Milan Hes

* 24. 10. 1945, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 12. 2002, Drážďany (Dresden), Německo (Germany)
painter

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240000286
WIKIDATA: Q64848474
VIAF: 40436598

Milan Hes

Vystudoval obor výtvarné výchovy na PF v Plzni (1964 – 1969) a absolvoval uměleckou aspiranturu na AVU v Praze (1975 – 1978) pod vedením J. Smetany. Milan Hes působil od r. 1972 na katedře výtvarné výchovy PF v Plzni, kde získal docenturu v oboru malby.
Hesova samostatná umělecká tvorba tematicky čerpala především ze světa přírody, skladebně transformované způsobem blízkým uspřádání motivů prvků a ploch v zátiší, jímž se rovněž zabýval, vzácněji pracuje s figurální tematikou. Podobně jako v případě Z. Živného (viz zde), byl nepochybně i tady významný vliv J. Smetany. Hesova raná tvorba byla poznamenána civilizační tematikou spjatou s prostředím Skupiny 42, k němuž Smetana patřil; nepochybně Hesovi zprostředkoval i specifickou roli tvarové konstrukce a stavební logiky výtvarné formy, jak byla v tvůrčím prostředí Skupiny 42 vypracována zejm. u F. Grosse, který Smetanu ovlivnil. Odtud patrně vychází pozdější charakteristické mozaikovité členění a rytmické konturování barevné plochy, k němuž Hesova malba plynule směřovala. Jako základní strukturní a organizační princip se pak toto pojetí – s přispěním dalších významných vlivů, k nimž patří především esteticky svébytné dílo rakouského malíře a architekta F. Hudertwassera – plně prosadilo ve zralé fázi jeho tvorby. Do této kapitoly patří i práce získaná do Artotéky města Plzně. Malba abstrahuje od reálných motivů a transformuje dané východisko do živé, zcela autonomní skladby biomorfních, bohatě členěných výtvarných struktur. Jejich výrazný dekorativní účin je druhou stranou Hesova talentu. Řada bohatě polychromovaných keramických a zejm. dřevěných objektů z posledních let, v nichž se projevuje otevřenější, odvážnější expresivní gesto, naznačuje, že si byl autor vědom nebezpečí balancování na hraně dekorativismu a obsažného kreativního gesta, k němuž svoji tvorbu s novým zaujetím směřoval.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Milan Hes

 

Milan Hes

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1987   Akademie výtvarných umění, Praha, Smetana Jan, *1918
1975 - 1978   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova

Milan Hes

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Plzeňsko
1972 - ????   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Univerzitní 8, Katedra výtvarné výchovy

Milan Hes

from - to   student, school, city
1978 - 1983   Mutinský Pavel, *1957, Univerzita Karlova, Plzeň, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta
1979 - 1984   Vacková Jana, *1960, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
1980 - 1985   Brichcín Roman, *1958, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
1983 - 1988   Trojáková Romana, *1965, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
1985 - 1990   Poláček Stanislav, *1964, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, malba

Milan Hes

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - 2002   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990

Milan Hes

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/10   Milan Hes: Obrazy, Galerie Zlatá lilie, Praha
1982/02/04 - 1982/03/07   Milan Hes: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/07/15 - 1982/08/15   Milan Hes: Obrazy z let 1977 - 1981, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/11/07 - 1983/11/18   Milan Hes: Obrazy, Galerie Dílo, Brno (Brno-město)
1987/08/12 - 1987/08/26   Milan Hes: Obrazy, Galerie Zlatá lilie, Praha
1988/05/05 - 1988/06/12   Milan Hes: Obrazy a kresby 1983 - 1988, Galerie U Řečických, Praha
1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1995/10/04 - 1995/11/10   Milan Hes: Výběr z tvorby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1998/01/07 - 1998/01/31   Milan Hes: Výběr z tvorby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1999/03/11 - 1999/04/18   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/12/03 - 2004/01/17   Milan Hes: Obrazy a plastiky, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2005/01/25 - 2005/03/06   Milan Hes 1945 - 2002, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2010/11/18 - 2010/12/18   Barevný svět Milana Hese, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1991/09/06 - 1991/09/29   14 Westböhmischen Künstler, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
1992/09/18 - 1992/10/31   Kontakte / Kontakty ´92, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1996/10/30 - 1996/11/24   Bienále kresby Plzeň 1996, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2001/06/21 - 2001/08/26   Magie barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/07/18 - 2001/09/07   Milan Hes a jeho žáci, Galerie Západočeské univerzity, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/06 - 2004/07/11   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/10/05 - 2018/01/28   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Milan Hes

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Milan Hes: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Milan Hes: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Milan Hes: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1987   Milan Hes: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1988   Milan Hes: Obrazy a kresby 1983 - 1988, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1999   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Milan Hes, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1991   14 Westböhmischen Künstler
  1992   Kontakte / Kontakty ´92 (Ausstellung Deutscher Tschechischer und Slowakischer Künstler / Výstava německých českých a slovenských umělců), Adalbert Stifter Verein (Spolek Adalberta Stiftera), Mnichov (München)
  1996   Bienále kresby Plzeň 1996, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Magie barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Bilance 2003 (Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Osobní výběr VI: Studenti Gymnázia Cheb (Výstava z depozitáře), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Barevný svět MIlana Hese (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1982   Plzeň, Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 15-15
  1988   Soustředěné malířské úsilí (Z pražských výstavních síní), Rudé právo
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Milan Hes: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1987   Milan Hes: Obrazy, Galerie Zlatá lilie, Praha
  1988   Milan Hes: Obrazy a kresby 1983 - 1988, Galerie U Řečických, Praha
  1989   Milan Hes: Obrazy 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1995   Milan Hes: Výběr z tvorby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  1995   Milan Hes: Výběr z tvorby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Milan Hes: Výběr z tvorby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Milan Hes: Obrazy a plastiky (1999 - 2002), Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   In memoriam Milan Hes
  2005   Milan Hes 1945 - 2002, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Barevný svět Milana Hese (u příležitosti nedožitých 65. narozenin), Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Magie barev
  2001   Milan Hes a jeho žáci, Galerie Západočeské univerzity, Plzeň (Plzeň-město)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Doc. Milan Hes, CSc. (akademický malíř)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Magie Barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Milan Hes

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Pavel Mutinský: Obrazy
  2005   Jaroslav Bocker: Výstava soch, Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník (Rakovník)

Milan Hes

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/04   Pavel Mutinský: Obrazy, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)

Milan Hes

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Výstavy týdne

Milan Hes

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Národní galerie v Praze, Praha
Paa Ya Paa Gallery, Nairobi
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)