Divadelní ústav

city: Praha
address: Celetná 17
ZIP: 110 00

word:

Knihovna Divadelního ústavu je odborná veřejná knihovna ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon). Jejím základním posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika a výběrově divadelní literaturu zahraniční. Knihovna vznikla koncem 50. let a v současné době knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, textů divadelních her, literatury příbuzných oborů a periodik. Ve fondu knihovny dále najdeme audiovizuálními dokumenty, drobné kabaretní tisky, kostýmní listy a hudebniny. Ve správě knihovny se nachází audiotéka Divadelního ústavu, která obsahuje gramofonové desky, audiokazety a CD s nahrávkami různých hudebních žánrů a českého mluveného slova z oblasti divadla. Organizačně je knihovna včleněna do struktury Institutu umění - Divadelního ústavu a její činnost navazuje na práci oddělení bibliografie a dokumentace. V samostatném bibliografickém oddělení jsou do databáze systému Verbis excerpovány odborné oborové časopisy, elektronické zdroje i deníky. Od roku 2010 jsou k záznamům pravidelně připojovány a plné texty článků, které jsou dostupné v interní síti Divadelního ústavu. Dokumentační oddělení shromažďuje materiály a faktografické informace o činnosti českých divadel od roku 1945. Údaje o divadelních představeních a jejich tvůrcích jsou zveřejňovány v ojedinělé databázi inscenací českých divadel. Videotéka, která je součástí dokumentačního oddělení, shromažďuje videozáznamy divadelních představení. Její fond má archivní charakter a je přístupný pouze prezenčně. Významnými informačními zdroji elektronické povahy jsou dále databáze divadelních fotografií a databáze scénografické sbírky, které vznikají na základě fondů oddělení sbírek. Bránou do všech databází a katalogů je Virtuální badatelna na portálu www.divadlo.cz. Bližší informace o knihovně najdete na http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu Institut umění byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění-Divadelního ústavu.

notes:
Valdštejnské náměsto 3 - 1964