Pavel Mutinský

* 16. 7. 1957, Nebřeziny, Plasy (Plzeň-sever), Česká republika (Czech Republic)
graphic designer, graphic artist, painter

 

nationality: Czech
sex: male
web: pavelmutinsky.cz

word:
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor výstavnictví
a scénické techniky pro divadlo, film a televizi, pokračoval ve studiu
výtvarné kultury na Pedagogické fakultě v Plzni u profesorů Vladimíra
Havlice, Milana Hese, Josefa Šteffela a Mirko Zdeňka. Po studiích krátce
působil jako výtvarný pedagog a zástupce ředitele střední
uměleckoprůmyslové školy. Velmi záhy po studiích, souběžně s
pedagogickou činností se dal na dráhu profesionálního výtvarného
umělce. Jelikož práci ve školství vnímal jako příliš svazující, odešel se
věnovat svým projektům jako malíř a grafik do svobodného povolání. Po
sametové revoluci působil krátce jako výtvarný redaktor v týdeníku
Plzeňský týden. Posléze založil vlastní grafické studio, kde se souběžně
se svou volnou tvorbou, věnuje dodnes grafickému designu.
Autorova malířská tvorba prošla čtyřmi tematickými okruhy:
1) Město a civilizace - město vidí existenciální optikou, jako pulzující
gigantickou aglomeraci. V malbě střídá jemnou a vysokou strukturu, pasty
a lazury. Aby dosáhl expresivnějšího účinku volí rastry, fragmenty písma a
značek, vyhýbá se však laciné popisnosti. Jeho obrazy měst působí
naléhavostí sdělení, současně si zachovávají jistou dávku poetična, neboť
i krása může být naplněna určitou jedovatostí, aby působila jako výstraha.
2) Figurální tvorba, především ženský akt.
3) Variace na známá díla známých autorů - díla cituje, interpretuje, nově
zpracovává a posouvá časoprostorově jinam, ukazuje možné varianty,
podrobuje analýze.
4) Náměty inspirované vzdálenými místy s odlišným podnebím, kulturou a
historií, svět Orientu. Absolvoval četné studijní cesty do severní a západní
Afriky na Střední východ a jihovýchodní Asie.
Svoje malby vystavuje doma (Praha, Plzeň, Plasy) i v zahraničí (Německo,
Rakousko, USA), působí i jako kurátor výstav.

Kolektivní výstavy:
1987 - Volné umění '87, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
1989 - Salon '89, Výstaviště, pavilon D, Plzeň o
1990 - Mladé profily, Galerie výtvarného umění Cheb v u
1990 - Volné umění 90 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
1990 - Imaginativní krajina, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
1990 - Žena, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
1990 - Obrazy a sochy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, (s F. Bálkem a J. Ratajem)
1991 - Obrazy, Foyer Divadla J. K. Tyla lzeň, (s J. Ratajem) , P
1991 - Zwieseler Buntspecht 1991 Hlavní škola, wiesel, Německo , Z
1991 - Obrazy, (s J. Ratajem) Dílo ČFVU, Galerie Červené srdce, Plzeň
1991 - Portrét, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
1992 - Frühjahrsmesse, Frankfurt nad Mohanem, Německo
1992 - Obrazy a sochy, Galerie Kaplanka, Český Krumlov, (s F. Bálkem a J. Ratajem)
1992 - Buntspecht 1992, Zwiesel, Německo Hlavní škola,
1992 - Herbstmesse, Frankfurt nad Mohanem, Německo
1992 - Volné umění 92 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy ' ,
1993 - Frühjahrsmesse rankfurt n M , Německo , F ad ohanem
1994 - Letní setkání, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
1994 - Herbstmesse, Frankfurt nad Mohanem, Německo
1994 - Fünf pilsner Maler, Palais Palffy, Vídeň, Rakousko Österreichischen Kulturzentrum,
1995 - Volné umění 95 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
1995 - Frühjahrsmesse, Frankfurt nad Mohanem, Německo
1995 - Proeko 95, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
1999 - Západočeští výtvarníci, Galerie V patře, Plzeň
2000 - Salon 2000, Průmyslový palác, Praha ó
2000 - Deset let UVU plzeň. oblasti, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
2001 - Plzeň v noci, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2003 - Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
2005 - Let času, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
2009 - Bilance 2009, Západočeské muzeum v Plzni
2011 - Bilance 2011, Městská galerie Sladovna, Písek
2011 - Intersalón AJV 2011, Městská galerie Sladovna, Písek
2012 - Tisk z výšky a z hloubky, (grafika členů UVU pl. oblasti), Radnice města Plzně
2012 - První salon umění - malba, DOX Centre for Contemporary Art, Praha 7
2013 - Bilance 2013, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2013 - Selekce, Průmyslová hala Knupp, Praha , (s J Načeradským a jeho žáky) 9 .
2014 - Společné cesty 2, Kostel sv. Vavřince, Klatovy
2015 - Farben & Formen, Glasmuseum, Frauenau, Německo
2015 - Vivat Plzeň, Nová radnice, Weiden, Německo
2015 - Společné cesty 3, Kostel sv. Vavřince, Klatovy
2016 - The Kessler Collection, Grand Bohemian Gallery Orlando, San Augustin, FL, USA
2016 - Bilance 2016, Galerie Jiřího Trnky a Galerie města Plzně, Plzeň
2017 - Vladimír Havlic a okruh přátel Nebřezin, Klášter Plasy
2017 - Výtvarníci divadlu, divadlo výtvarníkům, Divadlo J. K. Tyla Nová scéna, Plzeň
2018 - Pfingstausstellung 2018, Aula der Sophie Weiden, Německo
2018 - Objekt - obraz - otisk, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (s P. Johanusem a B. Ovčáčkovou)
2018 - Plzeňský salón 2018, Divadlo J. K. Tyla Nová scéna, Plzeň
2019 - Živly, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2019 - Svobodně, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2019 - Kunst aus Böhmen, Kuns(t)räume grenzenlos, Bayerisch Eisenstein, Německo
2020 - Barva v krajině, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2020 - Salón 2020, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice
2020 - Před aktem akt, Galerie Rezidence Roudná, Plzeň
2020 - Bilance 2020, Galerie Jiřího Trnky a Galerie města Plzně, Plzeň
2021 - Plzeňský salón 2021- Pohyb a klid, Galerie Jiřího Trnky a Galerie města Plzně, Plzeň