Eva Šormová

* 30. 5. 1944, Český Brod (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
10. 12. 2017, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historian, theatre researcher

 

signature: E.Š.
nationality: Czech
sex: female

word:
Po střední škole v Českém Brodě byla přijata v roce 1961 na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor divadelní věda. K jejím profesorům patřili mj. František Černý, Jan Kopecký a František Götz. Absolvovala v roce 1966 (titul PhDr). Již během studií pracovala externě pro Kabinet pro studium českého divadla, kam se přihlásila na výzvu prof. Františka Černého na pomocné práce spojené s excerpcí teatrologické literatury. Po dvou letech byla přiřazena na výpomoc k Evženu Turnovskému, který koncipoval obrazovou přílohu pro první a druhý díl Dějin českého divadla a pomáhala mu dokončit poznámkový aparát k obrázkům.
Celý život se zabývala výzkumem českého divadla 20. století a posledních dvacet let také 19. století.
V roce 1967 získala v Kabinetu pro studium českého divadla Akademie věd studijní pobyt a po několika letech i stálé místo. Podílela se s Vladimírem Procházkou a dalšími spolupracovníky na slovníku Národní divadlo a jeho předchůdci (vydáno 1988), později mj. na publikaci Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech (vydáno 1995). V roce 1991 se stala vedoucí oddělení.
V roce 1993 byl Kabinet pro studium českého divadla převeden z Akademie věd do Divadelního ústavu a Eva Šormová se stala vedoucím pracoviště. Zde zahájila práce na významném teatrologickém projektu – Česká divadelní encyklopedie – a stala se jeho garantem a hlavní redaktorkou. V rámci tohoto projektu také připravila svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů.
Podílela se na mnoha skupinových projektech (zvláště lexikografických pracích, mj. Lexikon české literatury, Slovník českých spisovatelů po roce 1945) a publikovala studie např. o K. H. Hilarovi a E. F. Burianovi.
Jako editorka a redaktorka pro edici České divadlo – řada Eseje, kritiky, analýzy sestavila např. výbor z textů K. H. Hilara (Karel Hugo Hilar: O divadle), ze statí V. Tilleho (Václav Tille: Kouzelná moc divadla). Jejím poslední významnou činností byla v roce 2017 redakční práce na výboru z kritických statí a divadelních referátů J. Kodíčka (Josef Kodíček – Kritické statě).
Byla spoluzakladatelkou, redaktorkou a autorkou samizdatového časopisu Dialog. Od roku 1989 spolupracovala na přípravách založení teatrologického časopisu Divadelní revue a působila zde pak přes 20 let jako redaktorka a pozdější předsedkyně redakční rady.
Publikovala v řadě českých i zahraničních odborných teatrologických časopisech a sbornících.
Byla spoluzakladatelkou Teatrologické společnosti a členkou výboru.
Byla externí členkou Oborové komise Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální techniky.
cs.wikipedia.org, 15.12.2017

notes:
Odkaz. forma
Sormová, Eva, 1944-2017
Viz též (pseud.)
Davidová, Jaroslava, 1944-2017
V osmdesátých letech 20. století publikovala v samizdatovém sborníku O divadle pod pseudonymem Jaroslava Davidová.