přebal - Jaroslav Chadima

Lidé - život - práce

subtitle: Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 1988
number of page: (6) přebal, (40), (20 seznam vystavených prací)
the number of reproductions: 8 b, 41 čb
dimensions [mm]: 242 x 227
language: český
prints: 800

Lidé - život - práce

přebal - Jaroslav Chadima
Josef Brož: Únor 1948, 1959, tempera, překližka, 115 x 183 cm
Jan Simota: Pomník Antonína Zápotockého před budovou Ústřední rady odborů, 1973-1977, bronz, výška 280 cm, spolupráce arch. Jiří Navrátil
František Jiroudek: Jarní krajina, 1963, olej, plátno, 72 x 98 cm
Václav Rabas: Chleba s ovocem, 1942, olej, plátno, 61 x 94 cm
Vlastimil Rada: Stará cihelna v Bubenči, 1940, olej, plátno, 55 x 85 cm
Rudolf Krivoš: Návrat z hor, 1979, kombinovaná technika, 130 x 150 cm
Jan Bauch: Malířské zátiší, 1962, olej, plátno, 100 x 120 cm
Jan Hána: Únor 1948. bronz, výška 69 cm
Ján Ivavský: Čekání, 1960-1972, olej, plátno, 80 x 60 cm
Willy Nowak: Karel Marx, 1978, olej, překližka, 60 x 43 cm
Stanislav Ježek: Železárny II, 1976, tempera, papír, 66 x 90 cm
Antonín Pelc: Veranda, (1960), olej, sololit, 123 x 169 cm
Kamil Lhoták: Motockly, 1967, tempera, lepenka, 12 x 28 cm
Ota Janeček: Břeh rybníka, 1950-1952, olej, plátno, 97 x 130 cm
Richard Wiesner: Žena s kyticí, 1965, olej, tempera, plátno, 146 x 144 cm
Miroslav Pangrác: Jihočeský rybář, (1955), patinovaná sádra, výška 70 cm
Miloš Axman: Podobizna Josefa Hlavičky (Dům odborů Svitavy), 1986, bronz, výška 90 cm
Jan Zrzavý: Loďky v přístavu, 1938, olej, plátno, 49 x 61 cm
Bohumír Dvorský: Příjezd Rudé armády na Svatý Kopeček, 1945-1946, olej, plátno, 100 x 130 cm
Vladimír Šolta: Slévárna I (Slévárna šedé litiny ČKD), 1976, olej, plátno, 99 x 135 cm
Slavomír Brezina: Mírová tavba, 1984, kombinovaná technika, papír, 100 x 100 cm
Frntišek Gross: Začátek skrývky, 1979, olej, lepenka, 50 x 67 cm
Karel Svolinský: Matka s dítětem, 40. léta, perokresba, papír, 18,5 x 26 cm
Rudolf Svoboda: Děti, (1977), cín, výška 25 cm
Josef Peca: Portrét ženy, 1973, olej, plátno, 100 x 70 cm
Vladimír Sychra: Březen 1939, 1962, olej, plátno, 81 x 65 cm
Ferdinand Hložník: Noc, 1979, tempera, papír, 66 x 91 cm
Karel Jílek: Děkující herci, 1959, olej, plátno, 41 x 51,5 cm
Josef Malejovský: Jaroslav Hašek, 1982, bronz, výška 56 cm
Vladimír Suchý: Vladimír Majakovskij, 1983, olej, akronex, plátno, 140 x 100 cm
Cyril Chramosta: Školka v zahradě, (1977), olejový pastel, papír, 52 x 71 cm
Vojtěch Tittelbach: Prehistorie, (1965), olej, plátno, 105 x 146 cm
Vilma Vrbová-Kotrbová: Modrá, 1970, olej, plátno, 85 x 65 cm
Arnošt Paderlík: Ateliér na sýpce, 1975, olej, plátno, 70 x 100 cm
Ján Želibský: Děti na rozkvetlé louce, 1979, pastel, papír, 43 x 58 cdm
Rúth Dubayová: V dětském pokoji, 1979, olej, plátno, 105 x 80 cm
Jozef Ilavský: Svítání II - cesta, 1983, olej, plátno, 40 x70 cm
Magdalena Cubrová: Velkorypadlo KU na dole Ležáky, 1979, olej, plátno, 97 x 130 cm
Karel Souček: Večer ve městě, 1960, olej, plátno, 60 x 90 cm
Jaroslav Chudomel: Staré a nové, 1981, pastel, papír, 45 x 70 cm
František Hora: Město hnědého uhlí, 1972, kolorovaný dřevořez, 378 x 620 mm
Jozef Šturdík: Čas slavnosti, 1985, kombinovaná tempera, papír, 67 x 53 cm
Ladislav Zozuľák: Industrializace I, 1986, olej, plátno, 90 x 100 cm
Darina Gladišová: Před vyšetřením, 1983, olej, plátno, 120 x 120 cm
Jan Smetana: Modré okno, 1966, olej, plátno, 91 x 130 cm
Ján Havrila: Na křižovatce, 1985, olej, plátno, 90 x 90 cm
Pavel Vavrys: V cukrovaru, 1982, olej, plátno, 130 x 120 cm
Rastislav Kudláč: První republika, 1972, olej, sololit, 120 x 100 cm
Ivan Šnobl: V metru II, 1985, olej, plátno, 130 x 91 cm
 

