Bienále dřevorytů v Bánské Bystrici

date of exhibition: 1971
institution: Galerie Vincence Kramáře, Malá síň
type of exhibition: kolektivní