Jozef Fabini

* 10. 10. 1908, Olcnava (Spišská Nová Ves), Slovensko (Slovakia)
† 2. 12. 1984, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
Restaureteur, painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0158896
VIAF: 52498620

Jozef Fabini
Za humnami
1949
malba
olej, karton
30 x 36 cm
Jozef Fabini
Krajina s cestou
1951
malba
olej, plátno
69 x 96 cm
Jozef Fabini
Na brehu Laborca
1952
malba
olej, plátno
57 x 97 cm
Jozef Fabini
Mladý sad
1956
malba
olej, plátno
30 x 50 cm
Jozef Fabini
Malý dvor
1958
malba
olej, karton
46 x 38 cm
 

Jozef Fabini

Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách. Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu, predovšetkým veľké panoramatické kompozície. Okrem prírody výtvarne mapoval aj činnosť človeka v nej, čo vtedajšie oficiálne kruhy charakterizovali ako umelecké zachytenie socialistickej industrializácie a združstevňovania. Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš. Jeho prírodné a architektonické krásy sú priam predurčené, aby inšpirovali výtvarníkov. V tom čase sa do jeho tvorby výraznejšie dostávala hra so svetlom, kontrast svetlých a tmavých plôch. Okrem toho sa venoval maliarskemu stvárneniu panorámy Vysokých Tatier, Košíc, ale námety čerpal taktiež z Grécka a Talianska. V roku 1955 pôsobil výtvarník v Košiciach. V roku 1978 mu bol udelený titul Národný umelec.
eantik.sk, 21.7.2017

Jozef Fabini

 

Jozef Fabini

Jozef Fabini
Za humnami
1949
malba
olej, karton
30 x 36 cm
Jozef Fabini
Krajina s cestou
1951
malba
olej, plátno
69 x 96 cm
Jozef Fabini
Na brehu Laborca
1952
malba
olej, plátno
57 x 97 cm
Jozef Fabini
Mladý sad
1956
malba
olej, plátno
30 x 50 cm
Jozef Fabini
Malý dvor
1958
malba
olej, karton
46 x 38 cm
Jozef Fabini
Ulička v Levoči
1958
malba
olej, deska
37 x 52 cm
Jozef Fabini
Samota pod hoľami
1958
malba
olej, karton
32 x 45 cm
Jozef Fabini
Jesenná nálada
1960
malba
olej, karton
34 x 45 cm
Jozef Fabini
Čierna rieka
1965
malba
olej, plátno
48 x 59 cm
Jozef Fabini
Krajina pod Dreveníkom
1969
malba
olej, sololit
62 x 78 cm
Jozef Fabini
Baladická krajina
1969
malba
tempera, sololit
60 x 74 cm
Jozef Fabini
Humná
1969
malba
tempera, sololit
58 x 78 cm
Jozef Fabini
Drevenická krajina
1969
malba
olej, tempera, lepenka
60 x 78 cm
Jozef Fabini
Dreveník
1972
malba
olej, sololit
60 x 110 cm
Jozef Fabini
Kamenný horizont
1972
malba
olej, lepenka
65 x 114 cm
Jozef Fabini
Melódie všetkých čias
1977
malba
olej, plátno
81 x 100 cm
Jozef Fabini
Mýtus rodného kraja
1978
malba
olej, plátno
99 x 130 cm
Jozef Fabini
Zo Spišského Štvrtku
1982
malba
olej, lepenka
59 x 75 cm
Jozef Fabini
Slovinská krajina
1983
malba
olej, plátno
81 x 100 cm
Jozef Fabini
Vihorlat
1984
malba
olej, plátno
92 x 110 cm
 

Jozef Fabini

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1928 - 1932   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Právnická fakulta

Jozef Fabini

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Košice (Košice), Košice (Košice)
1934 - 1938   Praha, Praha, právník ředitelství pošt
1938 - 1948   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1948 - 1952   Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice), Námestie Maratónu mieru 2, ředitel
1952 - 1955   Michalovce, Michalovce (Michalovce), restaurátor Krajskej galérie v Michalovciach

Jozef Fabini

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/10/14 - 1956/11/04   Jozef Fabíni: Súbor obrazov, Univerzitná knižnica, Bratislava (Bratislava)
1970/12/13 - 1971/01/10   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/02   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/08/27 - 1976/09/26   Jozef Fabini: Spišské motivy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1978   Jozef Fabini, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983   Jozef Fabini: Výber z maliarskeho diela, Spišské múzeum, Levoča (Levoča)
1984/04/10 - 1984/05/06   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/01/10 - 1985/02/17   Jozef Fabini: Kresby, akvarely, gvaše, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/06/13 - 1988/07/31   Jozef Fabini: Spišská krajina, Výstavná sieň Tatranskej galérie, Poprad (Poprad)
1988/11/01 - 1988/12/11   Jozef Fabini: Maliarsky odkaz, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1989/01/19 - 1989/02/27   Jozef Fabini: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/09/28 - 1952/10/31   III. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/08/15 -   Trať družby vo výtvarnom diele, Krajská galéria, Košice (Košice)
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/02/28 - 1954/04/01   Tvorba východoslovenských výtvarných umelcov 1900 - 1954, Krajská galéria, Košice (Košice)
1954/11/07 -   Literatúra a výtvarné umenie v službách budovania socializmu, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/01/18 - 1955/02/13   Výtvarníci k oslobodeniu Košic, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/02/27 - 1955/ 05/30   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/11/05 - 1955/11/30   Trať družby vo fotografii a obrazoch, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12/11 - 1956/01/12   VII. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1956/11/25 - 1956/12/31   VIII. členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1957/03/03 - 1957/07/07   Umenie XIX. a XX. storočia na východnom Slovensku, Krajská galéria, Košice (Košice)
1957/11/15 -   Výtvarníci Veľkému októbru, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/12/14 - 1959/01/12   10. Členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/05/08 - 1960/07/18   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1945 - 1960, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/04/12 - 1961/05/14   Zo zbierok Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1961/05/21 - 1961/07/30   Umenie v boji o dnešok, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/10/14 - 1962/12/17   Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/12/08 - 1964/01/13   12. Členská výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1964/09/02 - 1964/10/04   Eugen Krón a jeho škola, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05/08 - 1965/06/07   XIII. Členská výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/08/03 - 1969/09/25   Umenie XX. storočia na Východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/04/07 - 1970/05/31   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960-70, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1972/01/22 - 1972/02/13   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (I. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/05/23 - 1972/07/12   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (II. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/11/29 - 1973/01/30   I. Medzinárodné bienále maľby košice 1972, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/02/23 - 1973/03/25   Budujeme nový život. Výstava k 25. výročiu februárového víťazstva, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/09/29 -   Maliarstvo 19. a 20. storočia na východnom Slovensku. Stálá expozícia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/10/27 - 1973/11/28   Členská výstava 73, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08/28 - 1974/09/24   Východoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu SNP, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/10/15 - 1974/12/01   II. Medzinárodné bienále maľby Košice 1974, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/04 - 1975/05   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/05/07 - 1975/06/01   Členská výstava 1975, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/06/28 - 1975/07/06   Ľudové motívy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1976/05/07 - 1976/05/20   Zo súčasnej tvorby východoslovenských výtvarníkov na počasť XV. zjazdu KSČ, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/07/01 - 1976/08/10   Košice očami výtvarníkov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/10/15 - 1976/11/30   III. Medzinárodné bienále maľby Košice 1976, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/09/02 - 1977/10/09   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Jozef Fabini

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1978   J. Fabini
  1983   Jozef Fabini, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Jozef Fabini: Výber z maliarskeho diela, Východoslovenské vydavateľstvo, n.p., Košice (Košice)
  1988   Národný umelec Jozef Fabini: Maliarsky odkaz, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1965   XIII. členská výstava, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Košice (Košice)
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1973   Výtvarný salón ´73, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1977   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (Plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2013   Košická moderna / Košice Modernism (Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Art in the nineteen-twenties), Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Jozef Fabini, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Československé umění na nové cestě, Výtvarná práce
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1954   Dni hrdej slavy v obrazoch a tvaroch (Pokračovanie z minulého čísla), Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  2013   Krónova škola, Košická moderna / Košice Modernism, 254-265
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jozef Fabíni: Súbor obrazov, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1984   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Jozef Fabini: Kresby, akvarely, gvaše, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1988   Jozef Fabini: Spišská krajina, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1989   Jozef Fabini: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Za humnami
  1951   Krajina s cestou
  1952   Na brehu Laborca
  1956   Mladý sad
  1958   Malý dvor
  1958   Samota pod hoľami
  1958   Ulička v Levoči
  1960   Jesenná nálada
  1965   Čierna rieka
  1969   Baladická krajina
  1969   Drevenická krajina
  1969   Humná
  1969   Krajina pod Dreveníkom
  1972   Dreveník
  1972   Kamenný horizont
  1977   Melódie všetkých čias
  1978   Mýtus rodného kraja
  1982   Zo Spišského Štvrtku
  1983   Slovinská krajina
  1984   Vihorlat
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Jozef Fabini: Spišské motivy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Slovenské národné povstanie (Maľby, plastika, grafika), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)

Jozef Fabini

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výsledok výtvarnej súťaže k desiatemu výročiu Slovenského národného povstania, Výtvarná práce
  1979   Vyznamenání (Kronika), Výtvarná kultura