Lidé - život - práce

person   born
Čubrda Zdeněk   9. 7. 1949

Lidé - život - práce

person   born
Alexy Janko   25. 1. 1894
Antalová Elvíra   21. 10. 1924
Axman Miloš   20. 11. 1926
Bacskai Vojtech   26. 7. 1935
Balogh Július   5. 5. 1921
Bartoš Jan   24. 11. 1947
Bartoš Lubomír   22. 9. 1937
Bauch Jan   16. 11. 1898
Bazovský Miloš   11. 1. 1899
Bélová Mária   26. 1. 1933
Benda Břetislav   28. 3. 1897
Beneš Vincenc   22. 1. 1883
Beneš Vlastimil   3. 10. 1919
Beňo Jozef   4. 6. 1930
Bílková Koblencová Alena   13. 9. 1946
Blažek Jan   23. 10. 1947
Blažek Jan   10. 1. 1920
Boríková Jančovičová Lýdia   2. 5. 1950
Born Adolf   12. 6. 1930
Brabec Karel   19. 10. 1928
Brezina Slavomír   28. 7. 1944
Brooš Miroslav   30. 11. 1952
Brož Josef   13. 8. 1904
Bubán Štefan   29. 7. 1932
Cimbalník Jaromír   11. 2. 1953
Cpin Štefan   11. 9. 1919
Cubrová Magdalena   18. 4. 1952
Cundrla František   25. 11. 1943
Čapka Marián   14. 8. 1950
Čapka Štefan   20. 8. 1921
Čemický Ladislav   24. 3. 1909
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924
Čermáková Alena   28. 2. 1926
Černý Dušan   5. 7. 1959
Čičvák Michal   20. 5. 1955
Čížek Bohuš   11. 2. 1913
Daňo Juraj   9. 1. 1920
Darnády Peter   30. 3. 1952
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932
Dobeš Antonín   1. 3. 1926
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919
Drexler Karol   18. 1. 1923
Droppa Vladimír   13. 10. 1907
Dubay Orest   15. 8. 1919
Dubayová (Paldiová) Rúth   20. 9. 1954
Dúbravec Marcel   24. 10. 1948
Dvorský Bohumír   21. 10. 1902
Dvořáček Jaroslav   18. 2. 1908
Dvořák Jaroslav Eduard   5. 6. 1946
Eibl Vítězslav   6. 6. 1928
Emler František   26. 7. 1912
Fabini Jozef   10. 10. 1908
Famíra Emanuel   15. 11. 1900
Fárka Lubomír   28. 3. 1951
Filet Štefan   1954
Filová Mária   27. 12. 1927
Fišárek Alois   16. 7. 1906
Fojtík Quido   30. 4. 1926
Folprecht Arnošt   13. 3. 1902
Frauknecht Karel   24. 7. 1925
Fremund Richard   9. 4. 1928
Fuchs Alfred   17. 2. 1925
Fulla Ľudovít   27. 2. 1902
Gaj Andrej   29. 1. 1932
Gebauer Vladimír   27. 4. 1946
Gladišová Darina   15. 4. 1953
Grimm Jan   17. 4. 1943
Gross František   19. 4. 1909
Gruber Ivan   9. 7. 1929
Grus Jaroslav   13. 8. 1891
Haas Leo   15. 4. 1901
Haise Václav   26. 9. 1903
Hájek Vladimír   1. 10. 1926
Halberštát Eduard   26. 1. 1937
Hana Petr   4. 6. 1945
Hána Jan   28. 10. 1927
Hanák Mirko   26. 6. 1921
Harangozó Stanislav   19. 11. 1946
Hartinger Ilja (Jiljí)   20. 8. 1935
Haščák Jozef   18. 2. 1948
Hausner Miloš   12. 4. 1948
Havrila Ján   3. 6. 1933
Hegr Jindřich   19. 3. 1933
Hes Milan   24. 10. 1945
Hlavinka Čestmír   8. 8. 1931
Hlobilová Danuše   21. 5. 1928
