Výstavní síň „13“

city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Pražská 13
zip code: 301 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@zpc-galerie.cz
web: www.zpc-galerie.cz

notes:
Výstavní síň „13“, uvádí se s uvozovkami
- místo konání konání výstav - Západočeská galerie
-
Pražská 13 / 83
Původně gotický dům na rohu Pražské a Perlové ulice byl podstatně renesančně upraven, poslední významná úprava proběhla v době klasicismu. Z nejstarší doby se dochovalo dvoupatrové sklepení a vzácný pozdně gotický záklopový dřevěný strop v přízemí, malířsky dekorovaný rostlinným ornamentem. Vstupní portál a klenby přízemí připomínají renesanční přestavbu před rokem 1607, kdy byl objekt upravován údajně Janem Draginem, zedníkem italského původu. K roku 1614 je jako majitel domu uváděn Antonín (Anton) de Stazio, italský stavitel, činný v Plzni v letech 1602–31. Pravděpodobně se jednalo o příbuzného Giovanniho de Stazio (+ 1595), jednoho z prvních členů italské kolonie v Plzni a stavitele plzeňské radnice.
Počátkem 18. století byl objekt prodloužen o zadní východní křídlo. V 19. století, na sklonku klasicismu, byl zřízen boční přístup z Perlové ulice a do bývalého průjezdu bylo vestavěno schodiště.
Během 20. století docházelo podle dochovaných písemných záznamů k úpravám mázhausu pro potřeby obchodů; k těmto účelům bylo přízemí využíváno do počátku
80. let, poté byla budova z důvodu havarijního stavu uzavřena. V roce 1989 byla dle projektu architekta Jana Soukupa zahájena celková rekonstrukce budovy pro galerijní účely. Výrazné úpravy sice respektovaly některé nejpodstatnější prvky stavby, značně razantní zásah však pozměnil dispozici i vzhled domu. Došlo ke změně tvaru střechy a jejímu doplnění hmotově neúměrnými vikýři a odstraněním úprav z 19. století byla změněna dispozice i vnější vzhled objektu. Charakter dvora utrpěl odstraněním pavlače. Některé cenné prvky byly zachovány a restaurovány – především pozdně gotický malovaný záklopový strop v přízemí, sluneční hodiny na hlavním průčelí, gotická ostění a renesanční portál. Roku 1997 byla obnovená budova předána do užívání Západočeské galerii v Plzni. Byla sem přemístěna administrativní část instituce a interní knihovna galerie. V přízemí vznikla výstavní síň pro krátkodobé expozice. Přednáškový sál zřízený ve 3. podlaží byl využíván pro pořádání různých typů kulturních pořadů (koncerty, literární pořady, besedy, přednášky).
V roce 2009 proběhla vnitřní rekonstrukce výstavní síně a přednáškového sálu podle návrhu architekta Romana Kouckého. Provedené úpravy radikálně změnily dosavadní, z výstavního hlediska nevyhovující charakter prostoru ve prospěch koncepčně jasné a esteticky přesvědčivě vyjádřené myšlenky komorní výstavní síně. Prostor přednáškového sálu byl scelen a zjednodušen do moderní, světlé podoby nahrazující dosavadní neohistorizující charakter interiéru.
zpc-galerie.cz, 6.4.2019

