zamecek.cz

Stanislav Poláček

* 26. 2. 1964, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, Ceramicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: xx0127537
VIAF: 84169328

Stanislav Poláček

V letech 1979 – 1983 studoval na SUPŠ v Karlových Varech, poté na PF v Plzni, obor výtvarná výchova (1985 – 1990). Od r. 1994 působí jako pedagog na katedře výtvarné kultury PF ZČU v Plzni, od 1998 rovněž jako pedagog na SSUPŠ-Zámeček v Plzni a nyní současně i na ÚUD ZČU v Plzni. Od r. 2001 je členem plzeňské výtvarné skupiny P89 (viz zde, K. Frauknecht).
Stanislav Poláček si během studií vytvořil figurálně zaměřený expresivní projev, který na počátku 90. let transformoval do kultivovaného expresivního přednesu dynamických přírodních sil a biomorfního tvarosloví. V této fázi se již ohlašují intelektuální tendence, jež později podrobí expresivní, organický formální jazyk a spontánní malířské gesto spekulativním intervencím. Tento vývoj posílí zprvu experimentální, záhy zrale definovaná práce s digitálními médii. Organické formy, ikonograficky zastupující vitální síly, podrobuje umělec prostřednictvím digitální techniky tvarové a kompoziční transformaci podle systematicky uplatňovaného principu symetrie. Ta jim vnucuje charakter strnulých magických ikon, jejichž genezi lze, přes ikonopis východního křesťanství a obrazy předků v řadě kultur, vystopovat až k archaickým čínským bronzům tao-tie. Takto manipulované obrazy nabývají technickým přenosem na plátno identitu závěsného obrazu, do něhož umělec zpětně zasahuje malbou či plošnou aplikací fólie. Uvedený princip Stanislav Poláček přísně a důsledně formuloval v bílých sádrových reliéfech, jejichž abstraktní plasticita je založena na symetrickém sebevztažení tvaru ve vertikální i horizontální ose. Výsledkem jsou precizní novotvary, zcela vzdálené někdejším figurativně-expresivním východiskům, z nichž ovšem zůstala zachována vitalistická ikonografie. Její významovost, dříve subjektivní a konkretizovaná, má však nyní abstraktní, univerzální povahu. Neobvyklá vizualita Poláčkových prací má do určité míry novosecesní povahu ve smyslu nikoli poklesle dekorativním, nýbrž s plným významem původních vitalistických konceptů secese i její ornamentalistické estetické koncepce.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Stanislav Poláček

zamecek.cz
 

Stanislav Poláček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1979 - 1983   Střední průmyslová škola keramická, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985 - 1990   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, malba, Frauknecht Karel, *1925
1985 - 1990   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, malba, Sedláček Bohumil, *1931
1985 - 1990   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, malba, Hes Milan, *1945

Stanislav Poláček

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město), nám. Republiky 40 / Dominikánská 2, člen dozorčí rady
???? - ????   Chválenice (Plzeň-město), Chválenice (Plzeň-město), bydliště - Chválenice 47
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1992 - ????   Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Plzeň (Plzeň-město), Katedra výtvarné kultury
1998 - ????   Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město), Pod Vinicemi 82, navrhování
2001 - ????   Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město), Pod Vinicemi 82, vedoucí odboru Užitá malba
2005 - 2010   Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město), Univerzitní 2762/22

Stanislav Poláček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Tvůrčí skupina P'89, *1990

Stanislav Poláček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/01/05 - 1995/01/28   Stanislav Poláček: Obrazy, kresby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1998/04/30 -   Stanislav Poláček: Obrazy, kresby, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/02 - 2005/11/19   Stanislav Poláček: Chladnokrevně na (v) ose, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/02 - 2005/11/19   Stanislav Poláček: Chladnokrevně na (v) ose, Galerie Nad schody, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/09/18 - 1992/10/31   Kontakte / Kontakty ´92, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1996/10/30 - 1996/11/24   Bienále kresby Plzeň 1996, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/16 - 2007/10/28   X + X 2007, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/04/07 - 2009/04/12   Prague Photo 2009, Mánes, Praha
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06 - 2012/08   Vor Medúzy, Diecézní muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/18 - 2017/08/06   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství / The Two Banks of the River Léthé: The Message of Charon, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)

Stanislav Poláček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kontakte / Kontakty ´92 (Ausstellung Deutscher Tschechischer und Slowakischer Künstler / Výstava německých českých a slovenských umělců), Adalbert Stifter Verein (Spolek Adalberta Stiftera), Mnichov (München)
  1996   Bienále kresby Plzeň 1996, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   X + X 2007 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2007 z pohledu kurátorů Václava Maliny a Heinera Riepla / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahr 2007 aus der Sicht der Kuratoren Václav malina und Hein), Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
  2012   Vor Medúzy, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Stanislav Poláček: Obrazy, kresby, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Stanislav Poláček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Předávané prozření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6

Stanislav Poláček

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)