Hložník Ferdinand   18. 11. 1921
Hložník Vincent   22. 10. 1919
Hodonský František   19. 2. 1945
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902
Hofman Karel   14. 9. 1906
Höhmová Zdena   4. 10. 1955
Holan Karel   4. 12. 1893
Holas Ota (Otto)   5. 2. 1910
Holík Jiří   9. 10. 1934
Holoubek Jan   11. 2. 1949
Holý Miloslav   4. 10. 1897
Holý Miloslav   15. 1. 1926
Hora František   22. 11. 1913
Horník Jiří   5. 9. 1916
Horný Willy   28. 7. 1933
Hořánek Jaroslav   5. 12. 1925
Houra Miroslav   3. 8. 1933
Hrčka Milan   24. 4. 1947
Hroch Vladimír   3. 4. 1907
Hruška Karel   19. 3. 1930
Hulík Viktor   13. 8. 1949
Hvozdenský Josef   7. 3. 1932
Hýžová Fišerová Jaroslava   21. 2. 1915
Chabadová Marta   2. 3. 1950
Chabera Milan   27. 3. 1954
Chadima Jiří   6. 6. 1923
Chaloupková Viktorie   5. 3. 1953
Chmelař František   30. 12. 1921
Chramosta Cyril   6. 8. 1908
Chudomel Jaroslav   7. 2. 1929
Ilavský Ján   15. 12. 1924
Ilavský Jozef   28. 10. 1940
Ilečko Ľudovít   14. 10. 1910
Jambor Josef   29. 10. 1887
Janča Jan   1. 5. 1907
Janeček Ota   15. 8. 1919
Jánoška Ján   24. 9. 1923
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924
Jemelka Jan   3. 5. 1953
Ježek Stanislav   6. 7. 1904
Jílek Karel   26. 11. 1896
Jindra Jaromír   26. 3. 1895
Jíra Josef   11. 10. 1929
Jiroudek František   17. 2. 1914
Jiřincová Ludmila   9. 5. 1912
Jüngling Jan   5. 11. 1946
Jurík František   10. 7. 1923
Jurná Lipská Ivana   5. 5. 1947
Kabátová Táborská Zdenka   3. 6. 1933
Kalický Eduard   14. 8. 1950
Karmazín Jiří   24. 12. 1932
Karoušek Ladislav   17. 9. 1926
Kavan Jan   26. 5. 1905
Kazdová Hirková Milada   14. 8. 1911
Kilian Josef   22. 12. 1918
Kisza Herbert   16. 6. 1943
Klápště Jaroslav   7. 8. 1923
Klimovičová Marička   25. 4. 1927
Klusáček Ladislav   13. 7. 1953
Knil Jaroslav   14. 1. 1929
Knotek Jaromír   18. 2. 1949
Kohout Milan   7. 3. 1945
Kolář Radomír   19. 8. 1924
Kolčák Ignác   16. 5. 1931
Komárek Vladimír   10. 8. 1928
Konrád Miroslav   17. 6. 1945
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928
Korkoš Ľudovít   17. 1. 1928
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889
Kotrba Emil   22. 2. 1912
Kotvald Ferdinand   24. 5. 1898
Kozák Oskar   25. 9. 1909
Krčmár Ctibor   11. 11. 1924
Krčméry Tomáš   7. 5. 1950
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933
Krybus Zdeněk   21. 8. 1923
Krystyn Bohumír   26. 11. 1919
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883
Kučerová Alena   28. 4. 1935
Kudláč Rastislav   3. 7. 1929
Kudláček František   1909
Kuklík Ladislav   1. 8. 1947
Kulich Ján   31. 12. 1930
Kuzma Dušan   17. 3. 1927
Kyselicová Szabová Eva   3. 10. 1945
