Institut umění - Divadelní ústav

city: Praha
address: Celetná 17
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@institutuměni.cz
web: www.institutumeni.cz
birth year: 2007

notes:
-
Institut umění (IU) byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění-Divadelního ústavu.
Institut umění je informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.
Cíle
* přispívat k rozvoji a zvyšování celospolečenské prestiže umění
* podporovat výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými uměleckými obory
* poskytovat informační a poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a neziskové organizace a odbornou veřejnost
* podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích
* prezentovat a propagovat české umění v zahraničí
* věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků, zejména v oblasti managementu
zdroj - www.institutumeni.cz

Institut umění - Divadelní ústav

institution, city, address
Divadelní ústav, Praha, Celetná 17

Institut umění - Divadelní ústav

date of exhibition   exhibition title
2010/12/06 - 2011/01/31   Karel Aubrecht: Jen divadlo

Institut umění - Divadelní ústav

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2008   Luboš Hrůza: Scénografie
  2010   Karel Aubrecht: Jen divadlo (Plakáty, programy, knihy)
kniha
  published   title (subtitle)
  2008   Josef Svoboda: Scenographer
  2009   Strategické plánování v umění (Praktický průvodce)
  2011   Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume
  2012   Czech Contemporary Art Guide
  2012   Josef Svoboda scénograf
  2015   Tři hry (Válka - V skrytu - O lásce)
  2016   Jana Zbořilová (Deset zastavení se scénickou a kostýmní výtvarnicí / Ten Wayside Stops with Set and Costume Designer)
  2017   Iva Němcová
  2018   Česká divadelní fotografie 1859-2017
  2019   Ivo Žídek
  2019   Račte vstoupit do divadla
  2020   Architektura imaginárního (Scénografický seminář Josefa Svobody)
  2020   Jaroslav Prokop
  2020   Václav Chochola
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2012   Senioři a kultura (Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Česká divadelní fotografie 1859-2017
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2011   Miroslav Melena: Ve službách divadla
PF
  published   title (subtitle)
  2017   pour féliciter 2018

Institut umění - Divadelní ústav

antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2013   Re: Publikum (Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století)
www
  published   title (subtitle)
  ????   Institut umění – Divadelní ústav (cs.wikipedia.org)

Institut umění - Divadelní ústav

festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/06/21   Knihex 05, Vltavská náplavka, Praha
2017/12/09 - 2017/12/10   Knihex 7 1/2, Studio Alta, Praha

Institut umění - Divadelní ústav

person   born from - to, notes
Debnár Viktor   1979     ???? - ????
Kubištová Holá Mariana   12. 9. 1981     2008 - 2010, od října 2008 do února 2010
Šormová Eva   30. 5. 1944     2007 - ????
Žáková Eva   17. 6. 1961     ???? - ????, ředitelka

Institut umění - Divadelní ústav

almanach
published   author, title (subtitle)
1989/05/15    , Tabu (Literární almanach)
periodikum
published   author, title (subtitle)
1964    , Acta scaenographica