla v Lounech, Městské informační centrum, Louny (Louny)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Narozen v Lounech, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2012   Tomáš Císařovský: Akvarely, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2013   Jiří Jiroutek: Fotografická geometrie, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2013   Zdeněk Sklenář - Opičí král a jiné poklady, Galerie Portheimka, Praha
  2014   Jiří Kolář: Jiné světy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2017   Střížek z Číny 2005, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Václav Boštík: Altro Rome '77 / 59 + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jan Křížek, Václav Boštík: Přátelé, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, _
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Umění a řemesla, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1976   Umění a řemesla, 2.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1976   Umění a řemesla, 3.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1976   Umění a řemesla, 4.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Art is the Harmony of Forms – PF 2021, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Umění je harmonie forem – PF 2021, Galerie Zdeněk Sklenář, _
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Dým bramborové natě, Ústřední půjčovna filmů (ÚPF), Praha
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Mistři české kresby, Galerie Zdeněk Sklenář, _
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Karel Hynek Mácha - Máj, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2010   Jindřich Štyrský: Mým očím nutno stále házeti potravu, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Opičí král, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Sýkorovy Počedělice 2020
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Stanislav Podhrázský: Milenci (Vzpomínkové odpoledne)

Zdeněk Ziegler

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)

Zdeněk Ziegler

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/11/25 - 2002/12/10   Figurama 2002, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1

Zdeněk Ziegler

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Typomundus 20 (International Exhibition of 20th Century Typography / Internationale Ausstellung der Typographie des 20. Jahrhunderts / Exposition internationale de la typographie du 20e siecle), Graphis, 21.ročník, 121.číslo, 370-379
  1973   Recent Czech Posters / Neuere tschechische Plakate / Affices tchèques récentes, Graphis, 29.ročník, 166.číslo, 138-147
  1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Československý plakát na přehlídce k 35. výročí osvobození, Výtvarná kultura, 8-11
  1983   Varování před fašismem, Československý architekt, 1-7
  2002   Vzájemné kultirní vztahy posilují přátelská pouta mezi národy (O čem vypráví aršík k České sezóně ve Francii), Poštovní kurýr, 11.ročník, 5.číslo, 73
  2016   Filmové plakáty z archivu na prodej, Art + Antiques, 71

Zdeněk Ziegler

institution, city  
Julistemuseo, Lahti
Library of Congress, Washington D.C.
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum Folkwang, Essen
Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburk (Hamburg)
Museum of Contemporary Art Denver (MCA Denver), Denver
Muzeum plakatu w Wilanowie, Varšava (Warszawa)
The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Zdeněk Ziegler

year of award   award name, type, notes
1964   Typomundus v Montreálu, Čestné uznání, za plakát Přísně tajné
1965   Mezinárodní filmový festival v Colombu, Stříbrná medaile, za plakát A pátý jezdec strach
1976   Mezinárodní filmový festival v Chicagu, Zlatý Hugo, za plakát Modrá Elestra Glide
1977   The Hollywood Reporter, Čestné uznání, za plakát Děrsu Uzala
1982   Mezinárodní filmový festival v Chicagu, Stříbrná plaketa, za plakát Zelený led
1983   Mezinárodní filmový festival v Chicagu, Bronzový Hugo, za plakát Výstřel do zad