Vladimír Nývlt

* 25. 3. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 28. 10. 1995, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Architect, Stage Designer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01090869
VIAF: 6335992

Vladimír Nývlt

Životní a umělecká pouť scénografa Vladimíra Nývlta (1927–1995) vedla po ukončení studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové nejprve do divadla E. F. Buriana, kde se stal šéfem výpravy. Již během studia začal spolupracovat s divadlem. Již od roku 1964 pohostinsky pracoval jako scénograf v ND Burian ovlivnil začínajícího umělce zejména v jeho vnímání jeviště jako architektury vycházející z podlahového členění a vrstvení scény. V té době se Vladimír Nývlt podílel na většině inscenací E. F. Buriana i dalších zde pracujících režisérů a jeho výtvarný styl postupně krystalizoval do podoby scény komponované z jednotlivých vysoce stylizovaných prvků a tvarů. Charakteristické rysy svojí tvorby rozvíjel od ledna 1983 jako scénograf Národního divadla, s nímž spolupracoval již od začátku 60. let. Na scénách Národního divadla se kromě několika činoher a baletů soustředil především na výpravy pro operu, ve většině případů ve spojení s názorově spřízněným režisérem Ladislavem Štrosem. Při společné tvorbě kladli oba umělci vysoké požadavky také na kostýmní stránku inscenací, kterou jim zprvu zajišťovali Marcel Pokorný, resp. Adolf Wenig, od roku 1981 pak téměř výhradně Josef Jelínek. Z tvůrčí dílny této trojice vzešla nejen dnes již legendární inscenace Verdiho La traviaty, ale řada dalších pozoruhodných realizací jako Čertova stěna, Falstaff, Zásnuby v klášteře, Hry o Marii nebo Rienzi. K mimořádnému úspěchu Verdiho Otella přispěla v roce 1991 Nývltova zcela oproštěná scéna v režii Dominika Neunera. Poslední scénografie Vladimíra Nývlta před jeho úmrtím v roce 1995 patřila Mozartově Kouzelné flétně, která se udržela na repertoáru Státní opery až do současnosti.

Vladimír Nývlt

 

Vladimír Nývlt

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1946 - 1951   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura, Rothmayer Otto, *1892

Vladimír Nývlt

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), externí spolupráce se Státním divadlem
???? - ????   České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice), externí spolupráce s Jihočeským divadlem
???? - ????   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), externí spolupráce s Divadlem Oldřicha Stibora
???? - ????   Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město), externí spolupráce se Státním divadlem
???? - ????   Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice), externí spolupráce s Východočeským divadlem
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), externí spolupráce s Divadlem Josefa Kajetána Tyla
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, v l. 1951-1959 činný v Divadle D 34 (Armádní umělecké divadlo), v l. 1960-1983 působil v Divadle Emila Františka Buriana jako šéf výpravy, od r. 1983 činný v Národním divadle. Činný externě v Divadle na Vinohradech, v Městských divadlech pražských, N

Vladimír Nývlt

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Svaz československých divadelních umělců, *1957

Vladimír Nývlt

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/05 - 1977/06   Vladimír Nývlt: Výstava jevištních prací, Scénografická výstavní síň Miloše Tomka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03/25 - 1961/04/23   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Mánes, Praha
1961/09/01 - 1961/12/31   VI Bienal de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
1961/09/29 - 1961/11/05   II. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1975/12/22 - 1976/01/25   PQ 75: Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979/06/01 - 1979/07/01   PQ 79: Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/10/03 - 1980/11/02   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/06/13 - 1983/07/03   Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury 1983, Sjezdový palác, Praha
1984/01/10 - 1984/02/05   Česká operní klasika v poválečné scénografii, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984/01/10 - 1984/02/05   Česká operní klasika v poválečné scénografii, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/06/08 - 1987/06/28   Pražské quadriennale 87: Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury, Sjezdový palác, Praha

Vladimír Nývlt

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Vladimír Nývlt: Výstava jevištních prací, Divadelní ústav, Praha
  nedatováno   Vladimír Nývlt
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Svaz československých divadelních umělců, Praha
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1975   PQ 75 (Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury), Divadelní ústav, Praha
  1979   PQ 79 (Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury), Divadelní ústav, Praha
  1980   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   PQ '83 (Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury), Divadelní ústav, Praha
  1984   Česká operní klasika v poválečné scénografii, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   PQ '87 (Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury), Divadelní ústav, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Vladimír Nývlt, Divadelní ústav, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 16
  1961   II. pařížské bienále mladých, Výtvarná práce, 12
  1961   Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 12
  1961   Pražské výstavy v březnu, Výtvarná práce, 11-14
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 193-202
  1961   Únor a březen v pražských divadlech, Výtvarná práce, 10
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vladimír Nývlt

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Vladimír Nývlt o Sao Paolu, Výtvarná práce

Vladimír Nývlt

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1976/11/11 - 1977/02   Žena doby secese, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Vladimír Nývlt

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Dvakrát Hamlet, Výtvarná práce
  1970   Le génie tchèque et slovaque, Výtvarná práce
  1978   Veletrh scénografie, Výtvarná kultura, 27-35

Vladimír Nývlt

institution, city  
Divadelní ústav, Praha
Národní muzeum, Praha
Národní technické muzeum, Praha