Lobkovický palác na Pražském hradě

city: Praha
address: Jiřská 3
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Lobkovický palác na Pražském hradě

date of exhibition   exhibition title
1989/09/25 -   Římské umění z československých sbírek a nálezů
1991/02/19 - 1991/02/26   Akademie užitých umění Malá Strana Praha
1991/03 - 1991/04   České dějiny na medaili a plaketě
1991/10/02 - 1991/11/03   Podmalby na skle z Evropy, Asie a Afriky ze sbírky Udo Dammerta, Weiler a Národního muzea v Praze
1992/04/07 - 1992/05/12   Edmund Husserl: Zakladatel fenomenologie
1992/06/30 - 1992/09/06   Vějíře
1993/05/11 - 1993/05/30   Český hudební plakát
1993/05/11 - 1993/05/30   Pražské jaro ve fotografiích Viktora Kronbauera
1993/09/09 - 1993/10/31   Ludmila Kaprasová: Enviroment
1994/05/27 - 1994/08/26   Antonín Kašpar: Sochy - práce z let 1987-92
1994/08/18 - 1994/10/16   Poslední století hrnčířské výroby bělniny a polokameniny v českých zemích
1994/09 - 1994/10   Michal Vitanovský: Osobnosti českých dějin
1994/09/08 -   Bratři Škorpilové a bulharská historická věda
1994/09/15   Michal Vitanovský: Osobnosti českých dějin (medaile, plakety, mince, insignie)
1994/09/16 - 1994/10/30   Antonín Kašpar: Sochy - nové práce
1994/12/07 - 1995/01/22   Hvězda betlémská
1994/12/08 - 1995/02/12   Josef Hlávka (1831 - 1908)
1995   Gizela Šabóková
1995/02/16   Jaroslav Bobek: 70
1995/02/16 - 1995/04/17   Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum; Raně novověké památníky 16.-18. stol. ze sbírky Archivu Národního muzea v Praze
1995/03/09 - 1999/05/07   Ctibor Tovačovský z Cimburka
1995/04/10   Vlastimil Rada 100
1995/09/14 - 1995/10/15   Vojtěch Cinybulk: Grafik a scénograf
1996/02/08 - 1996/03/10   Umělecké poklady České akademie věd a umění
1996/06/10 - 1996/08/28   Bedřich Feuerstein: Scénografie, architektura (1892 - 1936)
1996/06/13 -   Gizela Šabóková: Kresba, drát, stabilita
1996/10/14 - 1996/11/24   Citera v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
1997/02/20 -   Divadelní plakát Chorvatského národního divadla
1997/03/28 - 1997/06/29   V zajetí harému, Strach z odlišnosti
1997/06/05 - 1997/08/31   H.Bosch, J.A.Komenský: Dva poutníci
1998/02/06 - 1998/03/01   E Luma Romane Jakhenca; Svět očima Romů / The World by The Eyes Romanies; Výstava děl neprofesionálních romských výtvarníků / The exhibition of amateur Romani artists
1998/05/07 - 1998/09/13   Casanova v Čechách
1998/06/04 - 1998/09/30   Z odkazu Ludmily Jiřincové národnímu muzeu
1999/06/17 - 1999/10/03   Josef Braun: Fotografie 1901 - 1910
1999/11/23 - 2000/01/30   120 let Krajkářské školy
1999/12/03 - 2000/02/27   Vlastimil Rada: Dětem
2000/01/14 - 2000/04/09   Palné zbraně
2000/04/04 - 2000/05/28   Vázal Josef Brousek v Unhošti
2000/05/04 - 2000/08/20   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
2000/07/13 - 2000/10/01   ME TIBI DEDICO …
2000/09/15 - 2000/12/03   Zdeněk Fibich (1850–1900)
2000/10/09 - 2000/11/26   Paní Masaryková
2001/01/12 - 2001/03/18   Kovová plastika: Tvorba českých autorů ze sbírky uměleckého kovářství na hradě Helfštýně
2001/03/29   Marie Zábranská: Medaile, plakety, ilustrace
2001/03/30 - 2001/05/06   Marie Zábranská: Medaile, plakety, ilustrace
2001/05/11 - 2001/05/31   Nico Cadsky: Politická karikatura
2002/05/07 - 2002/06/06   Jiří Jirásek: Vystřiženo
2002/06/04 - 2002/08/18   Kde kraluje keramika: Fiorano Modenese - Umění a průmysl / Dove regna la ceramica: Fiorano Modenese - Arte e industria
2002/06/13 - 2002/07/21   Karel Zeman: Mědirytiny a medaile
2002/09/05   Carbunculus Granatus Zrnakoč: Sedmnáct století českého granátu
2002/09/05 - 2002/11/30   Carbunculus, Granatus, Zrnakoč, Sedmnáct století českého granátu
2004/09/02 -   Krajkářka Vlasta Šolcová / Vlasta Šolcová The Lacemaker
2004/11/05 - 2011/11/21   Expedice Alexandra Malaspiny a Tadeáš Haenke
2005/01/28 - 2005/03/27   Milada Trčková: Život jako v pohádce
2005/09/02 - 2005/10/15   Salon české scénografie
2006/04/07 -   Erik Kolár a jeho svět loutek
2008/03/10 - 2008/07/27   Portae vitae Josefa Hlávky - Stoletý odkaz mecenáše

Lobkovický palác na Pražském hradě

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   V zajetí harému, Strach z odlišnosti
program
  published   title (subtitle)
  2002   Historická expozice Národního muzea Památky národní minulosti Lobkovický palác (červen 2002)
  2002   Historická expozice Národního muzea Památky národní minulosti Lobkovický palác (červenec, srpen 2002)