Mladé profily

date of exhibition: 1989
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní