Michal Šanda

* 10. 12. 1965, Praha, Česká republika (Czech Republic)
publicist, poet, writer, artist

 

nationality: Czech
sex: male
email: michal.sanda@divadlo.cz

word:
-
PUBLIKACE:
sto a (Kulturní a informační centrum, Brno 1994, bez ISBN)
Ošklivé příběhy z krásných slov (Protis, Praha 1996, ISBN 978-80-85940-20-5)
Dvacet deka ovaru (Klokočí Praha a Knihovna Jana Drdy, Příbram 1998, ISBN 978-80-86240-05-3)
Blues 1890-1940 Robert Boyer, život a legenda v zaprášeném světle archivních dokumentů uložených pod signaturou 82219 C v krabici od bot v depozitáři Noxubee County Library, 103 East King St., Macon (Petrov, Brno 2000, ISBN 978-80-7227-067-2)
Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu (Petrov, Brno 2001, ISBN 978-80-7227-110-5)
Sudamerická romance Kronika osidlování Gran Chaca (Petrov, Brno 2003, ISBN 978-80-7227-164-4)
Španělské ptáčky (Větrné mlýny, Brno 2006, ISSN 1213-7022)
Kecanice (Protis, Praha 2006, ISBN 978-80-85940-75-2)
Býkárna (Druhé město, Brno 2006, ISBN 978-80-7227-252-7) s Milanem Ohniskem a Ivanem Wernischem
Merekvice (Dybbuk, Praha 2008, ISBN 978-80-86862-53-8)
Remington pod kredencí (Protis, Praha 2009, ISBN 978-80-7386-050-9)
Dopisy (Dybbuk, Praha 2009, ISBN 978-80-86862-85-9) s Karlem Havlíčkem Borovským
Sebrané spí si (Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2012, ISBN 978-80-87563-04-5)
Sorento (Větrné mlýny, Brno 2012, ISBN 978-80-7443-048-0)
Špacírkou přes čenich! (Paseka, Praha a Litomyšl 2013, ISBN 978-80-7432-296-9)
DIVADELNÍ HRY:
Španělské ptáčky (2006)
Sorento (2011)
Blues o Robertu Boyerovi (2011)
ROZHLASOVÁ HRA:
Bluesmeni (2008)
EDITOR A AUTOR:
… a to je blues (Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, Štíty 2010, ISBN 978-80-86438-35-1) s Ondřejem Bezrem
Co to je toto? (Druhé město – Martin Reiner, Brno 2012, ISBN 978-80-7227-321-8) s Milanem Ohniskem
3,14čo! (Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2013, ISBN 978-80-87563-12-0) s Jakubem Šofarem a Petrem Štenglem
MARGINÁLIE:
Hovězí srdce (Velarium, České Budějovice 1998, ISBN 978-80-238-3927-6)
Metro (Protis, Praha 1998, ISBN 978-80-85940-26-4)
Metro (Protis, Praha 2004, ISBN 978-80-85940-48-5)
RUBRIKA Z ANTIKVARIÁTNÍCH BANÁNOVEK - dobraardesa.cz
Dobrá adresa 5, 2007 – Bohuslav Gebauer: Východočeské otrokářství
Dobrá adresa 6, 2007 – Otakar Rožánek: Pud pohlavní a prostituce
Dobrá adresa 7, 2007 – Josef Bubeníček: O rybách a jich chytání
Dobrá adresa 8, 2007 – Krása našeho domova, věstník Svazu českých okrašlovacích spolků
Dobrá adresa 9, 2007 – Václav Marel: Choceň za války a po válce
Dobrá adresa 10, 2007 – Jan Krützner: Výkrm drůbeže
Dobrá adresa 11, 2007 – Karel Sezemský: Hypnotismus a suggesce
Dobrá adresa 12, 2007 – Josef Kápar: Cestou kamenitou
Dobrá adresa 1, 2008 – Alois Bohumil Kohout: Dědečkův rok
Dobrá adresa 2, 2008 – Rozhledy po lidumilství, měsíčník k povzbuzení a podpoření lásky k bližnímu
Dobrá adresa 3, 2008 – Karel Procházka: Kolárovičtí dráteníci
Dobrá adresa 4, 2008 – Otakar Rožánek: Pud pohlavní a prostituce (Hochstapleři)
Dobrá adresa 5, 2008 – Antonín Procházka: Z naší literární tradice alkoholní a protialkoholní
Dobrá adresa 6, 2008 – Vladimír Korolenko: Co píšou odsouzenci před popravou
Dobrá adresa 7, 2008 – František Sitenský: Hlemýžď zahradní a jeho žír
Dobrá adresa 8, 2008 – Jean Anthelme Brillant-Savarin: O labužnictví
Dobrá adresa 9, 2008 – Pavel Durdík: Zápas s býky
Dobrá adresa 10, 2008 – Jan Dobeš: Kniha dějin a památností
Dobrá adresa 11, 2008 – Zápisy z Apolináře
Dobrá adresa 12, 2008 – Josef Logaj: Oběti
Dobrá adresa 1, 2009 – Beránkův besedníček
Dobrá adresa 2, 2009 – Konstantin Miklík: Kniha o dobrém zřízení státu
Dobrá adresa 3, 2009 – Ernst Hoyer: Svěcení piva
Dobrá adresa 4, 2009 – František Bredler: Slovník české hantýrky (Tajné řeči zlodějské)
Dobrá adresa 5, 2009 – Lukařský běh v Hlinsku r. 1905
Dobrá adresa 6, 2009 – Památník sboru dobrovolných hasičů Města Žďáru 1878 – 1938
Dobrá adresa 7, 2009 – Podřipské hedvábnictví
Dobrá adresa 8, 2009 – Nová kultura
Dobrá adresa 9, 2009 – František Ladislav Sál: Harfenické děti
Dobrá adresa 10, 2009 – Z říše vědy a práce
Dobrá adresa 11, 2009 – Antonín Heveroch: O podivínech a lidech nápadných
Dobrá adresa 12, 2009 – Úchylná mládež
Dobrá adresa 1, 2010 – Sborník Archivu Ministerstva vnitra republiky Československé
Dobrá adresa 2, 2010 – Josef Kafka: Největším sluha člověka slon
Dobrá adresa 3, 2010 – Naše republika
Dobrá adresa 4, 2010 – Světozor
Dobrá adresa 5, 2010 – Stopa
Dobrá adresa 6, 2010 – Ludvík Jardníček: Městečko Fryšták
Dobrá adresa 7, 2010 – Bezpečnostní služba
Dobrá adresa 8, 2010 – Červánky
Dobrá adresa 8, 2010 – příloha František Hrubín
Dobrá adresa 9, 2010 – Karel Záhořík: Katastrofa v Pašmanském průlivu
Dobrá adresa 10, 2010 – Památník sjezdu československých hádankářů 1926
Dobrá adresa 11, 2010 – Jantar: Abc dyalektyckého materializmu
Dobrá adresa 1, 2011 – Jan Vratislav Želízko: Mamut od Berezovky v Sibiři
Dobrá adresa 2, 2011 – B. Pražský: Známkomluva
Dobrá adresa 3, 2011 – František Mézl: Argentina
Dobrá adresa 4, 2011 – Album velezrádců
Dobrá adresa 5, 2011 – Veliká povodeň v Čechách ve dnech 29. – 31. července 1897
Dobrá adresa 6, 2011 – Jaroslav Spirhanzl - Duriš: Za krásami Českého Meranu
Dobrá adresa 7, 2011 – Petr Hubáček Kolínský: O věcech rybářských, ptáčnických a štěpařských
Dobrá adresa 8_9, 2011 – Quido Hodura: Nářečí Litomyšlské
Dobrá adresa 8_9, 2011 – Robur: Kolín za války
Dobrá adresa 10, 2011 – Josef Vávrovský: Zločinci z povolání
Dobrá adresa 11, 2011 – Kalendář válečných slepců
Dobrá adresa 12, 2011 – Rudolf Rožec: Staré nápisy na náhrobních kapličkách na hřbitově v Albrechticích
Dobrá adresa 1, 2012 – Vlastivědný sborník okresu lounského
Dobrá adresa 2, 2012 – František Cajthaml-Liberté: Požár v dolech příbramských dne 31. května 1892
Dobrá adresa 3, 2012 – Václav Štěpán Masák: Chrabré a chvalné činy vojínů c. k. pěšího pluku č. 11
Dobrá adresa 4, 2012 – Josef Košťál: Zaříkávání v nemocech
Dobrá adresa 5, 2012 – Karel Mensinger: Pojednání o pramenech Labských
Dobrá adresa 6, 2012 – Jan Renner: Nejstarší kronika Rakovníka
Dobrá adresa 7, 2012 – Jaroslav Křenek: Vzpomínky na vojnu v Albanii
Dobrá adresa 8, 2012 – Naše Polabí
Dobrá adresa 9, 2012 – Výsledky soutěže na šatní spinadla pro bezruké a chromé r. 1917–1918
Dobrá adresa 10, 2012 – Sanatorium Dra. Šimsy
Dobrá adresa 11, 2012 – Ludvík Štětka, Václav Kroulík: Příruční myslivost se zákony honebními
Dobrá adresa 12, 2012 – Jaroslav Podzimek: Světská hantýrka
Dobrá adresa 1, 2013 – Hans Leopold Meyer: Jamajský banán
Dobrá adresa 2, 2013 – František Teplý: O Zbudovských a sedláku Kubatovi odtudž
Dobrá adresa 3, 2013 – Josef Havelka: Zápisky z vyhnanství
Dobrá adresa 4, 2013 – Vladimír Kráčmar: Veřejnost a zločin
Dobrá adresa 5, 2013 – Časopis turistů
Dobrá adresa 6, 2013 – Leták
Dobrá adresa 7, 2013 – Josef Čižmář: Lidové lékařství v Československu
Dobrá adresa 8, 2013 – Výroční zpráva Zemského léčeb. ústavu císaře Františka Josefa I. v Kroměříži za rok 1913
Dobrá adresa 9, 2013 – Národopisný věstník českoslovanský
Dobrá adresa 10, 2013 – Otakar Nováček: Případ Velgové
Dobrá adresa 11, 2013 – František Váňa: Hasičské hadice
Dobrá adresa 12, 2013 – Antonín Fiala: Král počasí
Dobrá adresa 1, 2014 – Řád fiakrský a drožkářský pro Prahu a okolí
zdroj - Michal Šanda 2014/01
-
1971–1985 bydlel na Arbesově náměstí na Smíchově, v domě se zdmi na půl cihly a latrinou na dvoře. V hovorech matrón na pavlačích si tuze liboval. Základní školu v Kořenského ulici přetrpěl. 1980–1984 gymnázium Jana Nerudy. Od roku 1991 archivuje fotografie v Divadelním ústavu.
Bibliografie
1994 stoa, KIC Brno
1996 Ošklivé příběhy z krásných slov, Protis
1998 Dvacet deka ovaru, Klokočí Praha a KJD Příbram
2000 Blues 1890–1940, Petrov
2001 Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu, Petrov
2003 Sudamerická romance (Kronika osidlování Gran Chaca), Petrov.
www.ipetrov.cznotes:
-
Viz též (pseud.)
Dirty, Jane, 1965-
Kroustová, Jana, 1965-
Trout, Sean, 1965-
Frankl, Heřman, 1855-1928
-
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1992 Divadlo v Řeznické Praha
1996 Galerie Kamzík Praha
1997 Galerie u jednorožce s harfou Praha
1998 internetová galerie Escad
1998 Městská knihovna Děčín
2013 Ukradená galerie Děčín
SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2002 Galerie Mona Lisa Olomouc v rámci festivalu Poezie bez hranic- s Miroslavem Salavou a Ivanem Wernischem
2005 Objekt 2,5 - 2.trienále reliéfního objektu Tábor
2006 Divadlo Oskara Nedbala Tábor - s Jaroslavem Chobotem, Miroslavem Salavou a Ivanem Wernischem
2006 Galerie a knihkupectví Gregorius České Budějovice - s Jaroslavem Chobotem, Miroslavem Salavou a Ivanem Wernischem
2006 Galerie a knihkupectví M Bechyně - s Jaroslavem Chobotem, Miroslavem Salavou a Ivanem Wernischem
2008 Slovem i obrazem – Vltavín Praha
2008 Básnivá koláž - Galerie Smečky a Gallery s r.o.
2008 Slovem i obrazem – Galerie Katakomby Brno
2008 Slovem i obrazem – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
2009 Náhodná setkání – Nová výstavní síň Chrudim
2010 Česká koláž – Galerie Smečky a Gallery s r.o.
2012 Cykly - Galerie Smečky a Gallery s r.o.