Lachout Vlastislav (Vlastimil)   13. 2. 1935
Lehotská Eugénia   24. 9. 1943
Lehotský Eugen   3. 8. 1909
Lhoták Kamil   25. 7. 1912
Lidický Karel   17. 6. 1900
Liesler Josef   19. 9. 1912
Luffer Pavel   15. 7. 1955
Lukášek Alois   12. 10. 1911
Malatinec Štefan   22. 1. 1930
Malejovský Josef   19. 4. 1914
Matal Bohumír   13. 1. 1922
Matička Josef   13. 9. 1893
Matoušek Ota   3. 12. 1890
Medvecká Mária   11. 10. 1914
Melichar Jan   11. 6. 1908
Moravec Alois   5. 1. 1899
Mrva Jaroslav   10. 8. 1924
Mudroch Ján   28. 3. 1909
Muška Pavol   21. 6. 1949
Nedvěd František   13. 9. 1919
Nemčík Július   12. 11. 1909
Netík Miroslav   5. 9. 1920
Neuwirt Vladimír   2. 10. 1945
Nevan Eugen   18. 1. 1914
Novák Ada   12. 2. 1912
Novák Jiří   11. 2. 1942
Novák Václav   19. 10. 1901
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939
Novosad Jiří   18. 4. 1949
Nowak Willi   3. 10. 1886
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929
Oplt Oldřich   25. 10. 1919
Oravcová Miluše   10. 5. 1955
Otčenášek Jaroslav   13. 5. 1909
Pacák Jan   26. 4. 1941
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919
Paleček Josef   25. 2. 1932
Pangrác Miroslav   16. 10. 1924
Pataki Klára   14. 5. 1930
Paur Jaroslav   25. 7. 1918
Pavlištík Petr   17. 1. 1943
Peca Josef   31. 10. 1923
Pelc Antonín   16. 1. 1895
Peterka Milan   7. 7. 1930
Petrovan Bedřich   31. 12. 1908
Petrželka Jaroslav   25. 7. 1938
Plocek Vilém   25. 12. 1905
Podešva František   2. 7. 1893
Pokorný Jiří   6. 7. 1945
Pokorný Václav   9. 1. 1914
Polakovič Imrich   19. 9. 1923
Pollág Peter   19. 2. 1958
Pošar Miloš   2. 9. 1924
Prádler Jiří   24. 4. 1929
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873
Ptáček Jiří   29. 3. 1949
Rabas Václav   13. 11. 1885
Rabenseifner Aleš   29. 1. 1952
Rada Vlastimil   5. 4. 1895
Rafl Tomáš   16. 2. 1948
Rambousek Jan   24. 5. 1895
Ranný Emanuel   29. 12. 1913
Reiner Martin   1. 10. 1900
Remeň Vojtech   7. 3. 1928
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf   14. 6. 1944
Roskovanyi Štefan   4. 12. 1946
Rotbauer Jaroslav   18. 8. 1929
Rotrekl Teodor   1. 6. 1923
Roučka Pavel   20. 6. 1942
Říha Jiří   9. 10. 1942
Říha Vladimír   26. 12. 1944
Říhovský Karel   2. 1. 1926
Sabol Jozef   25. 2. 1936
Saska Josef   31. 7. 1949
Sedláček Jan   10. 9. 1925
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952
Simota Jan   19. 9. 1920
Sládek Jan   21. 2. 1909
Sladký Martin   27. 2. 1920
Smažil Antonín   22. 11. 1923
Smetana Jan   3. 10. 1918
Smutný Oldřich   17. 6. 1925
Sopr Alois   18. 2. 1913
Souček Karel   26. 9. 1915
Staněk Stanislav   12. 8. 1927
Stavinoha Eduard   17. 11. 1903