Výstavní síň „13“

date of exhibition   exhibition title
1998/01/20 - 1998/03/01   Antonín Kroča: Obrazy, kresby
1998/06/30 - 1998/08/30   Valentino Montanari: Prostor - čas v hmotě / Lo spazio - tempo della materia
1998/09/09 - 1998/11/01   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98
1999/03/11 - 1999/04/18   Milan Hes: Výběr z tvorby 1988 - 1999
1999/05/25 - 1999/08/29   Jiřina Marešová: Reminiscence
1999/06/22 - 1999/08/29   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art
1999/09/09 - 1999/10/17   Miroslava Nová: Kameny v kruhu
2000/03/07 - 2000/04/09   Milan Maur: Voda
2000/09/27 - 2000/10/29   Václav Malina: Návraty a východiska
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000
2000/12/05 - 2001/01/14   75. Ladislava Nováka z Třebíče
2001/01/23 - 2001/03/04   Jiří Jun: Světlení
2001/03/13 - 2001/04/22   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
2001/07/03 - 2001/08/26   František Hodonský: Plovoucí smaragdy
2001/09/04 - 2001/10/14   Stanislav Judl: 1951 - 1989
2002/01/31 - 2002/02/24   Vladimír Venda: Torzo tvorby
2002/04/30 - 2002/06/23   Václav Karel: Obrazy, kresby, ilustrace
2002/07/02 - 2002/08/25   Vojtěch Preissig: Grafika
2002/09/26 - 2002/10/20   Jiří Seifert: Medaile, kresba, plastika
2002/10/24 - 2002/11/16   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002
2002/11/26 -   Josef Skupa
2003/01/23 - 2003/03/09   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby
2003/03/18 -   František Kaván 1866-1941
2003/03/18 -   Marie Lacigová: Literární inspirace
2003/05/20 - 2003/06/29   Hyperrealismus
2003/07/08 - 2003/08/31   Miroslav Pacner: Proměny země
2003/10/15 - 2003/11/23   Eva Kmentová
2004/02/03 - 2004/03/07   Bronislav Losenický: Spojitosti
2004/03/23 - 2004/05/30   Josef Váchal. Sbírka ZČG v Plzni
2004/06/08 - 2004/08/29   Bohumil Kubišta: Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni
2004/06/09 - 2004/07/04   Fero Horniak: Grafika a rytiny poštovních známek
2004/09/07 -   František Bálek: Sochy
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004
2004/11/23 - 2005/01/16   Jiří Patera: 1924 - 2003
2005/01/25 - 2005/03/06   Milan Hes 1945 - 2002
2005/03/15 - 2005/05/01   Karel Frauknecht
2005/05/05 - 2005/06/19   Miroslav Tázler
2005/10/11 - 2005/11/27   Dana Raunerová: Nebe je v tobě
2005/12/05 - 2006/01/15   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti
2006/04/25 - 2006/06/11   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá ...
2006/05/03 - 2006/06/11   Alexander Sádlo: Výstava obrazů, šperků a keramiky
2006/06/20 - 2006/08/20   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2006/08/31 - 2006/10/01   Alena Burešová: Mé druhé já: Porcelán a keramika
2006/10/05 - 2006/11/12   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006
2006/11/21 - 2007/01/07   Jana Vacková: Reality bez reality
2007/03/27 - 2007/05/06   Miloslav Čelakovský: Cesty... (Obrazy, kresby)
2007/05/15 - 2007/06/24   Květa Monhartová: Labyrint oka a ráj těla
2007/09/11 - 2007/10/21   Dalibor Smutný: Rasochy
2007/10/30 - 2007/12/02   Jaroslav Zapletal: Labyrinty času
2007/12/12 - 2008/02/03   Ricardo Calero: Pošetilost
2008/02/19 - 2008/04/27   Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici
2008/05/06 - 2008/06/01   Jindřich Krátký: Sebezpytování
2008/06/10 - 2008/08/17   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009/05/07 - 2009/07/05   Svatopluk Klimeš: Evropanky II
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
2010/10/06 - 2011/02/06   Ivan Pinkava, Josef Bolf: Ještě místo - pustá zem
2011/02/25 - 2011/05/08   Gabriel von Max (1840–1915)
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj
2012/05/15 - 2012/08/19   Viktor Karlík: Podzemní práce / Underground Work
2013/02/13 - 2013/05/05   Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století
2013/05/16 - 2013/08/11   Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva
2013/08/27 - 2013/10/28   Časový optimista Robert V. Novák
2014/05/30- 2014/09/07   Orbis pictus Františka Kupky: Mezi symbolismem a reportáží / František Kupka's Orbis Pictus: Between Symbolism And Reportage
2014/10/08 - 2015/01/18   Karikatura a její příbuzní: Kreslíři a společnost v Čechách 19. století
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění
2015/10/06 - 2016/02/07   Hanuš Zápal (1885 - 1964) Architekt Plzeňska
2016/02/26 - 2016/05/22   Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc
2017/02/24 - 2017/05/21   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017/10/19 - 2018/02/04   V oplatce jsi všecek tajně
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2018/05/25 - 2018/06/26   Luboš Drtina: Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba
2018/09/07 - 2018/11/04   Rok 1918 a umění v Plzni
2018/11/20 - 2019/02/24   Pracovna republiky - Architektura Plzně v letech 1918-1938
2019/03/20 - 2019/06/09   Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
2019/06/26 - 2019/08/25   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu
2019/11/20 - 2020/02/09   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století
2020/03/24   Stolní společnosti a hospody
2021/06/18 - 2021/09/26   Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století
2021/10/22 - 2022/02/06   Zažít zjevení
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021
2022/10/21 - 2023/01/29   Linky komiksu
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
2023/03/10 - 2023/05/21   Identita Západočeské galerie
2023/06/14 - 2023/10/01   Tomáš Císařovský, Bohdan Holomíček: S časem pod kůží

Výstavní síň „13“

institution, city, address
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13

Výstavní síň „13“

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Západočeská galerie v Plzni
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky