Svaz českých výtvarných umělců

city: Praha
address: Gottwaldovo nábřeží 250
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1969
death year: 1990

notes:
Vznik 21. 12. 1970
Pozor asi vznikl dříve, už 30.10.1969 pořádal Svaz českých výtvarných umělců výstavu Fr. Grosse (Galerie ČS Praha)

Svaz českých výtvarných umělců

institution, city, address
Svaz československých výtvarných umělců, Praha, _
Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _, _

Svaz českých výtvarných umělců

institution, city, address
Unie výtvarných umělců, Praha, _

Svaz českých výtvarných umělců

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/09/09 -   Svatopluk Sulek: Věčné moře, Galerie Nová síň, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1956/04/13 - 1956/05/13   Výtvarná práce Jaroslava Švába, Galerie Hollar, Praha
1958/04/18 - 1958/05   Jiří Mandel st.: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1958/05/21 -   Čeněk Kvíčala: Výbor z díla, Galerie Nová síň, Praha
1958/10/23 - 1958/11/16   Výstava fotografií Josefa Sudka, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1960   Pavel Kopáček: Skizzy z Polska, Jihlava (Jihlava), Jihlava (Jihlava)
1960/01/14 - 1960/02/07   Jiří John: Obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1960/03/11 -   Pravoslav Kotík: Souborná výstava díla, Mánes, Praha
1961/06/23 - 1961/07   Alena Kroupová, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/01/05 - 1962/02/04   Ota Janeček: Obrazy z let 1959 - 1961, Galerie Václava Špály, Praha
1962/03/03 -   Lucie Klímová: Obrazy z posledních let, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1963/03/15 -   Jiří Michálek: Obrazy, kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1963/03/15 -   Tvůrčí skupina Radar, Galerie Nová síň, Praha
1963/04   Výstava obrazů a soch Jana Baucha z posledních sedmi let, Mánes, Praha
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/10/04 - 1963/10/27   Jan Kutálek: Výstava keramiky, Kabinet architektury, Praha
1963/11/07 - 1963/12/01   Stipendisté 1962 - 1963, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1964/03/12 - 1964/04/05   František Doležal: Kresby a grafika Variace na básnická díla 1928 - 1963, Galerie Hollar, Praha
1964/04/14 - 1964/05/10   Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1964/10/30 -   Jan Cihla, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1964/12/11 - 1965/01/17   Bohdan Lacina: Obrazy 1945 - 1964, Galerie Václava Špály, Praha
1965/01/22   Zdeněk Burian: Obrazy a ilustrace, Valdštejnský palác, Praha
1965/07/30 -   Picasso a pařížská škola (plakáty), Galerie Hollar, Praha
1965/09/28 - 1965/10   Josef Čapek, Karel Čapek: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1965/12/17 - 1966/01/16   Známková tvorba Karla Svolinského, Galerie Hollar, Praha
1966   Karel Vysušil: Grafika 1963-1966, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1966/01/09 - 1966/02/14   Karel Valter: Obrazy z let 1962-1965, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/03/10 - 1966/04/05   Eduard Ovčáček, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1966/03/11 - 1966/04/17   Lublaň 1965, Staroměstská radnice, Praha
1967/02/02 - 1967/03   Jiří Bradáček: Sochy, Galerie Nová síň, Praha
1967/02/03 - 1967/03/05   Stano Filko: Obydlí - skutečnosti, současnosti, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/04/02 - 1967/05/09   František Doležal: Obrazy 1963-1967, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/04/21 -   Václav Jíra, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/05/19 - 1967/06/09   Josef Liesler: Grafika a známková tvorba, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
1967/08/04 - 1967/09   Stanislav Hanzík: Sochy, Galerie Nová síň, Praha
1967/08/11 - 1967/09/17   Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/04/24 - 1968/05/26   Antonín Málek: Obrazy a kresby 1964 - 1968, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1968/05/02 - 1968/06/02   Jaroslav Králík, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968/05/23 - 1968/06/23   Miroslav Pangrác: Plastiky, Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1968/05/29 - 1968/06/30   Miloslav Cicvárek: Obrazy, diagramy, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1968/07/18 - 1968/08/21   Artchemo, Pardubice 1968, Střední všeobecně vzdělávací škola, Pardubice (Pardubice)
1968/11/04 - 1968/11/17   Eduard Tomek: Akvarelové komposice, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1969   Jaromír Skřivánek: Obrazy z Indie, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1969/03/06 - 1969/03/28   Karel Svolinský: Grafická a známková tvorba, Klub školství a kultury, sekce známkové tvorby, Praha
1969/04/08 - 1969/05/04   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie, Staroměstská radnice, Praha
1969/05   Sklo severočeských výtvarníků, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1969/05/06 - 1969/06/08   Jan Bauch: Obrazy z let 1967 - 1969, Mánes, Praha
1969/05/22 - 1969/06/22   Sochařská kresba a drobná plastika z počátku 20. století, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/05/25 - 1969/06/29   Milan Grygar: Akustické kresby a partitury, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1969/06/03 - 1969/08/29   Klub der Konkretisten Prag, Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (Wien)
1969/06/05 - 1969/07/06   Jiří Novotný, Galerie Nová síň, Praha
1969/06/12 - 1969/07/10   Ladislav Karoušek: Krajina inspirací, Galerie Letná, Praha
1969/06/12 - 1969/07/13   Itálie v díle současných českých umělců, Galerie U Řečických, Praha
1969/06/12 - 1969/07/20   Jozef Kostka: Dílo, Mánes, Praha
1969/06/17 - 1969/07/06   Jiří Kašpar: Sochy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/06/17 - 1969/07/13   Stanislav Podhrázský: Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/07/08 - 1969/08/03   Miluše Chovancová, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/07/11 - 1969/08/10   Ladislav Zívr, Galerie Nová síň, Praha
1969/07/16 - 1969/08/17   Werner Seippel: Obrazy, grafika, akvarely, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1969/07/17 - 1969/08/10   Jiří Sever: Životní dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1969/07/25 - 1969/08/31   Nová figurace, Mánes, Praha
1969/08/04 - 1969/09/12   Artchemo, Pardubice 1969, Střední všeobecně vzdělávací škola, Pardubice (Pardubice)
1969/08/17 - 1969/09/09   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1969/08/25 - 1969/09/07   Emilie Frydecká: Krajky, výšivky, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1969/08/27 - 1969/09/14   Stanislav Zippe: Kinetické objekty, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1969/08/28 -   Karel Oppermann, Galerie U Řečických, Praha
1969/08/28 - 1969/09/28   Jan Bernat: FSN, Galerie Československý spisovatel, Praha
1969/09/02 - 1969/09/21   Vladimír Otmar: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/09/04 - 1969/09/28   Pantomima v kresbě Olgy Fejkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/09/22 - 1969/10/05   Věroslav Bergr: Kresby a dřevěné plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1969/09/25 - 1969/10/26   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1969/09/29 - 1969/10/25   Jiří Chadima: Obrazy všedního dne, Galerie Letná, Praha
1969/10/02 - 1969/11/02   Jenny Hladíková: Tapiserie, Grafika, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/10/10 - 1969/11/09   Dada 1916 - 1966, Mánes, Praha
1969/10/14 - 1969/11/02   W. P. Eberhard Eggers, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/10/19 - 1969/11/27   Václav Rabas: Chleba, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969/10/22 - 1969/11/23   Jaroslav Hořánek: Kresby a grafika, Galerie Hollar, Praha
1969/10/23 - 1969/11/23   Vladimír Jarcovják: Obrazy - grafika, Galerie Nová síň, Praha
1969/10/30 - 1969/11/30   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1969/10/31 - 1969/11/29   Petr Lander: Černobílé nápady, Galerie Letná, Praha
1969/10/31 - 1969/11/30   Zdeněk Kremlička: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/11   Libuše Stratilová, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1969/11/04 - 1969/11/23   Vladimír Suchánek: Litografie, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/11/17 - 1969/04/12   Libuše Stratilová: Malba a grafika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1969/11/20 - 1969/12/13   Stanislav Kovář, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1969/11/25 - 1969/12/14   Petra a Peter Orieškovi, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/11/26 -   Minisalon, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1969/11/26 - 1970/01/01   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let, Galerie Hollar, Praha
1969/11/26 - 1970/01/06   Jugoslávské naivní umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/11/27 - 1969/12/31   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let, Galerie Nová síň, Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1969/12/16 - 1970/01/04   Běla Kolčáková: Obrazy - koláže, Galerie mladých, Mánes, Praha
1969/12/18 - 1970/01/18   Otto Eckert: Keramické práce z let 1929-1969, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1969/12/20 - 1970/01/11   Jana Želibská: Kandarja Mahadeva, Galerie Václava Špály, Praha
1970   A. Novák: Obrazy; Ivan Hodonský: Keramika, Galerie U Řečických, Praha
1970   Architekti Praze, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Architektura bez architektury, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Bohuslav Felcman: Užité umění, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Bulharská grafika, Galerie Hollar, Praha
1970   Celostátní přehlídka architektonických prací, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Čs. symbolismus z majetku galerie v Chebu, Galerie U Řečických, Praha
1970   Eduard Tomek: Akvarelové kompozice, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970   František Tröster, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1970   František Turek, Galerie Nová síň, Praha
1970   G. Kensen: Grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   Hana Jiroutová, Kateřina Vítečková: Keramika, sklo, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970   Inez Tuschnerová: Scénické návrhy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   Jaroslava Oehmová: Keramika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970   Jiří Stejskal: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   Karol Baron: Beštiár, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970   Ladislav Martínek: Sochy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Mánes, Praha
1970   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Galerie mladých, Praha
1970   Minisalon, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   Miroslav Hudeček, Olga Hudečková, Galerie bratří Čapků, Praha
1970   Nejlepší známky 1969, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970   Olga Čechová: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1970   Pražské motivy: Prodejní výstava obrazů a grafiky, Galerie U Řečických, Praha
1970   Přehled tvorby autorů, kteří se ucházeli o výstavy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970   R. a E. Urbánkovi: Kresby a grafika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970   Sklo v architektuře: Práce posluchačů VŠU v Bratislavě, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Skupina 11: Obrazy a sochy, Galerie U Řečických, Praha
1970   Skupina 5, Galerie bratří Čapků, Praha
1970   Současná holandská keramika, sklo, tapiserie, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Školský ústav umělecké výroby: Fuga pro krajku a výšivku, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970   Tvůrčí skupina JUV: 2. díl, Galerie U Řečických, Praha
1970   V. Intersymposium keramiky v Bechyni, Galerie Václava Špály, Praha
1970   V. Nováková, M. Taberyová: Textil, keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1970   Václav Rožánek, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970   Věra Kryštůfková, Renata Oleríny: Keramika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970   Vinohradský salón, Galerie bratří Čapků, Praha
1970   Zbyšek Sion: Obrazy, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/01/06 - 1970/01/25   Antonín Stibůrek, Galerie mladých, Mánes, Praha
1970/01/06 - 1970/02/02   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, Galerie Nová síň, Praha
1970/01/07 - 1970/02/07   Karel Marx: Obrazy, grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970/01/07 - 1970/02   Zdenka Heritesová: Osudy, Galerie Hollar, Praha
1970/01/09 - 1970/02   Richard Fremund: 1927 - 1969, Mánes, Praha
1970/01/11 - 1970/02/22   František Tröster, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/01/11- 1970/02/28   Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný: Serigrafie 1968-69, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1970/01/23 - 1970/02/26   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby, zrcadla 1969, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/02/04 -   František Kobliha: Tvůrce české secesní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1970/02/05 -   Oldřich Smutný: Obrazy, monotypy, Galerie Nová síň, Praha
1970/02/06 - 1970/02/27   Milan Med: Obrazy a kresby, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/02/11 - 1970/03/07   Miloš Hřebeček: Malý výbor z díla, Galerie Letná, Praha
1970/02/19 - 1970/03/15   Zdeněk Sýkora: Práce z let 1959 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1970/02/22 - 1970/03/03   Eduard Antal, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1970/02/26 - 1970/03/22   Profily, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/02/26 - 1970/03/30   Alois Hejl: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/02/26 - 1970/04/05   František Tröster: Průřez celoživotním scénografickým dílem, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1970/03   Miroslav Kostka: Variace vztahů elementů, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/03/04 -   Kamil Lhoták: Kresby 1935-1970, Galerie Hollar, Praha
1970/03/05 -   Jaroslav Paur: Tělesa a prostory, Galerie Nová síň, Praha
1970/03/06 - 1970/04/07   Jan Havlík, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/03/17   Eva Kmentová: Stopy, Galerie Václava Špály, Praha
1970/03/18 - 1970/04/05   Stanislav Čáp, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1970/03/19 -   Laděna Víznerová: Šperky, Taras Kuščynskyj: Fotografie, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970/03/19 - 1970/04/12   Otakar Slavík: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
1970/03/26 - 1970/04/26   Ludvika Smrčková: Sklo, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/03/26 - 1970/04/26   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie U Řečických, Praha
1970/04 - 1970/05   James Janíček, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970/04 - 1970/05   Jaroslav Kaiser: Grafika a ex libris, Galerie Hollar, Praha
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha
1970/04/04 - 1970/05/10   Bohuš Čížek: Bohuš Čížek: Obrazy a grafika z let 1962-1970, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/04/08 - 1970/05/10   Miroslav Pacner: Manifestace života, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/04/09 - 1970/04/26   Rosa Servítová, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1970/04/15 - 1971/05/16   Venda Truhlářová: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/04/17 - 1970/05/10   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy 1968 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1970/04/17 - 1970/05/10   Václav Cigler: Plastiky, Galerie Václava Špály, Praha
1970/04/17 - 1970/05/10   Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
1970/04/28 - 1970/05/18   Milena Šoltészová: Grafika, kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1970/04/30 - 1970/05/31   Slovenské monumentální umění: výstava k 25. výročí osvobození ČSSR, Mánes, Praha
1970/05/02 - 1970/05/15   František Meleš: Obrazy, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/05/08 - 1970/05/30   Demartini, Kratina, Kubíček, Malich, Sýkora, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1970/05/13 - 1970/06/14   Vilém Kocych: Obrazy, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/05/14 - 1970/06/07   František Hudeček: Výbor z díla 1930 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1970/05/14 - 1970/06/14   Osobnost Josefa Čapka, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/05/28 - 1970/06/15   Mira Benešová: Obrazy a grafika, Galerie Letná, Praha
1970/06   Vladimír Veselý, František Zálešák, Vladimír Sirůčka, Zdeněk Zálešák, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/06/05 - 1970/07/06   Lev Šimák: Obrazy, kresby, grafika z let 1925 - 1970, Mánes, Praha
1970/06/11 - 1970/07/12   Artchemo, Galerie Václava Špály, Praha
1970/06/17 -   Karol Baron: Bizarní svět písmen a homunkulů, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1970/07/06 - 1970/08/23   Současná česká keramika, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970/07/06 - 1970/09/10   Současné české sklo, Mánes, Praha
1970/07/09 -   Jiří Sopko, Galerie Nová síň, Praha
1970/07/16 - 1970/08/18   Výsledky mezinárodního malířského sympozia v Roudnici nad Labem, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/07/16 - 1970/08/30   Grigorij Musatov 1889-1941, Galerie Václava Špály, Praha
1970/07/21 - 1970/08/10   Petr Hampl: Kresby - grafika - objekty 1966 - 1970, Galerie mladých, Mánes, Praha
1970/08   Karla Talabardon: Obrazy, asambláže, koláže, akce, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970/08/11 - 1970/08/31   Jiří Kubík: Portréty, Galerie mladých, Mánes, Praha
1970/08/20 - 1970/09/20   Kurandová, Plaček, Rybka, Trinkewitz, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/08/27 - 1970/09/27   Josef Š. Maleček: Praha v obrazech, Galerie bratří Čapků, Praha
1970/09   Hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
1970/09/14 - 1970/11/01   Cyprián Majerník, Galerie Václava Špály, Praha
1970/09/15 - 1970/09/29   Bohdan Obrovský: Obrazy a grafika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/10/01 - 1970/10/25   Hana Benešová, Iva Burzanovská: Keramika, textil, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/10/08 - 1970/11/15   Jan Měšťan: Tapiserie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1970/10/21 - 1970/11/15   Eugen Weidlich: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1970/10/29 - 1970/12/06   Antonín a Lisbeth Bartošovi: Keramika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/11 -1970/12   Antonín Slavíček: Výběr menších prací, Galerie Václava Špály, Praha
1970/11/05 - 1970/11/29   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70), Vladimír Rocman: Z grafického deníku, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/11/18 - 1970/12   Jan Zrzavý: Kresby a ilustrace, Galerie Hollar, Praha
1970/12 - 1971   Kaprasová, Stecherová, Vinařová: Prostor a textil, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970/12/10 - 1971/01/10   Malířský odkaz M. Bazovského, Galerie U Řečických, Praha
1970/12/10 - 1971/01/10   V. A. Šrůtek: Krajiny, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/12/17 - 1971/01   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1968 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1971   20 let vojenského projektového ústavu, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Antonín Hnátek: Obrazy, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971   Antonín Oth, Ivan Kolman: Sklo, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Ateliery současných výtvarných umělců, Galerie U Řečických, Praha
1971   Belgická architektura, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Bienále dřevorytů v Bánské Bystrici, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971   Blanka Velová: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Dárci Lidické galerie, Galerie Nová síň, Praha
1971   Dezider Milly, Mánes, Praha
1971   Dobrý design, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Dominik Skutecký, Galerie U Řečických, Praha
1971   Drobná plastika a sochařská tvorba, Galerie Václava Špály, Praha
1971   František Pazdera, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Hledání cest, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971   Ivana Panková: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Ivo Peterek: Obrazy, grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Jan Souček, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Josef Peca, Jan Hána, Galerie U Řečických, Praha
1971   K. Hamsíková, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971   L. Schmolzer, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   M. Hanák, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971   M. Kadlec, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971   M. Teflerová: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971   Mahmoud Sabri, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971   Malíři na cestách, Galerie U Řečických, Praha
1971   O. Holíček, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971   Pocta A. Senefeldrovi k 200. výročí narození, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971   Praha 1860-1960: Architektura, výtvarné památky a jejich ochrana, Mánes, Praha
1971   Prodejní předvánoční výstava volného i užitého umění, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Prodejní výstava Čs. fondu výtvarných umělců, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1971   Skupina osmi mladých textilních výtvarníků, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Sovětské užité umění a grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1971   Stříbrný šperk, Galerie Václava Špály, Praha
1971   Svatopluk Sulek, Galerie Nová síň, Praha
1971   Umělecká řemesla ve službách památkové péče, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Užité umění, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971   Vinohradský salón, Galerie bratří Čapků, Praha
1971   Výtvarné umění Korejské lidově demokratické republiky, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971   Výtvarníci užitého umění z Prahy, Galerie bratří Čapků, Praha
1971   Zahrady tří světadílů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha
1971/01   Profil 58, Galerie Nová síň, Praha
1971/01/10 - 1971/01/31   František Lukáš: Lidské terče, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/01/10 - 1971/02/14   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/01/14 - 1971/02/14   Jan Špála, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/01/21 - 1971/02/14   Josef Gočár: Výstava architektonických návrhů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1971/02/16 - 1971/03/21   František Jiroudek: Oleje a tempery z let 1966 - 1971, Galerie Václava Špály, Praha
1971/02/17 - 1971/03/14   Ladislav Pichl, František Nedvěd, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/02/18 - 1971/03/14   Otakar Mrkvička: Obrazy, kresby, ilustrace, divadelní návrhy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/02/25 - 1971/03/14   Otto Ungar: Obrazy a kresby z Terezína 1942, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/02/25 - 1971/03/28   Jaroslav Poš 1894 - 1970: Souborná výstava malířské tvorby, Galerie U Řečických, Praha
1971/03/03 -   Miloslav Křišta, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/03/10 - 1971/03/28   Nejkrásnější knihy nakladatelství Artia k 50. výročí KSČ, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/03/16 - 1971/04/25   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1940-1970, Mánes, Praha
1971/03/17 - 1971/04/12   F. S. Tvrdý: Africké a kubánské motivy, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/03/18 - 1971/04/18   Soudobé rakouské umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/03/25 - 1971/04/22   Karel Černý: Malíř 1910 - 1960: Výbor malířské tvorby let 1934 - 1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, Galerie Václava Špály, Praha
1971/04   Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964-1971, Galerie Nová síň, Praha
1971/04/08 -   Malé formáty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/04/10 - 1971/05/09   Krajina v současné grafice, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/04/16 - 1971/05/16   Mizející krajina: Obrazy z povodí Želivky, Galerie U Řečických, Praha
1971/04/20 - 1971/05/09   Zdeněk Matyáš: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971/04/25 - 1971/05/30   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927–1968, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/05 - 1971/06   Ota Matoušek, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971/05/11 - 1971/06/06   Rudolf Riedlbauch, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971/05/13 - 1971/07/11   František Bidlo, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/05/19 - 1971/06/13   Obrazy, grafika a plastiky 18 výtvarníků, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/05/21 - 1971/06   Lev Šimák: Akvarely a tempery, Galerie U Řečických, Praha
1971/06 - 1971/07   Aleš Krejča: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971/06 - 1971/07   Jaroslav Šusta, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/06 - 1971/07   Miloslav Holý: Figurální motiv v obrazech a kresbách z let 1925 - 1934, Galerie Václava Špály, Praha
1971/06/06 - 1971/07/18   Mezinárodní grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/06/08 - 1971/06/27   Ladislav Kukla: Obrazy, kresby, skulptury, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971/08/12 - 1971/09/12   Otis Novák: Obrazy, grafika, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1971/08/26 - 1971/09/26   Václav Karel: Obrazy, kresby a ilustrace z let 1957-1969, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/09/07 - 1971/10/10   Cyril Bouda: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1971/09/14 - 1971/10/01   Hana Jiroutová Hořánková: Keramika, Kateřina Vítečková: Obrazy, grafika, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971/09/14 - 1971/11/30   Sport v zrcadle umění, Obecní dům, Praha
1971/09/23 - 1971/10/24   Vladimír Suchý, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/10 - 1971/11   Jan Ignacy Wodyński, Galerie Nová síň, Praha
1971/10 - 1971/11   Vitalij Nikolajevič Gorjajev, Galerie Václava Špály, Praha
1971/10/06 - 1971/10/24   Alena Čermáková: Obrazy a kvaše, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971/10/15 - 1971/11/07   Cyril Bouda: Výběr z díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1971/11/04 - 1971/12/05   Václav Markup: Výbor z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/11/07 - 1971/11/28   Sovětská grafika, Přátelství, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/11/17 - 1971/12/05   Olga Umlaufová, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1971/11/18 - 1972/01/08   Josef Lada: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/01/05 - 1973/02/04   Lumír Šindelář, Galerie Nová síň, Praha
1972/01/23 -   6. mezinárodní keramické symposium, Galerie Václava Špály, Praha
1972/02 - 1972/03   Františka Stupecká: Plastiky, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1972/02 - 1972/03   Václav Živec: Výběr z díla, Galerie Na Slovanech, Praha
1972/02/08 - 1972/02/27   Malíři z Plovdivu, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/02/23 - 1972/03/19   Vladimír Ringes: Obrazy a grafika 1961-71, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/02/24 - 1972/03/26   Antonín Homolka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1972/03 - 1972/04   Richard Wiesner: Výběr z díla, Mánes, Praha
1972/03/01 - 1972/04/03   Josef Šimek: Sochy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1972/04   Jiří Stejskal, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1972/04/12 - 1972/05/09   Tibor Honty, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/04/26 - 1972/05/28   Jindřich Veselka: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/05/11 - 1972/06/11   Současný japonský plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/05/16 - 1972/06/18   Božena Vejrychová - Solarová: Výběr z životního díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/05/31 - 1972/07/02   Jiří Krejčí: Obrazy z let 1969-1972, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/06/06 -   František Viktor Mokrý, Galerie Václava Špály, Praha
1972/06/07 -   10 mladých v Galerii d, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1972/06/18 - 1972/07/09   Petr Kien, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/06/27 - 1972/07/30   Sylva Řepková: Nástěnné koberce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/07   Matěj Trojan, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/07 - 1972/08   Jaroslav Fanta: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1972/08/03 - 1972/09/03   František Studený: Z tvorby slovenského malíře z let 1938-1948, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/08/15 - 1972/09/24   Vojtěch Sedláček: Krajina a lidé: Obrazy z posledních let a figurální studie, Galerie Václava Špály, Praha
1972/08/15 - 1972/09/24   Vojtěch Sedláček: Krajina a lidé: Obrazy z posledních let a figurální studie, Galerie Hollar, Praha
1972/08/30 - 1972/09/24   Marta Taberyová: Keramika z let 1970-1972, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/09 - 1972/10   Eva Vajceová, Stanislav Vajce, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/10 - 1972/11   Portrét, I. cyklus, Galerie mladých, Mánes, Praha
1972/10/03 - 1972/10/29   Nové umění z hlavního města NDR, Galerie Václava Špály, Praha
1972/10/12 - 1972/12/03   Jaroslav Chudomel: Práce z let 1968-72 (pastely a kresby), Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/11/02 - 1972/11/26   Stanislav Pacák: Stránky z deníku, Galerie Hollar, Praha
1972/11/03 - 1972/12/03   Mirko Hanák: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1972/11/22 - 1972/12   Václav Sedláček: Krajiny, Galerie Nová síň, Praha
1972/11/23 - 1972/12   Josef Novák: Výbor z ilustrační tvorby, Galerie U Řečických, Praha
1972/11/25 - 1973/01/01   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1972/12 - 1973/01   Václav Vojtěch Novák: Výbor z díla, Mánes, Praha
1972/12/06 - 1973/01   Miloslav Holý: Lidé - sociální grafika z let 1920 - 1924, Galerie Hollar, Praha
1972/12/08 - 1973/01/07   Mana Parpulova: Grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/12/13 - 1973/01/14   Arnošt Folprecht: Výstav obrazů, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/01/11 - 1973/02/18   Jaroslav Bobek, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/01/19 - 1973/02/18   Mikuláš Klimčák: Výběr z tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1973/01/25 - 1973/02/25   Josef Václav Schwarz: Sochy, kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/02 - 1973/03   Vlastimil Květenský: Kresby, keramika, bronz, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Mánes, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Galerie Václava Špály, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Galerie U Řečických, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Galerie Nová síň, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Galerie Hollar, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1973/02/15 - 1973/03/18   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty z skla, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1973/02/15 - 1973/03/18   Václav Junek: Výstava ilustrací, grafických listů a obrazů k umělcovým šedesátinám, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/02/23 - 1973/04   Praha 6 v budoucnosti a minulosti v dokumentech a dílech výtvarných umělců, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/03 - 1973/04   Dalibor Říhánek, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/03 - 1973/04   Vladimír Koštoval: Sochy a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1973/03/01 - 1973/03/22   Rudolf Svoboda: Plastiky, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
1973/03/22 - 1973/04/23   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/04/16 - 1973/05/09   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/04/17 - 1973/05   Karel Laštovka: Kresby a grafiky, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/04/18 - 1973/06/10   Alois Sopr, Galerie Václava Špály, Praha
1973/04/19 - 1973/05/20   Miloslav Pecháček, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/04/25 - 1973/05/27   Jan Vlček: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/04/27 - 1973/05/27   František Kotrba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/05   Knižní ilustrace v boji proti fašismu v edici NV - ČSPB 1963-1973, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1973/05/10 - 1973/06/10   Bohumil Matějíček: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1973/05/16 - 1973/06/24   Lydie Hladíková, Děvana Mírová, Marie Rychlíková, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/05/24 - 1973/06/24   Ivan Minařík, Přemysl Pospíšil, Miroslav Rada, Jan Šplíchal: Obrazy, plastiky, fotografie, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/05/30 - 1973/06/01   Jan Grimm, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/05/31 - 1973/07/01   František Emler: Obrazy a grafiky, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/06/07 - 1973/07/08   Raimund Ondráček: Obrazy, grafika, restaurátorství, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1973/06/28 - 1973/07   Martin Wielgus: Obrazy, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/07/04 - 1973/08/05   Michal Vitanovský: Plastiky, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/07/12 - 1973/08/12   Výstava obrazů, soch a kreseb, Galerie U Řečických, Praha
1973/07/19 - 1973/09/02   Jiří Karmazín: Obrazy, mosaiky, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1973/07/26 - 1973/09/02   Karel Kotrba 1893 - 1938: Sochařské dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1973/08/16 - 1973/09/16   Josef Běhůnek: Krajina, město, portrét, Galerie U Řečických, Praha
1973/09 - 1973/10   Eduard Milén: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1973/09 - 1973/10   Eduard Milén: Výběr z díla, Galerie Hollar, Praha
1973/09 - 1973/10   Jiří Hruška: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/09 - 1973/10   Roman Podrázský: Protiválečný cyklus, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/09/03 - 1973/09/22   Karel Laštovka: Obrazy, grafika, Galerie Fronta, Praha
1973/09/06 - 1973/10/07   Julie Mezerová, Galerie Nová síň, Praha
1973/09/20 - 1973/10/21   Bedřich Horálek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/09/20 - 1973/10/28   Výstava obrazů, soch a kreseb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/10 - 1973/12   Sergio Núňez Henríquez, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/10/03 - 1973/11/04   Jindřich Koukolský: 1912 - 1971 Obrazy - kresby - grafika, Galerie U Řečických, Praha
1973/10/07 - 1973/11/04   Antonín Lhoták: Výstava sochařského díla, Mirotice (Písek), Mirotice (Písek)
1973/10/16 - 1973/11   Jiří Horník: Výběr z díla, Mánes, Praha
1973/10/18 - 1973/11/18   Václav Haise: Šumava a Jižní Čechy, Galerie Václava Špály, Praha
1973/10/23 - 1973/11/18   Výtvarní umělci severních krajů NDR, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/11/01 - 1973/12/02   Lubomír Šilar: Keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/11/08 - 1973/12/09   František Zikmund 1893 - 1955: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1973/11/22 - 1974/01/06   Miloslav Holý: Zátiší a květiny, Galerie Václava Špály, Praha
1973/11/23 - 1973/12/29   Sovětský politický plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/11/28 - 1974/01/01   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1973/12 - 1974/01   Pavel Kotas: Moře: Obrazy 1972 - 1973, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/12/06 - 1974/01/06   Emanuel Pryl: Výběr z malířské tvorby 1962-1973, Galerie bratří Čapků, Praha
1973/12/06 - 1974/01/06   Zvonimír Eichler, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/01 - 1974/02   Jan Kudláček: Ilustrace, obrazy, loutky, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/01 - 1974/02   Ludmila Bešťáková: Realizace loutek, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/01/10 - 1974/02   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby, Mánes, Praha
1974/01/16 - 1974/02/17   Výstava obrazů, plastik, grafiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/01/24 - 1974/02/24   Joan Leviev, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974/02/07 - 1974/03/10   Pavla Fořtová: Práce z let 1903 - 1973, Galerie Hollar, Praha
1974/02/14 - 1974/03/17   Eva Činčerová: Grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/02/21 - 1974/03   Ludvík Kuba: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1974/02/21 - 1974/03/31   Venda Truhlářová: Obrazy z let 1971 - 74, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/02/26 - 1974/03/31   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Mánes, Praha
1974/03/05 -   Věra Nováková: Oznámení, sdělení, výzvy, plakáty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974/03/13 - 1974/04/15   Jarmila Kalašová: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1974/03/19 - 1974/04/21   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/03/21 - 1974/04/21   Antonín Pospíšil: Světem zvířat - Studie a ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/03/21 - 1974/04/21   Světem zvířat - studie a ilustrace Antonína Pospíšila, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/03/28   Jozef Šturdík, Galerie Václava Špály, Praha
1974/04 - 1974/05   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/04 - 1974/05   Karel Štěch: Grafické dílo, Galerie Hollar, Praha
1974/04 - 1974/05   Vladimír Suchý, Galerie Nová síň, Praha
1974/04/04 - 1974/05/04   Josef Hrádek: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/04/17 - 1974/05/05   Jan Víšek: Lesy v obrazech, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/04/24 - 1974/05/26   Josef Holler: Obrazy z Afriky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/04/25 - 1974/05/28   Jaroslav Zelenka: Plakáty, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/05/07 - 1974/06/09   B.S.Urban, A.S.Urbanová, Galerie Václava Špály, Praha
1974/05/08 -   Jindřich Hegr: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/05/16 - 1974/06/   Václav Hejna, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974/05/22 - 1974/06   Vincenc Beneš: Výběr z díla z let 1908 - 1973, Mánes, Praha
1974/05/23 - 1974/06/23   Mirko Stejskal: Životní dílo, Galerie Nová síň, Praha
1974/05/28 - 1974/06/16   Světla Žáková Štrupová, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/05/29 - 1974/06/30   Jaroslav Kříž: Krajiny, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/05/30 - 1974/06/30   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Galerie U Řečických, Praha
1974/05/30 - 1974/06/30   Oldřich Holub: Krajiny z let 1966-74, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1974/06/14 - 1974/07/14   Jindřiška Radová: Keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/06/18 - 1974/07/14   Jindřich Novák: Obrazy, grafika, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/06/27 - 1974/07   Alois Doležel: Nové kresby a obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1974/07/02 - 1974/08/18   Česká krajina v kresbě, Galerie Hollar, Praha
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Praha, Praha
1974/07/04 - 1974/08/04   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Galerie U Řečických, Praha
1974/07/05 - 1974/08/18   Krajina českého venkova, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/07/24 - 1974/09/08   Dítě ve výtvarném umění, Galerie mladých, Mánes, Praha
1974/08/01 - 1974/09/01   Jaroslav Veris: Obrazy, kresby a plastiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/08/08 - 1974/09/15   Karel Šafář: Indie v kresbách, akvarelech a grafice, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/09   Miloslav Beutler, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974/09/02 -   Witold Zacharewicz, Polské informační a kulturní středisko, Praha
1974/09/04 - 1974/10/06   Ivan Kolman, František Pazdera: Sklo, Běla Suchá: Textil, Petr Svoboda: Keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/09/05 - 1974/09/26   Nikolaj N. Žukov, Dům sovětské vědy a kultury, Praha
1974/09/10 -   Robert Dúbravec: Malba, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1974/09/10 - 1974/10/13   Václav Turek, Galerie Nová síň, Praha
1974/09/24 - 1974/10/13   Věra Ducháčková: Sochy, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/09/26 - 1974/10/28   Jaroslav Grus: Neznámé obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/10   Nikolaj N. Žukov, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1974/10 - 1974/11   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1931-73, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1974/10/16 - 1974/11/10   Linda Lišková: Výstava obrazů, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/10/30 - 1974/12/01   Pravoslav Kotík: Krajiny, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/10/31 - 1974/12/01   Jindřich Severa, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/11   Nikolaj N. Žukov, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/11 - 1974/12   Česká soudobá medaile, Galerie Nová síň, Praha
1974/11 - 1974/12   Petr Šmaha, Galerie mladých, Mánes, Praha
1974/11 - 1974/12   Štefan Malatinec: Design výrobků, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1974/11/05 - 1974/11/24   Milada Trčková: Pohádky, sny, obrazy, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/11/13 - 1974/12/15   Karel Hruška: Grafika, kresby, obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/11/15 - 1974/12/15   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie Václava Špály, Praha
1974/11/26 - 1974/12/15   Jan B. Melichar: Obrazy a kavarely z let 1964 - 1974, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/12/04 - 1975/01/05   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Obrazy z let 1967 - 1974, Galerie U Řečických, Praha
1974/12/05 - 1975/01/12   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/12/11 - 1975/02/02   Umělecké dílo pro moderní byt, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1974/12/13 - 1975/01/19   Alois Moravec: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1974/12/17 - 1975/01   Rastislav Michal: Kresby z cest, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/12/20 - 1975/02/02   Josef Brož: U příležitosti sedmdesátin, Mánes, Praha
1975/01/08   Jaroslav Šmídra, Galerie Václava Špály, Praha
1975/01/14 - 1975/02   Jaroslav Dvořák: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1975/01/16 - 1975/02/16   Luboš Synecký, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/01/23 - 1975/02/09   Jaroslav Pokorný: Výbor z díla, Galerie U Řečických, Praha
1975/01/30 - 1975/03/09   Jaroslav Brůha, Galerie Nová síň, Praha
1975/01/31 - 1975/03/02   Eva Brýdlová: České pohádky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/02 - 1975/03   Rudolf Beneš, Galerie Na Slovanech, Praha
1975/02/06 - 1975/03   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1975/02/12 - 1975/03/16   Karel Müller: Výběr z grafického díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/02/13 - 1975/03/16   Jaromír Jindra 1895 - 1984: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/03/05 - 1975/04/05   Maria Tefrová: Obrazy, Jan Reich: Fotografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/03/20 - 1975/04/20   František Volf: Kresby, pastely, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/03/25 - 1975/04/13   Jana Paulová: Tapisérie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/07 - 1975/08   Rudolf Svoboda: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/07/26 - 1975/09/07   Bořivoj Žufan: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/07/27 - 1975/08/17   Lea Grundigová: Kresby, grafika, Mánes, Praha
1975/07/30 - 1975/09/28   Josef Holler, Marie Hollerová: Kůň v kresbách a tapiseriích, Galerie Na Slovanech, Praha
1975/08 - 1975/09   Jaroslav Podmol: Keramika, Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975/08 - 1975/09   Ladislav Stejskal, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/08/07 - 1975/09/07   Kresby a záznamy, Galerie Hollar, Praha
1975/08/21 - 1975/10/05   Riana Andrýsková Bačáková: Plastiky, Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/08/28 - 1975/09/28   Jaroslav Šámal, Galerie Nová síň, Praha
1975/09   Josef Mžyk: Obrazy, grafika, Galerie mladých, Praha
1975/09 - 1975/10   Tanec v kresbě Olgy Fejkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/09 - 1975/10   Václav Markup, Josef Schlesinger, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/09/03 - 1975/10/05   Ladislav Kotas: Obrazy z Vysočiny, Galerie U Řečických, Praha
1975/09/08 - 1975/10/05   Antonín Michalčík: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/09/09 - 1975/10   Jan Slavíček: Výběr z díla, Mánes, Praha
1975/09/10 - 1975/10/19   Jan Młodoženiec: Plakáty, Galerie Hollar, Praha
1975/09/11 - 1975/10/12   Jan Rambousek: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/09/11 - 1975/11/09   Karel Lidický, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/10 - 1975/11   Petr Hana, Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/10/01 - 1975/11/02   Jan Antonín Pacák: Grafika, kresby, Galerie Na Slovanech, Praha
1975/10/02 - 1975/11/02   Antonín Nykl: Sochy, obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1975/10/09 - 1975/11/09   Jiří Mádlo: Lidé a krajina, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/10/10 - 1975/11/10   Hana Blažková-Charouzová: Textil, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/10/17 - 1975/11/16   Žena v tvorbě mladých výtvarníků, Galerie U Řečických, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Hollar, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/11 - 1975/12   Daniela Hahnová Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1975/11 - 1975/12   Jaroslav Podmol: Keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/11/04 - 1975/11/30   Metro ve výtvarném umění. Stavba československo - sovětského přátelství očima výtvarných umělců, stanice metra Muzeum, Praha
1975/11/05 - 1975/12/07   Božena Kremláčková, Jitka Trčková, Galerie mladých, Mánes, Praha
1975/11/12 - 1975/12/14   Karel Štětkář: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1975/11/13 - 1975/12/14   Ladislav Leitgeb: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/11/28 - 1976/01   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975, Galerie Václava Špály, Praha
1975/12/15 - 1976/01   Grafika Josefa Čapka, Galerie bratří Čapků, Praha
1975/12/18 - 1976/01/18   Mladí za mír (Výstava mladých českých a slovenských výtvarných umělců k 30. výročí založení Světové federace demokratické mládeže), Galerie Nová síň, Praha
1975/12/19 - 1976/01/18   Mladí výtvarníci NDR, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975/12/29 - 1976/02/01   Lisbeth Bartošová, Antonín Bartoš: Keramika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976   Vilém Nowak: Barevné litografie z let 1910-1923, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1976/ 01 - 1976/02   Marie Šťastná: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1976/01 - 1976/02   Oldřich Koníček: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1976/01 - 1976/02   Vendula Ratajová, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/01/06 - 1976/02/08   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/01/07 - 1976/02   Karel Stehlík: Daleké země, Galerie Hollar, Praha
1976/01/15 - 1976/02   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960 - 1975, Galerie Václava Špály, Praha
1976/01/25 - 1976/02/22   Bibiana Knechtlová: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/02/05 - 1976/03/07   Milan Albich: Výběr z malířské tvorby 1946-1975, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/02/11 - 1976/03/14   Rudolf Riedlbauch: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/02/12 - 1976/03/07   Jaroslav Kadlec: Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha
1976/02/17 - 1976/03/21   Kateřina Černá: Obrazy, grafiky, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/02/19 - 1976/03/21   Josef Š. Maleček: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1976/02/27 - 1976/03/28   Jan Trampota, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1976/03/04 - 1976/04/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Galerie Václava Špály, Praha
1976/03/04 - 1976/04/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Galerie Nová síň, Praha
1976/03/06 - 1976/04/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Galerie U Řečických, Praha
1976/03/11 - 1976/04/19   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/03/11 - 1976/04/19   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Galerie Hollar, Praha
1976/03/17 -   Karel Lidický: Sochařské dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1976/03/31 - 1976/05/02   Petr Hampl: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/04/01 - 1976/05/15   30 vítězných let. Mezinárodní výstava výtvarného umění socialistických zemí, Bruselský pavilon, Praha
1976/04/01 - 1976/05/02   Výtvarní umělci Prahy 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/04/08 - 1976/05/23   Národní umělci ČSSR. K XV. sjezdu KSČ, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/04/09 - 1976/05   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika, Galerie Václava Špály, Praha
1976/04/10 -   Lev Šimák: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1976/04/12 - 1976/05/09   Josef Pýcha: Akvarely, kresby, grafika, Galerie U Řečických, Praha
1976/04/15 - 1976/05/23   Karel Neubert: Barevná fotografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/04/22 - 1976/05/23   Jaroslav Chudomel: Kresby z Kuby 1975, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/05 - 1976/06   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976, Galerie Nová síň, Praha
1976/05 - 1976/10   Břetislav Benda: Sochy - kresby, Milevské muzeum, Milevsko (Písek)
1976/05/04 - 1976/06/06   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/05/06 - 1976/06/06   Jaroslav Hudec: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/05/20 - 1976/06   Otis Novák: Výběr z obrazů a kreseb, Galerie Václava Špály, Praha
1976/05/27 - 1976/06/27   Václav Trefil: Obrazy a kresby z let 1972-76, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/06 - 1976/07   Karel Souček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1976/06/01 - 1976/07/18   Karel Souček: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/06/03 - 1976/07/04   Ivan Strnad: kresby z let 1956 - 76, Galerie Hollar, Praha
1976/06/10 - 1976/07/11   Antonín Kulda: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/07   Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1966-1976, Galerie Nová síň, Praha
1976/07 - 1976/08   Dalibor Říhánek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/07 - 1976/09   Krajina v díle Jaroslava Malínského, Mánes, Praha
1976/07/09 - 1976/08/15   Jiří Pokorný: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/07/20 - 1976/08/29   Zátiší v současné tvorbě, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/07/22 - 1976/08/22   Jaroslava Halířová - Prošková: Keramika, Dagmar Bernauerová - Kočová: Textil, Galerie bratří Čapků, Praha
1976/08 - 1976/09   Jiří Michálek, Galerie Nová síň, Praha
1976/08/11 - 1976/09/12   Jaroslav Bejček 1966 - 1976: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace, plastiky, keramika, porcelán, realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1976/08/12 - 1976/09/12   Koně: Obrazy, plastiky, kresby, grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/08/19 - 1976/09/18   Vladimír Ringes: Obrazy 1946–1976, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/08/19 - 1976/09/26   Věra Milčinská: Tapisérie, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/08/24 - 1976/09/26   Josef Saska: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1976/08/27 - 1976/09/26   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého, Galerie bratří Čapků, Praha
1976/09 - 1976/10   Vladimír Trčka, Jaroslav Střeska, Galerie U Řečických, Praha
1976/09/03 - 1976/10/10   Práce mladých výtvarných umělců, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/09/08 - 1976/10/31   Lev Šimák: Akvarely a tempery, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/09/09 - 1976/10/10   Seydl: Pokrm pro oči, kreslení a malování, Galerie Nová síň, Praha
1976/09/16 - 1976/10   Quido Fojtík: Obrazy a kresby z let 1972-1976, Galerie Václava Špály, Praha
1976/09/22 - 1976/10/31   Jan Bauch: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/09/23 - 1976/10/24   Helena Chvojková: Ilustrace a kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/09/30 - 1976/10/31   Milada Kazdová: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1976/10 - 1976/11   Julie Horová: Keramické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1976/10/11 - 1976/11/29   Hodnocení a výstava soutěže na návrhy pomníku I. S. Koněva a památníku SNP pro Prahu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/10/28 - 1976/11/29   Jaroslav Bureš: Krajiny 1970 - 76, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/11 - 1976/12   Stanislav Vajce: Obrazy z let 1975-76, Galerie U Řečických, Praha
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Galerie Nová síň, Praha
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Galerie Fronta, Praha
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Praha, Praha
1976/11 - 1976/12   Venda Truhlářová: Obrazy, Jan Malátek: Sochy, Galerie bratří Čapků, Praha
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1976/11/10 - 1976/12/12   Anna Khunová: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/11/10 - 1976/12/31   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého a obrazy, kresby, grafika, ilustrace, plakáty, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1
1976/11/15 - 1976/12/konec   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Galerie Václava Špály, Praha
1976/11/23 - 1977/01/02   Alois Fišárek: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/11/25 - 1977/02/20   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1976/12 - 1977/01   Dřevoryt a dřevořez, Galerie Hollar, Praha
1976/12 - 1977/01   Hana Cechlová: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1976/12 - 1977/01   Vratislav Žídek: Plastiky, kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/12/04 - 1977/01/30   František Gross: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/12/07 - 1977/01/16   Vít Grus: Svět hraček, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/12/10 - 1977/01/16   Jaromír Skřivánek: Obrazy z let 1972 - 76, Galerie bratří Čapků, Praha
1976/12/14 - 1977/01   Jan Sládek: Scénická tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1976/12/19 - 1977/01/16   František Prosecký, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977   Josef Hašek: Výběr z tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1977/01   Soudobé užité umění, Mánes, Praha
1977/01/06 - 1977/02/06   Vojtěch Němeček: Obrazy, kresby, grafika 1946-1963, Galerie Nová síň, Praha
1977/01/24 - 1977/02/20   Jaromír Skřivánek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/01/25 - 1977/02/27   Josef Matička: Výběr z životního díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/01/26 - 1977/02/27   Miloš Hruška: Sochy v kameni, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/01/27 - 1977/02/27   Blanka Kadečková: Obrazy, Galerie mladých, Praha
1977/02 - 1977/03   Josef Vacke: Obrazy 1928-1976, Galerie Nová síň, Praha
1977/02 - 1977/03   Josefa Burianová: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie U Řečických, Praha
1977/02/09 - 1977/03/13   Otakar Zejbrlík: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1977/02/15 - 1977/04/03   Ivo Schurmann: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/03 - 1977/04   Antonín Lhoták: Výběr ze sochařského díla, Galerie Nová síň, Praha
1977/03 - 1977/04   Eva Míčková: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1977/03 - 1977/04   Miloš Malina: Obrazy z let 1940 / 1976, Galerie U Řečických, Praha
1977/03 - 1977/04   Výtvarní umělci Západočeského kraje, Mánes, Praha
1977/03 -1977/04   Ivan Sedliský, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/03/01 - 1977/04/03   Zuzana Nováčková: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1977/03/10 - 1977/04/11   Vojtěch Sedláček: Studie a kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1977/03/22 - 1977/04/24   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1977/04   Ilustrace v grafických technikách, Galerie Hollar, Praha
1977/04 - 1977/05   Jiří Hruška: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/04 - 1977/05   Soudobá výtvarná fotografie, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1977/04/07 - 1977/05/08   Václav Karel: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/04/12 - 1977/05/29   Jaroslav Grus: Malířské dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/04/13 - 1977/05/15   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/04/19 - 1977/05/22   Vilém Wünsche: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1977/04/21 - 1977/05/15   Karel Kuniger: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1977/04/21 - 1977/05/22   Stanislav Pacák: Obrazy a kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1977/05 - 1977/06   Magda Rydvalová: Obrazy, grafika, keramika, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/05 - 1977/06   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977, Galerie Nová síň, Praha
1977/05/02 - 1977/06/17   Arnošt Paderlík: Práce z let 1971 - 1977, Mánes, Praha
1977/05/11 - 1977/06/12   Marie Blabolilová: Obrazy a grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1977/05/12 - 1977/06/12   Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/05/17 - 1977/07/31   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Dům umění, Zlín (Zlín)
1977/05/26 - 1977/06/26   František Mrázek, Karel Stehlík, Ada Novák, Galerie Václava Špály, Praha
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/06/15 - 1977/08/21   Magdalena Cubrová: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1977/06/16 - 1977/07/17   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/06/17 - 1977/07/17   Pražské motivy v kresbě, Galerie Hollar, Praha
1977/06/21 - 1977/07/24   Cestami života a umění: Výstava třinácti výtvarníků, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/06/22 - 1977/07/21   Vladimír Tesař: Vysočina, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/06/30 - 1977/08/28   Olga Beráková: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1977/07   Textil a keramika nových členů SČVU, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/07 - 1977/08   Jaroslav Riegel: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1977/07 - 1977/08   Ľudovít Fulla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/07 - 1977/08   Pražské motivy v grafice, Galerie Hollar, Praha
1977/07/05 - 1977/07/31   Jan Mácha: Výběr z díla 1943 - 1977, Galerie Nová síň, Praha
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Václava Špály, Praha
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Platýz, Praha
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Praha
1977/07/21 - 1977/08/28   Pavel Laška: Obrazy a kresby 1941-1976, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/07/28 - 1977/09/04   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/08 - 1977/09   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Mánes, Praha
1977/08 - 1977/09   Stanislava Kavanová: Sochy, Jan Kavan: Grafika a obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1977/08/04 - 1977/09/04   Li Ki Sun Bejčková: Obrazy a tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1977/08/10 - 1977/09/25   Kulturní památky a životní prostředí v Praze 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/09   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM, Galerie Fronta, Praha
1977/09 - 1977/10   Světla Žáková Štrupová: Ze země, kde i na podzim je jaro. Obrazy a kresby z Bulharska 1975, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1977/09 - 1977/10   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/09/14 - 1977/10/16   František Emler: Výběr z grafického díla, Galerie U Řečických, Praha
1977/10   Oleg Savostjuk, Boris Uspenskij: Obrazy, plakáty, kresby, Galerie Hollar, Praha
1977/10 - 1977/11   Michaela Lesařová Roubíčková: Grafika, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1977/10 - 1977/11   Olga Michálková: Fotografie, kresby a užité umění, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/10/06 - 1977/11/06   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1941 - 1977, Galerie Václava Špály, Praha
1977/10/09 - 1977/11/06   Výstava polských grafiků, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/10/11 - 1977/11/13   Bohuš Čížek: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/10/13 - 1977/11/14   Rudolf Svoboda: Socha v architektuře, Galerie Nová síň, Praha
1977/10/19 - 1977/11/20   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Řečických, Praha
1977/10/20 - 1978/02   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1977/11 - 1977/12   Jiří Kryštůfek: Sochy 1956-1977, Galerie Nová síň, Praha
1977/11 - 1977/12   Rudolf Němeček: Obrazy z let 1973-1977, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/11/15 - 1977/12/11   Cestou přátelství, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1977/11/28 - 1978/01/05   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1977/11/28 - 1978/01/08   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Galerie Václava Špály, Praha
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Mánes, Praha
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1977/12/15 - 1978/01/29   Josef Hašek: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978   Armádní výtvarné studio, Mánes, Praha
1978/01 - 1978/02   Jiří Kodym: Grafika 1960-1977, František Staněk: Plastiky 1967-1977, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/01 - 1978/02   Průmyslové motivy v kresbě, Galerie Hollar, Praha
1978/01/12 - 1978/02/12   Karel Hofman: Obrazy z let 1920 - 1977, Galerie Václava Špály, Praha
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Mánes, Praha
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Galerie U Řečických, Praha
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Galerie Nová síň, Praha
1978/02/08 - 1978/02/26   Výstava Grekovova studia Sovětské armády, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/02/20 - 1978/04/16   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Středočeská galerie, Praha
1978/02/22 - 1978/04/23   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Galerie Václava Špály, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/02/23 - 1978/04/09   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/03 - 1978/04   Miloslav Beutler: Sochy, plakety, medaile, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1978/03/03 - 1978/04/23   Umění vítězného lidu. Sport, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/04 - 1978/05   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1969 - 1977, Galerie Nová síň, Praha
1978/04 - 1978/05   Jiří Volf: Plastiky, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/04/19 - 1978/05/14   Karel Šlenger: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1978/04/27 - 1978/06/18   Adolf Zábranský: Ilustrace, kresba, plakát, Středočeská galerie, Praha
1978/04/28 - 1978/05/28   Současná ilustrace NDR, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/05 - 1978/06   Jan Jüngling: Obrazy a kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/05/03 -   Gabriel Štrba: Ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha
1978/05/04 - 1978/06/04   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1978, Galerie Václava Špály, Praha
1978/05/25 - 1978/06/18   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/05/25 - 1978/07   Arnošt Folprecht: Obrazy. Výběr z díla (1923 - 1976), Staroměstská radnice, Praha
1978/06   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně, Praha, Praha
1978/06   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně, Galerie Fronta, Praha
1978/06   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně, Galerie U Řečických, Praha
1978/06 - 1978/06/25   Mongolské užité umění, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1978/06 - 1978/09   Národní umělec Jiří Trnka 1912 - 1969, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/06/01 - 1978/07/02   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva v Havaně, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/06/13 - 1978/06/27   Ferdinad Kotvald: Výběr z díla, Galerie Platýz, Praha
1978/06/13 - 1978/07/20   František Volf: Obrazy, kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1978/06/15 - 1978/07/16   Ctirad Stehlík: Obrazy a grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/06/28 - 1978/09/10   Milada Mikulová: Ilustrace k pohádkám Boženy Němcové, Památník národního písemnictví, Praha
1978/06/30 - 1978/07/30   Humor, satira, karikatura socialistických zemí, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší, Mánes, Praha
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší, Galerie Nová síň, Praha
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší, Praha, Praha
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší (kresby a studie), Galerie Hollar, Praha
1978/07/03 - 1978/07/28   Intersymposium keramiky Bechyně (9. Mezinárodní keramické symposium Bechyně 1978), Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Bechyně (Tábor)
1978/07/08 - 1978/08/20   Národní umělec Karel Souček: Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, Základní devítiletá škola, Nasavrky (Chrudim)
1978/07/20 - 1978/08/28   Eva Heřmanská: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/07/25 - 1978/09/17   Ladislav Kuklík. Grafika, Oldřich Karban. Plastika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/08 - 1978/09   Karel Zavadil: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/08 - 1978/09   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1978, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/29 - 1978/09/15   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1978/09/06 - 1978/10/08   Vladimír Suchý: Obrazy 1975 / 78, Galerie Nová síň, Praha
1978/09/07 - 1978/10   Hudba a moře v obrazech Miroslava Hrušky, Galerie U Řečických, Praha
1978/09/14 - 1978/10/15   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika z let 1967-1977, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/09/21 - 1978/10/15   Bedřich Horálek: Poetická Praha 5, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/09/29 - 1978/10/29   Josef Peca: Obrazy, Kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1978/10 - 1978/11   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, Karlovarské muzeum, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/10 - 1978/11   Václav Koutský: Obrazy z let 1977 - 1978, Galerie Nová síň, Praha
1978/10 1978/11   Ludmila Jakšová-Polívková, Věra Košťálová-Steckerová, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/10/04 - 1978/11/05   Jana Stoupová-Cikrtová: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/10/09 - 1978/10/29   Alena Čermáková: obrazy z let 1960 - 78, Galerie Jindřicha Pruchy, Čáslav (Kutná Hora)
1978/10/18 - 1978/11/19   Václav Bubeníček, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/10/19 - 1978/11/19   Milada Mikulová: Obrazy z Řecka, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/11 - 1978/12   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/11 - 1978/12   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/11/09 - 1978/12/10   Blanka Velová: Obrazy 1975 - 1978, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/11/09 - 1978/12/10   Libuše Miková: Tapiserie, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/11/16 - 1978/12/17   Jaromír Jindra: Praha v obrazech, Galerie Nová síň, Praha
1978/11/17 - 1978/12/17   Pavel Hložek: Výběr z díla - výstava k osmdesátinám, Galerie U Řečických, Praha
1978/11/22 -   Milan Kodejš: Dvacet let práce v muzeu, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1978/11/22 - 1978/12/17   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1975–1978, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/11/23 - 1978/12/26   Josef Velčovský: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1978/11/28 - 1979/01/14   Josef Kilian: Obrazy z let 1944 - 1978, Staroměstská radnice, Praha
1978/12 - 1979/01   Dobroslav Halata: Obrazy a kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1978/12 - 1979/01   Olga Umlaufová: Obrazy, keramika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1978/12/20 - 1979/01/21   Josef Fafek-Solan: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/12/21 - 1979/01/21   Jan Cihla: Obrazy, ilustrace, Galerie U Řečických, Praha
1978/12/21 - 1979/01/21   Jožka Antek: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1979   Současné finské realistické malířství, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1979/0/28 -   národní umělec Orest Dubay: Grafika a ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1979/01/12 - 1979/02/11   Hulamia Rassoola, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/01/25 - 1979/02/25   B. S. Urban: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/01-1979/02   František Hodonský: Obrazy-kresby-sochy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/02 - 1979/03   Pavel Vavrys: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/02/14 - 1979/03/18   Jaroslav Sůra: Grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/02/15 - 1979/03/18   Oldřich Holub: Česká krajina: obrazy z let 1974 - 1978, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/02/21 - 1979/03/31   Koloman Sokol, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/02/22 - 1979/03/25   Václav Haise: Obrazy 1972 - 1978, Galerie Václava Špály, Praha
1979/03 - 1979/04   Eva Křížová-Brýdová: Obrazy a kresby z let 1965-1979, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/03 - 1979/04   Josef V. Barnet: Obrazy 1945-1978, Galerie Nová síň, Praha
1979/03 - 1979/04/01   Vladimír V. Paleček: Výbor z díla 1958-78, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/03/01 - 1979/04/01   Jaroslav Kříž: Obrazy z let 1974 - 1978, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/03/07 - 1979/04/22   Oldřich Oplt: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/03/08 - 1979/04/01   Václav Sivko: Grafika, kresby, ilustrace, Galerie Fronta, Praha
1979/03/22 - 1979/04/12   István Kiss, Betlémská kaple, Praha
1979/03/27 - 1979/05/01   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/03/29 - 1979/05/01   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Galerie Václava Špály, Praha
1979/04 - 1979/05   Jan Z. Melichar: Obrazy 1940-1976, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/04/05 - 1979/05/09   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/04/10 - 1979/06/03   Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha
1979/04/11 - 1979/05/20   Josef Hrádek: Obrazy a kresby, Galerie U Řečických, Praha
1979/05 - 1979/06   Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979, Galerie Nová síň, Praha
1979/05/05 - 1979/06/10   Jaroslav Paur: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/05/10 - 1979/06/10   Oldřich Oplt, Galerie Václava Špály, Praha
1979/05/15 - 1979/06/17   Ota Janeček: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/06 - 1979/07   Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte národního umělce SSSR Nikolaje Nikolajeviče Žukova, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1979/06/07 - 1979/07/08   Pavel Dias: Tvář dostihu, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/06/14 - 1979/08/05   Josef Jíra: Obrazy a grafika 1969 - 1979, Galerie Nová síň, Praha
1979/06/19 - 1979/07/10   Děti - budoucnost socialistické vlasti, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/06/21 - 1979/07/22   Karel Retter: Obrazy 1959-79, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/07 - 1979/08   Jan Holoubek: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/07/24 - 1979/09/09   Užité umění mladých '79, Mánes, Praha
1979/07/25 - 1979/08/26   Václav Vozáb: Obrazy z let 1977-1979, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/08/08 - 1979/09/09   Milan Erazim: Ilustrace a grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/08/09 - 1979/09/16   František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979, Galerie Nová síň, Praha
1979/08/18 - 1979/09/16   Zátiší a květiny v obraze, kresbě a keramice, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/08/23 - 1979/09/23   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/08/24 - 1979/09/30   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/09   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Zvonařství Manoušek, Praha
1979/09 - 1979/10   Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1979/09 - 1979/10   Jaroslav Fanta: Oleje, akvarely, kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Mánes, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Galerie Nová síň, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Galerie U Řečických, Praha
1979/09/04 - 1979/09/30   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/09/20   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/10 - 1979/11   Divica Landrová: Obrazy a kresby 1949 - 1979, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1979/10/04 - 1979/11/04   Ladislav Sitenský: Fotografie z let 1933-1979, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/10/04 - 1979/11/04   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/11   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Galerie Nová síň, Praha
1979/11 - 1979/12   Hračky a loutky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1979/11 - 1979/12   Současná česká medaile a plaketa, Galerie U Řečických, Praha
1979/11 - 1979/12/09   Jarmila Janůjová: Obrazy a grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/11/15 - 1979/12/16   Karel Šmíd: Výběr z díla 1949-1979, Galerie Československý spisovatel, Praha
1979/11/21 - 1980/01/01   Jaroslav Lukavský: Ze svanetského skicáře, Mánes, Praha
1979/11/22 - 1980/01/20   Karel Müller: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1979/12 - 1980/01   Ivan Šnobl: Děti Afriky, Galerie mladých, Mánes, Praha
1979/12 - 1980/02   Josef Saska: Grafika a kresby, Středočeská galerie, Praha
1979/12/06 - 1980/01/06   Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1979/12/13 - 1980/01/20   František Hodonský, Rudolf Rieldlbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1979/12/20 - 1980/01/20   Jindra Husáriková: Obrazy 1959 - 1979, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980   Blažena Borovičková Podpěrová, Galerie Nová síň, Praha
1980/01/17 - 1980/02/17   František Ronovský: Obrazy a kresby z posledních let, Galerie Nová síň, Praha
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/02 - 1980/03   Jiří Rada: Obrazy, Mojmír Preclík: Plastiky, Galerie U Řečických, Praha
1980/02/05 - 1980/03/02   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/02/06 - 1980/03/19   Otakar Synáček: Obrazy z let 1960 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1980/02/07 - 1980/03/20   Willy Horný: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/02/20 - 1980/03/23   Emilie Tomanová: Grafika, Malá galerie SVU Mánes, Praha
1980/02/21 - 1980/03/23   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1980/03 - 1980/04   Luděk Havelka: Medaile, drobná plastikaa, Středočeská galerie, Praha
1980/03 - 1980/04   Věra Frömlová: Restaurátorské dílo, Středočeská galerie, Praha
1980/03/07 - 1980/04/03   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/03/11 - 1980/04/20   Rastislav Michal: Obrazy z let 1977 - 1980, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/03/12 - 1980/04/10   Grafika v lidovém boji Kolumbie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/03/20 - 1980/04/20   Petr Pavlištík: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1980/03/27 - 1980/04/30   Jindřich Wielgus: Kresby, Mánes, Praha
1980/04 - 1980/05   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/04/03 - 1980/05/04   Jaroslav Hudec: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1980/04/08 - 1980/05/11   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/06 - 1980/10   Jan Štursa 1880-1925: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Středočeská galerie, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie U Řečických, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Mánes, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Nová síň, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/06/18 - 1980/08/20   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Sportovní tematika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/06/18 - 1980/08/31   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Václava Špály, Praha
1980/06/18 - 1980/09/07   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/06/19 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/07 - 1980/08   Jiří Rada: Obrazy, Mojmír Preclík: Plastiky, Výstavní síň Malá skála, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
1980/09/04 - 1980/10/19   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1980/09/25 - 1980/10/26   Jiří Pokorný: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/10 - 1980/11   Tamara Rotreklová, Teodor Rotrekl: Obrazy a gobelíny 1970-80, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/10/23 - 1980/11/23   Jan Nušl: Práce z let 1912–1980, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/10/29 - 1980/12/04   Karel Souček: Obrazy, kresby, ilustace, Středočeská galerie, Praha
1980/10/30 - 1980/11/30   Jaroslav Lebeda (1910 - 1944): Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/11/05 - 1980/12/07   Zdeňka Marschalová: Obrazy a ilustrace, Galerie mladých, Mánes, Praha
1980/11/06 - 1980/12/07   Václav Křížek: Obrazy, kresby, grafika 1943 - 1980, Galerie U Řečických, Praha
1980/11/12 - 1980/12/14   Alois Moravec: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1980/11/20 - 1981/01/03   Emanuel Famíra: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/11/25 - 1981/01/01   Marička Klimovičová: Grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1980/11/25 - 1981/02/08   Otto Eckert: Keramické dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/11/27 - 1981/01/01   Oldřich Lajsek: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/12 - 1981/01   Karel Hruška, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/12/02 - 1981/01/04   Josef Holler: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1980/12/03 - 1981/01/11   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1942 - 1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/12/15 - 1981/02/15   Jan Bauch: Výběr z díla 1928 - 1980, Obrazy, kresby, plastika, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/12/17   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Josefu Ladovi, Praha, Praha
1980/12/18 - 1981/01/18   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1981   Rudolf Hanych, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981   Středočeští výtvarníci k 60. založení KSČ. Obrazy, plastiky, grafika, užité umění, Středočeská galerie, Praha
1981 (stálá expozice)   František Jiroudek: Malířské dílo, Zámek Mělník, Mělník (Mělník)
1981/01 - 1981/02   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1981/01/09 - 1981/02/08   Zdeněk Mézl: Kresba, ilustrace a grafika, Galerie U Řečických, Praha
1981/01/13 - 1981/03/08   Cyprián Majerník, výběr z celoživotního díla, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/01/14 - 1981/02/15   Martin Salcman: Výběr z životního díla, Galerie Nová síň, Praha
1981/01/15 - 1981/02/15   Jaroslav Králík: Obrazy z let 1970-1980, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/01/22 - 1981/02/22   František Doležal: Obrazy, kresby 1930 - 80, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/01/22 - 1981/03/01   Marta Horáková, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/01/27 - 1981/03/01   Vlastimil Beneš: Práce z let 1976 - 1980, Galerie Václava Špály, Praha
1981/02 - 1981/03   Karel Říhovský: Obrazy, kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/02/11 - 1981/03/08   Jan Pešťák: Krajinou jižních Čech, Galerie U Řečických, Praha
1981/02/19 - 1981/03/22   Marie Kotrbová, Štěpán Kotrba: Keramická tvorba z let 1960-1980, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/02/20 - 1981/03/15   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956, Mánes, Praha
1981/02/20 - 1981/03/22   Lubomír Šilar: Keramika 1974 - 80, Galerie Nová síň, Praha
1981/02/26 - 1981/03/29   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/03/04 - 1981/04/12   Jan Sedláček: Obrazy 1960-1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/03/05 - 1981/04/05   František Kudláč: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/03/12 - 1981/04/12   Antonín Kybal: Epilog - Práce z let 1966 - 1971, Galerie U Řečických, Praha
1981/03/19 - 1981/04/20   Karel Kramule: Kresby, obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/03/25 - 1981/05/03   Venda Truhlářová: Obrazy. Jan Malátek: Plastiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/03/26 - 1981/04   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1981/03/31 - 1981/05/31   Svědectví dějin (Československé výtvarné umění 1921-1981), Mánes, Praha
1981/04   Edita Devínská, Ivana Grimmová, Zuzana Nováčková, Galerie Fronta, Praha
1981/04 - 1981/05   Antonín Strnadel (1910 - 1975), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981/04 - 1981/05   František Kudláč: Výběr z malířského díla, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1981/04/02 - 1981/05/03   Antonín Michalčík: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/04/02 - 1981/05/03   Karel Minář 1901-1973: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/09 - 1981/05/10   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/04/15 - 1981/05/17   Milan Albich: Obrazy, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1981/04/21 - 1981/05/17   Karel Stehlík /K. S. Zak/: Práce z let 1941-1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/04/22 - 1981/05/17   Karel Stehlík /K.S.ZAK/: Práce z let 1941 - 1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/05   Josef Šteffel: Obrazy, kresby, Galerie Díla - ČFVU, Plzeň (Plzeň-město)
1981/05 - 1981/06   Hudba a výtvarné umění, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1981/05 - 1981/06   Karel Souček: Obrazy, grafika, plastiky, Okresní muzeum Hrádek, Kutná Hora (Kutná Hora)
1981/05 - 1981/06   Karel Vysušil: Koláže, grafika 1971-1981, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/05/07 - 1981/07/12   Josef Šteffel: Obrazy, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/05/14 - 1981/06/14   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/06/04 - 1981/07/12   Václav Sedláček: Krajina, Galerie Nová síň, Praha
1981/06/10 - 1981/07/12   Viktor Polášek Výběr z díla 1937-1980, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/06/16 - 1981/08/30   Zdeněk Burian: Výběr z díla, Mánes, Praha
1981/06/18 - 1981/07/19   František Turek: Výběr z díla 1946 - 1981, Galerie Václava Špály, Praha
1981/06/18 - 1981/07/19   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/06/18 - 1981/08/09   Otakar Španiel a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/06/25 - 1981/08/02   Rudolf Hanych: Obrazy, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1981/07/16 - 1981/08/23   Václav Dlouhý: Obrazy a grafika z let 1960-80, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/08/04 - 1981/08/30   Ota Holas: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/06 - 1981/09/13   Vladimír Otmar: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/08/20 - 1981/09/20   Vendula Ratajová: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/08/27 - 1981/09/27   Karel Toman: Kresby, tempery, grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/09 - 1981/10   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/09 - 1981/10   Nová tvorba mladých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1981/09/01 - 1981/10/04   Svatopluk Sulek: Obrazy a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1981/09/03 - 1981/10/04   Jiří Švengsbír: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/09/08 - 1981/11/01   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981/09/17 - 1981/10/18   Milan Chabera, Jiří Novosad, Karel Sládek: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/09/24 - 1981/10/25   Jiří Michálek: Obrazy, grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/10/06 - 1981/11/29   Vendelín Zdrůbecký, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/10/08 - 1981/11   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/10/08 - 1981/11/08   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla, Galerie Nová síň, Praha
1981/10/15 - 1981/11/22   Lev Šimák: Oleje, akvarely, grafika, Středočeská galerie, Praha
1981/10/17 - 1981/11   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1981/10/22 - 1981/11/22   Petr Chalabala, Václav Špale, Viktor Žabinský: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/10/29 - 1981/11/29   Jaroslav Šámal: Oleje a pastely, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/10/30 - 1981/11/29   Rabíndranáth Thákur (1861 - 1941): Malby, Galerie U Řečických, Praha
1981/11/03 - 1982/01/03   Marta Taberyová: Keramika, Galerie Václava Špály, Praha
1981/11/05 - 1981/12/06   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1975 - 1981, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/11/19 - 1981/12/13   Stanislav Kovář: Užitá grafika a jiné práce, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/11/26 - 1982/01/03   Jan Vlček: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/12 - 1982/01   Blanka Kadečková: Obrazy, Jan Otava: Grafika a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1981/12 - 1982/01/17   Václav Hilský: Architektonické dílo, Mánes, Praha
1981/12/04 - 1982/01/31   Marta Horáková: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/12/09 - 1982/01/17   Josef Š. Maleček: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1981/12/17 - 1982/01/17   Jan Šafránek: Výběr z životního díla, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1981/12/17 - 1982/01/24   Květa Hamsíková: Tapisérie. Výbor z díla, Galerie Nová síň, Praha
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/01/07 - 1982/02/07   Josef Hamza: Užitá grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/01/12 - 1982/02/14   V. V. Novák: Vzpomínky na dílo a osobnost, Galerie Václava Špály, Praha
1982/01/14 - 1982/02/14   Jaroslav Otčenášek: Výběr z malířského díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/01/19 - 1982/02/03   W. A. Schlosser, V. Nováková, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982/01/21 - 1982/02/21   Václav Hejna: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1982/01/29 - 1982/02/28   Eva Činčerová: Grafika, Galerie Nová síň, Praha
1982/02/02 - 1982/03/07   Josef Herčík: Rytina a známková tvorba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/02/04 - 1982/03/14   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980, Mánes, Praha
1982/02/11 - 1982/03/14   Oldřich Šimáček. 40 let scénografie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/02/16 - 1982/04/11   Vilma Vrbová - Kotrbová: Výběr z tvorby 1932 - 1981, Valdštejnská jízdárna, Praha
1982/02/18 - 1982/03/21   Ada Novák: Výběr z díla z let 1931 - 1981, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/02/23 - 1982/03/28   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968, Galerie Václava Špály, Praha
1982/02/25 - 1982/03/28   Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/03 - 1982/04   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1982/03 - 1982/04   Zdeněk Veselý: Obrazy, kresby, grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/03/04 - 1982/04/04   Zurab Nižaradze: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1982/03/11 - 1982/04/12   Julie Bérová: Grafika, kresby, obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/03/18 - 1982/04/12   Jiří Rejžek: Obrazy a kresby z let 1977-1982, Galerie U Řečických, Praha
1982/03/25 - 1982/05/02   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1982/03/30 - 1982/05/02   Inez Tuschnerová: Tapisérie, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/04   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Zámek Livínov, Litvínov (Most)
1982/04 - 1982/05   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
1982/04/01 - 1982/05/02   Věra Kotasová: Průřez grafickou tvorbou, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/04/07 - 1982/05/02   Lumír Čmerda: Dřevěné reliéfy, Galerie Nová síň, Praha
1982/04/08 - 1982/05/09   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Galerie Václava Špály, Praha
1982/04/20 - 1982/05/23   Cestami života a umění: Výstava obrazů, soch, kreseb a grafiky jedenácti výtvarníků, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/04/29 - 1982/05/30   Karel Šmíd: Karikatury, kresby a obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/05/06 - 1982/06/06   Lumír Topinka: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/05/12 - 1982/06/13   Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982, Galerie Nová síň, Praha
1982/05/13 - 1982/06/13   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Mánes, Praha
1982/05/18 - 1982/06/20   Vladimír Hroch: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/05/19 - 1982/06/27   Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
1982/05/20 - 1982/06/20   Stanislav Vajce: Obrazy, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/06/09 - 1982/07/11   Rotbauer - Grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/06/10 - 1982/07/11   Pavel Laška: Výběr z malířského díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/06/22 - 1982/07/09   Jarmila Pavlíčková: Kresby, grafika, ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1982/06/22 - 1982/08/22   Bohunka Waageová: Grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/06/24 - 1982/07/25   Oldřich Holíček: Výběr z malířského díla, Galerie U Řečických, Praha
1982/06/24 - 1982/08/29   Eva Činčerová: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/06/29 - 1982/08/22   Jiří Karmazín: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
1982/07/06 - 1982/08/08   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/07/14 - 1982/08/15   Michal Tomek: Obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/07/15 -   Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982, Památník národního písemnictví, Praha
1982/07/15 - 1982/08/15   Milan Hes: Obrazy z let 1977 - 1981, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/07/29 - 1982/09/05   Mladí středočeští výtvarníci, Galerie U Řečických, Praha
1982/08 - 1982/09   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982, Osvětová beseda, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1982/08/12 - 1982/09/12   Jan Jüngling: Figurální kompozice 1980–1982, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/08/19 - 1982/09/19   Bedřiška Uždilová: Obrazy, Vratislav Ševčík: Grafika, Jakub Vinklář: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/08/25 - 1982/09/26   Zina Koulová: Plastiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/09 - 1982/10   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech, Praha, Praha
1982/09 - 1982/10   Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky, Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1982/09/02 - 1982/10/03   Theodor Pištěk: Obrazy, kresby, film, Galerie Václava Špály, Praha
1982/09/16 - 1982/10   Prostor 1, Památník národního písemnictví, Praha
1982/09/16 - 1982/10/24   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/09/23 - 1982/10/24   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/09/29 - 1982/10/31   Bohumil Matějíček: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/10/12 - 1982/11/14   Josef Novák: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/10/14 - 1982/11/14   Emil Cimbura: Čtyřicet let výtvarné práce, Galerie U Řečických, Praha
1982/10/28 - 1982/11/28   Člověk a příroda: Výstava obrazů, grafiky, kreseb, fotografií, plastik, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/10/28 - 1982/11/28   Mikoláš Aleš a Suchdol, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/11/09 - 1982/12/12   Jan Hausner: Keramická tvorba, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/11/11 - 1982/12/12   Miloslav Troup: Obrazy a ilustrace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/11/18 - 1982/12/19   Václav Kořínek: Obrazy 1948 - 1982, Galerie U Řečických, Praha
1982/11/23 - 1983/01/09   Miloslav Holý: Z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/12/02 - 1983/01/02   10 textilních výtvarníků, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/12/16 - 1983/01/23   František Peterka: Kresby a grafika (Výběr z tvorby 1950 - 1981), Galerie bratří Čapků, Praha
1982/12/22 - 1983/01/30   Jaromír Skřivánek: Výběr z malířského díla 1972 - 1982, Galerie U Řečických, Praha
1983   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983   Malovaná družba, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1983/01 - 1983/02   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo (Současná česká knižní tvorba), Izložbena zala Ruski, Sofie (Sofia)
1983/01/06 - 1983/02/06   Vladimír Gebauer: Obrazy a kresby, Vladimír Míčko: Obrazy, Václav Žatečka: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/01/18 - 1983/02/20   František Emler: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/01/20 - 1983/03/06   Miloslav Holý: Z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/01/28 - 1983/03/06   Pavel Smolík: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, České muzeum výtvarných umění, Praha
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1983/02/03 - 1983/03/06   Olga Hudečková: Keramika, Bohumil Žemlička: Obrazy a kresby, Galerie U Řečických, Praha
1983/02/10 - 1983/03/13   Magdalena Cubrová, Pavel Mühlbauer: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/02/21 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Dům U Hybernů, Praha
1983/02/22 - 1983/04/10   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Galerie Václava Špály, Praha
1983/02/24 - 1983/03/27   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/03/01 - 1983/04/04   Miloš Borč: Výběr z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/03/10 - 1983/04/10   Ondřej Pavlík: Obrazy 1981-1983, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/03/15 - 1983/05/09   Ján Želibský: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/03/17 - 1983/04/17   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/03/24 - 1983/04/24   Josef Vacke: Výběr obrazů z let 1925-1982, Galerie U Řečických, Praha
1983/03/31 - 1983/05/01   Eva Kubínová: Grafika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/04 - 1983/05   Miloslav Holý: Z malířského díla, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/04/07 - 1983/05/09   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/04/14 - 1983/05/15   Jaroslav Trnka: Po krkonošských cestách, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/04/21 - 1983/05/22   Milan Med: Balet Národního divadla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/04/24 - 1983/05/29   Emil Cimbura: Čtyřicet let výtvarné práce, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1983/04/28 - 1983/05/29   Vladimír Ringes: Jihočeské rybníky, Galerie U Řečických, Praha
1983/05/12 - 1983/06/12   Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/05/24 - 1983/06/26   Jiří Procházka: Výběr z malířského díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/05/26 - 1983/06/26   Václav Plátek: Kresby, sklo, šperky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/05/31 - 1983/07/03   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983, Galerie Václava Špály, Praha
1983/06/01 - 1983/08/15   Jarmila Kalašová: Maľba, kresba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/06/02 - 1983/07/03   Zdenko Feyfar: Fotografie 1932 - 82, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/06/07 - 1983/07/10   Josef Hron: Obrazy z let 1978 - 1983, Galerie U Řečických, Praha
1983/06/16 - 1983/07/24   Václav Bubeníček: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/06/22 - 1983/08/07   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo, Středočeská galerie, Praha
1983/06/30 - 1983/07/31   Karel Valter: Obrazy 1970-1982, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/07/07 - 1983/08/14   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/07/12 - 1983/08/28   Josef Flejšar: Plakát, užitá tvorba, Galerie Václava Špály, Praha
1983/07/19 - 1983/08/28   Vilém Hess: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1983/07/21 - 1983/09/18   Keramika, textil, sklo '83 v kultuře bydlení, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1983/07/28 -   Súčasná česká grafika, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/08/04 - 1983/09/11   Jiří Pavlík: Obrazy / Jindřich Pileček: Grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/08/11 - 1983/09/18   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/08/18 - 1983/09/25   Ivan Bukovský: Obrazy, Bořek Zeman: Plastiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/09/02 - 1983/10/02   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Průřez komorní tvorbou, Galerie U Řečických, Praha
1983/09/06 -   Miloslav Nováček: Kresby, grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1983/09/10 - 1983/10/20   František David: Výběr ze sochařské a medailérské tvorby, Zámek Kladno, Kladno (Kladno)
1983/09/15 - 1983/10/23   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1983/09/22 - 1983/10/23   Milan Vácha: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/09/29 - 1983/10/30   Jaroslav Bobek: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/10/05 - 1983/11/06   Blanka Voldřichová-Ajmová, Oldřich Michael Brož, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/10/24 - 1983/11/27   Jiří Corvin: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1983/10/25 - 1983/11/27   Zdeněk Rossmann: Typografie, Divadelní scénografie, Muzeologie, Galerie U Řečických, Praha
1983/10/27 - 1983/11/27   Kornelie Němečková: Vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie, Zdeněk Němeček: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/10/30 - 1983/01/08   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/11/01 - 1983/12/04   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie Václava Špály, Praha
1983/11/10 - 1983/12/11   Divadlo v současné výtvarné tvorbě, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/11/15 - 1984/01/01   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983, Staroměstská radnice, Praha
1983/11/24 - 1983/12/31   Mladí výtvarníci. Stipendisté, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1983/12/01 - 1984/01/01   Jiří Altmann: Grafika a kresby, Tomáš Rafl: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/12/06 - 1984/01/08   Ladislav Kotas: Obrazy z Vysočiny a Jižních Čech, Galerie U Řečických, Praha
1983/12/07 - 1984/01/15   Rudolf Jurnikl: Sklo, Galerie Nová síň, Praha
1983/12/13 - 1984/01/22   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců, Galerie Václava Špály, Praha
1983/12/14 - 1984/01/22   Jan Grimm: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/12/15 - 1984/01/22   Jindřich Novák: Výběr z díla, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/01 - 1984/04   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/01/11 - 1984/02/12   Karel Pokorný: Krajina, Galerie U Řečických, Praha
1984/01/12 - 1984/02/12   Jiřina Adamcová: Grafika, práce v architektuře, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/01/12 - 1984/03/04   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/01/19 - 1984/02/12   Vladimír Jelínek: Sklo, obrazy, kresby, grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/01/24 - 1984/02/26   Petr Šmaha: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/02/02 - 1984/03/04   Jaroslav Paur: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1984/02/09 - 1984/03/11   Renata Rozsívalová: Tapisérie, Jaroslav Rajzík: Fotografie, Stanislava Kavanová: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/02/16 - 1984/03/18   Jindřich Růžička: Grafika, obrazy, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/02/21 - 1984/03/25   Pavel Hložek: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1984/03/01 - 1984/04/01   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty, Galerie Nová síň, Praha
1984/03/13 -1984/04/15   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1984/03/15 - 1984/04/15   Dalibor Říhánek: Figurální tvorba 1973 - 1984, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/03/20 - 1984/04/29   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/03/22 - 1984/04/29   Jan Bauch: Z nové tvorby: Obrazy, kresby, plastiky, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Praha, Praha
1984/03/29 - 1984/04/29   Miroslav Hrdina: Obrazy z let 1977 - 1984, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/04/02 - 1984/05/13   Karel Pokorný: Oleje, akvarely, kresby 1981 - 1983, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/04/05 - 1984/05/09   Václav Haise: Naše krajina, Galerie Nová síň, Praha
1984/04/12 - 1984/05/13   Alexadr Paul: Fotografie, Galerie U Řečických, Praha
1984/04/19 - 1984/05/20   Václav Vozáb: Obrazy z let 1982 - 1984, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/04/24 - 1984/05/27   Vladimír Šolta: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1984/05/08 - 1984/05/27   Alena Čermáková: Blumengemälde, Galerie am Fischmarkt, Erfurt
1984/05/08 - 1984/06/10   3. členská výstava středočeských výtvarníků, Středočeská galerie, Praha
1984/05/10 - 1984/06/24   Vladimír Kovářík: Známková tvorba, kresby a ilustrace, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/05/15 - 1984/06/17   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie Nová síň, Praha
1984/05/17 - 1984/06/17   František Cundrla: Obrazy a kresby z let 1970 - 1984, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/05/22 - 1984/06/24   Vladimír Kintera, Jan Tománek: Obrazy, plakáty, Galerie U Řečických, Praha
1984/05/31 - 1984/07/01   Grafické techniky I.: Litografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/05/31 - 1984/07/01   Grafické techniky III. Sítotisk a serigrafie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/06/07 - 1984/08/12   Jozef Soukup: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1984/06/21 - 1984/07/22   Vlastislav Hofman 1884-1964: Životní dílo, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/06/28 - 1984/07/22   Josef Ehm: Fotografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/06/28 - 1984/07/29   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/07   Jan Grimm: Obrazy a kresby, Výstavní síň Svazu slovenských výtvarných umělců, Košice (Košice)
1984/07/03 - 1984/07/24   Součásná polská grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1984/07/10 - 1984/08/26   Ota Janeček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1984/07/25 - 1984/08/26   Jiří Mádlo: Člověk a krajina / obrazy a grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/07/26 - 1984/09/02   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962 - 1984, Galerie Nová síň, Praha
1984/07/31 - 1984/09/02   Ladislav Stejskal 1910-1983: Výběr z malířského díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/08/08 - 1984/09/16   Miloš Pošar: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1984/08/09 - 1984/09/09   Josef Luňák: Obrazy z let 1980 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1984/08/09 - 1984/09/09   Proměny kamene. 100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/08/16 - 1984/09/16   Jarmila Janůjová: Obrazy a grafika, Pana Puchnarová: Sny o civilizaci, Obrazy, kresby, grafiky, plastiky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/08/22 - 1984/09/14   Jozef Šturdík: Leningrad město umění a revoluce, Dům sovětské vědy a kultury, Praha
1984/08/29 - 1984/09/30   Jan Smetana: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1984/09 - 1984/10   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962 - 1984, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984/09/06 - 1984/10/07   Daniela Benešová, Karel Beneš: Obrazy, grafika, ilustrace, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/09/07 - 1984/10/07   Josef Běhůnek: Obrazy z let 1961 - 1984, Galerie Panského domu, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1984/09/11 - 1984/10/14   Jaroslav Kříž: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/09/27 - 1984/10/28   Antonín Pospíšil: Ilustrace, Galerie U Řečických, Praha
1984/10/04 - 1984/11/25   Výtvarné umění a hudba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/10/09 - 1984/11/11   Slovenská knižní ilustrace, Galerie Václava Špály, Praha
1984/10/16 - 1984/11/11   Josef Běhůnek: Obrazy z let 1961 - 1984, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/10/18 - 1984/11/18   Oldřich Oplt: Obrazy z posledních let, Galerie Nová síň, Praha
1984/10/18 - 1984/11/25   Miloš Pošar: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/10/24 - 1984/12/09   Jaroslav Šámal: Obrazy, Středočeská galerie, Praha
1984/11 - 1984/12   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983, Okresní kulturní středisko, Most (Most)