Stehlík Ctirad   10. 5. 1938
Stehlík Karel   21. 5. 1912
Stejkosová Eva   29. 9. 1951
Strnadel Antonín   10. 5. 1910
Strnadel Pavel   17. 9. 1951
Studený František   2. 7. 1911
Stupecká Františka   27. 6. 1913
Suchý Vladimír   15. 5. 1923
Sukdolák Pavel   21. 9. 1925
Sulek Svatopluk   16. 3. 1921
Svoboda Matěj   16. 3. 1943
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924
Svolinský Karel   14. 1. 1896
Sychra Vladimír   28. 1. 1903
Synáček Otakar   17. 3. 1931
Synecká Naděžda   23. 8. 1926
Szabó Alexander   19. 12. 1921
Šámal Jaroslav   27. 11. 1914
Šavel Vladimír   14. 11. 1921
Šavel Vladimír   8. 11. 1949
Šimák Lev   3. 3. 1896
Šmíd Karel   23. 12. 1914
Šnobl Ivan   24. 1. 1951
Šolta Vladimír   25. 4. 1924
Šrůtek Václav   17. 11. 1912
Šteffel Josef   2. 1. 1928
Štefunková-Szabová Alžběta   27. 3. 1941
Štěch Karel   31. 10. 1908
Štembera Otakar   8. 9. 1914
Štika Karel   27. 1. 1898
Štrbíková Margita   7. 10. 1937
Štubňa Ivan   6. 6. 1926
Šturdík Jozef   13. 3. 1920
Švabinský Max   17. 9. 1873
Tillner Michal   25. 5. 1895
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900
Tkaczyk Bedřich   7. 2. 1910
Tomanová Emilie   23. 1. 1933
Trefil Václav   28. 9. 1906
Trembáč Michal   21. 9. 1929
Treuchel Josef   6. 10. 1925
Truhlářová Hrušková Věnceslava   22. 5. 1924
Turek František   30. 4. 1916
Turek Václav   2. 7. 1924
Tvrdoň Martin   12. 3. 1914
Vacek Ludvík   29. 7. 1951
Václavík Jan   3. 3. 1941
Valter Karel   17. 2. 1909
Vavrys Pavel   18. 12. 1947
Velčovský Josef   7. 10. 1945
Veselý Zdeněk   9. 6. 1932
Vestenický Vladimír   14. 12. 1919
Vinař Milan   25. 6. 1923
Vinklář Jakub   23. 7. 1955
Vobecký František   9. 11. 1902
Volf František   1. 12. 1897
Vozáb Václav   10. 6. 1948
Vraná Ivana   12. 12. 1928
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905
Wiesner Richard   6. 7. 1900
Záborský Ladislav   22. 1. 1921
Zábranská Jarmila   7. 8. 1910
Zapletal Dušan   29. 11. 1931
Zbojan Martin   7. 2. 1960
Zeman Bořek   12. 2. 1950
Zet Miloš   1. 10. 1920
Zoubek Václav   25. 9. 1953
Zozuľák Ladislav   18. 11. 1942
Zrzavý Jan   5. 11. 1890
Želibský Ján   24. 11. 1907
Žilinčanová Viera   10. 7. 1932

Lidé - život - práce

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

Lidé - život - práce

person   born
Chadima Jaroslav   16. 5. 1951

Lidé - život - práce

person   born
Khol Miroslav   2. 6. 1936
Novák Michal   9. 2. 1953

Lidé - život - práce

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Lidé - život - práce

institution, city
SÚZ Brno, Brno (Brno-město)

Lidé - život - práce

  institution, city, signature, notes  
  K 18037
  T 18037, Jaroslav Chadima
  G 18037