Kaple svatého Jana Nepomuckého, výstavní prostor Otců Františkánů při farním kostele Panny Marie Sněžné

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 - Nové Město