1984/11/01 - 1984/12/02   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1984/11/15 - 1984/12/16   Obal a značka ´84, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1984/11/23 - 1985/01/06   Karikatura a humor k Roku české hudby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/11/27 - 1984/12/31   Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983, Galerie Nová síň, Praha
1984/11/29 - 1984/12/26   Vladimír Hlubuček: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/12 - 1985/01   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/12 - 1985/02   Zdeněk Hošek: Akvarely - léto 1983, Středočeská galerie, Praha
1984/12/04 - 1985/01/06   Igor Šebestík: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/12/06 - 1985/01/06   Vilém Cihelka: Obrazy z let 1974 - 1984, Galerie U Řečických, Praha
1985/01/04 - 1985/02/03   František Krčmář: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/01/07 - 1985/05/04   Z technických důvodů zavřeno, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/01/08 - 1985/02/03   Antonín Nykl: Plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1985/01/10 - 1985/02/10   František Burant: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1985/01/15 - 1985/02/17   Bohumil Eliáš: Obrazy, sklo, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/01/22 - 1985/02/17   Václav Markup: Výběr z díla 1923-1984, Staroměstská radnice, Praha
1985/02   Z technických důvodů zavřeno, Galerie U Řečických, Praha
1985/02   Z technických důvodů zavřeno, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/02 - 1985/03   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02/05 - 1985/03/04   Keramika pražských umělců, Palác kultury, Praha
1985/02/07 - 1985/03/03   Zdeněk Hošek: Kresby a drobné plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1985/02/07 - 1985/03/10   Ivan Bednář: Obrazy 1962 / 1984, Miloš Hruška: Plastiky 1978 / 1984, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/02/23 - 1985/04/08   Milada Kazdová: Výběr z tvorby 1935 - 1984, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/03/07 - 1985/04/08   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců, Staroměstská radnice, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/05/07 - 1985/07/21   Vyznání životu a míru: Užité umění a průmyslové výtvarnictví, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/05/08 - 1985/07/21   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Středočeská galerie, Praha
1985/05/08 - 1985/07/21   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Mánes, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Václava Špály, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Nová síň, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie U Řečických, Praha
1985/05/08 - 1985/08/25   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/05/08 - 1985/09/01   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/06/06 - 1985/06/28   Blanka Velová: Gemälde und Zeichnungen, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1985/06/12 - 1985/06/27   Hračka, loutka, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1985/07/18 - 1985/09/01   Jaroslav Paur: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/08/29 - 1985/09/29   František Jelínek: Výběr z díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/09 - 1985/10   Mír a svět očima mladých, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1985/09/03 - 1985/10/06   Jarmila Zábranská-Sychrová: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1985/09/05 - 1985/10/06   Dagmar Kašparová: Akvarely
1985/09/05 - 1985/10/06   Dagmar Kašparová: Akvarely, Galerie Nová síň, Praha
1985/09/12 - 1985/10/13   Hračka, loutka, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/09/17 - 1985/10/20   Josef Duchoň: Grafika, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/09/26 - 1985/10/27   Jiřina Pastrnková: Sklo 1935 - 1985, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/10/03 - 1985/11/03   Eva Brýdlová: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/10/10 - 1985/11/10   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985, Galerie Nová síň, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/10/17 - 1985/11/17   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/10/24 - 1985/11/24   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/10/29 - 1985/12/01   Petr Pavlištík: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1985/10/31 - 1985/12/01   Miroslav J. Černý: Grafika, sochy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/10/31 - 1986/01/06   Hračka, loutka, Dům umění, Opava (Opava)
1985/11/07 - 1985/12/08   Josef Hrádek: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/11/14 - 1985/12/15   Josef Treuchel: Výběr z malířského díla, Galerie Nová síň, Praha
1985/11/14 - 1985/12/26   Sovětští výtvarní umělci ke 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, Mánes, Praha
1985/11/21 - 1985/12/26   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/11/26 - 1986/01/12   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie, kresby, obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
1985/11/28 - 1986/01/01   Karel Šmíd (1914 - 1985): Výběr z díla. Obrazy, kresby, portrétní karikatury, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/12 - 1986/01   Jan Kudláček: Ilustrace, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
1985/12/05 - 1986/01/05   Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1985/12/10 - 1986/01/19   Josef Václav Schwarz: Plastiky, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1985/12/12 - 1986/01/12   Zdeňka Marschalová: Obrazy , kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1985/12/19 - 1986/01/19   Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1986/01/09 - 1986/02/09   Nová tvorba ´85. Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/01/09 - 1986/02/09   Oldřich Smutný: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/01/10 - 1986/02/06   Karel Pokorný: Oleje, akvarely, kresby 1981 - 1985, Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1986/01/14 - 1986/02/23   Grafické techniky II. Tisk z hloubky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/01/16 - 1986/02/16   Vladimír Otmar: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/01/27 - 1986/03/02   Rastislav Michal: Výběr z tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1986/01/28 - 1986/03/02   Václav Holub: 1910 / 1985: výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1986/01/31 - 1986/03   Jiří Bradáček: Sochy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/02/13 - 1986/03/16   Jan Kudláček: Ilustrace, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/02/20 - 1986/03/23   Ivana Vraná: 1928 / 1981: Výběr z životního díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/02/27 - 1986/03/31   Václav Kyselka: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1986/03 - 1986/04   Léta bojů a práce, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1986/03/06 - 1986/04/06   Ferdinand Kamba: Výběr z malířského díla, Galerie U Řečických, Praha
1986/03/11 - 1986/04/13   Jaromír Jindra 1895 - 1984: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1986/03/13 - 1986/04/13   Vlastislav Holub: Výběr z malířského díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/03/13 - 1986/05/04   Oldřich Smutný: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/03/20 - 1986/04/20   Oldřich Lajsek: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/03/20 - 1986/05/18   Josef Malejovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/03/27 - 1986/04/27   Otmar Homolka: Výběr z díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/04/03 - 1986/05/04   Jiří Bradáček: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/04/08 - 1986/05/11   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1986/04/10 - 1986/05/18   Marie Mlynářová 1943-1985: Šperky, Miroslav Mlynář: Medaile, plastiky, Galerie U Řečických, Praha
1986/04/17 - 1986/05/18   Valdemar Sokol: Deskové obrazy, kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/04/17 - 1986/05/18   Věroslav Bergr: Ilustrace, kresby, obrazy, plastiky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/04/22 - 1986/05/25   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z malířské a známková tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1986/04/24 - 1986/05/26   František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/05/15 - 1986/06/15   Milan König: Sklo, svítidla, Galerie Nová síň, Praha
1986/05/22 - 1986/06/29   Antonín Kašpar: Plastiky, reliéfy; Petr Chalabala: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1986/05/28 - 1986/06/29   Textil v životním prostředí 86, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1986/05/29 - 1986/06/29   František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/05/29 - 1986/06/29   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/05/29 - 1986/06/29   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/06/05 - 1986/07/13   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/06/10 - 1986/07/20   Venda Truhlářová: Výbor z tvorby 1965 - 1985, Galerie Václava Špály, Praha
1986/06/10 - 1986/07/27   Alois Sopr, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/06/19 - 1986/07/27   Jan Habarta: Sochařská tvorba 1945-1985, Galerie Nová síň, Praha
1986/06-07   Miroslav Pangrác: Plastik, Květa Hamsíková: Tapiserie, Stadtgeschichtliches Museum Wismar, Wismar
1986/07/08 - 1986/08/24   František Crhák: Profil architekta - designéra, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1986/07/10 - 1986/08/24   Slovenské exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/07/18 - 1986/08/17   Eva Mansfeldová: Obrazy z let 1981-1986, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/07/31 - 1986/09/17   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile, Galerie Nová síň, Praha
1986/08/05 - 1986/09/07   Ladislav Karoušek: Obrazy z let 1946 - 1986, Galerie Václava Špály, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   František Lukáš: Malířská a filmová tvorba - výstava k 75. narozeninám, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/08/14 - 1986/09/21   Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/08/14 - 1986/09/21   Marie Blabolilová: Grafika 1980-1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978-1986, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/08/21 - 1986/09/21   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/08/26 - 1986/09/28   Ladislav Urban: Příroda, dárkyně krásy (akvarely), Galerie U Řečických, Praha
1986/09/11 - 1986/10/19   Bohumil Ceplecha: Nejen karikatury, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Galerie Nová síň, Praha
1986/09/24 - 1986/11/02   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1983-1986, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/10/02 - 1986/11/ 02   Maria Tefrová: Obrazy 1971 - 1986, Galerie U Řečických, Praha
1986/10/14 - 1986/11/09   Umění pro mír: Výstava grafiky, kreseb, plakátů, poštovních známek, fotografií, plastik, konaná u příležitosti mezinárodního roku míru pod záštitou československého mírového výboru, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/10/23 - 1986/11/23   Daniela Stehlíková: Keramika; Ctirad Stehlík: Grafika, obrazy, koláže, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/10/28 - 1986/11/30   Alena Čermáková: Výběr z malířské tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1986/10/29 - 1986/11/30   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/11/04 - 1986/11/30   Josef Hrubý: Život s architekturou, Galerie Nová síň, Praha
1986/11/05 - 1986/12/14   Blanka Kadečková: Obrazy, kresby, grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/11/06 - 1986/12/07   Miloslav Pecháček: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1986/11/27 - 1987/01/04   Karikaturisté k Mezinárodnímu roku míru, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/12/06 -   Alena Čermáková: Výběr z tvorby, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1986/12/09 - 1987/01/18   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986, Galerie Václava Špály, Praha
1986/12/10 - 1987/01/11   Kamila Albrechtová: Grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/12/11 - 1987/01/11   Vladimír Židlický, Galerie U Řečických, Praha
1986/12/18 - 1987/01/25   Ivan Strnad: Žena v grafice, obrazech a kresbě, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/19/004 - 1986/10/04   František Crhák: Profil architekta - designéra, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1987/01 - 1987/02   Bohumil Ceplecha: Nejen karikatury, Městský kulturní dům, Karviná (Karviná)
1987/01 - 1987/02   Vladimír Židlický, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1987/01 - 1987/02/27   Díla pokrokových umělců ze Spolkové republiky Německa, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/01/08 - 1987/02/22   Jaroslav Moravec: Obrazy, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1987/01/15 - 1987/02/22   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla, Galerie Nová síň, Praha
1987/01/20 - 1987/03/08   Jiří Voves: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Řečických, Praha
1987/01/22 - 1987/03/08   Miroslav Tázler: Přírodní motivy (obrazy 1974-1986), Galerie bratří Čapků, Praha
1987/01/27 - 1987/03/08   Zdeněk Kolářský: Medaile a mince, Galerie Václava Špály, Praha
1987/01/29 - 1987/03/08   Jaromíra Burdová: Loutky z večerníčků / kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/01/29 - 1987/03/22   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1987/02/26 - 1987/04/05   Jaroslav Dvořák: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1987/03 - 1987/04   Bohumil Ceplecha: Nejen karikatury, Kulturní dům, Most (Most)
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1987/03/10 - 1987/04/05   Lada Faixová: Obrazy, ilustrace 1980-1987, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/03/12 - 1987/04/20   Libuše Pilařová-Kverková: Krajina - zátiší 1981-1987, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/03/17 - 1987/04/20   Milan Albich: Obrazy, kresby 1981-1986, Galerie U Řečických, Praha
1987/03/26 - 1987/05/10   Československý exlibris 1987, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/03/26 - 1987/05/10   Jiří Karmazín: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha
1987/04/09 - 1987/05/17   Miroslav Konrád: Obrazy, akvarely, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/04/16 - 1987/05/17   Květa Hamsíková: Tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1987/05/06 - 1987/05/24   František Crhák: Profil architekta - designéra, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1987/05/06 - 1987/06/07   Veronika Oleríny, Naděžda Radvanová, Helena Tomášková-Willmannová, Magdaléna Vovsová, Galerie U Řečických, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/05/14 - 1987/06/14   Otakar Štembera: Karikatury - kresby - obrazy, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/05/19 - 1987/06/28   Karel Stehlík: Výběr z díla: K nedožitým 75 narozeninám, Galerie Václava Špály, Praha
1987/05/21 - 1987/07/05   Jan Kutálek: Keramika z let 1977-1987, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/05/26 - 1987/07/05   Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny / plastiky - akvarely, Galerie Nová síň, Praha
1987/06 - 1987/07   Miroslav Tázler: Přírodní motivy (obrazy 1974-1986), Městské kulturní středisko, Sokolov (Sokolov)
1987/06/11 - 1987/07/19   Cossa Kadlec: Obrazy ze Šumavy, Galerie U Řečických, Praha
1987/06/18 - 1987/08/09   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1987, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/06/25 - 1987/08/02   Věra Krylová: Nástěnné textilní aplikace, Jiří Fusek: Objekty a pohledové šperky, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/06/25 - 1987/08/16   Jiří Marek, Okresní muzeum dělnického hnutí, Svitavy (Svitavy)
1987/07   Karel Pokorný: Akvarely 1984 - 1987, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1987/07/07 - 1987/08/02   Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1987/07/08 - 1987/08/02   F. K. Foltýn: 40 obrazů, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/07/08 - 1987/09/13   Jiří Karmazín: Obrazy, Zámek Blatná, Blatná
1987/07/24 - 1987/08/30   Obrazy, plastiky, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1987/08   Karel Vysušil: Grafika, koláže 1983-1987, Galerie Nová síň, Praha
1987/08/06 - 1987/09/13   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/08/11 - 1987/09/06   Josef Prošek: Fotografie 1947 - 1987, Galerie Václava Špály, Praha
1987/08/14 - 1987/09/20   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/09/03 - 1987/09/30   Užité umění výtvarných umělců do 35 let, Mánes, Praha
1987/09/08 - 1987/10/18   Vladimír Koštoval: Plastika, Galerie Nová síň, Praha
1987/09/24 - 1987/10/25   Josef Sekyra: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha
1987/10/20 - 1987/11/29   Naděžda Synecká: Grafické proměny, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/10/22 - 1987/11/29   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 - obrazy, monotypy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1987/10/29 - 1987/12/06   Václav Kříž: Obrazy 1985/1987, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/10/29 - 1987/12/06   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/11 - 1987/12/06   Výsledky absolventských stipendií 87, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/11/03 - 1987/12/06   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy Výstava k 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Václava Špály, Praha
1987/11/05 - 1987/12/13   Eva Stejkosová, Galerie U Řečických, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12/03 - 1988/01/10   Jiří Pavlík: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1987/12/05 - 1987/21/06   Přemysl Rolčík: Grafické dílo, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/12/08 - 1988/01/17   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/12/10 - 1988/01/17   Jindřich Hegr: Obrazy, kresby, betlém, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/12/15 - 1988/01/17   František Emler: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1987/12/15 - 1988/01/17   Michal Ranný: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/12/17 - 1988/01/24   Helena Vanišová: Obrazy, tvorba z let 1986-1987, Galerie U Řečických, Praha
1988/01/14 - 1988/02/14   Věra Drnková-Zářecká: Tapisérie, Mánes, Praha
1988/01/14 - 1988/02/14   Vladimír Suchý: Portréty a kompozice, Mánes, Praha
1988/01/14 - 1988/02/14   Výběr ze současné československé komorní plastiky, Mánes, Praha
1988/01/19 - 1988/02/21   Josef Mžyk: Práce z let 1974 - 1987, Galerie Nová síň, Praha
1988/01/21 - 1988/02/21   Milan Chabera: Obrazy a kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/01/26 - 1988/02/14   Zbyněk Novotný: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/01/28 - 1988/02/28   Vladimír Ringes: Obrazy z let 1983-1987, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/02/02 - 1988/03/06   Václav Kiml: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/02/04 - 1988/03/13   Miloslav Hilský, Vlastimil Šik, Jakub Vinklář, Galerie U Řečických, Praha
1988/02/18 - 1988/03/13   Jan Paul: Obrazy, ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/02/21 - 1988/04/03   František Emler: Výběr z díla, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/02/25 - 1988/04/03   Olga Beráková: Kresby ze světa, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/03/03 - 1988/04/03   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987, Galerie Nová síň, Praha
1988/03/08 - 1988/04/17   Helena Horálková: Grafika, Jaroslav Horálek: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/03/15 - 1988/04/24   Jiří Hruška: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/03/17 - 1988/04/14   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1988/03/22 - 1988/05/01   Ludmila Jandová: Pastely a grafika, Galerie U Řečických, Praha
1988/03/22 - 1988/05/09   Koloman Sokol: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1988/03/25 - 1988/05/01   Ivan Sedliský: Obrazy, studie, návrhy 1965-1987, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/04/12 - 1988/05/22   Mahin Al-Karim: Tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1988/04/13 - 1988/05/22   Vladimír Koštoval: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/21 - 1988/05/29   Václav Kořínek: Obrazy 1962 - 1987, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/04/23 - 1988/05/16   Oldřich Laštůvka: Obrazy, kresby a grafiky, Kulturní dům Pavlov u Mikulova, č74 (sál bývalého hostince), Pavlov (Břeclav)
1988/04/26 - 1988/06/05   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla, Mánes, Praha
1988/04/28 - 1988/05/29   Jiří Kovařík: Obrazy 1970 - 1987, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/04/28 - 1988/06/05   Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha
1988/05/03 - 1988/06/12   Jiřina Adamcová: Grafika, mozaiky 1981- 1988, Galerie Václava Špály, Praha
1988/05/05 - 1988/06/12   Milan Hes: Obrazy a kresby 1983 - 1988, Galerie U Řečických, Praha
1988/05/31 - 1988/07/03   Václav Špale: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1988/06 - 1988/07   Olga Umlaufová: Obrazy, keramika, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1988/06/01 - 1988/07/10   Milan Vinař: Výběr z životního díla 1923 - 1958, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/06/09 - 1988/07/17   Akt v tvorbě výtvarníků, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/06/16 - 1988/07/24   Alena Petříčková: Svět lidí (Malířská tvorba z let 1985-1988), Galerie U Řečických, Praha
1988/06/21 - 1988/07/31   Miroslav Houra: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/06/24 - 1988/09/04   Josef Wagner: Obrazy, Zámecká sýpka, Bechyně (Tábor)
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1988/06/30 - 1988/08/07   Současná polská medaile, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Zimní stadión, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/07/12 - 1988/08/21   Alois Fišárek: 1906 - 1980, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/07/12 - 1988/08/21   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1988/07/14 - 1988/08/21   Tomáš Rafl: Obrazy, lidé, situace, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/07/26 - 1988/09/04   Alfred Frankenberger: Obrazy, kresby, grafika z let 1970 - 1987, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/07/29 - 1988/09/18   Jiří Jetmar: Sklo, Jiří Novotný: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Řečických, Praha
1988/08/09 - 1988/09/11   Vladimír Vašíček: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/08/18 - 1988/09/25   Alena Bílková: Grafika, Michael Bílek: Sochy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/08/24 - 1988/09/20   Současná polská medaile, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988/08/25 - 1988/10/02   Magdalena Pachlová-Eckertová: Keramika, Zdeněk Živný: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/09/01 - 1988/10/09   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové, Galerie Nová síň, Praha
1988/09/02 - 1988/10/16   Václav Kiml: Výběr z díla, Zámek Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1988/09/06 - 1988/10/30   Výstava skla československých a zahraničních sklářských umělců, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/10/04 - 1988/11/20   Jaroslava Severová: Plechy a grafika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/10/06 - 1988/11/06   Blanka Velová: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/10/12 - 1988/11/20   Jan Coufal: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1988/10/25 - 1988/11/27   Grafické techniky IV.: Tisk z výšky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/01 - 1988/12/04   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Galerie Václava Špály, Praha
1988/11/10 - 1988/12/18   Josef Kilian: Obrazy z posledních let, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/11/16 - 1988/12/30   Vladimír Vašíček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/11/17 - 1989/01/01   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1988/11/18 - 1988/12/04   Josef Hvozdenský: Obrazy - grafika - medaile, Závodní klub ROH k. p. Kaučuk, Kralupy nad Vltavou (Mělník)
1988/11/29 -   Eva Springerová: Socha, Památník národního písemnictví, Praha
1988/11/29 - 1989/01/08   Soudobá francouzská litografie: 50 let grafického ateliéru Pons, Galerie Nová síň, Praha
1988/12/04 - 1989/01/15   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/12/06 - 1989/01/15   Bohuslav Slánský: Malířské dílo, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/12/15 - 1989/01/21   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1988/12/22 - 1989/01/29   Vladimír V. Paleček: Výběr z díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/12/28 - 1989/01/08   Karel Kroupa: Černá a bílá barva (Plastika, realizace a objekty), Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1989   5. Mezinárodní sochařské symposium, Hořice (Jičín), Hořice (Jičín)
1989 - 1989/09/03   Salón československé fotografie, Fontána, Olomouc (Olomouc)
1989/01/04 - 1989/01/15   Josef Žáček: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/01/12 - 1989/02/12   Karel Sládek: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/01/18 - 1989/01/29   Milan Klika: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/01/23 - 1989/02/07   František Apetauer: Grafika, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
1989/01/24 - 1989/02/26   Zdenka Marie Nováková: Malířská a architektonická tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/01/31 - 1989/03/12   Mladí Janu Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
1989/02   Miroslav Houra: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/02/01 - 1989/02/12   Eva Vejražková: Kresby, obrazy, objekty, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/02/01 - 1989/03/05   Milan Müller: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/02/15 - 1989/02/26   Aleš Ogoun: Lightpainting, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/16 - 1989/03/19   Alexius Appl: Design, plastiky z let 1974-1988, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/02/28 - 1989/04/02   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1989/03/01 - 1989/03/12   Vladislava Kuřátková: Obrazy a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/03/02 - 1989/04/02   Jan B. Melichar: Výběr z díla 1950-1988, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/03/08 - 1989/03/29   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4, 1. část, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/03/09 - 1989/04/09   Ladislav Motl: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/03/14 - 1989/04/09   Tigran Abramjan: Obrazy, kresby, grafika, Výstavní síň studentského domu ČVUT, Praha
1989/03/15 - 1989/03/26   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/03/23 - 1989/04/23   Adolf Vondra: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/03/29 - 1989/04/09   Josef Hlaváček, Inna Entina, Roy Ragle: Setkání, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
1989/04/05 - 1989/04/26   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4, 2. část, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/04/06 - 1989/05/07   Jan Solpera: Písmo, typografie, plakáty, Galerie Nová síň, Praha
1989/04/12 - 1989/04/23   Jana Krausová: Keramický reliéf, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/04/13 - 1989/05/14   Natalie Hlubučková Soukupová: Výbor z díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/04/21 -   Pavel Vavrys: Obrazy, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1989/04/25 - 1989/06/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1989/04/26 - 1989/05/07   Jan P. Krásný: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/04/26 - 1989/05/17   Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha
1989/04/27 - 1989/05/28   Christo Gergov, Lýdie Hladíková, Dalibor Lukáš: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/05 - 1989/06   Miloš Novák: Obrazy, grafika, Výstavní síň studentského domu ČVUT, Praha
1989/05 - 1989/06   Pavel Štefan, Výstavní síň studentského domu ČVUT, Praha
1989/05 - 1989/06   Setkání, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1989/05/03 - 1989/05/24   Antonín Pospíšil: Světem zvířat, Galerie Albatros, Praha
1989/05/03 - 1989/05/24   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4, 3. část, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/05/03 - 1989/05/31   B. S. Urban: Výbor z díla, Karolinum, Praha
1989/05/04 - 1989/06/04   Jiří Šuhájek: 18 let spolupráce se státními podniky Crystalex Nový Bor a MOSER Karlovy Vary, Galerie Václava Špály, Praha
1989/05/10 - 1989/05/21   Pavel Besta: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/05/16 - 1989/06/11   Věra Růžičková - Bejrová: výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1989/05/18 - 1989/06/18   Vladimír Svoboda: K narozeninám Karla Valtera, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/05/24 - 1989/06/04   Vít Vejražka: Obrazy, kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/06 - 1989/07   Blanka Velová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/06 - 1989/07   Jiří Kryštůfek: Sochy, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/06/06 - 1989/07/16   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/06/07 - 1989/06/18   Ivan Komárek: Obrazy, kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/06/09   Slavnostní odhalení pamětní desky Jana Zrzavého, Zámecké schody, Praha 1
1989/06/15 - 1989/07/16   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Galerie Nová síň, Praha
1989/06/21 - 1989/07/02   Liliana Maftei: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/06/22 - 1989/07/23   Jiří Peca: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/06/27 - 1989/07/30   Valentin Popov: Obrazy a kresby '77 - '88, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/07/01 - 1989/08/20   Salón užitého umění ´89 pražských výtvarných umělců, Sjezdový palác, Praha
1989/07/05 - 1989/07/16   Zadáno pro mladé architekty, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/07/06 - 1989/08/06   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/07/19 - 1989/07/30   Dana Stehlíková: Kresby a grafika, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/07/20 - 1989/08/20   Miloš Malina: Raná tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1989/07/25 - 1989/09/03   Jozef Soukup a jeho žáci, Galerie Václava Špály, Praha
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/03 -   Současná užitá fotografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/08/10 - 1989/09/10   Pět malířů z Turnova, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1989/08/31 - 1989/10/01   Pavel Vavrys: Práce z posledních let, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/09/07 - 1989/10/08   Zdeněk Strouhal: Obrazy, grafika, keramika, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/09/12 - 1989/10/15   Jaroslav Chudomel: Grafika, kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1989/09/13 - 1989/09/24   Jan Juránek, Dirk Vander Eecken: Bez názvu, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/09/19 - 1989/10/22   Jerzy Grygorczuk: Výběr ze sochařského díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/09/28 - 1989/10/29   Plocha, prostor, Galerie Nová síň, Praha
1989/10/05 - 1989/11/05   Rudolf Riedlbauch: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/10/12 - 1989/11/12   19 v Galerii d, Žákyně Emila Filly, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/10/18 - 1989/11/26   Jan Smetana: Výběr z díla, Mánes, Praha
1989/10/19 - 1989/11/26   Pavel Hlava: Sklo 1956 - 1989, Mánes, Praha
1989/10/23 - 1989/11/08   Jaroslav Svoboda: Sklo, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1989/10/24 - 1989/11/26   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989, Galerie Václava Špály, Praha
1989/10/25 - 1989/11/05   Irena Wagnerová: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/10/26 - 1989/11/26   Michal Kudělka: Obrazy z dějin, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/11   Miroslav Houra: Výběr z díla, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/11/02 - 1989/12/03   Jan Grimm: Obrazy / kresby, Galerie Nová síň, Praha
1989/11/02 - 1989/12/10   Značky a symboly členov AGI, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/11/08 - 1989/12/10   Příroda jinak, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1989/11/09 - 1989/12/10   Jaroslav Kříž: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/11/30 - 1990/01/21   Věra Sedláková: Obrazy, Zdenek Vojta: Sochy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1989/12/05 - 1990/01/07   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925-1986, Galerie Václava Špály, Praha
1989/12/19 - 1990/01/31   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Praha
1989/12/20 - 1990/02/04   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám, Galerie Nová síň, Praha
1990/01/08 - 1990/01/28   Copyright, Nakladatelství Academia, výstavní síň, Praha
1990/01/17 -   Výtvarníci Prahy 8, Kulturní dům Ládví, Praha
1990/01/17 - 1990/01/28   Skupina Most, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/01/18 - 1990/02/18   Jan Vlček: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/01/25 - 1990/02/25   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/01/25 - 1990/02/25   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1990/01/27 - 1990/02/04   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici, Lidový dům, Praha
1990/01/31 - 1990/02/11   Michaela Poková: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/01/31 - 1990/02/11   Michaela Poková: Obrazy, host Marcel Pok, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/02/06 - 1990/03/18   Adolf Born: Výběr z díla 1963 - 1989, Mánes, Praha
1990/02/08 - 1990/03/18   Současná československá komorní plastika, Mánes, Praha
1990/02/13 - 1990/03/18   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie Václava Špály, Praha
1990/02/14 - 1990/02/25   Wroclav 89: Výstava, která nikdy nedorazila na místo určení, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/02/22 - 1990/03/25   Jan Otava: Grafika, kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/03/01 - 1990/03/11   Skupina Medhermeneutika, Moskva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/03/01 - 1990/04/01   Robert Wittmann: Fotografie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/03/06 - 1990/04/08   Současné polské užité umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1990/03/13 - 1990/03/25   Skupina Pondělí, Praha, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/03/28 - 1990/04/08   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/03/29 - 1990/04/29   Bedřich Horálek: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/06/14 - 1990/07/15   Bořek Zeman: Sochy, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/09/13 - 1990/10/21   Ladislav Čepelák a jeho škola, Mánes, Praha
1994/08/27-1994/09/22   Jenny Hladíková, Praha, Praha
1997/08/14 - 1997/10/25   Petr Pavlištík, Jan Coufal: Obrazy, Schwarzenberský palác, Praha
51. Benátské bienále   Jeroen de Rijke, Willem de Rooij: Mandarin Ducks, Pavilon Holandska, Benátky (Venezia)
neuvedeno   Josef Hvozdenský: Medaile, obrazy, grafika

Svaz českých výtvarných umělců

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1969   Ezio Gribaudo: Grafika z let 1967-1969
  1969   Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68
  1969   Jaromír Skřivánek: Obrazy z Indie
  1969   Jenny Hladíková
  1969   Jiří Novotný
  1969   Jiří Sever: Životní dílo
  1969   Jitka Svobodová: Obrazy
  1969   Ladislav Schon
  1969   Ladislav Zívr
  1969   Marie Hlobilová - Mrkvičková
  1969   Miroslav Štolfa
  1969   Otto Eckert
  1969   Rocco Borella
  1969   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
  1969   Stanislav Podhrázský
  1969   Zdeněk Kremlička
  1970   Adriena Šimotová
  1970   Aleš Lamr: Obrazy kresby
  1970   Antonín Slavíček: Výběr menších prací (K stému výročí umělcovým narozenin)
  1970   Antonín Stibůrek
  1970   Bohuš Čížek
  1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Galerie Vincence Kramáře)
  1970   František Hudeček
  1970   Hlava
  1970   Jan Svoboda: Fotografie
  1970   Jan Zrzavý: Ilustrace
  1970   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1968 - 1970
  1970   Jaroslav Paur: Tělesa a prostory
  1970   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby, zrcadla 1969
  1970   Karel Nepraš: Račte točit
  1970   Košnář
  1970   Lev Šimák: Obrazy, kresby, grafika z let 1925 - 1970
  1970   Miroslav Kostka: Variace vztahů elementů
  1970   Miroslav Pacner: Manifestace života
  1970   Naděžda Plíšková: Grafika - sochy 1968-1970
  1970   Osobnost Josefa Čapka (Na pamět umělcovy smrti v dubnu 1945)
  1970   Otakar Slavík
  1970   Puška Kučera
  1970   Rocman
  1970   Servítová
  1970   Sklo Ludviky Smrčkové
  1970   Stanislav Čáp
  1970   Stanislav Kolíbal
  1970   Tröster
  1970   V. A. Šrůtek
  1970   Václav Cigler
  1970   Václav Sedláček: Krajiny 1967 - 1970
  1970   Vilém Kocych
  1970   Vladimír Kopecký
  1971   Bérová
  1971   Cyril Bouda: Výběr z díla (K 70. výročí umělcova narození)
  1971   D. Jandová
  1971   Figurální motivy Miloslava Holého z let 1925-34
  1971   František Bidlo
  1971   František Jiroudek
  1971   Hák
  1971   Ida Vaculková
  1971   Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964-1971
  1971   Jan Kodet
  1971   Jaroslav Poš 1894 - 1970
  1971   Jiří Hruška
  1971   Josef Boháč-Heřmanský
  1971   Josef Lada: Výběr z díla
  1971   Malíř Karel Černý 1910 - 1960 (Výbor malířské tvorby let 1934 - 1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí)
  1971   Olga Umlaufová
  1971   Ota Matoušek
  1971   Otto Ungar
  1971   Václav Karel: Obrazy, kresby a ilustrace z let 1957-1969
  1971   Václav Markup: Výbor z díla
  1971   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1940-1970
  1971   Vitalij Nikolajevič Gorjajev
  1971   Vladimír Brehovszký
  1971   Vladimír Suchý
  1972   Arnošt Folprecht
  1972   Božena Vejrychová-Solarová
  1972   F. V. Mokrý
  1972   František Volf
  1972   Jan C. Vondrouš 1884-1970: Výběr z životního díla
  1972   Jaroslav Fanta: Výběr z díla
  1972   Jaroslav Chudomel: Práce z let 1968-72 (pastely a kresby)
  1972   Jiří Krejčí: Obrazy z let 1969-1972
  1972   Jiří Stejskal
  1972   Josef Novák: Výbor z ilustrační tvorby
  1972   Josef Šimek
  1972   Karel Tondl: Grafika
  1972   Mana Parpulova: Grafika
  1972   Marta Taberyová: Keramika z let 1970-1972
  1972   Mirko Hanák: Výběr z díla
  1972   Nástěnné koberce: Experimentální práce Sylvy Řepkové v gobelinových dílnách ÚUŘ ve Valašském Meziříčí
  1972   Obrazy Jindřicha Veselky
  1972   Richard Wiesner: Výběr z díla
  1972   Stanislav Pacák: Stránky z deníku, kresby a grafika
  1972   Tibor Honty
  1972   Václav Živec: Výběr z díla
  1972   Vojtěch Sedláček: Krajina a lidé (Obrazy z posledních let a figurální studie)
  1973   Alois Sopr
  1973   Bedřich Horálek
  1973   Bohumil Matějíček: Obrazy
  1973   Eduard Milén: Výběr z díla
  1973   Emanuel Pryl: Obrazy z let 1962-1973
  1973   František Emler
  1973   František Kotrba: Restaurátor
  1973   František Zikmund 1893 - 1955: Výběr z díla
  1973   Jan Grimm
  1973   Jan Vlček: Obrazy, kresby
  1973   Jindřich Koukolský: 1912 - 1971 Obrazy - kresby - grafika
  1973   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby
  1973   Jiří Hruška: Obrazy
  1973   Jiří John: Kresby
  1973   Jiří Karmazín: Obrazy, mosaiky, kresby
  1973   Josef Běhůnek
  1973   Julie Mezerová
  1973   Karel Kotrba 1893-1938: Sochařské dílo
  1973   Karel Laštovka: Kresby, grafika
  1973   Karel Laštovka: Obrazy, grafika
  1973   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie
  1973   Lubomír Šilar: Keramika
  1973   Lumír Šindelář
  1973   Martin Wielgus: Obrazy
  1973   Mikuláš Klimčák: Výběr z tvorby
  1973   Miloslav Holý: Zátiší a květiny
  1973   Miloslav Pecháček
  1973   Pavel Kotas: Moře (Obrazy 1972 - 1973)
  1973   Raimund Ondráček: Obrazy, grafika, restaurátorství
  1973   Rastislav Michal: Ilustrace k ruské klasice
  1973   Roman Podrázský: Protiválečný cyklus
  1973   Sergio Núňez Henríquez
  1973   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty z skla
  1973   Václav Haise: Šumava a jižní Čechy
  1973   Václav Junek: Výstava ilustrací, grafických listů a obrazů k umělcovým šedesátinám
  1973   Zvonimír Eichler
  1974   Alois Doležel: Nové kresby a obrazy
  1974   Eva Činčerová
  1974   Fjodor Děnisovič Konstantinov: Knižní grafika
  1974   Hlava
  1974   Jan B. Melichar: Zemí milovanou (Oleje a akvarely z let 1964-74)
  1974   Jan Kalous
  1974   Jan Kudláček: Ilustrace, obrazy, loutky
  1974   Jan Souček
  1974   Jarmila Kalašová
  1974   Jaroslav Grus: Neznámé obrazy
  1974   Jaroslav Kříž: Krajiny
  1974   Jaroslav Veris: Obrazy, kresby a plastiky
  1974   Jaroslav Zelenka: Plakáty, grafika
  1974   Jindřich Novák: Obrazy, grafika
  1974   Jindřiška Radová: Keramika
  1974   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1931-73
  1974   Josef Holler: Obrazy z Afriky
  1974   Josef Hrádek: Obrazy a kresby (Výstava k sedmdesátinám)
  1974   Josef Novák: Karikatury z let 1923 - 1973 (Výběr z práce novinového kreslíře)
  1974   Karel Hruška: Grafika, kresby, obrazy
  1974   Karel Myslbek
  1974   Karel Souček: Kresby, akvarely, kvaše
  1974   Karel Šafář: Indie v kresbách, akvarelech a grafice
  1974   Linda Lišková: Výstava obrazů
  1974   Ludmila Bešťáková: Realizace loutek
  1974   Ludvík Kuba: Výstava národního umělce Ludvíka Kuby u příležitosti 110. Výročí jeho narození
  1974   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy z let 1967-1974
  1974   Miloslav Beutler
  1974   Mirko Stejskal: Posmrtná výstava
  1974   Národní umělec Vincenc Beneš: Výběr z díla z let 1908-1973
  1974   Oldřich Holub: Krajiny z let 1966-74
  1974   Pavla Fořtová: Práce z let 1903 - 1973
  1974   Petr Šmaha
  1974   Pravoslav Kotík: Krajiny
  1974   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
  1974   Světla Žáková Štrupová
  1974   Šárka Radová
  1974   Václav Hejna
  1974   Václav Turek
  1974   Věra Ducháčková
  1974   Vladimír Suchý
  1975   Antonín Michalčík
  1975   Antonín Nykl: Sochy, obrazy
  1975   Bořivoj Žufan: Výběr z díla
  1975   František Volf: Kresby, pastely
  1975   Hana Blažková-Charouzová: Textil
  1975   Helena Slavíková
  1975   J. Brůha
  1975   Jan Rambousek: Výběr z životního díla
  1975   Jaromír Jindra: Výběr z životního díla
  1975   Jaroslav Dvořák
  1975   Jaroslav Šámal
  1975   Jaroslav Šmídra
  1975   Jiří Mádlo: Lidé a krajina
  1975   Karel Štětkář: Výběr z díla
  1975   Ladislav Janouch: Sochy
  1975   Ladislav Kotas: Obrazy z Vysočiny
  1975   Ladislav Leitgeb: Obrazy
  1975   Ladislav Stejskal
  1975   Luboš Synecký
  1975   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby
  1975   Rudolf Beneš
  1975   Tanec v kresbě Olgy Fejkové (Kresby z let 1955 - 1971)
  1975   Václav Fiala: Výběr z životního díla
  1975   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975
  1976   Alena Čermáková: Obrazy z let 1960-1975
  1976   Alois Fišárek: Výběr z díla
  1976   Anna Khunová: Grafika
  1976   Antonín Kulda
  1976   Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1966-1976
  1976   Bibiana Knechtlová výstava obrazů
  1976   Břetislav Benda: Sochy - kresby
  1976   František Gross: Výběr z díla
  1976   Hana Cechlová: Obrazy
  1976   Helena Chvojková: Ilustrace a kresby
  1976   Jaroslav Bejček 1966-1976: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace, plastiky, keramika, porcelán, realizace
  1976   Jaroslav Bureš: Krajiny 1970-76
  1976   Jaroslav Hudec: Obrazy
  1976   Jaroslav Chudomel: Kresby z Kuby 1975
  1976   Jaroslav Kadlec: Výběr z grafického díla
  1976   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970-76
  1976   Jiří Michálek
  1976   Jiří Pokorný: Obrazy
  1976   Josef Pýcha: Akvarely, kresby, grafika
  1976   Josef Saska: Grafika
  1976   Josef Š. Maleček: Obrazy
  1976   Julie Horová: Keramické dílo
  1976   Karel Neubert: Barevná fotografie
  1976   Karel Stehlík: Daleké země (Studie z cest)
  1976   Krajina v díle Jaroslava Malínského
  1976   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace
  1976   Marie Šťastná: Obrazy
  1976   Milan Albich: Výběr z malířské tvorby 1946-1975
  1976   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika
  1976   Oldřich Koníček: Výběr z díla
  1976   Otis Novák: Výběr obrazů a kreseb
  1976   Quido Fojtík: Obrazy a kresby z let 1972-76
  1976   Rudolf Riedlbauch: Obrazy
  1976   Stanislav Vajce: Obrazy z let 1975-76
  1976   Svět hraček Víta Gruse
  1976   Václav Trefil: Obrazy a kresby
  1976   Vendula Ratajová
  1976   Věra Milčinská: Tapisérie
  1976   Vladimír Ringes
  1976   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika
  1976   Vratislav Žídek: Plastiky, kresby
  1977   Antonín Lhoták: Výběr ze sochařského díla (Výstava k nedožitým osmdesátinám)
  1977   Arnošt Paderlík 1971-77
  1977   Bedřich Housa
  1977   Blanka Kadečková-Šustová: Obrazy a grafika
  1977   Bohuš Čížek: Obrazy, grafika, kresby
  1977   Eva Míčková: Obrazy
  1977   Eva Prokopová: Obrazy, kresby, grafika
  1977   František Emler: Výběr z grafického díla
  1977   František Turek: Obrazy, kresby, ilustrace
  1977   Jan Mácha: Výběr z díla 1943 - 1977
  1977   Jaroslav Riegel: Výběr z díla
  1977   Jiří Hruška: Obrazy
  1977   Jiří Kryštůfek: Sochy 1956-1977
  1977   Josef Hašek
  1977   Josef Vacke: Obrazy 1928-1976
  1977   Julie Bérová: Obrazy, grafika, kresby 1961 - 1976
  1977   Karel Kuniger: Obrazy
  1977   Li Ki Sun Bejčková: Obrazy a tapisérie
  1977   Magda Rydvalová
  1977   Magdalena Cubrová: Obrazy
  1977   Michaela Lesařová Roubíčková: Grafika
  1977   Miloš Axman: Komorní plastika a kresba
  1977   Miloš Hruška: Sochy v kameni
  1977   Miloš Malina: Obrazy z let 1940 / 1976
  1977   Miroslav Houra: Grafika, Ilustrace, Kresby
  1977   Oldřich Zezula: Praha – Kroměříž, soubor obrazů (Výstava k umělcovým sedmdesátinám)
  1977   Olga Beráková
  1977   Olga Michálková: Fotografie, kresby
  1977   Pavel Laška: Obrazy a kresby 1941-1976
  1977   Rudolf Němeček: Obrazy z let 1973-1977
  1977   Rudolf Svoboda: Socha v architektuře (Pořádá Svaz českých výtvarných umělců k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1977   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1941 - 1977
  1977   Svět Josefa Matičky (Výběr z životního díla 1893-1976)
  1977   Světla Žáková Štrupová: Ze země, kde i na podzim je jaro (Obrazy a kresby z Bulharska 1975)
  1977   V. V. Wimmer: Výběr z kreseb a grafik
  1977   Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika
  1977   Václav Karel: Výběr z díla
  1977   Václav Kiml: Obrazy z let 1970 - 77
  1977   Vilém Wünsche: Výběr z malířského díla
  1977   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977 (Volné kompozice, cirkus, corrida)
  1977   Vladimír Hájek: Akce transgas a jiná grafika
  1977   Vladimír Hlubuček: Výběr z díla
  1977   Vladimír Suchánek: Barevné litografie
  1977   Vojtěch Němeček: Obrazy, kresby, grafika 1946-1963
  1977   Vojtěch Sedláček: Studie a kresby
  1977   Zuzana Nováčková: Grafika
  1978   Bedřich Horálek: Poetická Praha 5
  1978   Blanka Velová: Obrazy 1975 - 1978
  1978   Ctirad Stehlík: Obrazy a grafika
  1978   Dobroslav Halata: Obrazy a kresby
  1978   Eva Heřmanská: Obrazy
  1978   František Volf: Obrazy, kresby
  1978   Jan Cihla: Obrazy, ilustrace
  1978   Jan Jüngling: Obrazy a kresby
  1978   Jana Stoupová Cikrtová: Grafika a kresby
  1978   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1969 - 1977
  1978   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1975–1978
  1978   Jiří Volf: Plastiky
  1978   Josef Fafek-Solan: Výběr z díla
  1978   Josef Peca: Obrazy, kresby
  1978   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby
  1978   Josef Velčovský: Obrazy a kresby
  1978   Jožka Antek: Výběr z díla
  1978   Karel Hofman: Obrazy z let 1920 - 1977
  1978   Karel Zavadil: Obrazy, grafika
  1978   Libuše Miková: Tapiserie
  1978   Luděk Havelka: Medaile a drobná plastika
  1978   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923-1978 (K 75. narozeninám)
  1978   Milada Mikulová: Obrazy z Řecka
  1978   Miroslav Hruška: Hudba a moře v obrazech
  1978   Národní umělec Karel Souček (Laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1978   Olga Umlaufová: Obrazy, keramika
  1978   Pavel Hložek: Výběr z díla (Výstava k osmdesátinám)
  1978   Praha v obrazech Jaromíra Jindry
  1978   Václav Koutský: Obrazy z let 1977 - 1978
  1978   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika z let 1967-1977
  1978   Vladimír Suchý
  1979   B. S. Urban: Výběr z díla
  1979   Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979
  1979   Divica Landrová: Obrazy a kresby 1949 - 1979
  1979   Eva Křížová-Brýdová: Obrazy a kresby z let 1965 - 1979
  1979   František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979
  1979   Ivan Šnobl: Děti Afriky (K příležitosti Mezinárodního roku dítěte)
  1979   Jan Holoubek: Grafika
  1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978
  1979   Jan Z. Melichar: Obrazy 1940-1976
  1979   Jarmila Janůjová: Obrazy a grafika
  1979   Jaroslav Fanta: Oleje, akvarely, kresby
  1979   Jaroslav Kříž: Obrazy z let 1974 - 1978
  1979   Jaroslav Lukavský: Ze svanetského skicáře
  1979   Jaroslav Paur: Obrazy
  1979   Jaroslav Sůra: Grafika
  1979   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky
  1979   Jindra Husáriková: Obrazy 1959 - 1979
  1979   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
  1979   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976
  1979   Josef V. Barnet
  1979   Josef Hrádek: Obrazy a kresby (Výstava k pětasedmdesátinám)
  1979   Karel Retter: Obrazy 1959-79
  1979   Karel Šmíd: Výběr z díla 1949-1979
  1979   Milan Erazim: Ilustrace a grafika
  1979   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979
  1979   Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy
  1979   Oldřich Holub: Česká krajina (Obrazy z let 1974-1978)
  1979   Oldřich Oplt
  1979   Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, grafika
  1979   Ota Janeček: Obrazy
  1979   Pavel Dias: Tvář dostihu
  1979   Pavel Maur: Výběr z díla
  1979   Pavel Vavrys: Obrazy
  1979   Václav Haise: Obrazy 1972-1978
  1979   Václav Vozáb: Obrazy z let 1977-1979
  1979   Vladimír V. Paleček: Výbor z díla 1958-78
  1980   Alois Moravec: Výběr z díla
  1980   Emilie Tomanová: Grafika
  1980   Jan Kavan: Výbor z díla
  1980   Jan Nušl: Práce z let 1912–1980
  1980   Jaroslav Hudec: Obrazy
  1980   Jindřich Hegr: Obrazy z Vysočiny
  1980   Jindřich Wielgus: Kresby
  1980   Jiří Pokorný: Obrazy
  1980   Josef Holler: Výběr z díla
  1980   Karel Hruška
  1980   Karel Jílek: Výběr z malířského díla
  1980   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
  1980   Marička Klimovičová: Grafika
  1980   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1942-1980
  1980   Miroslav Štolfa: Kresby
  1980   Oldřich Lajsek: Obrazy
  1980   Otakar Synáček: Obrazy z let 1960 - 1970
  1980   Petr Pavlištík: Obrazy
  1980   Rastislav Michal: Obrazy z let 1977 - 1980
  1980   Václav Křížek: Obrazy, kresby, grafika 1943 - 1980
  1980   Vladimír Židlický: Fotografie
  1980   Zdeňka Marschalová: Obrazy, ilustrace
  1981   Antonín Kybal: Epilog (Práce z let 1966 - 1971)
  1981   Antonín Michalčík: Obrazy
  1981   František Doležal: Obrazy a kresby 1930 - 80
  1981   František Kudláč: Výběr z malířského díla
  1981   František Turek: Výběr z díla 1946-1981
  1981   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla
  1981   Jan Pešťák: Krajinou jižních Čech
  1981   Jan Sedláček: Obrazy a kresby 1960-1980
  1981   Jan Šafránek: 1910 - 1981 (výběr z životního díla)
  1981   Jan Vlček: Obrazy
  1981   Jaroslav Králík: Obrazy z let 1970-1980
  1981   Jaroslav Šámal: Oleje a pastely
  1981   Jaroslav Uiberlay: Obrazy a kresby z let 1940 - 1981
  1981   Jiří Michálek: Obrazy, grafika
  1981   Jiří Švengsbír: Výběr z díla
  1981   Josef Liesler: Výběr z díla
  1981   Josef Š. Maleček: Výběr z díla
  1981   Josef Šteffel: Obrazy, kresby
  1981   Karel Kramule: Kresby, obrazy
  1981   Karel Minář: 1901 - 1973 Výběr z díla
  1981   Karel Říhovský: Obrazy, kresby
  1981   Karel Stehlík /K. S. Zak/: Práce z let 1941-1980
  1981   Karel Toman: Kresby, tempery, grafika
  1981   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
  1981   Květa Hamsíková: Tapisérie (Výbor z díla)
  1981   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1975 - 1981
  1981   Lubomír Šilar: Keramika 1974 - 80
  1981   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
  1981   Marta Taberyová: Výběr z díla
  1981   Marta Taberyová: Výběr z díla ((I k výstavě v Galerii Jaroslava Krále Brno))
  1981   Martin Salcman: Výběr z životního díla
  1981   Milan Albich: Obrazy, kresby
  1981   Stanislav Kovář: Užitá grafika a jiné práce
  1981   Svatopluk Sulek: Obrazy a kresby
  1981   V. V. Novák: Vzpomínky na dílo a osobnost
  1981   Václav Dlouhý: Obrazy a grafika z let 1960-80
  1981   Václav Sedláček: Krajina
  1981   Vendula Ratajová: Obrazy
  1981   Viktor Polášek: Výběr z díla
  1981   Vladimír Otmar: Obrazy
  1981   Vlastimil Beneš: Obrazy, sochy a loutky z let 1976-1980
  1981   Zdeněk Burian: Výběr z díla
  1981   Zdeněk Burian: Výběr z díla
  1981   Zdeněk Smetana: Filmová tvorba
  1982   Ada Novák: Výběr z díla z let 1931 - 1981
  1982   Bohumil Matějíček: Obrazy
  1982   Bohunka Waageová: Grafika
  1982   Dřevěné reliéfy Lumíra Čmerdy
  1982   Emil Cimbura: Čtyřicet let výtvarné práce
  1982   Eva Činčerová: Grafika
  1982   František Peterka: Kresby a grafika (Výběr z tvorby 1950 - 1981)
  1982   František Volf: Obrazy z let 1967 - 1982 a kreseb a grafiky z let 1938 - 1982
  1982   Inez Tuschnerová: Tapisérie
  1982   Jan Hausner: Keramická tvorba
  1982   Jan Jüngling: Figurální kompozice 1980–1982
  1982   Jaroslav Otčenášek: Výběr z malířského díla
  1982   Jiří Karmazín: Obrazy
  1982   Jiří Rejžek: Šumava (výstava obrazů a kreseb)
  1982   Josef Hamza: Užitá grafika
  1982   Josef Herčík: Rytina a známková tvorba
  1982   Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982
  1982   Josef Novák: Výběr z díla (Výstava k osmdesátým narozeninám)
  1982   Julie Bérová: Grafika, kresby, obrazy
  1982   Karel Šmíd: Karikatury, kresby, obrazy
  1982   Lumír Topinka: Obrazy, kresby
  1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981
  1982   Miloslav Holý: Z malířského díla (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35.výročí Vítězného února)
  1982   Oldřich Holíček: Výběr z malířského díla
  1982   Oldřich Šimáček: 40 let scénografie
  1982   Pavel Laška: Výběr z malířského díla
  1982   Rotbauer - Grafika
  1982   Stanislav Vajce: Obrazy a kresby
  1982   Theodor Pištěk: Obrazy, kresby, film
  1982   Tibor Honty: Fotografie 1934 - 1968 (Výstava k nedožitým pětasedmdesátinám)
  1982   Václav Hejna: Výběr z díla
  1982   Václav Kořínek (Obrazy 1948 - 1982)
  1982   Vladimír Hroch /1907 - 1966/: Výběr z malířského díla
  1982   Zina Koulová: Plastiky
  1983   Bedřich Dlouhý: Práce z posledních let
  1983   Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova
  1983   Eva Kubínová: Grafika
  1983   František David
  1983   František Gross: Výběr z díla 1931-1983
  1983   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika
  1983   Jaroslav Bobek: Obrazy
  1983   Jaroslav Trnka: Po krkonošských cestách (Obrazy)
  1983   Jiří Corvin: Obrazy
  1983   Jiří Procházka: Výběr z díla
  1983   Josef Flejšar: Plakát, užitá tvorba
  1983   Josef Hron: Obrazy z let 1978 - 1983
  1983   Josef Vacke: Výběr obrazů z let 1925-1982
  1983   Karel Frauknecht: Obrazy 1973 - 1983
  1983   Karel Valter: Obrazy 1970-1982
  1983   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace
  1983   Ladislav Kotas: Obrazy z Vysočiny a Jižních Čech
  1983   Milan Med: Balet Národního divadla (Kresby, pastely, obrazy)
  1983   Milan Vácha: Plastiky
  1983   Miloš Borč: Výběr z díla
  1983   Ondřej Pavlík: Obrazy 1981-1983
  1983   Pavel Smolík: Obrazy
  1983   Rudolf Jurnikl: Sklo
  1983   Václav Bubeníček: Obrazy, grafika, kresby
  1983   Václav Plátek: Kresby / sklo / šperky
  1983   Vilém Hess: Obrazy
  1983   Vítězslav Eibl: Sochy
  1983   Vladimír Ringes: Jihočeské rybníky (Obrazy a akvarely 1946 - 1983)
  1983   Vladimír Suchý: Obrazy z let 1968 - 1983
  1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla
  1983   Zdena Höhmová: Obrazy, kresba, grafika
  1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie
  1983   Zdenko Feyfar: Fotografie 1932-82
  1984   Alexadr Paul: Fotografie
  1984   Antonín Pospíšil: Ilustrace
  1984   Dalibor Říhánek: Figurální tvorba 1973-1984
  1984   František Cundrla: Obrazy a kresby z let 1970 - 1984
  1984   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984
  1984   Igor Šebestík
  1984   Jan Smetana: Výběr z díla
  1984   Jaroslav Hudec: Obrazy 1939 - 1984
  1984   Jaroslav Kříž: Obrazy
  1984   Jaroslav Paur: Výběr z díla
  1984   Jindřich Novák: Výběr z díla
  1984   Jindřich Růžička: Grafika, obrazy, kresby
  1984   Jiří Mádlo: Člověk a krajina / obrazy a grafika
  1984   Jiřina Adamcová: Grafika, práce v architektuře
  1984   Josef Běhůnek: Obrazy z let 1961 - 1984
  1984   Josef Ehm: Fotografie (Výstava k 75. narozeninám)
  1984   Josef Luňák: Obrazy z let 1980 - 1984
  1984   Jozef Soukup: Výběr z díla
  1984   Jozef Šturdík: Leningrad - město umění a revoluce
  1984   Karel Pokorný: Krajina
  1984   Ladislav Stejskal 1910-1983: Výběr z malířského díla
  1984   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty
  1984   Miloš Pošar: Obrazy
  1984   Miroslav Hrdina: Obrazy z let 1977 - 1984
  1984   Pavel Hložek: Výběr z díla (Výstava k nedožitým 85. narozeninám)
  1984   Petr Šmaha: Obrazy, kresby
  1984   Václav Haise: Naše krajina (Obrazy z let 1975 - 1984)
  1984   Václav Vozáb: Obrazy z let 1982-1984
  1984   Vilém Cihelka: Obrazy z let 1974 - 1984
  1984   Vladimír Hlubuček: Obrazy
  1984   Vladimír Jelínek: Sklo, obrazy, kresby, grafika
  1984   Vladimír Kovářík: Známková tvorba, kresby a ilustrace
  1985   Antonín Nykl: Plastiky
  1985   Bohumil Eliáš: Obrazy, sklo
  1985   Dagmar Kašparová: Akvarely
  1985   Eva Brýdlová: Obrazy
  1985   František Burant: Grafika
  1985   František Jelínek: Výběr z díla
  1985   František Krčmář: Obrazy
  1985   Jan Kudláček: Ilustrace
  1985   Jarmila Zábranská - Sychrová: Výběr z díla
  1985   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby
  1985   Jiřina Pastrnková: Sklo
  1985   Josef Duchoň: Grafika, kresby
  1985   Josef Hrádek: Obrazy a kresby
  1985   Josef Václav Schwarz: Plastiky, kresby
  1985   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985
  1985   Miroslav J. Černý: Grafika, sochy
  1985   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985
  1985   Petr Pavlištík: Obrazy
  1985   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie, kresby, obrazy
  1985   Zdeněk Hošek: Plastiky, kresby
  1985   Zdeňka Marschalová: Obrazy, kresby
  1986   Alena Čermáková: Výběr z malířské tvorby
  1986   Andrej Bělocvětov: Výběr z malířské tvorby
  1986   Anna Podzemná-Suchardová: Výběr z malířské a známkové tvorby
  1986   Blanka Kadečková: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Bohumil Ceplecha: ...nejen karikatury...
  1986   Eva Mansfeldová: Obrazy z let 1981-1986
  1986   Ferdinand Kamba: Výběr z malířského díla
  1986   František Crhák (Profil architekta - designéra)
  1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
  1986   František Lukáš: Malířská a filmová tvorba - výstava k 75. narozeninám
  1986   František Turek: Výběr z díla 1976 - 1986
  1986   Ivan Strnad: Grafika, obrazy, kresby
  1986   Ivana Vraná: 1928 / 1981: Výběr z životního díla
  1986   Jaromír Jindra 1895 - 1984: Výběr z malířského díla
  1986   Jaroslav Dvořák: Obrazy
  1986   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby
  1986   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1983-1986
  1986   Jiří Bradáček 1922-1984 (Výběr z díla. Plastiky a kresby)
  1986   Josef Hrubý: Život s architekturou
  1986   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986
  1986   Kamila Albrechtová: Grafika
  1986   Karel Pokorný: Oleje, akvarely, kresby 1981 - 1985
  1986   Ladislav J. Kašpar
  1986   Ladislav Karoušek: Obrazy z let 1949 - 1986
  1986   Ladislav Urban: Příroda, dárkyně krásy (Akvarely)
  1986   Maria Tefrová: Obrazy 1971 - 1986
  1986   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986
  1986   Milan König: Sklo, svítidla
  1986   Miloslav Pecháček: Obrazy
  1986   Mjatavyn Cembeldordž
  1986   Oldřich Lajsek: Obrazy
  1986   Oldřich Smutný: Obrazy
  1986   Otmar Homolka: Výběr z díla
  1986   Rastislav Michal: Výběr z tvorby
  1986   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Václav Holub: 1910 / 1985: výběr z díla
  1986   Václav Kyselka: Výběr z díla
  1986   Valdemar Sokol: Deskové obrazy, kresby
  1986   Venda Truhlářová: Výbor z tvorby 1965 - 1985
  1986   Věroslav Bergr: Ilustrace, kresby, obrazy, plastiky
  1986   Vladimír Otmar: Obrazy
  1986   Vladimír Soukup: Obrazy a grafika
  1986   Vladimír Židlický
  1986   Vlastislav Holub: Výběr z malířského díla
  1986   Zasloužilý umělec Miroslav Pangrác: Výběr z tvorby
  1987   Cossa Kadlec: Obrazy ze Šumavy
  1987   Eva Stejkosová
  1987   F. K. Foltýn: 40 obrazů
  1987   František Emler: Výběr z díla
  1987   Helena Vanišová: Obrazy, tvorba z let 1986-1987
  1987   Jan Kutálek: Keramika z let 1977–1987
  1987   Jaromíra Burdová: Loutky z večerníčků, kresby
  1987   Jaroslav Moravec: Obrazy, kresby
  1987   Jindřich Hegr: Obrazy, kresby, betlém 1980 - 1987
  1987   Jiří Karmazín: Obrazy
  1987   Jiří Marek
  1987   Jiří Pavlík: Obrazy
  1987   Jiří Voves: Obrazy, kresby, grafika
  1987   Josef Mžyk: Práce z let 1974-1987
  1987   Josef Prošek: Fotografie 1947 - 1987
  1987   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika
  1987   Josef Sekyra: Obrazy
  1987   Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny (Plastiky - akvarely)
  1987   Karel Stehlík: Výběr z díla (K nedožitým 75 narozeninám)
  1987   Karel Vysušil: Grafika, koláže 1983-87
  1987   Květa Hamsíková: Tapisérie (Výběr z díla)
  1987   Libuše Pilařová-Kverková: Krajina - zátiší 1981 - 1987
  1987   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1987
  1987   Milan Albich: Obrazy, kresby 81-86
  1987   Milan Hegar: Typografie Kresby
  1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile
  1987   Miroslav Konrád: Obrazy, akvarely
  1987   Miroslav Tázler: Přírodní motivy (Obrazy 1974-1986)
  1987   Naděžda Synecká: Grafické proměny
  1987   Přemysl Rolčík: Grafické dílo
  1987   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
  1987   V. A. Šrůtek: Obrazy a kresby
  1987   Václav Kříž: Obrazy 1985/1987
  1987   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla
  1987   Vladimír Koštoval: Výběr z životního díla
  1987   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 (Obrazy, monotypy, kresby)
  1988   Alena Petříčková: Svět lidí (Malířská tvorba z let 1985-1988)
  1988   Alfred Frankenberger: Obrazy, kresby, grafika z let 1970 - 1987
  1988   Blanka Velová: Obrazy a kresby
  1988   Bohuslav Slánský: Malířské dílo 1900 - 1980
  1988   Eva Prokopová: Obrazy, kresby
  1988   Ivan Sedliský: Obrazy, studie, návrhy 1965-1987
  1988   Jan Coufal: Obrazy
  1988   Jan Paul: Obrazy, ilustrace
  1988   Jaroslava Severová: Plechy a grafika
  1988   Jiří Hruška: Výběr z malířského díla
  1988   Jiří Kovařík: Obrazy 1970 - 1987
  1988   Jiřina Adamcová: Grafika, mozaiky 1981- 1988
  1988   Josef Kilian: Obrazy z posledních let
  1988   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987 (Obrazy, grafika)
  1988   Ludmila Jandová: Pastely a grafika
  1988   Mahin Al-Karim: Tapisérie
  1988   Milan Hes: Obrazy a kresby 1983 - 1988
  1988   Milan Chabera: Obrazy a kresby
  1988   Milan Vinař: Výběr z životního díla 1923 - 1958
  1988   Miroslav Houra: Výběr z díla
  1988   Olga Beráková: Kresby ze světa
  1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let
  1988   Tomáš Rafl: Obrazy, lidé, situace
  1988   Václav Kiml: Výběr z díla
  1988   Václav Kořínek: Obrazy 1962 - 1987
  1988   Václav Špale: Obrazy, kresby
  1988   Věra Drnková-Zářecká: Tapisérie
  1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1988   Vladimír Ringes: Obrazy z let 1983-1987
  1988   Vladimír Suchý: Portréty a kompozice
  1988   Vladimír V. Paleček: Výběr z díla
  1988   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
  1988   Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby
  1988   Zbyněk Novotný: Obrazy
  1989   Adolf Born
  1989   Adolf Vondra: Obrazy
  1989   Aleš Ogoun: Lightpainting
  1989   Alexius Appl: Design a plastiky z let 1974-1988
  1989   András Baranyay: Výběr z grafického díla 1967-1989
  1989   Antonín Kroča: Obrazy
  1989   B. S. Urban: Výbor z díla
  1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
  1989   Dana Stehlíková: Kresby a grafika
  1989   Eva Vejražková: Kresby, obrazy, objekty
  1989   I. Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám
  1989   Jan B. Melichar: Výběr z díla 1950-1988
  1989   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy
  1989   Jan P. Krásný: Obrazy
  1989   Jan Smetana: Výběr z díla
  1989   Jan Solpera: Písmo, typografie, plakáty
  1989   Jana Krausová: Keramický reliéf
  1989   Jaroslav Chudomel: Grafika, kresby
  1989   Jaroslav Kříž: Obrazy
  1989   Jerzy Grygorczuk: Výběr ze sochařského díla
  1989   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925 - 1986
  1989   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, obrazy
  1989   Jiří Kryštůfek: Sochy
  1989   Jiří Peca: Obrazy
  1989   Josef Žáček: Obrazy
  1989   Ladislav Motl: Obrazy a kresby
  1989   Liliana Maftei: Obrazy
  1989   Michal Kudělka: Obrazy z dějin
  1989   Milan Klika: Obrazy
  1989   Milan Müller: Obrazy
  1989   Miloš Malina: Raná tvorba
  1989   Miloš Novák: Obrazy, grafika
  1989   Natalie Hlubučková Soukupová: Výbor z díla
  1989   Pavel Besta: Obrazy
  1989   Pavel Štefan (Obrazy, kresby, ilustrace)
  1989   Pavel Vavrys: Práce z posledních let
  1989   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989
  1989   Tigran Abramjan: Obrazy, kresby, grafika
  1989   Valentin Popov: Obrazy a kresby '77 - '88
  1989   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby
  1989   Věra Růžičková Bejrová: Výběr z díla
  1989   Vít Vejražka: Obrazy, kresby
  1989   Vladimír Svoboda: K narozeninám Karla Valtera
  1989   Vladislava Kuřátková: Obrazy a kresby
  1989   Zdeněk Strouhal: Obrazy, grafika, keramika
  1990   Bedřich Horálek: Obrazy
  1990   Bořek Zeman: Sochy
  1990   Jan Otava: Grafika, kresby
  1990   Jan Vlček: Obrazy
  1990   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby
  1990   Michaela Poková: Obrazy
  1990   Robert Wittmann: Fotografie
  1990   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby
  nedat.   Sergio Nuñez
  nedat. (1968)   Jan Špála
  nedatováno   Josef Hvozdenský: Medaile, obrazy, grafika
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1964   Proměna
  1968   Ilustrace
  1969   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác
  1969   Itálie v díle současných českých umělců
  1969   Klub der Konkretisten Prag
  1969   Minisalon
  1969   Peter Oriešek, Petra Oriešková
  1969   Sklo severočeských výtvarníků
  1969   Sochařské kresby z počátku 20. století
  1970   Artchemo
  1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
  1970   Demartini Kratina (Objekty)
  1970   Miroslav Hudeček, Olga Hudečková
  1971   Alois Jirout – Ludmila Jiroutová: Knižní vazby z let 1929–1971
  1971   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác
  1971   Mezinárodní grafika
  1971   Mizející krajina (Obrazy z povodí Želivky)
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
  1972   Deset mladých v galerii d
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
  1972   Malíři z Plovdivu
  1972   Portrét (Práce mladých výtvarných umělců)
  1973   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
  1973   Genrietta a Nikolaj Burmaginovi
  1973   Hladíková, Mírová, Rychlíková: Návrhy a realizace 1969-1973
  1973   Ivan Minařík, Přemysl Pospíšil, Miroslav Rada, Jan Šplíchal: Obrazy, plastiky, fotografie
  1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973)
  1973   Výstava obrazů, soch a kreseb
  1974   B. S. Urban, A. S. Urbanová
  1974   Česká soudobá medaile
  1974   Dítě ve výtvarném umění
  1974   Ivan Kolman, František Pazdera: Sklo, Běla Suchá: Textil, Petr Svoboda: Keramika
  1974   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
  1975   Božena Kremláčková, Jitka Trčková
  1975   D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika
  1975   Josef Holler, Marie Hollerová: Kůň v kresbách a tapiseriích
  1975   Lisbeth Bartošová, Antonín Bartoš: Keramika
  1975   Maria Tefrová: Obrazy, Jan Reich: Fotografie
  1975   Mladí za mír (Výstava mladých českých a slovenských výtvarných umělců k 30. výročí založení Světové federace demokratické mládeže)
  1975   Petr Hana, Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, grafika
  1975   Riana Andrýsková Bačáková: Plastiky, Natalie Hlubučková Soukupová: Obrazy
  1975   Václav Markup, Josef Schlesinger
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků
  1976   Jaroslava Halířová-Prošková: Keramika, Dagmar Bernauerová-Kočová: Textil
  1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
  1976   Venda Truhlářová: Obrazy, Jan Malátek: Sochy
  1976   Vladimír Trčka, Jaroslav Střeska
  1976   Zátiší v současné tvorbě
  1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
  1977   Cestami života a umění: Výstava třinácti výtvarníků
  1977   František Mrázek, Karel Stehlík, Ada Novák
  1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
  1977   Pražské motivy v kresbě
  1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
  1977   Stanislava Kavanová: Sochy, Jan Kavan: Grafika a obrazy
  1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1977   Výstava polských grafiků
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
  1977   Výtvarní umělci Západočeského kraje
  1978   Jiří Kodym: Grafika 1960-1977, František Staněk: Plastiky 1967-1977
  1978   Ladislav Kuklík. Grafika, Oldřich Karban. Plastika
  1978   Ludmila Jakšová-Polívková, Věra Košťálová-Steckerová: Obrazy
  1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
  1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
  1978   Současná ilustrace NDR (Expozice z mezinárodní výstavy IBA Lipsko 77)
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
  1979   František Hodonský, Rudolf Rieldlbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby
  1979   Hračky, loutky (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
  1979   Současná česká medaile a plaketa
  1979   Užité umění mladých '79
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
  1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
  1980   Jiří Rada: Obrazy, Mojmír Preclík: Plastiky
  1980   Současná slovenská grafika
  1980   Tamara Rotreklová, Teodor Rotrekl: Obrazy a gobelíny 1970-80
  1981   Blanka Kadečková: Obrazy, Jan Otava: Grafika a kresby
  1981   Edita Devínská, Ivana Grimmová, Zuzana Nováčková
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
  1981   Hudba a výtvarné umění
  1981   Marie Kotrbová, Štěpán Kotrba: Keramická tvorba z let 1960-1980
  1981   Milan Chabera, Jiří Novosad, Karel Sládek
  1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ)
  1981   Oborová výstava užité grafiky
  1981   Petr Chalabala, Václav Špale, Viktor Žabinský
  1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
  1981   Venda Truhlářová: Obrazy, Jan Malátek: Sochy
  1982   10 textilních výtvarníků (S. Krotký, L. Miková, M. Mikušová, V. Milčinská, J. Pech, D. Piorecká, J. T. Strýček, J. Strýčková, A. Ulma, A. Ulmová)
  1982   Bedřiška Uždilová, Vratislav Ševčík, Jakub Vinklář
  1982   Cestami života a umění (Výstava obrazů, soch, kreseb a grafiky jedenácti výtvarníků)
  1982   Člověk a příroda (Výstava obrazů, grafiky, kreseb, fotografií, plastik)
  1982   Mladí středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
  1982   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM (Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech)
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
  1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
  1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
  1982   Soudobá česká písmařská tvorba
  1982   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1982   W. A. Schlosser, V. Nováková
  1983   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Průřez komorní tvorbou
  1983   Blanka Voldřichová-Ajmová, Oldřich Michael Brož
  1983   Člověk naší doby v životě a práci (Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců)
  1983   Divadlo v současné výtvarné tvorbě
  1983   Ivan Bukovský: Obrazy, Bořek Zeman: Plastiky
  1983   Jiří Altmann, Tomáš Rafl
  1983   Jiří Pavlík: Obrazy / Jindřich Pileček: Grafika
  1983   Keramika, textil, sklo '83 (V kultuře bydlení)
  1983   Kornelie & Zdeněk Němečkovi (Plastiky, vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie)
  1983   Magdalena Cubrová, Pavel Mühlbauer
  1983   Mladí výtvarníci (Stipendisté)
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
  1983   Olga Hudečková: Keramika, Bohumil Žemlička: Obrazy a kresby
  1983   Současná česká grafika 1977-1983
  1983   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
  1984   Daniela Benešová, Karel Beneš: Obrazy, grafika, ilustrace
  1984   Grafické techniky I (Litografie)
  1984   Jana Kadlecová: Grafika, Jan Exnar: Sklo, František Janák: Sklo
  1984   Karikatura a humor k roku české hudby
  1984   Katedra kreslení a modelování Fakulta architektury ČVUT Praha
  1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod)
  1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
  1984   Stanislava Kavanová, Renata Rozsívalová, Jaroslav Rajzlík
  1984   Vladimír Kintera, Jak Tománek: Obrazy, plakáty
  1985   Hračka loutka (Oborová výstava)
  1985   Ivan Bednář: Obrazy 1962 / 1984, Miloš Hruška: Plastiky 1978 / 1984
  1985   Malovaná družba (Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
  1985   Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby
  1986   Antonín Kašpar: Plastiky, reliéfy; Petr Chalabala: Obrazy
  1986   Daniela Stehlíková: Keramika; Ctirad Stehlík: Grafika, obrazy, koláže
  1986   Karikaturisté k Mezinárodnímu roku míru
  1986   Marie Blabolilová: Grafika 1980 - 1986, Miroslava Zychová: Obrazy 1978 - 1986
  1986   Marie Mlynářová 1943-1985: Šperky, Miroslav Mlynář: Medaile, plastiky
  1986   Nová tvorba ´85 (Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců)
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
  1986   Textil v životním prostředí 86 (Oborová výstava)
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1986   Umění pro mír (Výstava grafiky, kreseb, plakátů, fotografií, plastik, poštovních známek)
  1986   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
  1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1987   Díla pokrokových umělců ze Spolkové republiky Německa
  1987   Grafické techniky III (Sítotisk a serigrafie)
  1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
  1987   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
  1987   Rudolf Svoboda, Vladimír Otmar: Plastiky, obrazy
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
  1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
  1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
  1987   Věra Krylová: Nástěnné textilní aplikace, Jiří Fusek: Objekty a pohledové šperky
  1987   Vojtěch Adamec, Ivan Komárek, Romana Králová, Aleš Ogoun, Kateřina Opltová, Martin Pokorný
  1987   Z ateliérů medailérů
  1988   Akt v tvorbě výtvarníků
  1988   Alena Bílková: Grafika, Michael Bílek: Sochy
  1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
  1988   Helena Horálková: Grafika, Jaroslav Horálek: Obrazy
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
  1988   Magdalena Pachlová-Eckertová: Keramika, Zdeněk Živný: Obrazy
  1988   Miloslav Hilský, Vlastimil Šik, Jakub Vinklář
  1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88
  1988   Současná polská medaile
  1988   Současné české exlibris
  1988   Výtvarníci animované tvorby
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly)
  1989   Christo Gergov, Lýdie Hladíková, Dalibor Lukáš
  1989   Josef Hlaváček, Inna Entina, Roy Ragle (Setkání)
  1989   Jozef Soukup a jeho žáci
  1989   Malba a plastika mladých
  1989   Mladí Janu Bauchovi
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka
  1989   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (II. část)
  1989   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (III. část)
  1989   Pět malířů z Turnova (Jaroslav Klápště, Dalibor Matouš, Ludmila Matoušová, Jan Solovjev, Jaroslava Solovjevová)
  1989   Plocha, prostor
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář)
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
  1989   Salón ´89 užitého umění pražských výtvarných umělců
  1989   Současná česká grafika
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
  1989   Věra Sedláková: Obrazy, kresby, Zdeněk Vojta: Sochy
  1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
  1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
  1990   Medhermeneutika, Pondělí
  1990   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba
kniha
  published   title (subtitle)
  1986   Panorama českého výtvarného umění
  1986   Panorama de l'art tchèque
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3)
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky
  1987   Sborník hlavních dokumentů IV. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Písnička o barevné světě
  1993   Introduction
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1963   Fillovy boje a zápasy v grafice a kresbách
  1965   Emila Medková: Fotografie z let 1949 - 1964
  1967   František Doležal: Obrazy 1963 - 1967
  1967   Václav Jíra
  1969   František Gross
  1969   Jan Bernat
  1969   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie
  1969   Jiří Chadima: Obrazy všedního dne
  1969   Jiří Sever: Životní dílo
  1969   Karel Oppermann
  1969   Otto Eckert: Keramické práce z let 1929-1969
  1969   Pantomima v kresbě Olgy Fejkové
  1969   Pantomima v kresbě Olgy Fejkové
  1969   Sochařská kresba a drobná plastika z počátku 20. století
  1969   Stanislav Ježek: Obrazy z let 1964 - 1969
  1969   Stanislav Podhrázský: Obrazy a kresby
  1969   Stanislav Zippe: Kinetické objekty
  1969   Václav Rabas: Chleba
  1969   Vladimír Otmar: Obrazy
  1969   Vladimír Suchánek: Litografie
  1969   W. P. Eberhard Eggers (NSR)
  1970   Aleš Lamr: Obrazy - kresby
  1970   Bohdan Obrovský: Obrazy a grafika
  1970   Bohuš Čížek: Obrazy a grafika z let 1962-1970
  1970   Eduard Antal: Obrazy
  1970   František Hudeček: Výbor z díla 1930 - 1970
  1970   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1968 - 1970 (k 80. výročí umělcova narození)
  1970   Jaroslav Paur: Obrazy 1967-1970
  1970   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby, zrcadla 1969
  1970   Kamil Lhoták: Kresby 1935 - 1970
  1970   Karol Baron: Bizarní svět písmen a homunkulů
  1970   Lev Šimák: Souborné dílo (Oleje, tempery, akvarely, grafiky, kresby)
  1970   Milena Šoltészová: Grafika, kresby
  1970   Richard Fremund: 1927 - 1969 (soubor životního díla)
  1970   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932-1962
  1970   Zdeněk Sýkora: Práce z let 1959 - 1970
  1971   František Tichý: Výběr z neznámého díla
  1971   Jan Špála: Vzpomenutí malířského díla
  1971   Miroslav Hák: Fotografie z let 1927-1968
  1971   O. Mrkvička: Obrazy, kresby, ilustrace, divadelní návrhy
  1971   Otis Novák: Obrazy, grafika, kresby
  1973   František Emler: Obrazy a grafiky
  1973   Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie
  1974   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
  1974   Jaroslav Grus: Neznámé obrazy
  1974   Jaroslav Zelenka: Plakáty, grafika
  1974   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby
  1974   Karel Myslbek (1874 - 1915): Výbor z díla
  1974   Petr Šmaha: Obrazy, kresby
  1974   Zahájení výstavy obrazů akad. malíře Witolda Zacharewicze
  1975   Bořivoj Žufan (1904-1942)
  1975   Jan Młodoženiec: Plakáty
  1975   Jan Rambousek: Výběr z životního díla
  1975   Jan Slavíček: Výběr z díla
  1975   Václav Fiala: Výběr z životního díla
  1975   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975
  1976   Alois Fišárek: Výběr z díla
  1976   Jan Bauch: Výběr z díla
  1976   Jaroslav Bejček: Obrazy, grafika, plastiky, keramika, porcelán
  1976   Josef Š. Maleček: Obrazy
  1976   Karel Souček: Výběr z díla
  1976   Lev Šimák: Výběr z díla
  1976   Milada Kazdová: Grafika a kresby
  1976   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramická malba (Výběr z cyklů 1963-1976)
  1977   Arnošt Paderlík (1971-77)
  1977   František Emler: Výběr z grafického díla
  1977   Li Ki Sun Bejčková: Obrazy a tapisérie
  1977   V. V. Wimmer: Výběr z kreseb a grafik
  1977   Vilém Wünsche: Výběr z malířského díla
  1977   Vladimír Tesař: Vysočina
  1977   Zuzana Nováčková: Grafika
  1978   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1969 - 1977
  1978   Karel Šlenger: Obrazy
  1979   Josef Jíra: Obrazy a grafika 1969 - 1979
  1979   Milan Erazim: Ilustrace a grafika
  1979   Ota Janeček: Obrazy
  1980   František Ronovský: Obrazy a kresby 1966-1979
  1980   Oldřich Lajsek: Obrazy
  1981   Jan Vlček: Obrazy
  1981   Jaroslav Šámal: Oleje a pastely
  1981   Jiří Švengsbír: Výběr z díla
  1981   Josef Liesler: Výběr z díla
  1981   Josef Šteffel: Obrazy, kresby
  1981   Karel Vysušil: Koláže, grafika z let 1971-1981
  1981   Lev Šimák: Oleje, akvarely, grafika
  1981   Milan Albich: Obrazy, kresby (Galerie U Řečických)
  1981   Vendula Ratajová: Obrazy
  1981   Viktor Polášek Výběr z díla 1937-1980
  1981   Vladimír Otmar: Obrazy
  1981   Vratislav Šotola: Sklo
  1981   Zdeněk Burian: Výběr z díla
  1982   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980
  1982   František Peterka: Kresby a grafika (Výběr z tvorby 1950-1981)
  1982   František Volf: Obrazy a kresby
  1982   Jaroslav Otčenášek: Výběr z malířského díla
  1982   Jiří Rejžek: Šumava
  1982   Josef Hamza: Užitá grafika
  1982   Karel Šmíd: Karikatury, kresby, obrazy
  1982   Stanislav Vajce: Obrazy a kresby
  1983   František Emler: Výběr z díla
  1983   Jiří Procházka: Výběr z malířského díla
  1983   Josef Flejšar: Užitá tvorba (Plakát)
  1983   Josef Vacke: Výběr obrazů z let 1925-1982
  1983   Milan Vácha: Plastiky
  1983   Ondřej Pavlík: Obrazy 1981-1983
  1983   Vítězslav Eibl: Sochy
  1984   Igor Šebestík: Obrazy
  1984   Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s o. p. Crystalex
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
  1984   Jindřich Růžička: Grafika, obrazy, kresby
  1984   Josef Ehm: Fotografie
  1984   Jozef Šturdík: Leningrad / město umění a revoluce
  1984   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty
  1984   Miloš Pošar: Obrazy
  1984   Petr Šmaha: Obrazy a kresby
  1984   Vladimír Kovářík: Známková tvorba, kresby a ilustrace
  1985   Karel Šmíd 1914-1985: Obrazy, kresby, portrétní karikatury
  1985   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie, kresby, obrazy
  1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
  1986   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby
  1986   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1983-1986
  1986   Michael Rittstein: Obrazy a kresby
  1986   Václav Balšán: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Vladimír Otmar: Obrazy
  1986   Vladimír Židlický: Fotografie
  1987   Helena Vanišová: Obrazy, tvorba z let 1986-87
  1987   Jaroslav Moravec: Obrazy, kresby
  1987   Jiří Voves: Obrazy, kresby, grafika
  1987   Lada Faixová: Obrazy, ilustrace (1980-1987)
  1987   Libuše Pilařová-Kverková: Krajina - zátiší
  1987   Michal Ranný: Výběr z díla
  1987   Miroslav Konrád: Obrazy, akvarely
  1987   Otakar Štembera: Karikatury - kresby - obrazy
  1988   Blanka Velová: Obrazy a kresby
  1988   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987
  1988   Milan Ressel: Obrazy, kresby
  1988   Tomáš Rafl: Obrazy, lidé, situace
  1988   Václav Špale: Obrazy, kresby
  1988   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1988   Vladimír V. Paleček: Výběr z díla
  1989   Adolf Vondra: Obrazy
  1989   Aleš Ogoun: Lightpainting
  1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
  1989   Dana Stehlíková: Kresby a grafika
  1989   Eva Vejražková: Kresby, obrazy, objekty
  1989   Ivan Komárek: Obrazy, kresby
  1989   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy
  1989   Jan P. Krásný: Obrazy
  1989   Jan Smetana: Výběr z díla
  1989   Jana Krausová: Keramický reliéf
  1989   Jerzy Grygorczuk: Výběr ze sochařského díla
  1989   Jiří Peca: Obrazy
  1989   Jiří Šuhájek: Sklo, obrazy, kresby
  1989   Josef Hlaváček, Inna Entina, Roy Ragle: Setkání
  1989   Josef Žáček: Obrazy
  1989   Karel Kroupa: Černá a bílá barva (plastika, realizace a objekty)
  1989   Liliana Maftei: Obrazy
  1989   Pavel Besta: Obrazy
  1989   Pavel Hlava: Sklo 1956 - 1989 (zasloužilý umělec)
  1989   Pavel Vavrys: Práce z posledních let
  1989   Pravoslav Rada: Keramika z posledních let
  1989   Rudolf Riedlbauch: Obrazy
  1989   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby
  1989   Věra Růžičková - Bejrová: výběr z díla
  1989   Vít Vejražka: Obrazy, kresby
  1990   Jan Otava: Grafika, kresby
  1990   Jan Vlček: Obrazy
  1990   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby
  1990   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, kresby
  1990   Robert Wittmann: Fotografie
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1967   Secese členů Hollara
  1969   2. pražský salón
  1969   dada 1916 - 1966
  1969   Itálie v díle současných českých umělců
  1969   Minisalon (grafika keramika sklo šperk textil)
  1969   Nová figurace
  1969   Sochařská kresba a drobná plastika z počátku 20. století
  1969   Tanec v současném českém výtvarném umění
  1970   Demartini Kratina Kubíček Malich Sýkora
  1970   Ivan Chatrný a Dalibor Chatrný. Serigrafie 1968-69
  1970   Karel Nepraš: Račte točit, Otakar Slavík: Obrazy
  1970   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy 1968-70, Václav Cígler: Plastiky, Vladimír Kopecký: Obrazy
  1971   Alois Jirout, Ludmila Jiroutová: Umělecké knižní vazby z let 1929–1971
  1971   Avantgarda Trnu
  1971   Mezinárodní grafika
  1971   Mizející krajina (Obrazy z povodí Želivky)
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
  1975   Maria Tefrová: Obrazy, Jan Reich: Fotografie
  1975   Mladí výtvarníci z NDR
  1975   Mladí za mír
  1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků
  1976   Koně: Obrazy, plastiky, kresby, grafika
  1976   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (k Mezinárodnímu roku dítěte)
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
  1982   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1983   Ivan Bukovský: Obrazy, Bořek Zeman: Plastiky
  1983   Jiří Altmann: Grafika a kresby, Tomáš Rafl: Obrazy a kresby
  1983   Vladimír Gebauer, Vladimír Míčko, Václav Žatečka: Obrazy
  1984   Grafické techniky I (Litografie)
  1984   Vladimír Kintera, Jan Tománek: Obrazy, plakáty
  1985   Vyznání životu a míru
  1986   Grafické techniky II. Tisk z hloubky
  1986   Slovenské exlibris
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1986   Věroslav Bergr: Ilustrace, kresby, obrazy, plastiky; Valdemar Sokol: Deskové obrazy, kresby
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
  1987   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
  1987   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
  1987   Věra Krylová: Nástěnné textilní aplikace, Jiří Fusek: Objekty a pohledové šperky
  1987   Veronika Oleríny, Naděžda Radvanová, Helena Tomášková-Willmannová, Magdaléna Vovsová
  1988   Helena Horálková: Grafika, Jaroslav Horálek: Obrazy
  1988   Jiří Jetmar: Sklo, Jiří Novotný: Obrazy, kresby, grafika
  1988   Lidé - život - práce
  1988   Salón pražských výtvarných umělců '88
  1988   Soudobá francouzská litografie: 50 let grafického ateliéru Pons
  1989   19 v Galerii d (Žákyně Emila Filly)
  1989   Co je fotografie / Československá fotografie 1945-1989
  1989   Jan Juránek, Dirk vander Eecken: Bez názvu
  1989   Jozef Soukup a jeho žáci
  1989   Malba a plastika mladých
  1989   Mladé sochařství 1989
  1989   Mladí Janu Bauchovi
  1989   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (I. část)
  1989   Pět malířů z Turnova
  1989   Plocha, prostor
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář)
  1989   Salón užitého umění 89 pražských výtvarných umělců
  1989   Současná užitá fotografie
  1989   Středočeský salón 89 (Obrazy, grafika, plastika, užité umění)
  1989   Věra Sedláková: Obrazy, kresby; Zdenek Vojta: Sochy
  1989   Výtvarníci Prahy 8 (50 výtvarníků)
  1989   Zadáno pro mladé architekty
  1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
  1990   Skupina Medhermeneutika, Moskva / Skupina Pondělí, Praha
  1990   Skupina Most
  1990   Současná československá komorní plastika
  1990   Vlastimil a Radka Vodákovi: Textilní tvorba
  1990   Wroclav 89: Výstava, která nikdy nedorazila na místo určení
almanach
  published   title (subtitle)
  1986   Панорама чешского изобразительного искусства
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1970   Mira Benešová: Obrazy a grafika
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1975   Lea Grundigová: Kresby, grafika
pamětní list
  published   title (subtitle)
  1974   PhDr. Václav Vilém Štech (profesor, nositel Řádu republiky, Řádu práce a lareát státní ceny Klementa Gottwalda)
parte
  published   title (subtitle)
  1969   Jiří Trnka (národní umělec, malíř a profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, nositel Řádu práce, zasloužilý umělec a laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1969   Ludmila Janská - Durová (akademický malířka)
  1969   Prof. Ing. arch. Dr. Oldřich Stefan (nositel Řádu práce a Ceny hl. m. Prahy)
  1969   Rudolf Volráb (akademický malíř)
  1969   Václav Karel (malíř a grafik, nositel vyznamenání za vynikající práci)
  1970   Alena Matějčková-Urbanová (akademická malířka a grafička)
  1970   Antonín Kubát (akademický malíř)
  1970   Emanuel Famíra
  1970   Jan Slavíček (národní umělec, zasloužilý umělec, lareurát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1970   Pavel Teimer (grafik)
  1970   Pravoslav Kotík
  1970   Prof.Dr.Miroslav Míčko (historik umění a výtvarný kritik, profesor Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze, předseda české sekce AICA (Mezinárodní organizace výtvarných kritiků), člen vědecké rady Národní galerie, člen výboru sekce teoretiků)
  1970   Vlastimil Kačírek (akademický malíř)
  1972   Jaroslav Otčenášek: malíř
  1973   Martin Reiner: akademický sochař
  1974   Antonín Kalvoda: akademický sochař
  1974   František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1976   Bohumír Dvorský: akademický malíř, člen ústředního výboru Svazu českých výtvarných umělců
  1976   Josef Sudek (umělecký fotograf)
  1976   prof. Karel Lidický: akademický sochař, člen Svaz českých výtvarných umělců
  1977   Jan Zrzavý (akad. malíř a grafik)
  1977   malíř dr. Arnošt Folprecht
  1977   Vladimír Šolta: akademický malíř, místopředseda Svazu českých výtvarných umělců
  1979   František Prosecký (akademický sochař)
  1979   Svata Hajerová (akademická sochařka, laureátka státní ceny)
  1980   ak. soch. doc. Jindřich Severa, CSc.
  1980   Bohuslav Slánský (laureát Státní ceny akademický malíř a grafik)
  1980   národní umělec Josef Brož (akademický malíř)
  1980   zasloužilý umělec Václav Fiala (nositel Řádu práce)
  1981   akademická sochařka Marta Havlíčková-Jirásková (zasloužilá umělkyně)
  1981   akademický sochař Vincenc Vingler
  1981   JUDr .PhDr. Prokop H. Toman (historik umění a výtvarný kritik)
  1981   Martas Havlíčková-Jirásková (zasloužilá umělkyně)
  1981   Václav Sedláček: akademický malíř a grafik, člen Svazu českých výtvarných umělců
  1981   Zdeněk Podhůrský
  1982   Karel Štěch (akademický malíř a grafik)
  1982   prof. Karel Souček (akademický malíř)
  1982   zasloužilý umělec Bedřich Stefan (akademický sochař nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1983   Břetislav Benda (akademický sochař)
  1983   Jaroslav Grus (akademický malíř a grafik člen Svaz českých výtvarných umělců)
  1983   Jiří Švengsbír (zasloužilý umělec, grafik a rytec)
  1983   malíř František Volf (zasloužilý umělec, nositel Řádu Vítězného února a Řádu práce)
  1983   Pavel Laška (akademický malíř)
  1983   PhDr. Dušan Konečný, CSc. (nositel Čestné stříbrné plakety ČSAV - Františka Palackého za zásluhy ve společenských vědách)
  1983   Vilém Wünsche (akademický malíř a grafik)
  1983   zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc (akademický sochař nositel Řádu práce)
  1984   ing. arch. Ivan Sova: grafik
  1984   Jaroslav Lukavský (akademický malíř a grafik)
  1984   Prof. Cyril Bouda (akademický malíř a grafik. národní umělec, nositel Řádu republiky a Ceny marie Majerové, laureát státní ceny, člen Svazu českých výtvarných umělců)
  1984   Vladislav Turský (akademický sochař a restaurátor)
  1985   Danuše Černá (akademická malířka)
  1985   doc. PhDr. Václav Formánek (výtvarný teoretik)
  1985   František Gross (nositel vyznamenání Za vynikající práci)
  1985   Jaroslav Bureš (profesor pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)
  1985   Karel Stehlík (akademický malíř)
  1985   Marie Mlynářová (akademický sochařka)
  1985   univ. prof. PhDr et JUDr František Holešovský, Dr.Sc.
  1985   Václav Hejna (akademický malíř)
  1985   Věra Lišková: akademická sochařka
  1985   Vladimír Boďa (akademický malíř)
  1985   Vladimír Koštoval (akademický sochař)
  1986   doc. Jan Nušl (zasloužilý umělec, akademický sochař)
  1986   Eva Bednářová (svazové)
  1986   František Říha (akademický malíř a ilustrátor)
  1986   Jan Kavan (akademický sochař)
  1986   Jaroslav Trnka: akademický malíř
  1986   Josef Pilař (akademický architekt)
  1986   Karel Svolinský (akademický malíř, národní umělec)
  1986   Vendelín Zdrůbecký (akademický sochař)
  1986   Viktor Fixl: akademický malíř
  1987   Alois Moravec (akademický malíř)
  1987   Bedřich Dvořák
  1987   Bedřich Hanák (prof., akademický architekt)
  1987   Jan Hausner (keramik)
  1987   Jan Kutálek (keramik nositel vyznamenání Za vynikající práci)
  1987   Jaroslav Paur (akademický malíř, nositel státního vyznamenání Za zásluhy o výstavbu)
  1987   Josef Vacke (akademický malíř)
  1987   Lubor Těhník (akademický sochař)
  1987   Milada Marešová (akademická malířka)
  1987   Miroslav Vajchr (akademický sochař a restaurátor)
  1987   PhDr. Emanuel Poche, DrSc.
  1987   profesor Josef Novák (akademický malíř a grafik, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Za zásluhy o výstavbu)
  1987   Viktor Dobrovolný (zasloužilý umělec, akademický sochař, nositel Řádu práce)
  1987   Vladimír Joachimsthal (akademický malíř)
  1987   Vlastimil Večeřa (akademický sochař)
  1988   Bohuslav Rychlink (akademický architekt)
  1988   Eva Prošková (akademická malířka)
  1988   ing. Petr Tausk
  1988   Ivanka Slavíčková (akademická malířka)
  1988   Jan Spurný: prof. PhDr. (svazové) (prof. PhDr.)
  1988   Jaroslav Slovák (akademický malíř a grafik)
  1988   Jaroslav Šámal (akademický malíř)
  1988   Josef Václav Schwarz (akademický sochař)
  1988   Karel Mezera (akademický malíř a restaurátor)
  1988   Marica Hybínová (akademická malířka)
  1988   Petr Zora (umělecký fotograf, čestný člen AFIAP)
  1988   PhDr. František Šmejkal, CSc. (vědecký pracovník ÚTDU ČSAV)
  1988   prof. PhDr. Jan Spurný
  1988   profesor Ladislav Havlas (akademický sochař a glyptik, nositel Národní ceny ČSR)
  1988   Václav Turek (akademický malíř)
  1989   Bedřich Horálek (akademický malíř)
  1989   Bohuslav Blažej
  1989   Bohuš Čížek (akademický malíř)
  1989   docent Přemysl Rolčík (akademický malíř a grafik)
  1989   Drahomíra Šťovíčková (akademická sochařka a restaurátorka)
  1989   Jan Habarta (akademický sochař, laureát statní ceny Klementa Gottwalda)
  1989   Karel Vaca (akademický malíř)
  1989   Lev Šimák (národní umělec, nositel Řádu republiky, Řádu Vítězného února)
  1989   malíř Josef Vyleťal
  1989   malíř Josef Vyleťal
  1989   Ondřej Pavlík (akademický malíř)
  1989   prof. Josef Ehm
  1989   Renata Oleríny (sochařka)
  1989   Rudolf Šváb (akademický malíř a grafik)
  1989   Václav Bubeníček (akademický malíř)
  1989   Václav Dlouhý (akademický malíř a grafik)
  1989   Viktor Polášek (akademický malíř, nositel vyznamenání Za vynikající práci)
  1989   Vladimír Ptáček (akademický sochař, průmyslový výtvarník - designer)
  1989   Vladimír Ringes (akademický malíř)
  1989   Zdeněk Němeček (akademický sochař)
  1990   Arnošt Košík (akademický sochař)
  1990   doc. Ladislav Vacek (ak. mal., nositel vyznamenání Za vynikající práci a titulu Zasloužilý umělec)
  1990   Ladislav Pícha (akademický sochař a restaurátor)
  2001   Jindřich Vladivoj (1950 - 2001)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1960/03/15   Výtvarné umění
  1960/07/09   Výtvarné umění
  1961/03/31   Výtvarné umění
  1961/05/20   Výtvarné umění
  1961/07/05   Výtvarné umění
  1961/07/31   Výtvarné umění
  1968-1969   Tvar (Časopis pro užité umění)
  1969/01/31   Výtvarné umění
  1969/04/30   Výtvarné umění
  1969/05/10   Výtvarná práce (3-4)
  1969/07/28   Výtvarná práce (5-6)
  1969/08/29   Výtvarné umění
  1969/09/15   Výtvarná práce (7)
  1969/09/29   Výtvarná práce (8-9)
  1969/09/30   Výtvarné umění
  1969/10/13   Výtvarná práce (10-11)
  1969/10/24   Výtvarná práce (12-13)
  1969/10/31   Výtvarné umění
  1969/11/10   Výtvarná práce (14-15)
  1969/11/24   Výtvarná práce (16-17)
  1969/12/08   Výtvarná práce (18-19)
  1969/12/08   Výtvarná práce (20)
  1969/12/15   Výtvarné umění
  1969/12/31   Výtvarné umění
  1970/01/10   Výtvarná práce (1)
  1970/01/22   Výtvarná práce (2)
  1970/01/28   Výtvarná práce (3)
  1970/02/16   Výtvarné umění
  1970/02/18   Výtvarná práce (4)
  1970/03/02   Výtvarná práce (5)
  1970/03/18   Výtvarná práce (6)
  1970/03/25   Výtvarná práce (7)
  1970/04/14   Výtvarná práce (8)
  1970/04/27   Výtvarná práce (9)
  1970/05/12   Výtvarná práce (10)
  1970/05/20   Výtvarné umění
  1970/05/26   Výtvarná práce (11)
  1970/06/09   Výtvarná práce (12)
  1970/06/15   Výtvarné umění
  1970/06/23   Výtvarná práce (13)
  1970/07/07   Výtvarná práce (14)
  1970/07/17   Výtvarné umění
  1970/07/21   Výtvarná práce (15)
  1970/08/04   Výtvarná práce (16)
  1970/08/18   Výtvarná práce (17)
  1970/08/31   Výtvarné umění
  1970/09/01   Výtvarná práce (18)
  1970/09/28   Výtvarná práce (19-20)
  1970/09/30   Výtvarné umění
  1970/10/13   Výtvarná práce (21)
  1970/10/27   Výtvarná práce (22)
  1970/11/10   Výtvarná práce (23)
  1970/11/24   Výtvarná práce (24)
  1970/11/30   Výtvarné umění
  1970/12/15   Výtvarná práce (25-26)
  1970/12/31   Výtvarné umění
  1971/01/05   Výtvarná práce (1)
  1971/01/19   Výtvarná práce (2)
  1971/02/02   Výtvarná práce (3)
  1971/02/16   Výtvarná práce (4)
  1971/03/02   Výtvarná práce (5)
  1971/03/31   Výtvarné umění
  1971/05/31   Výtvarné umění
  1977   Výtvarná kultura (1)
  1977   Výtvarná kultura (2)
  1977   Výtvarná kultura (3)
  1977   Výtvarná kultura (4)
  1977   Výtvarná kultura (5)
  1977   Výtvarná kultura (6)
  1978   Výtvarná kultura (1)
  1978   Výtvarná kultura (2)
  1979   Výtvarná kultura (1)
  1979   Výtvarná kultura (2)
  1979   Výtvarná kultura (3)
  1979   Výtvarná kultura (4)
  1979   Výtvarná kultura (5)
  1979   Výtvarná kultura (6)
  1980   Výtvarná kultura (1)
  1980   Výtvarná kultura (2)
  1980   Výtvarná kultura (3)
  1980   Výtvarná kultura (4)
  1980   Výtvarná kultura (5)
  1980   Výtvarná kultura (6)
  1981   Výtvarná kultura (1)
  1981   Výtvarná kultura (3)
  1981   Výtvarná kultura (5)
  1981   Výtvarná kultura (2)
  1981   Výtvarná kultura (4)
  1981   Výtvarná kultura (6)
  1982   Výtvarná kultura (6)
  1982   Výtvarná kultura (1)
  1982   Výtvarná kultura (2)
  1982   Výtvarná kultura (3)
  1982   Výtvarná kultura (4)
  1982   Výtvarná kultura (5)
  1983   Výtvarná kultura (4)
  1983   Výtvarná kultura (5)
  1983   Výtvarná kultura (6)
  1983   Výtvarná kultura (3)
  1983   Výtvarná kultura (2)
  1983   Výtvarná kultura (1)
  1984   Výtvarná kultura (1)
  1984   Výtvarná kultura (2)
  1985   Výtvarná kultura (1)
  1985   Výtvarná kultura (2)
  1985   Výtvarná kultura (3)
  1985   Výtvarná kultura (4)
  1985   Výtvarná kultura (5)
  1985   Výtvarná kultura (6)
  1986   Výtvarná kultura (1)
  1986   Výtvarná kultura (2)
  1986   Výtvarná kultura (3)
  1986   Výtvarná kultura (4)
  1986   Výtvarná kultura (5)
  1986   Výtvarná kultura (6)
  1987   Výtvarná kultura (6)
  1987   Výtvarná kultura (1)
  1987   Výtvarná kultura (2)
  1987   Výtvarná kultura (3)
  1987   Výtvarná kultura (4)
  1987   Výtvarná kultura (5)
  1988   Výtvarná kultura (1)
  1988   Výtvarná kultura (2)
  1988   Výtvarná kultura (3)
  1988   Výtvarná kultura (4)
  1988   Výtvarná kultura (5)
  1988   Výtvarná kultura (6)
  1988/01/07   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/03/30   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/04/12   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/04/26   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/05/10   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/05/24   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/06/07   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/06/21   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/07/05   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/07/19   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/08/02   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/08/30   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/09/27   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/10/11   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/10/25   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/11/22   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/12/06   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988/12/20   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989   Výtvarná kultura (2)
  1989   Výtvarná kultura (1)
  1989   Výtvarná kultura (3)
  1989   Výtvarná kultura (4)
  1989   Výtvarná kultura (5)
  1989   Výtvarná kultura (6)
  1989/01/10   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/02/07   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/03/07   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/03/21   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/04/04   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/05/02   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/05/30   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/06/13   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/06/27   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/07/11   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/07/25   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/08/08   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/08/22   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/09/05   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/09/19   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/10/17   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/10/31   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/11/14   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/11/28   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989/12/12   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1990   Výtvarná kultura (3)
  1990   Výtvarná kultura (2)
plakát
  published   title (subtitle)
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1970   4. bienále užité grafiky Brno 1970 (Pozvání na mezinárodní symposium Umění a reklama (vztahy a vlivy))
  1980   Slavnostní odhalení pamětní desky národnímu umělci Josefu Ladovi (Deska je dílem akad. sochaře Zdeňka Šejnosta)
  1989   Salón československé fotografie
  1989   Slavnostní odhalení pamětní desky Jana Zrzavého
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1966   Sto kreseb Josefa Wagnera
  1987   Stanovy Svazu českých výtvarných umělců
  1988   Stanovy Svazu českých výtvarných umělců
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1966   Československé výstavy v zahraničí v r. 1965 (Výstavy v čs. kulturních střediscích v zahraničí 1965)
  1967   Československé výstavy v zahraničí v r. 1966 (Výstavy v čs. kulturních střediscích v zahraničí v roce 1966)
  1977   Výstavy Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období mezi I. a II. sjezdem (1973 - duben 1977)
  1978   Návštěvnost ve výstavních síních SČVU za II. pololetí 1978
  1978   Výstavy za I. pololetí 1978
  1980   Přehled výstavní činnosti SČVU za rok 1979
  1982   Přehled výstavní činnosti Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období 1977-1982
  1987   Přehled výstavní činnosti Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období 1982 - 1986
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (I. cyklus)
  1982   Alois Lukášek
  1988   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
  1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle)
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)

Svaz českých výtvarných umělců

institution, city, address
Galerie mladých, Mánes, Praha, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Svaz českých výtvarných umělců

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1971   Lukáš
kniha
  published   title (subtitle)
  2015   Kultura v karanténě (Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1970   Cesta k pozitivní práci
  1977   II. sjezd Svazu českých výtvarných umělců
  1979   Ze zpráv předsednictva na zasedání Ústředního výboru Svazu českých výtvarných umělců 5. července 1979 (Kronika)
  1979   Ze zprávy Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění o současném stavu práce s mladou výtvarnou generací a péče o její ideový a umělecký růst (Kronika)
  1989   Diskuse ke stanovám
  1989   Posílám vám dopis...
  1990   SČVU = UNIE?
  2013   Pěstovati vzájemnost (Spolkový život v českých zemích)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   Tvůrčí skupina UB 12
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1978   Návštěvnost ve výstavních síních SČVU za II. pololetí 1978
  1978   Výstavy za I. pololetí 1978

Svaz českých výtvarných umělců

person   born from - to, notes
Hanušová Marie   28. 11. 1942     1970 - 1993
Jiráčková Blanka   8. 5. 1950     1979 - 1986, tajemnice
Krupka Lubomír   19. 1. 1953     1984 - ????
Lhota Josef   17. 4. 1928     ???? - ????, Praha
Spilka František   4. 3. 1930     ???? - ????, tajemník
Štěpánová Taťana   1928     ???? - ????

Svaz českých výtvarných umělců

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února)
  1989   Jde o naši společnou věc
  1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická)
  2010   Příběhy programů a manifestů